fbpx
06 48477946 en 06 57934749 info@spiritueelleraar.nl

Fundamenteel Welzijn

autonomie in contact

Waking up – Growing up – Cleaning up – Showing up

Ik ben multidimensioneel.

Mens-zijn is ervaren. In dit ervaren is er een voortdurend proces van expressie, experimenteren, integreren en transformeren. Niemand weet waar de ontwikkeling van de mensheid en het universum heen beweegt.

Het uiterlijke landschap.

Ik zie mijzelf en anderen als een multidimensioneel wezen. In elk persoon (lichaam, denken en voelen) zit een deel wat altijd in wording is, nooit compleet en oneindig zoekt naar liefde, aandacht en onderwijs. Dat is het deel wat wil overleven en groeien.

De ontwikkeling van de mens staat pas in de kinderschoenen

Het innerlijke landschap.

Er is ook een dimensie wat zichzelf ervaart als compleet en af. Dit is een ervaren van mijzelf als een non duale essentie, zoals; liefde, stilte, energie, leegte, aanwezigheid, vrede, briljantie, etc. En er is de dimensie van het naamloze Absolute. DAT wat aan alles vooraf gaat.

Jij en ik zijn dit allemaal tegelijk. Het vrij bewegen, door al deze dimensies zie ik als de basis van Fundamenteel Welzijn en de ontwaakte persoon.

Geef elke hechting aan een voorkeur op en je bent vrij

Fundamenteel Welzijn is een kader waarin we het mens-zijn ervaren, onderzoeken, ontwikkelen en fine tunen. Het is een voortdurend integreren van nieuwe inzichten en verschillende percepties.

Vormen en thema’s.

We hebben vijf vormen van beoefening samengesteld;
1.Inquiry
2.Authenticiteitcirkel
3.Droomcirkel
4.Embodied Satsang (incl. verbonden ademen)
5.RealPlay

In deze vijf werkvormen focussen we de aandacht op vier thema’s die tijdens mijn jarenlange zoektocht steeds weer naar boven kwamen;
1.ontwaking
2.relaties
3.zingeving
4.schaduwwerk. 

Op de een of andere manier zijn dit de grote thema’s die samenhangen met Fundamenteel Welzijn. Door met deze thema’s te zijn en te verwoorden ontstaat inzicht en een volgende stap. 

Fundamenteel Welzijn is alles durven voelen en ervaren

1.Ontwaken (waking up).

Ontwaken verloopt via het lichaam, denken en voelen. Zonder lichaam is er geen ontwaken. Door steeds weer de identificatie met het lichaam, denken en voelen te transformeren met behulp van de felt sense ontstaat de kennendheid van jezelf als het Absolute. De realisatie van mijzelf als het Absolute is tijdloos en gebeurt elk seconde. Het is het stilte punt van niet weten.

Ontwaking is de basis van Fundamenteel Welzijn

Vanuit het Absolute ontstaat er steeds weer, bewust of onbewust, een subtiele identificatie met het lichaam, denken en voelen. Deze identificatie verloopt via de conceptloze ervaring; ik ben. Vervolgens ontstaat er een gevoelsbeeld van een persoon en een explosie van taal en handelingen in de wereld.

2.Relaties (growing up & showing up).

Elk lichaam heeft de behoefte aan een langdurige zorgzame relatie (in het moment). Deze relatie kan met mensen zijn en ook met dieren, de natuur en het universum. Het aangaan en ontwikkelen van langdurige zorgzame relaties is aan te leren. In onze groepen oefenen we daarmee. De pijlers uit de authenticiteitcirkel zijn hiervoor een perfecte meetlat;
– commitment in contact
– vertrouw op je ervaring
– containment van je ervaring
– overgave aan je innerlijke leiderschap
– nieuwsgierigheid in de wereld van de ander

Elk mens kent een vorm van innerlijk lijden. Dit komt meestal voort uit een langdurige gemis en/of een onvervuld verlangen. De impliciete hulpvraag die elk mens heeft in zijn of haar lijden is; “telt het voor jou, dat ik, steeds maar weer, in hetzelfde cirkeltje ronddraai?”. In relatie met de ander is het essentieel om dit te herkennen en er te zijn. Er is meestasl niet zo zeer een concrete oplossing nodig, alswel een betrokken aanwezigheid in het luisteren. Ik heb rondom dit fenomeen een website gebouwd voor de zorg. Herstelgerichtluisteren.nl

3.Zingeving of roeping (growing up & showing up).

