fbpx
Search results for

persoon van zijn

Essentie

Persoon van Zijn

Jij bent persoonlijk bewustzijn

Ontwaking.
In elk lichaam huist een zuiver verlicht persoon. Dit kun je direct ervaren. Het is een heldere aanwezigheid met een intiem gevoel van eigenheid. Het is transparant en daarom misschien moeilijk te herkennen of te ervaren in eerste instantie. Deze persoon is gemaakt van essentie en is doordrongen van onpersoonlijke diepte. Het Absolute zou je kunnen zeggen. Ik noem het IK ben ik. Het onpersoonlijke bewustzijn is tegelijkertijd intiem persoonlijk.

In de ultieme stat van ontwaking is er geen binnen of buiten. Alles is een geheel.

In elk lichaam is er iemand met een dergelijke diepte. Wanneer deze persoonlijke essentie niet gekend wordt zijn de verlangens van deze persoon meestal niet helder. Een persoon die zich in het lichaam realiseert dat hij of zij bewustzijn is voelt zich levendig, fris, ontvouwend, verbonden met alles, doorzichtig en onveranderlijk. Moeilijk te verwoorden.

Groei.
Naast de ontwaking die in elke groeifase mogelijk is bestaat er zoiets als de structuren tussen mensen. Ontwaking is vooral van de eerste persoon (ik). Groei heeft te maken met een verandering van perceptie; ik, naar jij, naar wij, naar het en overstijgend. Elke persoon en cultuur doorloopt een ontwikkelingsproces van egocentrisch, etnocentrisch, multicentrisch en kosmocentrisch.

In groei zijn er verschillende perspectieven zoals binnen, buiten, ik, wij, het en het universum

De Persoon van Zijn ontvouwt zich vanuit Zijn. Het is eindeloos. De persoon van zijn is onveranderlijk vrij en voortdurend in proces met anderen, de omgeving en het universum. Zien, aanvaarden, dragen en volledig tot je nemen is de verandering naar vrijheid. En daar hoef je niets voor te doen. Ontspannen is genoeg en dat is in feite ook een niet doen.

Absolute, Ego

Persoon van Zijn

Jij bent persoonlijk bewustzijn in een zee van structuren

In mijn ervaring is de hoogste realisatie de Persoon van Zijn. Dit is een eenvoudig persoon zonder identiteitsgrenzen. Een persoon die volledig in de wereld staat en er tegelijk van onthecht is. De realisatie van het Absolute dringt door in elke gedachte, gevoel en handeling. De Persoon van Zijn is open in contact met anderen en het leven. Er is geen splitsing tussen het non duale en het duale van ego, lichaam, anderen, de wereld en bewustzijn.

Kan jij persoonlijk en onbegrensd zijn?

Er is geen splitsing in het ervaren van de behoefte aan langdurige zorgzame relaties, geld verdienen voor levensonderhoud, verblijven als Bewustzijn/Liefde, ego zwakte en non duale extase. Elke perceptie klopt.

Alles krijgt ruimte, omdat alles ruimte is

Het is in mijn ervaring belangrijk om op mentaal nivo de verschillende lagen van perceptie te herkennen, zodat de verschillende wetmatigheden niet door elkaar gehaald worden. In de natuurlijke stroom waarin niets begrepen hoeft te worden speelt dit probleem van verwarring niet.

In elk lichaam huist deze zuiver verlichte Persoon van Zijn. Dit kun je direct ervaren. Het is een heldere aanwezigheid met een intiem gevoel van eigenheid. Het is transparant en daarom misschien moeilijk te herkennen of te ervaren in eerste instantie. Deze persoon is gemaakt van essentie en is doordrongen van onpersoonlijke diepte. Het Absolute zou je kunnen zeggen. Ik noem het IK ben ik. Het onpersoonlijke bewustzijn is tegelijkertijd intiem persoonlijk.

In elk lichaam is er iemand met een dergelijke diepte. Wanneer deze persoonlijke essentie niet gekend wordt zijn de verlangens van deze persoon meestal niet helder. Door opvoeding en maatschappij worden allerlei liefdevolle stromende essenties geblokkeerd en ontstaat er terughoudendheid en een zekere levenloosheid in de persoon. De Persoon van Zijn is vol leven, meningen en voorkeuren. Er is alleen geen overmatige gehechtheid en  lading.

Een persoon die zich in het lichaam realiseert dat hij of zij bewustzijn is voelt zich levendig, fris, ontvouwend, verbonden met alles en tegelijk doorzichtig en onveranderlijk. Moeilijk te verwoorden.

Wat staat er tussen jou en de Persoon van Zijn in? Dat zijn altijd concepten. In het zien en ervaren ontstaat de vrijheid vanzelf. Belangrijk is dat er ook een lichamelijk ervaren is. Het lichaam, denken en voelen wat altijd beweegt.  Het is eindeloos. Zien, aanvaarden, dragen en volledig tot je nemen is de verandering naar vrijheid. En daar hoef je niets voor te doen. Ontspannen is genoeg en dat is in feite ook een niet doen. De Persoon van Zijn is vrij en voortdurend in proces met anderen, de omgeving en het universum. Als deze beweging stroomt in de onveranderlijke leegte.

Dit is wat er naar bovenkomt in de Authenticiteitcirkels en het Focussen naar Essentie.

 

Context van mijn begeleiding

De oneindige zoeker vanuit nieuwsgierigheid zonder ideaalbeeld of bedoeling

Vormen van spirituele beoefening komen voort uit de evolutie van de menselijke geest

Psychologische groei en ontwaking zijn twee verschillende dingen en verlopen via wegen die niemand precies kent. Ik zie bij mezelf en anderen dat de vormen die ik aanbied verandering te weeg brengen, maar hoe dat precies gebeurd weet ik niet. Ik zie steeds meer dat alles een klein stukje is in een oneindige puzzel. Uit onderzoek blijkt wel dat het verblijven in hogere bewustzijnsstaten de psychologische groei bevorderd. Dit komt waarschijnlijk omdat je vanuit een getuige of essentiele staat oude fases makkelijker loslaat en verder groeit.

Dragen en geleiden van lijflijke sensaties (containment) komen steeds terug als werkzame ingredient van groei en ontwaking

Er zijn allerlei beoefeningen en het aantal vormen neemt toe met de snelheid van onze ontwikkeling als mensheid. Wanneer iets werkt blijft het bestaan en wanneer het niet (meer) werkt sterft het vanzelf. Zo sterven er in de natuur ook steeds weer creaties uit.

Ik beweeg me al zeker twintig jaar in de spirituele scene en zie vormen komen, populair worden en weer afnemen in aandacht. Vormen zoals biodanza, familieopstellingen en circling zijn relatief nieuw. Circling (Authenticiteitcirkel) zie ik op dit moment in populariteit en werking toenemen. Vipassana meditatie en zweethut zijn vormen die al veel eerder bestonden. Het worden er steeds meer. De kunst is om per persoon en situatie een goede compositie te maken van spiritueel werk. De innerlijke cultuur van de mensheid en de vormen van het universum worden ook steeds complexer en voller. Dat is een oneindig proces. Een wijze van nu zit complexer in elkaar meer dan een wijze van toen. Dat is onvermijdelijk.

De leegte blijft altijd hetzelfde, de vorm steeds complexer

Dit weekend heb ik met name ervaren en geobserveerd hoe verschillende technieken het lijden en groei op verschillende manieren beinvloeden. Ik zie steeds meer waar je welke vorm kunt inzetten en dat het een combinatie is van groei op Ik, Wij en het Grotere nivo. Ik is meer het contact met bewustzijnsstaten van ontwaking en individuele (ziels) groei. Wij is meer het innerlijke contact met collectieve waarden. Het ondergaan van de verschillende vormen van beoefening lijkt het meest effectief. Ik zie dit onder andere in de ontwikkeling van mensen in mijn training waarin meerdere vormen samenkomen.

1.Ik.
De zweethut gaat over het dragen van hitte en het contact met de natuur. De vier elementen (aarde, lucht, water en vuur). Onder druk van de hitte komt er onbewust materiaal en visioenachtige inzichten boven. Het geeft inzicht in de ontvouwing van de ziel. Verbonden ademen vind ik hier ook onder vallen.

