Browsing Category

Werk

Werk

Moderne Slavernij en Menselijkheid

Niemand heeft 100% ongelijk

Moeten.
Een deel van mij voelt zich regelmatig als slaaf van de maatschappij. Ik heb het gevoel dat ik geld moet verdienen om mijn hypotheek te betalen. Daarvoor moet ik naar mijn werk, terwijl er ook een verlangen is om niets te doen. Mijn kinderen moeten naar school om later ook mee te kunnen doen. Ik moet daarvoor mijn jongste dochter tegen haar gevoel in naar school brengen, anders komt er een inspecteur met boetes. Het is allemaal ontstaan uit goede intenties, dat zie ik wel. De vraag is misschien meer slaan we niet een beetje door in het volgen van een oversocialisering? In hoeverre moet ik al deze dingen doen? Of hoe kan ik het anders doen?

Er is een innerlijk gehoorzaamheidsprincipe. Een verinnerlijking van maatschappelijke normen en waarden. Een voortdurende dans van angst, schaamte en verlangen.

De industriële revolutie.
De industriële revolutie en de gevolgen ervan zijn een ramp voor de mensheid. Veel produceren en consumeren en ons lichaam (stress/burnout) en de aarde kapot maken.

Technologie zou ons vrij moeten maken, maar is dat zo? Neem de auto. Het geeft ons vrijheid om overal heen te gaan van deur tot deur, maar uiteindelijk wordt het een soort verplichting om er een te hebben. Wanneer je er geen hebt voel je jezelf beperkt en arm. Alle steden zijn ingericht op auto’s. We mogen niet eens bepalen hoe hard we rijden. Het zou ons vrijheid moeten geven, maar uiteindelijk is het een enorme beperking geworden. Dit kun je ook zien bij mobiele telefoons, computers, etc.

We zijn zo afhankelijk geworden van technologie en de bedrijven erachter. We moeten doen wat onze baas zegt, anders zit je zonder werk. We moeten productief zijn en de enige optie is om te gehoorzamen. Mensen zijn gereduceerd tot producten, kleine radertjes in de economie. De economie die gebaseerd is op productie en geld.

Zijn we gekooide dieren geworden zonder waardigheid, autonomie en vrijheid? Een betekenisloze wereld waarin status, promotie, geld, duurdere auto’s, groter huizen en meer tv’s onze leidraad zijn geworden? Door deze manier van denken worden we iemand die we niet (willen) zijn.  Overspoeld door entertainment en gedempt door therapie, religie, spiritualiteit en prozac houden we onszelf draaiende.  Wanneer je je niet aanpast aan deze vorm van leven wordt je dakloos, kom je in een psychiatrische inrichting of de gevangenis. Het gaat zo ver dat we niet eens meer vrij willen zijn en als vanzelfsprekend meegaan met deze economische stroom.

Deze manier van schrijven brengt waarschijnlijk een drang naar vrijheid te weeg, klopt dat?

Is er een werkelijke uitweg?
Een uitweg is non duaal denken en ervaren. Mijn en jouw leven is een ervaring en die ervaring is gemaakt van bewustzijn. Dat bewustzijn is wat ik/je bent en dat is onmiddellijk te ervaren. In deze ervaring is er geen verlangen, geen angst en geen wereld.

Vragen die ik mezelf stel zijn;

In hoeverre is deze non duale levenswijze een vlucht van de werkelijkheid?
Hoe kan ik deze non duale werkelijkheid integreren in het dagelijkse leven?

Wanneer ik mezelf ervaar als bewustzijn is er geen enkel dilemma en ben ik als persoon opgelost. Ik ben pure Kennendheid. En dan ga ik werken of bezig met mijn gezinsleven. Dan is de hele maatschappelijke situatie er weer. Ik kan deze maatschappelijke situatie zien als een test of trainer om steeds weer tot innerlijke vrijheid te komen. Toch is er een levende (buiten) wereld, waarin ik als persoon deelneem. Ik kan deze ervaring zien als een spel of illusie. Dat heeft iets afstandelijks, iets onthechts, iets kouds. Er is geen of weinig meegevoel. Wanneer ik daar warmte inbreng kom ik bij contact met anderen. De menselijkheid in het systeem brengen.

Dit is waarschijnlijk de reden waarom ik me op dit moment voornamelijk richt op het contact tussen mensen naast de bevrijding van Zelfrealisatie. Ik merk dat in echt contact er een diepe vervulling, lichamelijke ontspanning en gevoel van leven ontstaat.

Deze stroom brengt me vervolgens weer bij vragen zoals; hoe zou de maatschappij er uit zien wanneer er meer structuren zijn waarin we elkaar werkelijk horen, zien en begrijpen? Hoe zou een bedrijf en de economie vorm krijgen als langdurige zorgzame relaties het middelpunt zouden zijn van de bedrijfsvoering? Ook een langdurige zorgzame relatie met de aarde en alle levende wezens.

Vrijheid in de structuur.
Ik zie het leven soms als een hologram. Ontelbare onafhankelijke transparante structuren die in elkaar overlopen. Een universum vol bewegende energiestructuren. Zo  is er een oneindige hiërarchie aan structuren. Alles waar we een woord voor hebben is een werkelijk bestaande complexe structuur in het universum.

Zo zweef ik als denkbeeldig persoon in een ruimte vol andere structuren en energieën. Totaal transparant en licht. De kunst is om mezelf transparant, open en tegelijk afgescheiden te zien.

De persoon is ook een structuur met een eigen taal en denkwijze die weer opgaat in alle andere structuren in het universum. De vrijheid ligt in het herkennen en aanvaarden van alle structuren. Het uiten van de structuur die jij bent is essentieel. Meebewegen, soms wat revolutie, soms wat versmelting, soms wat samenwerken en voornamelijk trouw blijven aan je eigen (zich altijd ontwikkelende) structuur. Dat is een complex proces wat we in AuthenticiteitCirkel onmiddellijk ervaren. Het leven is alles.

Werk

Vision Quest Portugal of Spanje (4-12 november)

Vision quest
Ik doe in november mee aan een vision quest. Misschien is het ook iets voor jou. Voor meer informatie kun je gaan naar toekomstvormers.nl.

