• snow2
  Focussen

  Focussen en Zelfrealisatie Demonstratie avond 21 februari 2017 (10 euro)

  Focussen brengt wezenlijke verandering Datum: 21 februari Tijd: binnenkomen 19.00 – start 19.15 – einde 22.00 Adres: Dirk Wittehof 15 in Amsterdam (parkeren met parkeerschijf) Kosten: 10 euro  Deze avond wil ik je laten zien hoe je via je eigen verhalen en lijden bij non dualiteit komt. In deze ervaring van non dualiteit maak ik je bewust van de Kennendheid, wat je bent. De avond bestaat voornamelijk uit observeren, ervaren en stilte. Ik doe drie demonstraties met vrijwilligers, vertel over focussen en de werking van het lichaam. Er is ruimte voor vragen. Een focussessie duurt ongeveer 20 minuten. Deze avond is interessant voor iedereen die…

 • meisjes
  Ego

  Ego is onderdeel van Zelfrealisatie

  De ervaring van lichaamloze onpersoonlijke eenheid gebeurt steeds door de persoonlijke lichamelijke staat heen De kern van het ego is het gevoelsidee van afgescheidenheid. Dat begint als baby in contact met de moeder. Er is eerst een oersoep van non duale ervaring zonder afgescheidenheid en langzaam ontstaat het besef dat er een verschil is tussen jou en mama. Uit dit besef van afscheiding en de relatie met moeder ontstaat het begin van het ego en daarmee de beleving van de persoon. Het ego gaat grofweg over hoe je als persoon (lichaam, denken en voelen) omgaat met de buitenwereld. Om een ego te hebben is er dus een…

 • persoonwater
  Absolute, Zelfherinnering

  Realiseer jezelf als Kennendheid

  De basis van jouw ervaren Kennendheid Elk moment is een ervaren. Wanneer je dit ervaren gaat onderzoeken kun je tot een paar ontdekkingen komen. De meest elementaire ontdekking is dat de basis van ervaren Kennendheid is. Dat wat kent. Een ander woord is Bewustzijn. Kennendheid maakt geen onderscheid. Kennendheid weet. Aandacht is gefocuste Kennendheid en kan focussen op verschillende dingen in het ervaren.  Zo kan aandacht alle gedachtes waarnemen, de sensaties in de knie of zich richten op de pure Kennendheid. Door dit onderscheidingsvermogen toe te passen kun je jezelf als al die dingen ervaren. Waar je de aandacht vestigt, dat ben je. Hieruit komt…

 • verlangenloos
  Karma Yoga, niet gecategoriseerd, Zelfactualisatie

  Verlangenloosheid

  Verlangenloosheid is vol verlangens In de non duale staat is er geen enkel verlangen. Dat is helder. In de dagelijkse gang van zaken zijn er allerlei verlangens. Dat is het echte leven. Voor mij is verlangenloosheid in het dagelijkse leven een genieten van eenvoud. Er zijn afwisselend periodes met sterke verlangens en periodes van kabbelende verlangens. Het nastreven, bevredigen en omgaan met het niet bevredigd krijgen van verlangens valt bij mij onder het concept van de verlangenloze staat. Er is tijdens het leven van alledag een achtergrond gevoel van niets nodig hebben in combinatie met essenties zoals zachte kracht, bescheidenheid,…

 • bergbeklimmen
  Focussen

  De bedding van focussen

  Alles wat leeft beweegt voorwaarts Eugene Gendlin heeft een aantal persoonlijke (filosofische) levensopvattingen die terug te vinden zijn in het focussen. Focussen is een bedding voor oneindige verandering en is daardoor zelf ook onderhevig aan verandering en verdieping. Focussen bestaat uit een aantal werkzame stappen. De stappen worden door de verschillende docenten anders geformuleerd. Het aantal stappen kan ook variëren. Toch zijn de overeenkomsten groter dan de verschillen. Focussen is moeilijk uit te leggen. Hier volgen drie basisovertuigingen die op het focussen van toepassing zijn; 1.een relatie Er is steeds een relatie. Twee personen kunnen de relatie anders ervaren en toch is het…

 • lava
  Essentie, Focussen

  Psycho dynamiek (de drie ego’s)

