Ferry Maidman

FerrySidebarSpiritualiteit is een vorm van kunst

Een schets van mijn leven.
Ik ben geboren in 1966 in Ede. Na mijn vierde jaar kwam ik bij mijn oma te wonen en zag ik mijn ouders nauwelijks. Mijn jeugd bracht ik voornamelijk door in de bossen en met sporten.

Mijn jeugd bestond uit zorgeloosheid en spelen. Dit is nog steeds de voornaamste innerlijke gevoelsstemming. Zonder duidelijke ambitie of hang naar succes ontstaat er vanzelf steeds weer richting en activiteit in mijn leven.

Tijdens mijn tienerjaren raakte ik geïnteresseerd in psychologie. In mijn twintigerjaren heb ik de hogere landbouwschool in Deventer gedaan, heb ik als vervangende dienst twee jaar bij de Wereldwinkels gewerkt, is mijn vader overleden en ben ik de wereld over gereisd.  In mijn dertiger jaren kwam ik in contact met lichaamswerk, kreeg ik mijn eerste dochter en ontmoette ik twee leraren die mij hebben laten zien hoe ik gelukkig kan leven en ‘wat ik ben’. Ik  heb mij in die periode ook omgeschoold tot psychiatrisch verpleegkundige en ben gaan werken met psychiatrisch gehandycapte gedetineerden en later met dak en thuisloze mensen. In mijn veertiger jaren heb ik veel groeigroepen gegeven met lichaamswerk als kern en kreeg ik mijn tweede dochter. Ik ontdekte mediamieke en helende eigenschappen bij mezelf. Inmiddels ben ik vijftig jaar en heb ik (helaas) een abortus van een eigen kindje meegemaakt. Vanuit mijn ervaring met relaties en mijn huidige vriendin is RealPlay ontstaan.

Ik leef vanuit het idee dat iedereen het verlangen heeft naar langdurige zorgzame relaties. Of het nu werk of privé is.

Een belangrijk onderdeel in mijn leven is het Open UP festival.  Dit is een bewustzijnsfestival met workshops, feest, samen zijn, etc. Er komen jaarlijks 700 mensen 10 dagen bijelkaar. Een viering van het leven. Ik hou er van om samen (hard) te werken en ondertussen vriendschappen en intimiteit op te bouwen. Ik zie de maatschappij en alles wat daarin gebeurt als community. Samen doordringen in liefde zijn de kernwoorden die passen bij mijn aanwezigheid in de wereld. Vanuit Zijn ontstaat Doen.

Op dit moment richt ik mij met name op de overdracht van Zelfrealisatie met de techniek focussen. Ik woon in Amsterdam en werk als maatschappelijk werker bij HVO-querido (dak en thuisloze mensen).  Ik heb mijn kennis en ervaring op focusgebied vertaald naar een product voor de hulpverlening; herstelgericht luisteren.

Ik wens iedereen een gelukkig leven.

Het leven is echt!

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht