fbpx
Search results for

persoon van zijn

Essentie

Persoon van Zijn

Jij bent persoonlijk bewustzijn

In elk lichaam huist een zuiver verlicht persoon. Dit kun je direct ervaren. Het is een heldere aanwezigheid met een intiem gevoel van eigenheid. Het is transparant en daarom misschien moeilijk te herkennen of te ervaren in eerste instantie. Deze persoon is gemaakt van essentie en is doordrongen van onpersoonlijke diepte. Het Absolute zou je kunnen zeggen. Ik noem het IK ben ik. Het onpersoonlijke bewustzijn is tegelijkertijd intiem persoonlijk.

In elk lichaam is er iemand met een dergelijke diepte. Wanneer deze persoonlijke essentie niet gekend wordt zijn de verlangens van deze persoon meestal niet helder. Door opvoeding en maatschappij worden allerlei liefdevolle stromende essenties geblokkeerd en ontstaat er terughoudendheid en een zekere levenloosheid in de persoon.

Een persoon die zich in het lichaam realiseert dat hij of zij bewustzijn is voelt zich levendig, fris, ontvouwend, verbonden met alles en tegelijk doorzichtig en onveranderlijk. Moeilijk te verwoorden.

Wat staat er tussen jou en zelfrealisatie in? Dat zijn altijd concepten. In het zien, ervaren en aanvaarden van belemmerende concepten ontstaat de vrijheid vanzelf. Belangrijk is dat het lichamelijk ervaren wordt en dat deze beweging niet stopt. Het is eindeloos. De persoon van zijn is onveranderlijk vrij en voortdurend in proces met anderen, de omgeving en het universum. Zien, aanvaarden, dragen en volledig tot je nemen is de verandering naar vrijheid. En daar hoef je niets voor te doen. Ontspannen is genoeg en dat is in feite ook een niet doen.

Absolute, Ego

Persoon van Zijn

In mijn ervaring is de hoogste realisatie de Persoon van Zijn. Dit is een eenvoudig persoon zonder identiteitsgrenzen. Een persoon die volledig in de wereld staat en er tegelijk van onthecht is. De realisatie van het Absolute dringt door in elke persoonlijke gedachte, gevoel en handeling. De Persoon van Zijn is in emotioneel contact met anderen en het leven. Tegelijk is er het bewustzijn van de grenzeloosheid, de illusie, de echtheid en de eenheid van alles. Hoe kan jij super persoonlijk en onbegrensd zijn?

Er is geen splitsing in de behoefte aan langdurige zorgzame relaties, geld verdienen voor levensonderhoud, verblijven als het Buwustzijn/Liefde, ego zwakte en non duale extase. Alles is er tegelijkertijd. Het is wel belangrijk om de verschillende lagen van perceptie te herkennen en niet door elkaar te halen.

Het is mogelijk. Het is wat je bent.

Het leven is echt!

 

Focussen

Effecten van Focussen en Essentie

1,Brengt het natuurlijke helende vermogen van het lichaam op gang
Het lichaam weet hoe het zichzelf kan helen. Wat meestal in de weg staat is het overmatig nadenken en niet voelen. In de praktijk merk ik dat problemen voornamelijk te maken hebben met verkrampingen op bepaalde plekken in het lichaam. Door hier een paar minuten bij stil te staan lossen deze verkrampingen op.

2.Er ontstaat een gezonde afstand tussen jou en een probleem, zodat je er helder naar kunt kijken
Wanneer je een probleem wordt ingezogen kun je niet meer objectief kijken en ontstaat er een tunnelvisie. Aan de andere kant kan iets te ver weg staan waardoor er te weinig verbinding is en er ook geen inzichten ontstaan. Er is een zekere afstand nodig tussen de waarnemer en het object van pijn om iets goed te onderzoeken. Door de situatie en het bijbehorende gevoel te verwoorden ontstaat er een gezonde afstand.

3.Creëert een vriendelijke relatie met het lichaam
Het lichaam is gericht op pijn vermijden en genot nastreven. Wanneer iemand pijn heeft ontstaat er vaak onbewust een neiging om het lichaam als vijand te zien. Door de pijn juist te ervaren en te zien dat het lichaam dan alles zelf oplost ontstaat er een vriendschappelijke relatie met het lichaam.

4.Brengt de communicatie tussen het denken en het voelen op gang waardoor gesloten denksystemen open gaan
In de praktijk zie ik dat een probleem altijd een gesloten denksysteem is. Het denken is abstract en blijft in hetzelfde cirkeltje na-denken. Door lichaamssensaties erbij te betrekken ontstaat er een lichamelijk denken die informatie toegevoegd waardoor gesloten systemen worden opengebroken. Ik zie het als een intervisie in jezelf.

5.Leert je open te luisteren naar jezelf, anderen en de wereld
Om Focussen te leren ga je in tweetallen te werk. Het moeilijkste is om te leren luisteren en spiegelen zonder enkele invulling. Dit is voor de meeste mensen een openbaring. De grootste openbaring is dat je iemand helpt door niet te doen en alleen open te luisteren. Deze ervaring kun je vervolgens op jezelf en de wereld toepassen.

6.Brengt wezenlijke verandering en een her-organisatie van je systeem 
Het Focussen is ontdekt in het onderzoeken wat werkt in psychotherapie. Dit bleek de communicatie tussen het hoofd en het lichaam te zijn. Wanneer iemand deze communicatie heeft is de kans van slagen van een psychotherapie of ander bewustwordingsproces gegarandeerd. Door het lichaam te betrekken wordt het hele organisme geherorganiseerd en vindt er wezenlijke verandering plaats. Alle patronen en lichamelijke patronen verschuiven in de richting van Essentie.

7.Subtiele energie wordt ervaarbaar en daarmee is de deur naar Zelfrealisatie geopend
Tijdens het proces van Focussen vertraagt het waarnemen en het denken. Het lijkt op meditatie. Het verschilt er van, omdat het gebruik maakt van specifieke stappen. Ik heb in mijn methode de nadruk gelegd op het herkennen en bekrachtigen van eenheidservaringen zoals Essenties en Zelfrealisatie. Essenties zijn subtiele energieën die een positieve uitwerking hebben op het lichaam en de beleving van jezelf en het leven. Sommigen noemen het “je ware natuur”. Zelfrealisatie komt voort uit een diepere ontspanning in deze Essentie of “ware natuur”. Deze ontspanning is voornamelijk lichamelijk en de basis voor werkelijk geluk en welzijn. Focussen brengt je binnen 20 minuten bij deze diepe meditatieve  ontspanning.

8.Het brengt je voorwaarts
Het leven en de persoon zijn ondefinieerbaar. Vanuit deze ervaring van niet weten is alles voortdurend open en vrij in beweging. Niet weten zit vol potentie. Het leven en het lichaam bouwen voort op het oude en gaan er altijd aan voorbij. Dit is een oneindig universeel gegeven.  Focussen leert je te verblijven in het niet weten, waardoor de voortgang moeiteloos zijn weg vindt.

Inquiry

Wezenlijk contact geeft een gevoel van thuiskomen

Mijn diepste verlangen is wezenlijk contact. Wezenlijk contact begint met het ervaren van al mijn lichaamssensaties. Wat zijn mijn behoeftes, hoe voelt mijn stagnatie, kan ik mijzelf als essentie ervaren, wat is de impact van de wereld op mij, etc. Alles wat ik ervaar en niet ervaar begroet ik met een zachte open houding. Bewustzijn staat open voor alles. Het lichaam is een contactorgaan.

De persoon, de ander en de wereld zijn sensaties in mijn lichaam

In het voelen zonder weerstand komt er elk moment richting in mijn leven. Voor het denken is dit moeilijk te bevatten. De stroom van het leven loopt via het lichaam, denken en voelen. Door de impact van een ander en de wereld in mijn lichaam met een open houding te ervaren ontstaat er wezenlijk contact. Dit lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. In het wezenlijke contact liggen veel pijnlijke en intense lichaamssensaties besloten. Pas wanneer ik de pijn en de extase beide kan ervaren is er wezenlijk contact met het leven. In het ervaren van wezenlijke verbinding ontstaat er een diep gevoel van vervulling en thuiskomen.

Het oefenen met wezenlijk contact is een onderdeel van het Focussen en de Authenticiteitcirkel. Het Focussen legt de nadruk op het contact met jezelf. De Authenticiteitcirkel legt de nadruk op het contact met de ander en de wereld.

Kom het eens ervaren, dan weet je wat ik bedoel. Lezen of praten over is totaal iets anders dan het werkelijk ervaren. Het enige wat ik je vraag is je ervaring zelf te dragen. Dan ben je je eigen leraar. Het leven geeft je specifieke ervaringen om te groeien. Alle lessen die je nodig denkt te hebben liggen besloten in je dagelijkse ervaring. Je hoeft nergens heen of vrij te worden. Jouw leven klopt zoals het is en dat is soms moeilijk om te zien, omdat er geen lijn in lijkt te zitten.

In mijn ervaring dient het leven om in totale vrijheid en in totale verbinding te komen met wat er is. Jezelf realiseren als bewustzijn is slechts een onderdeel. Er helemaal zijn als mens en jezelf vrij en authentiek uiten voorbij normen, waarden, regels en aannames is ook een onderdeel van totale vrijheid. Werkelijke liefde is alles ervaren en steeds weer openstaan voor wat zich aandient in jou, de ander en de wereld.

AuthenticiteitCirkel

De 5 pijlers van de AuthenticiteitCirkel

1.Commitment in contact
Iedereen verlangt naar een langdurige zorgzame relatie. In contact betekent dit dat je er bent en erbij blijft. Commitment in contact is bijvoorbeeld in een crisis of een slecht nieuws gesprek met aandacht in het contact te blijven. Alle innerlijke sensaties voelen die voortkomen uit het gedrag van de ander en jezelf. Je neemt de regie over de tijd door aandachtig te luisteren, samen te vatten en te voelen. Diegene die de meeste ruimte ervaart kan het initiatief nemen om als eerste te luisteren en ruimte te geven aan de ander. Het kan heel goed zijn dat je jouw persoonlijke grens van luisteren en erbij zijn op moet rekken. Daar waar je een grens voelt ontstaan meestal de grote doorbraken. Het in contact blijven met de ander bij gevoelens van ongemak (flight, fight, freeze) vergt concentratie en commitment. Door in contact te blijven ontstaat er een langdurige zorgzame relatie. Dat is waar iedereen naar verlangt.

Kun je de ander inademen en vanuit dat contact de communicatie en handelingen laten ontstaan. Eerst het contact en dan de rest.

2.Containment van jouw ervaring en de flow die daaruit voortkomt
Containment van je ervaring betekent blijven bij de intensiteit van je lichaamssensaties en in de ‘ik’ vorm spreken over wat er in je leeft.

Het ervaren van lichaamssensaties zonder direct te handelen (oplossen, analyseren, coachen, etc) is een lichamelijke vaardigheid. Dit is de basis van contact en empathie. Door je ervaring te dragen kun je de ander en de situatie ook dragen. In het dragen van de ervaring kan een situatie zich natuurlijk ontvouwen.

Containment is ook de verantwoordelijkheid nemen voor wat je inbrengt en start in het contact. Na containment komt er een beweging. Deze peiler gaat ook over de verantwoordelijkheid nemen over de actie die je de wereld in brengt.

Kun je in een conflict of upset eerst 15 seconde observeren zonder te reageren? Kun je een moeilijke boodschap brengen en bij de reacties van de ander en jezelf blijven die dit te weeg brengt?

Wat werkt is het lijflijke gevoel beschrijven en de basisstemming die erbij hoort zoals angst, blijheid, openheid, boosheid, etc. Wat ook werkt is je verlangen, je waardering of je projectie in het moment te uiten. Het gaat om die kwetsbare gevoelens en gedachtes die vaak uit de communicatie gehouden worden te benoemen. Dat is de basis van authentiek contact.

Een belangrijke vraag in contact is steeds weer; hoe is het nu met mij? Zo verlies je jezelf niet in het contact.

3.Vertrouwen op wat er is
Wanneer je leert te vertrouwen op de intelligentie van het moment ontstaan er meer mogelijkheden. Wanneer je vertrouwt op je inzichten en intuitie twijfel je niet om ze in communicatie te brengen. In het delen van je gedachtes en observaties ontstaat jouw authenticiteit. Soms moet je hiervoor regels overtreden en/of nieuwe mogelijkheden onderzoeken. De uitdaging is risico nemen. Het opzoeken van de grenzen in het contact brengt jou, de ander en de groep verder. Om dit avontuur aan te gaan oefen je met vertrouwen in wat er in jou opkomt.

Er zijn wel grenzen. Een grens in de authenticiteitcirkel is bijvoorbeeld wanneer het contact kwaadaardig wordt. Dan leg ik de cirkel als facilitator even stil. Er missen dan meestal meerdere pijlers. Het is belangrijk dat er altijd liefde in het contact zit en/of de parel in de situatie gezien wordt. Conflict in de groep op zichzelf is zeker niet verkeerd en kan heel verhelderend zijn. Conflicten komen voort uit (oude) beoordelingssystemen en die dienen doorzien te worden om diep of intiem contact te krijgen met elkaar. Dat betekent niet dat die systemen moeten veranderen, maar wel dat de lading eruit gaat. Dan ontstaat er namelijk ruimte voor helder contact.

