fbpx
06 48477946 en 06 57934749 info@spiritueelleraar.nl

Fundamenteel Welzijn

bevrijding bestaat!

Waking up – Growing up – Cleaning up – Showing up

Fundamenteel Welzijn.

Fundamenteel Welzijn is het resultaat van onze zoektocht naar bevrijding en waarheid. Het geeft een structuur om te ontwaken en te groeien voor individuen en groepen. 

Ik ben multidimensioneel.

Mens-zijn is ervaren. In dit ervaren is er een voortdurend proces van expressie, experimenteren, integreren en transformeren. Niemand weet waar de ontwikkeling van de mensheid en het universum heen beweegt. Ik zie mijzelf en anderen als een multidimensioneel wezen met een duaal en een non duaal landschap.

Groei (dualiteit).

Dit is het landschap van de persoon in een wereld. In elk persoon (lichaam, denken en voelen) zit een deel wat altijd in wording is, nooit compleet en oneindig zoekt naar liefde, aandacht, onderwijs en eenwording met het grotere. Dat is het deel wat wil groeien. De persoon streeft bewust of onbewust naar een hogere of betere staat van leven. Dit gaat over het algemeen via het volgen van de hoogste impuls. Om het hoogste te herkennen is er een heldere intentie nodig. Een intentie is een uitreiking naar iets hogers of beters. Ons is opgevallen dat het meeste lijden ontstaat uit een onbekendheid met ontwaken en een gemis van langdurige zorgzame relaties en een gevoel van zingeving. Deze drie aspecten benadrukken wij dan ook in Fundamenteel Welzijn.

De ontwikkeling van de mens staat pas in de kinderschoenen

Ontwaking (non dualiteit).

Er is ook een dimensie waarin ik mijzelf ervaar als iets voorbij de persoon (lichaam, denken en voelen). Compleet, tijdloos, onveranderlijk en af. Deze dimensie heeft een scala aan eenheidservingen.  Er is bijvoorbeeld een onpersoonlijk ervaren van mijzelf als; liefde, stilte, energie, licht, leegte, aanwezigheid, ruimte, vrede, briljantie, etc. Er is een ervaring van verbonden zijn met alles, een ervaring dat alles zich in perfectie ontvouwt of dat er een blok zijn is. Al deze non duale ervaringen of substanties komen voort uit het Absolute. DAT wat aan alles vooraf gaat en wat jij en ik zijn.

Het vrij bewegen door het duale en non duale is het ultieme geluk en de totale bevrijding. Een persoon die vanuit deze flexibiliteit leeft leeft noemen wij de Persoon van Essentie.

Persoon van Essentie (de ontwaakte persoon).

De synthese van dualiteit en non dualiteit ligt voor mij in het begrip de Persoon van Essentie. Dit is een eenvoudig intiem persoon die volledig in de wereld staat en er tegelijkertijd van onthecht is. Hij of zij ervaart zichzelf naast lichaam, denken en voelen als het Absolute wat vooraf al het ervaren is.

Ik ben intiem persoonlijk en oneindige ruimte

 

Beoefening en thema’s in Fundamenteel Welzijn.

Fundamenteel Welzijn is een kader waarin de volledige potentie van het mens-zijn ervaren wordt. Het zoeken stopt en het leven begint. Het is een voortdurend integreren van nieuwe inzichten en percepties. Je kunt dit model gebruiken voor jezelf en om anderen te onderwijzen. Er is geen copyright of wat dan ook. Het is oeroude en universele kennis die van niemand is.

Wanneer je de wereld ziet vanuit het ontwaakte perspectief is alles zoals het is. Dat is voor mij nog niet het paradijs. Pas wanneer alle levende wezens de wereld zien vanuit het ontwaakte perspectief is de mensheid volledig geboren in deze materiele dimensie en kunnen we een paradijs op aarde gaan neerzetten. Jij en ik kunnen alvast beginnen!

Ik ben er van overtuigd dat beoefening zich ook verder ontwikkelt en daarbij betere methodes ontstaan. In ieder geval aangepast aan de huidige tijdsgeest. We hebben vijf vormen van beoefening samengesteld die het volledige potentieel van de Persoon van Essentie blootlegt en verder brengt. ;
1.Inquiry (focusing+)
2.Authenticiteitcirkel (zes pijlers)
3.De wet van aantrekking (meditatie en droomcirkel)
4.Embodied Satsang (incl. verbonden ademen)
5.RealPlay (relatiewerk)

In de beoefening van deze vijf vormen vestigen we de aandacht steeds op vier thema’s die tijdens mijn jarenlange zoektocht steeds weer naar boven kwamen. Op de een of andere manier zijn dit de basis thema’s die samenhangen met een gelukkig en voldoenend leven. 

Fundamenteel Welzijn is alles durven voelen en ervaren

1.Ontwaken (waking up).

Ontwaken verloopt via het lichaam, denken en voelen. Zonder lichaam is er geen ontwaken. Door steeds weer de identificatie met het lichaam, denken en voelen te transformeren met behulp van de felt sense ontstaat de kennendheid van jezelf als het Absolute. De realisatie van mijzelf als het Absolute is tijdloos en gebeurt elk seconde. Het is het stilte punt van niet weten.

