Browsing Category

Essentie

Absolute, Essentie

Waarom ben je nog verward over Zelfrealisatie?

Twijfelloosheid ontstaat in het heldere onderscheid van de drie percepties

De verwarring over je zelfrealisatie ontstaat, omdat je de ervaringen en daar uit voort vloeiende concepten van de verschillende percepties door elkaar haalt. Er zijn zoals ik het zie drie verschillende lagen tegelijkertijd aanwezig. Door de hechting aan de voorkeur op te geven voor elke laag ontstaat er vrijheid en werkelijk inzicht.

Ik ga de drie percepties eenvoudig beschrijven.

1.Lichaam, denken en voelen
Dit is de laag van genot nastreven en pijn vermijden. Dit mechanisme bestaat uit de drang om te overleven. Hier zit lijden, relaties, psychologie, succes en alle andere duale percepties in. Dit is de wereld van verhalen, drama en persoon. Dit is niet beter of slechter dan de andere lagen.

2.Essentie
Deze laag is non duaal en er is geen enkel probleem. Het idee of gevoel van persoon zijn is hier opgelost en er is ruimte en sereniteit. Het is een directe ervaring van essentie.

3.Absolute
De twee vorige lagen spelen zich af in iets wat je het Absolute zou kunnen noemen. Dit is het werkelijke inzicht in wat je bent. Het is een intuïtief en helder kennen van jezelf als iets wat voorbij bewustzijn, essentie en lichaam, denken en voelen is. Deze identiteit voelt aan als onverwoestbaar en schijnt voortdurend door in elke ervaring (wanneer deze is gerealiseerd). Het staat los van essentie en lichaam.

Wanneer je deze drie percepties of lagen in jezelf of als jezelf kunt vinden en onderscheiden wordt je totaal flexibel. De aandacht kan zich naar elke laag bewegen in fracties van secondes. De verwarring ontstaat met name wanneer het Absolute zich identificeert met het lichaam, denken en voelen of als er een hechten is aan de voorkeur van essentie vanuit de persoon. De persoon die het lijden afkeurt en alleen in de bliss van essentie wil zijn.

Hechting aan een voorkeur brengt verwarring

Laat elke hechting aan de voorkeur van een van deze lagen los en je bent volledig vrij. Er kunnen wel voorkeuren zijn, maar de hechting er aan geeft een probleem. Ik kan ook zeggen laat de voorkeuren telkens weer los en zeg JA tegen de ervaring zoals die nu is. Dat is gemakkelijk wanneer je het onderscheid kunt maken in de percepties en weet hoe je er kan komen. Dit kan, omdat je ze alledrie bent.

Tijdens het Focussen leer ik je hoe door deze drie lagen heen te bewegen. Deze flexibele persoon noem ik Persoon van Zijn.

 

Ego, Essentie

Basale innerlijke goedheid

Iedereen is in de basis goed. De vraag is misschien hoe kan ik dat direct ervaren? De aandacht is meestal gericht op wat beter kan en daarmee op gevoelens van te kort en gemis. Het lijkt dan alsof de basis bestaat uit minderwaardigheid of te kort. Dat is niet de waarheid. Het ervaren van de basale innerlijke goedheid is simpel. Door een kleine verschuiving van de aandacht verandert het mechanisme wat gericht is op te kort naar een perceptie van volledig geluk om niets. Dat is de basale innerlijke goedheid.

Met de vaardigheid Focussen zit je in tien minuten bij jouw basale innerlijke goedheid. Wanneer je dat voor het eerst ervaart gebeurt er nog niet zo veel. Het lijkt dan iets van toeval of een incident. Wanneer dit echter vaker gebeurt begint de verandering. Na de verwondering over de simpelheid van de weg naar deze innerlijke goedheid word je er verliefd op. En omdat het steeds weer gebeurt ontstaat er vertrouwen en inzicht. Het is ons nooit verteld dat het zo eenvoudig is om in die basale innerlijke goedheid te verblijven.

Eerst wordt de communicatie tussen het hoofd en het lichaam in gang gezet, daarna de communicatie tussen het lichaam en basale innerlijke goedheid of essentie.

De weg is steeds hetzelfde. Het is jezelf lichamelijk en geestelijk openstellen voor alles wat er op dit moment in jouw te ervaren is. Dat is een innerlijke houding waarin je alles begroet met een simpele ja. Wanneer je thuis bent in deze houding kom je steeds dieper in de ervaring van basale goedheid die je bent.

De simpele vraag; Kun je er ja tegen zeggen? doet wonderen. Dat wat je ervaart hoeft niet weg, te veranderen of milder gemaakt te worden.

Door steeds weer vanuit deze basis te ervaren, waar te nemen en te leven verandert de kwaliteit van je identiteit. Het wordt krachtiger, liefdevoller, zachter en helderder zonder reden. Basale innerlijke goedheid wordt de kern en achtergrond van je ervaring. Je bent het! Wanneer die innerlijke kern zich verstevigt heeft dat uitwerking op het lichaam, denken, voelen en gedrag. Het lichaam wordt gezonder, het denken eenvoudiger, het voelen evenwichtig en het gedrag wordt zorgzamer. Er is minder terughoudendheid en angst in contact. Alles wordt steeds simpeler, omdat er niets meer nodig is van buiten om je goed te voelen.