Het gaat ook over steeds meer ontspannen met wat er is. Stoppen met vechten en doorgaan met leven. Wat gebeurt er met jou wanneer je jezelf laat meenemen door de stroom van het leven en geen weerstand biedt? Vanuit mijn eigen ervaring weet ik dat een laag dieper dan opgeven een laag is van niet meer vechten en doorgaan. Stap voor stap met een onvoorwaardelijk vertrouwen op het universum, het proces. Authenticiteit heeft te maken met de controle loslaten en vertrouwen in wat er komt.

4.Zijn in de belevingswereld van de ander
Luisteren en contact werken alleen wanneer we in elkaars wereld zijn geïnteresseerd. Ben je echt nieuwsgierig naar de ander? Er wordt niet gecoached of geholpen, tenzij iemand daar om vraagt of het zich blijft aandienen (zie ook surrendered leadership). Het uitgangspunt is dat iedereen goed is zoals hij of zij is en dat daar niets aan veranderd of toegevoegd hoeft te worden. Wanneer je dit werkelijk beseft ontstaat er rust en ruimte voor nieuwsgierigheid. Want hoe is het in die wereld van de ander als ik er niets mee hoef?

Niemand heeft het 100% verkeerd, het is interessant om naar iemand te luisteren

Wanneer je dit als startpunt neemt ligt de oorzaak van gevoelens van ongemak over de ander meestal bij jezelf. Wat kan ik doen om de ander volledig te laten zijn hoe hij of zij is? Dat betekent niet dat je alles goed vindt. Dat mag er namelijk ook zijn. Het gaat dus wel over het uitspreken wat je ervaart in de aanwezigheid van de ander. Door het delen en in contact gaan wordt alles duidelijk.

In natuurlijke nieuwsgierigheid helen ook de wonden van het niet gezien, niet gehoord en niet gewenst zijn.  De maatschappij is complex door de vele belangen. Daar staan we misschien te weinig bij stil. Het bewust worden van dit complexe krachtenveld geeft inzicht in wat jouw plek en invloed is in het geheel.

Durf ik me echt in de wereld van de ander te begeven en te ervaren wat hij of zij ervaart/verlangt? Durf ik echt achter de ander te gaan staan en me voor hem of haar in te zetten? Normaal gesproken doen alleen goede vrienden of familie hun uiterste best. Ben jij bereidt anderen door dik en dun te steunen? Ben je bereidt ruzie te maken als onderdeel van een relatie?

Domineren (fight), aanpassen (flight) of afsluiten (freeze) zijn oude beschermingspatronen. AuthenticiteitCirkel is een manier om bewust in het contact te blijven staan.

5.Jij bent leider
In het werk en het dagelijkse leven ben jij een deskundige en daarmee een leider. Iedereen heeft een stukje van de informatie. Door je over te geven aan je lichaam (intuitie) en vakkundigheid wordt de kracht van een maatschappij groter. Het verwoorden hoeft niet meteen perfect of duidelijk. Waar het omgaat is dat jij je diepste waarheid volgt en communiceert. De richting van de groep wordt bepaald door naar elkaar te luisteren. Dus niet wie het meest schreeuwt heeft de aandacht, maar laat iedereen zich horen? Om leiding te nemen heb je kennis en ervaring nodig met surrendered leadership.

Je uiten is je levensenergie laten stromen

Surrendered leadership is het volgen van je hoogste gevoel van eerlijkheid of waarheid in het moment. Jij weet wat jouw hoogste waarheid in het moment is. Dit is lichamelijk te ervaren doordat er een spanningsopbouw plaatsvindt die leidt naar een krachtige impuls om iets uit te spreken. Door hieraan gevolg te geven maak je contact met de essentie (waarde, leiding, helderheid, etc.). In surrendered leadership is er ook steeds een bewuste afweging om iets uit te spreken of juist niet. Soms wordt het belang van de groep voorop gesteld, een andere keer jouw persoonlijke belang en weer een andere keer het belang van het grotere voorbij de ervaring (intuïtie, inspiratie). Dit leer je vanzelf onderscheiden voor jezelf.

Wanneer het centrum, de innerlijke kern, de ruimte krijgt en zich verstevigt, wordt de essentie IK BEN sterker. Er ontstaat meer ruimte voor de bewegingen van de persoon, anderen en de wereld. De ervaring IK BEN wordt persoonlijk en oneindig groot.

AuthenticiteitCirkel, Focussen

De kracht van Focussen en Authenticiteitcirkel

Focussen en Authenticiteitcirkel nodigen de Persoon van Zijn uit

De Persoon van Zijn is een beleving van een uniek persoon die bestaat uit non duale essenties zoals; helderheid, koninklijkheid, versmeltende liefde, kracht, vreugde, spontaniteit, leegte, etc. Vanuit de Persoon van Zijn wordt het leven ervaren als probleemloos. Probleemloos in die zin dat de emotionele commotie en lading uit het drama van het dagelijkse leven er niet is. Dagelijkse problemen worden simpelweg opgelost of niet ervaren. Er is wel een gevoel van nabijheid en intimiteit met alles wat ervaren wordt. Aan de ene kant is de beleving van de persoon ondefinieerbaar ruim en leeg, aan de andere kant persoonlijk, echt en voluit.

In het Focussen leer je hoe je vanuit een emotioneel geladen probleem of een langdurig lijden naar een non duale essentie komt en van daar uit opnieuw naar de situatie kan kijken. Het is een gestructureerd aan te leren proces. De perceptie en handelingen vanuit een non duale ervaring zijn zonder stress en helend. Het lichaam weet precies hoe het zich in deze natuurlijke essentie van verlichting kan brengen. Dat is voor de beleving van de verkrampte persoon moeilijk voor te stellen.

Focussen is met de aandacht naar binnen en bij Authenticiteitcirkel ligt de nadruk op het uitdrukken van impulsen. In het Focussen en de Authenticiteitcirkel leer je om de Persoon van Zijn te ontwikkelen.

In de Authenticiteitcirkel is er ruimte om de beoordelingskaders van de verkrampte persoon te doorzien en los te laten. Het is een steeds verder leren zakken in de wij-ruimte. Een overgave aan de onderstroom in het samen ZIJN. Het afstemmen op de wij-ruimte komt voort uit het subtiel ervaren van het lichaam en de sfeer in de ruimte. Wanneer je je aandacht verbreed en de sfeer in de ruimte gewaar wordt ontstaat er een andere aansturing van het systeem. Het wordt in zekere zin overgenomen, terwijl er een volledig bewustzijn is. Het lijkt op de staat van zijn tijdens opstellingenwerk. Er is een twijfelloosheid en gemak. Wat ik zie is dat de levensenergie zich vrij wil bewegen en vanuit het bewustzijn van de wij-ruimte komt dit proces van vrij ZIJN en heling op gang. Wachten op een ander of een beter moment is geen optie. Er wordt actie van jou gevraagd in het leven.

