fbpx
06 48477946 en 06 57934749 info@spiritueelleraar.nl

Afgelopen week heb ik lesgegeven in Sauerland aan een groep van veertien mensen. Ik heb daar meer dan ooit het gevoel gekregen dat ik/wij in dienst van God staan. Er is leiding. Ik kreeg zelf ook op verschillende manieren les.

Mijn rol als facilitator gebeurt door alles vrij te geven en mezelf te laten bewegen en spreken. Het is alsof iets mij (en anderen) overneemt. Dit gevoel wordt versterkt wanneer ik verbonden adem en/of de (inuitieve) impulsen in mijn lichaam volg. Deze impulsen doorbreken vaak de sociaal wenselijke patronen waardoor iedereen zich vrijer voelt. Door te delen hoe dat voor mij werkt slaat het over op de groep. Leiding ontstaat in het luisteren en aanwezig zijn.

Oefening in Zijn.
Voel een paar minuten je lichaam zonder er iets aan te willen veranderen. Kun je de steun voelen die er NU is? Het lezen van deze text. De stoel waar je op zit, de ruimte waar je bent, het luisteren van deze instructie….. Wanneer je wat ontspant in deze gewaarwording van deze steun of verbinding met iets buiten je lichaam het ervaren meer wakker en meer bewuster maakt. In dit zijn in verbinding komt er vanzelf iets op. Een gevoel van richting of zin(geving). Een volgende stap. Het lichaam en geest mechanisme heeft een innerlijke intelligentie die in beweging komt door simpelweg aanwezig te zijn.

Focussen naar Essentie en Authenticiteiteitcirkel zijn instrumenten geworden die de weg naar gevoelde leiding ervaarbaar maakt. Het gaat wat mij betreft op dit moment over een specifieke energie die via het voelen van het lichaam en werkelijk contact op aarde komt.

Het is alsof de mensheid klaar is voor een volgende stap in het onderlinge contact. Het samen dragen van schaduw en trauma leiden naar een gevoel van gedragen liefde. Het vergt een groep om iemand tot heling, inzicht en verlichting te brengen.

Door de peilers en stappen uit te leggen van beide vormen en na een paar dagen een stapje terug te doen als facilitator ontstaat er een groepsproces die elk individu heelt. De heling gebeurt in de interactie. Er wordt gehuild, gelachen, gediscusseerd, gebotst,fysiek aangeraakt, etc. De groep beweegt als een (familie) opstelling (intuitief, niet te bevatten voor het denken). Er is na een paar dagen geen verschil meer tussen lesuren en vrije tijd, leraren en deelnemers. Het wordt een geheel.

Een focusser had de vraag hoe Zelfrealisatie en Essentie meer stabiel in zijn leven kon blijven. Door in een park te focussen kreeg het gebler van een schaap zo’n betekenis en humor dat er iets gebeurde waardoor er een spontane ontwaking plaatsvond die de rest van de week aanwezig bleef.

Elke dag ontstaat er meer vertrouwen, overgave en kwetsbaarheid. Er zijn veel elementen die meespelen en opkomen. Iedereen heeft een specifieke en essentiele rol in het proceswerk. Eerlijkheid en herkennen van synchroniciteit met de natuur zijn onderdelen die me het meest zijn bijgebleven van deze week. Er zou wat mij betreft veel meer aandacht kunnen zijn voor deze principes op werkplekken en andere plekken waar groepen mensen samen iets neerzetten.

De onderstroom van het dagelijkse leven bestaat ook uit bovenstaande elementen, er is alleen door gebrek aan (h)erkenning geen volledige heling en liefde. Door het taboe op emotionele expressie en schaduwkanten stagneert de heling. Er is nog te veel ruimte voor het onderdrukking, het individu, denken en analyseren.

Mijn inzicht is dat de gevoelsstroom van het menselijke leven via lijden en conflict naar heling en harmonie beweegt. Een belangrijk aspect hierbij is de natuurlijke behoefte naar een langdurige zorgzame relatie. Iedereen heeft deze sterke behoefte. De erkenning en het serieus nemen van deze behoefte vormt het liefdefvolle samenzijn van de toekomst.

Wanneer je denkt niemand nodig te hebben stopt de relatie. We hebben elkaar nodig.

De principes van Focussen naar Essentie en Authenticiteitcirkel geven structuur aan liefdevol samen zijn en heling. Ik zie deze vormen steeds meer als een alternatief voor artsen, psychologen, religies en leraren, omdat de groep zelf het werk doet vanuit gelijkwaardigheid en vriendschap. De lessen ontstaan in de vloeiende beweging en aanwezigheid in het contact.

[wysija_form id=”2″]

Share This
Stel hier je vraag