Stel je eens voor hoe je dan zou leven. Wanneer je steeds terug kan naar een gevoel van compleetheid en innerlijke perfectie verlopen keuzes en actie anders. Het wordt vloeiender en organisch. Er is een andere logica. Een logica van vertrouwen, overgave en een niet hechten aan resultaten, omdat er een innerlijk gevoel van geluk is.

Ik geef alleen aan dat het mogelijk is en ik laat het zien in mijn cursussen. Ik ben daar niet bescheiden over, omdat ik het keer op keer mee mag maken. Samen onderzoeken we hoe het nog simpeler (en stiekum nog sneller) kan. Uiteindelijk vervallen de vormen Focussen en Authenticiteitcirkel grotendeels, omdat het een staat van zijn wordt die elke seconde gebeurt. Het zij echter sterke vormen waarmee het voor iedereen toegankelijk wordt om het te ervaren en het over te dragen.

Absolute, Essentie

Ga voorbij succesdenken, lijden en essentie

Vandaag loop ik op mijn werk en heb duidelijk contact met de essentie kracht. Ik voel me sterk, fysiek onoverwinnelijk, vol zelfvertrouwen en doelgericht. Ik kan me herinneren dat ik tijdens mijn vakantie vorige maand vooral contact had met de essentie helderheid en intelligentie. Ik zag alle structuren van de persoonlijkheid in relatie met het collectieve gedachtegoed van de maatschappij en Zelfrealisatie. Ik kon deze helderheid omzetten in scherpe texten. Tegelijk weet ik voortdurend dat ik DAT ben wat aan deze ervaringen vooraf gaat.

Ik kan mijn ervaring grofweg in drie energievormen/categorieën onderscheiden;

1.Genot nastreven en pijn vermijden.
Hier vallen al mijn lichamelijke activiteiten onder zoals; verlangen, lijden, gedachtes, mediamieke inzichten, innerlijke sensaties, relaties, observaties, succesdenken, overleven, seksualiteit, etc.

2.Essentie.
Essentie is een verfijnde lichamelijke energie die non duaal of enkelvoudig is. Het is ook een een verfijnd waarnemingsorgaan. Het heeft altijd aanwezigheid (ik ben) en sereniteit (vorm van stilte) in zich. De vormen of smaken verschillen per moment. Voorbeelden zijn; versmeltende liefde, kracht, licht, wil, intelligentie, koninklijkheid, waarde, helderheid, etc. In deze ervaring/dimensie is er geen enkel probleem. Essentie is er elk moment en het ligt aan waar de aandacht is of jij jezelf ervaart als essentie. Beschrijving van enkele essenties..

3.DAT wat aan alles vooraf gaat.
Er is nog iets subtielers dan essentie wat moeilijk te verwoorden is. Ik zou het Zelf of Absolute kunnen noemen. De woorden dekken de lading niet. Het is DAT wat aan alles vooraf gaat. Het is onveranderlijk, onkenbaar en tegelijk kun je twijfelloos realiseren dat jij DAT bent.

Wanneer je als een essentie verblijft verdiept het zichzelf in DAT

Wat ik ben.
IK ben alledrie de energieën/categorieën tegelijkertijd. Het enige wat de beleving anders maakt is de plek van de aandacht (gefocust bewustzijn). Mijn oefeningen (Focussen en Authenticiteitcirkel) zijn gericht op het ervaren en spelen met alledrie de categorieën/energieën.Waar het om gaat is dat je als persoon of bewustzijn moeiteloos door alle drie de categorieën heen beweegt. Bewustzijn is creatief en vol leven. Het hechten aan een voorkeur voor een van deze categorieën zet het leven vast. Het is nodig om ze alledrie goed te kennen, te kunnen onderscheiden en er in te verblijven. Dat heeft oefening – in niet doen – nodig.

Kenmerken.
Elke categorie heeft zijn eigen kenmerken en die kun je niet door elkaar halen. Dat is handig om te weten, anders ontstaat er allerlei verwarring. Een veel voorkomende verwarring is bijvoorbeeld dat iemand zich niet goed genoeg voelt (categorie 1) en dan taal/kenmerken gaat gebruiken uit categorie 2 (alles is goed, er is geen probleem).

Wanneer ik lijd dan kan ik het uitzoeken op psychologisch gebied wat in de eerste categorie valt. Dan ga ik kijken naar patronen van wat we het ego zouden kunnen noemen.

Ik kan ook in een seconde als aandacht naar essentie. Daar stopt elk onderzoek. Dat heeft een totaal andere werking dan het uitzoeken van drijfveren in categorie 1.

Ik kan mijzelf ook onmiddellijk als DAT (wat aan het pijn en genot principe en essentie voorafgaat) realiseren. Van daar uit zijn de twee andere categorieën als een illusie, een droom.

De verplaatsing van de aandacht bepaalt je identiteit. Wanneer je weet hoe jezelf als essentie of als DAT realiseert verdwijnt de lading uit het lijden (en zelfs uit de vreugde). Dit heeft een ontspannend effect op het lichaam.

Het is bijvoorbeeld lastig om mijn dochter iets non duaals te vertellen als zij huilt wanneer ze iets niet krijgt. Dan kan ik beter iets vertellen over hoe verlangen zich opbouwt en dat het pijn geeft wanneer het niet ontladen kan worden door het verlangen te bevredigen. Hoe je omgaat met de onprettige sensaties in het lichaam.