Een absolute voorwaarde is om de totale verantwoordelijkheid te nemen voor je innerlijke ervaring en de impuls die daaruit voortkomt. Deze vrije manier van denken en handelen is ons afgeleerd en kan weer ervaren worden in de cirkel.

Gisteren in de Authenticiteitcirkel was duidelijk te zien dat mensen op sommige mensen werden overgenomen door een impuls die voortkwam uit de groepsenergie. Het ging dit keer vooral om het onderdrukte los te maken. Er werd bijvoorbeeld geconfronteerd, geschreeuwd, (naakt) gedanst en fysiek gestoeid. Kenmerkend was dat alles veilig bleef en gedragen werd door de groep. Er was geen kwaadaardigheid. De grootste uitdaging was om bij dit zichzelf sturende spektakel aanwezig te blijven. Pas nadat dit alles werd uitgedrukt ontstond er een basis voor echte stilte en verbinding.

Ben je (ook) bereid alle kaders los te laten en jezelf te laten bewegen door iets groters

Daar waar het Focussen een innerlijke alchemie is en de aandacht naar binnen brengt is de Authenticiteit meer een proces van naar buitenkomen. Het mixen en samenkomen van al die percepties is ook een alchemistisch proces. Voor het denken is dit proces vaak moeilijk te vatten en wordt daarom als chaotisch ervaren. Het leven vergt een kunnen verblijven in de intensiteit van stilte, leegte en chaos. Vanuit deze vormloze staten kan zich een zuivere impuls vormen die zich vervolgens kan uitdrukken.

Focussen en Authenticiteitcirkel vullen elkaar aan en kunnen niet zonder elkaar. Ze staan symbool voor de persoon en de groep. Het voluit leven bestaat uit een beweging naar binnen die zich vroeg of laat naar buiten wil uitdrukken. Wanneer een van die processen onderdrukt wordt ontstaat er verkramping, stress en lijden.

Verlichting is niet te kaderen, er is chaos en stilte

Verlichting is jezelf als Bewustzijn of DAT wat daaraan vooraf gaat te ervaren en tegelijk onverschrokken persoonlijk te zijn. Met onverschrokken persoonlijk bedoel ik dat het belevingskader los kan staan van de groepsdruk of aanpassing en tegelijk volledig onderdeel van diezelfde groep kan zijn. Het denken en handelen is origineel en afgestemd op wat er nodig is om de levensstroom onbelemmerd te laten stromen. De levensstroom is vrij van de menselijke kaders van goed en kwaad. Dat vergt een diep vertrouwen in het proces van het leven.

Oefeningen, Werk

Wat brengt de training tot ZIJNsgerichte begeleider?

Hoe bij het goede gevoel te komen door niet te doen is de vergeten kennis

Door het focussen leer je hoe je steeds weer bij het goede gevoel in het lichaam komt. Dit heeft consequenties voor je leven. Dit goede gevoel wordt namelijk je basis. Handelen vanuit het goede gevoel heeft effect op je werk, relaties, opvoeding, de wereld.

Het goede gevoel varieert van non duale essenties zoals ruimte, kracht, liefde, aanwezigheid tot lichamelijke effecten zoals ontspannen, genieten en meer extatische vormen.

In de authenticiteitcirkel leer je om er te zijn met wat er is. Dit begint met het delen van wat je opmerkt in contact. Wat je opmerkt zijn lichamelijke sensaties, gedachtes en observaties van dingen buiten het lichaam. Dit is jouw wereld en alles wat er waar te nemen is. Wanneer je het taboe op deze waarnemingen weghaalt en in contact brengt ontstaat er authenticiteit en diepgang in contact.

In de authenticiteitcirkel gebeurt van alles; van liefde tot conflict. Alles wat we in de wereld zien qua communicatie komt naar voren waardoor je direct kunt oefenen om jouw hoogste waarheid in te brengen. Wanneer je dit beheerst heeft dit invloed op je relaties en daarmee de wereld. Men weet wat je denkt, voelt en waarneemt, waardoor er een persoonlijk contact ontstaat.

Naast de realisatie dat je onpersoonlijk bewustzijn bent is er de persoonlijkheid die zich wil uitdrukken in de wereld. Er is ook zoiets als de Persoon van Essentie, die komt langzaam en zeker naar voren in het proces van drie maanden contact.

In de training tot zijngeorienteerde begeleider leer je deze processen (in jezelf en de ander) te herkennen en te begeleiden. Het is de kunst van het niet doen en luisteren die centraal staan. Alle kennis en ontspanning komen voort uit ZIJN. Door hier een half jaar mee bezig te zijn ontstaan er meer momenten van bewust ZIJN in je leven. Het is als een nieuwe vorm van geluk die je leert waarderen.

De eerste drie maanden is het ondergaan van voorgenoemde methodes en in de drie maanden daarop leer je om in de begeleidersrol te stappen door eigenaarschap te nemen over het groeps en begeleidingsproces. Het bestaat uit veel doen en ervaren. Vallen en opstaan. Het is een samen zoeken naar jouw talenten en stijl van begeleiden.

De grens van een conflict in de groep is daar waar het kwaadaardig wordt

Ik ontdek steeds meer patronen in het groeps en relatieproces. Het herkennen is een ding en het bijsturen in de begeleiding is een ander ding. Hoe doe je dat? Dat is voor iedereen net iets anders. Je leert jezelf in te brengen en te volgen. Door patronen keer op keer te herkennen ontstaat er authenticiteit in je begeleidingsstijl. Dat is je kracht, je ziel.

Er blijken duidelijke peilers te zijn die leiden naar een liefdevol en daarmee veilig contact. Wanneer je deze verinnerlijkt kun je er mee gaan werken. Wanneer er geen liefde doordringt in het contact houdt het contact op. Wanneer er geen contact is wordt het leven droog, eenzaam en leeg. Deze peilers gaan we in de training onderzoeken en aanvullen.

De verveling en leegte veranderen in contact en levendigheid

In een welvarende omgeving liggen verveling en onprettige leegte op de loer. Zelfrealisatie en/of werkelijk contact geven tegenwicht aan deze fenomenen. Ik vermoed dat met name werkelijk contact steeds vaker het onderwerp van verlangen zal worden in de maatschappij. Ik zie voornamelijk twee oorzaken;

  • het isolerende effect van overmatig gebruik van computers en telefoons
  • het verlangen naar transparantie en eerlijkheid

Bij elkaar blijven is het nieuwe scheiden hoorde ik laatst op de radio. Werk is de nieuwe kerk is ook een uitspraak die ik ergens opving in de media Dit zijn tekenen dat er iets gaande is. Er schijnt bijvoorbeeld een beweging op gang te komen waarin jonge koppels eerder in relatietherapie gaan, omdat ze zien dat scheiden geen meewaarde heeft. Zou het zo zijn dat het scheiden zijn hoogtepunt heeft bereikt en dat mensen meer gaan investeren in contact? Daar lijkt het op.

