fbpx
Ego, Psychoanalyse

Ego zwakte is taboe

Ego is een dynamiek die helpt te overleven en is slechts een dun laagje aan de oppervlakte

Ego is een gevoel van iemand zijn en is opgebouwd uit verinnerlijkte object-relaties. Voornamelijk met ouders of opvoeders. Deze verinnerlijking zorgt voor de informatieverwerking van het systeem. In onze maatschappij is er een taboe op ego zwakte. Je moet sterk zijn. Ego zwakte uit zich door (subtiele) angst en een gevoel bepaalde situaties en relaties niet aan te kunnen. Een gevoel van niet goed genoeg zijn, hulpeloosheid, machteloosheid, zelfafwijzing, opgeven, moeheid, uitputting, de druk niet aankunnen, etc. De kern van ego zwakte is een diep gevoel van alleen zijn. Het heeft vele uitingsvormen. De enige weg om met deze minderwaardigheid om te gaan is het ervaren zoals het is. In het erbij blijven met liefdevolle aandacht verandert het in essentie zoals zachtheid, versmeltende liefde, aanwezigheid en ruimte. Ik zie dit steeds weer gebeuren in focussessies. Ervaringen van zachtheid en liefde worden over het algemeen ook nog steeds gezien als ego zwakte. Nog een verwarring erbij.

Mijn dochter van negen heeft dyslexie en kan met het schoolsysteem niet goed meekomen. Ik vermoed dat zij soms een ego zwakte voelt die als kind moeilijk te dragen is. Dit uit zich dan in woedeaanvallen wanneer de dagelijkse druk voor haar te groot is. Van kinds af aan wordt ons geleerd door ouders en maatschappij om niet te zeuren en door te gaan. Van school thuisblijven wordt bestraft met een boete en het op hol geslagen schoolsysteem zorgt voor stress bij leraar en leerling. Hoe pijnlijk is dat?

Het gevoel van angst is een afweermechanisme tegen gevoelens van ego zwakte. Na het doorleven van de angst komen meestal gevoelens of beelden van minderwaardigheid en diepe eenzaamheid. De angst wordt in de meeste gevallen uit de weg gegaan door afweermechanismes zoals overdreven aanpassen, psychosomatische ziektes, obsessieve zelfbeheersing, schuilen achter rationalisaties, verslavingen, onzelfzuchtig werk voor anderen,  narcisme (agressiviteit), schizoïde bewegingen, etc. Allerlei afleidingen om niet bij de kern van de ego zwakte te komen. Met deze afweermechanismes kun je makkelijk in onze maatschappij wegkomen.

Het innerlijk afwijzen van de ego zwakte zorgt er voor dat iemand ook geen hulp gaat zoeken. Er ontstaat een gesloten systeem.

Het wezenlijk transformeren van ego zwakte is een langdurig proces wat voortkomt uit begrip, het ervaren van lichamelijke sensaties en een liefdevolle relatie met minstens 1 persoon. Het transformeren gebeurt vanzelf in een eigen tempo. Je zou het een heronderhandeling kunnen noemen met je ouders. Het cliche dat ego zwakte voortkomt uit de relatie met je ouders is nu eenmaal waar.

De egozwakte kan voortkomen uit verwaarlozing, onderdrukking en een gebrek aan spiegeling. Wanneer een kind vol enthousiasme voor iets binnenkomt en de ouder reageert niet met dezelfde intensiteit kan dit al als een afwijzing ervaren worden. Het afwijzen van de verlangens leidt uiteindelijk naar egozwakte.

Het ervaren van een non duale staat is niet moeilijk. Doorgaans breng ik iemand daar in 1 sessie heen. Dit kan, omdat je ware natuur ook non duaal is. De werkelijke verandering ligt in de ontmanteling en langdurige omvorming van gevoelens van ego zwakte. In sommige spirituele concepten/stromingen is ego een taboe. Als ego een taboe is, dan bestaat ego zwakte al helemaal niet. En daar begint de ellende, want ego zwakte is je ervaring en ontkenning of er omheen werken lukt niet. De enige manier is om er midden in te gaan staan. Het ego is niet te lokaliseren. Het zijn lichamelijk opgeslagen reacties die in het moment te ervaren zijn. Dit is bij iedereen anders. Met focussen wordt jouw lichamelijke patroon zichtbaar en kun je ervaren hoe je via ego zwakte steeds weer naar essentie komt. Wanneer je dit een paar keer ervaren hebt weet je wat je kunt doen met gevoelens van minderwaardigheid en angst.

Levensenergie (libido) wordt vertaald in verlangens. Het onderdrukken van verlangens komt meestal voort uit een gevoel van ego zwakte. Deze terughoudendheid geeft een gevoel van niet volledig leven. Niet volledig meedoen of volwassen voelen. In een ervaring van essentie zijn geen verlangens. In het dagelijkse leven zijn er honderden verlangens op het gebied van werk, gezin en relaties. Het er om hoe je omgaat met verlangens en het opbouwen van langdurige samenwerkende relaties. Verlangens voelen en nastreven in contact met anderen is de kunst. Non dualiteit en zelfrealisatie hebben op verschillende manieren invloed op dit systeem. Het ervaren wat je bent in de basis is compleet en dringt in het systeem in eerste instantie door als sereniteit, stilte, kracht, aanwezigheid en eenvoud. Een diepere ervaring is jezelf ervaren als pure levensenergie, Kennendheid of Weten. In een simpel leven zijn er nog steeds verlangens, ze staan alleen niet meer in verband met de kern van je welzijn. Het is een laagje aan de oppervlakte.

Previous Post Next Post

You Might Also Like