Browsing Category

Essentie

Absolute, Essentie

Ga voorbij succesdenken, lijden en essentie

Vandaag loop ik op mijn werk en heb duidelijk contact met de essentie kracht. Ik voel me sterk, fysiek onoverwinnelijk, vol zelfvertrouwen en doelgericht. Ik kan me herinneren dat ik tijdens mijn vakantie vorige maand vooral contact had met de essentie helderheid en intelligentie. Ik zag alle structuren van de persoonlijkheid in relatie met het collectieve gedachtegoed van de maatschappij en Zelfrealisatie. Ik kon deze helderheid omzetten in scherpe texten. Tegelijk weet ik voortdurend dat ik DAT ben wat aan deze ervaringen vooraf gaat.

Ik kan mijn ervaring grofweg in drie energievormen/categorieën onderscheiden;

1.Genot nastreven en pijn vermijden.
Hier vallen al mijn lichamelijke activiteiten onder zoals; verlangen, lijden, gedachtes, mediamieke inzichten, innerlijke sensaties, relaties, observaties, succesdenken, overleven, seksualiteit, etc.

2.Essentie.
Essentie is een verfijnde lichamelijke energie die non duaal of enkelvoudig is. Het is ook een een verfijnd waarnemingsorgaan. Het heeft altijd aanwezigheid (ik ben) en sereniteit (vorm van stilte) in zich. De vormen of smaken verschillen per moment. Voorbeelden zijn; versmeltende liefde, kracht, licht, wil, intelligentie, koninklijkheid, waarde, helderheid, etc. In deze ervaring/dimensie is er geen enkel probleem. Essentie is er elk moment en het ligt aan waar de aandacht is of jij jezelf ervaart als essentie. Beschrijving van enkele essenties..

3.DAT wat aan alles vooraf gaat.
Er is nog iets subtielers dan essentie wat moeilijk te verwoorden is. Ik zou het Zelf of Absolute kunnen noemen. De woorden dekken de lading niet. Het is DAT wat aan alles vooraf gaat. Het is onveranderlijk, onkenbaar en tegelijk kun je twijfelloos realiseren dat jij DAT bent.

Wanneer je als een essentie verblijft verdiept het zichzelf in DAT

Wat ik ben.
IK ben alledrie de energieën/categorieën tegelijkertijd. Het enige wat de beleving anders maakt is de plek van de aandacht (gefocust bewustzijn). Mijn oefeningen (Focussen en Authenticiteitcirkel) zijn gericht op het ervaren en spelen met alledrie de categorieën/energieën.Waar het om gaat is dat je als persoon of bewustzijn moeiteloos door alle drie de categorieën heen beweegt. Bewustzijn is creatief en vol leven. Het hechten aan een voorkeur voor een van deze categorieën zet het leven vast. Het is nodig om ze alledrie goed te kennen, te kunnen onderscheiden en er in te verblijven. Dat heeft oefening – in niet doen – nodig.

Kenmerken.
Elke categorie heeft zijn eigen kenmerken en die kun je niet door elkaar halen. Dat is handig om te weten, anders ontstaat er allerlei verwarring. Een veel voorkomende verwarring is bijvoorbeeld dat iemand zich niet goed genoeg voelt (categorie 1) en dan taal/kenmerken gaat gebruiken uit categorie 2 (alles is goed, er is geen probleem).

Wanneer ik lijd dan kan ik het uitzoeken op psychologisch gebied wat in de eerste categorie valt. Dan ga ik kijken naar patronen van wat we het ego zouden kunnen noemen.

Ik kan ook in een seconde als aandacht naar essentie. Daar stopt elk onderzoek. Dat heeft een totaal andere werking dan het uitzoeken van drijfveren in categorie 1.

Ik kan mijzelf ook onmiddellijk als DAT (wat aan het pijn en genot principe en essentie voorafgaat) realiseren. Van daar uit zijn de twee andere categorieën als een illusie, een droom.

De verplaatsing van de aandacht bepaalt je identiteit. Wanneer je weet hoe jezelf als essentie of als DAT realiseert verdwijnt de lading uit het lijden (en zelfs uit de vreugde). Dit heeft een ontspannend effect op het lichaam.

Het is bijvoorbeeld lastig om mijn dochter iets non duaals te vertellen als zij huilt wanneer ze iets niet krijgt. Dan kan ik beter iets vertellen over hoe verlangen zich opbouwt en dat het pijn geeft wanneer het niet ontladen kan worden door het verlangen te bevredigen. Hoe je omgaat met de onprettige sensaties in het lichaam.

Een ruzie met mijn vriendin kan ik over het algemeen beter in de eerste categorie bespreken door te luisteren, samen te vatten en door te vragen.

Ik kan wel zoiets als hebzucht of succesdenken uit de eerste categorie terugbrengen naar de onderliggende behoefte van versmeltende liefde. Het verlangen om meer dingen te hebben komt voort uit het vergeten zijn van de innerlijke versmeltende liefde. De ervaring alles te zijn.

Geluk komt voort uit een alchemistisch innerlijk proces. Wanneer je de energieën en vormen van identiteit leert kennen kun je er mee spelen en het transformeren.

Ik heb alles zo goed en kwaad als het kan uitgewerkt op mijn website en gratis boek. De oefeningen die ik aanbied dienen om de theorie en de ervaring te laten samenvallen. In de vaardigheid Focussen komen alle spirituele instructies terug die je maar kunt bedenken. Het is de kunst van de eenvoud.

Essentie, Focussen

Cursusdag Focussen en Meditatief Contact (zondag 20 augustus)

Geluk bevat altijd pure aanwezigheid.

Adres: dirk wittehof 15
Wanneer:
 zondag 20 augustus
Tijd: 9.30 – 16.30
Kosten: 50 euro
Aanmelden: door het bedrag te storten op NL 87 ABNA 0535232578 tnv F. Maidman

Het is een dag met veel stilte en vertraging.

Groepsfocussen.
In de ochtend doen we een groepsfocussessie waarbij iedereen via een persoonlijk thema met behulp van de felt sense naar een non duale essentie gaat.

Wezenlijk contact.
Vanuit de non duale ervaring onderzoeken we op een meditatieve manier of er beelden en verlangens zijn in het contact met anderen. Wat wil er door het lichaam, denken en voelen geleefd worden? We gaan ervaren hoe door wezenlijk contact geluk en speelsheid ontstaat. Er komt niets tussen jou en de ander in te staan.

Het is een effectieve en lichamelijke manier van satsang. Geschikt voor beginners en gevorderden.

Surrendered leadership.
In de middag gaan we als groep een kwaliteit of thema onderzoeken in overgave. Er is overgave naar ik structuur, wij structuur en het ondefinieerbare. Het is een vorm van satsang waarbij het lichaam als leraar wordt ervaren. Je zult onder andere gewaarworden dat je deel bent van een collectief bewustzijn en hoe jij daarin een actieve plek in kan nemen.

Door onder andere de felt sense en je voorstelling van de ander te benoemen ontstaat er wezenlijk contact. Dit voel je direct in je hart. Mijn ervaring leert dat deze oefening je hernieuwde richting en levendigheid geeft. Wanneer de tijd het toelaat gaan we een specifiek onderwerp wat leeft in de groep op een subtiele manier in contact volgen en onderzoeken.

Oefeningen van deze dag zullen je dagelijkse leven diepgaand verrijken en beïnvloeden. Er zitten elementen van focussen en circling in deze dag.

 

Essentie

Omvoelen

Volg het lichaam

Wanneer ik de kern neem van de zoektocht naar geluk s het te vereenvoudigen naar:
1.er is een verlangen naar waarheid of om te ontwaken
2.het verlangen smelt en verdwijnt (er ontstaat twijfelloosheid)
3.er is (meestal) een verlangen rondom iets doen in de wereld voor anderen

De het ontvouwen en verstillen van het verlangen kan jaren duren en allerlei vormen aannemen. Uiteindelijk is er een weten wat je bent en een niet weten hoe je er gekomen bent. Er lijkt geen weg naar geluk te zijn.

Er is een ervaren van onveranderlijke nu-heid. In deze nu-heid verwerkt het lichaam alle bewuste en onbewuste indrukken tot een lijflijke ervaring met daarin een volgende stap.

Essentie, Focussen

Psycho dynamiek (de drie ego’s)

Alles is er tegelijkertijd

Wat ik tegenkom tijdens focussessies is de aanwezigheid van drie ego’s (energetische structuren);
1.non duale essentie (zijn)
2.een verkrampt patroon (zelfafwijzing, onvolgroeid deel, terughoudendheid)
3.een gevoel over de verkramping (afwijzing van de zelfafwijzing)

De eerste is de onveranderlijke achtergrond die er al is in de baby staat. De laatste twee zijn altijd een resultaat van verinnerlijkte object-relaties met de ouder die als een energetische structuur in de vrije ruimte wordt opgebouwd. Door innerlijk “hallo” te zeggen tegen de dynamiek van deze drie ego’s mogen de lijflijke sensaties die ermee gepaard gaan er zijn en krijgt alles ruimte. In deze ruimte lossen object-relatie sensaties op en veranderen ze in non duale essentie. Het oplossen gaat gepaard met beelden, sensaties, inzichten en lichamelijke shifts. Het is een innerlijke alchemie. Een proces wat altijd op dezelfde manier werkt en in een focussessie zichtbaar wordt. In de non duale staat is de herkenning van jezelf als Kennendheid eenvoudig, omdat er rust is om deze subtiele perceptie te ervaren.

De zelfafwijzing komt voort uit het niet voldoende steunend aanwezig zijn van de ouder. Deze ervaring wordt verinnerlijkt en vormt de kern van het gevoelsidee van de persoon. De persoon voelt zich inadequaat, niet goed genoeg. Tijdens focussessies komt dit naar voren in bepaalde lichamelijke ervaringen.

De afwijzing van de zelfafwijzing is een dynamiek die probeert te helpen door het inadequate deel af te wijzen. Het heeft het verlangen om totaal onafhankelijk van anderen te kunnen zijn, omdat de ouder niet steunend was. Dit uit zich in een weerstand tegen het kwetsbare behoeftige afgewezen onvolwassen kinderlijke impulsieve deel in ons. Het drukt deze ervaring weg, zodat er geen hulp of contact nodig is. Dit is tegelijk een weerstand (angst) tegen echte hulp van buitenaf zoals een geliefde, therapeut of leraar kan bieden. Dus: de steun die zo gemist is in de jeugd, wordt niet opgezocht door het afwijzen van ego zwakte. Deze koppeling wordt niet vaak erkent.

Een andere kant is dat het alleen ervaren van het inadequate deel het gevaar in zich heeft om afhankelijk te worden van een autoriteit. Dat is ook niet gewenst. De wens is om langdurige samenwerkende relaties aan te gaan vanuit een evenwichtig functionerende innerlijke dynamiek. De druk van de buiten en binnen wereld aankunnen.

