fbpx

Wat is een spiritueel leraar?

Vragen om hulp is onderdeel van de weg

Ik ben zelf enkele jaren bij twee spiritueel leraren geweest en heb hier veel aan gehad. Inmiddels geef ik zelf les en is er een intentie om het beladen begrip spiritueel leraar te verhelderen, zodat iedereen er gebruik van durft te maken.

Het guru principe

De werkelijke leraar is het guru principe (een diepere natuurlijke intelligentie) en dat principe is in elk mens aanwezig.

Pas als de ziel naar de uitgang van de wereld van het lijden begint te zoeken, zal de innerlijke guru de ziel naar een uiterlijke guru leiden. De uiterlijke guru is tijdelijk en dient om de innerlijke guru te verhelderen en te activeren.

Het guru principe is een heldere intelligentie die de geest leidt naar de Ultieme of Absolute waarheid. Deze waarheid wordt ook wel DAT of het ware Zelf genoemd. De menselijke geest kan zich via het lichaam, denken en voelen realiseren als DAT.  DAT is voorbij de ervaring van het lichaam, denken en voelen. In DAT lost elk onderscheid op. Het is het allerhoogste en tegelijk het allereenvoudigste.

De leraar past zich aan de leerling aan

 

Iemand

1. Een spiritueel leraar is iemand die het guru principe kan verwoorden en verwijst naar DAT wat jij bent (het allerhoogste) en hoe je dat als mens in de wereld leeft. Een spiritueel leraar vertelt over zijn of haar directe ervaring.

Een spiritueel leraar bouwt een podium voor zelfonderzoek en geluk

Iets in jou

2.Het guru principe is iets in jou wat onder andere op een fijnzinnige manier onderscheid maakt in wat jij bent en wat jij niet bent. Wat juist is en wat niet. Het filtert informatie uit het dagelijkse leven en streeft voortdurend naar waarheid. Dit zou je de innerlijke leraar of het innerlijke weten kunnen noemen. Hoewel de waarheid altijd aanwezig is, wordt het niet altijd gezien of herkend. Hiervoor heb je een subtiel onderscheidingsvermogen nodig.

Het is als een zwaan die, wanneer je melk met water vermengt, de melk uit het water filtert tijdens het drinken.  Zo kan iemand met een subtiel waarnemingsvermogen de Ultieme waarheid onderscheiden van al het andere.

Je hebt iemand nodig die je laat zien dat je niemand nodig hebt om jezelf te realiseren

Er is in het begin van de relatie tussen de leraar en leerling afhankelijkheid. Een leerling wil leiding, totdat er innerlijke leiding wordt ervaren. De relatie wordt steeds evenwichtiger en is uiteindelijk gelijkwaardig.

In de aanwezigheid van de leraar is er geen enkele houvast, hierdoor kom je bij jezelf. In het conceptualiseren en het zoeken naar verlicht gedrag ontstaat verwarring, omdat alles een tegendeel heeft. Verlichting is jezelf realiseren als niets en als alles (het Absolute).

Het Absolute is perfect om niets. Dat is een directe ervaring. De mens (en dus de leraar) is nooit perfect en zal onophoudelijk streven naar volmaaktheid. Het perfecte (non duale) en het imperfecte (duale) zijn twee verschillende niveaus die elkaar voortdurend beïnvloeden.

Geef jezelf over aan het guru principe, niet de leraar.

Mijn ervaring is dat het goed werkt om de diverse boodschappen van leraren goed te bestuderen en lichamelijk in het dagelijkse leven te (be)oefenen. Hoe zit de geest in elkaar? Wat is essentie? Wat is ik ben? Wat is Zelfrealisatie? Wat betekent het om te leven vanuit ik ben, essentie?

Ik ben tot een aantal (praktische) conclusies gekomen om geluk en waarheid te ervaren. Naast het innerlijk transformeren van lijden is contact een belangrijke ingrediënt in mijn teaching. Mijn inzicht en ontvouwing op het gebied van het verspreiden van ontwaking en groei is dat alle wijsheid in de groep is. Wanneer iedereen zijn of haar kennis inbrengt ontstaat er een integrale wijsheid die ons allemaal verder brengt. Dat zie ik als de nieuwe verlosser, de nieuwe dimensie of de nieuwe religie. De groep in al haar verscheidenheid.

De aanbidding van de leraar houdt je uiteindelijk weg van Zelfrealisatie

Hoewel ik ook ervaar dat hoe meer iemand zich aan mij overgeeft het guru principe beter tot uiting komt. Vandaar het woord uiteindelijk. Uiteindelijk blijft alleen jeZelf over.

Nadat je alle leraren hebt ontmoet, alle meditaties hebt beoefend en alle boeken hebt begrepen kom je bij ‘jeZelf’. Dan is je zoektocht klaar en leef je vanuit de kracht van aanwezigheid.

Hieronder enkele leraren die ik goed vindt ter vermaak en illustratie.

 

Heb je vragen of wil je je opgeven? Stuur me een bericht.

13 + 7 =

NO COPYRIGHT

Alles op deze website mag je gebruiken en verspreiden

Kleine groepen met persoonlijke aandacht

Betaalbaar voor iedereen

Open Source

 

Ferry Maidman | met Liefde & Plezier

Share This