fbpx

AuthenticiteitCirkel

Wil je meer levendigheid, contact en diepgang ervaren? 

Wil je ervaren wat er gebeurt in het verwoorden van jezelf in contact? 

Authenticiteitcirkel is een integratie van meditatie, non violent communication, therapie en lichaamswerk. Het geeft handvatten om meer levendigheid, essentie en contact te ervaren in het moment.

Na deze training

  • Weet je hoe langdurige zorgzame relaties ontstaan in het moment.
  • Ben je in contact met je intense lijflijke gevoelens (belichaming).
  • Kun je jezelf vrij verwoorden, je hoogste waarheid inbrengen en anderen stimuleren dit te doen.
  • Weet je hoe je vanuit overgave kan handelen.
  • Ken je de basis van het faciliteren van een AuthenticiteitCirkel en de theorie er achter.
  • Doe je volledig mee in elke groep (showing up).
  • Kun je nauwkeurig aangeven wat je behoeftes zijn in contact.
  • Herken je een collectieve ervaring van non duale essentie (ruimte, leegte, liefde, kracht, aanwezigheid).
  • Experimenteer je met Guerilla circling (de pijlers en fases in het dagelijkse leven toepassen).

Authenticiteitcirkel kan ervaren worden als (diep) proceswerk waarin je leert om vanuit radicale eerlijkheid te spreken en de volle verantwoordelijkheid te nemen voor je ervaring. Het begint en eindigt in totale bevrijding, omdat je tot het inzicht komt dat er niets hoeft te veranderen aan jezelf, anderen en de wereld. 

Het gaat niet om streven naar volmaaktheid, het gaat om contact maken met wie en wat je NU bent

Een antwoord op een complexe wereld

In de Authenticiteitcirkel leer je jezelf veilig voelen waar je ook bent. Het uiten van je gedachtes en gevoelens geeft een gevoel van heel zijn, meedoen en verantwoordelijkheid nemen. Als elk individu in de groep zichzelf laat zien en gezien wordt vormt zich een collectieve wijsheid die meerdere perspectieven tegelijkertijd kan bevatten zoals; ontwaking, groei, wetenschap, culturele waarden, etc. Een dergelijke geïntegreerde waarneming is nodig om de complexe wereld waarin we leven steeds weer te begrijpen en leefbaar te maken.

Ik doe en zeg alleen nog dingen die een bijdrage leveren aan mijzelf, ik vertrouw erop dat het dan ook bijdraagt aan het geheel is. Ik ben verbonden met het geheel.

Mijn inzicht is dat iedereen verlangt naar langdurige zorgzame relaties

Relaties worden voortdurend in het moment vormgegeven. Wanneer iemand NU oordeelloos naar mij luistert krijg ik het gevoel dat er een langdurige zorgzame relatie ontstaat. Het meeste lijden komt voort uit het gebrek aan deze langdurige zorgzame relaties. Kijk een minuut in je eigen leven of dit klopt?

In de Authenticiteitcirkel werken we met vijf pijlers en zeven stadia. De pijlers en stadia geven inzicht in hoe relaties werken en hoe je verdieping tot stand brengt. Na deze training heb je voldoende ervaring met deze instrumenten om ze in het dagelijkse leven in te zetten.

Wanneer er een relatie niet goed voelt in je leven mist er minstens een pijler

Na een reeks van acht sessies ben je niet meer bang om jezelf te uiten op jouw authentieke manier in een groep mensen. Mijn ervaring met deze vorm van meditatie in contact is dat wanneer je iets eenmaal hebt geuit het een tweede keer makkelijker is. Je kunt de ervaringen en inzichten uit deze training toepassen in je dagelijkse praktijk van werk, relaties en gezinssituatie.

Waar offer jij jouw authenticiteit op in een poging je veilig te voelen, geld te verdienen en/of liefde te krijgen?

De groep staat symbolisch voor het contact met je moeder en de maatschappij. Kun je volledig jezelf zijn in het dagelijkse leven van werk, gezin en relaties? De maatschappij is je voedingsbron en het is aan jou om te nemen wat je nodig hebt en te geven waar je overvloed ervaart. Dit is voor iedereen anders.

Het ego van de ouder gebruikt de onderdrukking van de ziel van het kind om de eigen machtspositie in het gezin te handhaven en het beeld van de gezinspersona op te vijzelen. In een vreemde kronkel identificeert het kind zich met de machtige ouder. Dit is de oorzaak van de eindeloze geboorte van de onderdrukte persoon die zichzelf wil verbeteren. Deze onderdrukking van de ziel kun je ook terugvinden  in de maatschappij als geheel. 

