fbpx
06 48477946 en 06 57934749 info@spiritueelleraar.nl

Fundamenteel Welzijn

Leven is echt!

Waking up – Growing up – Cleaning up – Showing up

Visie op de nieuwe mens.

Mens-zijn is ervaren. In dit ervaren is er een voortdurend proces van expressie geven, experimenteren, integreren en transformeren. Niemand weet waar de ontwikkeling van de mensheid en het universum heen beweegt. De laatste tijd hebben mensen het meer en meer over de nieuwe wereld en ontwaking. Voor mij gaat dit over een mens-zijn wat leeft vanuit innerlijke vrijheid. Vanuit deze innerlijke vrijheid kunnen we een nieuwe wereld construeren. 

Ik zie mijzelf en de ander als een multidimensioneel wezen. In elk persoon zit een deel wat altijd in wording is, nooit compleet en oneindig zoekt naar liefde, aandacht en onderwijs. Dat is het deel van het ongedefinieerde zelf wat wil overleven en groeien. Er is ook een deel wat zichzelf ervaart als een non duale essentie, zoals; liefde, stilte, energie, leegte, aanwezigheid, vrede, briljantie, etc. En er is het naamloze Absolute wat aan alles vooraf gaat. En jij en ik zijn dit allemaal tegelijk. Het vrij bewegen door al deze dimensies zie ik als de basis van Fundamenteel Welzijn en de ontwaakte persoon. 

De ontwikkeling van de mens staat pas in de kinderschoenen

Fundamenteel Welzijn is een kader waarin we het mens zijn ervaren, onderzoeken, ontwikkelen en fine tunen. Het is een voortdurend integreren van nieuwe inzichten in een sfeer van een onveranderlijk stiltepunt. Ik heb vier soorten beoefening samengesteld om dit alles te verhelderen en te integreren in het dagelijkse leven.

Dit zijn; Inquiry, Authenticiteitcirkel, Droomcirkel en Embodied Satsang

Dat wat ik denk dat leven is, dat wordt het, dat is de kracht van gedachten

Ik focus mij, in de beoefening, op vier thema’s die door het observeren van mijzelf en anderen steeds weer naar voren komen als kern voor een goed en geinspireerd leven.

Ontwaking (voor het lichaam, denken en voelen).

1.Lichaam/felt sense is een deur naar het Absolute.
Steeds weer de identificatie met het lichaam, denken en voelen transformeren via het lijden naar het Absolute. Dit kan door het volgen van de felt sense in het lichaam. De realisatie van mijzelf als het Absolute gebeurt elk  moment en is het stilte punt van niet weten.

Ontwaking is onmisbaar in Fundamenteel Welzijn

Vanuit dit Absolute ontstaat er steeds weer een subtiele identificatie rondom het lichaam, denken en voelen. Vervolgens ontstaat er een explosie van taal en handelingen in de wereld.

Groei (lichamelijke programmering).

2.Schaduwwerk.
Schaduwwerk is voor mij voornamelijk leren omgaan met twee biologische programmeringen;

– Pijn vermijden en genot nastreven. Dit mechanisme wat het lichaam helpt om te overleven. Onze consumptie, relatie, ethische en juridische denkkaders worden door dit biologische mechanisme gestuurd.

– Voortplantingsdrift. Deze sexuele programmering van het lichaam komt neer op een eenvoudige formule; zo veel mogelijk nakomelingen maken, bij zo veel mogelijk partners in een zo kort mogelijke tijd. Deze reproductie impuls gebeurt ten koste van dingen zoals de impuls tot monogamie en het verlangen naar harmonie met de natuur.

3.Relaties.
Elk lichaam heeft de behoefte aan een langdurige zorgzame relatie. Het aangaan en ontwikkelen van langdurige zorgzame relaties is aan te leren.

4.Zingeving of roeping.
Vanuit het universum of ontwaking gezien is er geen zingeving, alles gebeurt. Vanuit het mens zijn is er wel een behoefte aan zingeving. Zingevings omschrijf ik dan als; verantwoordelijkheid nemen voor iets wat ik belangrijk vind in mijn dagelijkse leven. Dit gebeurt door het volgen van de meest intense sensatie in het lichaam. Deze intense sensatie vertaald zich in gedachten. Zingeving zie ik als een noodzaak om te overleven. Het bepaald mijn plek als persoon (identificatie met lichaam, denken en voelen) ten op zichte van anderen en het oneindige universum.
 