De afwijzing van de zelfafwijzing gebeurt meestal door iets wat wij de innerlijke kritikus noemen. Het geeft een valse kracht die probeert het inadequate deel van het ego op te heffen. Dit werkt niet, omdat ze met elkaar in gevecht komen. Deze dynamiek versterkt juist het gevoel van inadequaat zijn. Wanneer er geen ervaren is van deze dynamiek blijft het zich uitspelen. Dit kan een heel leven doorgaan. Door er bewust van te worden ontstaat de mogelijkheid om er “hallo” tegen te zeggen. Dit “hallo” zeggen is een subtiele lichamelijke vaardigheid en werkt rustgevend en inzichtgevend. Het lichaam weet namelijk ook precies hoe het zich goed kan voelen. Wat in de weg staat is de onwetendheid van deze specifieke ego dynamiek die zich in honderden manieren kan manifesteren. De kern is echter eenvoudig en altijd hetzelfde. Door dit helder te zien ontstaat er dis identificatie, onthechting en essentie.

De kracht van focussen is dat je de werkelijke lichamelijke/energetische dynamiek ervaart en de mentale inzichten daaruit voortkomen. Dat werkt vele malen beter dan vanuit mentale concepten iets proberen te voelen. Die verinnerlijkte dynamiek is ontstaan in een periode waarin alles lichamelijk gebeurde. Het lichamelijk her ervaren is de beste manier om alles weer te laten ontrafelen. Een extra kracht is dat het focusproces de verantwoordelijkheid en de groei bij de persoon zelf legt door het proces volledig bij de ander te laten en na afloop het lichaam te bedanken voor de informatie.

Essentie is een subtiele substantie die in het bewustzijn komt in rust. In deze rust is het makkelijker om jezelf als Kennenheid te ervaren. Zelfrealisatie zit in het steeds subtieler kunnen ervaren. Dat is de beweging die elke seconde plaatsvindt. Zelfrealisatie gebeurt elke seconde door lichaam, denken en voelen heen. Voor deze beweging heb ik een gestructureerde focusoefening ontwikkeld die aan te leren is. Mijn ervaring is dat mensen die jaren zelfonderzoek hebben gedaan door deze oefening ineens het licht kunnen zien.

Essentie

Persoon van Essentie

Jij bent persoonlijk bewustzijn

In elk lichaam huist een zuiver verlicht persoon. Dit kun je direct ervaren. Het is een heldere aanwezigheid met een intiem gevoel van eigenheid. Het is transparant en daarom misschien moeilijk te herkennen of te ervaren in eerste instantie. Deze persoon is gemaakt van essentie en is doordrongen van onpersoonlijke diepte. Het Absolute zou je kunnen zeggen. Ik noem het IK ben ik. Het onpersoonlijke bewustzijn is tegelijkertijd intiem persoonlijk.

In elk lichaam is er iemand met een dergelijke diepte. Wanneer deze persoonlijke essentie niet gekend wordt zijn de verlangens van deze persoon meestal niet helder. Door opvoeding en maatschappij worden allerlei liefdevolle stromende essenties geblokkeerd en ontstaat er terughoudendheid en een zekere levenloosheid in de persoon.

Een persoon die zich in het lichaam realiseert dat hij of zij bewustzijn is voelt zich levendig, fris, ontvouwend, verbonden met alles en tegelijk doorzichtig en onveranderlijk. Moeilijk te verwoorden.

Wat staat er tussen jou en zelfrealisatie in? Dat zijn altijd concepten. In het zien, ervaren en aanvaarden van belemmerende concepten ontstaat de vrijheid vanzelf. Belangrijk is dat het lichamelijk ervaren wordt en dat deze beweging niet stopt. Het is eindeloos. De persoon van zijn is onveranderlijk vrij en voortdurend in proces met anderen, de omgeving en het universum. Zien, aanvaarden, dragen en volledig tot je nemen is de verandering naar vrijheid. En daar hoef je niets voor te doen. Ontspannen is genoeg en dat is in feite ook een niet doen.

Ego, Essentie

Focussen, tijd en transpersoonlijke psychologie

De beleving van de persoon is gekoppeld aan de beleving van tijd

Ik observeer het proces van focussen.

De begeleider die zich terughoudt, werkt met de grootste kracht. Hij doet niets, hij werkt zonder te handelen. Dit werkt, niet omdat hij niets doet, maar omdat hij zeer geconcentreerd is.

Tijdens een sessie nemen we elke sensatie, gedachte, beeld of impuls seconde voor seconde waar. In dit nauwkeurige waarnemen verdwijnen de beleving van tijd en persoon. Op dat moment wordt het transpersoonlijk. Er ontstaan verschillende non duale ervaringen; ruimte, leegte, zachtheid, aanwezigheid, etc.

De beleving van de persoon ontstaat weer uit een enkele (identificatie met een) lichamelijke sensatie of gedachte. Dit gebeurt onbewust en in een fractie van een seconde. Deze beleving kun je weer doorbreken door te focussen op de non duale ervaring in de ervaring. Wanneer de non duale ervaring of essentie stabiliseert en makkelijk terug te vinden is kun je er doorheen voelen. Dan kom je bij iets Absoluuts. Het is niet ingewikkeld. Het is een kwestie van een half uur de tijd nemen om in een willekeurige ervaring te vertragen en de juiste instructies krijgen.

Wanneer je ziet dat bewustzijn het enige constante is en alles wat zich daarin afspeelt perceptie, beleving en objecten zijn dan gaat de aandacht zich steeds meer richten op het bewustzijn zelf. De aandacht en het identificatieproces gaat zich identificeren met bewustzijn en niet met de beelden die opkomen. Dit is in eerste instantie een super actief niet doen. Na verloop van tijd blijft de realisatie van bewustzijn zichzelf herhalen. Zelfrealisatie is elke seconde.

De NU ervaring lijkt uit meerdere te onderscheiden lagen te bestaan. Wanneer je die tijdelijk uit elkaar haalt en ervaart wordt alles duidelijk. Daarna kan alles als een geheel ervaren worden.

Het leven verandert niet veel. Het wordt lichter en vloeibaarder. Er is meer synchroniciteit, meer moeiteloosheid, niet weten en eenvoud. Dat soort dingen.

Essentie, Felt sense, Focussen

Het lege midden en focussen

Ervaren en handelen vanuit leegte is wijsheid

Focussen brengt je voorbij aan wat je weet, cultuur, geweten, moraal, etc.
Wanneer ik met iemand een focussessie doe ben ik in niet weten. Een open heldere aanwezigheid zonder grenzen en bedoeling. Deze conceptloze aanwezigheid wordt ook wel Ik ben genoemd. Ik ben is volkomen veilig en kan alles dragen. Van daaruit ontstaat alles. De focusser en de luisteraar weten niet waar de ervaring in het moment heen gaat of waar het vandaan komt. De ziel werkt door de persoon heen en is ondanks de invloed van het collectieve een individuele ervaring. De ziel is dat wat het levende bezielt en wat het leven mogelijk maakt. Ik ben keer op keer verrast hoe een sessie zich ontwikkeld.

Het wezenlijke werk is; verblijven in het lege midden en wachten tot er een flits van inzicht komt bij de focusser of luisteraar. Het is een samen alert zijn.

Hoe verloopt een sessie?
Een focussessie begint met een gesprek over een thema wat onderzoek nodig heeft en binnen een paar minuten zitten we via de sensaties in het lichaam in een innerlijke reis. Het lichaam en de ziel weten precies wat te doen en dat gaat voorbij het denken en voelen. Het denken en voelen hebben wel een belangrijke rol tijdens een sessie, maar zijn niet het eerste punt van aandacht. Het begin thema komt soms wel weer ergens terug, maar vaak komt de oplossing uit een diepere laag.

Na een minuut of twintig de felt sense volgen en alles met een vriendelijke houding ervaren ontstaat er een bodily shift. Dit is een moment van wezenlijke verandering met gevoelens van ontspanning en ruimte. Op dat moment komt er een essentie in de ervaring. Essentie is kracht, liefde, stilte, leegte, ruimte, leiding, aanwezigheid of een andere non duale ervaring. De focusser is zich daar meestal niet bewust van en de luisteraar die de essentie kent heeft de taak deze er uit te lichten en de aandacht erbij te brengen. Dit is een fase in de sessie waarin iemand gaat wennen aan essentie. De stappen die ik heb toegevoegd aan het focusproces zijn;
– herkennen en wennen aan essentie
– jezelf ervaren als die essentie
– jezelf ervaren als de bron van essentie
– visioen van de toekomst vanuit essentie

Vanuit het lege midden kan er een visioen of aanwijzing komen vanuit de collectieve ziel, het grotere of great spirit voor een volgende stap in iemands leven. De stroom van het leven stuurt zichzelf en wij mensen zijn een vervoermiddel. Niet meer en niet minder. Je voelt wanneer je aangehaakt bent. Symptomen zijn; er is geen angst of verlangen, alles lijkt vanzelf te gaan, er is richting in het leven, er is een gevoel van vervulling en erbij horen. Je voelt jezelf in harmonie met de werkelijkheid zoals die nu is. Pijn, genot, gezondheid, ziekte, leven en dood zijn gelijk. De grotere beweging gaat voorbij aan het tijdelijke.

Het raadplegen van het lichaam en de ziel is eenvoudig. Er is alleen niemand die je verteld hoe je dat zelf doet. In satsang, lichaamswerk en therapie worden voor zover ik heb meegemaakt geen heldere handvatten gegeven.

Wat ik heb waargenomen.
Tijdens het focussen met mensen begon het Zelfrealisatie gedachtegoed en ervaring een rol te spelen. Het ging zich vermengen en langzamerhand ontstond er een vast patroon. Ik noem het nu focussen naar essentie. Essentie is een subtiele non duale substantie waar geen problemen of lijden is. Focussen naar essentie bestaat uit acht heldere stappen en zijn herhaalbaar. Ik zie keer op keer dat het werkt. Het mooie is dat het vanzelf gaat wanneer beide personen uit de weg gaan. Het is de structuur van de sessie die steeds het resultaat geeft. De diepgang of ervaring van de luisteraar (therapeut) speelt waarschijnlijk ook een rol in de ervaring van de focusser (client). Cursisten die de essenties kunnen ervaren krijgen dezelfde resultaten als ik met clienten.

Ik durf inmiddels wel te zeggen dat ik iets simpels heb ontwikkeld wat werkt. Niemand hoeft het aan te nemen of te geloven, je kunt het zelf komen ervaren. Niet goed geld terug. No cure no pay. Het is aan jou, zoals het altijd al was.

Essentie

Persoonlijke Essentie

Het volgen van verlangen maakt vrij

De realisatie dat je bewustzijn bent is relatief eenvoudig. Het is de oplossing en integratie van patronen die jarenlang aandacht blijven vragen. Op een gegeven moment zijn alle moeder en vader thema’s vanuit duizenden hoeken bekeken en ervaren. De mamma en pappa structuren worden steeds transparanter en verschijnen meer als energie vormen zoals pure essenties.

Wanneer opgeslagen trauma en vermijding voor een groot deel is ontladen en/of wordt ervaren vanuit een diepere laag begint het vrije leven. De aandacht is volledig in het moment en de persoonlijke ontvouwing valt energetisch samen met het geheel.  De structuren van de persoon wordt steeds subtieler vallen samen met de wereld.