Een ruzie met mijn vriendin kan ik over het algemeen beter in de eerste categorie bespreken door te luisteren, samen te vatten en door te vragen.

Ik kan wel zoiets als hebzucht of succesdenken uit de eerste categorie terugbrengen naar de onderliggende behoefte van versmeltende liefde. Het verlangen om meer dingen te hebben komt voort uit het vergeten zijn van de innerlijke versmeltende liefde. De ervaring alles te zijn.

Geluk komt voort uit een alchemistisch innerlijk proces. Wanneer je de energieën en vormen van identiteit leert kennen kun je er mee spelen en het transformeren.

Ik heb alles zo goed en kwaad als het kan uitgewerkt op mijn website en gratis boek. De oefeningen die ik aanbied dienen om de theorie en de ervaring te laten samenvallen. In de vaardigheid Focussen komen alle spirituele instructies terug die je maar kunt bedenken. Het is de kunst van de eenvoud.

Essentie, Focussen

Cursusdag Focussen en Meditatief Contact (zondag 20 augustus)

Geluk bevat altijd pure aanwezigheid.

Adres: dirk wittehof 15
Wanneer:
 zondag 20 augustus
Tijd: 9.30 – 16.30
Kosten: 50 euro
Aanmelden: door het bedrag te storten op NL 87 ABNA 0535232578 tnv F. Maidman

Het is een dag met veel stilte en vertraging.

Groepsfocussen.
In de ochtend doen we een groepsfocussessie waarbij iedereen via een persoonlijk thema met behulp van de felt sense naar een non duale essentie gaat.

Wezenlijk contact.
Vanuit de non duale ervaring onderzoeken we op een meditatieve manier of er beelden en verlangens zijn in het contact met anderen. Wat wil er door het lichaam, denken en voelen geleefd worden? We gaan ervaren hoe door wezenlijk contact geluk en speelsheid ontstaat. Er komt niets tussen jou en de ander in te staan.

Het is een effectieve en lichamelijke manier van satsang. Geschikt voor beginners en gevorderden.

Surrendered leadership.
In de middag gaan we als groep een kwaliteit of thema onderzoeken in overgave. Er is overgave naar ik structuur, wij structuur en het ondefinieerbare. Het is een vorm van satsang waarbij het lichaam als leraar wordt ervaren. Je zult onder andere gewaarworden dat je deel bent van een collectief bewustzijn en hoe jij daarin een actieve plek in kan nemen.

Door onder andere de felt sense en je voorstelling van de ander te benoemen ontstaat er wezenlijk contact. Dit voel je direct in je hart. Mijn ervaring leert dat deze oefening je hernieuwde richting en levendigheid geeft. Wanneer de tijd het toelaat gaan we een specifiek onderwerp wat leeft in de groep op een subtiele manier in contact volgen en onderzoeken.

Oefeningen van deze dag zullen je dagelijkse leven diepgaand verrijken en beïnvloeden. Er zitten elementen van focussen en circling in deze dag.

 

Essentie

Omvoelen

Volg het lichaam

Wanneer ik de kern neem van de zoektocht naar geluk s het te vereenvoudigen naar:
1.er is een verlangen naar waarheid of om te ontwaken
2.het verlangen smelt en verdwijnt (er ontstaat twijfelloosheid)
3.er is (meestal) een verlangen rondom iets doen in de wereld voor anderen

De het ontvouwen en verstillen van het verlangen kan jaren duren en allerlei vormen aannemen. Uiteindelijk is er een weten wat je bent en een niet weten hoe je er gekomen bent. Er lijkt geen weg naar geluk te zijn.

Er is een ervaren van onveranderlijke nu-heid. In deze nu-heid verwerkt het lichaam alle bewuste en onbewuste indrukken tot een lijflijke ervaring met daarin een volgende stap.

Essentie, Focussen

Psycho dynamiek (de drie ego’s)

Alles is er tegelijkertijd

Wat ik tegenkom tijdens focussessies is de aanwezigheid van drie ego’s (energetische structuren);
1.non duale essentie (zijn)
2.een verkrampt patroon (zelfafwijzing, onvolgroeid deel, terughoudendheid)
3.een gevoel over de verkramping (afwijzing van de zelfafwijzing)

De eerste is de onveranderlijke achtergrond die er al is in de baby staat. De laatste twee zijn altijd een resultaat van verinnerlijkte object-relaties met de ouder die als een energetische structuur in de vrije ruimte wordt opgebouwd. Door innerlijk “hallo” te zeggen tegen de dynamiek van deze drie ego’s mogen de lijflijke sensaties die ermee gepaard gaan er zijn en krijgt alles ruimte. In deze ruimte lossen object-relatie sensaties op en veranderen ze in non duale essentie. Het oplossen gaat gepaard met beelden, sensaties, inzichten en lichamelijke shifts. Het is een innerlijke alchemie. Een proces wat altijd op dezelfde manier werkt en in een focussessie zichtbaar wordt. In de non duale staat is de herkenning van jezelf als Kennendheid eenvoudig, omdat er rust is om deze subtiele perceptie te ervaren.

De zelfafwijzing komt voort uit het niet voldoende steunend aanwezig zijn van de ouder. Deze ervaring wordt verinnerlijkt en vormt de kern van het gevoelsidee van de persoon. De persoon voelt zich inadequaat, niet goed genoeg. Tijdens focussessies komt dit naar voren in bepaalde lichamelijke ervaringen.

