fbpx

Authenticiteitcirkel

leer vijf pijlers die je ten aller tijden houvast geven in de stress en chaos van het dagelijkse leven

Zoek je meer levendigheid, wezenlijk contact en diepgang?

Leer jezelf helder te verwoorden zonder angst

In de Authenticiteitcirkel kom je in relatie met het goddelijke door de relatie met anderen.

De persoon is elk moment in proces met anderen, omgeving, het universum en het goddelijke

In relatie wordt ook de ontvouwing van de dieper liggende betekenis van het leven het object van de aandacht. Wat is de betekenis van jouw leven? Hoe uit zich dat bijvoorbeeld in je relatie of werk? De Authenticiteitcirkel is een integratie van meditatie, filosofie, therapie en lichaamswerk. Het geeft handvatten om meer eigenheid, levendigheid, richting en contact te ervaren in het dagelijkse leven van werk, gezin en relaties.

Na deze training

 • Kun je een persoonlijke aandachtcirkel leiden.
 • Kun je reflecteren op de vijf pijlers en de zeven stadia van circling.
 • Heb je ervaring met (het leiden van) groepsreflectie.
 • Ben je in contact met je intense lijflijke gevoelens (belichaming).
 • Kun je jezelf vrij verwoorden, je hoogste waarheid inbrengen en anderen stimuleren dit te doen (surendered leadership).
 • Je ervaart jezelf onafhankelijk van de groep en cultuur.
 • Weet je hoe je vanuit overgave kan handelen.
 • Doe je volledig mee in elke groep (showing up).
 • Kun je nauwkeurig aangeven wat je behoeftes zijn in contact.
 • Kun je verblijven in de stilte terwijl het groepsproces doorgaat.
 • Experimenteer je met Guerilla circling (de pijlers en fases in het dagelijkse leven toepassen in afstemming met de situatie).

Authenticiteitcirkel kan ervaren worden als (diep) proceswerk waarin je leert om vanuit radicale eerlijkheid te spreken en de volle verantwoordelijkheid te nemen voor je ervaring. Het begint en eindigt in totale bevrijding, omdat je tot het inzicht komt dat er niets hoeft te veranderen aan jezelf, anderen en de wereld. 

De Authenticiteitcirkel is geschikt voor iedereen en in het bijzonder voor mensen die groepen willen leiden. Wanneer je de Authenticiteitcirkel hebt gedaan sta je met vertrouwen voor een groep mensen.

Het gaat niet om streven naar volmaaktheid, het gaat om contact maken met wie en wat je NU bent

Mijn inzicht is dat iedereen verlangt naar langdurige zorgzame relaties

Mijn hele leven heb ik het verlangen gehad om de psychologie te doorgronden. Wat is nu de kern van al die boeken en theorieen. Ik heb die kern gevonden. Zoals de meeste dingen blijkt het heel simpel;

iedereen heeft behoefte aan een langdurige zorgzame relatie en die ontstaat in het NU.

Vrijwel al het lijden en trauma in de wereldkomen voort uit de afwezigheid van deze langdurige zorgzame relatie. Met deze wetenschap ben ik de authenticiteitcirkel gaan ontwikkelen met de focus; hoe creeer je een dergelijkse relatie? Mijn antwoorden zijn  de werkzaamheid van de VIJF PIJLERS en de ZEVEN STADIA. Wanneer je deze twee instrumenten kent en beheerst ben je wat mij betreft een goede hulpverlener,psycholoog en vriend. In de authenticiteitcirkel oefenen we dan ook intensief met de vijf pijlers en de zeven stadia.

Iedereen leidt een of meerdere persoonlijke aandachtcirkels. Dit is een vorm waarbij de aandacht in de groep naar een persoon gaat. Alle andere deelnemers proberen in de wereld van die persoon te komen. De facilitator bewaakt daarbij het proces. Deze vorm is de basis voor alle andere dingen die we doen tijdens de authenticiteitcirkel.

Wanneer er een relatie niet goed voelt in je leven mist er minstens een pijler

Langdurige zorgzame relaties worden voortdurend in het moment vormgegeven met behulp van de vijf pijlers uit de authenticiteitcirkel. Deze pijlers zijn een heldere meetlat`. Wanneer een relatie niet goed is mist er minimaal een pijler.

Wanneer iemand NU oordeelloos naar mij luistert krijg ik het gevoel dat er een langdurige zorgzame relatie ontstaat. Het meeste lijden komt voort uit het gebrek aan deze langdurige zorgzame relaties. Kijk een minuut in je eigen leven of dit klopt?

