fbpx
Wijsheid is voor mij een proces van ervaren, verwoorden en begrijpen. De betekenis die zich vormt in dit proces bepaalt mijn actie in de wereld. Het samen komen en door dringen in deze liefde en waarheid is mijn brandstof. De groep is de leraar. Dia-logos het uitwisselen van elkaars missies, visies, interpretaties in een open steeds diepere luisterende omgeving. Het verlangen naar innerlijke stilte (ontwaken) en het verlangen om in contact te staan met wat meest werkelijk is (groei). Ik ben altijd bezig om de kern in de dingen te zoeken. De huidige discussies over het warmer wordende klimaat staat voor mij symbool voor hoe we als mensheid zonder landsgrenzen samen kunnen komen en werkelijke oplossingen kunnen vinden voor het overleven als mensheid op de planeet. Een zeer complex probleem.

Vanuit een integrale kijk (Ken Wilber) op Zelfrealisatie is er naast de innerlijke transformatie van ontwaken ook een dimensie van groei. Hoe sta ik als mens in de materiele wereld. Dan gaat het al snel over overleven als mensheid in fundamenteel welzijn. Hieronder een interview met Peter Bakker die net zoals veel anderen oplossingen probeert te vinden.

Innerlijke transformatie brengt materiele verandering

Puma maakt jaarlijks 300 miljoen euro winst en heeft doorgerekend dat 147 miljoen euro daarvan aan de natuur moet teruggeven, omdat het tijdens het proces de natuur schaadt.  Dit is een innerlijke mentaliteitsverandering die zich uit in een materiele investering. Dit zijn integrale veranderingen, die steeds meer zullen gaan gebeuren.

Zo maakt hij zich hard voor systemische verandering wat voor mij een ander woord is voor integrale verandering op meerdere niveaus. Het klimaat en het armoede probleem zijn de twee grootste uitdagingen voor de komende tijd in de wereld. Ken Wilber is een positivist en observeert op dit moment revolutionaire verandering in alle vier de kwadranten van zijn aqal model. Steeds meer mensen die ontwaken tot technische uitvindingen en collectieve normen en waarden veranderingen. Zoals Peter Bakker aangeeft zijn alle voorspellingen moeilijk te doen voor de komende tijd, maar het denken over en verwoorden van is belangrijk.

In Australie is de temperatuur sinds 1973 slechts 1 graad warmer geworden. De bosbranden nemen elk jaar toe door dit veranderende klimaat. De hitte, droogte aan de grond en heftige droge wind waren dit jaar de facetten van een turning point en geven een blik in de toekomst.

Onder de video van Peter Bakker staat Bjorn Blomberg. Een andere heldere denker over wereldproblematiek. Zijn kernboodschap is; kijk naar een goede balans tussen kosten en opbrengsten van projecten per land. De opbrengst is uiteindelijk mensenlevens. Er is zo veel te doen en veel mensen zijn bezig om iets te doen. Zijn manier van denken geeft een manier om projecten te prioriteren.

Wijsheid is een proces waar iedereen bij nodig is

Beide personen werken op een beschouwende manier om zo een nieuwe basis voor het denken neer te leggen waarmee we de huidige problemen op een andere manier kunnen oplossen. De andere filmpjes zijn documentaires over armoede.

Jij en ik horen wereldwijd gezien ook bij die 1% onverschillige rijken

Wat kan ik doen?

De macht van de verandering ligt bij de consument. Wanneer wij anders gaan consumeren veranderen bedrijven hun beleid. Zo is het mogelijk om op jouw unieke wijze invloed uit te oefenen. Verder zal naar mijn inzicht de opwarming van de aarde voortzetten, dus vindt een goed plekje op deze mooie planeet waar je veilig kan wonen.

Share This