 • zaterdag 4 november 2017 — zondag 12 november 2017
 • Locatie: Portugal of Spanje
 • Prijs: 1800,-
 • Maximaal 8

De natuur heeft een enorme kracht om te openen en te ontdekken wat ons in ons diepste wezen en essentie raakt. De natuur als bron voor reflectie, nieuwe inzichten, ervaringen, verbinding met ons diepste zelf, ware aard en wijsheid. We zouden kunnen zeggen dat de natuur ons ook aanroept om met haar te verbinden en ons over te geven. Onze eigen innerlijke natuur resoneert daarmee en komt als vanzelf naar boven. 

A task without a vision is just a job
A vision without a task is just a dream,
A vision with a task can change the world”

(Chief Seattle)

De Vision Quest is een innerlijke reis in de natuur, een overgangsritueel. Je stapt een week uit je bekende context, waarbij je je tijd, telefoon, computer, eten en comfort offert om te komen tot een rijke “return of investment” van inzicht, wijsheid, openheid, vitaliteit en kracht op jouw persoonlijke, privé en professionele leven. Vier dagen en vier nachten helemaal alleen, op je eigen plek in stilte op de berg, in het bos of in een open vallei. Om te vasten, te bidden, te dromen en te vragen om een visioen, inzichten voor jouw leven te ontvangen. Om je te verbinden met je bron, en je verlangen.

Als je door de poort van de Vision Quest stapt naar een andere wereld vindt er een verandering in je bewustzijn plaats. Als je de natuur in trekt voor een Vision Quest maak je op een intense manier contact met je eigen natuur, eenvoud en stilte. Oude herinneringen komen aan de oppervlakte, zodat ze verwerkt kunnen worden. Je ziet je angsten helder onder ogen, je wordt je bewust wat het leven je biedt. Je ontdekt de essentie van je bestaan en wat er voor nodig is je ziels-verlangen voluit te leven. Stilte, eenvoud en acceptatie doet zijn intrede.

Een Vision Quest is een intens overgangsritueel en kan wel eens de meest ingrijpende ervaring in je leven worden!

Wat kan een Vision Quest je brengen?

 • Je sluit bewust een periode van je leven af en opent je voor een nieuwe fase (initiatie)
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor je persoonlijke invloed op je omgeving.
 • Je herinnert wie je bent en wat je komt doen op aarde
 • Je vindt je droom, zielsmissie voor jouw leven
 • Helderheid op dat wat nodig is om je ambities en dromen te realiseren
 • Je voelt je krachtiger, sterker en dichter bij jezelf.
 • Je bent vrijer en onafhankelijker/ vrijer van de positieve of negatieve opinie van een ander.
 • Helder besef van jouw persoonlijke bijdrage in deze tijd van verandering.
 • Je beseft dat alles en iedereen in verbinding staat en daarmee komt het besef dat iedereen echt daadwerkelijk gelijk is. (Onbewuste) oordelen komen in een ander daglicht te staan.
 • Je hebt je opnieuw verbonden met het grotere geheel, de natuur, je omgeving, en de mensen om je heen zodanig dat je concreet bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van diensten/producten van je organisatie zodat deze gewaarborgd blijft.

Wat bieden we je?

Vanuit de chaos, spanning en drukte in onze wereld nu, nemen we je graag mee om de reis naar het onbekende te maken. We begeleiden en helpen je in de voorbereiding op alle niveau’s (zowel praktisch als op emotioneel en spiritueel of ziels-niveau. We helpen je helderheid te krijgen waarom, waarvoor en waartoe je op Quest gaat met compassie en ruimte voor jou en jouw unieke pad.
We zijn altijd in de buurt. En we wachten op je wanneer jij jouw visioen ontvangt en terugkeert…

Voor deze Quest ontstaat een groep waar we ons mee gaan verbinden en afstemmen om met elkaar inhoud en vorm te geven aan deze Vision Quest. De reis naar de natuur toe en jouw plek zal minstens zo belangrijk worden als het verblijf zelf. Je neemt ook bewust afscheid van je dierbaren (je familie, vrienden, collega’s) zo bereid je je omgeving en jezelf voor op jouw reis. Als de groep (maximaal 8 personen) zich heeft gevormd zullen we van binnenuit en gezamenlijk deze Vision Quest inhoud en richting gaan geven, afgestemd op jouw wensen en zielsverlangen. Onze taak is om te hoeden over een juiste verdeling in het vrouwelijke voelen en zijn en het mannelijke sturen en manifesteren hierin.

We starten de reis met een gezamenlijke voorbereidingsdag. We nodigen je uit om aanwezig te zijn met alles wat je in je draagt en je te openen.
We hebben korte lijnen met lokale bewoners van de gebieden in Spanje, Portugal of Zweden om de weg vrij te maken voor onze komst.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Persoonlijke intake en Voorbereidingsdag, aantal weken voor de Vision Quest.

De week van de Vision Quest:

 • Dag 1 en 2 – Reizen en het aankomen op het basiskamp.
 • Dag 3 – 6 – Vier dagen en vier nachten solo in de natuur.
 • Dag 7 –Je keert terug naar het basiskamp.
 • Dag 8 – Integratie, wandeling en lunch in de omgeving.
 • Dag 9– Terugreis.
 • Landingsgesprek en Integratie dag paar weken na de Quest.

Mail voor meer informatie naar: welkom@toekomstvormers.nl.

 

 

Karma Yoga, Werk

Succesdenken vanuit essentie

Aanwezigheid is geluk

Succesdenken is een onderdeel van onze leefwereld. Succesdenken streeft altijd naar meer en beter. Ik zie het als iets wat voortkomt uit het lichamelijke overlevingsmechanisme. Het kernmechanisme lijkt onprettige leegte en ontevredenheid. Wanneer het succesdenken geworteld is in deze inadequate gevoelens werkt het succesdenken als een dodelijk virus. Het leidt naar ongezonde competitie, uitbuiting, oorlog, ongelijke verdeling van grondstoffen, onmatigheid, etc. Dat kennen we wel.

Er zitten echter allerlei essenties in succesdenken zoals kracht, efficiëntie, helderheid, aanwezigheid, richting, koninklijkheid en macht. Wat meestal ontbreekt is verbinding (met elkaar en de aarde), soberheid en werkelijk samen zijn.

Hoe ziet het er uit om vanuit essentie succes te gaan denken?

