Visie

De kracht van verandering zit in het ervaren van je pijn

Lijden
De mensheid heeft te maken met lijden. Lijden komt over het algemeen voort uit (langdurig) onvervulde verlangens. Het gaat meestal om het niet hebben van een goede woning, geld, gezondheid of langdurige zorgzame relaties. Deze onvervulde verlangens gaan samen met gevoelens van onmacht, frustratie, hulpeloosheid, eenzaamheid, afhankelijkheid, geen grip hebben, etc. Deze gevoelens vertalen zich in het specifieke lichamelijke sensaties zoals; ervaarbare verkramping van spieren en rondom organen, onprettige vormen van leegte, gejaagdheid, pijn in de borst, steken rondom de buik, etc. Wanneer je deze sensaties leert dragen ontstaat er een gevoel van veiligheid, vertrouwen en oorspronkelijkheid.

Een reactie in lijden is overmatig piekeren. Het denken wil het lijden oplossen. Denken is meestal een gesloten systeem gebaseerd op zichzelf herhalende concepten. Het denken verandert meestal niets wezenlijks. Wat beter werkt is het lijden tien minuten voelen. In het voelen en niet denken ontspant het lichaam en stopt het lijden. Er zal altijd weerstand zijn om pijn bewust te gaan voelen, omdat het lichaam in eerste instantie pijn wil vermijden. Je zult een heldere beslissing moeten nemen om het lijden te gaan voelen.

Onprettige sensaties zijn een signaal van het lichaam om aan te geven dat er iets is gestagneerd. Het lichaam heeft tegelijkertijd de kennis dit weer in beweging te brengen. Leven is een complex proces. Luisteren naar het lichaam is een handvat om de stroom van het leven zijn gang te laten gaan en daardoor tot vormen van geluk te komen. Luisteren naar het lichaam bestaat in eerste instantie uit het betrekken van het lijfelijke gevoel. Door steeds subtieler te luisteren naar het lichaam komen er essentiële aspecten in het bewustzijn zoals versmeltende liefde, aanwezigheid, ruimte, leegte, kracht, richting, stilte en sereniteit.

Verlichting komt voort uit het volledig ervaren van lijden

Met de vaardigheid Focussen leer je hoe je onprettige sensaties verandert naar een non duale of eenheidservaring (ruimte, aanwezigheid, leegte, versmeltende liefde, kennendheid, etc). Dit duurt gemiddeld twintig minuten. Door pijn toe te laten en te verdragen ontstaat er paradoxaal genoeg een innerlijke bevrijding. Het is een praktische vorm meditatie en stressmanagement. Je hoeft alleen de stappen van het proces te kennen en te oefenen. Iedereen kan het.

Vanuit pijn ontstaat de droom, vanuit de droom ontstaat de visie, vanuit de visie ontstaat de kracht, vanuit de kracht ontstaat de verandering. Dat is de wereld van het lichaam.

Een laag dieper dan opgeven is niet meer vechten en doorgaan

Hulpvraag.
De achterliggende hulpvraag van iemand die lijdt is;

“Telt het voor jou, dat ik, steeds maar weer, in dat zelfde cirkeltje ronddraai?”

Deze hulpvraag speelt elke dag voor iemand die lijdt. De behoefte om elke dag gehoord te worden is sterker dan het verlangen naar een werkelijke oplossing wat vaak verder weg ligt. Meestal wordt er gereageerd op het leedfeit (dat wat het lijden veroorzaakt), maar daar ligt niet de prioriteit. Het gesprek zou moeten gaan over HOE iemand met het lijden omgaat. Dat geeft namelijk veel meer een gevoel van steun en samen zijn. Ben jij er op dit moment voor mij? Ben ik NU aanwezig bij wat er in die ander speelt? Kan ik meevoelen zonder er in verstrikt te raken?