Focussen naar Essentie is vooral het transformeren van lijflijke sensaties naar non duale ervaringen.

2.Wij.
Zo heb ik het idee dat familieopstellingen vooral werkt om compassie te krijgen voor de fase van ontwikkeling van een (familie) systeem. Door het helder kunnen zien waar het systeem zich bevindt kan jij je plek beter vinden en maakt het systeem een volgende stap.

Authenticiteitcircel gaat over het dragen van lijflijke sensaties en alles wat opkomt in het moment in contact brengen. Hierbij komen onderdrukte gevoelens in contact boven. Het gaat meer over zien en ervaren hoe iedereen een andere perceptie heeft van het zelfde moment en hoe je daarin samenkomt en in liefde kunt leven.

3.Het grotere.
Satsang zoals in Advaita Vedanta en Bhoedistische oefeningen leggen de nadruk op het grotere. Het zijn voorbij de vorm en groei. Dit is een directe perceptie van heelheid zonder tegendeel. Deze staat van zijn wordt over het algemeen gezien als verlichting. Voor mij is dit slechts een deel van het geheel.

Kruisbestuiving van disciplines.
Zo zijn er nog honderden vormen die een eigen werkzaamheid hebben. Ik spoor mensen aan verschillende vormen te doen en te ervaren. Het ervaren van al die verschillende indrukken verwezenlijken op de een of andere manier groei en ontwaking.  Wanneer er een voorkeur is voor een vorm of bewustzijnsstaat loop je vast.

Ik krijg soms een reacties op mijn posts van mensen uit de advaita vedanta hoek dat het in of als non dualiteit verblijven alles oplost. Voor mij is dat een beperkte kijk op het geheel en ik zie het daarom als kinderspiritualiteit. De belevingen van dualiteit, persoonlijkheid, inferieuriteit, binnen, buitenwereld, etc. zijn er niet voor niets. Die horen bij de eenheid van wat is en wanneer die worden buitengesloten ontstaan er problemen. Al die schandalen rondom spiritueel leraren hebben te maken met het onderschatten van het aspect groei van de persoon. Het volwassen en geintegreerd zijn. De opwarming van de aarde en allerlei andere problemen die uiteindelijk voor het uitsterven van de mensheid kunnen zorgen komen voort uit een ontkenning van de innerlijke ontwikkeling van bewustzijnsstaten en groeistaten. In een perceptie van eenheid is er geen binnen of buiten. Dat betekent echter niet dat er geen binnen en buiten is. Al deze percepties zijn waarheid en in al deze percepties ligt een stukje van de puzzel.

Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn uitspraken, dat betekent niet perse dat ik gelijk heb

Mijn werk komt voort uit een oneindige exploratie van het leven. Ik begrijp het leven niet en ik ben nog nooit iemand tegengekomen die het wel begrijpt. Het proberen te doorgronden van het leven is daarom niet onzinnig. In de Nederlandse cultuur is op dit moment van onze ontwikkeling geluk maakbaar en zijn onwetendheid en inferieuriteit een schaduw fenomeen. Wat zou er gebeuren wanneer alles er mag zijn? Dat is heelheid. Dan is alles nu verlicht.

Ik ben een oneindige zoeker vanuit nieuwsgierigheid, zonder bedoeling of ideaalbeeld

De wereld van vandaag is veel complexer dan een paar eeuwen geleden. De problemen die we als mensheid hebben zijn ook complexer. Het kan niet anders dan dat we naar een meer geintegreerde vorm van ervaren bewegen. Deze vorm bevat heelheid, incompleetheid en een systemische onbegrijpelijke intelligentie. Vanuit de Authenticiteitcirkel kan ik zien hoe vanuit een dergelijke complexiteit toch duidelijke richting kan ontstaan. Dat gebeurt namelijk door het volgen van het leiderschap wat er in iemand ontstaat door het aanvoelen van de situatie. Er hoeft niet perse een overzicht te zijn of helderheid van de situatie. Het is de werking van het systeem en de groepsintelligentie die voor de juiste actie zorgt. Heling en harmonie zijn de onderstroom in het leven en de ontvouwing van het universum.

Het durven verblijven in niet weten is een oplossing voor het omgaan met complexiteit

Wanneer er meer beoefening ontstaat van de we-space kan er een nieuwe ontwikkeling komen. De oude we-space is de gezamenlijkheid als stam en de ouderling als leider. De nieuwe we-space is het individueel erkennen en containen van de verschillen en vandaaruit de aanwezige informatie in de groep als leider zien. Wanneer een groep verbinding voelt en elk individu zichzelf kan zijn ontstaat er een antwoord op de complexiteit van het geheel.

De nieuwe leider is niet een persoon, maar een manier van zijn met elkaar

1.De erkenning en werkelijke aanvaarding dat ieder op zijn eigen eiland zit (verschil in ontwaking en groei fases)
2.Het individueel lijflijk dragen van het verschil (het lichaam weet meer en is in totale verbinding met alles)
3.Het ervaren van de we-space (een uitdijende ervaring van verbinding) die uit het dragen van de verschillen voortkomt
4.Systemische wij veld wat ontstaat uit de we space waarin alles zich in verbinding zich uitspeelt, mits een ieder zijn impuls volgt en in contact brengt.
5.Oneindige (harmonie zoekende) groei….

De vijf pijlers zijn in de Authenticiteitcirkel de facilitator en leider. Wanneer deze zijn verinnerlijkt komt de groep dieper en dieper in ontlading van schaduw, groei en non duale extase.
Satsang op youtube

Individueel bewustzijn is het raam naar het universele bewustzijn

Wakker worden en volwassen worden zijn twee verschillende processen

Tijdens het Focussen naar Essentie en de Authenticiteitcirkel kom ik steeds weer tegen dat wat iemand denkt wat het is bepaalt hoe de vorm werkt. Dit geldt ook voor hoe jij denkt over Zelfrealisatie en verlichting. Ik vind het boeiend om te zien hoe twee gevestigde leraren zo van gedachten wisselen.

AH Almaas die uitgaat van het feit dat het universele bewustzijn niet anoniem kan zijn, omdat het altijd door een persoon wordt ervaren. Rupert die uitgaat van het onpersoonlijke universele bewustzijn wat zich kan ervaren zonder de persoon.

Beide standpunten zijn niet echt te bewijzen, maar hoe jij er over denkt of ervaart heeft invloed op je teaching. ik neig richting Almaas, omdat ik op een gegeven moment mijzlef de vraag stelde waarom dit lichaam, denken en voelen steeds maar weer in mij als bewustzijn verscheen. Totdat ik me realiseerde dat de realisatie als kennendheid door het lichaam, denken en voelen gebeurt. Zo ben ik tot mijn Focusreeks gekomen en uitendelijk de authenticiteitcirkel.

Almaas praat vervolgens over meerdere manieren van eenheid. Hij heeft dit uitgewerkt in zijn boek Negen facetten van eenheid. Na het lezen herken ik deze vormen van eenheid ook. In het begeleiden van mensen komen ze vanzelf boven en kan ik ze nu spiegelen. Het is niet altijd de ervaring van Kennendheid. Dat is slechts 1 perspectief.

Het geloof dat de ervaring van de wereld een illusie kan het hart weghalen in het dagelijkse leven. Ik gebruik het motto; het leven is echt, omdat het meer recht doet aan mijn realisatie. Dit is het punt waar Almaas op blijft hameren.

Niemand heeft 100% ongelijk. Hoe kun je beide standpunten insluiten. Ik heb het idee dat almaas het persoonlijke en het onpersoonlijke includeerd als waar. Als ik dan de reacties onder de video lees, dan gaat de score toch naar Rupert. Dat is wat mij betreft de valkuil van deze vorm van advaita. Het ideaalbeeld van alleen maar kennendheid willen zijn, terwijl het persoonlijk niet te ontkennen valt in mijn ervaring.

 

 

Advaita Vedanta

De persoon is nooit vrij, jij altijd

Bij mij ga je als alles de deur uit. Ik gebruik daarvoor een bruin flesje met een essentiele substantie die alles oplost en geneest. Dat flesje noem ik Focussen naar Essentie. Dat wil je toch niet kopen? Dat bestaat niet, zo’n middel.