Bovengenoemde thema’s spelen zich allemaal NU af. Mijn ervaring is dat ik met een voortdurend en grondig onderzoek van deze vier thema’s tot een volledige realisering van mijzelf kom en daarmee in Fundamenteel Welzijn. Wanneer een van deze thema’s niet doorzien wordt is er een vorm van lijden. Lijden zie ik dan ook als een signaal om met de technieken uit Fundamenteel Welzijn te werken.

De persoon is een voortdurend proces van ontwaken, groeien, opruimen en te voorschijn komen. De persoon wordt nooit vrij, jij wordt vrij van de persoon.

Waking up – Growing up – Cleaning up – Showing up

Ontwaken (waking up)

De realisatie dat ik het Absolute ben noem ik ontwaking.  Het Absolute is het Niets waar bewustzijn en daarmee de waarnemer, de persoon en de wereld uit voortkomen. Het is ook Alles wat er is.

Ontwaking verbrijzelt alle concepten

De hoogste beoefening om tot ontwaking te komen is voor mij het verblijven als non duale conceptloze essentie zoals; aanwezigheid (ik ben), ruimte, leegte, liefde, kracht, licht, etc. In het begin is dit, mezelf ervaren als essentie, een super intense (meditatie) beoefening die uiteindelijk leidt naar een Fundamenteel Welzijn waarin alles ervaren wordt zoals het is.

Dertig tot veertig procent van de mensheid kent een ervaring van ontwaken. Een kleiner deel van de mensheid voelt een urgentie om tot volledige ontwaking te komen

In het verblijven als conceptloze essentie is er geen verhaal, betekenis, pad, relatie of zingeving. Er is alleen conceptloos NU. Langzaam en zeker wordt dit NU de kern van je identiteit in plaats van de identificatie met het lichaam, denken en voelen. Het ontspannen in deze NU ervaring leidt naar de twijfelloze ontwaking van jezelf als het Absolute.

De persoon raakt niet ontwaakt of verlicht. De realisatie van jezelf als het Absolute maakt je vrij van de persoon

Ontwaking wordt vaak onterecht gekoppeld aan een beeld van een perfect persoon. Dit ideaalbeeld van een perfect persoon kan een onophoudelijk streven in stand houden. In de Authenticiteitcirkel en Compassievolle Inquiry kun je ervaren dat de persoon precies is zoals het zou moeten zijn en dat jij er vrij van bent. Hiervoor heb je een subtiel onderscheidingsvermogen nodig wat je kunt ontwikkelen.

Word verliefd op een conceptloze essentie en blijf daar met je aandacht

Fundamenteel Welzijn komt voort uit het onthechten van het verhalende zelf en het ervaren van non duale essentie. Dit gebeurt door beoefening van een meditatie die bij jou werkt. Een belangrijk onderdeel om Fundamenteel Welzijn in je leven te krijgen is het uitzoeken welke meditatie vorm bij jou past en dit beoefenen.

 

Groei (growing up)

Hedendaagse spiritualiteit is voor mij het opnieuw verbinden met mijn essentie of authentieke zelf. Mijn intuïtie, mijn behoeftes mijn primaire impulsen. Vanuit deze kern kan ik mij verbinden met het geheel. Het werkelijk open in het moment aanwezig zijn brengt een voortdurende transformatie, omdat leven – via de lichamelijke felt sense – elk moment een volgende stap maakt in alle richtingen (zie kwadranten). Het hoogste doel van het biologische leven is, wat mij betreft, in balans komen en ontwaken.