Naast het voortdurend innerlijk transformeren van lijden is authentiek contact een belangrijk ingrediënt in mijn teaching. Ook wanneer je jezelf niet meer identificeert met gedachtes en gevoelens is er nog steeds een behoefte aan vrij contact in de wereld

Liefde is de energie die het universum doordringt, dit kun je ervaren in contact

De Authenticiteitcirkel is een groepsproces van drie maanden. Mijn inzicht en ontvouwing op het gebied van het verspreiden van ontwaking en groei is dat alle wijsheid in de groep is. Wanneer iedereen zijn of haar kennis inbrengt ontstaat er een integrale wijsheid die ons allemaal verder brengt. Er zijn een aantal spelregels en vormen waar de groep zich aan houdt. In dit speelveld komen alle projecties die jij hebt op mensen, groepen en de maatschappij naar voren. Door deze projecties te doorzien en te ervaren lossen ze in het moment op.

Er zijn twee of meerdere personen en slechts een interactie (we space)

Ik zie verschillende patronen veranderen tijdens dit drie maanden traject;

Van terughouden en uitgenodigd willen worden naar initiatief nemen en deelnemen.
Van observeren en scannen van het groepsproces naar voelen wat er innerlijk speelt.
Van jezelf inhouden naar vrij zijn van sociale angst.
Van oplossingsgericht luisteren naar open luisteren.
Van reageren naar verblijven bij de intensiteit van de sensaties.
Van niets durven naar meedoen.
Van braaf doen wat er gevraagd wordt naar wachten op een innerlijke impuls tot actie.
Van stiltes vullen naar in stilte zijn.
Van bevroren lichaamshouding naar belichaamde aanwezigheid.
Van verveling en oordelen naar essentie en zijn.
Van sociale angst naar veiligheid waar je ook bent.

Waking up, growing up, cleaning up and then…. you showing up

Wanneer iemand werkelijk opengaat in de cirkel zie ik allerlei Essenties naar boven komen.  Dit is een ervaring van persoon zijn met als kern compleetheid, leegte, liefde, vakkundigheid, stilte, helderheid, kracht en zachtheid. Het is een intieme en kwetsbare ervaring. Ik noem het de Persoon van Zijn. Het is een beleving van de afwezigheid van de lading dat jij of het moment anders zou moeten zijn. Er is een totale ontspanning in hoe het NU is.

Het delen (van elkaars) waarheid brengt heling

De Authenticiteitcirkel is ook een vorm waarin je kunt beleven wat de potentie van een groep mensen is die werkelijk met elkaar in contact zijn. Zonder iets aan jezelf, de ander of de wereld te veranderen kunnen we volledig in vrede en liefde samenleven en iets manifesteren. Het gaat om hoe we het in contact zijn inrichten. 

Het resultaat is onder andere dat je leven aanvoelt als een ervaring zonder weerstand. Dat klinkt misschien raar, maar ik voel het bij mezelf en anderen gebeuren tijdens de cirkels. Door te vertrouwen op wat er is gaat alles vanzelf en ontstaat er een vorm van perfectie waarbij het unieke en het collectieve voortdurend samenvallen en integreren. 

Wat is de energie die jou beweegt?

In de Authenticiteitcirkel oefen je hoe je jouw impulsen en gedachtes volgt en in communicatie brengt. Daar ligt je kracht en heling.

Het essentiële onderzoek in de cirkel is; Hoe ervaar ik meer levendigheid en contact? de sessies bouwen op in diepte en kunnen extatisch en pijnlijk zijn. In de vertraging kun je jezelf enerzijds als bewustzijn ervaren en anderzijds als een volledig kwetsbaar persoon. Er zijn ook momenten dat de hele groep zichzelf als eenheid ervaart. Dit zijn gebeurtenissen die vloeiend verlopen wanneer je de vijf pijlers goed beheerst. Een terugkerende vraag is; Hoe raakt dit moment mij?

De pijlers vormen ook een meetlat waarmee je jouw relaties kunt evalueren. Wanneer een relatie in je leven niet lekker loopt mist er minimaal een pijler in het contact.

De vijf pijlers/principes.

Er zijn vijf pijlers waar we mee werken (geïnspireerd op de pijlers van Circling Europe). De belichaming van de vijf pijlers leiden uiteindelijk naar de dood van het egoïstische perspectief. Er ontstaat een authentieke en verbonden levendigheid in het moment. Ik zie in de pijlers een beschrijving van bewustzijn zelf.