De uitwerking bestaat grofweg uit twee stappen;

1.Ik ben niets dat is wijsheid,
Binnen twintig minuten laat ik je direct ervaren als iets apart van lichaam, denken, voelen en de wereld. Dit gebeurt door het lijflijke gevoel en alles daaromheen te begroeten en er een paar minuten mee te zijn. Je ervaart jezelf als non duale leegte, ruimte, stilte of liefde. De hele zoektocht en alle dagelijkse problemen zijn weg.

Ik ervaar mezelf als niets waardoor ik gescheiden ben van de persoon en de wereld.

2.Ik ben alles, dat is liefde.
Nadat het niets gerealiseerd is, komt de realisatie dat ik/jij ook het lichaam, denken, voelen en wereld ben. Dat gebeurt door alles in de leegte te verwelkomen als mezelf. Nu ben ik beiden, niets, alles, de persoon en voorbij de persoon. Dit besef noem ik de Persoon van Zijn. Het is een alles omvattende ervaring.

Kom het eens ervaren tijdens een Focus naar Essentie sessie, het kan geen kwaad.

Waarom mediteer je nog na Zelfrealisatie?
De persoon is nooit vrij. Het zalaltijd verlangen, lijden, willen overleven en karma uitleven. De persoon is in van alles beperkt; het heeft twee armen en twee benen, een maximale lengte, etc. De persoon moet dagelijks herinnert worden aan het pure wat de oorsprong is van alles.

Het is als een aardewerk pot. Wanneer je het niet schoonmaakt wordt het stoffig en vies. De persoon (lichaam, denken en voelen) kan zich oneindig verbeteren in het dagelijkse leven. Het blijft onderheving aan Karma. De persoon dient elke dag in het pure te verblijven om zichzelf te voeden. Ik, daarentegen, ben los van de persoon. Dit besef geeft de persoon het gevoel niet perse te willen leven en ook niet dood te willen. Het is.

AuthenticiteitCirkel, Community building

We space en Zijnsbijeenkomsten

Heftige kwaadheid kan ook liefde zijn

In groepen is er een gezamenlijke energie en die kan zich vertalen in een sfeer, informatie of een (individuele) actie. Ik merk dat wanneer ik mij in die afstemming bevind ik dingen kan doen die ik in eerste instantie niet begrijp en achteraf gezien wel kan plaatsen.

In de authenticiteitcirkels ken ik de we space als een verbonden voelen met de groep en thema’s die bij verschillende mensen op hetzelfde moment opkomen. Ik zie ook dat er personen zijn die bijvoorbeeld de ingehoudenheid of spirituele correctheid van de groep verwoorden in chaotisch of geirriteerd expressief gedrag. Het is alsof de energie in de groep zichzelf wil zuiveren en dat dit door bepaalde personen die hiervoor gevoelig zijn gebeurt. Ik heb wel eens verhalen gehoord dat de mensen die wij in instituten vastzetten ook een dergelijke maatschappelijke rol kunnen vervullen. Dat begin ik nu te snappen doordat ik het in de groepen ervaar.

Het doet me denken aan Jezus die helemaal te keer gaat in de kerk, omdat het een commerciele markt is geworden. Het doet me denken aan UG Krishnarmurtie die te keer gaat tegen spiritualiteit en leraren.

Ik ben steeds meer benieuwd hoe deze afstemming met de we space werkt.  Ik merk bij mezelf steeds meer situaties waarin ik zelf het gevoel heb dat ik wordt overgenomen en mezelf dingen zie doen en hoor zeggen die voortkomen uit iets anders dan mijn persoonlijkheid. Persoonlijkheid zie ik dan als mij bekende gedachtenstructuren met bijbehorende gevoelens. Ik zou het kunnen zien als overgenomen worden door God of de energie die alles aanstuurt, maar dat klinkt romantisch en abstract. De werkelijkheid is soms rauw en plat. Op mijn werk kan ik ineens heftig worden, terwijl ik niet weet hoe dat precies zit. Ik zie wel dat het klopt. Er is een diep vertrouwen voor nodig om deze innerlijke impuls te volgen.

Het gaat om helderheid en alles ruimte geven. Liefde kan de vorm van woede hebben. Zachtheid heeft grenzen. De grens die de Dalai Lama voelt in het China en Tibet conflict. De Chinesen die niet toegeven en blijven onderdrukken. Compassie helpt misschien niet in alle gevallen. Vechten en confrontatie kunnen een intense liefde in zich hebben als het tot vrede leidt. Het is alleen heftig en de meeste mensen, waaronder ik, gaan het liever uit de weg. Toch merk ik dat ik die woede steeds meer kan toelaten en kan verwoorden. Het is pure kracht om niet werkende patronen te doorbreken.

In elke authenticiteitcirkel zie ik wel een persoon die deze patroon doorbrekende energie vertegenwoordigt. Deze persoon krijgt in eerste instantie veel weerstand, want het ziet er niet uit als liefde. Het ziet er uit als onrust, oordelend en niet afgestemd. Maar nu ik deze processen van dichtbij en in detail meemaak zie ik dat het pure liefde is. We hebben die scherpe doorklievende kracht ook nodig. Ik weet nog dat mijn leraar mij met de grond gelijk maakte. Ik ben haar nog steeds dankbaar.

Dikwijls voel ik het einde van deze revolutionaire energie, omdat in Nederland alle basisbehoeften grotendeels bevredigd zijn. Iedereen heeft zijn natje en zijn droogje. Waar ik de laatste tijd wel voel is dat gemis van echt contact en zingeving in onze cultuur. Dat leidt naar de-pressie en een leven aan de oppervlakte. Echte religie en Goddelijkheid zijn een taboe. Daar spreken we niet over, dat is gezweef. We kunnen nog veel meer naar ex-pressie op deze gebieden.

Mijn onderzoek is hoe ik optimaal stromend ben als persoon (lichaam, denken en voelen) in afstemming met de situatie waarin ik leef. Ik beweeg op dit moment meer en meer naar Zijnsbijeenkomsten. Ik bedenk niets meer. We zitten bij elkaar en gebruiken de peilers van de authenticiteitcirkel en we zien wel hoe het zich ontvouwt.

 

Focussen

8 Positieve effecten van Focussen naar Essentie

1.Brengt het natuurlijke helende vermogen van het lichaam op gang
Het lichaam weet hoe het zichzelf kan helen. Wat meestal in de weg staat is het overmatig nadenken en niet voelen. In de praktijk merk ik dat problemen voornamelijk te maken hebben met verkrampingen op bepaalde plekken in het lichaam. Door hier een paar minuten bij stil te staan lossen deze verkrampingen op. Wat er gebeurt is dat er een ervaring van non duale essentie komt en dat heeft als bijeffect dat de energie in het lichaam gaat stromen.

2.Er ontstaat een gezonde afstand tussen jou en een probleem, zodat je er helder naar kunt kijken
Wanneer je een probleem wordt ingezogen kun je niet meer objectief kijken en ontstaat er een tunnelvisie. Aan de andere kant kan iets te ver weg staan waardoor er te weinig verbinding is en er ook geen inzichten ontstaan. Er is een zekere afstand nodig tussen de waarnemer en het object van pijn om iets goed te onderzoeken. Door de situatie en het bijbehorende gevoel te verwoorden ontstaat er een gezonde afstand.

3.Creëert een vriendelijke relatie met het lichaam
Het lichaam is gericht op pijn vermijden en genot nastreven. Wanneer iemand pijn heeft ontstaat er vaak onbewust een neiging om het lichaam als vijand te zien. Door de pijn juist te ervaren en te zien dat het lichaam dan alles zelf oplost ontstaat er een vriendschappelijke relatie met het lichaam.

4.Brengt de communicatie tussen het denken en het voelen op gang waardoor gesloten denksystemen open gaan
In de praktijk zie ik dat een probleem altijd een gesloten denksysteem is. Het denken is abstract en blijft in hetzelfde cirkeltje na-denken. Door lichaamssensaties erbij te betrekken ontstaat er een lichamelijk denken die informatie toegevoegd waardoor gesloten systemen worden opengebroken. Ik zie het als een intervisie in jezelf.