Ontwaking is de basis van Fundamenteel Welzijn

Vanuit het Absolute ontstaat er steeds weer, bewust of onbewust, een subtiele identificatie met het lichaam, denken en voelen. Deze identificatie verloopt via de conceptloze ervaring; ik ben. Vervolgens ontstaat er een gevoelsbeeld van een persoon en een explosie van taal en handelingen in de wereld.

2.Langdurige zorgzame relaties (growing up & showing up).

Elk lichaam heeft de behoefte aan een langdurige zorgzame relatie (in het moment). Deze relatie kan mensen, dieren, de natuur en het universum zijn. Het aangaan en ontwikkelen van langdurige zorgzame relaties is aan te leren. In onze cultuur mist er naar mijn mening een verhaal over community living. Het samen leven in een grotere samenstelling dan een gezin. Er is naast de ik-ruimte ook een wij-ruimte en een ruimte voor het hogere. In onze groepen oefenen we daarmee in de vorm van authenticiteitcirkels. De relatie is een middel om tot eenwording te komen met elkaar en het hogere.

De pijlers uit de authenticiteitcirkel zijn hiervoor een perfecte meetlat;
– commitment in contact
– vertrouw op je ervaring
– containment van je ervaring
– overgave aan je innerlijke leiderschap en purpose
– nieuwsgierigheid in de wereld van de ander

Elk mens kent een vorm van innerlijk lijden. Dit komt meestal voort uit een langdurige gemis en/of een onvervuld verlangen. De impliciete hulpvraag die elk mens heeft in zijn of haar lijden is; “telt het voor jou, dat ik, steeds maar weer, in hetzelfde cirkeltje ronddraai?”. In relatie met de ander is het essentieel om dit te herkennen en er te zijn. Er is meestal niet zo zeer een concrete oplossing nodig, alswel een betrokken aanwezigheid in het luisteren. 

3.Zingeving of roeping (growing up & showing up).

Vanuit het universum of ontwaking gezien is er geen zingeving, alles gebeurt. Vanuit het mens-zijn is er een sterke behoefte aan zingeving. Zingeving omschrijf ik als; verantwoordelijkheid nemen voor iets wat ik belangrijk vind in mijn dagelijkse leven. Dit gebeurt door het bewust volgen van de meest intense sensatie in mijn lichaam en deze te verwoorden naar anderen toe. Deze intense sensatie vertaalt zich in intentie, keuze, doel, gedachten en handelingen. Zingeving zie ik als een noodzaak om te overleven als lichaam en als uitreiking naar het hogere. Het bepaald mijn plek als persoon ten op zichte van anderen en het oneindige universum. Zingeving gebeurt net als alle andere facetten van Fundamenteel Welzijn in het moment. Er is geen complexe visie nodig. Het gaat over het trainen van overgave totdat het vanzelf gaat.

Elke intentie, keuze of doel is een actie-middel van jouw lichamelijke leven om tot jouw hogere zelf of persoon van essentie te komen

4.Schaduwwerk (cleaning up).

Schaduwwerk is het open staan en ervaren van gevoelens die in de maatschappij en in de persoon worden onderdrukt. Dit kunnen allerlei sensaties zijn zoals; inadequatie, zinloosheid, niet goed genoeg zijn, zwakte, woede, angst, stress, etc. De dood, geld, sexualiteit en trauma zijn ook onderwerpen die terugkomen in het schaduwwerk. Wanneer je geen schaduwwerk doet komt het vroeg of laat in een ongecontroleerde vorm toch tot uiting. Dit worden dan meestal schandalen genoemd.

Werkvormen die hier bij horen zijn; 3, 2, 1 proces, ceremonies met plant medicijnen, zweethutten, ijsbaden, verbonden ademen en opstellingenwerk. Dit zijn enkele vormen waarbij de schaduwkant van het mens-zijn naar voren komt en doorwerkt wordt.

Twee biologische programmeringen die in dit kader belangrijk zijn;

– Pijn vermijden en genot nastreven.

Dit is een mechanisme wat het lichaam helpt om te overleven. Ik heb dit mechanisme uitgebreid in mijn boek beschreven. Dit kun je downloaden wanneer je je aanmeld voor de nieuwsbrief. Onze beoordeling en denkkaders van goed en fout zijn gebaseerd op dit mechanisme. Wanneer iets pijn doet is het slecht, wanneer iets genot brengt is het goed. Onze consumptie, relaties, ethiek en juridische denkkaders worden door dit biologische mechanisme gestuurd.

– Voortplantingsdrift.

Deze sexuele programmering van het lichaam komt neer op een eenvoudige formule; zo veel mogelijk nakomelingen maken, bij zo veel mogelijk partners in een zo kort mogelijke tijd. Deze reproductie impuls gebeurt dikwijls ten koste van de impuls tot monogamie en langdurige zorgzame relaties. Het leven met deze biologische paradoxen is een onderdeel van Fundamenteel Welzijn.

Zijn met wat er is.

De persoon is een voortdurend proces van ontwaken, groeien, opruimen en te voorschijn komen. Door hier samen mee te zijn ontstaat er een paradijs op aarde. 

De persoon wordt nooit vrij, jij wordt vrij van de persoon

NO copyright
Alles op deze website mag je gebruiken en verspreiden
Kleine groepen met persoonlijke aandacht
Betaalbaar voor iedereen

Ferry Maidman & Yashodara Landvreugd met Liefde & Plezier

Share This
Stel hier je vraag