Ik sprak laatst een therapeut en schrijver die al dertig jaar psychologisch werk doet. Bekende boekenschrijver, tien jaar Ridwan school van Almaas en supervisor van studenten op allerlei gerenommeerde opleidingen (om aan te geven hoeveel innerlijk werk hij heeft gedaan). Hij kwam heel eenvoudig en gegrond over. Hij vertelde een anekdote over zijn supervisie die hij ook ontvangt. Zijn supervisor die dan na al dat onderzoek zegt in een sessie; “Sorry, het gaat weer over je moeder”. 

De innerlijke object relaties zijn eindeloos. Een fenomeen wat zich laat zien is de persoonlijke essentie. Dit is een bevrijd bewustzijn wat authentiek en uniek is. Het krijgt elk moment vorm en is de capaciteit om werkelijk contact te maken met de ander en de wereld. Het is het open hart van Jezus. Het voelt en ervaart zichzelf als goddelijk en persoonlijk. Alles stroomt, alles is echt, alles is in dienst van zichzelf en de mensheid.

Ik besef me dat het volgen van verlangen, wat een vorm van energie is, mij in vrijheid en volwassenheid brengt. Niet het ontkennen, afzwakken of wegmoffelen van verlangen. Dat komt voort uit innerlijke mamma en pappa verstrikkingen. Ik ben actief in de wereld. Het werkelijke leraarschap, leiderschap, volwassenheid komt voort uit deze authentieke bevrijde aanwezigheid. Moeiteloos, simpel en echt. Het gaat niet over competitie en succes. Het gaat over er zijn en bewegen in de wereld.

Essentie

Leren liefde zijn (zondag 14 augustus)

Werkelijk contact leidt naar liefde

Wanneer: zondag 14 augustus
Tijd: 10.00 – 17.00
Lunch: iedereen neemt iets mee en we delen de creaties
Kosten: 30 euro
Adres: Dirk Wittehof 15, Amsterdam

Jasper Merle komt muziek maken. Je kunt een eigen lied laten maken voor 75 euro. Je deelt aan Jasper je thema met je gedachtes en gevoelens, hij stemt daar op af en er ontstaat een persoonlijk lied wat de dagen en weken erna steeds meer betekenis voor je krijgt. Onder in dit een bericht een voorbeeld uit mijn eigen thema rondom contact.

Ochtend: demonstratie focussessie en in tweetallen oefenen
Middag: groepsfocussessie en circling

Met de felt sense als basis gaan we werkelijk contact maken met onszelf en de ander. Door alle sensaties in het lichaam te ervaren met een zachte open houding ontstaat er een liefdevolle ruimte voor de ander om te schitteren. In dit contact opent het hart totaal. Echt contact dringt door in je wezen en leidt naar nieuwsgierigheid, speelsheid, authenticiteit, intimiteit en compleetheid.

Principes deze dag zijn; felt sense ervaren en erbij blijven. vertrouwen in het (groeps) proces, volledige verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ervaring en wezenlijk contact maken met anderen.

Is het je wel eens opgevallen dat je met bepaalde mensen direct een goede chemie/aantrekking hebt? Wat zou er nou gebeuren wanneer je vanuit die intuïtie contact maakt en erbij blijft. Seconde voor seconde. Of misschien andersom. Je voelt direct een weerstand bij iemand. Wat gebeurt er wanneer je toch contact maakt. Hoe kun je daar bij zijn zonder jezelf of de ander te ontkennen? Welke essentie zie je bij jezelf en de ander? Wat zou je de ander daarover willen zeggen of vragen vanuit je hart? Neem eens een risico.

Contact maken vanuit je persoonlijke essentie is onvoorwaardelijk. De behoefte aan werkelijk contact is bij iedereen aanwezig. De dag is gebaseerd op ervaringsleren. De ervaringen en inzichten neem je mee in het dagelijkse leven van werk, relaties en gezin.

Opgeven.

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht

Essentie, Lijden, Satsang op youtube

Pema Chodron

Er is niets verkeerd aan negativiteit

Deze tachtigjarige boeddhistische vrouw heeft een mooi uitzicht over het leven. Haar focus in haar overdracht ligt bij de essentie warmte. Hoe kun je elke situatie in het dagelijkse leven met een open gewaarzijn ontvangen en tegelijk menselijk en warm zijn. Door te leren hoe je pijnlijke situaties steeds weer toe kan laten wordt elke (moeilijke) situatie een deur naar liefdevol mens zijn. Wat zij onder andere ziet is dat niemand wil lijden en dat de meeste mensen geluk nastreven op een manier die het lijden juist in stand houdt.

Hoe doorbreek je dit patroon?

1.erken je triggers (hook ups), voel de lading en ontspan er in
2.doe iets anders, kies een fris alternatief
3.maak er een manier van leven van

Verlangen, agressie en onwetendheid zijn wegen naar verlichting. Iedere dag weer bewust zijn van de spanningen in het lichaam en de lading eruit laten laten vloeien door er bij te blijven en te zien waar het vandaan komt. Dit is het proces wat er tijdens een focussessie keer op keer gebeurt. Ik hoor ook letterlijke focus taal zoals felt bodily experience in verschillende video’s van haar.

Haar website.

 

 

 

Essentie, Felt sense, Focussen, Oefeningen

Focussen en Zelfrealisatie

Je bent al wat je bent

Het enige wat ik met mensen doe is vertragen en dan komt alles eenvoudig in het bewustzijn. Dit is mogelijk, omdat iedereen al verlicht is. Ik zie in de focuscursussen dat mensen elkaar naar de vrijheid brengen. Voor mij is dit het bewijs dat er geen leraar nodig is. Vertragen en bewust zijn is genoeg.

Wat is Focussen?
Focussen is een eenvoudige lichamelijke vaardigheid. Het is voor mij de kern geworden van bewustzijnsonderzoek. Het leven is een voortdurend ervaren. Het lichaam en bewustzijn spelen hier een rol in. Wanneer je de ervaring in het lichaam er helemaal laat zijn, laat je jezelf, de ander en de wereld er ook helemaal zijn. In deze rust verdwijnen alle weerstanden en zie je helder wat je bent.

Een focussessie met essenties duurt ongeveer 30 minuten. Ik heb het oorspronkelijke focusproces iets aangepast. De stappen zijn;

1.thema beschrijven
Elk moment in je leven zijn er een aantal thema’s die spelen in het leven. Vaak rondom relatie, werk of geld. Door een willekeurig thema te kiezen ontstaat er materiaal om mee te werken. Het maakt niet uit met welk thema we beginnen. Alles leidt naar de bron.

2.felt sense
De felt sense is een sensatie in het lichaam die hoort bij het thema. Denken is een activiteit die gebruik maakt van het hele lichaam. Dit wordt vergeten of is onbekend. Door bewust een lichamelijke sensatie aan een mentaal thema te koppelen ontstaat er een holistische benadering.

3.handvat
Door bij een felt sense te zijn komt er informatie los uit het lichaam. Dit zijn beelden, herinneringen, bewegingen, stemmingen of woorden. Door goed te luisteren komt er op een gegeven moment een nieuw pakketje informatie wat precies past bij de felt sense. Dit brengt meestal een zekere mate van ontspanning.

4.resoneren
Door het heen en weer bewegen met de aandacht van het handvat naar de felt sense komt er een bewustzijnsstroom op gang. Het lichaam zakt steeds dieper in zijn eigen intelligentie en helende capaciteit.

5.erbij zijn/vragen stelen
Deze stap gaat verder de diepte in. Door bepaalde vragen te stellen en bij de sensaties en handvatten te blijven ontstaan er nieuwe inzichten en gewaarwordingen.

6.gewaarzijn bodily shift
Inmiddels is het lichaam en denk systeem vertraagd en ontstaan er gevoelens van ruimte, leegte, rust en sereniteit. Dit kan gaat samen met mentale inzichten.

7.essenties onderzoeken
Iedereen heeft bepaalde essenties die passen. In deze stap onderzoeken we welke essenties de deur zijn naar Zelfrealisatie. Bij de een is het een ervaring van versmeltende liefde, bij de ander is het pure aanwezigheid. Er zijn meer dan tien essenties. Ik beschrijf de essenties en wanneer jouw bewustzijn deze makkelijk kan ervaren zijn dat de essenties die bij jouw passen.

8.jezelf ervaren als essentie
Wanneer we een essentie hebben die helder te ervaren is in jouw bewustzijn help ik je om een identiteit shift te maken door jezelf te laten ervaren als die essentie. Dit is een belangrijk omslagpunt, wat niet altijd meteen werkt. Als het werkt ontstaat er een eenvoudige en tegelijk enorme openbaring.

10.de bron van essentie zoeken/actie in het dagelijkse leven
Wanneer je jezelf ervaart als ruimte, liefde, vreugde, kracht, leegte of een andere essentie is de laatste stap om te zien waar deze non duale staat vandaan komt. Vanuit de Advaita Vedanta is alles wat je kunt waarnemen niet wat je bent. Met de vraag welke kenner kent deze ervaring? ontstaat er een leegte zonder waarnemer.  Blijf hier.

11.afsluiten
Bij het focussen zijn er standaard stappen voor het afsluiten en borgen van het inzicht. Wat wil je uit deze sessie meenemen?Kun je je lichaam bedanken voor deze informatie?

Soms gebruik ik ook een extra stap die ruimte maken heet. Deze stap kan iemand direct naar de essentie en bron brengen. Mijn ervaring is wel dat dit gebeurt bij mensen die het focusproces innerlijk kennen. Tijdens de stap ruimte maken ben je jezelf gewaar van alles wat jij denkt en voelt dat er tussen jou en Zelfrealisatie zit. In wezen zit er niets tussen dan verwarring en identificaties. Deze worden in een paar minuten bewust en daarmee onthecht.

Het lijkt heel technisch, maar wanneer je het focusproces leert merk je juist dat het organisch is. Ik vind het belangrijk dat iedereen weet dat deze eenvoudige techniek bestaat, omdat het ons niet geleerd wordt in onze opvoeding en opleidingen. Ik heb een gratis instructieboekje geschreven.

Je bent al wat je bent en om dat te ervaren hoef je alleen te ontspannen.

Essentie, Felt sense, Ik ben

Niet conceptuele positiviteit

Er is een innerlijk perspectief van positiviteit zonder reden. Een ervaring van oneindige goedheid. Dit perspectief heeft vele uitingsvormen zoals een warme zachtheid, speelse lichtheid, verfijning, waarde, zinvolheid, opwinding, schittering, heelheid, integriteit, echtheid, frisheid, helderheid, nieuwheid, aanwezigheid, schoonheid, gelukzaligheid en extase.

Wanneer de aandacht voorbij het denken en het splitsen van de ervaring gaat komt dit perspectief bloot te liggen. Het is er de hele tijd, onmiddellijk. Er is geen jarenlange studie of meditatie nodig.