5.Leert je open te luisteren naar jezelf, anderen en de wereld
Om Focussen te leren ga je in tweetallen te werk. Het moeilijkste is om te leren luisteren en spiegelen zonder enkele invulling. Dit is voor de meeste mensen een openbaring. De grootste openbaring is dat je iemand helpt door niet te doen en alleen open te luisteren. Deze ervaring kun je vervolgens op jezelf en de wereld toepassen.

6.Brengt wezenlijke verandering en een her-organisatie van je systeem 
Het Focussen is ontdekt in het onderzoeken wat werkt in psychotherapie. Dit bleek de communicatie tussen het hoofd en het lichaam te zijn. Wanneer iemand deze communicatie heeft is de kans van slagen van een psychotherapie of ander bewustwordingsproces gegarandeerd. Door het lichaam te betrekken wordt het hele organisme geherorganiseerd en vindt er wezenlijke verandering plaats. Alle patronen en lichamelijke patronen verschuiven in de richting van Essentie.

7.Subtiele energie wordt ervaarbaar en daarmee is de deur naar Zelfrealisatie geopend
Tijdens het proces van Focussen vertraagt het waarnemen en het denken. Het lijkt op meditatie. Het verschilt er van, omdat het gebruik maakt van specifieke stappen. Ik heb in mijn methode de nadruk gelegd op het herkennen en bekrachtigen van eenheidservaringen zoals Essenties en Zelfrealisatie. Essenties zijn subtiele energieën die een positieve uitwerking hebben op het lichaam en de beleving van jezelf en het leven. Sommigen noemen het “je ware natuur”. Zelfrealisatie komt voort uit een diepere ontspanning in deze Essentie of “ware natuur”. Deze ontspanning is voornamelijk lichamelijk en de basis voor werkelijk geluk en welzijn. Focussen brengt je binnen 20 minuten bij deze diepe meditatieve  ontspanning.

8.Het brengt je voorwaarts
Het leven en de persoon zijn ondefinieerbaar. Vanuit deze ervaring van niet weten is alles voortdurend open en vrij in beweging. Niet weten zit vol potentie. Het leven en het lichaam bouwen voort op het oude en gaan er altijd aan voorbij. Dit is een oneindig universeel gegeven.  Focussen leert je te verblijven in het niet weten, waardoor de voortgang moeiteloos zijn weg vindt.

Inquiry

Wezenlijk contact geeft een gevoel van thuiskomen

Mijn diepste verlangen is wezenlijk contact. Wezenlijk contact begint met het ervaren van al mijn lichaamssensaties. Wat zijn mijn behoeftes, hoe voelt mijn stagnatie, kan ik mijzelf als essentie ervaren, wat is de impact van de wereld op mij, etc. Alles wat ik ervaar en niet ervaar begroet ik met een zachte open houding. Bewustzijn staat open voor alles. Het lichaam is een contactorgaan.

De persoon, de ander en de wereld zijn sensaties in mijn lichaam

In het voelen zonder weerstand komt er elk moment richting in mijn leven. Voor het denken is dit moeilijk te bevatten. De stroom van het leven loopt via het lichaam, denken en voelen. Door de impact van een ander en de wereld in mijn lichaam met een open houding te ervaren ontstaat er wezenlijk contact. Dit lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. In het wezenlijke contact liggen veel pijnlijke en intense lichaamssensaties besloten. Pas wanneer ik de pijn en de extase beide kan ervaren is er wezenlijk contact met het leven. In het ervaren van wezenlijke verbinding ontstaat er een diep gevoel van vervulling en thuiskomen.

Het oefenen met wezenlijk contact is een onderdeel van het Focussen en de Authenticiteitcirkel. Het Focussen legt de nadruk op het contact met jezelf. De Authenticiteitcirkel legt de nadruk op het contact met de ander en de wereld.

Kom het eens ervaren, dan weet je wat ik bedoel. Lezen of praten over is totaal iets anders dan het werkelijk ervaren. Het enige wat ik je vraag is je ervaring zelf te dragen. Dan ben je je eigen leraar. Het leven geeft je specifieke ervaringen om te groeien. Alle lessen die je nodig denkt te hebben liggen besloten in je dagelijkse ervaring. Je hoeft nergens heen of vrij te worden. Jouw leven klopt zoals het is en dat is soms moeilijk om te zien, omdat er geen lijn in lijkt te zitten.

In mijn ervaring dient het leven om in totale vrijheid en in totale verbinding te komen met wat er is. Jezelf realiseren als bewustzijn is slechts een onderdeel. Er helemaal zijn als mens en jezelf vrij en authentiek uiten voorbij normen, waarden, regels en aannames is ook een onderdeel van totale vrijheid. Werkelijke liefde is alles ervaren en steeds weer openstaan voor wat zich aandient in jou, de ander en de wereld.

AuthenticiteitCirkel

De 5 pijlers van de AuthenticiteitCirkel

1.Commitment in contact
Iedereen verlangt naar een langdurige zorgzame relatie. In contact betekent dit dat je er bent en erbij blijft. Commitment in contact is bijvoorbeeld in een crisis of een slecht nieuws gesprek met aandacht in het contact te blijven. Alle innerlijke sensaties voelen die voortkomen uit het gedrag van de ander en jezelf. Je neemt de regie over de tijd door aandachtig te luisteren, samen te vatten en te voelen. Diegene die de meeste ruimte ervaart kan het initiatief nemen om als eerste te luisteren en ruimte te geven aan de ander. Het kan heel goed zijn dat je jouw persoonlijke grens van luisteren en erbij zijn op moet rekken. Daar waar je een grens voelt ontstaan meestal de grote doorbraken. Het in contact blijven met de ander bij gevoelens van ongemak (flight, fight, freeze) vergt concentratie en commitment. Door in contact te blijven ontstaat er een langdurige zorgzame relatie. Dat is waar iedereen naar verlangt.

Kun je de ander inademen en vanuit dat contact de communicatie en handelingen laten ontstaan. Eerst het contact en dan de rest.

2.Containment van jouw ervaring en de flow die daaruit voortkomt
Containment van je ervaring betekent blijven bij de intensiteit van je lichaamssensaties en in de ‘ik’ vorm spreken over wat er in je leeft.

Het ervaren van lichaamssensaties zonder direct te handelen (oplossen, analyseren, coachen, etc) is een lichamelijke vaardigheid. Dit is de basis van contact en empathie. Door je ervaring te dragen kun je de ander en de situatie ook dragen. In het dragen van de ervaring kan een situatie zich natuurlijk ontvouwen.

Na containment komt er een beweging, de energie dient verder te stromen, leven is een voorwaartse beweging

Containment is ook de verantwoordelijkheid nemen voor wat je inbrengt en start in het contact. Deze peiler gaat ook over de verantwoordelijkheid nemen over de actie die je de wereld in brengt.

Kun je in een conflict of upset eerst 15 seconde observeren zonder te reageren? Kun je een moeilijke boodschap brengen en bij de reacties van de ander en jezelf blijven die dit te weeg brengt?

Wat werkt is het lijflijke gevoel beschrijven en de basisstemming die erbij hoort zoals angst, blijheid, openheid, boosheid, etc. Wat ook werkt is je verlangen, je waardering of je projectie in het moment te uiten. Het gaat om die kwetsbare gevoelens en gedachtes die vaak uit de communicatie gehouden worden te benoemen. Dat is de basis van authentiek contact.

Een belangrijke vraag in contact is steeds weer; hoe is het nu met mij? Zo verlies je jezelf niet in het contact.

3.Vertrouwen op wat er is
Wanneer je leert te vertrouwen op de intelligentie van het moment ontstaan er meer mogelijkheden. Wanneer je vertrouwt op je inzichten, intuitie en gevoel van plezier twijfel je niet om dit in communicatie te brengen. In het delen van je gedachtes en observaties ontstaat jouw authenticiteit. Soms moet je hiervoor regels overtreden en/of nieuwe mogelijkheden onderzoeken. De uitdaging is risico nemen. Het opzoeken van de grenzen in het contact brengt jou, de ander en de groep verder. Om dit avontuur aan te gaan oefen je met vertrouwen in wat er in jou opkomt.