De afwijzing van de zelfafwijzing is een dynamiek die probeert te helpen door het inadequate deel af te wijzen. Het heeft het verlangen om totaal onafhankelijk van anderen te kunnen zijn, omdat de ouder niet steunend was. Dit uit zich in een weerstand tegen het kwetsbare behoeftige afgewezen onvolwassen kinderlijke impulsieve deel in ons. Het drukt deze ervaring weg, zodat er geen hulp of contact nodig is. Dit is tegelijk een weerstand (angst) tegen echte hulp van buitenaf zoals een geliefde, therapeut of leraar kan bieden. Dus: de steun die zo gemist is in de jeugd, wordt niet opgezocht door het afwijzen van ego zwakte. Deze koppeling wordt niet vaak erkent.

Een andere kant is dat het alleen ervaren van het inadequate deel het gevaar in zich heeft om afhankelijk te worden van een autoriteit. Dat is ook niet gewenst. De wens is om langdurige samenwerkende relaties aan te gaan vanuit een evenwichtig functionerende innerlijke dynamiek. De druk van de buiten en binnen wereld aankunnen.

De afwijzing van de zelfafwijzing gebeurt meestal door iets wat wij de innerlijke kritikus noemen. Het geeft een valse kracht die probeert het inadequate deel van het ego op te heffen. Dit werkt niet, omdat ze met elkaar in gevecht komen. Deze dynamiek versterkt juist het gevoel van inadequaat zijn. Wanneer er geen ervaren is van deze dynamiek blijft het zich uitspelen. Dit kan een heel leven doorgaan. Door er bewust van te worden ontstaat de mogelijkheid om er “hallo” tegen te zeggen. Dit “hallo” zeggen is een subtiele lichamelijke vaardigheid en werkt rustgevend en inzichtgevend. Het lichaam weet namelijk ook precies hoe het zich goed kan voelen. Wat in de weg staat is de onwetendheid van deze specifieke ego dynamiek die zich in honderden manieren kan manifesteren. De kern is echter eenvoudig en altijd hetzelfde. Door dit helder te zien ontstaat er dis identificatie, onthechting en essentie.

De kracht van focussen is dat je de werkelijke lichamelijke/energetische dynamiek ervaart en de mentale inzichten daaruit voortkomen. Dat werkt vele malen beter dan vanuit mentale concepten iets proberen te voelen. Die verinnerlijkte dynamiek is ontstaan in een periode waarin alles lichamelijk gebeurde. Het lichamelijk her ervaren is de beste manier om alles weer te laten ontrafelen. Een extra kracht is dat het focusproces de verantwoordelijkheid en de groei bij de persoon zelf legt door het proces volledig bij de ander te laten en na afloop het lichaam te bedanken voor de informatie.

Essentie is een subtiele substantie die in het bewustzijn komt in rust. In deze rust is het makkelijker om jezelf als Kennenheid te ervaren. Zelfrealisatie zit in het steeds subtieler kunnen ervaren. Dat is de beweging die elke seconde plaatsvindt. Zelfrealisatie gebeurt elke seconde door lichaam, denken en voelen heen. Voor deze beweging heb ik een gestructureerde focusoefening ontwikkeld die aan te leren is. Mijn ervaring is dat mensen die jaren zelfonderzoek hebben gedaan door deze oefening ineens het licht kunnen zien.

Essentie

Persoon van Essentie

Jij bent persoonlijk bewustzijn

In elk lichaam huist een zuiver verlicht persoon. Dit kun je direct ervaren. Het is een heldere aanwezigheid met een intiem gevoel van eigenheid. Het is transparant en daarom misschien moeilijk te herkennen of te ervaren in eerste instantie. Deze persoon is gemaakt van essentie en is doordrongen van onpersoonlijke diepte. Het Absolute zou je kunnen zeggen. Ik noem het IK ben ik. Het onpersoonlijke bewustzijn is tegelijkertijd intiem persoonlijk.

In elk lichaam is er iemand met een dergelijke diepte. Wanneer deze persoonlijke essentie niet gekend wordt zijn de verlangens van deze persoon meestal niet helder. Door opvoeding en maatschappij worden allerlei liefdevolle stromende essenties geblokkeerd en ontstaat er terughoudendheid en een zekere levenloosheid in de persoon.

Een persoon die zich in het lichaam realiseert dat hij of zij bewustzijn is voelt zich levendig, fris, ontvouwend, verbonden met alles en tegelijk doorzichtig en onveranderlijk. Moeilijk te verwoorden.

Wat staat er tussen jou en zelfrealisatie in? Dat zijn altijd concepten. In het zien, ervaren en aanvaarden van belemmerende concepten ontstaat de vrijheid vanzelf. Belangrijk is dat het lichamelijk ervaren wordt en dat deze beweging niet stopt. Het is eindeloos. De persoon van zijn is onveranderlijk vrij en voortdurend in proces met anderen, de omgeving en het universum. Zien, aanvaarden, dragen en volledig tot je nemen is de verandering naar vrijheid. En daar hoef je niets voor te doen. Ontspannen is genoeg en dat is in feite ook een niet doen.

Ego, Essentie

Focussen, tijd en transpersoonlijke psychologie

De beleving van de persoon is gekoppeld aan de beleving van tijd

Ik observeer het proces van focussen.