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht

Voer de volgende code in: captcha

 

Oefeningen, Werk

Training tot ZIJNsgerichte begeleider

ZIJN is vol leven

Openavond dinsdagavond 6 maart.
Voor mensen die een van mijn cursussen willen doen geef ik deze avond een demonstratie van een focussessie en doen we samen een authenticiteitcirkel. Aan de hand van deze ervaring kun je wellicht beter besluiten om wel of niet mee te doen.

Na deze training kun je zelfstanding focussessies en authenticiteitcirkels geven. Deze twee technieken maken de ZIJNskwaliteit in het leven zichtbaar en ervaarbaar. ZIJN is een niet doen vol actie. De actie die voortkomt uit ZIJN is afgestemd op het geheel en is dienend. Ik zie dit als een belangrijke toegevoegde waarde aan de maatschappij. Het gaat over zingeving, essentie, wezenlijke verandering, de eenvoud van aanwezigheid en contact.

Ik geef deze trainingen ook in de hulpverlening en gebruik hiervoor een andere website herstelgerichtluisteren. Na deze training kun je als trainer op deze website komen en/of deze website gebruiken als promotiemateriaal.

De training is op vrijdagochtenden in Amsterdam en start 30 maart 2018. Wanneer je niet op vrijdagochtend kunt of twijfelt om mee te doen neem dan even contact op. Ik kan ook mensen op de dinsdagavond laten starten.

De training bestaat uit;
1.Om de week Focussen (12 sessies)
2.Om de week AuthenticiteitCirkel (16 sessies)
3.Intensief weekend (29 juni) met onder andere zweethut, opstellingen en verbonden ademen
4.Individueel (4 sessies)
5.Intervisie na de training zolang nodig is

Kosten: 900 euro (inclusief btw, reader en all inclusive weekend). In delen betalen is geen probleem.

Training is bij mij thuis in Amsterdam (Dirk Wittehof 15) en het weekend is in Dreumel.

Het is een ervaringsgerichte training waarbij je door veel te oefenen leert hoe je personen en groepen kunt begeleiden. Ik verwacht volledige committent (aan jezelf), wat betekent dat je maximaal drie lessen kunt missen en je bereidt bent om jezelf (op een vriendelijke manier) te confronteren. Mis je meer dan drie lessen dan kun je die tegen extra betaling individueel inhalen.

In het tweede deel van de training (sept-nov) geef je minimaal een keer les aan de groep en begeleid je minimaal een persoon vier sessies thuis of eigen praktijk. Beide aspecten evalueren we in de groep. Lesgeven is een intensieve manier van leren.

Ben je bereid om zelf te veranderen, anderen te begeleiden in hun verandering en je innerlijke aandacht te intensiveren? Meld je dan aan.

Aanmelden: door 200 euro over te maken op NL 87 ABNA 0535232578 tnv Ferry Maidman en mij een bericht sturen via onderstaand formulier.

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht

Voer de volgende code in: captcha

Zijnsgerichte begeleider

Wil je mensen begeleiden in hun persoonlijke groei?  Wil je gevoel, geluk en verlichting gestructureerd in je begeleidingsaanbod opnemen? Ben je nieuwsgierig naar de Persoon van Zijn? Wil je jezelf verder ontwikkelen?

Na deze training;
kun je zelfstanding focussessies en authenticiteitcirkels geven
sta je volledig in contact met jezelf, de ander en het grotere
ben je zeker over je rol als begeleider van mensen
is er rust in je ervaring

Vanuit mijn ervaring blijf je als zoeker naar geluk of verlichting in rondjes draaien wanneer je het lichaamsbewustzijn niet op een subtiele manier betrekt in je zelfonderzoek. Het denken heeft namelijk de neiging om een gesloten systeem te creëren en de enige uitweg is het lichaamsbewustzijn op een specifieke manier te betrekken.

In mijn training leer ik je twee eenvoudige en gestructureerde manieren om jezelf en anderen via het lichaam tot geluk en verlichting te brengen. Je hebt na dit programma geen leraar of cursus meer nodig, omdat jouw lichaam precies weet hoe jij (steeds weer) tot geluk en verlichting komt.

Zelf ben ik zeker tien jaar intensief bezig geweest met zoeken naar geluk en verlichting; studeren, leraren bezoeken, ayuhuasca, verbonden ademen, zweethutten, etc. Groep in groep uit. Niemand had een goed onderbouwde methode die echt werkte. Pas toen ik de directe koppeling ontdekte tussen het lichaamsbewustzijn en verlichting ontstond bij mij de doorbraak. Ik ken tot op de dag van vandaag geen methode die zo snel mensen tot geluk en verlichting brengt.

Een leraar geeft les vanuit het kader waarin hij zelf tot realisatie is gekomen

De methode bestaat uit drie aspecten;
1.simpele theorie
2.ervaren en oefenen Focussen en Authenticiteitcirkel
3.het groepsproces

Wil je jezelf zes maanden training geven om de wijsheid van het lichaam te integreren in je leven? Wil je de volledige verantwoordelijkheid nemen voor je persoonlijke groei? Wil je hierna mensen begeleiden?

Verlichting is vol leven en heeft een eigen intelligentie. Welkom bij de laatste teaching op het gebied van verlichting.

Voor September kun je inschrijven via onderstaand contactformulier.

Na deze training kun je zelfstanding focussessies en authenticiteitcirkels geven en heb je geen leraar meer nodig. Deze twee technieken maken de ZIJNskwaliteit in het leven zichtbaar en ervaarbaar. ZIJN is een niet doen vol actie. De actie die voortkomt uit ZIJN is afgestemd op het geheel en is dienend. Ik zie dit als een belangrijke toegevoegde waarde aan de maatschappij. Het gaat over zingeving, essentie, wezenlijke verandering, de eenvoud van aanwezigheid en contact.

Er ontstaan meer momenten van bewust ZIJN in je leven.

De training begint op 7 september op de vrijdagochtend. Oktober is vrij voor wintervakanties. Data na december worden in overleg met cursisten gepland.