1.Containment (dragen) van jouw lichamelijke ervaring en de flow die daaruit voortkomt
Containment van je ervaring betekent blijven bij de intensiteit van je lichaamssensaties en in de ‘ik’ vorm spreken over wat er in het moment leeft. Containment is ook de verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van jouw inbreng en de re-actie van anderen.

Het ervaren van lichaamssensaties zonder direct te handelen (oplossen, analyseren, coachen, etc) is een lichamelijke vaardigheid. Dit is de basis van contact en empathie. Door je ervaring te dragen kun je de ander en de situatie ook dragen. In het dragen van de ervaring kan een situatie zich natuurlijk ontvouwen. Het lichaam weet zelf de volgende stap.

Kun je in een conflict of upset eerst 15 seconde observeren zonder te reageren? Kun je een moeilijke boodschap brengen en bij de reacties van de ander en jezelf blijven die dit te weeg brengt?

Wat werkt is het lijflijke gevoel in het moment te benoemen en tegelijk het gewaarworden van de aanwezigheid los van deze gevoelens. Er kan een innerlijke basisstemming zijn zoals angst, blijheid, openheid, boosheid, etc. Er kan ook een verlangen zijn of een ervaring van iets buiten het lichaam.

2.Commitment in contact
Iedereen verlangt naar een langdurige zorgzame relatie. In contact betekent dit dat je er bent en erbij blijft. Commitment in contact is bijvoorbeeld in een crisis of een slecht nieuws gesprek met aandacht in het contact te blijven. Alle innerlijke sensaties voelen die voortkomen uit het gedrag van de ander en jezelf. Je neemt de regie over de tijd door aandachtig te luisteren en te voelen. Dit betekent niet dat je perse open hoeft te zijn, maar dat je onderzoekt wat je reactie is. Diegene die de meeste ruimte ervaart kan het initiatief nemen om als eerste te luisteren en ruimte te geven aan de ander. Het kan heel goed zijn dat je jouw persoonlijke grens van luisteren en erbij zijn op moet rekken. Daar waar je een grens voelt ontstaan meestal de grote doorbraken. Het in contact blijven met de ander bij gevoelens van ongemak (flight, fight, freeze) vergt concentratie en commitment. Het is een bereidheid om iets van jezelf te onthullen en open te staan voor de impact van de onthulling van iemand anders. Tijdens de reeks authenticiteitcirkels betekent het dat je blijft komen, hoe zwaar het soms ook kan zijn. Dit geeft de groep vertrouwen en verbinding. Door in contact te blijven ontstaat er een langdurige zorgzame relatie.

Uit contact gaan is een vorm van agressie

3.Vertrouwen op wat er is
Wanneer je leert te vertrouwen op de intelligentie van het moment ontstaan er meer mogelijkheden zoals systemische niet rationele ervaringen of inzichten voorbij het individuele bewustzijn. Wanneer je er op vertrouwt dat je inzichten en intuitie kloppen twijfel je niet om ze in communicatie te brengen. In het delen van je gedachtes en observaties ontstaat jouw authenticiteit. Soms moet je hiervoor regels overtreden en/of nieuwe mogelijkheden onderzoeken. De uitdaging is risico nemen. Het opzoeken van de grenzen in het contact brengt jou, de ander en de groep verder. Om dit avontuur aan te gaan oefen je met vertrouwen in wat er in jou opkomt.

Ik voel contact wanneer iemand naar mij uitreikt en wanneer ik naar iemand uitreik en hij/zij mij ontvangt

Er zijn wel grenzen. Een grens in de authenticiteitcirkel is bijvoorbeeld wanneer het contact kwaadaardig wordt. Dan leg ik de cirkel als facilitator even stil. Er missen dan meestal meerdere pijlers. Het is voor mij belangrijk dat er liefde in het contact zit. Conflict in de groep op zichzelf is zeker niet verkeerd en kan heel verhelderend zijn. Conflicten komen voort uit (oude) beoordelingssystemen en die dienen doorzien te worden om diep of intiem contact te krijgen met elkaar. Wat ik waarneem is dat het schuren leidt naar werkelijk begrip en dat de lading uit oude patronen verdwijnt. De vijf pijlers helpen hierbij.

Het gaat ook over steeds meer ontspannen met wat er is. Stoppen met vechten en het leven door je heen laten stromen. Wat gebeurt er met jou wanneer je jezelf laat meenemen door de stroom van het leven en geen weerstand biedt? Vanuit mijn eigen ervaring weet ik dat een laag dieper dan opgeven een laag is van niet meer vechten en doorgaan. Stap voor stap met een onvoorwaardelijk vertrouwen op het universum, het proces.