  Alles is er tegelijkertijd Wat ik tegenkom tijdens focussessies is de aanwezigheid van drie ego’s (energetische structuren); 1.non duale essentie (zijn) 2.een verkrampt patroon (zelfafwijzing, onvolgroeid deel, terughoudendheid) 3.een gevoel over de verkramping (afwijzing van de zelfafwijzing) De eerste is de onveranderlijke achtergrond die er al is in de baby staat. De laatste twee zijn altijd een resultaat van verinnerlijkte object-relaties met de ouder die als een energetische structuur in de vrije ruimte wordt opgebouwd. Door innerlijk “hallo” te zeggen tegen de dynamiek van deze drie ego’s mogen de lijflijke sensaties die ermee gepaard gaan er zijn en krijgt alles ruimte. In deze…

 • palm
  niet gecategoriseerd

  Focuscursus begint 10 maart 2017 (vol)

  Lesdagen: vrijdagochtend 10 en 24 maart, 7 en 21 april, 12 en 26 mei. Tussenliggende weken onderling oefenen. Kosten: 200 euro (incl. reader). Plaats: Dirk Wittehof 15, Amsterdam Lestijden: 9.30 – 12.00 Aanmelding: wanneer je 100 euro hebt overgemaakt ben je definitief ingeschreven (NL 87 ABNA 0535232578 tnv F.Maidman) Wil je de cursus op een doordeweekse avond doen dan kan dat ook. Stuur me een mail met je voorkeursavond. De cursus. Na zes dagdelen les ben je in staat om een volledige focussessie te geven. Je krijgt een cursusboek met uitgebreide theorie. Een bijkomend doel is essentie ervaren. Dit is een aanvulling op het standaard focusproces…

 • boxen
  Ego

  Ego zwakte is taboe

  Ego is een dynamiek die helpt te overleven en is slechts een dun laagje aan de oppervlakte Ego is een gevoel van iemand zijn en is opgebouwd uit verinnerlijkte object-relaties. Voornamelijk met ouders of opvoeders. Deze verinnerlijking zorgt voor de informatieverwerking van het systeem. In onze maatschappij is er een taboe op ego zwakte. Je moet sterk zijn. Ego zwakte uit zich door (subtiele) angst en een gevoel bepaalde situaties en relaties niet aan te kunnen. Een gevoel van niet goed genoeg zijn, hulpeloosheid, machteloosheid, zelfafwijzing, opgeven, moeheid, uitputting, de druk niet aankunnen, etc. De kern van ego zwakte is een…

 • snow3
  Ego, Focussen

  Focussen en zelfrealisatie

  Mijn laatste inzichten op het gebied van focussen en zelfrealisatie is dat de ervaringen van non dualiteit en de duale ervaring van de persoon zich vloeiend afwisselen. Zoals wat er gebeurt met somatic experience. Van resource naar trauma bewegen. De persoon is over het algemeen samengesteld uit trauma en/of afweer tegen zelfrealisatie. Keer op keer kom ik tegen dat wanneer iemand op een zachte manier blijft bij de lijfelijke ervaring van minderwaardigheid, hulpeloosheid, etc…. het transformeert naar non dualiteit. Waar ik nu mee experimenteer is het laten voelen van verlangen in de beleving van de persoon. Na een afgeronde focussessie…

 • snow4
  niet gecategoriseerd

  Community building

  Iedereen is op zoek naar langdurige samenwerkende relaties Mijn verlangen is om samen langdurig iets op te bouwen. Dit komt voort uit de kern van de ego dynamiek wat wil overleven. Wanneer iedereen dit natuurlijke verlangen zou voelen en er naar zou handelen ontstaan er andere samenlevingsstructuren. Er zijn wel meningsverschillen en conflicten, maar er is geen destructieve afwijzing. In het groot betekent dit het einde van oorlogen en extreem geweld. De voortdurende onderliggende vraag in contact is volgens mij; hoe kan ik me aanpassen en mezelf blijven?  Wat is mijn verlangen, wat is jou verlangen en hoe organiseren we dat samen? Deze dynamiek speelt in…