Vind en verblijf als de conceptloze aanwezigheid (ik ben) en alles zal duidelijk worden.

 

 

Essentie, Felt sense, Inquiry

Structuur van de ervaring

Elk moment is een ervaring. Een ervaring (bewustzijn) is opgebouwd uit subtiele dimensies. Ik ga in dit artikel uit van vijf dimensies en het kunnen er best meer zijn. Het gaat erom dat je een gevoel krijgt dat bewustzijn aan de ene kant niet iets is en tegelijk ergens uit bestaat.

Tijdens inquiry of meditatie kun je je helder bewust worden van een of meerdere van deze dimensies. Dit vereist een goed contact met de felt sense.

De vijf dimensies zijn;

Liefde 
Een allesomvattende goedheid. Het voelt als een zachte vreugdevolle vibratie. Alles bestaat in deze structuur uit goedheid. De dimensie wordt onder andere als basis genomen in het Soefisme en Christendom,

Aanwezigheid 
Een heldere transparante substantie. Vanuit deze structuur wordt alles ervaren als ‘er zijn’, een diepe ervaring van bestaan. Deze is niet gebonden aan het lichaam, het lichaam is een verschijning hier in en bestaat uit aanwezigheid. Deze dimensie wordt in de Advaita Vedanta als basis genomen.

Gewaarzijn
Een kennendheid van objecten zonder betekenis. Een heldere waarneming van objecten.

Leegte
Een ervaring van nietsheid die tegelijk een volle kwaliteit heeft. Deze dimensie wordt vooral in het Boeddhisme gebruikt.

Creatieve dynamiek
Een voortdurende energetische verandering en dynamiek. Een oneindige bewegende kracht. Deze wordt in de Tao als uitgangspunt genomen.

Vanuit deze dimensies of basisstructuren die voortkomen uit het onkenbare of het absolute ontstaan allerlei vormen en essentiële kwaliteiten. Een essentiele kwaliteit is een substantie die lijkt op een emotie, maar heeft een ruimte  en aanwezigheid in zich. Emoties (boosheid, onmatigheid, schuldgevoel, jaloezie, etc) hebben een meer vernauwend karakter. Een emotie is eerder een imitatie of een vervorming van een essentie. Zo zou je boosheid kunnen zien als een vervorming van de essentie kracht en onmatigheid als een vervorming van de essentie overvloed. Het menselijke handelen kan bestaan uit louter essentiële kwaliteiten. Een onderdeel van inquiry is het onderzoeken hoe je als mens steeds beter kunt leven volgens je eigen innerlijke ontwikkeling van essentiële kwaliteiten. Dit is een hogere vorm van genot en is een oneindige ontwikkeling.

Tijdens een inquiry kun je via een emotie, naar een essentiele kwaliteit en vervolgens naar een dimensie van de ervaring reizen. De centrale vraag daarnaast zou kunnen zijn; wat betekenen deze ervaringen voor jou in het ervaren en handelen in het dagelijkse leven? Uiteindelijk ontstaat er een ontdekking van een goddelijk persoon, een persoon gemaakt van essentie. Dat is het hoogste en tegelijk het simpelste. Hier en nu op aarde met werk en gezin.

Essentie

Essentiele kwaliteiten en inquiry

Essentiële kwaliteit is een vorm van bewustzijn. De term heb ik overgenomen uit het werk van AH Almaas (Soefisme/object relatie psychologie/Diamont approach). Essentiële  kwaliteiten zijn de bouwstenen van het lichaam en de menselijke geest. Om essentiële kwaliteiten te ervaren is het doorgaans nodig om eerst te leren voelen en een zekere zelfregulatie in de wereld hebben.

Tijdens inquiry werk ik met de techniek focussen en gaan we de meeste essentiële kwaliteiten apart ervaren. Dit is de rijkheid van het leven en van Zelfrealisatie. In het dagelijkse leven komt de essentiële kwaliteit op die op dat moment nodig is.

De verwerkelijking en integratie van deze fijnzinnige essentiële kwaliteiten geven een ervaring van een ‘compleet persoon’. De Persoonlijke Essentie. Deze persoon is autonoom, echt en is tegelijk zonder grenzen en afweer. Het laat zich voortdurend raken en leeft vanuit essentie.

Als beeld van ‘compleetheid’ kun je een diamant nemen. Het is helder, transparant, onverwoestbaar, minutieus geslepen, een grote waarde en doet een beroep op ons gevoel van esthetiek. De complete mens is als deze diamant. Wanneer er licht (essentie) doorheen schijnt ontstaan er allerlei kleuren. Deze kleuren zijn de verschillende essentiële kwaliteiten. Essentiele kwaliteiten zoals; wil, liefde, kracht, ruimte, intelligentie, voeding, stilte, aanwezigheid, etc. Het bewustzijn is een enorme rijkdom aan kwaliteiten.

Ik ga de meest voor de hand liggende kwaliteiten van essentie beschrijven zodat je er contact mee kan maken. Elk mens bestaat uit deze kwaliteiten en zou het makkelijk moeten kunnen ervaren als zichzelf. Er is alleen iemand of iets nodig die er direct naar wijst.

Liefde (fysiek te ervaren rond het hart).
Het is een zoete lichte aanwezigheid. Liefde bestaat uit een synthese van waarheid en vreugde. Liefde is bewustzijn wat meer in het hart dan in het denken wordt ervaren. Meer in de borst dan in het hoofd.

Aanwezigheid (ik ben).
Aanwezigheid is bewustzijn. Levendig fris subtiel bewustzijn. Het is de eerste reflexie van essentie in de waarneembare wereld. Het is het medium waardoor alles waarneembaar wordt. Het is (net als alle andere essentiële kwaliteiten) ‘wat je bent’. Aanwezigheid is ook zelfbewustzijn, bewustzijn wat zich elke seconde richt op zichzelf.

Gewaarzijn.
Er is een dualiteit in de eenheidservaring. Objecten worden waargenomen en er is tegelijk de gewaarwording dat alles een is. Gewaarzijn is een reflectie en tegelijk essentie zelf.

Ruimte of leegte.
Het is als een kijken of voelen in een sterren loze (zwarte) ruimte. Oneindige diepte zonder grenzen. Ruimte maakt alles klein in een eindeloos uitdijend perspectief. Er ontstaat een kwaliteit van ruimte en expansie in het waarnemen van elke sensatie. Alle conceptuele betekenis is weg.

Creatieve Dynamiek.
Alles beweegt. Wanneer je in stilte bent is er nog steeds een volheid en frisheid. Een ervaring heeft altijd een energetische beweging. Deze onderliggende kracht is dat wat ons en het leven beweegt.

Stilte.
Een onbeweeglijke ondefinieerbare en solide bewustzijn zonder inhoud. Het is gevuld met onzichtbare kracht en ruimte.

Sereniteit.
Een kalme gelijkmoedige aanwezigheid. Een onbeweeglijke aanwezige rust waarin alles verschijnt en verdwijnt. Het heeft een verkoelende ontspannende kwaliteit.

Vreugde.
Vreugde is een levendige warme opgewonden substantie. Ook dit doordringt het hele lichaam. Vreugde heeft niets te maken met pijn of genot. Genot en plezier zijn geen vreugde. Het is mogelijk om pijn en/of genot tegelijk met vreugde te voelen. Vreugde overstijgt elk gevoel. Vreugde heeft te maken met openheid in het moment. Vreugde ontstaat in het aanwezig zijn zonder een hechting aan een of andere voorkeur. Vreugde is een genieten om niets.

Wil (fysiek te ervaren in de buik).
‘Wil’ is een geaarde, solide, onverwoestbare substantie vol vertrouwen. ‘Wil’ is de innerlijke beweging die zich uitdrukt. De drijvende kracht van het universum.

Versmeltende liefde.
Versmeltende liefde heeft een smeltende kwaliteit. Dat heeft te maken met het verliezen van grenzen en een samenvallen met de omgeving. Een zachte uitdijende versmeltende substantie. Er is geen afweer en geen afgescheidenheid. Deze ervaring brengt een dieper loslaten en een kwetsbare overgave te weeg in het lichaam. Het voelt alsof je je eigen voeding bent. Volledig vervuld in zichzelf.

Gepassioneerde liefde.
Gepassioneerde liefde is een krachtige, alles consumerende, extatische substantie. Het voelt alsof je wordt meegenomen door een storm. Je voelt een lustige gepassioneerde vurige energie. Alsof je hele wezen in de brand staat. Er is hier geen verschil in verlangen, geven en ontvangen. Alles is vuur. De liefde voor het leven.

Compassie.
Compassie is een invoelende capaciteit die nodig is om pijn te aanvaarden en te voelen. Bij jezelf en anderen. Het is de substantie die een liefhebbende vriendelijkheid is. Zonder afkeer en defensiviteit. Het is een liefdevolle ontvangende houding.

Kracht.
Zachte, transparante, doordringende, onverwoestbare aanwezigheid. Het penetreert het hele lichaam op alle niveau’s van functioneren. Het geeft het organisme een gevoel van zekerheid, vertrouwen en waarde. Het is de voeding om te functioneren. Zwakheid en inferioriteit zijn niet meer dan het onbewustzijn of de afwezigheid van kracht.

Waarde.
Er is een warm gevoel van waardevol zijn zonder iets te doen, te zijn of te betekenen. Het is de waardigheid van een koning. Een innerlijk gevoel van koninglijkheid. Er zit iets in van kracht en statigheid. Het is de essentie in het gevoel van ‘het waard zijn’ of ‘zingeving’.

Intelligentie.
Het een substantie van zuiver licht die het mogelijk maakt om briljant te zijn. Er is een eindeloos integrerend begrip en een sensatie van alwetendheid zonder te weten. De aanwezigheid is zo fijnzinnig; als een zwaan die melk met honing drinkt en de capaciteit heeft om de honing van de melk te scheiden. Een onderscheidingsvermogen met een koninklijke kwaliteit.

Helderheid.
Een transparante zuivere substantie. Prettig koel en leeg. Vanuit deze substantie kan er een subtiel onderscheidingsvermogen ontstaan. Er is iets van twijfelloosheid. Het komt voort vanuit het hoofd.

Humor.
De mogelijkheid om conceptuele begrippen en situaties in een ander kader te plaatsen waardoor het absurd wordt. Een spelen met waarheid. Er zit helderheid, vreugde, ondeugendheid en intelligentie is. Er zit lichtheid in.

Onschuld.
Een niet wetende alles toelatende openheid. Zacht, warm, betrokken, raakbaar en liefdevol. Vooral rondom het hart.

Alwetendheid.
Dit voelt aan als een alles weten en tegelijk een volkomen niet weten. Het heeft iets onoverwinnelijks. Wanneer het vastgegrepen wordt door bewustzijn vervormt het zich naar narcisme, valse macht en superioriteit. Dit benoem ik specifiek, omdat ik zie dat veel briljante mensen en leraren in deze valkuil belanden. Ze maken de essentie persoonlijk. De essentie zelf is een gevoel van onpersoonlijke grootsheid en tegelijkertijd ruim, sereen en krachtig.