Vertrouwen start met het voelen van je lichaam en het observeren van je waarneming

Er zijn wel grenzen. Een grens in de authenticiteitcirkel is bijvoorbeeld wanneer het contact kwaadaardig wordt. Dan leg ik de cirkel als facilitator even stil. Er missen dan meestal meerdere pijlers. Het is belangrijk dat er altijd liefde in het contact zit en/of de parel in de situatie gezien wordt. Conflict in de groep op zichzelf is zeker niet verkeerd en kan heel verhelderend zijn. Conflicten komen voort uit (oude) beoordelingssystemen en die dienen doorzien te worden om diep of intiem contact te krijgen met elkaar. Dat betekent niet dat die systemen moeten veranderen, maar wel dat de lading eruit gaat. Dan ontstaat er namelijk ruimte voor helder contact.

Het gaat ook over steeds meer ontspannen met wat er is. Stoppen met vechten en doorgaan met leven. Wat gebeurt er met jou wanneer je jezelf laat meenemen door de stroom van het leven en geen weerstand biedt? Vanuit mijn eigen ervaring weet ik dat een laag dieper dan opgeven een laag is van niet meer vechten en doorgaan. Stap voor stap met een onvoorwaardelijk vertrouwen op het universum, het proces. Authenticiteit heeft te maken met de controle loslaten en vertrouwen in wat er komt.

4.Zijn in de belevingswereld van de ander
Luisteren en contact werken alleen wanneer we in elkaars wereld zijn geïnteresseerd. Ben je echt nieuwsgierig naar de ander? Er wordt niet gecoached of geholpen, tenzij iemand daar om vraagt of het zich blijft aandienen (zie ook surrendered leadership). Het uitgangspunt is dat iedereen goed is zoals hij of zij is en dat daar niets aan veranderd of toegevoegd hoeft te worden. Wanneer je dit werkelijk beseft ontstaat er rust en ruimte voor nieuwsgierigheid. Want hoe is het in die wereld van de ander als ik er niets mee hoef?

Niemand heeft het 100% verkeerd, het is interessant om naar iemand te luisteren

Wanneer je dit als startpunt neemt ligt de oorzaak van gevoelens van ongemak over de ander meestal bij jezelf. Wat kan ik doen om de ander volledig te laten zijn hoe hij of zij is? Dat betekent niet dat je alles goed vindt. Dat mag er namelijk ook zijn. Het gaat dus wel over het uitspreken wat je ervaart in de aanwezigheid van de ander. Door het delen en in contact gaan wordt alles duidelijk.

In natuurlijke nieuwsgierigheid helen ook de wonden van het niet gezien, niet gehoord en niet gewenst zijn.  De maatschappij is complex door de vele belangen. Daar staan we misschien te weinig bij stil. Het bewust worden van dit complexe krachtenveld geeft inzicht in wat jouw plek en invloed is in het geheel.

Durf ik me echt in de wereld van de ander te begeven en te ervaren wat hij of zij ervaart/verlangt? Durf ik echt achter de ander te gaan staan en me voor hem of haar in te zetten? Normaal gesproken doen alleen goede vrienden of familie hun uiterste best. Ben jij bereidt anderen door dik en dun te steunen? Ben je bereidt ruzie te maken als onderdeel van een relatie?

Domineren (fight), aanpassen (flight) of afsluiten (freeze) zijn oude beschermingspatronen. AuthenticiteitCirkel is een manier om bewust in het contact te blijven staan.

5.Jij bent leider
In het werk en het dagelijkse leven ben jij een deskundige en daarmee een leider. Iedereen heeft een stukje van de informatie. Door je over te geven aan je lichaam (intuitie) en vakkundigheid wordt de kracht van een maatschappij groter. Het verwoorden hoeft niet meteen perfect of duidelijk. Waar het omgaat is dat jij je diepste waarheid volgt en communiceert. De richting van de groep wordt bepaald door naar elkaar te luisteren. Dus niet wie het meest schreeuwt heeft de aandacht, maar laat iedereen zich horen? Om leiding te nemen heb je kennis en ervaring nodig met surrendered leadership.

Je uiten is je levensenergie laten stromen

Surrendered leadership is het volgen van je hoogste gevoel van eerlijkheid of waarheid in het moment. Jij weet wat jouw hoogste waarheid in het moment is. Dit is lichamelijk te ervaren doordat er een spanningsopbouw plaatsvindt die leidt naar een krachtige impuls om iets uit te spreken. Door hieraan gevolg te geven maak je contact met de essentie (waarde, leiding, helderheid, etc.). In surrendered leadership is er ook steeds een bewuste afweging om iets uit te spreken of juist niet. Soms wordt het belang van de groep voorop gesteld, een andere keer jouw persoonlijke belang en weer een andere keer het belang van het grotere voorbij de ervaring (intuïtie, inspiratie). Dit leer je vanzelf onderscheiden voor jezelf.

Wanneer het centrum, de innerlijke kern, de ruimte krijgt en zich verstevigt, wordt de essentie IK BEN sterker. Er ontstaat meer ruimte voor de bewegingen van de persoon, anderen en de wereld. De ervaring IK BEN wordt persoonlijk en oneindig groot.

AuthenticiteitCirkel, Focussen

De kracht van Focussen en Authenticiteitcirkel

Focussen en Authenticiteitcirkel nodigen de Persoon van Zijn uit

De Persoon van Zijn is een beleving van een uniek persoon die bestaat uit non duale essenties zoals; helderheid, koninklijkheid, versmeltende liefde, kracht, vreugde, spontaniteit, leegte, etc. Vanuit de Persoon van Zijn wordt het leven ervaren als probleemloos. Probleemloos in die zin dat de emotionele commotie en lading uit het drama van het dagelijkse leven er niet is. Dagelijkse problemen worden simpelweg opgelost of niet ervaren. Er is wel een gevoel van nabijheid en intimiteit met alles wat ervaren wordt. Aan de ene kant is de beleving van de persoon ondefinieerbaar ruim en leeg, aan de andere kant persoonlijk, echt en voluit.

In het Focussen leer je hoe je vanuit een emotioneel geladen probleem of een langdurig lijden naar een non duale essentie komt en van daar uit opnieuw naar de situatie kan kijken. Het is een gestructureerd aan te leren proces. De perceptie en handelingen vanuit een non duale ervaring zijn zonder stress en helend. Het lichaam weet precies hoe het zich in deze natuurlijke essentie van verlichting kan brengen. Dat is voor de beleving van de verkrampte persoon moeilijk voor te stellen.

Focussen is met de aandacht naar binnen en bij Authenticiteitcirkel ligt de nadruk op het uitdrukken van impulsen. In het Focussen en de Authenticiteitcirkel leer je om de Persoon van Zijn te ontwikkelen.

In de Authenticiteitcirkel is er ruimte om de beoordelingskaders van de verkrampte persoon te doorzien en los te laten. Het is een steeds verder leren zakken in de wij-ruimte. Een overgave aan de onderstroom in het samen ZIJN. Het afstemmen op de wij-ruimte komt voort uit het subtiel ervaren van het lichaam en de sfeer in de ruimte. Wanneer je je aandacht verbreed en de sfeer in de ruimte gewaar wordt ontstaat er een andere aansturing van het systeem. Het wordt in zekere zin overgenomen, terwijl er een volledig bewustzijn is. Het lijkt op de staat van zijn tijdens opstellingenwerk. Er is een twijfelloosheid en gemak. Wat ik zie is dat de levensenergie zich vrij wil bewegen en vanuit het bewustzijn van de wij-ruimte komt dit proces van vrij ZIJN en heling op gang. Wachten op een ander of een beter moment is geen optie. Er wordt actie van jou gevraagd in het leven.

Een absolute voorwaarde is om de totale verantwoordelijkheid te nemen voor je innerlijke ervaring en de impuls die daaruit voortkomt. Deze vrije manier van denken en handelen is ons afgeleerd en kan weer ervaren worden in de cirkel.