Een antwoord op een complexe wereld
Het uiten van je gedachtes en gevoelens geeft een gevoel van heel zijn, meedoen en verantwoordelijkheid nemen. In de authenticiteitcirkel leer je jezelf veilig voelen waar je ook bent. Wanneer elk individu in de groep zichzelf laat zien en gezien wordt vormt zich een collectieve wijsheid die meerdere perspectieven tegelijkertijd kan bevatten zoals; ontwaking, groei, wetenschap, culturele waarden, etc. Een dergelijke geïntegreerde waarneming is nodig om de complexe wereld waarin we leven steeds weer te begrijpen en leefbaar te maken.

Ik doe en zeg alleen nog dingen die een bijdrage leveren aan mijzelf, ik vertrouw erop dat het dan ook bijdraagt aan het geheel

Na een reeks van acht sessies ben je niet meer bang om jezelf te uiten op jouw authentieke manier in een groep mensen. Mijn ervaring met deze vorm van meditatie in contact is dat wanneer je iets eenmaal hebt geuit het een tweede keer makkelijker is. Je kunt de ervaringen en inzichten uit deze training toepassen in je dagelijkse praktijk van werk, relaties en gezinssituatie.

Waar offer jij jouw authenticiteit op in een poging je veilig te voelen, geld te verdienen en/of liefde te krijgen?

De groep staat vaak symbool voor het contact met de maatschappij. De maatschappi is je voedingsbron en het is aan jou om te nemen wat je nodig hebt en te geven waar je overvloed ervaart. Dit is voor iedereen anders. Kun je volledig jezelf zijn in het dagelijkse leven van werk, gezin en relaties?

Het ego (onderdeel van het ik?) van de ouder gebruikt de onderdrukking van de ziel (werkelijke ik?) van het kind om de eigen machtspositie in het gezin te handhaven en het beeld van de gezinspersona op te vijzelen. In een vreemde kronkel identificeert het kind zich met de machtige ouder. Dit is de oorzaak van de eindeloze geboorte van de onderdrukte persoon (super ego?) die zichzelf wil verbeteren. Deze onderdrukking van de ziel kun je ook terugvinden in de maatschappij als geheel.

De natuurlijke instincten (es?) die door de criticus worden gereguleerd. Alsof in het civilisatie proces van de mens de agressie op zichzelf wordt gericht om samen te kunnen werken. Wat is die werkelijke vrije ik en bestaat er zoiets? Dat unieke ik wat waarschijnlijk een product is van de evolutie. Een verdergaand bewustworden van ons zijn. Dat hele proces lijkt nog niet af.

Dat wat wij In het Westen aan elkaar vertellen over Oosterse wijsheid – daarin verdwijnt het Ik helemaal. En dat is naar mijn mening niet juist. Wanneer ik naar iemand kijk en die kijkt terug gebeurt er iets. Er is contact of iets. Dat heb ik ook met huisdieren. Er zit iemand of in.ieder geval iets. Wat is dat ik? In de Authenticiteitcirkel onderzoeken we dit werkelijke ik. Wie of wat ben ik in relatie? Het ik lijkt ook een vernetwerkt iets. Alsof hele generaties en culturen via de ogen naar buiten kijken. En toch is er iets unieks, iets specifieks. Er is iemand in dit lichaam.

Ik snap het niet echt. Ik weet niet hoe ik daar over kan denken. Mijn vermoeden is dat het werkelijke Ik nog niet op aarde is gekomen. Dat we daar beter naar kunnen kijken, hoe dat zit.

Naast het voortdurend innerlijk transformeren van lijden naar een non duale essentie is authentiek contact een belangrijk ingrediënt in mijn teaching. Wanneer jij je impulsen laat stromen en kunt verwoorden is het makkelijker om jezelf te ervaren als essentie (omdat je innerlijke strijd wegvalt). Ook wanneer je jezelf niet meer identificeert met gedachtes en gevoelens is er nog steeds een behoefte aan vrij contact in de wereld

Liefde is de energie die het universum doordringt, dit kun je ervaren in contact

De Authenticiteitcirkel is een groepsproces van drie maanden. Mijn inzicht en ontvouwing op het gebied van het verspreiden van ontwaking en groei is dat alle wijsheid in de groep is. Wanneer iedereen zijn of haar kennis inbrengt ontstaat er een integrale wijsheid die ons allemaal verder brengt. Er zijn een aantal spelregels en vormen waar de groep zich aan houdt. In dit speelveld komen alle projecties die jij hebt op mensen, groepen en de maatschappij naar voren. Door deze projecties te doorzien en te ervaren lossen ze in het moment op.

