• Oefeningen, Zelfactualisatie

  Bewuste participatie met bewustzijn

  Ik, is het mysterie Er is zoiets als jezelf ervaren als bewustzijn wat passief kan aanvoelen. Er is ook zoiets als jezelf ervaren als participerend in bewustzijn. Het heeft een actieve, levendige kwaliteit. Een energetisch naar voren komen. Daar waar het lichaam, denken en voelen volledig meedoen in het leven. Het heeft iets mannelijks. De AuthenticiteitsCirkels gaan over de bewustwording van al die laagjes en vormen van energie/intelligentie. Meer en meer ontspannen in wat je bent op alle niveaus. Van non-duale extase tot pijnlijk persoonlijk contact. Alle structuren die de oorspronkelijkheid in de weg zitten verdwijnen door ze te zien…

 • Advaita Vedanta, Enneagram, Oefeningen, Relaties en sexualiteit

  Studie

  Lees mijn boek Zelfrealisatie en doe de oefeningen die er in staan. Dit boek krijg je gratis toegezonden wanneer je je aanmeld bij de nieuwsbrief. Alle studie en beoefening is wat mij betreft gericht op het vinden van en verblijven in de conceptloze aanwezigheid (ik ben). Van daaruit zal je ervaren wat jij bent en dat het leven moeiteloos vorm krijgt. Seconde voor seconde. Ik ben is vrijheid en de deur naar Zelfrealisatie. Ik ben is te omschrijven als een scherp omlijnde aanwezigheid zonder grenzen. Een ervaring van zuiver ‘ik’ met een onpeilbare diepte. Ik ben kan in het lichaam ervaren worden als vrijheid, lichtheid,…

 • Focussen

  Geluk en inzicht verlopen via de energie in het lichaam

  Leven is een energetisch proces en focussen maakt de weg vrij Hoe meer ik focus met mensen hoe meer ik kan zien dat er zich een energetisch proces afspeelt waarbij het lichaam, taal en beelden hulpmiddelen zijn. Een mens is volledig uniek en verbonden met alles. En dat alles werkt (energetisch) op elkaar in. Door deze inwerking ruimte te geven ontstaat er zoiets als geluk. Geluk is een levensstroom vanuit niet weten wat telkens weer fris en nieuw is. Tijdens een focussessie is dit zichtbaar in bodily shifts en inzichten. Een bodily shift heeft altijd iets van opluchting, ruimte en essentie…

 • Community building

  AuthenticiteitCirkel begint vrijdagochtend 29 december

  Authenticiteit begint bij het subtiel voelen van je lijfelijke sensaties en dat in communicatie brengen Vrijdagochtend. Data: 30 maart, 13 en 27 april, 11 en 25 mei, 8 en 22 juni, 6 juli Tijd: 9.30 – 12.00 Dinsdagavond. Data: 10 en 24 april,  8 en 22 mei, 5 en 19 juni, 3 en 17 juli Tijd: 19.00 tot 21.00 Plaats: Dirk Wittehof 15 Amsterdam Kosten: 150 euro Aanmelden: door 75 euro over te maken op NL 87 ABNA 0535232578 tnv F.Maidman. Aantal: maximaal 10 personen. Wanneer het centrum, de innerlijke kern, de ruimte krijgt en zich verstevigt, wordt de essentie IK BEN sterker. Er ontstaat meer ruimte…

 • Oefeningen

  Oefening 2

  Kwetsbaarheid is openstaan voor je onbekende zelf 1.Voel de felt sense (lijfelijke gevoel) Elk persoon geeft een ander lijfelijk gevoel. Dit kun je ook checken door een beeld van je moeder of vader voor je te nemen en je lijf te voelen. Daarna een ander persoon en hetzelfde doen. Ga tegen over je gesprekspartner zitten en ervaar de felt sense in je lichaam. 2.Praat vanuit de felt sense met of tegen de ander Hou nu de aandacht bij het lijflijke gevoel en begin vanuit dat gevoel te praten met de ander. Hoe is het om jou te zijn? Wat ervaar…

 • Oefeningen

  Oefening 1

  1.Felt sense intensiteit Zoek een lijflijk gevoel aan de voorkant in je lichaam tussen je bekken en je keel. Beschrijf voor jezelf hoe deze sensatie voelt. Richt dan je aandacht op de neutrale intensiteit van deze lijflijke sensatie en blijf daar met je aandacht. Merk op dat dit een neutrale sensatie is. Het denken en het lichaam ontspannen en er is geen probleem of verhaal. 2.Ervaar jezelf als… Wanneer je de neutrale intensiteit of levendigheid voelt in het moment stel je jezelf de vraag; kan ik mezelf ervaren als deze neutrale intensiteit? Je identiteit verschuift van een persoon naar intensiteit/levendigheid.…

 • Lijden

  De nieuwe dimensie

  De nieuwe dimensie is een tevreden staat van zijn zonder overmatig lijden, zwoegen en afweer. De tijden veranderen. We weten nu hoe we kunnen omgaan met lijden en stress. We weten ook hoe je een ervaring van pure essentie kunt bereiken via het lichaam. De nieuwe dimensie is niet zweverig. Het is simpel en gewoon. De nieuwe dimensie is overal voor handen. Ik begrijp dat wanneer je honger hebt of in oorlogsgebied leeft dit niet je prioriteit is. Toch is het voor handen. De bevrijding ging vroeger vooral door lijden, afzien en zware beproevingen. Dat is niet meer nodig. Er…