Dit luisteren en meevoelen kan heel subtiel zijn. Wanneer mijn dochter enthousiast met haar net gemaakte tekening naar me toekomt en ik reageer met minder enthousiasme dan voelt dan voelt zij zich al niet gezien/gehoord. 

Luisteren is levensreddend. Een mensenleven redden is de mensheid redden.

Langdurige zorgzame relatie.
Iedereen (en alles wat leeft) heeft behoefte aan een langdurige zorgzame relatie. Een paradox is dat een langdurige zorgzame relatie ontstaat in het NU. Wanneer iemand er NU voor mij is geeft mij dat een gevoel van een langdurige zorgzame relatie. Het beste wat ik voor iemand kan doen is er elk moment zijn met oordeelloze betrokken aandacht.

Een goede liefdesrelatie heeft gemiddeld honderd zorgzame momenten op een dag. Dit begint bij het goedemorgen zeggen als je elkaar die dag voor het eerst ziet en gaat door in een kopje thee inschenken, de deur open houden, bewust afscheid nemen, tijd nemen om te luisteren, je vieze sokken opruimen, etc. Allemaal kleine dingen die uiteindelijk een gevoel van een langdurige zorgzame relatie geven. Dit werkt ook zo in andere relaties zoals vriendschap en op het werk.

In AuthenticiteitCirkel oefen je om dat wat er in jouw leeft in het moment nauwkeurig in contact te brengen met anderen. Dit is de basis voor open en eerlijke langdurige zorgzame relaties. Door tijd te nemen in contact ontstaat er lichamelijke ontspanning en komt de hoogste waarheid vanzelf in het moment naar de voorgrond.

Luisteren.
In mijn ervaring als ouder, leraar en hulpverlener merk ik dat (lichaamsgericht) luisteren het zelf oplossend vermogen en de potentie om tot Zelfrealisatie te komen activeert. Oordeelloos luisteren brengt iemand bij zichzelf. De werkelijke kracht en oplossingen zitten in de mens zelf. Mijn ervaring heeft me geleerd dat het lichaam weet hoe het de oorspronkelijke staat terugvindt. Je hoeft alleen maar op een bepaalde manier te luisteren naar het lichaam. Wanneer je op een subtiele manier leert luisteren naar het lichaam merk je dat het lichaam zelf bewustzijn is met de capaciteit om te ervaren.

Het leven is een voortdurend ervaren

Verblijf in je hart.
Verblijven in je hart is in eerste instantie met je aandacht zijn bij de lichamelijke sensaties in het centrum van je lichaam. Deze sensaties kunnen fijn of pijnlijk zijn. Waar het omgaat is dat jij erbij kunt blijven. Wanneer je de ervaring in het lichaam er helemaal laat zijn, laat je jezelf, de ander en de wereld er ook helemaal zijn. Dit is vertrouwen. In dit vertrouwen ervaar je direct dat alles vanzelf gaat en jij niet iets doet. In dit besef kan er inzicht in het Absolute ontstaan, dat is het werkelijke hart.

Ultieme geluk is het besef dat jij Kennendheid bent. Kennendheid komt voort uit het Absolute.

Wat is geluk?
In elk levend wezen is er een ingebouwd verlangen naar geluk. Geluk is een innerlijke subjectieve staat van welbevinden. Er is geen universele meeteenheid. Alleen jij weet of je gelukkig bent. De eerste vier vormen van geluk die ik hieronder beschrijf zijn veranderlijk en hebben te maken met het nastreven of vermijden van lichamelijke sensaties. Het is het tijdelijke geluk van het lichaam, denken en voelen.

De vijfde vorm is het ultieme geluk en is onafhankelijk van lichamelijke sensaties en daar uit voortkomende handelingen. Deze vorm is oneindig aanwezig in het moment. Als mens is het handig om alle vijf de vormen van geluk te kennen en te verwezenlijken.