Dit moment is multidimensionaal en niet in zijn geheel te bevatten met het denken

Het lichaam is ruimte met de capaciteit om te ervaren en maakt voortdurend een kaart van de binnenwereld en de buitenwereld. Van deze twee kaarten maakt het een verhaal van waaruit er interacties in de wereld ontstaan. Wanneer de kaarten, het verhaal en de acties redelijk met elkaar matchen is er relatieve innerlijke rust. Deze kaarten, verhalen en acties groeien in complexiteit en uitvoering. Al deze individuele verhalen en acties vertalen zich in een gemeenschappelijk verhaal wat wij cultuur noemen. Ik ben voor het ontwikkelen van een bewustzijnscultuur waarin ontwaken, het transformeren van lijden, het ondernemen van zingeving en het ontwikkelen van langdurige zorgzame relaties de belangrijkste pijlers zijn. De mensheid ontwikkelt zich onder andere door steeds creatiever als community te overleven in het oneindige universum. Ons collectief bewustzijn en hersenen blijven oneindig groeien. De mens en (bewustzijns) cultuur zijn nog lang niet af. 

Ontwaking kan in elke fase van groei plaatsvinden

Er is oneindige groei in de relatie van de authentieke persoon met de omgeving. Groei gebeurt op meerdere vlakken; cognitief, verbaal, emotioneel, visueel, lichamelijk, contact met de natuur, existentieel, muzikaal, creatief, relationeel, cultureel, wiskundig, etc. Elk vlak heeft een eigen gestructureerde opbouw. Groei is complex. Je kunt bijvoorbeeld op relationele intelligentie hoog scoren terwijl je op muzikale intelligentie laag scoort. Zo zijn alle combinaties mogelijk. 

Schaduw- en traumawerk (cleaning up)

Schaduw en trauma werk zijn een belangrijk onderdeel van groei. Elk mens bestaat uit donker en licht. Het zijn middelen om je in het midden te brengen. Wanneer je alleen streeft naar het licht en het goede loop je vroeg of laat vast. Ervaar, geef expressie, experimenteer, integreer en transformeer de voortdurende golf van donker en licht.

Schaduwwerk is onder andere het bewust worden en integreren van onderdrukte behoeftes, onverwerkte pijn en fysieke instincten. Een mens is kwetsbaar en wordt aangestuurd door allerlei natuurlijke krachten. Wanneer je niet om kunt gaan met de brutaliteit van het leven is er een realistische mogelijkheid om in een houding van afkeer, ontevredenheid en wraak terecht te komen. Dit is schadelijk voor jezelf en de mensen om je heen. Denk aan moordenaars, genocide, mensenhandel en andere donkere dynamieken in de wereld. Deze komen voort uit een gebrek aan schaduwwerk. Deze donkere impulsen zitten in ieder mens en wanneer jij jouw eigen donkerheid en agressie niet onder ogen komt is er nooit totale vrijheid en vrede. Het kan zeer moeilijk zijn om deze onderdrukte impulsen ruimte te geven en in het bewustzijn op te nemen. Een persoon van essentie kan alleen ontstaan wanneer een deel van dit onderdrukte materiaal fysiek en mentaal doorleeft is. 

Schandalen rondom spiritueel leraren en leiders komen voort uit een gebrek aan schaduw en trauma werk

Om een gevoel te krijgen over hoe ver schaduw en trauma werk gaat kun je het audiobook van Viktor Frankle luisteren. Dit gaat over zijn ervaringen in concentratiekampen en hoe hij uiteindelijk dit een plek heeft gegeven in zijn leven. Je dient beide kanten (de kampbewaarder en de slachtoffer) in jezelf te vinden. De rode draard in zijn inzicht is dat betekenis zien in je leven en een doel hebben je levensverwachting en gevoel van geluk verhoogd.

Mijn ervaring met mijzelf en het begeleiden van mensen is dat (het lichtere) schaduwwerk vooral naar voren komt in de tweede helft van iemands leven (50 plus) ondermeer als reactie op de ontwikkeling van de talenten en potenties in de eerste helft van het leven. Elk talent en potentie heeft een (energetische) schaduwzijde of onderdrukte kant. Wanneer je altijd voor carriere bent gegaan is het relationele deel misschien onderdrukt en andersom. Wanneer je jezelf altijd hebt aangepast (hechting) komt er vanzelf een tijd van afzetten (authenticiteit).

