fbpx
Community building

Hebben we iets geleerd van de 20e eeuw?

Wat gebeurt er in de 19e eeuw?
In de opkomst van de wetenschap in de 19e eeuw krijgt het theoretiseren van het leven een vlucht. Darwin (1809-1882) overtuigt met zijn idee dat de intelligente ontwikkeling van mens en natuur blijkt voort te komen uit de natuur zelf en is niet het resultaat van een Goddelijke entiteit. Het totalitaire geloofssyteem als houvast begint te wankelen en het filosoferen neemt toe.

Wat gebeurt er in de 20e eeuw?
Het denken over het denken leidt naar vormen van nihilisme, betekenisloosheid en depressie. Vanuit deze staat worden linkse en rechtse ideologische ideeën uitgewerkt om nieuwe betekenis te geven aan het leven.

Links.
Links zegt grofweg gelijkheid (en de verdeling van geld) leidt naar welzijn. Het is onder andere een opkomen voor de zwakkeren in de maatschappij. Denk aan Groen links. De staat moet helpen in de verdeling van bronnen en kansen. Sleutel aan de omgeving. Extreem links heeft zich onder andere in Rusland laten zien en daarbij zijn onder het bewind van Lenin (1870-1924) en Stalin (1878-1953) 66.000.000 mensen vermoord. Veel door uithongering in werkkampen.

In het Russische communistische systeem begin jaren negentig werden mensen die voor het systeem waren ook gevangen genomen om diverse redenen. Mensen gaven onschuldige mensen op om hun eigen leven te redden en dat van hun familie. Er was totaal geen betrouwbaarheid in het systeem. Dit is een waargebeurde situatie; Een onschuldige vrouw zit vast in een werkkamp en krijgt een brief van haar dochter. Ze zegt vertel me of je schuldig bent? Als je schuldig bent haat ik je en sluit ik me aan bij de communistische jongerenpartij. Wanneer je onschuldig bent haat ik het systeem en zal ik me er tegen verzetten. De moeder zegt tegen haar dochter dat ze schuldig is, want ze kan beter haar haten dan het systeem. Zo ver ging de zelfontkenning in dat systeem om te overleven.

Rechts.
Rechts zegt grofweg: de economische marktwerking doet zijn werk. Het is jouw eigen verantoordelijkheid om geluk en rijkdom te verkrijgen. Denk aan VVD. Sleutel aan jezelf. Extreem rechts heeft zich in deze eeuw laten zien als een nationalistische Hitler (1889-1945) die 13.000.000 mensen heeft vermoord.

Er is een sterk verband tussen de gevoeligheid voor lichamelijke afkeer en het denken in strenge moralistische regels. Hitler had een fascinatie met hygiene. Hij ging bijvoorbeeld meerdere keren per dag in bad en had waarschijnlijk een vorm van smetvrees. Voordat de hele etnische zuivering begon bestond zijn impuls uit het bestrijden van tuberculose, het hygienisch maken van fabrieken en later het elminineren van mensen in psyhiatrische ziekenhuizen. Het gas wat gebruikt werd om het ongedierte in de fabrieken te  verdelgen werd later in de Holocaust gebruikt Joden, zigeuners en homo’s en andere groepen te vergassen. Zijn hele metafoor van de etnische zuivering ging over het pure lichaam wat werd aangevallen door ongedierte van buitenaf. Tijdens de oorlog moest hij steeds een keuze maken tussen mensen en geld inzetten voor het uitbreiden van land veroveren of de vergassing van mensen. Hij koos dan steeds voor het vergassen. Dit verhaal is om aan te geven hoe iemand kan gaan denken. Maakt niet uit of iemand linkse, rechtse of geloofsovertuigingen heeft. De hele holocaust is niet de oorzaak van Hitler alleen, daar deden vele mensen aan mee. Hitler vertegenwoordigde waarschijnlijk de schaduw van het Duitse volk op dat moment wat in enorme armoede en chaos leefde na het verlies van de eerste wereld oorlog. Deze genocide praktijken gebeuren nog steeds in de wereld en dat is schokkend. Het bekende Stanford gevangenis experiment geeft ook aan hoe snel intelligente mensen meegaan in een dergelijk systeem van pijn toedienen.

Democratie.
Beiden ideologieen hebben goede bedoelingen, maar in de uitvoering in de 20e eeuw is het vreselijk mis gegaan. Deze linkse en rechtse utopische ideologieen maken nog steeds deel uit van onze manier van denken en organiseren. Wat we hebben uitgevonden is democratie. Dit voorkomt, als het goed werkt, dat er een vast groepje links of rechts aan de macht blijft en corrupt wordt. Zo beweegt de Nederlandse/Europese politiek steeds een beetje van links naar rechts zonder in extremen te belanden.