Authenticiteit heeft te maken met de controle loslaten en vertrouwen in wat er komt

4.Zijn in de belevingswereld van de ander
Luisteren en contact werken alleen wanneer we in elkaars wereld zijn geïnteresseerd. Ben je echt nieuwsgierig naar de ander? Het uitgangspunt is dat iedereen goed is zoals hij of zij is en dat daar niets aan veranderd of toegevoegd hoeft te worden. Wanneer je dit werkelijk beseft ontstaat er rust en ruimte voor nieuwsgierigheid. Want hoe is het in die wereld van de ander als ik er niets mee hoef? Een capaciteit die je hierbij kunt ontwikkelen is helemaal opgaan in de wereld van de ander, waardoor die ander zich helemaal gehoord en gezien voelt. Tijdens de cirkels kun je soms de ziel van iemand gewaarzijn. Dit zou je diepere vorm van empathy kunnen noemen.  Vanuit de informatie die je krijgt vanuit dit empathisch contact is het mogelijk om de ander werkelijk te steunen.

Niemand heeft het 100% verkeerd, het is interessant om naar iemand te luisteren

Gevoelens van ongemak over de ander komen meestal voort uit je eigen behoeftes en grenzen. In de Authenticiteitcirkel kun je deze grenzen opzoeken en onderzoeken. Wat kan ik doen om de ander volledig te laten zijn hoe hij of zij is? Dat betekent niet dat je alles goed vindt. Dat mag er namelijk ook zijn. Het gaat dus wel over het uitspreken wat je ervaart in de aanwezigheid van de ander. Door het delen en in contact gaan wordt alles duidelijk.

Oprechte nieuwsgierigheid is een uitreikende energie die voortkomt uit een gevoel van veiligheid

In natuurlijke nieuwsgierigheid helen ook de wonden van het niet gezien, niet gehoord en niet gewenst zijn. De maatschappij is complex door de vele belangen. Daar staan we misschien te weinig bij stil. Het bewust worden van dit complexe krachtenveld geeft inzicht in wat jouw plek en invloed is in het geheel.

Durf ik me echt in de wereld van de ander te begeven en te ervaren wat hij of zij ervaart/verlangt? Durf ik echt achter de ander te gaan staan en me voor hem of haar in te zetten? Normaal gesproken doen alleen goede vrienden of familie hun uiterste best. Ben jij bereidt anderen door dik en dun te steunen? Ben je bereidt ruzie te maken als onderdeel van een relatie?

Domineren (fight), aanpassen (flight) of afsluiten (freeze) zijn oude beschermingspatronen. AuthenticiteitCirkel is een manier om bewust in het contact te blijven staan.

Jezelf uiten is je levensenergie laten stromen en het onbekende in stappen

5.Overgave aan en uiten van je Leiderschap.
Het persoonlijke leven wordt aangestuurd door een wijze intelligentie (logos, ziel of wijsheid). Deze wijsheid maakt zich kenbaar in dingen die jij belangrijk en relevant vindt in jouw leven. In het dagelijkse leven ben jij een deskundige van die persoonlijke wijsheid en daarmee een leider. Iedereen heeft een stukje van de informatie die leidt naar vooruitgang en liefde. Door je over te geven aan je lichaam (intuitie) en vakkundigheid wordt de kracht van een maatschappij groter. Leiderschap komt voort uit het verblijven en volgen van de (hoogste) intensiteit van je lichamelijke sensaties. Dat is wat je het meest levendig doet voelen. Je lichaam weet waar het heen moet bewegen om verder te komen in het leven. Het verwoorden hoeft niet meteen perfect of duidelijk. Waar het omgaat is dat jij je diepste waarheid in het moment volgt en jezelf toestemming geeft ruimte in te nemen en het te uiten. 

Om leiding te nemen heb je kennis en ervaring nodig met minstens drie lagen van perceptie;

– Ik ruimte
Dat is alles wat te maken heeft met je individuele impulsen. Waar heb ik behoefte aan in dit moment? In deze laag ben je sterk verbonden met je lichamelijke impulsen en je behoefte om jezelf zichtbaar te maken in de groep.

Zo kan het voor jou belangrijk zijn om een groepsproces te doorbreken, omdat er een proces in jou gebeurt waarin het conformeren aan de groep juist doorbroken dient te worden.  Misschien heb je geen zin om aan sociale verplichtingen te doen en groet je niemand als je de ruimte binnenkomt.