 • vuur
  niet gecategoriseerd

  Weekeinden 5,6,7 mei, 25, 26, 27 augustus en 22, 23, 24 september

  Weekend essentiele natuur leven als familie Elk seizoen geven Geert Graveland en ik een weekend samen. Het gaat over genieten, samen zijn en verantwoordelijkheid nemen in het dagelijkse leven. Het weekend vindt plaats op de mooie boerderij van Geert in Dreumel. Kinderen zijn welkom. Prijs volwassenen: 150 (inclusief vegetarische maaltijden en groep slaapplek). Kinderen: 35 euro (eten en entertainment) Programma.  Vrijdag 19.30 aankomst (er is soep) 20.00 sharing en focussen Zaterdag 8.00 gayatrie mantra 9.00 ontbijt 10.30 opstellingen 13.00 lunch 14.30 stilte wandeling 17.00 zweethut 20.00 dinner Zondag 8.00 gayatrie mantra 9.00 ontbijt 10.30 verbonden ademen 12.00 lunch 13.30 wat er  nodig is Focussen en…

 • samen
  Ego, Inquiry

  Schizoide fenomeen en essentie

  Gevoelens van wanhoop, eenzaamheid, zwakheid en niet kunnen liefhebben achter een koud afstandelijk masker De levensenergie streeft onophoudelijk naar een langdurige samen werkende relatie (liefde) van de ouder (object) en bouwt met de verinnerlijkte object-relatie ervaringen een ego-zelf op. Het ego-zelf is een gevoelsidee van iemand zijn en is niet ergens te localiseren. De levensenergie en het verlangen van een kind is enorm. Het vergt veel van de ouder. Wanneer er afwijzing, verwaarlozing of druk is in de ouder-kind relatie ontstaan de volgende reacties in oplopende volgorde; boosheid (haat) honger naar de ander (manipuleren, claimen) angst (vermijden, vluchten, verlammen) totale terugtrekking (verlangen naar de baarmoeder,…

 • roze
  Lijden

  Omgaan met lijden

  Bewust ervaren van lijden is een middel tot herstel Lijden komt voort uit (langdurig) onvervulde verlangens. Het gaat meestal om het niet hebben van een woning, geld, gezondheid, succes of een relatie. Deze (langdurige) onvervulde verlangens  gaan samen met gevoelens van onmacht, frustratie, hulpeloosheid, eenzaamheid, afhankelijkheid, angst, geen grip hebben, etc. Deze gevoelens vertalen zich in het lichaam in bepaalde sensaties. Meestal een of andere vorm van zeurende pijn (in de keel, borst of buik gebied). Wanneer je deze sensatie kunt dragen ontstaat er een gevoel van veiligheid, vertrouwen en herstel. Iemand die lijdt zoekt steun. De onuitgesproken hulpvraag is; Telt het voor…

 • snow1
  niet gecategoriseerd

  Ervaar je persoonlijke ontwikkeling (zaterdag 18 februari)

  Een groep draagt meer dan je kunt bevatten Tijd: 10.00 – 16.00 Adres: Dirk Wittehof 15 in Amsterdam Prijs: 50 euro (kinderen gratis) Lunch: iets meenemen en delen met elkaar Jasper Merle en Ferry Maidman geven een bijeenkomst in Amsterdam. Het gaat over het ervaren van innerlijke zingeving, subtiel contact maken, zelfrealisatie en elkaar ervaren als familie. Deze dag kun je gebruiken om in de werkelijke stilte en/of juist bij je werkelijke verlangens te komen. Het is een uitstekende dag voor koppels die zoeken naar verdiepende manieren van contact maken. Grenzen en irritaties komen uiteindelijk voort uit (ontkende) verlangens. Wat is belangrijk voor jou, wat leeft…

 • china
  Meditatie

  Denken is beperkt

  Wanneer je veiligheid of voortdurende innerlijke stilte zoekt met gedachtes zit je hier verkeerd Er is actie die voortkomt uit denken. Wat je zoekt is onverstoorbare materiele en/of psychologische veiligheid. Dit bestaat niet in de wereld van denken en dus blijf je zoeken. Het denken maakt een ideaalbeeld van veiligheid. Leraren, religies en succesgoeroes verkopen methodes hoe je dit ideaalbeeld kunt bereiken. Er is een actie van pure aandacht. Ik ben. Er is geen centrum van waaruit je aandachtig bent. Je bent het. In volledige aandacht is er concentratie en geen gehechtheid aan gedachtes. In pure aandacht is er geen behoefte aan veiligheid. Er is…