De begeleider die zich terughoudt, werkt met de grootste kracht. Hij doet niets, hij werkt zonder te handelen. Dit werkt, niet omdat hij niets doet, maar omdat hij zeer geconcentreerd is.

Tijdens een sessie nemen we elke sensatie, gedachte, beeld of impuls seconde voor seconde waar. In dit nauwkeurige waarnemen verdwijnen de beleving van tijd en persoon. Op dat moment wordt het transpersoonlijk. Er ontstaan verschillende non duale ervaringen; ruimte, leegte, zachtheid, aanwezigheid, etc.

De beleving van de persoon ontstaat weer uit een enkele (identificatie met een) lichamelijke sensatie of gedachte. Dit gebeurt onbewust en in een fractie van een seconde. Deze beleving kun je weer doorbreken door te focussen op de non duale ervaring in de ervaring. Wanneer de non duale ervaring of essentie stabiliseert en makkelijk terug te vinden is kun je er doorheen voelen. Dan kom je bij iets Absoluuts. Het is niet ingewikkeld. Het is een kwestie van een half uur de tijd nemen om in een willekeurige ervaring te vertragen en de juiste instructies krijgen.

Wanneer je ziet dat bewustzijn het enige constante is en alles wat zich daarin afspeelt perceptie, beleving en objecten zijn dan gaat de aandacht zich steeds meer richten op het bewustzijn zelf. De aandacht en het identificatieproces gaat zich identificeren met bewustzijn en niet met de beelden die opkomen. Dit is in eerste instantie een super actief niet doen. Na verloop van tijd blijft de realisatie van bewustzijn zichzelf herhalen. Zelfrealisatie is elke seconde.

De NU ervaring lijkt uit meerdere te onderscheiden lagen te bestaan. Wanneer je die tijdelijk uit elkaar haalt en ervaart wordt alles duidelijk. Daarna kan alles als een geheel ervaren worden.

Het leven verandert niet veel. Het wordt lichter en vloeibaarder. Er is meer synchroniciteit, meer moeiteloosheid, niet weten en eenvoud. Dat soort dingen.

Essentie, Felt sense, Focussen

Het lege midden en focussen

Ervaren en handelen vanuit leegte is wijsheid

Focussen brengt je voorbij aan wat je weet, cultuur, geweten, moraal, etc.
Wanneer ik met iemand een focussessie doe ben ik in niet weten. Een open heldere aanwezigheid zonder grenzen en bedoeling. Deze conceptloze aanwezigheid wordt ook wel Ik ben genoemd. Ik ben is volkomen veilig en kan alles dragen. Van daaruit ontstaat alles. De focusser en de luisteraar weten niet waar de ervaring in het moment heen gaat of waar het vandaan komt. De ziel werkt door de persoon heen en is ondanks de invloed van het collectieve een individuele ervaring. De ziel is dat wat het levende bezielt en wat het leven mogelijk maakt. Ik ben keer op keer verrast hoe een sessie zich ontwikkeld.

Het wezenlijke werk is; verblijven in het lege midden en wachten tot er een flits van inzicht komt bij de focusser of luisteraar. Het is een samen alert zijn.

Hoe verloopt een sessie?
Een focussessie begint met een gesprek over een thema wat onderzoek nodig heeft en binnen een paar minuten zitten we via de sensaties in het lichaam in een innerlijke reis. Het lichaam en de ziel weten precies wat te doen en dat gaat voorbij het denken en voelen. Het denken en voelen hebben wel een belangrijke rol tijdens een sessie, maar zijn niet het eerste punt van aandacht. Het begin thema komt soms wel weer ergens terug, maar vaak komt de oplossing uit een diepere laag.

Na een minuut of twintig de felt sense volgen en alles met een vriendelijke houding ervaren ontstaat er een bodily shift. Dit is een moment van wezenlijke verandering met gevoelens van ontspanning en ruimte. Op dat moment komt er een essentie in de ervaring. Essentie is kracht, liefde, stilte, leegte, ruimte, leiding, aanwezigheid of een andere non duale ervaring. De focusser is zich daar meestal niet bewust van en de luisteraar die de essentie kent heeft de taak deze er uit te lichten en de aandacht erbij te brengen. Dit is een fase in de sessie waarin iemand gaat wennen aan essentie. De stappen die ik heb toegevoegd aan het focusproces zijn;
– herkennen en wennen aan essentie
– jezelf ervaren als die essentie
– jezelf ervaren als de bron van essentie
– visioen van de toekomst vanuit essentie

Vanuit het lege midden kan er een visioen of aanwijzing komen vanuit de collectieve ziel, het grotere of great spirit voor een volgende stap in iemands leven. De stroom van het leven stuurt zichzelf en wij mensen zijn een vervoermiddel. Niet meer en niet minder. Je voelt wanneer je aangehaakt bent. Symptomen zijn; er is geen angst of verlangen, alles lijkt vanzelf te gaan, er is richting in het leven, er is een gevoel van vervulling en erbij horen. Je voelt jezelf in harmonie met de werkelijkheid zoals die nu is. Pijn, genot, gezondheid, ziekte, leven en dood zijn gelijk. De grotere beweging gaat voorbij aan het tijdelijke.

Het raadplegen van het lichaam en de ziel is eenvoudig. Er is alleen niemand die je verteld hoe je dat zelf doet. In satsang, lichaamswerk en therapie worden voor zover ik heb meegemaakt geen heldere handvatten gegeven.

