fbpx
Focussen

Focuscursus April 2018

Met de vaardigheid Focussen leer je hoe je onprettige sensaties verandert naar een non duale of eenheidservaring (ruimte, aanwezigheid, leegte, versmeltende liefde, kennendheid, etc). Dit duurt gemiddeld twintig minuten. Door pijn toe te laten en te verdragen ontstaat er paradoxaal genoeg een innerlijke bevrijding. Het is een praktische vorm van meditatie en stressmanagement. Je hoeft alleen de stappen van het proces te kennen en te oefenen. Iedereen kan het.

Cursus 2018
Lesdagen:
Vrijdagochtenden: 6 en 20 april, 4 en 18 mei, 1 en 15 juni
Tijd: 9.30 tot 12.00
Waar: Dirk Wittehof 15, Amsterdam.
Tel: 0651912693
Prijs: 200 euro inclusief reader
Aanmelden: door 100 euro over te maken op NL 87 ABNA 0535232578 tnv Ferry Maidman.

Focussen zoals ik het gebruik bestaat uit 10 aan te leren stappen. In het beoefenen van deze vaardigheid word staten zoals non dualiteit en persoonlijke essentie helder ervaren. Wanneer je de stappen beheerst wordt het een niet doen en krijg je de ervaring dat alles vanzelf gebeurt. In eerste instantie is het vooral oefenen en fouten maken. Na het volgen van de cursus kun je zelfstandig met iemand een complete focussessie doen.

Focussen brengt wezenlijke verandering. Focussen is een gestructureerde manier om tot Zelfrealisatie te komen

What is split off, not felt, remains the same. When it is felt, it changes. Most people don’t know this. They think that by not permitting the feeling of their negative ways they make themselves good. On the contrary, that keeps these negatives static, the same from year to year. A few moments of feeling it in your body allows it to change. If there is in you something bad or sick or unsound, let it inwardly be, and breathe. That’s the only way it can evolve and change into the form it needs.

Eugene Gendlin (1926-2017) grondlegger van Focussen.

Doorlopende groepen.
Je kunt elk moment starten. Laat me weten wanneer je een verlangen hebt om het focussen te leren.

Je betaalt twee honderd euro en voor dat bedrag kun je doorgaan totdat jij het gevoel hebt dat je het focussen beheerst. Er is geen limiet aan de lessen. Een uitgebreid artikel over Focussen met een interview met Eugene Gendlin.

Er is ook een meer op hulpverleningsorganisaties gerichte website van mij waarbij het LichaamFocussen heet.
 
De cursus.
Elk mens kent pijn en lijden. Met de vaardigheid Focussen kun je deze onprettige sensaties omvoelen naar ontspanning, essentie en Zelfrealisatie. Na zes dagdelen les ben je in staat om een volledige focussessie te geven en/of met jezelf te focussen. Je krijgt een cursusboek met uitgebreide theorie. Een bijkomend doel in mijn manier van lesgeven is (non duale) essentie ervaren. Dit is een aanvulling op het standaard focusproces wat is ontstaan door mijn liefde voor zelfrealisatie. Ik heb voor deze toepassing een gratis instructieboekje geschreven.

Waar het mij om gaat is dat je naast de ontwikkeling van de persoon ook de non duale ervaring kent waar geen groei of probleem aanwezig is. Het heen en weer bewegen van non duale essentie en de persoon geeft een zekere lichtheid in het leven. Deze beweging in bewustzijn wordt ons nauwelijks geleerd in de opvoeding, op school en daarbuiten.

Focussen is geschikt voor allerlei situaties; zelfhelend vermogen van het lichaam op gang brengen, zelfrealisatie verlichamelijken, je vakkennis aanvullen met de wijsheid van het lichaam, mensen (therapeutisch) beter begeleiden, een ontspannen manier van leven ontwikkelen,  innerlijke kritikus herkennen, echt leren luisteren, te leren praten vanuit je gevoel en niet over je gevoel, vastgelopen situaties in je leven weer in beweging te brengen, je lichaam als leraar of therapeut ervaren, etc.

“Blijf bij je hart”, krijgt door het focussen een concrete betekenis, namelijk; “Blijf bij de lichaamssensaties in het centrum van je lichaam”.

Focussen.
De techniek focussen vertrouwt de nog niet gevormde betekenis in het lichaam, waardoor er wezenlijke nieuwe veranderingen ontstaan. Focussen is een vaardigheid en is aan te leren. De techniek is ontstaan door het bestuderen van het bewustwordingsproces tijdens psychoanalyse. Het lichaam bevat alle informatie die een persoon nodig heeft om gelukkig te zijn en keuzes te maken.

In mijn ervaring zijn er vier belangrijke factoren die wezenlijke verandering brengen in iemands leven;
1.lichamelijke ontspanning (focussen activeert het parasympatische zenuwstelsel)
2.lichaamsbewustzijn (het lichaam voelen geeft vertrouwen)
3.een empathische relatie met een ander
4.een juiste afstand tussen dat wat ervaart en dat wat ervaren wordt

Bovengenoemde factoren zijn de kern van de vaardigheid focussen. Bij het focussen is er een luisteraar en een focusser. Je kunt deze twee rollen ook in jezelf vinden en ontwikkelen. Ik raad aan het eerst in tweetallen te leren. Alleen focussen is in het begin moeilijk.

De rol van de luisteraar is onder andere empathisch aanwezig zijn. Empathie is meevoelen met de ander, zonder er in te verdwijnen. Een erbij zijn. De rol van de luisteraar is in het begin lastig, omdat je je innerlijke wereld en neiging tot oplossen tijdelijk opzij dient te zetten. Dit is een actief niets doen. Je bent helemaal in dienst van de focusser.

De rol van de focusser is het gericht aandacht geven aan een vaag gevoel in het lichaam (felt sense) wat past bij een thema. Door dit vage gevoel te onderzoeken en te volgen komt er nieuwe informatie uit het lichaam in het bewustzijn. Dit vergroot het zelfinzicht en het vertrouwen dat het lichaam zelf de volgende stap in het leven kan aangeven (felt shift).

Tijdens de cursus leer je de focus stappen systematisch toepassen. Focussen is omvoelen: een manier om via ongemakkelijkheid naar stilte en geluk te komen.

Dat wat jij bent doordringt alle lagen van de ervaring. 

Ik besteed ook tijd aan;
5.ruimte maken (een specifieke focusstap die je ter aanvulling kunt gebruiken)
6.ervaren van essentie en zelfrealisatie (structuur van bewustzijn)
7.groepsfocussessie (een effectieve/verstilde vorm van satsang zonder vraag en antwoord)
8.circling (focussend contact maken met ogen open)

Meer informatie over focussen..

Opgeven.

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht

Voer de volgende code in: captcha

Previous Post Next Post

You Might Also Like