fbpx
06 48477946 en 06 57934749 info@spiritueelleraar.nl

Fundamenteel Welzijn

een handleiding voor mens zijn

Waking up – Growing up – Cleaning up – Showing up

Fundamenteel WelZijn.

Fundamenteel WelZijn is een beoefening. In deze beoefening staan zes punten centraal;
1.Ontwaken
Jezelf ervaren als meerdere ervaringen van eenheid en wat daaraan vooraf. Ontwaken brengt alle lichamelijke identificaties op de juiste afstand/nabijheid en ontspant het lichaam, wat fysieke gezondheid bevordert.

2.Levensenergie opbouwen
Het lichaam heeft energie nodig voor zelfonderzoek en actie. Wanneer iemand zich in een crisis bevindt is de eerste stap de levensenergie verhogen.

3.Langdurige zorgzame relaties ontwikkelen
Relaties betekent overleven en samen zijn. Telt het voor jou, dat ik steeds maar weer, in hetzelfde circeltje ronddraai?

4.Authenticiteit vergroten
Expressie geven is meedoen en brengt gezondheid.

5.Zingeving ontwikkelen
Dit gaat meestal over werk en passie. Er is geld nodig om te leven.

6.Schaduwwerk doen
Het meeste groei materiaal ligt opgesloten in het lichaam en moet voortdurend vrij worden gemaakt.

Op dit moment gebruik ik vooral Het Inquiry Protocol als begin beoefening waarin deze zes punten onderzocht worden. In de verdieping gebruik ik ook technieken zoals authenticiteitcirkel, verbonden ademen, rebalancing massage, zweethutten, actieve en sociale meditaties, resultaat gerichte opdrachten en soms plant medicijnen.

Het begrijpen en beoefenen van Fundamenteel WelZijn leidt naar een structurele ervaring van innerlijke kracht en helderheid. Deze kracht en helderheid zijn de basis om met de realiteit van pijn, onzekerheid en voortdurend werk om te gaan. Tegelijk is het mogelijk om te ontwaken. Dit is jezelf als iets ervaren dat voorbij het mens Zijn gaat.

Ontwaking en groei zijn er tegelijkertijd en altijd in het moment

Mens-zijn is ervaren.

In dit ervaren is er een voortdurend proces van expressie, experimenteren, integreren, transformeren en uiteindelijk de fysieke dood. Het is een spel van perspectieven en dimensies. Niemand weet waar de ontwikkeling van de mensheid en het universum heen beweegt. Fundamenteel Welzijn is ook een zich oneindig ontwikkelende teaching.

Ontwaking (non dualiteit).

Er is ook een beleving van jezelf als iets voorbij ervaren en de persoon (lichaam, denken en voelen). Compleet, tijdloos, onveranderlijk en af. Hier is geen probleem, geen dood en geen groei. Deze dimensie heeft een scala aan eenheidservingen.  Er is bijvoorbeeld een ervaren van mijzelf als een non duale essentie; liefde, stilte, energie, licht, leegte, aanwezigheid, ruimte, vrede, briljantie, etc. Er zijn ook ervaringen van verbonden zijn met alles, dat alles zich in perfectie ontvouwt en dat alles een geheel is. Al deze non duale eenheidservaringen of substanties komen voort uit het iets wat daar nog aan vooraf gaat. Ik noem dat het Absolute. Wanneer je in meditatie voorbij de ervaring van tijd, ruimte en concepten ontspant kom je in een weten van wat je werkelijk bent. Dit is niet zweverig of vaag, het is een direct weten of kennen.

Groei (dualiteit).

Dit is het landschap van de persoon in een wereld. In elk persoon (lichaam, denken en voelen) zit een deel wat altijd in wording is, nooit compleet en oneindig zoekt naar liefde, aandacht, onderwijs en eenwording met het grotere. Dat is het deel wat wil groeien.

Het herkennen van jouw unieke basis overtuiging van je niet gehoord en/of gezien worden kan een goede start zijn om kracht op te bouwen. In mijn geval is de specifieke overtuiging (uit mijn kindertijd); “Er wordt toch geen rekening met mij gehouden”. Wanneer deze overtuiging van projectie naar introspectie beweegt ontstaat er een innerlijke gedragenheid. 