Er zijn wel aanwijzingen van identiteitspolitiek waarin mensen zich weer in vaste groepen organiseren. Wij zijn goed en de andere groep niet. Dat lijkt voort te komen uit het streven naar gelijkheid. 

We hebben (hopelijk) geleerd dat langdurige totalitaire besturingssystemen niet werken

Waar zitten we nu?
In Europa hebben we een politiek klimaat met een ideologie van gelijkwaardigheid. Er is een streven naar gelijke individuele rechten en gelijke kansen en uitkomsten. Het gaat om economische, multiculturele en sexuele gelijkheid. Een schaduwkant van deze ideologie is dat het er op lijkt dat het taboe is om kritiek te hebben op elkaars meningen en cultuur waardoor er een zekere verharding in de dialoog ontstaat. Voorbeelden zijn op dit moment de gele hesjes beweging in Frankrijk en  de Brexit van Engeland. Deze verdergaande verharding kan een probleem worden of juist een oorzaak zijn naar verdere groei.

Het probleem met het streven naar gelijke uitkomsten voor sexuele geaardheid is dat mannen en vrouwen biologisch verchillen. Mannen houden meer van dingen en gaan meer in technische beroepen. Vrouwen zijn meer geinteresseerd in relaties en gaan van nature meer naar beroepen als zorg, onderwijs, sociologie, etc. 

Biologisch zit de hiërarchische competentie structuur diep in ons. Ons hele neurologische systeem is hiërarchisch opgebouwd. Er is een deel voor eenvoudige lichaamsfuncties met bijbehorende overlevingsstrategieen en delen die meer abstract werken. De biologische (mannelijke en vrouwelijke) instincten zijn een onderdeel van ons leven en die zijn niet weg te organiseren met een politieke ideologie van gelijkheid. We hebben een voortdurende dialoog nodig die onze biologische instincten en meer planmatige ideeen eren en verwerken.

Welvaart ontstaat alleen in eerlijkheid. Wanneer mensen eerlijk naar elkaar zijn ontstaat er meer handel en een betere economie. In totalitaire regiems is er veel ontkennen van persoonlijke drijfveren. Als dit gepaard gaat met liegen tegen elkaar om niet gestraft te worden is een bijeffect dat mensen elkaar niet vetrouwen. Als voorbeeld; Het succes van de website marktplaats. In het begin van marktplaats waren er veel zorgen dat het niet zou werken, omdat je elkaar makkelijk kan benadelen. Het is gebleken dat dit meer een uitzondering is dan de regel en dat we elkaar kunnen vertrouwen. Eerlijkheid is waarschijnlijk de grootste hulpbron die we hebben als mens.

Eerlijkheid is de grondstof voor een gezonde gemeenschap. Maakt niet uit of je het over geestelijke gezondheid, economie, wetenschap of relaties hebt. Eerlijkheid ontstaat in contact, dialoog en verantwoordelijkheid nemen. Hoe zou het zijn als we deze grondstoffen nog beter beheersen?

Een belangrijk onderdeel van authenticiteit is eerlijkheid

Individualisme.
Individualisme is relatief nieuw en onder andere ontstaan uit het besef dat het klakkeloos volgen van autoriteiten en/of rigide collectieve ideologien een slecht idee is. In de jaren zeventig ontstaat de hippie tijd en worden vaste structuren en het volgen van autoriteit nog verder losgelaten. Er ontstaan rechten voor het individu. Iedereen in Nederland heeft stemrecht, stromend water, warmte en koopkracht. Dat is een historisch wonder! Hoe gaan we dit behouden en verbeteren?

Mannen en vrouwen.
Sinds vijftig jaar zijn het aantal vrouwen in de Nederlandse politiek en andere instituten enorm gestegen. Dit zou een reden kunnen zijn van de heersende moraal dat iedereen gelijke kansen en rijkdom zouden moeten hebben. Dit is namelijk iets waar vrouwen biologisch historisch voor staan. Mannen jagen en de vrouwen verdelen de opbrengst. Het verschil tussen deze mannelijke en vrouwelijke uitingsvormen worden in de ideologie van gelijkwaardigheid genegeerd. Het resultaat is juist dat er nu een schreeuw ontstaan om weer man en vrouw te zijn.

Het centrale probleem  in de organisatie van gelijkwaardigheid is dat kansen en rijkdom natuurlijk gezien nooit eerlijk verdeeld worden. Dat mannen en vrouwen nu eenmaal verschillen.

Een uitingsvorm die nu speelt is de me too beweging. Mannen worden gezien als de onderdrukker en de vrouw als slachtoffer. Alsof de schaduw van eeuwen onderdrukte vrouwelijke energie in deze periode naar buiten komt. En we weten niet wat er gebeurt als deze vrouwelijke energie aan de macht komt zonder de dialoog met het mannelijke, dat is nieuw. Wanneer deze gelijkwaardigheids moraal te rigide wordt uitgevoerd ontstaat er een (rechtse/mannelijke) tegenbeweging. Een ander resultaat van de zoektocht naar evenwicht en gelijkheid is dat mannen zich aanpassen en minder uiten. Dat krijgt ook een schaduw vorm vroeg of laat.