Briljantie.
Briljantie is zuiver licht; als een reflexie van zonlicht in een spiegel die op zijn helderste punt vloeibaar is gemaakt. Een schitterende oogverblindende substantie die alles doorschijnt. Het is de grondstof voor intelligentie.

Leiding.
Leiding heeft een gevoel van richting en waardigheid. Er hoeft niet perse een duidelijk doel te zijn, maar het heeft wel de concentratie om een doel te halen en door te pakken. Essentie Leiding wordt ondersteund door kwaliteiten zoals; ‘wil’, ‘kracht’ en ‘intelligentie’.

Autonomie.
Autonomie is een besef van uniek zijn zonder de versmelting met het geheel te verliezen. Het voelt aan als gesepareerd (gescheiden van de alles), geindividueerd (een eigen waarde) en volledig versmolten met het geheel. Het voelt krachtig, in verbinding, onafhankelijk, aanwezig en echt.

Verdriet.
Een diepe ervaring van verlies. Het is een zachte liefdevolle zwaarte rondom de hartstreek. In de essentie verdriet is er ook een vol gevoel van ruimte te ervaren.

Moed.
Heeft kracht en durf in zich. Het is bereid om naar buiten te komen en risico’s te nemen. Het is zelfverzekerd en tegelijk kwetsbaar.

Kwetsbaarheid.
Een breekbaar gevoel rondom het hart en buik. Een in elkaar storten. Een open staan en geraakt worden. Wanneer ik er doorheen voel ervaar ik een soort extase. De essentie van kwetsbaarheid is iets extatisch.

Betrokkenheid.
Het is zorgzaam voor jezelf en de ander. Het is luisterend, zacht, liefdevol. Vanuit hier wil het misschien ondersteunen.

Eerlijkheid.
Eerlijk is authentiek zijn, echt zijn. Wat leeft er NU werkelijk in je. Wat houdt je NU bezig. Voorbij de verhalen. De waarheid (van liefde) in dit moment is tijd en ruimteloos. Deze waarheid is vol, open te begrijpen, te voelen, te beseffen.

Persoon van Zijn.
Een gevoel van eigenheid zonder grenzen. Het is niet gekoppeld aan een verleden of toekomst. Een gevoel van identiteit in het nu. Het is een soort orgaan waarmee je persoonlijk contact kan maken met jezelf en de ander. Je laat je raken door alles wat er wordt waargenomen. Van daaruit kun je jezelf uiten en reageren zoals het is. Het is zich bewust van zijn of haar essentiële kwaliteiten. Het is iets intiems met jezelf en de ander.

De eerste vijf essenties worden ook wel gezien als de vijf dimensies waar bewustzijn uit bestaat. Elk moment ontstaat uit de bron (essentie of het absolute) en projecteert zich via de kenbare dimensies uit in een ervaring. Om deze reden kun je in elke willekeurige ervaring in het hier en nu tot het inzicht van essentie of het absolute komen.

Je kunt bovenstaande lijst zelf aanvullen met je eigen ervaring en rijkdom. Het tegendeel van essentie is ego. Het ego bestaat uit contact vermijdingsstrategieën.

Zoals je misschien gemerkt hebt tijdens het lezen en ervaren lopen de essentiële kwaliteiten en dimensies voortdurend in elkaar over en toch zijn het unieke en aparte substanties. Het leven brengt steeds de juiste substantie aan het licht die nodig is om te reageren op het leven. Essentiële kwaliteiten zijn als de honderden hindoeïstische goden. Elk god is een onpersoonlijke essentie en is apart te aanbidden. Het is een voortdurende overgave aan het leven die deze essentie helder en echt maakt. Het ontdekken van innerlijke essentiële kwaliteiten met behulp van inquiry (wakkere meditatie) geeft een stevige basis aan ‘de persoon’. Er zijn geen handelingen of situaties van buiten nodig om je ‘compleet’ te voelen.

Essentie, Ik ben, Inquiry, Relaties en sexualiteit

Ontwikkelingspsychologie en essentie

Pas op! Dit artikel is erg lang.

De verandering is subtiel, in plaats van het leven te zien vanuit het filter ‘ik ben iemand’, wordt het leven ervaren als ‘essentie’

Wat is Zelfrealisatie?
Zelfrealisatie is de voortdurende verwerkelijking ‘ik ben kennendheid’.  ‘Zelf’ is alles wat ervaren en niet ervaren wordt. Het is onkenbaar voor zichzelf en tegelijk is het kennendheid.

De ‘deur’ naar zelfrealisatie is ‘aanwezigheid’ (ik ben).

Wanneer het centrum, de innerlijke kern, de ruimte krijgt en zich verstevigt, wordt de essentie ‘aanwezigheid’ sterker. Er ontstaat meer ruimte voor de bewegingen van de persoon, anderen en de wereld. De ervaring ‘ik ben’ verdwijnt niet, het wordt onpersoonlijk en oneindig groot.

Wat is ego?
Ego is een zelf organiserend proces wat de energie en informatie stroom in het lichaam reguleert. Ego komt voort uit het hele lichaam en de relatie met de omgeving. De regulatie gebeurt door een voortdurend proces van waarnemen en beïnvloeden. Ego is een proces van zelfregulatie en is geïdentificeerd met het in stand houden van het lichaam in een wereld.

Het basis probleem.
Het ego is geïdentificeerd met het lichaam. Het volgt daarom de drie instincten die bij het lichaam horen; overleven, seksuele drift (voortplanting en ontlading) en sociale communicatie (hechting). De ware identiteit ligt echter voorbij het ego en het lichaam. Het basisprobleem is dan ook de voortdurende (onbewuste)  identificatie met het lichaam.

Het ontstaan en het doorzien van het concept: ‘ik ben een persoon met een lichaam’.
De ontwikkeling van identiteit (ik ben een persoon) naar zelfrealisatie (kennendheid) verloopt in stadia. Er vindt eerst een opbouw van ego patronen plaats en daarna een doorzien van deze structuren en de ervaring van essentie of zelfrealisatie.

Het gevoelsidee ‘ik ben een persoon’ wordt tijdens dit proces steeds transparanter en onpersoonlijker, zonder dat de essentie van het unieke persoon-zijn verloren gaat. De ontwikkeling van ‘ik’ is een proces van toenemende synthese en integratie.

Integratie.
Integratie is het verbinden van gedifferentieerde delen. Zelfrealisatie is een integratie van het ego en bewustzijn. Voor deze integratie is er een onthechting nodig van de lichamelijke instincten waar het ‘ik’ zo aan gehecht lijkt te zijn. In deze onthechting ontstaat er helderheid over je werkelijke identiteit; kennendheid. Een goede ego opbouw is een voorwaarde voor integratie. Een evenwichtige hechting met ouders (en/of andere hechtingsfiguren) is weer een voorwaarde voor een stabiel ego. Elk kind heeft een aangeboren neiging tot het zoeken van nabijheid van de verzorger. Dit gehechtheidssysteem wordt ingeschakeld in geval van stress en wordt uitgeschakeld wanneer het kind door de hechthingsfiguur wordt gerustgesteld. Wanneer de hechting in de eerste drie jaar van het kind niet goed verloopt ontstaan er vormen van chaos en/of rigiditeit in de zelfregulatie. Een gestoorde zelfregulatie staat zelfrealisatie in de weg.

Mijn stelling in dit artikel is dat elke hechtingsrelatie in de vroege jeugd niet optimaal verloopt en dat hiernaar gekeken moet worden om uiteindelijk te komen tot autonomie en zelfrealisatie.

Mijn definitie van essentie.
In onderstaande gebruik ik vaak het woord ‘essentie’. Essentie is onze natuurlijke staat. Essentie is een subtiele energetische – niet lichamelijke – substantie. Essentie heeft oneindig veel vormen zoals; vreugde, voeding, vrede, kracht, autonomie, leiding, aanwezigheid, versmelting, alwetendheid, onoverwinnelijkheid, liefde, intelligentie, eerlijkheid en wil. Essentie is te ervaren als jezelf. De verwerkelijking van essentie heeft invloed op het lichamelijke leven. Het brengt gevoelskwaliteiten zoals; onveranderlijkheid, sereniteit en een zachte onverwoestbare kracht. Essentie is de rijkdom van zelfrealisatie.

Fases in de psychologische ontwikkeling van het ‘ik ben’.
1.Autistische fase (0-2 maanden). Een fysieke wrijving, een orgasme, een bevruchting en het begin van een celdeling. De groei van een menselijke vorm. In de baarmoeder is er een oceanisch gevoel zonder grenzen. De baarmoeder aanrakingen geven een gevoel van veiligheid. Essentie Zijn. De foetus voelt wat de moeder voelt en wordt daardoor voorbereid op de buitenwereld zoals de moeder die ervaart. De geboorte is een enorme gebeurtenis; de baby moet door een nauwe doorgang geperst worden en na de geboorte ineens lucht via de longen inademen. De eerste ademhaling is een scherpe pijn. De steun van de baarmoeder is weg. De geboorte brengt allerlei zeer heftige gevoelens te weeg en worden hoogstwaarschijnlijk als traumatisch ervaren. Het bewustzijn na de geboorte is net als in de baarmoeder een oersoep van sensaties. Het babybewustzijn maakt wel onderscheid tussen de verschillende zintuiglijke waarnemingen zoals een zwart vlak op een witte achtergrond, een gevoel van honger en een beweging van een arm, maar heeft geen referentiepunten zoals; ‘binnen’ of  ‘buiten’ het lichaam of een gevoelsidee van ‘zelf’ of ‘moeder’. Er is geen denken. Bewustzijn  maakt geen onderscheid tussen bewegen en waarnemen. Alles is ‘ervaren’. Er is een ongedifferentieerd Zijn, een aanwezigheid zonder solide grenzen.

baby2.Symbiotische fase (0-5 maanden). In deze fase vormen zich de eerste grenzen en gedifferentieerdheid in het waarnemen. De symbiose is een ervaring van twee-eenheid met de moeder. Door de vele aanrakingen van, fysieke bewegingen en het waarnemen met de zintuigen wordt de ruimte van het lichaam langzamerhand afgebakend. Er ontstaat een referentiepunt van ‘binnen’ en ‘buiten’ het lichaam. Hier ligt het begin van de ervaring van afgescheidenheid; ik en de ander/buitenwereld. Het sterkste referentiepunt hierbij is de verbinding met de moeder, want dat staat gelijk aan het genot van versmelting (een gevoel van veiligheid) en voeding (genot en overleven). Essenties Versmelting en Voeding. De versmelting kent ook pijn (afwezigheid van de moeder en daarmee samenhangende negatieve emoties). De baby (en later het kind) zal altijd een gevoel van te kort ontwikkelen, omdat het elk moment om liefde en aandacht vraagt en er geen moeder bestaat die dit volledig/voortdurend kan bevredigen. Hier ontstaat ook de diepste kern van het ego, een in zichzelf terugtrekkende/schizoïde afweer tegen het gevoel van te kort. Er zijn meerdere structuren die daar weer bovenop kunnen komen zoals narcistische, borderline en andere neigingen.