Wat ik heb waargenomen.
Tijdens het focussen met mensen begon het Zelfrealisatie gedachtegoed en ervaring een rol te spelen. Het ging zich vermengen en langzamerhand ontstond er een vast patroon. Ik noem het nu focussen naar essentie. Essentie is een subtiele non duale substantie waar geen problemen of lijden is. Focussen naar essentie bestaat uit acht heldere stappen en zijn herhaalbaar. Ik zie keer op keer dat het werkt. Het mooie is dat het vanzelf gaat wanneer beide personen uit de weg gaan. Het is de structuur van de sessie die steeds het resultaat geeft. De diepgang of ervaring van de luisteraar (therapeut) speelt waarschijnlijk ook een rol in de ervaring van de focusser (client). Cursisten die de essenties kunnen ervaren krijgen dezelfde resultaten als ik met clienten.

Ik durf inmiddels wel te zeggen dat ik iets simpels heb ontwikkeld wat werkt. Niemand hoeft het aan te nemen of te geloven, je kunt het zelf komen ervaren. Niet goed geld terug. No cure no pay. Het is aan jou, zoals het altijd al was.

Essentie

Persoonlijke Essentie

Het volgen van verlangen maakt vrij

De realisatie dat je bewustzijn bent is relatief eenvoudig. Het is de oplossing en integratie van patronen die jarenlang aandacht blijven vragen. Op een gegeven moment zijn alle moeder en vader thema’s vanuit duizenden hoeken bekeken en ervaren. De mamma en pappa structuren worden steeds transparanter en verschijnen meer als energie vormen zoals pure essenties.

Wanneer opgeslagen trauma en vermijding voor een groot deel is ontladen en/of wordt ervaren vanuit een diepere laag begint het vrije leven. De aandacht is volledig in het moment en de persoonlijke ontvouwing valt energetisch samen met het geheel.  De structuren van de persoon wordt steeds subtieler vallen samen met de wereld.

Ik sprak laatst een therapeut en schrijver die al dertig jaar psychologisch werk doet. Bekende boekenschrijver, tien jaar Ridwan school van Almaas en supervisor van studenten op allerlei gerenommeerde opleidingen (om aan te geven hoeveel innerlijk werk hij heeft gedaan). Hij kwam heel eenvoudig en gegrond over. Hij vertelde een anekdote over zijn supervisie die hij ook ontvangt. Zijn supervisor die dan na al dat onderzoek zegt in een sessie; “Sorry, het gaat weer over je moeder”. 

De innerlijke object relaties zijn eindeloos. Een fenomeen wat zich laat zien is de persoonlijke essentie. Dit is een bevrijd bewustzijn wat authentiek en uniek is. Het krijgt elk moment vorm en is de capaciteit om werkelijk contact te maken met de ander en de wereld. Het is het open hart van Jezus. Het voelt en ervaart zichzelf als goddelijk en persoonlijk. Alles stroomt, alles is echt, alles is in dienst van zichzelf en de mensheid.

Ik besef me dat het volgen van verlangen, wat een vorm van energie is, mij in vrijheid en volwassenheid brengt. Niet het ontkennen, afzwakken of wegmoffelen van verlangen. Dat komt voort uit innerlijke mamma en pappa verstrikkingen. Ik ben actief in de wereld. Het werkelijke leraarschap, leiderschap, volwassenheid komt voort uit deze authentieke bevrijde aanwezigheid. Moeiteloos, simpel en echt. Het gaat niet over competitie en succes. Het gaat over er zijn en bewegen in de wereld.

Essentie

Leren liefde zijn (zondag 14 augustus)

Werkelijk contact leidt naar liefde

Wanneer: zondag 14 augustus
Tijd: 10.00 – 17.00
Lunch: iedereen neemt iets mee en we delen de creaties
Kosten: 30 euro
Adres: Dirk Wittehof 15, Amsterdam

Jasper Merle komt muziek maken. Je kunt een eigen lied laten maken voor 75 euro. Je deelt aan Jasper je thema met je gedachtes en gevoelens, hij stemt daar op af en er ontstaat een persoonlijk lied wat de dagen en weken erna steeds meer betekenis voor je krijgt. Onder in dit een bericht een voorbeeld uit mijn eigen thema rondom contact.

Ochtend: demonstratie focussessie en in tweetallen oefenen
Middag: groepsfocussessie en circling

Met de felt sense als basis gaan we werkelijk contact maken met onszelf en de ander. Door alle sensaties in het lichaam te ervaren met een zachte open houding ontstaat er een liefdevolle ruimte voor de ander om te schitteren. In dit contact opent het hart totaal. Echt contact dringt door in je wezen en leidt naar nieuwsgierigheid, speelsheid, authenticiteit, intimiteit en compleetheid.

Principes deze dag zijn; felt sense ervaren en erbij blijven. vertrouwen in het (groeps) proces, volledige verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ervaring en wezenlijk contact maken met anderen.

Is het je wel eens opgevallen dat je met bepaalde mensen direct een goede chemie/aantrekking hebt? Wat zou er nou gebeuren wanneer je vanuit die intuïtie contact maakt en erbij blijft. Seconde voor seconde. Of misschien andersom. Je voelt direct een weerstand bij iemand. Wat gebeurt er wanneer je toch contact maakt. Hoe kun je daar bij zijn zonder jezelf of de ander te ontkennen? Welke essentie zie je bij jezelf en de ander? Wat zou je de ander daarover willen zeggen of vragen vanuit je hart? Neem eens een risico.

