fbpx

Als vriend, therapeut of leraar ben jij iemand die een interactie aanbiedt. Het in interactie zijn brengt het leven voorwaarts. Een blokkade of verhaal wat gedeeld wordt met een ander is wezenlijk anders dan iets alleen ervaren. Een blokkade is iets wat verder wil. De inhoud is elk moment fris en nieuw ook al worden dezelfde woorden gebruikt. Ervaren is een zich steeds verder ontvouwende complexiteit. 

  • Een mens is allereerst een interactie met de omgeving, anderen en zichzelf
  • Een mens is een voorwaardse beweging (carrying forward)
  • Een mens is complexer dan elke theorie of idee wat jij hebt over iemand (implicit intricacy)

Deze principes kun je ook toepassen op de Authenticiteitcirkel. Elk moment is een interactie, een voorwaardse beweging en nooit helemaal te begrijpen. De vijf pijlers geven ruimte aan dit proces van voortgaan en evolutie.

In Focussen naar Essentie werk je in eerste instantie in interactie met een ander. Wanneer je dit proces beheerst wordt het makkelijker om alleen in relatie met jezelf te gaan op een focussende manier.

Samenzijn in elke vorm is een voortdurende voorwaardse beweging in het onbekende. Wanneer je in dit onbekende gaat staan ontstaat er een open en luisterende houding. Hierin kun je nog steeds dingen benoemen, vinden en vastleggen als er maar een weten is dat het nooit helemaal klopt.

Share This