In deze fase voelt en verinnerlijkt de baby ook gevoelens die bewust of onbewust in de moeder leven. Dit kunnen gevoelens zijn die van generatie op generatie zijn overgebracht en wordt negatieve versmelting genoemd. Deze versmelting gaat dus niet via het gedrag van de ouders over op het kind, maar meer via een energetische overdracht. Wanneer het proces van symbiose goed verloopt (genoeg voeding en veiligheid) start er van binnenuit een separatie en individuatie proces.

3.Separatie en individuatie fase (5-36 maanden). Er is in deze periode af en toe een gevoel van Essentiele Identiteit (ik ben, aanwezigheid) wat gekenmerkt wordt door een gefocuste blik in de ogen. Dit is nog niet bewust  gebonden aan het lichaam of  herinneringen. Dit is het essentiële gevoel van zelf (ik ben) en de bouwsteen voor het zelfbeeld. Liefdevol oogcontact met de moeder is belangrijk. Het bevestigd het gevoel van Essentiele Waarde en veiligheid. Door een individuatie en separatie proces aan het einde van het eerste jaar begint er een ontwikkeling naar het los komen van de  moeder. Door de Essentie Kracht wordt het mogelijk om uit de symbiose te komen en een gesepareerde autonomie te voelen. Het gevoel van autonomie wordt sterker en sterker. Het verinnerlijkte moederbeeld is inmiddels een mengsel van genot (liefde, voeding, veiligheid) en pijn (een te kort of afwezigheid van de moeder). De mate waarin de hechtingsfiguren (ouders of anderen) een veilige of onveilige omgeving hebben neergezet bepaald de mate van zelfregulatie van het kind. De innerlijke regulering is in de eerste levensjaren afhankelijk van de reacties van de ouders. Deze reactie dynamiek wordt verinnerlijkt tot een patroon van zelfregulatie.

In een gezond hechtingsproces gaat een kind wat zich onveilig voelt naar zijn ouders om de spanning te ontladen (aanraking of contact). Wanneer de ouders een koude of juist agressieve opvoeding geven gaat het kind de ouders uit de weg. De spanning wordt niet ontladen  en er ontstaan gevoelens van isolatie, angst en agressie. Deze reacties worden een onderdeel latere contacten met anderen. Vooral wanneer het gaat om mensen die dichtbij komen (geliefden, collega’s, leraren, etc.). Een gebrekkige zelfregulatie leidt vervolgens vaak naar gepest worden en onaardige reacties van anderen. De cirkel is rond.

Het separatie en individuatie proces waarbij de baby loskomt uit de symbiose kent verschillende emoties; verwarring, angst, boosheid, frustraties en kracht. Deze emoties zijn allemaal nodig om autonoom te worden. Boosheid heeft een belangrijke rol, omdat er een gevoel van kracht in zit. Deze kracht is een middel om los te komen uit de symbiotische afhankelijkheid.

De gevoelens die ik in deze tekst beschrijf zijn ook te herkennen in je huidige volwassen toestand waarin voortdurend processen van symbiose en autonomie plaatsvinden. Kijk naar je liefdesrelaties, werkrelaties en autoriteitsrelaties. Het belang van deze tekst is om je te laten zien dat alle patronen in de volwassen toestand zijn oorsprong hebben in de kindertijd.

De Essentie Autonomie groeit. Er is nu een voortdurende beweging en regulatie van Versmelting en Autonomie. Vaak zie je in deze periode dat het kind overgangsobjecten zoals een knuffel gebruikt om zonder moeder aanwezig te zijn. Het kind kan steeds langer alleen spelen.

De moeder is aanwezig in de vele emotionele commoties rondom de separatie en individuatie fase en voelt (als het goed gaat) mee zonder zich te verliezen in de emoties. Deze aanwezigheid is belangrijk voor het kind om zich veilig en verzorgd te blijven voelen. Het leert zo ook om zelf de emoties te dragen (containment, ‘zijn met wat er is’). Afwezigheid van liefde, verzorging, empatische resonantie en aandacht staat voor de baby gelijk aan doodsangst en gevaar. Splitsing is een andere dynamiek in deze fase. Het kind verdringt het slechte moederbeeld wat gelijk staat aan pijn. Er is een belang om de moeder altijd als ‘goed’ te zien.

Langzamerhand ontstaat er meer focus in het waarnemen en handelen. De individuatie wordt sterker. Al deze ervaringen worden op een onbewuste manier vastgelegd (impliciet geheugen). De oefenende peuter beweegt zich met een gevoel vol zelfvertrouwen en grootheid in de wereld (kracht/ik kan). Het onverwoestbare gevoel van het ware zelf wordt echter geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het lichaam en de afhankelijkheid van de moeder. Om de pijn van deze hulpeloosheid tegen te gaan wordt er een imitatie van essentie opgebouwd. Hier wordt het patroon van narcisme geboren. Narcisme is een overlevingsstrategie. De gevoelens van grootheid en onoverwinnelijkheid die feitelijk vormen van essentie zijn worden in narcisme als een defensie gebruikt. Er ontstaat een steeds verdere verwijdering van essentie. De kern van narcisme is een gevoel van leegte, gebrek aan steun en hulpeloosheid. Om dit niet te voelen creëert het enerzijds gevoelens van grootheid, maar ook een dynamiek van idealiseren en een bevestigen van zijn eigen grootheid in de vorm van zoeken naar eindeloze steun.

Op latere leeftijd is het belangrijk om de Essentie Grootheid en Onoverwinnelijkheid van het narcisme te herontdekken als jezelf terwijl het defensieve karakter van dit patroon moet worden doorzien. Als volwassene kun je pijn verdragen en brengt het je juist naar essentie.

De drie kindbeginsels; 1. gevoel van zelf (ik ben), 2. ontstaan van een perceptie van afgescheidenheid (omgevingsbewustzijn, loskomen van moeder) en 3.  gevoelens van te kort (hulpeloosheid, frustratie, machteloosheid) zijn belangrijke subtiele gevoelens die op latere leeftijd weer bewust ervaren moeten worden om naar een ervaring van autonomie, heelheid en  uiteindelijk zelfrealisatie te komen.

4.De oefenfase (7-16 maanden) is er een van vallen en opstaan. Begrenzing van de ouders, een verlies van het gevoel van grootheid en de ontwikkeling van narcisme als afweer tegen het verlies van versmelting en gevoelens van zwakheid. Er is de frustratie van het afgescheiden zijn en tegelijk een zich ontwikkelende Essentie Wil. Een proces van het vinden van autonomie en de juiste afstand en nabijheid. Een ‘afgescheiden lichaam zijn’ staat uiteindelijk ook voor ‘autonoom’ zijn en is dus niet perse negatief. De vader wordt in deze fase steeds belangrijker, omdat hij de peuter steunt in het separeren van de moeder. De vader staat voor het contact met de buitenwereld (wil/ik zal). Er ontstaat een groeiend lichaamsbewustzijn ‘ik ben het lichaam’ met een geheugen en beelden. Dit is het begin van de verknoping van de essentie bewustzijn met het lichaam. Het ongedifferentieerde Zijn raakt naar de achtergrond en het principe van genot nastreven en pijn vermijden komt op de voorgrond te staan.

Het kind blijft zoeken naar autonomie, verbinding en liefde. Essentie Vreugde en Waarde komen hier onder druk te staan, omdat de ouders vaak iets anders willen dan het kind verlangt. In het gelukkigste geval ervaart het kind dat er van hem gehouden wordt, simpelweg omdat hij ‘er is’. Centrale vraag blijft; wat is de juiste afstand en nabijheid? Omdat deze verlangens nooit volledig bevredigd worden, begint het kind zich meer en meer afgescheiden te voelen van zijn omgeving. Het sterke gevoel ‘dat er iets mist’ wordt versterkt. Essentie wordt vervangen door gevoelens van waardeloosheid, hulpeloosheid, machteloosheid, zinloosheid en gevoelloosheid. Deze gevoelens worden, net als de positieve gevoelens van steun, voeding en veiligheid deel van het zelfbeeld.

De gevoelens van niet volledig gedragen en gesteund worden creëren een voortdurend verlangen naar een ideaalbeeld. Er ontstaan strategieën om dit ideaalbeeld te verkrijgen door de omgeving en de ervaring te controleren. Dit zijn structuren en imitaties van onvoorwaardelijke steun. De ego cyclus is nu pijn, (zelf) afwijzing, hoop en verlangen. Dit is de kern van de zoektocht naar geluk. Ook op latere leeftijd.

Alles gebeurt instinctief en op basis van het pijn en genot mechanisme. Er is een super kopieer en leer gedrag. Ontelbare herinneringen worden door een geestelijk proces aan het gevoel van zelf (ik ben) verbonden. Er ontstaat langzaam en zeker een identiteitsgevoel met een emotionele lading van leegte en beperking van het lichaam. Dit is het begin van een uitgebreid zelfbeeld.

5.Tussen het tweede en vierde jaar leert het kindbewustzijn te werken met beelden, symbolen en concepten. Het leert eenvoudige strategieën te ontwikkelen om zijn behoeftes te bevredigen en te overleven.  Het bewustzijn gaat zich langzaam maar zeker vereenzelvigen met mentale en fysieke mogelijkheden. Het bewustzijn creëert in het verlies van steun manieren (imitaties) om zich gedragen te voelen en zelfstandig te overleven. Deze patronen kun je ‘ego’ noemen. Het ego gebruikt de mogelijkheid om de behoeftes en impulsen die in het lichaam ontstaan te controleren door spieren (chronisch) aan te spannen. Gedrag ontstaat doordat een impuls een spier bereikt en gaat bewegen. De verdergaande individuatie leidt naar een gevoelsverhaal ‘ik ben een persoon’. Met de ontwikkeling van de taal treedt het kind een nieuwe wereld binnen vol met verhalen. Het kind is niet alleen meer een bundel van gewaarwordingen, impulsen en emoties maar zet dit om in een verzameling symbolen en concepten rondom het gevoel van het zelf.

In elk kind van ongeveer 2,5 jaar is er een begin van een autobiografisch ‘ik-besef’ ontstaan; ‘ik ben een persoon’. Ergens in dit proces is er een bewustzijnsactiviteit ontstaan die bij elke zintuigelijke en innerlijke waarneming een gevoelsgedachte ’ik’ voor zet (de ‘ik’-maker). Er ontstaat ‘zelfbewustzijn’. Deze activiteit geeft de illusie dat er een solide ‘ik’ is, terwijl het in feite miljoenen ‘ik-jes’ per dag zijn.

Ik verwonder me elke dag over de kracht en beslistheid van mijn 3 jaar oude dochter. Wanneer ze zich uitstrekt om opgepakt te worden zit daar een enorme kracht in. Beide armpjes komen volledig gestrekt als een slaande beweging naar voren. Er zit een positieve agressie in deze handelingen. “Zelf doen, zelf doen”, zegt ze vaak. In frustratie wordt ze uitzinnig boos en daarna met volle drama huilend op de vloer. Na enkele minuten is het totaal verdwenen (vaak moet ik haar tegen me aanhouden om de stress te helpen reguleren). Ze kijkt uit haar ogen met een zachtheid en tegelijk sterke aanwezigheid.  Wat een genot om zo iemand om me heen te hebben. Ik zie in deze fase het ego groeien. Ze kan steeds beter redeneren, vraagt steeds vaker naar het ‘waarom’ van dingen en kan  impulsen meer en meer controleren met behulp van concepten.

6.In de periode van drie tot zes jaar begint ook de seksuele geaardheid van het kind zich te ontwikkelen. Hier ontstaat het zogenaamde oedipus complex. Het gaat over een onschuldige aantrekkings- en levenskracht, die zeker serieus genomen dient te worden door de ouders. Essentie Zinnelijkheid. Dit is nogal een ingrijpende periode, omdat er veel onwetendheid en verwarring in het gezin is rondom deze kinderseksualiteit. De seksuele ontwikkeling is in eerste instantie gericht op de ouder van het andere geslacht. De jongen voelt een sterke seksuele aantrekking tot de moeder en de dochter  naar de vader. Doordat deze onschuldige aantrekkingskracht door de vele verwarrende reacties van de ouders (van misbruik, competitie van de ouders onderling om het kind tot ontkenning van de seksualiteit) wordt verstoord ontstaat er in het kind verwarring rondom het uiten van seksualiteit en daarmee de uitdrukking van algemene levenskracht. De kwetsbare net ontwikkelde Essenties Kracht, Wil en Autonomie kunnen hier al gebroken worden. Het meisje kan zich misbruikt voelen en de jongen gecastreerd. Het meisje verliest haar stralende vrouwelijkheid en de jongen zijn krachtige mannelijkheid. Beiden voelen zich verraden en stellen zich terughoudend naar hun ouders en het leven op. Dit gaat gepaard met een fysieke onderdrukking van levensenergie en kan in latere fases van het leven tot uiting komen in neuroses en moeilijkheden met het aangaan van (seksuele) relaties en het vinden van hartstocht in het leven. Essentie Passionele Liefde.

Iedereen kent een eigen gezinsdynamiek in deze fase. Die van mij was dat mijn moeder mij verliet in deze periode waardoor ik o.a. mijn seksuele kracht heb gekoppeld aan verlies. Op latere leeftijd uitte zich dit in allerlei angsten rondom het blijven gaan voor een vrouw en een actieve sturende richting in mijn leven. Er was een onbewuste overtuiging (en energetische terughoudendheid) dat wanneer ik mijn (seksuele) hartstocht volledig zou openen en inzetten dit resulteert in  afwijzing en teleurstelling. Gevolg was niet meer actief/agressief uitreiken naar anderen en het leven. Een ander patroon was het blijven zoeken naar passionele liefde, wanneer een vaste partner voor mijn gevoel niet meer de totale overgave had ging mijn aandacht naar een andere vrouw die wel gepassioneerd was. Zo’n primair ego patroon gebaseerd op seksuele energie voelt zo echt en noodzakelijk dat het een van de moeilijke patronen zijn om te doorzien.

luna7. De ontwikkeling van zelfrefexie begint rond het vijfde en zesde jaar en loopt tot rond het achtste jaar. Essentie Intelligentie en Empathie. Het tot nu toe egocentrische perspectief ondergaat een radicale verandering door het vermogen zich in te kunnen leven in een ander. Zelfreflexie onderscheid ons van de dieren en is een belangrijk instrument in onze ontwikkeling. Dat is de volgende ontwikkelingsstap.. Belangrijk wordt in deze fase niet hoe het kind moet omgaan met impulsen en emoties, maar hoe het verschillende sociale rollen moet leren spelen. Nieuwe vormen van afweer tegen pijn worden rationalisatie en terughoudenheid. Nu het kindbewustzijn zich in de ander kan verplaatsen wordt het belangrijk hoe het zich tot die ander moet verhouden. Zelf en wereldbeeld worden bepaald door de groep waartoe het behoort. De identiteit verschuift van egocentrisch naar sociaal, al is het sociale perspectief nog vrij beperkt. Het kind van zes tot acht jaar begint met het liefhebben van anderen. Eerst was het ‘ik hou van je, want ik heb je nodig’ en nu wordt dat ‘ik heb je nodig, want ik hou van je’. Hier begint de eigenschap van ‘geven’.

Hoewel er nu een uitgebreid idee van een afgescheiden persoon is ontstaan kan het nog steeds zijn dat het kind zich intuïtief de Essentie herinnert. De kern van essentie is de ervaring van aanwezigheid zonder verhaal (ik ben). Deze intuïtie wordt echter niet gespiegeld door de samenleving, waardoor het gevoel van ‘afgescheiden zijn’ stand houdt en zelfs vergroot wordt. Het kind en later de volwassene blijven deze lichamelijke ‘afgescheidenheid’ als de realiteit zien, tenzij iemand hen weer de essentiële werkelijkheid wijst.

Het kind verliest het vermogen (zichzelf) totaal lief te hebben, omdat er een innerlijke beweging van zelfafwijzing is ontstaan. De afwijzingen van de ouders en buitenwereld zijn verinnerlijkt. Deze zelfafwijzing (een gevoel van te kort) wordt vervolgens naar buiten geprojecteerd en het te kort moet bevredigd worden door een ander, een vorm van genot en de wereld als voedingsbron (moeder). De ouder en later de geliefde zijn in het volwassen leven vaak een centrale focus en de belofte naar geluk. Want, wanneer de ander jou waardeert/ziet is de innerlijke zelfafwijzing even bevredigd. Dit is de liefdesmarkt; jij bevredigd mijn gevoel van te kort en ik bevredig jouw gevoel van te kort. Op zijn best kennen we elkaars behoeftes en leveren we allebei wat in en ontstaat er een gezapig geheel waarbij iedereen zich aan elkaar aanpast. De werkelijke Essentie Autonomie en Versmeltende Liefde zijn verloren. De opbouw van het zelfbeeld wordt met name tot het negende levensjaar door omgevingsfactoren (ouders en school)  en zintuiglijke indrukken geprogrammeerd. Al deze sociale interacties  en indrukken worden passief waargenomen en komen oordeel loos binnen. Dit is een  supersnel en efficiënt leren en creëert de verdere basis van het ‘zelfbeeld’ en het ‘wereldbeeld’ voor de rest van het leven. Dit zelfbeeld is voor een groot deel gebaseerd op ‘de ander’. Dit zelfbeeld is een filter waardoor bewustzijn (wat jij bent) door het lichaam naar de buitenwereld kijkt. Na deze fase gaat het kind de omgeving (o.b.v. het zelfbeeld) onafhankelijk beoordelen.

In iedereen heeft zich inmiddels een gevoelsidee van ‘ik niet goed genoeg’ ontwikkeld, omdat het gebrek aan geborgenheid, steun en behoeftebevrediging onderdeel is geworden van het basis gevoel van het ego. De afwijzing van de omgeving is nu een innerlijke beweging van ‘zelfafwijzing’ geworden. De identificatie met dit gevoel van zelfafwijzing (te kort, hulpeloosheid, machteloosheid en inadequatie) is de kern van het ego en werkt in meer of mindere mate belemmerend in de vrije expressie en intimiteit. Om deze steeds terugkerende gevoelens van frustratie en hulpeloosheid niet te voelen is er een laag van protectie overheen gebouwd. Dit niet willen of kunnen voelen van ‘te kort’ (door er mee te versmelten of juist te dissociëren) is de belangrijkste blokkade in de ontwikkeling naar een vervuld ‘zijn’, ‘non dualisme’ en  ‘zelfrealisatie’.

maksiem18.Rond het elfde tot vijftiende jaar treedt het kind bewustzijn de wereld van ideeën binnen. De pubertijd. Het kind wordt klaargemaakt om te reproduceren en de veranderende hormoonhuishouding veroorzaakt een focus op seksueel gedrag. De prefrontale cortex, een deel van de hersenen wat zorgt voor de integratie is nog niet volgroeid.

De prefontale cortext heeft negen functies;
– de energie regulatie in het lichaam
– het afstemmen op anderen en daarmee het contact maken
– het in balans brengen van emoties
– bewustworden en kalmeren van angst
– het vergroten van de pauze tussen emotie en handelen
– zelfreflexie in tijd (verleden, heden en toekomst)
– empathie (het construeren van innerlijke beelden over de ander)
– moraal (aanpassen aan anderen)
– intuitie (gebruik van informatie uit de buik en hart centra).

De puber kan daardoor nogal heftig gedrag vertonen; a-sociaal, ongevoeligheid voor straf, geen angst en daardoor grote risico’s nemend, plannen en keuzes maken is een probleem en het dag en nachtritme kan gestoord zijn. Dit kan zeker tot het 24e levensjaar duren. De pubertijd gaat ook gepaard met een eindeloze wereld van mogelijkheden die in het bewustzijn tot ontplooiing komt. Allerlei idealistische mogelijkheden doemen op, ze kunnen dromen van dingen die er nog niet zijn. Het is de leeftijd van redenatie en revolutie. Het bewustzijn gaat nadenken over het denken. Het kritisch vermogen komt tot ontwikkeling, waardoor het kind, nu een puber, gaat nadenken over de regels en rollen die tot dan toe het leven bepaalde. Er is een hevige strijd in de paradoxale verlangens van autonomie en verbinding. De exclusieve identificatie met de sociale rollen die de puber speelt worden langzaam losgelaten. Hij ontdekt dat zijn groep niet de enige is in het universum, dat zijn god niet de enige is, dat zijn ideologie niet de enige is. Het perspectief wordt mondiaal, divers en multicultureel. Het zoeken van een identiteit en een richting in de wereld. De puber moet nu zijn eigen weg gaan vinden en zich voorbereiden op het scheppen van een relatie en voortplanting.

Mijn andere dochter is nu vijftien en is voor een groot deel autonoom. Ze heeft sterke ideeën over buitenlanders, uiterlijkheden en de wijk waarin we wonen. Haar aandacht is sterk naar buiten gericht en innerlijk veel stemmingswisselingen. School vindt ze stom en in de toekomst gaat ze aan het strand wonen en ze zal niet veel geld hebben, want ze wil ook niet hard werken. Het verbaast me hoe snel mijn dochter zelfstandig is en ik word me bewust van het feit dat er weinig tijd in het leven is om contact te maken met mijn kinderen. Voordat ik het weet zijn ze zelfstandig en vertrokken.

9.Na de middelbare school (18-30 jaar) gaat het volwassen-bewustzijn op zoek naar een manifesterende kracht. Wat kan ik, wie ben ik en wat wil ik in deze wereld. Er zijn vaak onbegrensde ideeën over wat mogelijk is. Er is nog geen realisme. Stemmingswisselingen en onzekerheden maken een groot onderdeel uit van deze fase. Eigenheid wordt ontwikkeld en er is een sterke drive tot het neerzetten van een levensvorm. Er moet werk, eten, huis en gezin komen.