Contact maken vanuit je persoonlijke essentie is onvoorwaardelijk. De behoefte aan werkelijk contact is bij iedereen aanwezig. De dag is gebaseerd op ervaringsleren. De ervaringen en inzichten neem je mee in het dagelijkse leven van werk, relaties en gezin.

Opgeven.

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht

Essentie, Lijden, Satsang op youtube

Pema Chodron

Er is niets verkeerd aan negativiteit

Deze tachtigjarige boeddhistische vrouw heeft een mooi uitzicht over het leven. Haar focus in haar overdracht ligt bij de essentie warmte. Hoe kun je elke situatie in het dagelijkse leven met een open gewaarzijn ontvangen en tegelijk menselijk en warm zijn. Door te leren hoe je pijnlijke situaties steeds weer toe kan laten wordt elke (moeilijke) situatie een deur naar liefdevol mens zijn. Wat zij onder andere ziet is dat niemand wil lijden en dat de meeste mensen geluk nastreven op een manier die het lijden juist in stand houdt.

Hoe doorbreek je dit patroon?

1.erken je triggers (hook ups), voel de lading en ontspan er in
2.doe iets anders, kies een fris alternatief
3.maak er een manier van leven van

Verlangen, agressie en onwetendheid zijn wegen naar verlichting. Iedere dag weer bewust zijn van de spanningen in het lichaam en de lading eruit laten laten vloeien door er bij te blijven en te zien waar het vandaan komt. Dit is het proces wat er tijdens een focussessie keer op keer gebeurt. Ik hoor ook letterlijke focus taal zoals felt bodily experience in verschillende video’s van haar.

Haar website.

 

 

 

Essentie, Felt sense, Focussen, Oefeningen

Focussen en Zelfrealisatie

Je bent al wat je bent

Het enige wat ik met mensen doe is vertragen en dan komt alles eenvoudig in het bewustzijn. Dit is mogelijk, omdat iedereen al verlicht is. Ik zie in de focuscursussen dat mensen elkaar naar de vrijheid brengen. Voor mij is dit het bewijs dat er geen leraar nodig is. Vertragen en bewust zijn is genoeg.

Wat is Focussen?
Focussen is een eenvoudige lichamelijke vaardigheid. Het is voor mij de kern geworden van bewustzijnsonderzoek. Het leven is een voortdurend ervaren. Het lichaam en bewustzijn spelen hier een rol in. Wanneer je de ervaring in het lichaam er helemaal laat zijn, laat je jezelf, de ander en de wereld er ook helemaal zijn. In deze rust verdwijnen alle weerstanden en zie je helder wat je bent.

Een focussessie met essenties duurt ongeveer 30 minuten. Ik heb het oorspronkelijke focusproces iets aangepast. De stappen zijn;

1.thema beschrijven
Elk moment in je leven zijn er een aantal thema’s die spelen in het leven. Vaak rondom relatie, werk of geld. Door een willekeurig thema te kiezen ontstaat er materiaal om mee te werken. Het maakt niet uit met welk thema we beginnen. Alles leidt naar de bron.

2.felt sense
De felt sense is een sensatie in het lichaam die hoort bij het thema. Denken is een activiteit die gebruik maakt van het hele lichaam. Dit wordt vergeten of is onbekend. Door bewust een lichamelijke sensatie aan een mentaal thema te koppelen ontstaat er een holistische benadering.

3.handvat
Door bij een felt sense te zijn komt er informatie los uit het lichaam. Dit zijn beelden, herinneringen, bewegingen, stemmingen of woorden. Door goed te luisteren komt er op een gegeven moment een nieuw pakketje informatie wat precies past bij de felt sense. Dit brengt meestal een zekere mate van ontspanning.

4.resoneren
Door het heen en weer bewegen met de aandacht van het handvat naar de felt sense komt er een bewustzijnsstroom op gang. Het lichaam zakt steeds dieper in zijn eigen intelligentie en helende capaciteit.

5.erbij zijn/vragen stelen
Deze stap gaat verder de diepte in. Door bepaalde vragen te stellen en bij de sensaties en handvatten te blijven ontstaan er nieuwe inzichten en gewaarwordingen.

6.gewaarzijn bodily shift
Inmiddels is het lichaam en denk systeem vertraagd en ontstaan er gevoelens van ruimte, leegte, rust en sereniteit. Dit kan gaat samen met mentale inzichten.

7.essenties onderzoeken
Iedereen heeft bepaalde essenties die passen. In deze stap onderzoeken we welke essenties de deur zijn naar Zelfrealisatie. Bij de een is het een ervaring van versmeltende liefde, bij de ander is het pure aanwezigheid. Er zijn meer dan tien essenties. Ik beschrijf de essenties en wanneer jouw bewustzijn deze makkelijk kan ervaren zijn dat de essenties die bij jouw passen.

8.jezelf ervaren als essentie
Wanneer we een essentie hebben die helder te ervaren is in jouw bewustzijn help ik je om een identiteit shift te maken door jezelf te laten ervaren als die essentie. Dit is een belangrijk omslagpunt, wat niet altijd meteen werkt. Als het werkt ontstaat er een eenvoudige en tegelijk enorme openbaring.