Voor mij betekent het dat ik in alles wat ik doe steeds weer terug ga naar de serene levendige aanwezigheid. Deze is in zichzelf vervuld en heeft niets nodig.  Ik ben niet idealistisch of bezig de wereld te redden. Ik ben aanwezig en wanneer er een idee ontstaat zet ik iets in gang. Het verwachte resultaat laat ik steeds weer los, zodat het leven mij leidt en niet andersom. Dit botst regelmatig met het krampachtige controlerende succesdenken wat meer en groter wil. Het steeds weer terugvallen op de vervulde aanwezigheid geeft lichamelijke ontspanning, een genieten van eenvoud en rust. Deze soberheid is mijn werkelijke geluk.

Mijn manier is niet de juiste manier. Het gaat er om dat jij bij jezelf nagaat of je tevreden bent met wat je doet. Hoe je leven gaat. Een gevoel van ontevredenheid en armoede komt altijd voort uit vergelijking. En vergelijken stopt nooit. Er is vanuit succesdenken altijd wel iemand die ergens beter in is dan jij en ik. Wat gebeurt er wanneer je verblijft in aanwezigheid, liefde, leegte of andere essentie? Het denken stopt, het verlangen stopt en er is vervulling om niets. Steeds weer terugkeren naar deze basis geeft veiligheid en overzicht.

Wat is nu echt belangrijk? Wanneer je de mogelijkheid had zou je het hele pakketje wat je nu hebt aannemen; je relatie, je financiële situatie, je werk, je woning, je gezondheid, etc.?

Het vinden van en verblijven als essentie of bewustzijn is voor iedereen toegankelijk. Er is alleen interesse voor nodig. Dat is waar spiritualiteit wat mij betreft over gaat.

Werk

Geen repressie

Een duidelijke, aanwezige houding met liefde

Ik werk met mensen die langere tijd in detentie hebben gezeten en veelal een justitiële maatregel hebben zoals isd, tbs, reclasseringsvorwaarden of top600. Deze mensen hebben meestal een heel leven met trauma, gevangenis straffen en onderdrukking achter de rug. Het zijn vaak mensen die zichzelf op de een of andere manier niet kunnen reguleren en daarom dus buiten de regels van de maatschappij functioneren en in de gevangenis komen.

De kunst is om een positief leefklimaat te scheppen waarin repressie zo veel als mogelijk afwezig is. In een ontspannen omgeving kan iemand beter leren en leven. Dat klinkt logisch en toch is het niet eenvoudig. Het is bijna mediteren op hoog nivo. Stress komt van binnen en van buiten. Op mijn werk zijn er met grote regelmaat gewelddadige uitbarstingen, persoonlijke bedreigingen en emotionele uitsluitingen. Het is een kunst om mensen in een agressieve uitbarsting te benaderen vanuit duidelijkheid, aanwezigheid en liefde. Er is altijd die lichamelijke neiging om te vechten, vluchten of verstijven. Clienten die lang onder een strak detentiebewind hebben gefunctioneerd weten precies hoe ze personeel kunnen raken met de middelen die ze hebben. Elke (zorg) organisatie heeft een vorm van macht in zich. En dat is nu precies waar deze mensen niet meer tegen kunnen. Van strenge ouders, politie, gevangenis tot een zorginstelling waar je uiteindelijk ook moet doen wat er gevraagd wordt. Hulpverleners worden bewust of onbewust vaak gezien als een ouder figuur of sterker nog een onaantastbaar iemand, een soort superheld. De realiteit is dat hulpverleners ook gewone mensen zijn die geraakt worden door beledigingen, bedreigingen en andere vormen disharmonie.

Clienten en hulpverleners verlangen allebei naar een langdurige zorgzame relatie en echtheid in contact.

Ik heb een handvat gemaakt voor deze complexe hulpverlening die gebaseerd is op de vaardigheid focussen. Ik noem het herstel gericht luisteren. Aspecten die erbij komen zijn; eerst connectie dn correctie, meebewegen met de impuls van de client, hulpvraag laten ontstaan vanuit oordeelloze aanwezigheid, zien van mogelijkheden, liefdevol aanwezig blijven bij agressie en het bewust overschrijden van afdelingsregels indien deze het contact belemmeren.

Zoals elk vak is het vak van zorgverlener een vorm van kunst.

 

Werk

Dagelijkse verlichting

Perceptie of waarheid?

Om de eenheid en liefde in de wereld te ervaren kun je alleen aan je innerlijke wereld werken. Werken is in dit geval ontdekken waar die eenheid en liefde in jouw lichaam en geestmechanisme zit. Het begint in het ervaren dat het lichaam en geestmechanisme autonoom werkt. Dat het zo gebouwd is door een langdurig proces dat het vanuit zichzelf weet hoe te overleven. Ademen, spijsvertering, zintuiglijke waarneming, celopbouw en afbraak, etc gebeuren vanzelf.

Wanneer jij alles innerlijk er kan laten zijn, laat je anderen, de wereld en het universum ook zijn zoals het is. Vanuit deze houding ontstaan liefdevolle handelingen en een berusting van jouw unieke positie in het geheel.

Of je nu zogenaamd maatschappelijk succesvol bent of niet maakt niet uit. Dat is niet de juiste maatstaf voor je natuurlijke staat. Jij bent zoals je bent en dat feit brengt je in de situatie waarin je nu bent. Kun je in deze situatie van je leven berusten?

Vanuit deze rust ontstaan allerlei percepties;
1. je kunt alles gaan ervaren als een harmonieus vanuit goedheid bewegend geheel.
2. een andere beleving is dat alles bestaat uit eenzelfde substantie; liefde, aanwezigheid, leegte.
3.een ander perspectief is dat elke verschijning uniek is en in directe verbinding staat met al het andere, waardoor het een eenheid is.
4.nog een beleving kan zijn dat alles een blok eenheid is zonder dualiteit
5…….

Ik zie Nederland als een voorbeeld van hoe een groep mensen op aarde voor elkaar zorgt. Er is niemand die uiteindelijk dakloos hoeft te zijn. Ook al ben je alles kwijt,  je krijgt een onderdak, zorg en een uitkering. Dat werkt allemaal via een belastingdienst, politiek, economie, hulpverlenende instellingen en allerlei andere factoren waar je een mening over kunt hebben. De kern die ik zie is dat het een zorgzaam stelsel is. Ik zou het ook kunnen zien als een vorm die voortkomt uit een imitatie van de natuurlijke staat. Het maakt niet zoveel uit, waar het omgaat is dat er in deze wereld waarin je leeft al een doordringen is van liefde en goedheid. Het ligt er maar aan hoe je kijkt. Daarmee wil ik overigens niet het lijden in Nederland ontkennen of milder maken.

