fbpx
06 48477946 en 06 57934749 info@spiritueelleraar.nl
De laatste maanden had ik de vraag welke invloed ik nu heb op het Nederlandse besturingssysteem. Ik kwam er niet uit, want politiek ben ik niet actief en de grote lijnen worden daar uitgezet. Daarnaast vind ik Nederland een geslaagd experiment. Er is vrijheid van meningsuiting, ruimte voor ondernemerschap, er wordt gezorgd voor mensen in de samenleving (verzorgingsmaatschappij) en er is een rechtvaardige rechtspraak. Ik werk meer dan 25 jaar werken met dak en thuisloze mensen en zie van dichtbij hoe de rechters uitspraken doen over crimineel gedrag en hoe het belastinggeld wordt besteed in de zorg. Er zit voor mij een hoog moraal gehalte in de Nederlandse samenleving.
In de spirituele sector is er een ideaalbeeld om in kleine woongemeenschappen zelfvoorzienend te wonen in de natuur. Ik zie dat niet als grootste realiteit. Het grootste deel vzal in de samenleving zoals het nu is plaatsvinden
In de zoektocht naar mijn invloed op het geheel kom ik bij het idee dat de plekken waar we werken en/of ons bevinden werken als stammen. Op basis van gelijkwaardige interesses komen we bij elkaar te zitten. Dit kan een yogaschool, religie, politieke partij, bedrijf of instituut zijn. Al deze vormen van georganiseerd samen zijn hebben allemaal invloed op het collectieve bewustzijn of cultuur. Wanneer ik mijn hoogste energie en waarheid communiceer in de publieke sfeer wordt het her-ervaren bij anderen. Wanneer het een goed idee blijkt te zijn wat de mensheid helpt in het overleven en/of fundamenteel welzijn wordt het idee langzaam en zeker overgenomen in de cultuur. Net als het overleven van het beste genetische materiaal overleven ook de beste concepten.
We bewegen steeds meer naar een hierarchie van competentie en waarheid. De oude hierarchie van macht komt aan een einde en die beweging verloopt sneller wanneer iedereen zijn hoogste energie en waarheid in het moment inbrengt,
Natuur en menselijk bewustzijn organiseert zich in toenemende complexiteit. Dit wordt aangestuurd door iets groters. Een intelligente kracht waarvan niemand weet hoe dat zit. Tch kun je als mens direct contact maken met deze energie en je zelfs realiseren als deze kracht
Wanneer je in een groot bedrijf werkt die een grote invloed heeft op de cultuur en de politiek kun je jouw invloed uitoefenen vanuit de positie waarin je werkt. De vraag is dan steeds zet i mijn hoogste potentieel en waarheid in? Dit zou kunnen betekenen dat wanneer je een grote interesse hebt in veganistisch eten dan kun je dat in de berijfskantine vormgeven. Wanneer er een interesse is in circling of meditatie dan kun je dit via jouw direct leidinggevende vormgeven op je werk. Op deze manier heb ik allerlei producten geintroduceerd op mijn werk, het open up festival en in mijn groeigroepen.
In het volgen van mijn hoogste energie en waarheid in het moment voel ik me als die grote kracht die alles beweegt
Wanneer je het aqal kent van Ken Wilber kun je begrijpen dat de innerlijke realisaties via het persoonlijke gedrag in de publieke sfeer in het collectieve bewustzijn komt. Ideeën en gedrag veranderen ook de genetische bouw en de activiteit van de genen (epigenese). Er is dus een nauw verband tussen geest en materie. Ik zou ook een idee van intellectuele verlichting willen voorstellen. Hierin wordt het denken meegenomen in het realisatieproces. Ik vermoed dat we als denkende mensen onszelf steeds complexer ontwikkelen. Dit is meer het gebied van de filosofie die eenzelfde doelstelling heeft; het welzijn van de mens vergroten.
Hedendaagse instituten die ik volg op dit gebied zijn; rebel wisdom, integral lifeintellectual darkweb, circling, Jordan Peterson en podcasts zoals van Joe Rogan.
Wanneer ik er met een afstand naar kijk is het gebruik van taal en het doorgronden van verhalen de volgende stap in de evolutie. De kracht van het gesproken woord lijkt een evolutionaire ontwikkeling die nauw verband heeft met het opkomende dataisme wat onze samenleving meer en meer gaat beïnvloeden. Het kennen van je positie in het universum en op de aarde gaat de onzin verhalen van de werkbare verhalen onderscheiden.
De realisatie van jezelf als bewustzijn via het lichaam, denken en voelen is een hulpmiddel om werkzame verhalen samen te stellen voor een Fundamenteel Welzijn voor iedereen
Share This
Stel hier je vraag