Vrijdagochtend 2018.
Data: 7 en 21 sept, 5 okt, 26 okt, 9 en 23 november, 7 december en 21 december.
Tijd: 9.30 – 12.00

Vrijdagochtenden voor gevorderden/zijnsgerichte training: 14 en 28 september, 2, 16 en 30 november, 14 december.
Tijd: 9.30 tot 12.00

Weekenden (je kunt een weekend kiezen, er komen er volgend jaar weer vier):
24 tot en met 26 augustus – dat wat geïntegreerd en losgelaten wil worden –
23 tot en met 25 november – dat wat bedankt wil worden en wil sterven –

De training bestaat uit;
1.Om de week Focussen (12 sessies)
2.Om de week AuthenticiteitCirkel (16 sessies)
3.Intensief weekend  met onder andere zweethut, opstellingen en verbonden ademen
4.Individuele sessies (4 sessies)
5.Intervisie na de training zolang nodig is

Kosten: 900 euro exclusief btw en inclusief reader en all inclusive weekend. In delen betalen is geen probleem. Heb je al een authenticiteit of focustraining gedaan dan kun je dat bedrag er af trekken. Zorgverleners kunnen deze cursussen en training (grotendeels) vergoed krijgen via PLB uren of Levensloopbudget. Kijk bij je werkgever wat de mogelijkheden zijn. Je kunt de website  herstelgerichtluisteren gebruiken in de communicatie.

Ik geef een afgeleide van deze teaching ook in de hulpverlening. Na deze training kun je als trainer op de herstelgericht luisteren website komen en/of deze website gebruiken als promotiemateriaal.

Het is een ervaringsgerichte training waarbij je door veel te oefenen leert hoe je personen en groepen kunt begeleiden. Ik verwacht volledige committment (aan jezelf), wat betekent dat je maximaal drie lessen kunt missen en je bereidt bent om jezelf (op een vriendelijke manier) te confronteren. Mis je meer dan drie lessen dan kun je die tegen extra betaling individueel inhalen.

In het tweede deel van de training geef je minimaal een keer les aan de groep en begeleid je minimaal een persoon voor vier sessies. Beide aspecten evalueren we in de groep. Lesgeven is een intensieve manier van leren. Tijdens het weekend in juni besteden we aandacht aan het voorbereiden van een les.

Ben je bereid om zelf te veranderen, anderen te begeleiden in hun verandering en je innerlijke aandacht te intensiveren? Meld je dan aan.

Aanmelden: door 200 euro over te maken op NL 87 ABNA 0535232578 tnv Ferry Maidman en mij een bericht sturen via onderstaand formulier.

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht

Voer de volgende code in: captcha

Focussen, Inquiry

Vertrouw op je transpersoonlijke ervaringen

Het lichaam staat in direct contact en komt voort uit het universum

Vanuit mijn ervaring met focussen merk ik dat het innerlijke genezingsproces volledig vanzelf gaat wanneer het lichaam betrokken wordt. Het genezingsproces is van somatische ziektes tot Zelfrealisatie waarin je jezelf ervaart als niets of alles. Ziekte of een gevoel van pijn is een signaal vanuit het lichaam dat er iets is gestagneerd. In het lichaam en geestmodel zit echter een kennis van oorspronkelijkheid of gezondheid en wanneer je dat principe in beweging kunt zetten ontstaat er zelfgenezing.

Het lichaam weet hoe het zichzelf kan helen

In het filmpje hieronder vertelt Stanislav Grof hoe hij in 37 jaar onderzoek naar ongewone bewustzijnsstaten tot deze conclusie komt. Het werk van de therapeut of leraar is met name ruimte te geven aan dit innerlijke genezingsproces. Hij begon zijn onderzoekstocht nadat hij vrijwillig participeerde in experimenten met lsd. Dit werd later een verboden middel en hij kwam er door toeval achter dat verbonden/holotropic ademen dezelfde soort ervaringen brachten. Er is een verband tussen sneller ademhalen en het opkomen van informatie uit het onbewuste. Dit heeft hij uitgewerkt.

Wat jij ervaart is waar

Ik weet uit eigen ervaring dat het mezelf beperken tot het puur persoonlijke/lichamelijke en de wereld van materie een ervaring van te kort en ziekte brengt.

Waar het mij omgaat is dat wanneer je het lichaam betrekt er een integratie ontstaat van allerlei staten van zijn. Ik gebruik soms ook nog het verbonden ademen, maar het focussen op zichzelf is veelal voldoende. Ik heb in het focussen een reeks ontwikkeld die de transpersoonlijke ervaring van essentie blootlegt. Het ervaren van (non duale) essentie is helend. Heling is zoals ik het zie een oneindige integratie van afgescheiden delen tegen de achtergrond van het besef dat je bewustzijn of het Absolute bent. Dit klinkt voor sommige mensen misschien esoterisch of te ver van mijn bed. De werkelijkheid is dat het concreet, dichtbij en eenvoudig is.

Wij zijn spirituele wezens met een menselijke ervaring (en niet andersom)

Er is een kleine groep mensen die deze ervaringen zelf opdoet in het werk met verbonden ademen, ayuhuasca en andere manieren die transpersoonlijke ervaringen opwekken. Het transpersoonlijke geeft een completere ervaring van wat je bent. Dat wat je bent is complex en niet te bevatten. Het ontstaan van het universum en het leven zoals wij het ervaren is door niemand te begrijpen.

Zelf heb ik verschillende bewustzijnsverruimende middels ervaren en vooral het ademwerk heeft mijn interesse, omdat er geen middelen voor nodig zijn. Transpersoonlijke ervaringen zoals; eenheidservaringen, mediamieke ervaringen en droombeelden) hebben mijn beleving van het leven zeker veranderd. Het is moeilijk na te gaan wat nu door wat komt. Zo heeft simpelweg ouder worden ook een helend en bewustzijnsverruimend effect. Wanneer ik in een thema of situatie vastloop ben ik er in ieder geval met een beetje sneller ademen en/of focussen zo weer uit. Stagnatie van energie, die vaak door het conceptuele kader wordt veroorzaakt waarmee je de wereld beoordeeld, is makkelijk in beweging te brengen.

Stanslav Grof gaat ver in dit onderzoek. Hij ziet verbanden tussen geboortetrauma’s en de hedendaagse crisis in de wereld. De hypothese is dat we wel fysiek geboren zijn, maar de geboorte niet emotioneel verwerkt hebben. Dit speelt zich uit in allerlei energieen zoals destructie, hebberigheid, geweld, etc. Wanneer je het geboortetrauma heelt, wat het lichaam en geest systeem zelf doet met onder andere transpersoonlijke ervaringen ontstaat er een harmonieuze innerlijke beleving en daarmee een betere wereld. Het doorleven van het geboortetrauma staat in verbinding  met het idee van Zelfrealisatie. Het leidt naar innerlijke en daarmee uiterlijke bevrijding.