Het ultieme geluk is realiseren wat je bent

1.Lichamelijke gezondheid
Een gezond lichaam geeft een gevoel van geluk. Een gezond lichaam is ontspannen en bewegelijk. Simpele dingen zoals; goed slapen, een open houding, een vrije ademhaling, elke dag twintig minuten actief bewegen, meditatie en aandacht voor (biologische) voeding zijn de basis voor een gezond lichaam. Het lichaam is je tempel.

2.Het hebben van goede relaties
Iedereen heeft behoefte aan een langdurige zorgzame relatie. Van kinds af aan ben je afhankelijk van anderen voor een gevoel van overleving en geluk. Het overlevingsinstinct van het lichaam richt zich qua relaties op een veilige hechting en de plek in de groep.  Het gaat om liefdevolle fysieke aanraking en een gevoel dat je er toe doet voor de ander. Is de ander er voor je in moeilijke tijden?  Wanneer iemand je afwijst ervaar je dat direct als stress en pijn. Staat hij of zij open voor jouw wereld? Wanneer twee mensen een langdurige samenwerkende relatie hebben ontstaat er een gevoel van geluk.

Een sterke behoefte is meestal om meer te spelen als een kind. In spelen zit van alles zoals contact, plezier en lichamelijk genot. Een andere sterke behoefte is de relatie met de natuur directer ervaren via de zintuigen (vuur, zee, bos, bergen, ijs, frisse lucht, etc.).

3.Autonomie (zelfstandigheid in samenzijn)
Autonomie is jezelf kunnen reguleren in de maatschappij. Dit gaat uiterlijk over basisbehoeftes zoals geld en wonen. Innerlijk gaat autonomie over gevoelens van kracht, waarde, betekenis en harmonie. Deze gevoelens zijn enorme krachtige energiebronnen en dragen bij aan gevoel van geluk. Autonomie is omgaan met vragen zoals; wat wil ik echt? waar word ik blij van? en wat is mijn bestemming in de wereld? Vanuit een innerlijke stevige basis kun je jezelf staande houden in de wereld en samen werken.

Wanneer je in contact bent met non duale essenties is er veiligheid en moeiteloosheid. Een basis voor geluk. Vanuit deze ruimtelijke ervaring waar niets nodig is ga je vloeiend in en uit contact met jezelf, anderen en de wereld. Ik noem dit de Persoon van Essentie.

4.Zingeving
Elk mens wil iets betekenen voor anderen. Zingeving ontstaat uit hoe je denkt over de mensheid en de wereld. Dit conceptuele kader bepaalt op de langere termijn jouw handelingen en unieke toegevoegde waarde. Deze waarde delen met anderen geeft een gevoel van kracht en geluk.

Stel je eens voor dat zeven generaties geleden jouw voorouders beslissingen hebben gemaakt die jouw leven in dit moment beïnvloeden. Wat zou jij nu besluiten? Een bepaalde vorm van duurzaamheid in je leven brengen die verder reikt dan jouw eigen behoeftes geeft een vorm van geluk.

Zelfrealisatie leidt naar langdurig zorgzame relaties

5.Zelfrealisatie
Het geluk in Zelfrealisatie is twijfelloos weten wat je bent. Vanuit deze ervaring van jezelf als kennendheid ontstaat een subtiele ervaring van heelheid en stille tevredenheid. Zelfrealisatie is de hoogste en tegelijk simpelste vorm van geluk, omdat het nergens van afhankelijk is. Het geluk in Zelfrealisatie is niet een voortdurend extatisch gevoel. De realisatie wat je bent is vervuld in zichzelf. Het gaat voorbij aan het geluksgevoel van het lichaam, relaties en autonomie.

De paradox is dat Zelfrealisatie elk moment door het lichaam, denken en voelen gebeurt waardoor alle vormen van geluk die ik heb beschreven met elkaar samenhangen. Zelfrealisatie gebeurt meestal pas nadat de basis op orde is.