Ik zie oorlogen, terrorisme en hongersnood als dwalingen van de geest. Een oorzaak van niet leven volgens onze natuurlijke staat.  Dat is er ook, de schaduwzijde, de niet verlichting. Deze kun je gebruiken om tot het besef te komen dat alleen Zelfrealisatie uiteindelijk iets kan gaan betekenen.

Zo is voedselschaarste bijvoorbeeld niet een gevolg van te weinig voedsel op onze planeet, maar een gevolg van een gebrek aan samenwerking en dus verbinding. In die zin is innerlijk werk het enige wat de wereld zal veranderen. Door de innerlijke goedheid te ontdekken en dit in contact te brengen met anderen zal wereld een zachte liefdevolle plek worden waarin er ruimte, voedsel en geluk voor iedereen is.

Realiseer eerst jezelf en dan kijk dan verder.

Werk

Herstel gericht luisteren

De cliënt weet hoe hij kan helen, ook al weet hij het niet

Ik werk in het dagelijkse leven met dak en thuisloze mensen. Ik ben het focussen aan het vertalen naar een praktische handleiding voor de hulpverlening. In feite kun je het voor elk vak gebruiken, omdat contact maken, luisteren en intuïtie overal nodig is. De kern voor de hulpverlening is dat de groei van een persoon al in de persoon besloten ligt. De vraag is hoe krijg je het eruit. Op mijn werk hebben we bijvoorbeeld de omgeving zo georganiseerd dat er weinig stress is. In een ontspannen leefklimaat kan iemand beter groeien. Dit betekent bijvoorbeeld weinig regels, outside the box handelen en een schone luxe woonomgeving. We werken met vroegsignaleringsplannen waarbij we de zelfregulatie in het dagelijkse leven van de cliënt beschrijven en bespreken. Hoe ziet je gedrag er uit in oplopende spanning en wat kunnen we dan doen om te ontspannen?

Al de voorgenoemde interventies zijn nuttig en de sleutel tot heling is voor iedereen contact. Werkelijk contact is zestig procent van het herstel. Daar komt het herstel gericht luisteren om de hoek kijken. Ik kom er steeds meer achter dat echt luisteren een vak is. Met de vaardigheid focussen heb ik iets in handen waarmee ik luisteren praktisch en makkelijk kan structureren. Iedereen kan leren luisteren.

In ieder lichaam huist een iemand. Deze iemand heeft het moeilijk en stoeit, net als jij en ik, met zijn of haar impulsen, hulpeloosheid en onkunde. Ik richt mij dan ook op diegene die door de ogen naar buiten kijkt. Hoe onaardig iemand ook lijkt er zit iets wijs, onschuldigs en liefs diep in dat lichaam (en andersom). Om dit naar boven te krijgen is luisteren de enige manier. Dat wat diep in het lichaam verscholen zit heeft liefde, aandacht en aanwezigheid van een ander nodig om zich op te richten.

Goed luisteren is niets tussen mij en de ander neerzetten. Al mijn kennis, oordelen en (bedrijfs) verwachtingen parkeer ik naast me neer. Ik ben er helemaal in een geconcentreerde aanwezige houding. Van daaruit ontstaat contact en vanuit het contact ontstaan er regels, oplossingen en kaders. De client kan zelf aangeven wat zijn of haar volgende stap is. Vaak is dat niet zoals de hulpverlening de dingen neigt te organiseren en denkt. Hulpverleningskaders komen meestal voort uit gemeentelijke voorwaarden zoals doorstromen en geld besparen. Deze kaders zijn er ook en daar heb ik ook mee te werken. Dit betekent automatisch dat ik deze kaders met de cliënt bespreek en dat ik me niet volledig aan hem of haar aanpas. Het betekent dat ik er ben, blijf staan en mezelf inbreng als mens en hulpverlener met gevoelens en gedachtes. Zo zijn er twee mensen die vanuit hun eigen grond en rol in de maatschappij uitwisselen. Dit geeft een gelijkwaardigheid, terwijl beiden ook weten dat er een verschil is. Zo kan een cliënt mij zien en ervaren als een vriend, maar ik ben het niet (en andersom). Hij of zij kan mij ervaren als een vader, maar ik ben het niet. Deze dualiteit is telkens te vinden in het contact. Samen ontstaan er vaak leuke oplossingen voor problemen die niet perse logisch zijn.

Waar het mij om gaat is dat het focussen alles in zich heeft om elk mens en dus ook mijn cliënten handvatten te geven om zelf te herstellen. Wanneer iemand leert communiceren met zijn eigen lichaam wordt het vermogen tot herstel geactiveerd. Er is iemand thuis die zelfstanding kan voelen, nadenken en handelen. De hulpverlener is de container en daarmee een tijdelijke steunpilaar. Totdat de cliënt kan zeggen; Bedankt voor de hulp en het contact en nu ga ik mijn eigen weg.

Community building, Leiderschap, Werk

Deep listening en leiderschap

De toekomst is nu te zien

Tijdens de intervisie focusgroep doet iedere deelnemer een inbreng vanuit zijn of haar eigen vakgebied en koppelt dit aan de techniek focussen. Gisteren ging het over deep listening. Dit is een manier van luisteren vanuit het oneindige veld naar wat de toekomst nu is.

Het aansturen van organisaties (bedrijven, maatschappij, de wereld) wordt steeds complexer. De omgeving verandert voortdurend, er is veel diversiteit (multiculturele en omgeving aspecten), veel mogelijkheden en meningen. Een leider heeft een ander orgaan nodig om de richting te bepalen.

Een manier om aan te sturen is het luisteren vanuit het grotere veld. Vanuit deze stilte kan er zich een visioen, droom of gevoelsbeeld ontwikkelen die een richting geeft. Dit is dan niet een gevolg van het doordenken op oude structuren, maar een cocreatie met de oneindige creativiteit van het universum. Het beeld valt je toe. Een soort genade. Het universum communiceert informatie door bepaalde personen op bepaalde posites in de maatschappij of het bedrijf heen. Het enige wat je kan doen is je open stellen en ontvankelijk zijn.

De leider van dit moment kan diep luisteren vanuit een groter veld. Dit veld omvat het persoonlijke, het gezamenlijke en het onbenoembare. Tijdens het proces van deep listening ga je al deze gestructureerd velden af.

