Wat is een spiritueel leraar?

Vragen om hulp is onderdeel van de weg

Ik ben deze website ooit begonnen uit dankbaarheid voor mijn leraren.

Pas als de ziel naar de uitgang van de wereld van het lijden begint te zoeken, zal de innerlijke guru de ziel naar een uiterlijke guru leiden. De uiterlijke guru is tijdelijk en dient om het innerlijke guru principe te verhelderen en te activeren. Het guru principe is een heldere intelligentie die door de menselijke geest tot uiting komt met als doel om tot bevrijding of waarheid te komen. Er bestaat zoiets als Ultieme of Absolute waarheid. Dat is het besef Bewustzijn te zijn. In dat besef lost elk onderscheid op. Het is het allerhoogste en het allereenoudigste.

De leraar past zich aan de leerling aan en niet andersom

1.Een spiritueel leraar is iemand die het guru principe verwoord en verwijst naar wat jij bent (DAT). Hij of zij verwijst door te vertellen over zijn of haar directe ervaring. Hij of zij is er voor jou. Het guru principe is de echte leraar.

Een spiritueel leraar bouwt een podium voor zelfonderzoek en geluk

2.Een spiritueel leraar is iets in jou wat op een fijnzinnige manier onderscheid maakt in wat jij bent en wat jij niet bent. Dit zou je de innerlijke leraar of het innerlijke guru principe kunnen noemen.

3.Het guru principe en de leraar komen voort uit DAT.

De structuur van leraar en leerling is er een van afhankelijkheid. Mensen willen leiding, totdat ze innerlijke leiding ervaren. De echte leraar is leeg. In zijn of haar aanwezigheid is er geen enkele houvast, hierdoor kom je bij jezelf. Leeg is niets geven om aandacht, verering, geld, bekendheid, macht, sex, leraarschap en al die dingen. Leeg is gevuld zijn met tevredenheid. Een simpel leven leiden.

Non duale essentie en het Absolute zijn perfect om niets. Dat is een directe ervaring. De mens (elijke leraar) is nooit perfect en zal onophoudelijk streven naar volmaaktheid. Het perfecte (non duale) en het imperfecte (duale) zijn twee verschillende niveaus die elkaar voortdurend beïnvloeden. Jij bent beiden.

Geef jezelf over aan het guru principe, niet de leraar.

Mijn ervaring is dat het goed werkt om de diverse boodschappen van leraren goed te bestuderen en lichamelijk in het dagelijkse leven te oefenen. Hoe zit de geest in elkaar? Wat is essentie? Wat is ik ben? en Wat is Zelfrealisatie? Wat betekent het om te leven vanuit ik ben, essentie?

De aanbidding van de leraar houdt je weg van zelfrealisatie

Nadat je alle leraren hebt ontmoet, alle meditaties hebt beoefend en alle boeken hebt begrepen kom je bij ‘mij’. Dan is je zoektocht klaar en leef je vanuit de kracht van aanwezigheid.