10.Na het verwerven van een plek in de maatschappij (meestal tussen het vijfentwintigste  en vijfendertigste levensjaar) ontstaat er ruimte voor een volgende ontwikkeling. Werk en relaties zijn duidelijk, overleving en voortplanting zijn meestal geregeld. De ego structuren zijn evenwichtig. Ik zie dat de meeste mensen in deze periode werkelijk afstand nemen van hun ouders en meer met de aandacht het lichaam in gaan. Deze krachtige fase brengt de ontvouwing op de rand van transpersoonlijke stadia (Zijn). Het ego is in de meeste gevallen sterk genoeg om afstand te nemen van zichzelf. Dit bewustzijn wordt gekenmerkt door een groot vermogen tot integratie. Het ‘ik’ en de wereld worden gezien en ervaren als een eindeloos interactief netwerk van mogelijkheden en ideeën. Het observerende ‘ik’ begint zowel het denkvermogen als het lichaam te overstijgen en kan naar beide kijken als objecten. Het voorheen automatische gedrag wordt bewust doorzien en begrepen. Hier kan het stevige bouwwerk van de egoïstische/narcistische of juist de teruggetrokken schizoïde persoonlijkheid gaan wankelen. Alle nog ongeziene objectrelatiebeelden kunnen hier hun  defensiviteit verliezen. Alle onverwerkte gevoelens uit het separatie en individuatie proces uit de vroege kindertijd komen aan het licht. Gevoelens van onbehagen, leegte, machteloosheid, hulpeloosheid, rusteloosheid, doodsangst en verwarring zorgen voor een volledig alleen zijn en indien volledige ervaren, diepere niveaus van het leven. De opgebouwde imitaties van veiligheid en geborgenheid maken plaats voor de onveilige leegte en de confrontatie met het alleen zijn. Deze pijnlijke fase kan naar bevrijding leiden. De enige methode hier is; zijn met wat er is (inquiry).

lijden11. De midlifecrisis rond het veertigste levensjaar is hiervan een bekend fenomeen. Het lichaam begint zich te realiseren dat de fysieke dood een werkelijkheid is. Dit is een schok, want hiervoor was er een illusie van oneindig leven. Er ontstaan vragen zoals; Wat heb ik bereikt? Wie ben ik? Wat is de zin? De potentie van deze crisis is dat het rationele begrip van ‘wie jij bent’ een echt ‘weten van wat je bent’ kan worden. Het gevoel van gemis kan je naar een diepere staat van waarheid brengen.

De mogelijkheid om te zijn met wat er is is verbonden aan het ‘waarnemende’ aspect wat zich in deze fase meer en meer ontwikkelt. Het ‘waarnemende’ aspect kent twee psychologische fenomenen die in de weg staan; versmelting en dissociatie. In de versmelting is er geen afstand van de waarneming, de pijn en de rol die je waarneemt. Er is (onbewust) drama. In dissociatie is er een bewuste weerstand en afwijzing  van de  waarneming, pijn en  rol die je aanneemt en ontstaat er een gevoelloze staat. Te veel afstand. Beide fenomenen geven een vertekend beeld van de werkelijkheid. De middenweg is alles voelen en laten gebeuren. In deze houding komt de essentie in het licht van bewustzijn. Het zijn met ‘wat er is’’ is de enige remedie tegen zelfafwijzing. Er lijkt een wetmatigheid te zijn; er wordt eerst een vorm van te kort, zelfafwijzing en deficiëntie ervaren die op een gegeven moment gevuld wordt met essentie (kracht, volheid, aanwezigheid, persoonlijke essentie). Het zijn met ‘wat er is’ bestaat uit het doordringen van de  behoeftigheid. Als kind is het moeilijk bewust de pijn van behoeftigheid te voelen zonder bevrediging, maar als volwassene is er kracht en helderheid waarmee deze bewegingen van behoeftigheid, zelfafwijzing, frustratie, pijn, projectie, versmelting en dissociatie gevoeld en doorzien kunnen worden.

Het voelen van het te kort, het alleen zijn en de persoonlijke leegte zijn belangrijke aspecten voor de verdere geestelijke groei! Achter deze ego patronen ligt het besef van aanwezigheid en wat daaraan vooraf gaat. De aandacht wordt in deze fase meer en meer gericht op essenties zoals eerlijkheid en waarheid. Zonder de ontvouwing van deze innerlijke waardes in het dagelijkse leven stopt de spirituele ontwikkeling.

Hierna beschreven fases worden doorgaans ook in eerdere fases al geheel of gedeeltelijk geopenbaard. Deze fases zijn niet echt te koppelen aan leeftijd.. De naar binnen en naar buiten gerichte bewegingen komen in evenwicht. In het algemeen geldt dat het eerste deel van het leven naar ‘buiten’ en het tweede deel meer naar ‘binnen’ gericht is.

12. Het idee van de persoon is nu nauwkeurig opgebouwd, aan het wankelen gebracht en kan er nu aan voorbij gaan. In het eerste transpersoonlijk niveau verbreedt het bewustzijn zich tot ver voorbij de grenzen van het benauwende persoonlijke en individuele perspectief. Dit kan, omdat de persoonlijke grenzen, identificatiesystemen en defensies doorzien zijn en beginnen te vervagen/absorberen. De essenties (kracht, wil, vrede, intelligentie, etc.) van het ware zelf worden langzaam en zeker geopenbaard en opgenomen in het systeem. Persoonlijke Essentie. Dit bewustzijnsgebied kent geheel andere wetmatigheden dan die van de persoon. Het wedijver, competitie en schaarste denken maakt langzaam plaats voor een bewustzijn van non dualiteit, compleetheid, sereniteit en aandacht voor de meer algemene kwaliteit van het leven. Er ontstaat een sterke innerlijke gerichtheid, een zachte verliefdheid op eenvoudige aanwezigheid (ik ben). Alles waar hiervoor gevochten is en in geloofd werd betekent niets meer. Er is een heldere blik die het leven doorziet. Alles krijgt een andere gevoelswaarde. Het bewustzijn kenmerkt zich door het groeiende inzicht in de samenhang en veelvormigheid van de wereld. Het is het niveau van het innerlijke zien. Dit is het ontwaken en wordt meestal gevolgd door periodes met enorme levendigheid, volheid en vreugde. Iemand op dit niveau kan een eenheid met de hem omringende wereld ervaren. De kracht van het innerlijk zien is vele malen groter dan de kracht van het denken in begrippen en ideeën op het vorige niveau. De wereld wordt directer en intenser ervaren. De gedachtewereld van het concrete en abstracte denken (die nog steeds ter beschikking staat) wordt aangevuld met de mogelijkheden van een directe innerlijke waarneming van ‘wat je bent’. Er kan een gevoel ontstaan dat alles vanzelf gaat, overgave en dankbaarheid. De Essentie Leiding kan zich hier werkelijk gaan ontvouwen.

12. Het volgende niveau is het niveau van de directe ervaring van ‘wat je bent’ (het onbekende, god, absolute, zelf, licht, energie, etc). De drukkende zorg en zinloosheid zijn vrijwel verdwenen. Er is een gevoel van aanwezig zijn, kracht en vertrouwen. Deze prettige toestand wordt meestal nog jaren verstoord door ‘terugvallen’ waarbij het bewustzijn versmelt met de drie lichamelijke instincten. Fases van helderheid, grote verwarring en droge leegte. Het ervaren zal wisselen van essentie, wanhoop en zoeken. Tegelijk is er een twijfelloos weten ‘wat je bent’. Langzaam zullen de nieuwe kwaliteiten van het stille natuurlijke zijn zich stabiliseren. Alle subtiele ego-grenzen en objectrelaties worden gestaag doorzien. Dit kan jaren duren en gaat voor iedereen volgens een unieke weg (via wetenschap, rituelen, toewijding aan een leraar, kunst, etc). De nieuwe bewustzijnsgebieden worden gegrond in het lichaam.

13. Het ‘laatste’ niveau is de integratie van al deze losse delen tot de Persoon van Zijn. Het ‘non-duale’ onpersoonlijke is tegelijk afgescheiden en persoonlijk. Alles wordt ervaren als waarheid, essentie en ‘IK’. Op het vorige niveau was nog steeds sprake van een subject (ik) dat keek naar een hoger object (god, absolute). Op het non-duale niveau wordt het subject-object dualisme doorzien en overstegen. Het individuele ‘ik’ valt samen met het universele ‘IK’. Ik ben IK. Een samensmelting van twee polen, zonder dat het begrip van beide verdwijnt. Er ontstaat ruimte en innerlijk weten. De veelvoudigheid maakt plaats voor eenheid. Nog steeds volledig de beschikking hebbende over alle voorgaande niveaus van ontwikkeling leeft de persoon in de gewone wereld van gewone mensen in een gewone alledaagse werkelijkheid, maar volledig bevrijdt van het pijnlijke besef een afgescheiden ‘ik’ te zijn. Het ‘ik ben’ is een weerspiegeling van het Absolute in het lichamelijke. Ze zijn onmiddellijk. Het is net of de persoon juist krachtiger aanwezig is. Alleen nu volkomen grenzeloos, flexibel en kwetsbaar. De drie instincten van het lichaam raken op de achtergrond. Meestal wordt de lichamelijke uitingsvorm er een van essentiële vormen zoals liefde, vrede, perfectie, eerlijkheid, vertrouwen, vreugde en soortgelijke kwaliteiten. Elke kwaliteit kent een oneindige verdieping. Deze schat aan  liefde heeft de neiging om zich uit te breiden en over te stromen. Er is genoeg en het is oneindig. De grondhouding is aanwezigheid in volkomen vrijheid. Zonder de noodzaak te willen ‘helpen’, ‘goed te zijn’ of ‘te moeten overleven’ ontwikkelt er meestal een vorm van dienstbaarheid aan het geheel. De volledige potentie van het mens-zijn is nu in volle verwerkelijking. Er is een overgave aan wat het leven is. Een opgelost zijn in dat ene en tegelijk een simpel leven in de wereld. Kosmisch Zijn. Realisatie van essentie.

Een inzicht, de plotselinge oplossing van een probleem, perspectief en duidelijkheid over het doel in het leven, en dan ineens gevoelens van richtingloosheid, de uiterlijke werkelijkheid volkomen anders bekijken, een gevoel van eenheid, sereniteit, extase, golven van stralende vreugde, verkramping, verwarring en somberheid gaan over in dankbaarheid, een vrolijk dansgevoel, jezelf een kanaal voelen voor een meer omvattende, sterke kracht, een gevoel van mateloos mededogen, het overschrijden van tijd en ruimte, boosheid over iets onbenulligs, een niet weten ………

14. De fysieke dood. Het voorgaande is een ideale voorbereiding op de fysieke dood waarbij het leven wordt losgelaten. Naast de geestelijke realisaties krijgt het lichamelijke leven na een volwaardig leven een gezond verlangen om te sterven. Het sterven hoort bij het lichamelijke leven.  Het lichaam lost op in de aarde. De grondstoffen worden weer gebruikt voor de creatie van ander leven.

Het Absolute is al die tijd onaangetast.