Media en waarheid.
Er zijn nog meer vraagstukken op dit moment die er voor zorgen dat de dialoog vermindert en meer polarisatie ontstaat. Dit heeft het gevaar in zich dat er weer een van de twee kanten gaat overheersen. De mainstream media zoals kranten, tijdschriften en televisie werken hier aan mee, omdat steeds minder mensen naar dit soort kanalen kijken en zij door geld tekort zich extremer gaan uiten om toch klanten binnen te krijgen. Je ziet ook dat grote media bedrijven worden opgekocht door zakenmensen. Dit is een soort corruptie zie je al langer in de politiek en het zakenleven. Mensen gaan voor eigen gewin en niet meer voor uitgebreide dialoog en waarheid. De gesprekken over fake nieuws en het uit de weg gaan van echte diepgaande informatie werken allemaal mee aan de verdergaande polarisatie. Mensen gaan steeds meer naar bronnen zoals podcasts en YouTube die meer waarheid en eerlijkheid bevatten dan de dagelijkse stroom van informatie.

Wat voor een verhaal ga je maken voor de toekomst?

Wat betekent dit voor mij?
Ik ben nu in de vijftig en heb nog nooit oorlog, honger of armoede meegemaakt. Ik kan me volop bezig houden met zelfonderzoek, spiritualiteit en wat sommigen navelstaren noemen. Een resultaat In de Authenticiteitcirkel zie ik een volgende stap ontstaan. Die heeft te maken met authenticiteit, systemisch handelen en energetisch aanvoelen. Er is ruimte voor verschillen en dialoog. Er is iets wat mij en ons als mensheid beweegt. Wanneer je in dit iets kunt ontspannen als een groter fenomeen dan ik, familie, cultuur en natuur kom je in een uitdijende zichzelf vernieuwende stroom terecht.

In Focussen naar Essentie leer je te surfen op de felt sense. Dat is een combinatie van een lijflijk gevoel, symbolen, stemming en verhalen die vanzelf ontstaan en een volgende stap maakt in de wereld. Alles gaat vanzelf.

Hoe dit zich gaat uiten in de samenleving is nog onbekend. Ik vermoed dat het duidelijk krijgen van ieders persoonlijke richting en verhaal een stap in de goede richting is. Dus niet meer samenkomen in rigide linkse, rechtse of religieuze ideologieën, maar meebewegen op iets nieuws.

In de Authenticiteitcirkel onderzoeken we subtiel onze ervaring in het moment. Het is volgens mij de vrouwelijke energie (die zit in vrouwen en mannen) die nodig is in de maatschappij. Deze energie is ontvangend en in verbinding. Eerlijkheid in relaties heeft volgens mij iets zuiverends in zich. Je mag denken en uiten wat je wil, maar er is een publieke plek waarin we samen zijn. Schaduwwerk en zingeving komen vanzelf boven drijven. Wat me opvalt is dat wanneer we langere tijd samen zijn met een vaste groep er steeds meer gezamenlijke stilte ontstaat waarin er een collectief vertrouwen ervaren wordt. We kunnen uiteenlopende ideeen hebben, maar dit overstijgt in stilte en samen zijn. Het samen zijn, de open dialoog en de stilte voorzien in een behoefte die leidt naar eigenheid en openheid in het dagelijkse leven.

Persoon van Zijn.
De hoogste groei vanuit mijn visie is de Persoon van Zijn. Dit is een eenvoudig persoon die volledig in de wereld staat en er tegelijk van onthecht is. De Persoon van Zijn is open in contact met anderen en het leven. Er is geen splitsing in het ervaren van zichzelf als ongedefinieerde eenheid en een persoon met een lichaam, denken en voelen. Dit is dezelfde symboliek als de drie eenheid van de Vader (non duale), de Zoon (duale) en de heilige geest (verbinding). Persoon van Zijn is voor mij een symbool voor een synthese van ontwaking en groei. Wanneer je jezelf ervaart als stilte en tegelijk werkelijk samen bent met anderen ontstaat er een cultuur waarin verschillen worden gewaardeerd en ingezet.

Ik ben intiem persoonlijk en onbegrensde ruimte tegelijkertijd?

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

 

Ik ben in deze periode onder andere geinspireerd door Jordan Peterson. Hieronder een kort gesprek over hoe hij de dialoog met extreem rechtse jongeren aan gaat in deze tijd en welke druk hij ervaart van zijn succes.

Previous Post Next Post

You Might Also Like