Vanuit de techniek focussen gezien zijn er vele raakvlakken met deep listening zoals de vertraging, het luisteren vanuit het grotere veld, het samen zijn, het ervaren en volgen van lichamelijke sensaties.

We hebben op basis van deze ervaring enkele nieuwe focusvragen opgesteld die we na de bodily shift/vragenfase kunnen integreren;

 • is er een beeld van de toekomst en wat is de felt sense daarbij
 • hoe ziet deze droom of visie er uit (wat zie je, wat ervaar je, wat ruik je)
 • wat zou de eerste stap kunnen zijn in het dagelijkse leven
 • wie zou je hierbij betrekken
 • is er iets wat tussen jou en deze toekomst in staat
 • hoe zou jij je voelen wanneer deze belemmering er niet zou zijn
Community building, Werk

Business meets the street in Marokko (Sahara)

Offline en rauwe natuur maken de menselijke waarden zichtbaar

Business meets the street is een nieuw idee die de wijsheid van het straatleven en de natuur koppelt aan de wijsheid van het bedrijfsleven. Het leert leiders omgaan met diversiteit en in het moment inspelen op situaties. In deze tijd waarin informatie en de omgeving snel veranderd is het noodzakelijk om als leider vanuit innerlijke kracht en weten flexibel te zijn.

Het project bestaat uit een denk en doe tank van ondernemers en hulpverleners. Het initiatief komt voort uit de bevlogenheid en het netwerk van Rijk Smitscamp. We komen ongeveer om de maand bij elkaar om het product vorm te laten krijgen. Er zijn nu twee projecten met goed resultaat afgesloten en een derde is in voorbereiding. De verwachting is dat deze vorm van ervaringsleren goed aansluit bij de behoefte van leiders en ondernemers. Ik schrijf iets over de afgelopen week.

Het is veertig graden, geen douche, je slaapt met drie of vier personen tussen wat losse doeken, er is minimaal zes uur per dag harde wind en het zand zit overal; in je ogen, in je mond, in je kleding, etc. De enige dieren zijn een paar gieren en een schorpioen. Het is te heet voor de meeste vormen van leven. In het deel waar wij zaten, tegen de Algerijnse grens was ook nauwelijks water, omdat de regering een stuwdam heeft gebouwd om het nomadenleven te verbannen. Na drie dagen komt er vanzelf een vorm van uitputting en overlevingsdrift boven. Tegelijkertijd zijn alle telefoons en horloges ingeleverd en heeft niemand een idee van tijd. Er is veel wachten, rusten en onderling contact. In deze situatie was er ook een structuur van lichaamswerk, persoonlijke confrontatie en delen van elkaars levensverhalen. Alles rondom geld en status verdwijnt langzamerhand en het hoogste goed is water.

We zijn met tien ondernemers (minimaal een miljoen omzet), drie jongens die tijdelijk bij HVO-Querido wonen, acht nomaden en drie lichaamsgerichte coaches naar de Sahara in Marokko gegaan. Door onze levensverhalen te delen werd de menselijkheid zichtbaar en ontstond er een willen leren van elkaar.

De nomaden die alles delen en eenvoudig leven, omdat de rauwe woestijn dit van hen eist. De ondernemers die hun energie en visie kunnen omzetten in geld. De jongens van HVO-Querido die niets hebben op te houden, omdat ze op de bodem zijn geweest. De coaches die de intelligentie van het lichaam naar boven halen wat in het dagelijkse leven nauwelijks wordt gebruikt.

Een grote les was deze week bijvoorbeeld dat je niet tegen het advies van de lokale bevolking gaat lopen tijdens een heftige zandstorm. Wanneer er een zandstorm is ga je rusten, slapen. leg je jezelf neer bij de situatie. Wij gingen namelijk als groep toch wandelen, omdat er een programma was. Na afloop was de ervaringsleer dat in crisis en zware weerstand het goed is om alles stil te leggen en je even rustig te houden tot de storm over is. Steeds weer samen heroriënteren in de situatie. Maar ook van leiding wisselen, wie heeft op dit moment de juiste kennis en ervaring. Het lijken voor de hand liggende conclusies, maar wanneer je dit fysiek ervaart blijft het levendig bij je. Net zoals alle behoefte aan luxe weg is in de enorme hitte en water onbetaalbaar wordt. De waterflessen gingen van mond tot mond en alles werd zonder moeite gedeeld.

Werelden die normaal langs elkaar heen leven met elkaar confronteren geeft een enorme toegevoegde waarde. Voor mij zelf kan ik op dit moment zeggen dat het harde woestijnleven en de kwetsbaarheid van iedereen een diepe indruk heeft gemaakt. De menselijkheid en directheid van de ondernemers inspireert mij om meer met deze doelgroep te gaan werken.

Het dorpje Hamid en omgeving is arm. Er is weinig werk en de mannen moeten naar andere gebieden om geld te verdienen. De vrouwen zitten voornamelijk binnen en de kinderen krijgen weinig structuur. Naar school gaan is niet zo gewoon als bij ons. Tegelijk vallen de traditionele structuren door het steeds moderner wordende Marokko weg. Dit is wat een antropoloog zei die daar een half jaar rondtrekt op een ezeltje van dorp naar dorp. In ons project in de Bijlmer worden steeds meer Marokkanen aangemeld. Ik zie de problemen van het zweven tussen traditionele structuren en het vrije Nederland wel terug in hun overlevingsstructuren.

We gaan de komende tijd verschillende deelnemers interviewen waardoor we beter zicht krijgen op wat er nu eigenlijk is gebeurt. Het eerstvolgende project is een muziekfestival organiseren waarbij we ook weer bedrijven en jongens van HVO-Querido bij elkaar brengen. Dit keer in samen werking met Masterpeace. Een ander idee wat we willen uitwerken is hoe we geld bijelkaar kunnen krijgen om meer van dit soort projecten te actualiseren. We denken bijvoorbeeld aan crowdfunding door huis aan huis verkoop van onze visie dat het werkt om mensen te verbinden om verder te komen. Zo hebben de drie jongens van HVO-Querido alledrie praktische steun aangeboden gekregen van de ondernemers. Wanneer vriendschap ontstaat werkt alles anders.

