Visie

Zelfrealisatie is jezelf elk moment realiseren als Bewustzijn/Liefde en van daaruit in authenticiteit de wereld in stappen. Bijeffecten zijn jezelf, anderen en het leven liefhebben.

De drie meest voorkomende fouten die gemaakt worden in de zoektocht naar Zelfrealisatie zijn;

1.Het maken van een ideaalbeeld van jezelf
Geluk is een bijeffect van het jezelf realiseren als Bewustzijn en Liefde en dat is door geen enkel beeld te vatten. In het denken zijn er allerlei beelden over hoe Zelfrealisatie en geluk er uit zien en hoe jij dan bent. Deze denkbeelden houden je weg van het onbeschrijfelijke geluk dat je ervaart wanneer je jezelf ervaart als Bewustzijn en Liefde.

2.Met halve aandacht ermee bezig zijn
Wanneer je jezelf wil realiseren als Bewustzijn en  Liefde dien je de grove patronen van jouw persoon te doorzien. Dat vergt (tijdelijk) al je aandacht. De meeste zoekers doen het part time en nemen het niet serieus. Je kunt echter het dagelijkse leven volledig gebruiken om tot verlichting te komen. Het is het verschuiven van je prioriteit.

3.Het blijven zoeken met het denken en niet de lichaamsensaties gebruiken
Denken brengt je niet ver in de zoektocht naar geluk, omdat het een onmiddelijke ervaring is en geen gedachte. Het denken functioneert als een gesloten systeem en dat wordt alleen doorbroken met het ervaren van lichaamssensaties. Het lichaam weet hoe het geluk aanmaakt en wat Zelfrealisatie is. Het enige wat je hoeft te doen is het lichaam op de juiste manier gebruiken.

Wat ik bied;
Met Focussen leer je lichaamssensaties te gebruiken en ervaar je jezelf binnen een half uur als Bewustzijn en Liefde.

Met Authenticiteitcirkel leer je om in contact te blijven met je jezelf en anderen en alle ideaalbeelden op te geven. Wanneer je jezelf zonder angst uit ontstaat er authenticiteit en geluk. Je kunt eindelijk zijn zoals je bent en van daar uit zijn Zelfrealisatie en geluk eenvoudig te ervaren.

Ik leg uit en laat je ervaren wat de mogelijkheden zijn van de Persoon van Zijn.

Ik laat je ervaren hoe je pijn en langdurig lijden transformeert in essentie en kracht.

Door een of meerdere trainingen te volgen ontmoet je gelijkgestemde mensen met een sterke focus op geluk en verlichting. Het steunt je om met volledige aandacht met dit onderwerp bezig te zijn. We onderzoeken samen hoe we geluk en zelfrealisatie in het dagelijkse leven kunnen integreren in contact met anderen. Elke groep laat mij iets nieuws zien.

Focussen en Authenticiteitcirkel zijn de meest geniale lichamelijke zelfhulpmethodes die ik ken waarin alle instructies op het gebied van geluk en Zelfrealisatie besloten liggen.

Mijn interesse heeft altijd gelegen in het onderzoeken van de geest. Wat is de kern van psychologie?, Wat is geluk? en Wat is waarheid? Ik ben tot de volgende conclusies gekomen en ben benieuwd hoe dat voor jou is;

Langdurige zorgzame relatie.
Iedereen (en alles wat leeft) heeft behoefte aan een langdurige zorgzame relatie. Een paradox is dat een langdurige zorgzame relatie in het NU ontstaat. Wanneer iemand er (een paar keer) NU voor mij is geeft mij dat een gevoel van een langdurige zorgzame relatie.

Het beste wat ik voor iemand kan doen is er elk moment zijn met oordeelloze betrokken aandacht.

Een goede liefdesrelatie heeft gemiddeld honderd zorgzame momenten op een dag. Dit begint bij het goedemorgen zeggen als je elkaar die dag voor het eerst ziet en gaat door in een kopje thee inschenken, de deur open houden, bewust afscheid nemen, tijd nemen om te luisteren, je vieze sokken opruimen, etc. Allemaal kleine dingen die uiteindelijk een gevoel van een langdurige zorgzame relatie geven. Dit werkt ook zo in andere relaties zoals vriendschap en op het werk.

In AuthenticiteitCirkel oefen je om dat wat er in het lichaam, denken en voelen leeft in het moment nauwkeurig in contact te brengen. Dit is de basis voor open en eerlijke langdurige zorgzame relaties. Door tijd te nemen in contact ontstaat er lichamelijke ontspanning en komt de natuurlijke stroom van het leven vanzelf in het moment naar de voorgrond. Alles gaat vanzelf.

Luisteren.
In mijn ervaring als ouder, leraar en hulpverlener merk ik dat (lichaamsgericht) luisteren het zelf oplossend vermogen en de potentie om tot Zelfrealisatie te komen activeert. Oordeelloos luisteren brengt iemand bij zichzelf. De werkelijke kracht en oplossingen zitten in de mens zelf. Mijn ervaring heeft me geleerd dat het lichaam weet hoe het de oorspronkelijke staat terugvindt.