Trauma is niet de gebeurtenis, maar het contactverlies met jezelf

Trauma ontstaat wanneer er iets in je leven gebeurt wat te snel, te veel en te plotseling is. Het trauma is niet wat er is gebeurd, maar de disconnectie met jezelf, die voortkomt uit het niet kunnen of willen voelen van de pijn. Dit contactverlies met jezelf kan veroorzaakt worden door een aardbeving, langdurig misbruik, het gemis aan steun of andere gebeurtenis. Het lichaam gaat zichzelf in een freeze zetten om niet te voelen. Het langzaam weer ontdooien, gaan voelen en in beweging brengen van deze vastgezette energie is traumawerk. Traumawerk is vooral het opnieuw verbinden met je natuurlijke gevoelens en impulsen. Weer levendig worden, reageren en te voorschijn komen. Lees hier meer over traumawerk..

Ik ben door een onveilige hechting met mijn ouders bijvoorbeeld heel goed geworden in mezelf inhouden, aanpassen en luisteren. De schaduw daarvan is dat ik moeite heb mijn eigen behoeftes voelen, te onderhandelen en ruimte innemen. Showing up in de wereld is voor mij een voortdurende uitdaging. Door beide kanten te aanvaarden en ermee te zijn maakt het me steeds completer en mijn handelen in het dagelijkse leven verbetert.

Ontwaken (bewustzijnsstaten) en groeien (groeifases) zijn twee verschillende fenomenen. Je kunt jezelf helder realiseren als het Absolute en primair handelen. Je kunt ook vanuit een hogere ethiek handelen en jezelf niet als het Absolute herkennen. 

Zingeving en bestemming (showing up).

We zijn wat mij betreft in een tijdperk gekomen waarin we allemaal worden uitgenodigd om naar voren te komen en te vertellen wie je bent. Hoe zie jij de ideale maatschappij voor je en wat draag jij daaraan bij? Wat is je roeping en hoe wil je dat gaan vormgeven? Het kiezen van een roeping is een middel om verder in liefde te groeien, als persoon, als community en als universum. Het is een eindeloos proces van expressie geven, experimenteren, integreren en transformeren. Als het goed is kom je al creërende door allerlei emoties en perspectieven. Het Ik ben creator deel van mijn teaching is het bewust creeren met gedachten. Wanneer je ervaart dat je werkelijk kunt creeren met gedachten ontstaan er ineens oneindige mogelijkheden om een paradijs op aarde te maken. Ik zie het als een andere manier om tot Zelfrealisatie te komen. Het spelen met materie brengt je uiteindelijk ook bij het inzicht dat je bewustzijn bent en niets nodig hebt. Zelfrealisatie is het grootste geluk at er is.

Mijn spirituele werk heeft zich de afgelopen vijftien jaar vanzelf ontwikkeld en hoewel het aanvoelt als een compleet geheel merk ik dat er nog steeds nieuwe inzichten ontstaan. Het is een framewerk geworden waarin je eindeloos kunt ervaren wat je bent; eindeloze stilte en potentie.

Ik werk al jaren intensief met allerlei soorten mensen; psychatrisch gehandycapten, criminelen, verslaafden, therapeuten, coaches filosofen, zakenmensen, hippies, spirituele zoekers, etc. Dit heeft mij een overzicht gegeven van de menselijke situatie. Wat mij opvalt is dat iedereen innerlijk goed en wijs is en dezelfde basis behoeften heeft.

Het doel van leven is ervaren, leren en transformeren

Persoon van Essentie (pearl beyond price, christus bewustzijn)

Een synthese van Ontwaking en Groei ligt voor mij in het begrip de Persoon van Essentie. Dit is een eenvoudig intiem persoon die volledig in de wereld staat en zichzelf tegelijkertijd herkent als meerdere dimensies en het Absolute. Het is een geïntegreerde waarnemingsstructuur. Lees meer over deze nieuwe mens…

Ik ben intiem persoonlijk en de bron van onbegrensde ruimte tegelijkertijd

NO copyright
Alles op deze website mag je gebruiken en verspreiden
Kleine groepen met persoonlijke aandacht
Betaalbaar voor iedereen

Ferry Maidman & Yashodara Landvreugd met Liefde & Plezier

Share This
Chat openen
Stel hier je vraag