Wat ik heb geleerd tijdens het werken met dak en thuisloze mensen en ex gedetineerden is dat ze rolmodellen en leiderschapsverhalen nodig hebben om weer perspectief te ervaren in het opbouwen van een plek in de maatschappij. Het zijn vaak mannen met hechtingsproblematiek en beperkte vaardigheden die de afhankelijkheidstrol goed kennen. De hulpverlening en uitkerende instanties leiden naar vormen van hospitalisatie en luiheid. Het durven en in actie komen is zelfreflexie is nodig, maar aanpakken en praktisch dingen neerzetten heeft veel meer impact in hun leerproces. Resultaten en successen ervaren brengt het vertrouwen in de zichzelf en de maatschappij weer in balans.

Wat we beginnen te zien dat het aanbieden van aanvullende ervaringen naast de reguliere hulpverlening trajecten versnelt en levensreddend kunnen zijn voor sommige cliënten. Wanneer een cliënt drie keer een verruimende ervaring is aangeboden veranderd er iets in zijn perceptie van de krachten en het perspectief wat hij heeft. Er komt ruimte en inzicht op een gezonde terugkeer in de maatschappij en er ontstaan oplossingen outside de hulpverlenings box. Zo heeft een cliënt die al jaren vastzat in zijn traject besloten om in een ander deel van Nederland te gaan wonen. Hij heeft deze maand een huis gekregen in Slagharen. Twee cliënten hebben een baan aangeboden gekregen omdat ondernemers iets in hen zien. Een andere cliënt is in een ver gevorderd stadium in het opzetten van zijn eigen kledinglijn. Ik denk dat deze weg pas in de kinderschoenen staat en dat het veel energie gaat kosten om dit goed en gestructureerd op te zetten en ik hoop dat HVO-Querido, de gemeente Amsterdam en ondernemers dit blijven ondersteunen.

 

 

Community building, Werk

Kinderen vol leven

Ik kom naar school om gelukkig te zijn

De Japanse documentaire Children Full of Life schetst een portret van de eigengereide onderwijzer Toshiro Kanamori (zie foto) en zijn klas, vergelijkbaar met onze groep 7. Kanamori geeft les op een lagere school in Kanazawa, ten noordwesten van Tokio. Hij houdt er een bijzondere visie op onderwijs op na. Hij wil dat zijn leerlingen samen gelukkig zijn, en dat worden ze volgens hem door naar elkaar te luisteren en voor elkaar te zorgen.

Kanamori bereidt zijn leerlingen voor op het ‘echte leven’ door ze de waarde van verbinding, wederzijds respect, vriendschap en zelfreflectie bij te brengen. Hij leert ze naar zichzelf te kijken en van daaruit de wereld tegemoet te treden.

Een van de middelen die hij gebruikt is de notebook letter. Elke dag lezen drie leerlingen een brief voor waarin ze vertellen wat hen daadwerkelijk bezighoudt. Niets hoeven ze onbesproken te laten, ook hun grootste persoonlijke problemen niet. Júíst hun grootste persoonlijke problemen niet. Kanamori moedigt de kinderen aan hun emoties te laten zien en te delen. Zo zien we in de documentaire hoe een jongetje zijn brief voorleest, over zijn oma die zojuist is overleden. Zijn verhaal maakt veel los in de klas, ook andere kinderen herinneren zich de dood van een grootouder. Eén meisje, Mifuyu, barst in hartverscheurend snikken uit. De brief van haar klasgenoot doet haar denken aan de dood van haar vader, toen ze drie was. Ze heeft er nooit in de klas over willen vertellen, zegt ze, uit angst om anders dan de rest te zijn.

In plaats van de gemoederen te sussen, laat Kanamori het verdriet er helemaal zijn. Hij geeft bewust ruimte aan het probleem en vanuit daar ontstaat een grote kracht. De leerlingen praten en huilen met elkaar, ze troosten elkaar en voelen zich verbonden. En door haar ‘anders zijn’ met iedereen te delen, voelt Mifuyu zich meer één met de klas dan ooit. Meer info..

Werk

Verandering, karakteropbouw en Zelfrealisatie

Het leven geeft je situaties om te groeien en het doel is realiseren wat je bent!

Uitdagende situaties creëren de energie voor verandering. Het lijkt er op dat verandering plaatsvindt wanneer er genoeg reden is om de comfort zone of traagheid van het dagelijkse leven te doorbreken. Het probleem is dat deze veranderingsenergie meestal gebruikt wordt om verandering tegen te houden.

Vanuit Karma Yoga is kennis van wat je bent het hoogste en enige doel. Dit betekent hard werken, dingen voor elkaar krijgen en niet hechten aan het resultaat. Er bestaat geen pure goede of slechte actie. De focus ligt op het onthechten van egoïstische neigingen. Het ontwikkelen van een sterk karakter (ego) en het vervolgens opdragen aan de wereld, je ouders, je gezin. Doorzetten, eerlijkheid, soberheid en angsten aangaan zijn elementen van een karakteropbouw. Niet iedereen dient zichzelf terug te trekken uit deze wereld en te verblijven in niet actie en non dualiteit. De meeste mensen dienen hard te werken, maar niet als slaaf! BSN is niet het Burger Slaven Nummer, maar het Burger Service Nummer. Doe je plicht, onthecht je van het resultaat en vindt daarin de stilte in elke actie. 

Kijk eens waar jouw passie in het leven ligt en reconstrueer eens hoe jouw levensweg en karakteropbouw verloopt.

Ik sprak laatst een vriend die financieel onafhankelijk is. De kern van zijn verhaal is doorzetten en geluk hebben. Zijn hoogste waarde is onafhankelijk zijn en zijn weg is banken buiten de deur houden, investeerders uitkopen, concurrenten opkopen en financieel voorraad hebben. Door jarenlang hard werken, met angst voor afwijzing van zijn product bij mogelijke kopers naar binnen lopen, gedoe met personeel is hij op het punt gekomen dat hij niet meer voor het geld hoeft te werken. Zijn doel om (financieel) onafhankelijk te zijn is bereikt. Een groot deel van zijn karakteropbouw wat ook doordringt in andere gebieden van zijn leven is op deze manier gebeurt. 

Mijn focus ligt bij Zelfrealisatie. Vanuit dit standpunt lijkt het erop dat ik eerst een karakter heb moeten opbouwen zodat het daarna kon oplossen. Zoals mijn vriend zijn doel van onafhankelijkheid behaalt, is dat voor mij Zelfrealisatie. Dat is nooit een eigen keuze geweest, het is hoe ik op de een of andere manier geconditioneerd ben.