Het leven is een voortdurend ervaren

Lijden
De mensheid heeft te maken met lijden. Lijden komt over het algemeen voort uit (langdurig) onvervulde verlangens. Het gaat meestal om het niet hebben van een goede woning, geld, gezondheid of langdurige zorgzame relaties. Deze onvervulde verlangens gaan samen met gevoelens van onmacht, frustratie, hulpeloosheid, eenzaamheid, afhankelijkheid, geen grip hebben, etc. Deze gevoelens vertalen zich in het specifieke lichamelijke sensaties zoals; ervaarbare verkramping van spieren en rondom organen, onprettige vormen van leegte, gejaagdheid, pijn in de borst, steken rondom de buik, etc. Wanneer je deze sensaties leert dragen ontstaat er een gevoel van veiligheid, vertrouwen en oorspronkelijkheid.

Een reactie in lijden is overmatig piekeren. Het denken wil het lijden oplossen. Denken is meestal een gesloten systeem gebaseerd op zichzelf herhalende concepten. Het denken verandert meestal niets wezenlijks. Wat beter werkt is het lijden tien minuten voelen. In het voelen en niet denken ontspant het lichaam en stopt het lijden. Er zal altijd weerstand zijn om pijn bewust te gaan voelen, omdat het lichaam in eerste instantie pijn wil vermijden. Je zult een heldere beslissing moeten nemen om het lijden te gaan voelen.

Onprettige sensaties zijn een signaal van het lichaam om aan te geven dat er iets is gestagneerd. Het lichaam heeft tegelijkertijd de kennis dit weer in beweging te brengen. Luisteren naar het lichaam is een handvat om de stroom van het leven zijn gang te laten gaan en daardoor tot vormen van geluk te komen. Luisteren naar het lichaam bestaat in eerste instantie uit het betrekken van het lijfelijke gevoel. Door steeds subtieler te luisteren naar het lichaam komen er vanzelf inzichten en essentiële aspecten in het bewustzijn zoals versmeltende liefde, aanwezigheid, ruimte, leegte, kracht, richting, stilte en sereniteit.

Verlichting komt voort uit het volledig ervaren van lijden

Met de vaardigheid Focussen leer je hoe je kunt luisteren naar het lichaam. Focussen is ook een manier om onprettige sensaties te veranderen naar een non duale of eenheidservaringen. Dit duurt gemiddeld twintig minuten. Door pijn een paar minuten toe te laten en te verdragen ontstaat innerlijke bevrijding. Het is een praktische vorm van meditatie en stressmanagement. Je hoeft alleen de stappen van het proces te kennen en te oefenen. Iedereen kan het.

Vanuit pijn ontstaat de droom, vanuit de droom ontstaat de visie, vanuit de visie ontstaat de kracht, vanuit de kracht ontstaat de verandering. Dat is de wereld van het lichaam.

Een laag dieper dan opgeven is niet meer vechten en doorgaan

Hulpvraag.
De achterliggende hulpvraag van iemand die lijdt is;

“Telt het voor jou, dat ik, steeds maar weer, in dat zelfde cirkeltje ronddraai?”

Deze hulpvraag speelt elke dag voor iemand die lijdt. De behoefte om gehoord te worden is sterker dan het verlangen naar een werkelijke oplossing.  Een oplossing voor langdurig lijden ligt vaak iets verder weg. Gesprekken met iemand die lijdt gaan meestal over het leedfeit (dat wat het lijden veroorzaakt), maar daar ligt ook niet de prioriteit.

Een gesprek over HOE iemand met het lijden omgaat is het meest vervullend, omdat het meer een gevoel van steun en samen zijn geeft. Ben jij er op dit moment voor mij? Ben ik NU aanwezig bij wat er in die ander speelt? Kan ik meevoelen zonder er in verstrikt te raken?

Dit luisteren en meevoelen kan heel subtiel zijn. Wanneer mijn dochter enthousiast met haar net gemaakte tekening naar me toekomt en ik reageer met minder enthousiasme dan voelt dan voelt zij zich al niet gezien/gehoord. 

Luisteren is levensreddend. Een mensenleven redden is de mensheid redden.

Verblijf in je hart.
Verblijven in je hart is in eerste instantie met je aandacht zijn bij de lichamelijke sensaties in het centrum van je lichaam. Deze sensaties kunnen fijn of pijnlijk zijn. Waar het omgaat is dat jij erbij kunt blijven. Wanneer je de ervaring in het lichaam er helemaal laat zijn, laat je jezelf, de ander en de wereld er ook helemaal zijn. Dit gaat verder dan vertrouwen. Het is een staat van conceptloze aanwezigheid waarin je kunt ervaren dat alles vanzelf gaat en jij niet iets hoeft te doen.