10.de bron van essentie zoeken/actie in het dagelijkse leven
Wanneer je jezelf ervaart als ruimte, liefde, vreugde, kracht, leegte of een andere essentie is de laatste stap om te zien waar deze non duale staat vandaan komt. Vanuit de Advaita Vedanta is alles wat je kunt waarnemen niet wat je bent. Met de vraag welke kenner kent deze ervaring? ontstaat er een leegte zonder waarnemer.  Blijf hier.

11.afsluiten
Bij het focussen zijn er standaard stappen voor het afsluiten en borgen van het inzicht. Wat wil je uit deze sessie meenemen?Kun je je lichaam bedanken voor deze informatie?

Soms gebruik ik ook een extra stap die ruimte maken heet. Deze stap kan iemand direct naar de essentie en bron brengen. Mijn ervaring is wel dat dit gebeurt bij mensen die het focusproces innerlijk kennen. Tijdens de stap ruimte maken ben je jezelf gewaar van alles wat jij denkt en voelt dat er tussen jou en Zelfrealisatie zit. In wezen zit er niets tussen dan verwarring en identificaties. Deze worden in een paar minuten bewust en daarmee onthecht.

Het lijkt heel technisch, maar wanneer je het focusproces leert merk je juist dat het organisch is. Ik vind het belangrijk dat iedereen weet dat deze eenvoudige techniek bestaat, omdat het ons niet geleerd wordt in onze opvoeding en opleidingen. Ik heb een gratis instructieboekje geschreven.

Je bent al wat je bent en om dat te ervaren hoef je alleen te ontspannen.

Essentie, Felt sense, Ik ben

Niet conceptuele positiviteit

Er is een innerlijk perspectief van positiviteit zonder reden. Een ervaring van oneindige goedheid. Dit perspectief heeft vele uitingsvormen zoals een warme zachtheid, speelse lichtheid, verfijning, waarde, zinvolheid, opwinding, schittering, heelheid, integriteit, echtheid, frisheid, helderheid, nieuwheid, aanwezigheid, schoonheid, gelukzaligheid en extase.

Wanneer de aandacht voorbij het denken en het splitsen van de ervaring gaat komt dit perspectief bloot te liggen. Het is er de hele tijd, onmiddellijk. Er is geen jarenlange studie of meditatie nodig.

Vind en verblijf als de conceptloze aanwezigheid (ik ben) en alles zal duidelijk worden.

 

 

Essentie, Felt sense, Inquiry

Structuur van de ervaring

Elk moment is een ervaring. Een ervaring (bewustzijn) is opgebouwd uit subtiele dimensies. Ik ga in dit artikel uit van vijf dimensies en het kunnen er best meer zijn. Het gaat erom dat je een gevoel krijgt dat bewustzijn aan de ene kant niet iets is en tegelijk ergens uit bestaat.

Tijdens inquiry of meditatie kun je je helder bewust worden van een of meerdere van deze dimensies. Dit vereist een goed contact met de felt sense.

De vijf dimensies zijn;

Liefde 
Een allesomvattende goedheid. Het voelt als een zachte vreugdevolle vibratie. Alles bestaat in deze structuur uit goedheid. De dimensie wordt onder andere als basis genomen in het Soefisme en Christendom,

Aanwezigheid 
Een heldere transparante substantie. Vanuit deze structuur wordt alles ervaren als ‘er zijn’, een diepe ervaring van bestaan. Deze is niet gebonden aan het lichaam, het lichaam is een verschijning hier in en bestaat uit aanwezigheid. Deze dimensie wordt in de Advaita Vedanta als basis genomen.

Gewaarzijn
Een kennendheid van objecten zonder betekenis. Een heldere waarneming van objecten.

Leegte
Een ervaring van nietsheid die tegelijk een volle kwaliteit heeft. Deze dimensie wordt vooral in het Boeddhisme gebruikt.

Creatieve dynamiek
Een voortdurende energetische verandering en dynamiek. Een oneindige bewegende kracht. Deze wordt in de Tao als uitgangspunt genomen.

Vanuit deze dimensies of basisstructuren die voortkomen uit het onkenbare of het absolute ontstaan allerlei vormen en essentiële kwaliteiten. Een essentiele kwaliteit is een substantie die lijkt op een emotie, maar heeft een ruimte  en aanwezigheid in zich. Emoties (boosheid, onmatigheid, schuldgevoel, jaloezie, etc) hebben een meer vernauwend karakter. Een emotie is eerder een imitatie of een vervorming van een essentie. Zo zou je boosheid kunnen zien als een vervorming van de essentie kracht en onmatigheid als een vervorming van de essentie overvloed. Het menselijke handelen kan bestaan uit louter essentiële kwaliteiten. Een onderdeel van inquiry is het onderzoeken hoe je als mens steeds beter kunt leven volgens je eigen innerlijke ontwikkeling van essentiële kwaliteiten. Dit is een hogere vorm van genot en is een oneindige ontwikkeling.

Tijdens een inquiry kun je via een emotie, naar een essentiele kwaliteit en vervolgens naar een dimensie van de ervaring reizen. De centrale vraag daarnaast zou kunnen zijn; wat betekenen deze ervaringen voor jou in het ervaren en handelen in het dagelijkse leven? Uiteindelijk ontstaat er een ontdekking van een goddelijk persoon, een persoon gemaakt van essentie. Dat is het hoogste en tegelijk het simpelste. Hier en nu op aarde met werk en gezin.