De persoon streeft bewust of onbewust naar een hogere of betere staat van leven. Om bewust te groeien is een heldere intentie behulpzaam. Een intentie is een uitreiking naar een hogere versie van jezelf. Waar gaat je interesse of belangstelling naar uit? Nadat je een heldere intentie hebt geformuleerd kun je in het moment steds weer je hoogste impuls of belangstelling in het moment volgen. Het is alsof je met een intentie een verzoek doet aan het universum en deze dit gaat organiseren. Het actief meedoen in de vorm van je hoogste impuls volgen is een offer wat je steeds weer dient te maken en een dagelijkse intensieve beoefening van spiritualiteit.

Het meeste lijden in de dualiteit ontstaat uit een gemis van levensenergie, een langdurige zorgzame relatie en/of zingeving. Vandaar dat ik deze punten aandacht geef in de begeleiding.

Het vrij bewegen door het groei en ontwaken landschap is het ultieme geluk en de totale bevrijding. Een persoon die vanuit deze flexibiliteit leeft leeft noemen wij de Persoon van Essentie.

Persoon van Essentie (de ontwaakte persoon).

De synthese van dualiteit en non dualiteit ligt voor mij in het begrip de Persoon van Essentie. Dit is een eenvoudig intiem persoon die volledig in de wereld staat en er tegelijkertijd van onthecht is. Hij of zij ervaart zichzelf naast lichaam, denken en voelen als iets wat vooraf gaat aan elk ervaren. Ik kan het God, IK of het Absolute noemen, maar het is in werkelijkheid niet met woorden of gevoelens te bevatten.

Ik ben intiem persoonlijk en oneindige ruimte

Beoefening en thema’s in Fundamenteel Welzijn.

Fundamenteel Welzijn is een kader waarin de volledige potentie van het mens-zijn ervaren wordt. Het zoeken stopt en het leven begint. Het is een voortdurend integreren van nieuwe inzichten en percepties. Je kunt dit model gebruiken voor jezelf en om anderen te ondersteunen. Er is geen copyright of wat dan ook. Het is oeroude en universele kennis die van niemand is.

Wanneer je de wereld ziet vanuit het ontwaakte perspectief is alles zoals het is. Dat is voor mij nog niet het paradijs. Pas wanneer alle levende wezens de wereld zien vanuit het ontwaakte perspectief is de mensheid volledig geboren in deze materiele dimensie en kunnen we een paradijs op aarde gaan neerzetten. Jij en ik kunnen alvast beginnen!

In de beoefening van Fundamenteel Welzijn vestigen we de aandacht steeds op vijf thema’s die tijdens mijn jarenlange zoektocht steeds weer naar boven kwamen. Op de een of andere manier zijn dit de basis thema’s die samenhangen met een gelukkig en voldoenend leven. Ik ben er van overtuigd dat elke beoefening zich ontwikkelt en er steeds betere methodes ontstaan die passen bij de huidige tijdsgeest. 

Fundamenteel Welzijn is alles durven voelen en ervaren

1.Ontwaken (waking up).

Ontwaken verloopt via het lichaam, denken en voelen. Zonder lichaam is er geen ontwaken. Door steeds weer de identificatie met het lichaam, denken en voelen te transformeren met behulp van de felt sense ontstaat de kennendheid van jezelf als het Absolute. De realisatie van mijzelf als het Absolute is tijdloos en gebeurt elk seconde. Het is het stilte punt van niet weten.

Ontwaking is de basis van Fundamenteel Welzijn

Vanuit het Absolute ontstaat er steeds weer, bewust of onbewust, een subtiele identificatie met het lichaam, denken en voelen. Deze identificatie verloopt via de conceptloze ervaring; ik ben. Vervolgens ontstaat er een gevoelsbeeld van een persoon en een explosie van taal en handelingen in de wereld.

2.Opbouwen van levensenergie.

Wanneer er geen levensenergie is kun je als mens weinig. Er zijn gevoelens van somberheid en zwakte. De eerste stap in een crisis is dan ook iets van lichaamswerk zoals verbonden ademen, wandelen of andere fysieke activiteit. Misschien is een bezoek aan de huisarts om lichamelijke ziektes uit te sluiten ook een onderdeel van deze stap.

3.Langdurige zorgzame relaties (growing up & showing up).

Elk lichaam heeft de behoefte aan een langdurige zorgzame relatie (in het moment). Deze relatie kan mensen, dieren, de natuur en het universum zijn. Het aangaan en ontwikkelen van langdurige zorgzame relaties is aan te leren. In onze cultuur mist er naar mijn mening een verhaal over community living. Het samen leven in een grotere samenstelling dan een gezin. Er is naast de ik-ruimte ook een wij-ruimte en een ruimte voor het hogere. In onze groepen oefenen we daarmee in de vorm van authenticiteitcirkels. De (kwetsbare) relatie is een middel om tot eenwording te komen met elkaar en het hogere.