Vanuit het universum of ontwaking gezien is er geen zingeving, alles gebeurt. Vanuit het mens-zijn is er een sterke behoefte aan zingeving. Zingeving omschrijf ik als; verantwoordelijkheid nemen voor iets wat ik belangrijk vind in mijn dagelijkse leven. Dit gebeurt door het volgen van de meest intense sensatie in mijn lichaam. Deze intense sensatie vertaalt zich in gedachten en handelingen. Zingeving zie ik als een noodzaak om te overleven. Het bepaald mijn plek als persoon  ten op zichte van anderen en het oneindige universum. Zingeving gebeurt net als ontwaken en relaties in het moment.

4.Schaduwwerk (cleaning up).

Schaduwwerk is het open staan en ervaren van gevoelens die in de maatschappij en in de persoon worden onderdrukt. Dit kunnen allerlei sensaties zijn zoals; inadequatie, zinloosheid, niet goed genoeg zijn, zwakte, woede, angst, stress, etc. De dood, geld, sexualiteit en trauma zijn ook onderwerpen die met regelmaat terugkomen in het schaduwwerk. Werkvormen die hier bij horen zijn; 3, 2, 1 proces, ceremonies met psychedelica, zweethutten, ijsbaden, verbonden ademen en opstellingenwerk.

Twee biologische programmeringen die in dit kader belangrijk zijn;

– Pijn vermijden en genot nastreven.

Dit is een mechanisme wat het lichaam helpt om te overleven. Ik heb dit mechanisme uitgebreid in mijn boek beschreven. Dit kun je downloaden wanneer je je aanmeld voor de nieuwsbrief. Onze beoordeling en denkkaders van goed en fout zijn gebaseerd op dit mechanisme. Wanneer iets pijn doet is het slecht, wanneer iets genot brengt is het goed. Onze consumptie, relaties, ethiek en juridische denkkaders worden door dit biologische mechanisme gestuurd.

– Voortplantingsdrift.

Deze sexuele programmering van het lichaam komt neer op een eenvoudige formule; zo veel mogelijk nakomelingen maken, bij zo veel mogelijk partners in een zo kort mogelijke tijd. Deze reproductie impuls gebeurt dikwijls ten koste van de impuls tot monogamie en langdurige zorgzame relaties. Het leven met deze biologische paradoxen is een onderdeel van Fundamenteel Welzijn.

Zijn met wat er is.

Bovengenoemde thema’s spelen zich allemaal NU af. Mijn ervaring is dat ik met een voortdurend en grondig onderzoek van deze vier thema’s er een volledige realisering van mijzelf als multidimensioneel persoon ontstaat. Er ontstaat op een gegeven moment een vertrouwen op je innerlijke wijsheid/leraar. De persoon is een voortdurend proces van ontwaken, groeien, opruimen en te voorschijn komen.

De persoon wordt nooit vrij, jij wordt vrij van de persoon

Persoon van Essentie (pearl beyond price, christus bewustzijn).

Een synthese van Ontwaking en Groei ligt voor mij in het begrip de Persoon van Essentie. Dit is een eenvoudig intiem persoon die volledig in de wereld staat, zichzelf ervaart in en als meerdere dimensies in de rust van het Absolute. De Persoon van Essentie maakt gebruik van het denken en tegelijk niet met het denken volledig begrepen worden. Het heeft dan ook geen zin om er een logisch verhaal van te maken.

– Een poëtische vingerwijzing.

De potentie van het menszijn is eenvoudig en groot. Er bestaat een persoonlijke groei die gemaakt is van essentie. Essentie is intelligent, krachtig, sereen, aanwezig, vol, zacht, flexibel, versmeltend, oneindig en in de wereld. Een persoon van zijn is volledig authentiek, identiteit loos en in het moment. Deze persoon is volledig nu. Ongrijpbaar, vol potentie en tegelijk ondefinieerbaar. Een persoon van essentie leeft moeiteloos, past zich aan en neemt leiding indien nodig. Er is geen persoonlijke herkenbare kern meer en toch is er een volledig adequaat functioneren in de wereld. Deze persoon is radicaal zelfvoorzienend en kan hulp vragen. Fysiek is de persoon van essentie meestal bewegelijk en vitaal.

Ik ben intiem persoonlijk en oneindige ruimte

NO copyright
Alles op deze website mag je gebruiken en verspreiden
Kleine groepen met persoonlijke aandacht
Betaalbaar voor iedereen

Ferry Maidman & Yashodara Landvreugd met Liefde & Plezier

Share This
Stel hier je vraag