Het ontmoeten van een spiritueel leraar.
Ik doe een massage cursus en er is een jongen die in de groep vertelt dat hij naar zijn leraar gaat. Ik ga vanuit een intuïtie mee en het blijkt dat deze ontmoeting een omkering in mijn leven brengt. Ik raakte zo gedreven dat ik elke week naar satsang ging. Er was geen moeite te veel. Hoewel ik werd geconfronteerd met allerlei soorten weerstand en frustratie had ik maar 1 doel; Zelfrealisatie.

Open UP festival.
Ik kom via internet terecht bij een cursus focussen en daar zit iemand die vraagt of ik naar een weekendbijeenkomst kom met workshops en muziek. Ik kom daar terecht en wordt zo geraakt dat ik me belangeloos wil inzetten. Ik kom in het bestuur terecht en er volgt een periode van hard werken, conflicten en risico nemen. Er is een jaar geweest dat we als stichting geen geld meer hadden en we zelf het beginkapitaal hebben ingelegd voor dat jaar. Elk jaar was en is er het het risico dat het festival het nier red. Inmiddels is het volgens mij het grootste en langstdurende spirituele festival in Nederland met een jaarlijkse omzet van 130.000 euro (kostprijs per jaar zo’n 120.000 euro). Het werken aan dit festival heeft me enorme karakter groei gebracht en doet het nog steeds. Het is niet alleen maar leuk. Ik leer veel over verbinden, blijven staan in stress, koers houden, luisteren naar het veld van informatie en het in beweging zetten van grote groepen mensen.

Scheiding.
Ik ben gescheiden. Dat leek eerst een ramp, maar het bleek achteraf een grote stap te zijn in het loskomen van een innerlijke afhankelijkheid structuur naar vrouwen. Het huwelijk dempte een innerlijk afhankelijkheid patroon. Het was een geestelijke structuur die ik mijn hele leven al meedroeg. Na de scheiding werd deze structuur zichtbaar, omdat de belofte van veiligheid van het gezin uit elkaar spatte. Door met bewustzijn en vastberadenheid te blijven bij gevoelens van eenzaamheid, machteloosheid en angst veranderde mijn innerlijke ervaring naar compleetheid en sereniteit. Werkelijke onafhankelijkheid. De scheiding was een ongewilde verandering die mijn comfort zone heeft doorbroken en uiteindelijk naar iets moois heeft geleid. Ik zeg niet dat je moet gaan scheiden om dit te ervaren, zo is het bij mij gegaan.

Alternatieve hulpverlening.
Ik werk al veertien jaar voor een organisatie met dak en thuislozen. Het doel van mijn afdeling was een bijdrage leveren aan het van de straat halen van de negenhonderd hard drugs verslaafden in de Bijlmer. We zijn van twee huisjes en zes cliënten gegroeid naar dertig huizen, een deel van een verzorgingstehuis en bedienen inmiddels honderdenvijftig cliënten per jaar. We hebben een hoog doorstroomresultaat naar zelfstandig wonen door middel van een gestructureerde aanpak en een hecht team.

Ergens vorig jaar ontstond er een beweging naar het integreren van spiritualiteit in de hulpverlening. Het werd in gang gezet door een vriend die me aan iemand voorstelde. Vanuit het gesprek ontstond er een inspiratie en deed ik een subsidie aanvraag voor een spiritueel jaartraject voor jongeren op mijn afdeling. Wonder boven wonder gingen de gemeente en de organisatie akkoord en kwam er 24.000 euro vrij om dit te organiseren.

In dezelfde periode komt er een gepassioneerde jongen op mijn afdeling werken die onafhankelijk van mijn initiatief allerlei ideeën heeft en uitvoert zoals met bewoners een weekend de natuur in gaan, een eigen ondernemer kweekt en met een bewoner naar Kenia gaat in het kader van een Massai vredesloop. Er ontstaat een sfeer van; we maken het verschil voor onze bewoners. Het verschil voor iemand maken betekent veel tijd en energie in iemand steken en tegelijk is het een andere manier van werken wat veel weerstanden oplevert in een omgeving die al jaren op een bepaalde manier werkt (comfort zone). Langzaam zie ik dat meerdere teamleden anders gaan denken en hun prive netwerken inzetten om bewoners te helpen. We doen meer dan er gevraagd wordt.

De organisatie is op dit moment een nieuwe afdeling aan het opzetten waarbij deze manieren van hulpverlenen worden geïntegreerd. De tijd lijkt klaar voor te zijn voor andere hulpverleningsstructuren. Ik heb in tien minuten gesolliciteerd naar een functie op deze afdeling. Er is een deel wat niet weg wil van de huidige afdeling, omdat we een mooi team hebben met liefde en er wordt goed gewerkt. Er is een ander deel wat mij naar het nieuwe trekt. Er lijkt niet echt een keuze te zijn en ik geef me over aan deze impuls. Inmiddels ben ik door naar de tweede ronde.

Ontwikkelingen gebeuren vaak los van elkaar op verschillende plekken op hetzelfde moment. Alsof je alleen maar de intelligentie in dat moment hoeft op te pakken.

Individuele begeleiding.
In mijn dankbaarheid voor mijn innerlijke bevrijding en het schrijven van teksten groeit ook de individuele begeleiding. De flow wordt steeds intenser. Ik heb het druk en tegelijk is er stilte. Ik doe dit werk niet uit een of andere diepere motivatie. Zolang er een evenwicht is in de verschillende energieën in het lichaam is er een gezond actief leven met voldoende rust. Er is een onverklaarbare onderliggende vastberadenheid om dit te delen. De mensen die voor begeleiding komen houden me aan de gang. Wanneer die stroom stopt, stopt mijn activiteit op dit gebied.

De kern van dit verhaal is niet een of andere manier van trots of bewijzen. Ik voel me niet gehecht aan al deze dingen. Ze gebeuren uit liefde en zachtheid. Ik zie steeds beter dat deze manifestatie heeft gediend voor mijn Zelfrealisatie en verder niets te bieden heeft. Ik kan er mee spelen en er allerlei zingeving en doelen op loslaten, maar het is in wezen leeg en niets betekenend. Het is niet heel romantisch en past ook niet in ons overleving en succesdenken.

Als er een boodschap is dan het deze: ga voorbij aan de ervaring.