Er zijn twee of meerdere personen en slechts een interactie (we space)

Ik zie verschillende patronen veranderen tijdens dit drie maanden traject;

Van terughouden en uitgenodigd willen worden naar initiatief nemen en deelnemen.
Van observeren en scannen van het groepsproces naar voelen wat er innerlijk speelt.
Van jezelf inhouden naar vrij zijn van sociale angst.
Van oplossingsgericht luisteren naar open luisteren.
Van reageren naar verblijven bij de intensiteit van de sensaties.
Van niets durven naar meedoen.
Van braaf doen wat er gevraagd wordt naar wachten op een innerlijke impuls tot actie.
Van stiltes vullen naar in stilte zijn.
Van bevroren lichaamshouding naar belichaamde aanwezigheid.
Van verveling en oordelen naar essentie en zijn.
Van sociale angst naar veiligheid waar je ook bent.

Waking up, growing up, cleaning up and then…. you showing up

De relatie tussen showing up en ontwaken

Fundamenteel welzijn is een integratie van de non duale ervaring met het persoonlijke. Het oefenen om volledig jezelf te zijn in een groep heeft als effect dat de innerlijke strijd in jezelf dat je anders zou moeten zijn wegvalt. Dit wegvallen van je innerlijke beoordelingsstructuur geeft rust en overgave aan wat er is en wie je bent. bent. Wanneer iemand zich werkelijk overgeeft zie ik een ervaring van persoon zijn met als kern compleetheid, leegte, liefde, vakkundigheid, stilte, helderheid, kracht en zachtheid. Het is een intieme en kwetsbare ervaring. Ik noem het de Persoon van Zijn. Het is een beleving met de afwezigheid van een verhalend zelf en een totale ontspanning in hoe het NU is.

Het delen (van elkaars) waarheid brengt heling

Het resultaat is onder andere dat je leven aanvoelt als een ervaring zonder weerstand. Dat klinkt misschien raar, maar ik voel het bij mezelf en anderen gebeuren tijdens de cirkels. Door te vertrouwen op wat er is gaat alles vanzelf en ontstaat er een vorm van perfectie waarbij het unieke en het collectieve voortdurend samenvallen en integreren. 

Wat is de energie die jou beweegt?

In de Authenticiteitcirkel oefen je hoe je jouw impulsen en gedachtes volgt en in communicatie brengt. Daar ligt je kracht en heling.

Het essentiële onderzoek in de cirkel is; Hoe ervaar ik meer levendigheid en contact? de sessies bouwen op in diepte en kunnen extatisch en pijnlijk zijn. In de vertraging kun je jezelf enerzijds als bewustzijn ervaren en anderzijds als een volledig kwetsbaar persoon. Er zijn ook momenten dat de hele groep zichzelf als eenheid ervaart. Dit zijn gebeurtenissen die vloeiend verlopen wanneer je de vijf pijlers goed beheerst. Een terugkerende vraag is; Hoe raakt dit moment mij?

Wat nog meer?
In de praktijk van de authenticiteitcirkel en het dagelijkse leven lopen alle lagen van ervaren door elkaar. In de cirkel kun je oefenen met het volgen van deze verschillende lagen en ervaren wat voor een impact dat heeft op jezelf en de groep. Het gaat om het oefenen met handelen zonder je te laten beperken door zelfafwijzing of afwijzing door anderen. Daar ligt authenticiteit.

Wanneer het centrum, de innerlijke kern, de ruimte krijgt en zich verstevigt, wordt de essentie IK BEN sterker. Er ontstaat meer ruimte voor de bewegingen van de persoon, anderen en de wereld. De ervaring IK BEN wordt persoonlijk en oneindig groot.

In de authenticiteitcirkel werken we ook met schaduwwerk en verantwoordelijkheid. Schaduwwerk heeft te maken met het losmaken van alles wat je onderdrukt. Hieronder wat video materiaal om een beeld te krijgen van een conceptueel framewerk rondom de cirkel.

Praktische informatie

Authenticiteitcirkel 2020.
Vrijdagochtend (9:30 – 12:00); 25 september, 9 en 23 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december

Kosten: 250 euro (kan in termijnen).
Waar: Dirk Wittehof 15, Amsterdam.

Zorgverleners kunnen deze training vergoed krijgen via PLB uren. Kijk bij je werkgever wat de mogelijkheden zijn. Je kunt de website herstelgerichtluisteren gebruiken in de communicatie.

Wanneer je 250 euro betaald kun je alle groepslessen op dinsdagavond en vrijdagochtend meedoen. 

Wanneer je betaald hebt neem ik contact met je op om af te stemmen wanneer je kunt beginnen.

Heb je een vraag of wil je contact?

5 + 14 =

NO copyright
Alles op deze website mag je gebruiken en verspreiden
Kleine groepen met persoonlijke aandacht
Betaalbaar voor iedereen
Open Source 

Ferry Maidman | met Liefde & Plezier

Share This