fbpx
06 48477946 en 06 57934749 info@spiritueelleraar.nl

Fundamenteel Welzijn

een handleiding voor mens zijn

Ontwaken – Groeien – Opruimen – Expressie

Fundamenteel WelZijn.

Fundamenteel WelZijn is een praktische methode die mij helpt om elk moment te ontwaken voorbij bewustzijn en volledig belichaamd te leven. Van robot naar levendigheid en mysterie.

Wanneer ik een vorm van lijden ervaar, loop ik de vier thema’s af en zie ik in een paar minuten waar het zit. Bij elk thema ken ik inmiddels de een aanwijzingen wat te “doen”. Fundamenteel Welzijn bevat de kennis en wijsheid van non duale teachings en psychologische inzichten.   

Een belangrijk onderscheid wat ik maak is; ontwaken en groei. In mijn ervaring kunnen mensen moeilijk begrijpen dat ontwaken en groei er tegelijkertijd zijn. Wanneer je dit werkelijk begrijpt valt de criticus stil en ontstaat er ruimte voor ontwaken en authentieke levendigheid. Er is niets anders te realiseren dan de diepte van “ik”. In de meeste teachings wordt het “ik” gezien als iets van de persoon, maar dat is een verwarring. In mijn beleving is er alleen maar “ik”. “Ik” is het allerbelangrijkste en alle aspecten van “groei”, die voortkomen uit de identificatie en belichaming van het lichaam, zijn uiteindelijk minder belangrijk.

Het voortdurend realiseren van wat ik werkelijk ben (ontwaken), zuivert het hele persoonlijke uit tot de kern via eenvoud, stilte en liefde. Dat is nu eenmaal hoe het gaat.

Ontwaken.

Ontwaken is mijzelf realiseren als “ik” voor(bij) bewustzijn, lichaam, denken en voelen. Dat is een simpel verhaal, dat inzicht is er of is er niet. Weten wat “ik” ben is het ultieme geluk. Het is geen gedachte, gevoel, ervaring of kennis. Het is Kennendheid zelf.

Ontwaken verliep en verloopt in mijn geval via de lichamelijke felt sense en het ontwikkelen van non duale Essenties zoals; liefde, kracht, compassie, leegte, ruimte, aanwezigheid, vreugde, koninklijkheid, etc. Dit is dan ook de manier geworden waarop ik ontwaken overdraag.

Essenties zijn subtiele vormen van bewustzijn die het meest dicht tegen ontwaken liggen. Deze raken in de kindertijd verloren, omdat ze niet gespiegeld worden door onze opvoeders. Ontwaken krijgt geen tot weinig aandacht in onze westerse cultuur. De gevoelens van onprettige leegte die dit kwijtraken van essenties veroorzaakt wordt vervangen door imitaties van geluk zoals; plannen maken, overmatig aanpassen, werken, spullen verzamelen, middelen gebruik, etc. Deze imitaties vertalen zich in een verkramping in het lichaam. Een weg terug naar essentie en ontwaken is in mijn ervaring dan een subtiel fysiek ontspanningsproces. Fundamenteel Welzijn bevat dan ook veel (subtiel) lichaamswerk.

In de ervaring van ontwaken is geen tijd, ruimte of persoon. Er is geen lijden. Deze ervaring is elke seconde toegankelijk, omdat je dit bent. Het enige wat misschien ontbreekt zijn heldere instructies hoe dit direct te zien en er te verblijven.

Groei.

In de identificatie van mijzelf (ik) met het lichaam, denken en voelen ontstaat het perspectief van de persoon. De persoon in de wereld is altijd in groei. De angst om dood te gaan is de kern van van al het lijden en vertaald zich in een aantal thema’s;

1.Energie opbouw.

Het lichaam heeft energie nodig om te leven. Wanneer iemand zich in een crisis bevindt is de eerste stap de levensenergie verhogen. Wanneer de energie in het lichaam verhoogd (vooral de bloedstroom naar de hersenen) ontstaat er een gevoel van welzijn. De energie verhogen kan op allerlei manieren. Ik gebruik verbonden ademen en schudden van het lichaam. Het Inquiry Protocol geeft vreemd genoeg ook meer energie opouw in het lichaam.

2.Langdurige zorgzame relaties ontwikkelen.

Relaties betekent in de kern samen overleven. Het niet alleen hoeven doen. De impliciete hulpvraag in elke vorm van vriendschap, therapie, coaching, therapie, satsang, etc. is; Telt het voor jou, dat ik steeds maar weer, in hetzelfde circeltje ronddraai?”.  Langdurige zorgzame relaties ontwikkelen we in de Authenticiteitcirkelmet behulp van vijf aandachtspunten of pijlers.

3.Zingeving en actie ontwikkelen.

Ik zie zingeving als een primaire impuls om te overleven. Dit gaat meestal over bijdragen aan het geheel. Daarnaast is de ziel voortdurend op zoek naar volwassenheid, de natuurlijke staat van Zijn en Licht. Het wordt innerlijke geleid door een bepaalde intelligentie (vuur, guru-principe). Wanneer deze impuls niet wordt gevolgd ontstaat er een zingevingsprobleem.

“Zingeving komt voort uit verantwoordelijkheid nemen voor wat jij belangrijk vindt in dit moment”

Wat goed werkt is een intentie of een gewenst resultaat kiezen. Door de circel van bewuste keuze, actie, resultaat en correctie actief uit te voeren valt het materiele leven samen met de weg van jouw ziel.  Ik gebruik hiervoor onder andere de Result course van Frank Natale. Een van de betere cursussen die ik ben tegen gekomen op het gebied van manifesteren.

Mens-zijn is ervaren.

In dit ervaren is er een voortdurend proces van expressie, experimenteren, integreren, transformeren en uiteindelijk de fysieke dood. Het is een spel van perspectieven en dimensies. Niemand weet waar de ontwikkeling van de mensheid en het universum heen beweegt. Fundamenteel Welzijn is ook een zich oneindig ontwikkelende teaching waarbij het ontwikkelen van authenticiteit en schaduwwerk belangrijke aspecten zijn.

Persoon van Essentie (de ontwaakte persoon).

De synthese van ontwaken en groei ligt voor mij in het begrip de Persoon van Essentie. In elke beschrijving ligt het gevaar van een ideaalbeeld, maar ik wil er toch wat woorden aan geven zodat er een richting van ontwikkeling is. Ik zie een eenvoudig persoon die volledig in de wereld staat en er tegelijkertijd van onthecht is. Stilte en aanwezigheid zijn veel aanwezig in de ervaring en van daaruit ontstaan (onschuldige) impulsen. Hij of zij is meestal fysiek soepel en bewegelijk, in staat tot intimiteit en authentiek. Hij of zij ervaart zichzelf naast de persoon (lichaam, denken en voelen) als iets wat vooraf gaat aan elk ervaren en bewustzijn zelf. Ik kan het God, IK of het Absolute noemen, maar het is in werkelijkheid niet met woorden of gevoelens te bevatten.

Ik ben intiem persoonlijk en oneindige ruimte

NO copyright
Alles op deze website mag je gebruiken en verspreiden
Kleine groepen met persoonlijke aandacht
Betaalbaar voor iedereen

Ferry Maidman & Yashodara Landvreugd met Liefde & Plezier

Share This
Stel hier je vraag