fbpx
Context van mijn begeleiding

Kwadranten van perceptie

Ik kom uit een new age Advaita Vedanta achtige cultuur en hou me daarnaast veel bezig met het lichaam en psychoanalyse. De integrale theorie van Ken Wilber geeft mij een framewerk waarin ik al mijn kennis en ervaring kan plaatsen. Het bovenstaande kwadrant van perceptie is daarbij een belangrijk instrument.

Ik zie regelmatig bij Advaita Vedanta en Boedhistische studenten een veelvoorkomende verwarring en dat is de hechting aan de voorkeur voor het non duale of leegte. Ik ben daar zelf ook lang verward over geweest. Waarschijnlijk is dat de reden waarom ik kan uitleggen hoe je jezelf kunt bevrijden van dat idee.

Heb je wel eens nagedacht hoe het kan dat jij oneindig bewustzijn bent en jouw lichaam steeds maar weer in die ervaring te vinden is?

De hechting aan de voorkeur voor het nonduale of leegte ontkent de dagelijkse realiteit. Ik zie dat die splitsing mensen ongelukkig maken en blijven twijfelen of ze nu wel of niet gerealiseerd zijn. Hoe gerealiseerd je ook bent, jouw lichaam en je percepties blijven steeds op de voorgrond of komen terug in je ervaring. Heb je daar wel eens een onderzoek naar gedaan?

Zelfrealisatie en het lichaam zijn met elkaar verbonden

De kwadranten.
Deze reis naar jezelf realiseren als bewustzijn of leegte vindt plaats linksboven in het kwadrant (ik/binnen). Het is slechts een manier van kijken naar je ervaring. Vanuit dat kwadrant gezien zou je wereld (de ik en wij buiten) kunnen zien als een illusie of droom. Je kunt ook het lichaam en de persoon bestuderen vanaf de buitenkant (rechtsboven, ik/buiten). Dat is wat de wetenschap doet en daar kunnen we wat mij betreft niet omheen. Ik voel mijn lichaam en zie dat het met bepaalde wetmatigheden in de wereld functioneert.

En dan beleven we met zijn allen ook een samen zijn (wij/buiten) met innerlijke collectieve normen en waarden (wij/binnen). Al ons denken en taalgebruik komt voort uit deze collectieve stroom. Hoeveel je jezelf ook realiseert als ruimte, leegte of het Absolute er is een samen zijn met innerlijke collectieve waarden en een uitingsvorm in bijvoorbeeld leefgemeenschappen of culturen (rechts beneden, wij buiten).

Een iets andere benadering is dat je God of spirit zelf vanuit de verschillende kwadranten kunt beschrijven. Ik ben of andere jezelf ervaren als essentie is ik-binnen, praten met Jezus is wij-binnen, het grote zich ontvouwende universum is wij-buiten. Er zijn dus verschillende vormen van eenheidservaringen. 

Wanneer een kwadrant ontkent wordt ontstaat er een beperkte kijk op Zelfrealisatie. Zelfrealisatie bestaat uit de kennis en ervaring van bewustzijnsstaten (ontwaking) en de kennis en ervaring van de mens in een universum (groei). Voor mij betekent dit dat ik ook geinteresseerd ben in het gedrag van mensen en hoe er een integratie van nondualiteit en persoon ontstaat. Hoe gaan we met elkaar om en hoe interpreteren we de wereld en zingeving. Dit valt samen in wat ik de Persoon van Zijn noem.

Ik was aan het nadenken over mijn enthousiasme over Jordan Peterson. Volgens mij heb ik dat, omdat er een collectieve leemte wordt vervuld door hem. Hij heeft een grote aanhang van jonge mensen wat volgens mij aangeeft dat hij een gevoelige snaar raakt in de groei van deze generatie. Ze zijn op zoek naar waarheid en een leven met zingeving.

Hij beweegt zich met name in de ik buiten en wij buiten kwadranten. Hij bekijkt de individuele en groeps mens van de buitenkant door wetenschappelijke onderzoeken met elkaar te verbinden. Voor mijn gevoel klopt alles wat hij zegt op die gebieden en vult het mijn ervaring aan. Waar hij minder of geen uitspraken over doet is ontwaking. Hij heeft het meer over groei.

Zo kun je elk inspirerend figuur of theorie een plek geven in een van de vier vlakken. Kijk eens of jij belangrijke normen en waarden, theorieën of mensen in dit kwadrant kan plaatsen. Het geeft mij begrip van het geheel.

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

Previous Post Next Post

You Might Also Like