 

Werk

Het dagelijkse leven

Voor mij betekent het leven in het goddelijke steeds weer het beste in mezelf en anderen naar boven halen. Dit betekent het eren en verbeteren van mijn werk; beter organiseren en relaties onderhouden. Het betekent steeds weer kijken naar innerlijke patronen die liefde en de stroom van het leven in de weg zitten. Leven in het goddelijke is niet alleen makkelijk. Het is ook werken wanneer ik geen zin heb of acties ondernemen waarbij ik angst voel.

Het enige referentiepunt is steeds weer afstemmen op het hoogste en de innerlijke leiding. Ieders leven heeft een specifiek pad wat gevolgd dient te worden. In het helder krijgen en leven van je bestemming in dit leven ontstaat vrijheid. Niet alleen in het verblijven in het Absolute. Dat is de helft van het verhaal.

Wanneer je dicht bij het gevoel blijft en luistert vanuit een niet weten zal de richting steeds weer aan je bekend gemaakt worden. Verwarring en twijfel horen daarbij, totdat het weer helder en eenduidig is. Luister met een vriendelijke en open houding naar alles wat je waarneemt. Dat is je ziel. Jij bent de waarnemer en alles wat waargenomen wordt. Laat jezelf bewegen door al die sensaties, gevoelens en gedachten.

Waarheid is aan te voelen als een krachtig gevoel in het lichaam, een helder weten wat een vorm van genot geeft. Angst kan soms in de weg staan. Angst komt voort uit oude patronen, pijnvermijding, te veel impulsen en de bescherming van het leven. Dring door tot de kern van de angst in het moment en kijk per keer of het je helpt naar een beter leven of niet. Ik kan zoveel schrijven, maar jij weet wat goed is voor jou en de mensen om je heen.

Het leven is echt!

Werk

Participatie maatschappij

Participeren in de maatschappij is actief gebruik maken van je talenten en elkaars talenten. Het elkaar gunnen van een goed leven. Een participatie maatschappij is teamwerk. Omgaan met verschillen ten behoeve van het verwerkelijken van ons collectieve geluk. Het gaat over het geheel. Wanneer we met zijn allen een open, veilige en inspirerende omgeving neerzetten bloeit alles uitbundig. Kunnen we het verschil voor elkaar maken?

We zitten in een tijd waarin hiërarchie weer wordt afgebroken en het individu verantwoordelijk is voor het grotere. In moderne termen; zelforganiserende teams, je toegevoegde waarde kennen, met een intentie werken, zzp’r, flexibele arbeidsmarkt, mantelzorg, innerlijk leiderschap, etc. Het vraagt nogal wat om jezelf neer te zetten in de maatschappij.

Ontdek je kern en conditionering in het dagelijkse leven (svadharma) en realiseer jezelf als bewustzijn (parabrahman).

Ze gaan samen en versterken elkaar.

Het leven is echt!

Werk

Jaartraject met dakloze jongeren

Een paar maanden geleden heb ik een aantal dak en thuisloze jongeren bij elkaar gehaald en gevraagd of ze behoefte hebben aan meer diepgang in hun leven. De meeste jongeren hebben een verleden van misbruik, verwaarlozing en/of mishandeling. Ik was verbaasd hoe enthousiast de jongeren waren over een dergelijk project. In samenwerking met shineplus ben ik in december een subsidie gaan aanvragen. Begin februari moesten we ons idee toelichten aan een aantal ambtenaren. Vandaag kreeg ik te horen dat de subsidie is toegekend. De jongeren kunnen nu een jaar lang kennis maken en verdieping zoeken met onder andere meditatie en lichaamswerk.  Het idee is dat wanneer mensen vanuit een zijnsgerichte manier gaan leven er vanzelf een uitingsvorm ontstaat die bij hen past. Een onderdeel van dit project is dat er hulpverleners worden opgeleid om dit werk in de organisatie voort te zetten. Leuk dat de gemeente Amsterdam en HVO-Querido dit experiment aan willen gaan en daar veel geld aan willen besteden.

Voor mij is het een bevestiging dat wanneer je de juiste vertaalslag maakt het spirituele werk ook in het reguliere circuit zijn weg kan vinden.

Werk

Leven van binnenuit.

Het probleem; ik ben niet goed genoeg dus pas ik me maar aan en als ik dat doe dan is het ook niet goed.

De oplossingsrichting; leven vanuit mijn eigen punt.

Vraag; wat maakt mij blij op dit moment?

Hete woestijnvlaktes met een uitverkochte ijskraam. Humor. Bomen, ik hou van de geur van bomen. Het geluid van krekels en het gevoel van hitte op mijn huid. Sevilla, Andalusië, La Palma, Sri Lanka. Groene vlaktes en rijstvelden. Betrokken zijn bij een of meerdere gemeenschappen. Ik hou van werken. Werken is energie verplaatsen en mensen leren kennen. Het is fijn om samen iets voor elkaar te krijgen. Mooie zachte expressieve blauwe ogen. Opnieuw kiezen voor commitment. Een relatie is hechting, ruzie krijgen,  seks, plezier maken terwijl je nog leeft, elke dag iets samen outside the box doen.

Dit is gezien vanuit de identificatie en/of het perspectief van het lichaam.

 

 

Werk

Een mooie wereld

Wanneer ik via alle afweermechanismes, oude pijnen, behoeftes en de eenvoud van aanwezigheid (ik ben) in het absolute terechtkom is er niets nodig. Dit is een beweging die elke seconde gebeurt.

Wanneer ik vanuit dit niets weer beweeg naar de wereld is de enige echte behoefte die overblijft het samen werken aan een mooiere wereld. Ik ervaar mijn zielskern als is Samen Doordringen in Liefde. Ik zie dit terug in alles wat ik doe. Er is geen keuze. Elke dag is een verrassing en een leerproces. Er zijn zoveel visies, mogelijkheden en oplossingen.

Ik geef het vorm op mijn werk, met mijn familie/geliefde en in het organiseren en delen van kennisoverdracht. Inmiddels voel ik me met mijn achtenveertig jaar in dit leven een stam oudere die jongeren kan helpen hun weg te vinden in dit leven. Tegelijk leer ik verder van hen die ik tegenkom, de veranderende maatschappij en de techniek.

Ik weet niet hoe het hoort of hoe het moet. Wat ik bijdraag is het ontwikkelen van een open houding waarin alles kan gebeuren in ruimte en samenhang met geheel. Het is een steeds weer rusten in niet weten en het handelen zichzelf laten vormgeven vanuit het denken en voelen.