Ultieme geluk is het besef dat jij Kennendheid bent. Kennendheid komt voort uit het Absolute.

Vijf vormen van geluk.
In elk levend wezen is er een ingebouwd verlangen naar geluk. Geluk is een innerlijke subjectieve staat van welbevinden. Er is geen universele meeteenheid. Alleen jij weet of je gelukkig bent.

De eerste vier vormen van geluk die ik hieronder beschrijf zijn veranderlijk en hebben te maken met het nastreven of vermijden van lichamelijke sensaties. Het is het tijdelijke geluk van het lichaam, denken en voelen.

De vijfde vorm is het ULTIEME GELUK en is NIET afhankelijk van lichamelijke sensaties en daar uit voortkomende handelingen. Deze vorm is oneindig aanwezig in het moment. Als mens is het handig om alle vijf de vormen van geluk te kennen en te verwezenlijken.

Het ultieme geluk is realiseren wat je bent

1.Lichamelijke gezondheid
Een gezond lichaam geeft een gevoel van geluk. Een gezond lichaam is ontspannen en bewegelijk. Simpele dingen zoals; goed slapen, een open houding, een vrije ademhaling, elke dag twintig minuten actief bewegen, meditatie en aandacht voor (biologische) voeding zijn de basis voor een gezond lichaam. Het lichaam is je tempel.

2.Het hebben van goede relaties
Iedereen heeft behoefte aan een langdurige zorgzame relatie. Van kinds af aan ben je afhankelijk van anderen voor een gevoel van overleving en geluk. Het overlevingsinstinct van het lichaam richt zich qua relaties op een veilige hechting en de plek in de groep.  Het gaat om liefdevolle fysieke aanraking en een gevoel dat je er toe doet voor de ander. Is de ander er voor je in moeilijke tijden?  Wanneer iemand je afwijst ervaar je dat direct als stress en pijn. Staat hij of zij open voor jouw wereld? Wanneer twee mensen een langdurige samenwerkende relatie hebben ontstaat er een gevoel van geluk.

Een sterke behoefte is meestal om meer te spelen als een kind. In spelen zit van alles zoals contact, plezier en lichamelijk genot. Een andere sterke behoefte is de relatie met de natuur directer ervaren via de zintuigen (vuur, zee, bos, bergen, ijs, frisse lucht, etc.).

3.Autonomie (zelfstandigheid in samenzijn)
Autonomie is jezelf kunnen reguleren in de maatschappij. Dit gaat uiterlijk over basisbehoeftes zoals geld en wonen. Innerlijk gaat autonomie over gevoelens van kracht, waarde, betekenis en harmonie. Deze gevoelens zijn enorme krachtige energiebronnen en dragen bij aan gevoel van geluk. Autonomie is omgaan met vragen zoals; wat wil ik echt? waar word ik blij van? en wat is mijn bestemming in de wereld? Vanuit een innerlijke stevige basis kun je jezelf staande houden in de wereld en samen werken.

Wanneer je in contact bent met non duale essenties is er veiligheid en moeiteloosheid. Een basis voor geluk. Vanuit deze ruimtelijke ervaring waar niets nodig is ga je vloeiend in en uit contact met jezelf, anderen en de wereld. Ik noem dit de Persoon van Essentie.

4.Zingeving
Elk mens wil iets betekenen voor anderen. Zingeving ontstaat uit hoe je denkt over de mensheid en de wereld. Dit conceptuele kader bepaalt op de langere termijn jouw handelingen en unieke toegevoegde waarde. Deze waarde delen met anderen geeft een gevoel van kracht en geluk.

Stel je eens voor dat zeven generaties geleden jouw voorouders beslissingen hebben gemaakt die jouw leven in dit moment beïnvloeden. Wat zou jij nu besluiten? Een bepaalde vorm van duurzaamheid in je leven brengen die verder reikt dan jouw eigen behoeftes geeft een vorm van geluk.

Zelfrealisatie leidt naar langdurig zorgzame relaties

5.Zelfrealisatie
Het geluk in Zelfrealisatie is twijfelloos weten wat je bent. Vanuit deze ervaring van jezelf als Kennendheid of Bewustzijn ontstaat een subtiele ervaring van heelheid en stille tevredenheid. Zelfrealisatie is de hoogste en tegelijk simpelste vorm van geluk, omdat het nergens van afhankelijk is. Het geluk in Zelfrealisatie is niet een voortdurend extatisch gevoel. De realisatie wat je bent is vervuld in zichzelf. Het gaat voorbij aan het geluksgevoel van het lichaam, relaties en autonomie.

De paradox is dat Zelfrealisatie elk moment door het lichaam, denken en voelen gebeurt waardoor alle vormen van geluk die ik heb beschreven met elkaar samenhangen. Zelfrealisatie gebeurt meestal pas nadat de basis op orde is.