De pijlers uit de authenticiteitcirkel zijn hiervoor een perfecte meetlat;
– commitment in contact
– vertrouw op je ervaring
– containment van je ervaring
– overgave aan je innerlijke leiderschap en purpose
– nieuwsgierigheid in de wereld van de ander

Elk mens kent een vorm van innerlijk lijden. Dit komt meestal voort uit een langdurige gemis en/of een onvervuld verlangen. De impliciete hulpvraag die elk mens heeft in zijn of haar lijden is; “telt het voor jou, dat ik, steeds maar weer, in hetzelfde cirkeltje ronddraai?”. In relatie met de ander is het essentieel om dit te herkennen en er te zijn. Er is meestal niet zo zeer een concrete oplossing nodig, alswel een betrokken aanwezigheid in het luisteren. 

4.Zingeving of roeping (growing up & showing up).

Vanuit het universum of ontwaking gezien is er geen zingeving, alles gebeurt. Vanuit het mens-zijn is er een sterke behoefte aan zingeving. Zingeving omschrijf ik als; verantwoordelijkheid nemen voor iets wat ik belangrijk vind in mijn dagelijkse leven. Dit gebeurt door het bewust volgen van de meest intense sensatie in mijn lichaam en deze te verwoorden naar anderen toe. Deze intense sensatie vertaalt zich in intentie, keuze, doel, gedachten en handelingen. Zingeving zie ik als een noodzaak om te overleven als lichaam en als uitreiking naar het hogere. Het bepaald mijn plek als persoon ten op zichte van anderen en het oneindige universum. Zingeving gebeurt net als alle andere facetten van Fundamenteel Welzijn in het moment. Er is geen complexe visie nodig. Het gaat over het trainen van overgave totdat het vanzelf gaat.

Elke intentie, keuze of doel is een actie-middel van jouw lichamelijke leven om tot jouw hogere zelf of persoon van essentie te komen

5.Schaduwwerk (cleaning up).

Schaduwwerk is het open staan en ervaren van gevoelens die in de maatschappij en in de persoon worden onderdrukt. Dit kunnen allerlei sensaties zijn zoals; inadequatie, zinloosheid, niet goed genoeg zijn, zwakte, woede, angst, stress, etc. De dood, geld, sexualiteit en trauma zijn ook onderwerpen die terugkomen in het schaduwwerk. Wanneer je geen schaduwwerk doet komt het vroeg of laat in een ongecontroleerde vorm toch tot uiting. Dit worden dan meestal schandalen genoemd.

Werkvormen die hier bij horen zijn; 3, 2, 1 proces, ceremonies met plant medicijnen, zweethutten, ijsbaden, verbonden ademen en opstellingenwerk. Dit zijn enkele vormen waarbij de schaduwkant van het mens-zijn naar voren komt en doorwerkt wordt.

Twee biologische programmeringen die veel verwarring oproepen zijn;

– Pijn vermijden en genot nastreven.

Dit is een mechanisme wat het lichaam helpt om te overleven. Ik heb dit mechanisme uitgebreid in mijn boek beschreven. Dit kun je downloaden wanneer je je aanmeld voor de nieuwsbrief. Onze beoordeling en denkkaders van goed en fout zijn gebaseerd op dit mechanisme. Wanneer iets pijn doet is het slecht, wanneer iets genot brengt is het goed. Onze consumptie, relaties, ethiek en juridische denkkaders worden door dit biologische mechanisme gestuurd.

– Voortplantingsdrift.

Deze sexuele programmering van het lichaam komt neer op een eenvoudige formule; zo veel mogelijk nakomelingen maken, bij zo veel mogelijk partners in een zo kort mogelijke tijd. Deze reproductie impuls gebeurt dikwijls ten koste van de impuls tot monogamie en langdurige zorgzame relaties. Het leven met deze biologische paradoxen is een onderdeel van Fundamenteel Welzijn.

Zijn met wat er is.

De persoon is een voortdurend proces van ontwaken, groeien, opruimen en te voorschijn komen. Door hier samen mee te zijn ontstaat er een paradijs op aarde.

De persoon wordt nooit vrij, jij wordt vrij van de persoon

NO copyright
Alles op deze website mag je gebruiken en verspreiden
Kleine groepen met persoonlijke aandacht
Betaalbaar voor iedereen

Ferry Maidman & Yashodara Landvreugd met Liefde & Plezier

Share This
Stel hier je vraag