fbpx
06 48477946 en 06 57934749 info@spiritueelleraar.nl

Pas wanneer je jezelf als het Absolute hebt gerealiseerd ontstaat er totale twijfelloosheid in je wezen. Al het andere is namelijk relatief en dat is dan kristal helder. Zelfs wanneer je jezelf ervaart als de waarnemer, het waarnemen, bewustzijn of een non duale essentie (stilte, ruimte, leegte, aanwezigheid, etc.) is dat niet voldoende. Die ervaringen komen en gaan namelijk. Het Absolute ligt voor dit alles. Al het andere komt er uit voort.

Het is net als geluid en licht die buiten bepaalde golflengtes niet meer hoorbaar of zichtbaar zijn. Het bewustzijn heeft waarschijnlijk ook een bepaald bereik en het Absolute valt daarbuiten. Het Absolute is wel af te leiden uit de kennendheid die er uit voortkomt.

Blijf bij ik ben en alles word duidelijk

Een praktische aanwijzing om tot het Absolute te komen is om met je aandacht bij de waarnemer of het waarnemen te blijven. Dit kun je doen in allerlei vormen van meditatie en ook in het dagelijkse leven. Er ontstaat eerst mentale stilte en daarna de ervaring dat je de stilte (of andere essentie) bent. In het ervaren dat je de stilte bent wordt het Absolute vroeg of laat geopenbaard. Het is een verdieping in de stilte. De stilte is een reflectie van het Absolute. Het Absolute is zelf niet te ervaren en wordt afgeleid uit de ervaring van jezelf als stilte. Dit is een subtiel en belangrijk onderscheid.

Het is het allerhoogste en het allereenvoudigste

Vanuit de kennendheid dat jij het Absolute bent wordt al het andere weer opgebouwd. Dit is in geen-tijd, elk moment. Het Absolute is eerst voorbij elke ervaring en bewustzijn zelf. Later manifesteert het zich als het inzicht dat je ook alles bent. Alles is dan alles wat gekend en niet gekend wordt in elk moment. Wanneer je deze woorden tot je door laat dringen en er meditatieve aandacht aan besteedt kan he zichzelf realiseren.

Ik laat mij in mijn handelen sturen door iets groters. Dit houdt onder andere in dat ik begin met dingen waarvan ik niet weet waarom. De laatste tijd krijg ik het idee dat de Autenticiteitcirkel leidt naar een gezamenlijke ervaring van het Absolute. Alsof dit iets is waar de evolutie van de mensheid heen beweegt. Wie weet.

Share This
Stel hier je vraag