– Wij ruimte.
Het is een aanvoelen van anderen en je laten leiden door de groepsintelligentie. Het kan een aanvoelen zijn van wat de groep nodig heeft of niet uitspreekt. In deze laag voel je een sterke verbondenheid met de groep. Het gaat hier niet meer primair over je eigen behoeftes, je wordt overgenomen door een andere laag.

Het kan zijn dat er een thema in de groep leeft die niet uitgesproken wordt en dat kan zich bijvoorbeeld door jou heen kenbaar gemaakt worden als een wilde schreeuw. Na deze schreeuw ontlading verandert de sfeer in de groep en ontstaat er ineens een openheid.

– Hogere ruimte
Dit is een laag waarbij je jezelf ervaart als een non duale essentie. De ik en de wij ruimte zijn er en vinden plaats is iets ruimers. Je kan jezelf ervaren als ruimte, stilte, liefde, helderheid, etc. Wat ook kan gebeuren is dat je informatie krijgt vanuit een diepere onpersoonlijke vrije laag of het universum. Vanuit deze laag kunnen er gedachtes en handelingen opkomen die niet logisch lijken voor het denken. Toch zit er een bijzondere intelligentie in, die te vergelijken is met de interacties uit familieopstellingen. Alles is in het moment met elkaar verbonden.

De groep kan als geheel in een diepe stilte vallen of jij zit in de groep en je ervaart jezelf als pure aanwezigheid. Je voelt geen enkele impuls om iets te zeggen of mee te doen. Alles is goed zoals het is. In deze staat van zijn kun je ook helende informatie of texten binnen krijgen uit een meer universele laag.

Alles wat niet wordt uitgesproken is ook onderdeel van het gezamenlijke veld, in het uitspreken ontspant er iets in de ruimte

Wat nog meer?
In de praktijk van de Authenticiteitcirkel en het dagelijkse leven lopen deze lagen van ervaren door elkaar. In de cirkel kun je oefenen met het volgen van de verschillende lagen en ervaren wat voor een impact dat heeft op jezelf en de groep. Het gaat om het oefenen met handelen zonder je te laten beperken door zelfafwijzing of afwijzing door anderen. Daar ligt authenticiteit.

Wanneer het centrum, de innerlijke kern, de ruimte krijgt en zich verstevigt, wordt de essentie IK BEN sterker. Er ontstaat meer ruimte voor de bewegingen van de persoon, anderen en de wereld. De ervaring IK BEN wordt persoonlijk en oneindig groot.

In de Authenticiteitcirkel werken we ook met schaduwwerk en verantwoordelijkheid. Schaduwwerk heeft te maken met het losmaken van alles wat je onderdrukt. Hieronder wat video materiaal om een beeld te krijgen van een conceptueel framewerk rondom de cirkel.

We werken af en toe ook met de helende capaciteit van de groep. Hiervoor is er een twintig minuten ritueel waarbij iemand met een fysiek probleem in de aandacht komt te staan.

Wanneer je mee wil doen vraag ik je volledige commitment aan de groep. Dat betekent dat je alle sessies komt. Contact kan zeer complex zijn. Met de groep zoeken we uit wat onze blinde vlekken en patronen zijn in contact. Dit werkt het best wanneer iedereen steeds weer komt en zich laat zien.

Praktische informatie

AuthenticiteitCirkel 2020.
Dinsdagavond; 28 januari, 11 en 25 februari, 10 en 24 maart, 7 en 21 april
Vrijdagochtend; 31 januari, 14 en 28 februari, 13 en 27 maart, 10 en 24 april

Kosten: 250 euro (kan in termijnen). Tweede reeks kun je gratis volgen.
Waar: Dirk Wittehof 15, Amsterdam.
Aanmelden: door 100 euro over te maken op NL 87 ABNA 0535232578 tnv F.Maidman.
Aantal: maximaal 10 personen.

Zorgverleners kunnen deze training vergoed krijgen via PLB uren. Kijk bij je werkgever wat de mogelijkheden zijn. Je kunt de website herstelgerichtluisteren gebruiken in de communicatie.

Instructieboekje: wil je het zelf doen hier is een instructieboekje.

Heb je vragen of wil je je opgeven? Stuur me een bericht.

7 + 9 =

NO COPYRIGHT

Alles op deze website mag je gebruiken en verspreiden

Kleine groepen met persoonlijke aandacht

Betaalbaar voor iedereen

Open Source

 

Ferry Maidman | met Liefde & Plezier

Share This