Gisteren in de Authenticiteitcirkel was duidelijk te zien dat mensen op sommige mensen werden overgenomen door een impuls die voortkwam uit de groepsenergie. Het ging dit keer vooral om het onderdrukte los te maken. Er werd bijvoorbeeld geconfronteerd, geschreeuwd, (naakt) gedanst en fysiek gestoeid. Kenmerkend was dat alles veilig bleef en gedragen werd door de groep. Er was geen kwaadaardigheid. De grootste uitdaging was om bij dit zichzelf sturende spektakel aanwezig te blijven. Pas nadat dit alles werd uitgedrukt ontstond er een basis voor echte stilte en verbinding.

Ben je (ook) bereid alle kaders los te laten en jezelf te laten bewegen door iets groters

Daar waar het Focussen een innerlijke alchemie is en de aandacht naar binnen brengt is de Authenticiteit meer een proces van naar buitenkomen. Het mixen en samenkomen van al die percepties is ook een alchemistisch proces. Voor het denken is dit proces vaak moeilijk te vatten en wordt daarom als chaotisch ervaren. Het leven vergt een kunnen verblijven in de intensiteit van stilte, leegte en chaos. Vanuit deze vormloze staten kan zich een zuivere impuls vormen die zich vervolgens kan uitdrukken.

Focussen en Authenticiteitcirkel vullen elkaar aan en kunnen niet zonder elkaar. Ze staan symbool voor de persoon en de groep. Het voluit leven bestaat uit een beweging naar binnen die zich vroeg of laat naar buiten wil uitdrukken. Wanneer een van die processen onderdrukt wordt ontstaat er verkramping, stress en lijden.

Verlichting is niet te kaderen, er is chaos en stilte

Verlichting is jezelf als Bewustzijn of DAT wat daaraan vooraf gaat te ervaren en tegelijk onverschrokken persoonlijk te zijn. Met onverschrokken persoonlijk bedoel ik dat het belevingskader los kan staan van de groepsdruk of aanpassing en tegelijk volledig onderdeel van diezelfde groep kan zijn. Het denken en handelen is origineel en afgestemd op wat er nodig is om de levensstroom onbelemmerd te laten stromen. De levensstroom is vrij van de menselijke kaders van goed en kwaad. Dat vergt een diep vertrouwen in het proces van het leven.

Oefeningen, Werk

Wat brengt de training tot ZIJNsgerichte begeleider?

Hoe bij het goede gevoel te komen door niet te doen is de vergeten kennis

Door het focussen leer je hoe je steeds weer bij het goede gevoel in het lichaam komt. Dit heeft consequenties voor je leven. Dit goede gevoel wordt namelijk je basis. Handelen vanuit het goede gevoel heeft effect op je werk, relaties, opvoeding, de wereld.

Het goede gevoel varieert van non duale essenties zoals ruimte, kracht, liefde, aanwezigheid tot lichamelijke effecten zoals ontspannen, genieten en meer extatische vormen.

In de authenticiteitcirkel leer je om er te zijn met wat er is. Dit begint met het delen van wat je opmerkt in contact. Wat je opmerkt zijn lichamelijke sensaties, gedachtes en observaties van dingen buiten het lichaam. Dit is jouw wereld en alles wat er waar te nemen is. Wanneer je het taboe op deze waarnemingen weghaalt en in contact brengt ontstaat er authenticiteit en diepgang in contact.

In de authenticiteitcirkel gebeurt van alles; van liefde tot conflict. Alles wat we in de wereld zien qua communicatie komt naar voren waardoor je direct kunt oefenen om jouw hoogste waarheid in te brengen. Wanneer je dit beheerst heeft dit invloed op je relaties en daarmee de wereld. Men weet wat je denkt, voelt en waarneemt, waardoor er een persoonlijk contact ontstaat.

Naast de realisatie dat je onpersoonlijk bewustzijn bent is er de persoonlijkheid die zich wil uitdrukken in de wereld. Er is ook zoiets als de Persoon van Essentie, die komt langzaam en zeker naar voren in het proces van drie maanden contact.

In de training tot zijngeorienteerde begeleider leer je deze processen (in jezelf en de ander) te herkennen en te begeleiden. Het is de kunst van het niet doen en luisteren die centraal staan. Alle kennis en ontspanning komen voort uit ZIJN. Door hier een half jaar mee bezig te zijn ontstaan er meer momenten van bewust ZIJN in je leven. Het is als een nieuwe vorm van geluk die je leert waarderen.

De eerste drie maanden is het ondergaan van voorgenoemde methodes en in de drie maanden daarop leer je om in de begeleidersrol te stappen door eigenaarschap te nemen over het groeps en begeleidingsproces. Het bestaat uit veel doen en ervaren. Vallen en opstaan. Het is een samen zoeken naar jouw talenten en stijl van begeleiden.

De grens van een conflict in de groep is daar waar het kwaadaardig wordt

Ik ontdek steeds meer patronen in het groeps en relatieproces. Het herkennen is een ding en het bijsturen in de begeleiding is een ander ding. Hoe doe je dat? Dat is voor iedereen net iets anders. Je leert jezelf in te brengen en te volgen. Door patronen keer op keer te herkennen ontstaat er authenticiteit in je begeleidingsstijl. Dat is je kracht, je ziel.

Er blijken duidelijke peilers te zijn die leiden naar een liefdevol en daarmee veilig contact. Wanneer je deze verinnerlijkt kun je er mee gaan werken. Wanneer er geen liefde doordringt in het contact houdt het contact op. Wanneer er geen contact is wordt het leven droog, eenzaam en leeg. Deze peilers gaan we in de training onderzoeken en aanvullen.

De verveling en leegte veranderen in contact en levendigheid

In een welvarende omgeving liggen verveling en onprettige leegte op de loer. Zelfrealisatie en/of werkelijk contact geven tegenwicht aan deze fenomenen. Ik vermoed dat met name werkelijk contact steeds vaker het onderwerp van verlangen zal worden in de maatschappij. Ik zie voornamelijk twee oorzaken;

  • het isolerende effect van overmatig gebruik van computers en telefoons
  • het verlangen naar transparantie en eerlijkheid

Bij elkaar blijven is het nieuwe scheiden hoorde ik laatst op de radio. Werk is de nieuwe kerk is ook een uitspraak die ik ergens opving in de media Dit zijn tekenen dat er iets gaande is. Er schijnt bijvoorbeeld een beweging op gang te komen waarin jonge koppels eerder in relatietherapie gaan, omdat ze zien dat scheiden geen meewaarde heeft. Zou het zo zijn dat het scheiden zijn hoogtepunt heeft bereikt en dat mensen meer gaan investeren in contact? Daar lijkt het op.

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht

Voer de volgende code in: captcha

 

Oefeningen, Werk

Training tot ZIJNsgerichte begeleider

ZIJN is vol leven

Openavond dinsdagavond 6 maart.
Voor mensen die een van mijn cursussen willen doen geef ik deze avond een demonstratie van een focussessie en doen we samen een authenticiteitcirkel. Aan de hand van deze ervaring kun je wellicht beter besluiten om wel of niet mee te doen.

Na deze training kun je zelfstanding focussessies en authenticiteitcirkels geven. Deze twee technieken maken de ZIJNskwaliteit in het leven zichtbaar en ervaarbaar. ZIJN is een niet doen vol actie. De actie die voortkomt uit ZIJN is afgestemd op het geheel en is dienend. Ik zie dit als een belangrijke toegevoegde waarde aan de maatschappij. Het gaat over zingeving, essentie, wezenlijke verandering, de eenvoud van aanwezigheid en contact.

Ik geef deze trainingen ook in de hulpverlening en gebruik hiervoor een andere website herstelgerichtluisteren. Na deze training kun je als trainer op deze website komen en/of deze website gebruiken als promotiemateriaal.

De training is op vrijdagochtenden in Amsterdam en start 30 maart 2018. Wanneer je niet op vrijdagochtend kunt of twijfelt om mee te doen neem dan even contact op. Ik kan ook mensen op de dinsdagavond laten starten.

De training bestaat uit;
1.Om de week Focussen (12 sessies)
2.Om de week AuthenticiteitCirkel (16 sessies)
3.Intensief weekend (29 juni) met onder andere zweethut, opstellingen en verbonden ademen
4.Individueel (4 sessies)
5.Intervisie na de training zolang nodig is

Kosten: 900 euro (inclusief btw, reader en all inclusive weekend). In delen betalen is geen probleem.