Hij onderscheid vier fases in het geboren worden;
1.de tijd in de baarmoeder
2.de tijd wanneer de geboorte begint begint en het geboortekanaal nog gesloten is en er een gevoel van stikken en benauwdheid is (slachtoffer, eindeloos lijden, hulpeloosheid, duivel, geweld)
3.de tijd dat het geboortekanaal opengaat en er zicht op opluchting ontstaat (revolutie, verandering, hoop)
4.het moment van loskomen van de moeder

Elke fase kent zijn eigen uiting van trauma die op latere leeftijd gesymboliseerd worden door bepaalde (archetypische) beelden en patronen. Hij is er van overtuigd dat het geboortetrauma, wat iedereen heeft, de problemen in de wereld van agressiviteit en hebberigheid veroorzaken. Het geboortetrauma kan niet met gesprekstherapie geheeld worden, omdat het pre verbaal is.

Wat zou er gebeuren als je al je kaders opent voor nieuwe invloeden?

AuthenticiteitCirkel, Community building

Een kaart van de AuthenticiteitCirkel

Liefde is de energie die het universum doordringt, dit kun je ervaren in onmiddelijk contact

Er gebeurt veel in een AuthenticiteitCirkel. Elke sessie is verschillend. Om een idee te geven waar de aandacht zich allemaal op kan richten zet ik een aantal structuren op een rijtje. In elk willekeurig contact gedurende de dag spelen al deze aspecten een rol.

Iedereen kent het wel de vergadering waar slechts een paar mensen aan het woord zijn en de anderen die zich terugtrekken en niets delen. Al die groepsprocessen op de werkvloer die nooit benoemd worden. Het wordt ons niet geleerd hoe je al deze aspecten op een prettige manier kunt openleggen.

Waar het omgaat is dat je jezelf (in dit moment) thuis voelt en/of kunt dragen in contact met anderen. Alle perspectieven van jou en de ander zijn waardevol. In het onderzoeken hoe het is om met de ander te zijn in zijn of haar wereld brengt verbinding, begrip en leiding. Dit is een voortdurende gezamenlijke dans. Niet altijd eenvoudig. Kun je elk moment volledig open en kwetsbaar zijn met elkaar. Dat vergt oefening.

Stappen.
1.context (tijdsduur, peilers)
2.contact met jezelf (meditatie)
3.contact met anderen (oefening)
4.dynamisch/open
5.sluiten
6.wat neem je mee (debrieving)

Niveaus.
1.informatie (algemene ideeen)
2.persoonlijk (persoonlijke geschiedenis, verhaal, etc.)
3.relational (in het NU)

Surrendered leadership (facilitator).
1.ik (hoe is het om mij te zijn)
2.jij (hoe is het om jou te zijn)
3.wij/groep (hoe is de aandacht/energie van de groep)
4.inhoud/context (welke onderwerp heeft de aandacht)

Modus.
yin (ontvangen/luisteraar)
yang (zenden/spreken)

Wat kun je delen (eerlijkheid).
1.Dat wat je nu buiten je waarneemt
2Dat wat je nu in je lichaam waarneemt
3.Dat wat je nu in je geest/mind waarneemt

Kanalen.
Dit zijn verschillende aandachtspunten waarmee je bezig kunt zijn tijdens het proces. Meestal ben je er met een paar bezig en vergeet je de anderen.

Er zijn er waarschijnlijk nog veel meer.
1.wat (inhoud)= spiegelen, vragen
2,hoe (proces, toon, volume, gezichtsuitdrukking) = je lijkt..
3.waarom (nieuwsgierig, geloof, motivatie) = ik stel me voor, wat ik zie, ik neem waar
4.identitet (ik verplaats me in de ander, ik ben jou)

Het wat verandert vaak, de hoe verandert minder vaak. Aandacht bij hoe gaat iets dieper in de zin van bewegen in iemands wereld. Waarom iemand iets deelt is weer een laagje dieper. Waarom roept snel afweer, verdediging op.
——————————- voorgaande gaan voornamelijk over de spreker ——————–

5.onthulling (wat er met mij gebeurt in de cirkel of  wat er al in mij was)
6.verlangen (wat wil ik, wat wil de ander)
7.groep (wat doet de groep met mij, sfeer, regels, normen, afwezigheid leider)
8.expiriment (laat ik eens iets uitproberen, ander gedrag)
9.chronologie (cirkel stil leggen?, ik was er helemaal bij, waar drijf ik af en hoe kwam dat? wat is mijn verlangen eigenlijk, wat is er tot nu toe gebeurt?)
10.uitchecken/dissociëren (elk hard oordeel of verveling heeft het gevaar er niet meer bij te zijn)
11.overkoppeling (iets wat in het moment gebeurt zuigt je naar iets uit het verleden)
12.heronderhandeling (iets opnieuw uitspelen wat nog niet is afgerond)
13.non duale ervaring
14.relatie tussen twee deelnemers
15.dat wat niet uitgesproken wordt
16.zijn met stilt of niet iets
17.conflict versus harmonie

Vormen.
1.dynamische cirkel (bepaalde tijd, geen regels, surrendered leadership)
2.verjaardag cirkel, 20 minuten een persoon in het middelpunt (vragen over NU aan de jarige, impact die het op jou heeft wat de jarige zegt, reflectie op wat de jarige zegt)

Verschillende scholen van circling.
Er zijn op dit moment meerdere mensen die het circling aanbieden en op verschillende aspecten de nadruk leggen. Hieronder iemand die voor mijn gevoel helder praat over het faciliteren van dit soort bijeenkomenst.

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht

Voer de volgende code in: captcha

Oefeningen, Zelfactualisatie

Bewuste participatie met bewustzijn

Ik, is het mysterie

Er is zoiets als jezelf ervaren als bewustzijn wat passief kan aanvoelen. Er is ook zoiets als jezelf ervaren als participerend in bewustzijn. Het heeft een actieve, levendige kwaliteit. Een energetisch naar voren komen. Daar waar het lichaam, denken en voelen volledig meedoen in het leven. Het heeft iets mannelijks.

De AuthenticiteitsCirkels gaan over de bewustwording van al die laagjes en vormen van energie/intelligentie.

Meer en meer ontspannen in wat je bent op alle niveaus. Van non-duale extase tot pijnlijk persoonlijk contact. Alle structuren die de oorspronkelijkheid in de weg zitten verdwijnen door ze te zien en te ervaren. Het is een stoppen met elk gevecht. Een overgave aan wat er is. Een onthechting van voorkeuren en resultaten. Steeds verder ontspannen in de stroom van het leven.

Onderstaand filmpje geeft een idee hoe je kunt spelen met energie. Hij komt in eerste instantie/indruk wat Amerikaans en/of alwetend over. Zoals ik het zie spreekt hij op dat moment vanuit essenties kracht en helderheid.

 

Focussen, Zelfactualisatie

Verlangen vanuit compleetheid

Vanuit non-duale essentie is verlangen mogelijk

Mensen die het Focussen bij mij hebben geleerd weten hoe je vanuit lijden en verkramping in non-duale essentie kan komen. In deze essentie is er eenheid en compleetheid. Er is geen probleem en geen te kort. Wat hier (stap 8) opgeroepen kan worden zijn visioenen en verlangens die voortkomen uit de manifestatie kracht van het leven. Het is alsof God of Waarheid door jouw lichaam, denken en voelen een vorm zoekt. Meestal is het een verlangen naar collectieve samenwerking of liefde. Dit is een eindeloze beweging.

