fbpx
06 48477946 en 06 57934749 info@spiritueelleraar.nl

Leven is een energetisch proces en focussen maakt de weg vrij

Hoe meer ik focus met mensen hoe meer ik kan zien dat er zich een energetisch proces afspeelt waarbij het lichaam, taal en beelden hulpmiddelen zijn. Een mens is volledig uniek en verbonden met alles. En dat alles werkt (energetisch) op elkaar in. Door deze inwerking ruimte te geven ontstaat er zoiets als geluk. Geluk is een levensstroom vanuit niet weten wat telkens weer fris en nieuw is.

Tijdens een focussessie is dit zichtbaar in bodily shifts en inzichten. Een bodily shift heeft altijd iets van opluchting, ruimte en essentie in zich. Deze subtiele gewaarwordingen worden direct ervaren in het vertragen. Vertragen gebeurt door de sensaties (=energie) in het lichaam te volgen. Door de aandacht in het lichaam te brengen ontspant het zenuwstelsel en stopt het chaotische en gesloten denken. Er ontstaat een ander soort denken. Ik zou het lichamelijk denken noemen. Het is alsof gedachtes, zinnetjes, beelden en kleuren voortkomen uit iets anders dan wat jij als jezelf ervaart. Het is een wonderlijk proces.

De energetische ontvouwing van een persoon en het leven wordt vertaald in symbolen (taal, beelden en kleuren).

Op het moment dat je als luisteraar een nieuwe energie beweging ziet in iemand kun je dit benoemen door zoiets te zeggen als;” laten we deze energie even in het lichaam dalen of wennen”. Een andere subtiele interventie is iemand een beetje te laten verzitten en dan aan de nieuwe energie en inzichten laten wennen. Het verzitten heeft een verankerende en openende werking.

Wanneer je dieper in het lijfelijke gevoel zakt kom je in een neutrale bewustzijnslaag die je kan ervaren als ruimte, liefde, sereniteit, niets, leegte, kennendheid, etc. Dit is altijd de  basis van ervaring.

Focussen is daardoor de kern van psychonalyse, lichaamswerk en spiritualiteit. Het mooie vind ik dat het heel eenvoudig en niet zweverig is. Er is geen enkele kennis nodig om geluk of god te ervaren en focussen maak dit snel duidelijk.

Ik gaf van de week een introductie focussen in een zorginstelling waarbij een jonge surinaamse hulpverleenster door twintig minuten focussen in een gelukzalige staat terecht kwam. Ze had echt iets van wat is dit, zit dit tussen mijn oren of is dit werkelijk?

De laatste maanden vind ik allerlei nieuwe mogelijkheden om de focusgerichte aandacht toe te passen in communicatie. Door in een groep de lichaamsenergie de leiding te geven lossen stagnaties op en ontstaat er een thuiskomen in de communicatie met anderen. Dit is een toepassing die ook in non dualiteit terechtkomt. Door volledig in verbinding te zijn met het lichaam en anderen ontstaat er een ervaring van eenheid. Het groepsproces verloopt grotendeels energetisch en dus voorbij woorden. Ale vroege kindertijd patronen worden zichtbaar. Wonderlijk hoe een vertraagde manier van samen zijn zo gelukzalig en helend is.

Er zijn meerdere beginnersboeken, maar voor mensen die het proces dieper willen begrijpen verwijs ik naar twee boeken in het bijzonder;

Focusing oriented psychotherapie en een klein boekje Eugene Gendlin aan het woord en aan het werk.

Share This
Stel hier je vraag