Training is bij mij thuis in Amsterdam (Dirk Wittehof 15) en het weekend is in Dreumel.

Het is een ervaringsgerichte training waarbij je door veel te oefenen leert hoe je personen en groepen kunt begeleiden. Ik verwacht volledige committent (aan jezelf), wat betekent dat je maximaal drie lessen kunt missen en je bereidt bent om jezelf (op een vriendelijke manier) te confronteren. Mis je meer dan drie lessen dan kun je die tegen extra betaling individueel inhalen.

In het tweede deel van de training (sept-nov) geef je minimaal een keer les aan de groep en begeleid je minimaal een persoon vier sessies thuis of eigen praktijk. Beide aspecten evalueren we in de groep. Lesgeven is een intensieve manier van leren.

Ben je bereid om zelf te veranderen, anderen te begeleiden in hun verandering en je innerlijke aandacht te intensiveren? Meld je dan aan.

Aanmelden: door 200 euro over te maken op NL 87 ABNA 0535232578 tnv Ferry Maidman en mij een bericht sturen via onderstaand formulier.

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht

Voer de volgende code in: captcha

Zijnsgerichte begeleider

Wakker worden en volwassen worden zijn twee verschillende processen

Persoonlijke groei.
Wil je zes maanden aandacht geven aan jezelf?  Wil je de volledige verantwoordelijkheid nemen voor je persoonlijke groei?Wil je een leven waarin werk, relatie, gezin en betekenis voor het geheel in evenwicht samengaan?

Mensen begeleiden.
Wil je zelf mensen gaan begeleiden in hun persoonlijke groei?  Wil je gevoel, geluk en verlichting gestructureerd in je begeleidingsaanbod opnemen?  Het is mogelijk.

Na deze training;
kun je zelfstanding focussessies en authenticiteitcirkels geven
sta je volledig in contact met jezelf, de ander en het grotere
ben je zeker over je rol(len) in de wereld en onderneem je actie
is er rust in je ervaring

Het denken heeft de eigenschap om een gesloten systeem te creëren en geen nieuwe informatie toe te laten. Denken draait in rondjes. Een uitweg is het lichaamsbewustzijn te betrekken.

In mijn training leer ik je twee eenvoudige en gestructureerde manieren om jezelf en anderen via het lichaam tot geluk en evenwichtige actie in de wereld te brengen. Jouw lichaam weet precies hoe jij (steeds weer) tot de juiste keuze komt.

Een leraar geeft les vanuit het kader waarin hij zelf tot realisatie is gekomen

De methode bestaat uit drie aspecten;
1.simpele theorie over de opbouw van de Persoon van Zijn en wat belangrijk is in het begeleiden van mensen
2.ervaren en oefenen van Focussen naar Essentie en Authenticiteitcirkel
3.het groepsproces

Verlichting is vol leven en heeft een eigen intelligentie.

Na deze training kun je zelfstandig Focussessies en Authenticiteitcircels geven en heb je evenwicht in je dagelijkse leven. De twee technieken die ik je leer maken de ZIJNskwaliteit in het leven zichtbaar en ervaarbaar. De actie die voortkomt uit ZIJN is afgestemd op het geheel en is dienend. Ik zie dit als een belangrijke toegevoegde waarde aan de maatschappij. Het gaat over zingeving, essentie, wezenlijke verandering, eenvoud van aanwezigheid en echt contact.

Er ontstaan meer momenten van bewust ZIJN in je leven.

De training duurt een half jaar en kan gedaan worden op vrijdagochtend of dinsdagavond. Je kunt elk moment beginnen.

De training bestaat uit;
1.Om de week Focussen (12 sessies)
2.Om de week AuthenticiteitCirkel (16 sessies)
3.Intensief weekend  met onder andere zweethut, opstellingen en verbonden ademen
4.Individuele sessies (4 sessies)
5.Intervisie na de training zolang nodig is

Je hebt een half jaar elke week een bijeenkomst!

Kosten: 900 euro exclusief btw en inclusief reader en all inclusive weekend. In delen betalen is geen probleem. Heb je al een authenticiteit of focustraining gedaan dan kun je dat bedrag wat je al betaald hebt aftrekken van bovenstaand bedrag. Zorgverleners kunnen deze cursussen en training (grotendeels) vergoed krijgen via PLB uren of Levensloopbudget. Kijk bij je werkgever wat de mogelijkheden zijn. Je kunt de website  herstelgerichtluisteren gebruiken in de communicatie.

Het is een ervaringsgerichte training waarbij je door veel te oefenen leert hoe je personen en groepen kunt begeleiden. Ik verwacht volledige committment (aan jezelf), wat betekent dat je maximaal drie lessen kunt missen. Ik verwacht dat je de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leerproces. Mis je meer dan drie lessen dan kun je lesstof tegen extra betaling individueel inhalen.

In het tweede deel van de training geef je minimaal een keer les aan de groep en begeleid je minimaal een persoon voor vier sessies. Beide aspecten evalueren we in de groep. Lesgeven is een intensieve manier van leren. Tijdens het weekend in juni besteden we aandacht aan het voorbereiden van een les.

Ben je bereid om zelf te veranderen, anderen te begeleiden in hun verandering en je innerlijke aandacht te intensiveren? Meld je dan aan.

Aanmelden: door 200 euro over te maken op NL 87 ABNA 0535232578 tnv Ferry Maidman en mij een bericht sturen via onderstaand formulier.

2019 eerste blok (tweede blok is na de zomervakantie en begint in september)

Dinsdagavond voor Focussen: 22 jan, 5, en 19 febr, 5 en 19 maart en 2 april
Tijd: 19.00 – 21.30

Vrijdagochtend Focussen: 25 jan, 8 en 22 febr, 8 en 22 maart en 5 april
Tijd: 9.30-12.00
Doel: 
vertalen van je vakhebied naar het Focussen. We gaan samen de grenzen verleggen

Vijdagochtend Authenticiteitcirkel:18 jan, 1 en 15 febr, 1 , 15 en 29 maart, 8 en 19 april
Tijd: 9.30 – 12.00

Dinsdagavond Authenticiteitcirkel: 29 januari, 12 en 26 februari, 12 en 26 maart, 9, 16 en 23 april
Tijd: 19.00 tot 21.30

Weekenden (je kunt een weekend kiezen):
29-31 maart
7-9 juni
6-8 september
22-24 november

Meer informatie over de weekenden..

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht

Voer de volgende code in: captcha

Focussen, Inquiry

Vertrouw op je transpersoonlijke ervaringen

Het lichaam staat in direct contact en komt voort uit het universum

Vanuit mijn ervaring met focussen merk ik dat het innerlijke genezingsproces volledig vanzelf gaat wanneer het lichaam betrokken wordt. Het genezingsproces is van somatische ziektes tot Zelfrealisatie waarin je jezelf ervaart als niets of alles. Ziekte of een gevoel van pijn is een signaal vanuit het lichaam dat er iets is gestagneerd. In het lichaam en geestmodel zit echter een kennis van oorspronkelijkheid of gezondheid en wanneer je dat principe in beweging kunt zetten ontstaat er zelfgenezing.

Het lichaam weet hoe het zichzelf kan helen

In het filmpje hieronder vertelt Stanislav Grof hoe hij in 37 jaar onderzoek naar ongewone bewustzijnsstaten tot deze conclusie komt. Het werk van de therapeut of leraar is met name ruimte te geven aan dit innerlijke genezingsproces. Hij begon zijn onderzoekstocht nadat hij vrijwillig participeerde in experimenten met lsd. Dit werd later een verboden middel en hij kwam er door toeval achter dat verbonden/holotropic ademen dezelfde soort ervaringen brachten. Er is een verband tussen sneller ademhalen en het opkomen van informatie uit het onbewuste. Dit heeft hij uitgewerkt.

Wat jij ervaart is waar

Ik weet uit eigen ervaring dat het mezelf beperken tot het puur persoonlijke/lichamelijke en de wereld van materie een ervaring van te kort en ziekte brengt.