Er zijn dus verlangens die voortkomen uit compleetheid. Dit zou je de zielsbeweging kunnen noemen. De ziel zie ik simpelweg als jouw persoonlijke bewustzijn. Dat wat jij te zien krijgt.

Een andere praktische vorm die werkt is de koppeling van het Focussen aan de methode Circling. Hierbij bouwen we eerst het zuivere contact op en daarna openen we het gebied van verlangens. De energie van verlangen wordt sterk in contact ervaren. In volledig zuiver contact met anderen ontstaat ook compleetheid en non dualiteit.  Het delen van de verlangens met anderen opent het wereldse actie potentieel. Samen doordringen in liefde is niet alleen verblijven in non dualiteit, maar is ook samen actie ondernemen.

Voor mij komen alle activiteiten rondom Focussen voort uit deze zielsbeweging. Het beweegt zich natuurlijk zonder een gevoel van te kort of inadequatie. Ik ervaar meesterschap en eenvoud in het overbrengen van deze boodschap. De intelligentie van het lichaam is niet meer dan de natuurlijke staat waarin wij allemaal verkeren. Alle methodes gaan uiteindelijk over het ontspannen in wat je bent en zijn in zekere zin imitaties van de natuurlijke staat totdat er geen methode meer nodig is.

Psychoanalyse

Beter een persoon dan een pil

Object relatie theorie is de basis

Mijn fascinatie is altijd geweest wat het begin van mijzelf is. Wie of wat ben ik? Psychologie is verbonden met deze vraag, omdat het werkt met het idee van de persoon. In spiritualiteit is men voornamelijk bezig met het grotere of het onpersoonlijke.

Beiden zijn belangrijk en mijn waarneming is dat wanneer ik een voorkeur heb voor een van de twee – persoon of het grotere – er een onoplosbaar probleem ontstaat. Ik ben namelijk beiden.

Ik ervaar mijzelf als bewustzijn en als persoon. De combinatie noem ik de Persoon van Bewustzijn. De persoon komt voort uit de identificatie van bewustzijn met lichaam, denken en voelen. Zelfrealisatie is dan ook alleen mogelijk via het lichaam. Het hele verlangen om mijzelf te realiseren komt voort uit de identificatie met het lichaam.

De kern van de persoon is het het ego. Dit is een verinnerlijkte relatie met anderen. Voornamelijk de ouders. Een stabiel ego komt voort uit een constante (liefdevolle) ervaring met anderen. De grootte angst van het ego/lichaam is niet gehoord, gezien of begrepen te worden. Dit kan doordat de ander er niet voor je is of juist dat de ander steeds over je grenzen gaat.

Als bewustzijn is er geen enkel probleem, er is geen tijd, geen persoon, geen grens. Als persoon ben ik voor geestelijk en fysiek welzijn afhankelijk van anderen. Het in harmonie samen zijn brengt een stabiel ego en daarmee geluk en gezondheid. Harmonie komt voort uit het delen van gevoelens, verlangens en gedachtes. Wanneer ik er mag zijn en de ander er laat zijn ontstaat er werkelijk contact. Contact is niet echt te omschrijven ik voel het als intiem en een wam gevoel rondom mijn hartstreek.

Het meeste lijden en ziekte komt voort uit verstoringen van de harmonie in contact. De oplossing ligt in de meeste gevallen in een werkelijk en gelijkwaardig contact met tenminste 1 persoon. Je kunt hiervoor tijdelijk een autoriteit gebruiken zoals een leraar, therapeut of een voorbeeld figuur. Uiteindelijk zal het een gelijkwaardig contact dienen te worden wat vervolgens verinnerlijkt wordt als kracht of een andere essentie.

Vandaar de titel beter een persoon dan een pil.

Het contact, het jezelf ervaren als bewustzijn of essentie, het gelijkwaardige, het horen en gehoord worden, etc. zijn allemaal terug te vinden in de vaardigheid Focussen. Dit is een vaardigheid die voortkomt uit psychoanalyse en de kern blootlegt van het lichamelijke en geestelijke functioneren.

 

niet gecategoriseerd

Vrij zijn

Een verlangen is mensen bevrijden

Ik heb al enige tijd dat het schrijven voldoende is, terwijl het gewoon doorgaat. Ik kan elke dag, de hele dag schrijven over wat ik ben. Ik ben verliefd op mezelf. Dit klinkt misschien narcistisch, maar wanneer je hier dieper naar kijkt is er alleen jezelf.

Ik heb een praktische en toegankelijke vorm gevonden om de niet-kennis van mijzelf of Zelfrealisatie over te brengen (Focussen). Het enige wat rest is meer mensen te ontmoeten en in het onmiddellijke contact de vrijheid die we zijn naar boven te halen. Er is een diep verlangen om in samenzijn door te dringen in de liefde. Liefde is alles, de lichte en de donkere kant.

Ik volg mijn hart net zoals het ging in mijn zoektocht naar Zelfrealisatie. Er is een weten dat het goed is, eindeloos geduld, niet wetend, onderzoekend, serieus en spelend. Ik weet dat ik niets kan of hoef te versnellen, dat alles zich in een eigen ritme ontvouwt en dat een diep verlangen een aankondiging is van wat komen gaat. Er is ook een gevoel van urgentie, niet willen wachten, doorpakken. Ik herken al deze sensaties en gedachtes als een stuwende niet persoonlijke drive. Iets wat mij overkomt. Vol paradoxen en vloeiende lijnen. Er is overgave aan Dat wat ik ben: leven, bestemming, stilte.

Waarheid is soms twijfelloos en meestal paradoxaal. Ik leef dan ook de meeste tijd in een heldere soort verwarring.

Het is heerlijk om te genieten van mijn vriendin, mijn kinderen, mijn auto, mijn huis en allerlei andere patronen. Ik geniet van de contacten en uitdagingen op mijn werk en organisatie van Open UP. Ik word blij van mijn wens om op termijn in Spanje te gaan wonen. Of het nu gebeurt of niet. Ik hou van mijn afschuw, agressie en ontevredenheid. Ik weet niet waar die hele boel vandaan komt. Het is allemaal echt. Dat wat ik ben en Dat wat verschijnt als mijn leven.

Wezenlijk, iets en hallo zijn woorden die ik steeds vaker gebruik. Dat vage woordgebruik is heel helder. Alles ontvouwt zich zonder twijfel, terwijl het ongrijpbaar is. Dat heeft een bepaalde woordenschat nodig.

Het is heerlijk om mezelf te zijn, wat dan ook is.