 • Focussen

  Focuscursus begint 5 januari

  In de vaardigheid Focussen zitten alle instructies naar non dualiteit wezenlijke verandering en echt contact Lesdagen: Vrijdagochtenden: 5 en 19 januari, 2 en 16 februari, 2 en 16 maart. Tijd: 9.30 tot 12.00 Waar: Dirk Wittehof 15, Amsterdam. Tel: 0651912693 Prijs: 200 euro inclusief reader Aanmelden: door 100 euro over te maken op NL 87 ABNA 0535232578 tnv F.Maidman. Na zes dagdelen les ben je in staat om een volledige focussessie te geven. Je krijgt een cursusboek met uitgebreide theorie. Een bijkomend doel is essentie en jezelf als kennendheid ervaren. Dit is een aanvulling op het standaard focusproces wat is ontstaan door mijn liefde voor zelfrealisatie. Ik heb hiervoor een gratis instructieboekje geschreven.…

 • Karma Yoga

  Overvloed heeft niet perse iets met geld te maken

  Overvloed ontstaat in het delen Iedereen kan in overvloed leven. Je hoeft daarvoor geen geld te hebben. Het gevoel of de flow van overvloed ontstaat in het delen van jezelf met anderen, het leven, de natuur. Dit kan openheid, intelligentie, talent, geld, van alles zijn. Overvloed is meer iets wat voortkomt uit een houding. Wanneer je het gevoel van schaarste doorgrond is er overvloed. Angst voor de dood komt voort uit de aanname dat er niet genoeg leven is. Jaloezie komt voort uit het idee dat er te weinig liefde is. Afgunst komt voort uit het idee dat je te…

 • Focussen

  Word verliefd op de felt sense

  In de vaardigheid focussen zijn alle instructies naar geluk en verlichting in het moment terug te vinden What is split off, not felt, remains the same. When it is felt, it changes. Most people don’t know this. They think that by not permitting the feeling of their negative ways they make themselves good. On the contrary, that keeps these negatives static, the same from year to year. A few moments of feeling it in your body allows it to change. If there is in you something bad or sick or unsound, let it inwardly be, and breathe. That’s the only way…

 • Focussen

  Ik ben waar ik ben

  Ik ben niets dat is wijsheid, ik ben alles dat is liefde. Mijn leven beweegt tussen deze twee polen. Zoals ik het zie is dat je jezelf als kennendheid niet hoeft te onthechten of disidentificeren met het lichaam, denken en voelen. Identificeer je er gerust mee en zie tegelijk dat je essentie en kennendheid bent. Er is een cirkel rondom mijn hart die angstig aanvoelt. Een brok in mijn keel die steekt, alsof er keelpijn is. Een sensatie en beeld van energie die achter mijn buik langs naar buiten komt en oplost. Er beweegt een prettige sensatie in mijn buik…

 • Focussen

  FocusLab

  Contact is zingeving Alle wijsheid en instructies op het gebied van geluk en zelfrealisatie liggen besloten in de vaardigheid focussen. Werkelijk elke (spirituele) aanwijzing, vingerwijzing en beoefening kan ik vertalen naar de vaardigheid focussen. Dat maakt alles eenvoudig. Na de ontdekking dat mensen binnen twintig minuten via het lichaam bij non duale essenties kunnen komen ben ik ook tot de ontdekking gekomen dat wezenlijk contact een onderbelicht onderdeel van focussen is. Omdat je focussen met anderen leert zit contact er in gebouwd. Met wat aanpassingen kan ik dit duidelijk overbrengen. Ik ben gaan experimenteren met het focussen in contact. De…

 • Leiderschap

  Simon Sinek

  Leiderschap is langdurige committent an contact Dit is een inspirerend interview over leiderschap. Hoe belangrijk langdurig zorgzaam contact en een gevoel van basis veiligheid is voor leiderschap. Aan het einde legt hij ook uit wat zijn visie is op de moeilijkheden van de jeugd die geboren is vanaf 1984 (deze groep wordt ook wel de millennials genoemd). Er staan nog meer interessante video’s van hem op internet waar hij zijn visie toelicht. Hier bouwt hij zijn filosofie over het verband met het overleven in stammen en dagelijkse werk in teams op. Het werken in bedrijven wordt ervaren als overleven. Dit…

 • Inquiry

  Totaal flexibel

  Mijn instructie is; word totaal flexibel. Ervaar jezelf als kennendheid en als lichaam, denken en voelen (de persoon). Ervaar weerstand en extase. Ruimte en verkramping. Er zijn voorkeuren, maar hecht je er niet aan. Ervaring is voortdurend in beweging en er bestaat geen blijvende staat van geluk. Zelfs het ultieme geluk van weten wat je bent is er niet de hele dag. Wanneer je totaal flexibel bent is alles welkom. Wanneer alles welkom is ben je vrij. Dit betekent dat je alle staten waarin het lichaam en geest mechanisme zich kan bevinden dient te kennen. Dat is een paradox. Wanneer…

 • Felt sense

  Meditatie in Contact (focussen en circling)

  Communiceren in de groep kan helend zijn Het laatste jaar experimenteer ik met een vorm van contact die geïnspireerd is op focussen en circling. Het is een onderzoek naar diepere vormen van contact waarin mensen zich gehoord, gezien en geliefd voelen. Daarnaast komt er allerlei informatie boven over bewustzijn, essentie, groepsdynamiek, cultuur, context, etc. Het geeft een integrale ervaring waarin non dualiteit een kwaliteit is. Wat betekent het om een te zijn met alles wat er is? Meditatie in Contact is focussen met de ogen open en vanuit de felt sense in contact gaan. De groep zie ik als de…