Waar het mij omgaat is dat wanneer je het lichaam betrekt er een integratie ontstaat van allerlei staten van zijn. Ik gebruik soms ook nog het verbonden ademen, maar het focussen op zichzelf is veelal voldoende. Ik heb in het focussen een reeks ontwikkeld die de transpersoonlijke ervaring van essentie blootlegt. Het ervaren van (non duale) essentie is helend. Heling is zoals ik het zie een oneindige integratie van afgescheiden delen tegen de achtergrond van het besef dat je bewustzijn of het Absolute bent. Dit klinkt voor sommige mensen misschien esoterisch of te ver van mijn bed. De werkelijkheid is dat het concreet, dichtbij en eenvoudig is.

Wij zijn spirituele wezens met een menselijke ervaring (en niet andersom)

Er is een kleine groep mensen die deze ervaringen zelf opdoet in het werk met verbonden ademen, ayuhuasca en andere manieren die transpersoonlijke ervaringen opwekken. Het transpersoonlijke geeft een completere ervaring van wat je bent. Dat wat je bent is complex en niet te bevatten. Het ontstaan van het universum en het leven zoals wij het ervaren is door niemand te begrijpen.

Zelf heb ik verschillende bewustzijnsverruimende middels ervaren en vooral het ademwerk heeft mijn interesse, omdat er geen middelen voor nodig zijn. Transpersoonlijke ervaringen zoals; eenheidservaringen, mediamieke ervaringen en droombeelden) hebben mijn beleving van het leven zeker veranderd. Het is moeilijk na te gaan wat nu door wat komt. Zo heeft simpelweg ouder worden ook een helend en bewustzijnsverruimend effect. Wanneer ik in een thema of situatie vastloop ben ik er in ieder geval met een beetje sneller ademen en/of focussen zo weer uit. Stagnatie van energie, die vaak door het conceptuele kader wordt veroorzaakt waarmee je de wereld beoordeeld, is makkelijk in beweging te brengen.

Stanslav Grof gaat ver in dit onderzoek. Hij ziet verbanden tussen geboortetrauma’s en de hedendaagse crisis in de wereld. De hypothese is dat we wel fysiek geboren zijn, maar de geboorte niet emotioneel verwerkt hebben. Dit speelt zich uit in allerlei energieen zoals destructie, hebberigheid, geweld, etc. Wanneer je het geboortetrauma heelt, wat het lichaam en geest systeem zelf doet met onder andere transpersoonlijke ervaringen ontstaat er een harmonieuze innerlijke beleving en daarmee een betere wereld. Het doorleven van het geboortetrauma staat in verbinding  met het idee van Zelfrealisatie. Het leidt naar innerlijke en daarmee uiterlijke bevrijding.

Hij onderscheid vier fases in het geboren worden;
1.de tijd in de baarmoeder
2.de tijd wanneer de geboorte begint begint en het geboortekanaal nog gesloten is en er een gevoel van stikken en benauwdheid is (slachtoffer, eindeloos lijden, hulpeloosheid, duivel, geweld)
3.de tijd dat het geboortekanaal opengaat en er zicht op opluchting ontstaat (revolutie, verandering, hoop)
4.het moment van loskomen van de moeder

Elke fase kent zijn eigen uiting van trauma die op latere leeftijd gesymboliseerd worden door bepaalde (archetypische) beelden en patronen. Hij is er van overtuigd dat het geboortetrauma, wat iedereen heeft, de problemen in de wereld van agressiviteit en hebberigheid veroorzaken. Het geboortetrauma kan niet met gesprekstherapie geheeld worden, omdat het pre verbaal is.

Wat zou er gebeuren als je al je kaders opent voor nieuwe invloeden?

AuthenticiteitCirkel, Community building

Een kaart van de AuthenticiteitCirkel

Liefde is de energie die het universum doordringt, dit kun je ervaren in onmiddelijk contact

Er gebeurt veel in een AuthenticiteitCirkel. Elke sessie is verschillend. Om een idee te geven waar de aandacht zich allemaal op kan richten zet ik een aantal structuren op een rijtje. In elk willekeurig contact gedurende de dag spelen al deze aspecten een rol.

Iedereen kent het wel de vergadering waar slechts een paar mensen aan het woord zijn en de anderen die zich terugtrekken en niets delen. Al die groepsprocessen op de werkvloer die nooit benoemd worden. Het wordt ons niet geleerd hoe je al deze aspecten op een prettige manier kunt openleggen.

Waar het omgaat is dat je jezelf (in dit moment) thuis voelt en/of kunt dragen in contact met anderen. Alle perspectieven van jou en de ander zijn waardevol. In het onderzoeken hoe het is om met de ander te zijn in zijn of haar wereld brengt verbinding, begrip en leiding. Dit is een voortdurende gezamenlijke dans. Niet altijd eenvoudig. Kun je elk moment volledig open en kwetsbaar zijn met elkaar. Dat vergt oefening.

Stappen.
1.context (tijdsduur, peilers)
2.contact met jezelf (meditatie)
3.contact met anderen (oefening)
4.dynamisch/open
5.sluiten
6.wat neem je mee (debrieving)

Niveaus.
1.informatie (algemene ideeen)
2.persoonlijk (persoonlijke geschiedenis, verhaal, etc.)
3.relational (in het NU)

Surrendered leadership (facilitator).
1.ik (hoe is het om mij te zijn)
2.jij (hoe is het om jou te zijn)
3.wij/groep (hoe is de aandacht/energie van de groep)
4.inhoud/context (welke onderwerp heeft de aandacht)

Modus.
yin (ontvangen/luisteraar)
yang (zenden/spreken)

Wat kun je delen (eerlijkheid).
1.Dat wat je nu buiten je waarneemt
2Dat wat je nu in je lichaam waarneemt
3.Dat wat je nu in je geest/mind waarneemt

Kanalen.
Dit zijn verschillende aandachtspunten waarmee je bezig kunt zijn tijdens het proces. Meestal ben je er met een paar bezig en vergeet je de anderen.

Er zijn er waarschijnlijk nog veel meer.
1.wat (inhoud)= spiegelen, vragen
2,hoe (proces, toon, volume, gezichtsuitdrukking) = je lijkt..
3.waarom (nieuwsgierig, geloof, motivatie) = ik stel me voor, wat ik zie, ik neem waar
4.identitet (ik verplaats me in de ander, ik ben jou)

Het wat verandert vaak, de hoe verandert minder vaak. Aandacht bij hoe gaat iets dieper in de zin van bewegen in iemands wereld. Waarom iemand iets deelt is weer een laagje dieper. Waarom roept snel afweer, verdediging op.
——————————- voorgaande gaan voornamelijk over de spreker ——————–

5.onthulling (wat er met mij gebeurt in de cirkel of  wat er al in mij was)
6.verlangen (wat wil ik, wat wil de ander)
7.groep (wat doet de groep met mij, sfeer, regels, normen, afwezigheid leider)
8.expiriment (laat ik eens iets uitproberen, ander gedrag)
9.chronologie (cirkel stil leggen?, ik was er helemaal bij, waar drijf ik af en hoe kwam dat? wat is mijn verlangen eigenlijk, wat is er tot nu toe gebeurt?)
10.uitchecken/dissociëren (elk hard oordeel of verveling heeft het gevaar er niet meer bij te zijn)
11.overkoppeling (iets wat in het moment gebeurt zuigt je naar iets uit het verleden)
12.heronderhandeling (iets opnieuw uitspelen wat nog niet is afgerond)
13.non duale ervaring
14.relatie tussen twee deelnemers
15.dat wat niet uitgesproken wordt
16.zijn met stilt of niet iets
17.conflict versus harmonie

Vormen.
1.dynamische cirkel (bepaalde tijd, geen regels, surrendered leadership)
2.verjaardag cirkel, 20 minuten een persoon in het middelpunt (vragen over NU aan de jarige, impact die het op jou heeft wat de jarige zegt, reflectie op wat de jarige zegt)

Verschillende scholen van circling.
Er zijn op dit moment meerdere mensen die het circling aanbieden en op verschillende aspecten de nadruk leggen. Hieronder iemand die voor mijn gevoel helder praat over het faciliteren van dit soort bijeenkomenst.

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht

Voer de volgende code in: captcha