fbpx

AuthenticiteitCirkel

Authenticiteit begint bij het subtiel voelen van je lijfelijke sensaties en behoeftes

Verlang je naar wezenlijk contact met jezelf en anderen? Wil je jouw plek innemen in de maatschappij? Wil je authentiek leiderschap ervaren? Wil je intuïtie omzetten in actie? Zoek je naar betekenis in je leven?

Na deze training:
is er evenwicht in het zorgen voor en luisteren naar jezelf en de ander
kun je onvervulde behoeftes lichamelijk verduren, vandaar uit
kun je aangeven wat je behoeftes zijn in contact (met een groep mensen)
doorzie je patronen die je terughouden om mee te doen en voluit te leven
kun je zijn in een groep en in vertrouwen volgen wat er in jou ontstaat

Welkom bij de AuthenticiteitCirkel.

In de AuthenticiteitCirkel leer je in een veilige setting te zijn met wat er is en verantwoordelijkheid te nemen voor je ervaring en handelingen in het moment. Na een reeks van acht sessies ben je niet meer bang om jezelf te uiten op jouw authentieke manier in een groep mensen. Mijn ervaring met deze vorm van meditatie in contact is dat wanneer je iets eenmaal hebt geuit het een tweede keer makkelijker is. Je kunt de ervaringen en inzichten uit deze training toepassen in werk en gezinssituaties. Het uiten van je gedachtes en gevoelens geeft een gevoel van meedoen en verantwoordelijkheid.

Wat is authenticiteit?

Liefde is de energie die het universum doordringt, dit kun je ervaren in contact

Vrijdagochtend 2018.
Data: 7 en 21 sept, 5 okt, 26 okt, 9 en 23 november, 7 en 21 december (vol)
Tijd: 9.30 – 12.00

Dinsdagavond 2018.
Data: 4, 18 sept, 2 en 30 okt, 13 en 27 nov 11 dec en 8 jan (vol)
Tijd: 19.00 tot 21.30

Vijdagochtend 2019.
Data: 18 jan, 1 en 15 febr, 1 , 15 en 29 maart, 8 en 19 april
Tijd: 9.30 – 12.00

Dinsdagavond 2019.
Data:
29 januari, 12 en 26 februari, 12 en 26 maart, 9, 16 en 23 april
Tijd: 19.00 tot 21.30

Plaats: Dirk Wittehof 15 Amsterdam
Kosten: 200 euro (kan in termijnen)
Aanmelden: door 50 euro over te maken op NL 87 ABNA 0535232578 tnv F.Maidman.
Aantal: maximaal 10 personen

Instructieboekje: wil je het zelf doen hier een instructieboekje..

Zorgverleners kunnen deze training vergoed krijgen via PLB uren. Kijk bij je werkgever wat de mogelijkheden zijn. Je kunt de website  herstelgerichtluisteren gebruiken in de communicatie.

De Authenticiteitcirkel is een groepsproces van drie maanden. Het is onder andere gemaakt om jezelf te realiseren als bewustzijn en om je natuurlijke essenties te ervaren en te delen in contact met anderen. Er zijn een aantal spelregels en vormen waar de groep zich aan houdt. In dit speelveld komen alle projecties die jij hebt op mensen, groepen en de maatschappij naar voren. Door deze projecties te doorzien en te ervaren lossen ze in het moment op.

Ik zie verschillende patronen veranderen tijdens dit drie maanden traject;
Van terughouden en uitgenodigd willen worden naar zelf het initiatief nemen en deel te nemen.
Van observeren en scannen van het groepsproces naar voelen wat er innerlijk speelt.
Van oplossingsgericht luisteren naar herstel luisteren.
Van veel aan het woord zijn naar meer luisteren.
Van niets durven naar meedoen.
Van braaf doen wat er gevraagd wordt naar wachten op een innerlijke impuls en dan actie.
Van stiltes vullen naar stiltes laten vallen.
Van bevroren lichaamshouding naar spontane fysieke uitingen.
Van verveling en oordelen naar in essentie Zijn.

Wanneer iemand opengaat in de cirkel zie ik allerlei Essenties naar boven komen. Dit is een ervaring van persoon zijn vanuit ervaringen  zoals compleetheid, liefde, vakkundigheid, stilte, helderheid, kracht en zachtheid. Het is een intieme en kwetsbare ervaring. Ik noem het de Persoon van Zijn.

Er zijn ook momenten dat de hele groep zichzelf in eenheid ervaart. Dit zijn gebeurtenissen die vloeiend verlopen wanneer je de vijf peilers goed beheerst. De peilers vormen ook een meetlat waarmee je jouw relaties kunt evalueren. Wanneer een relatie in je leven niet lekker loopt mist er minimaal een peiler in het contact.

De AuthenticiteitCirkel is een vorm waarin je kunt beleven wat de potentie van een groep mensen die werkelijk met elkaar in contact zijn. Zonder iets aan jezelf, de ander of de wereld te veranderen kunnen we volledig in vrede en liefde samenleven. Het gaat om hoe we het in contact zijn inrichten.

Het resultaat is onder andere dat je leven aanvoelt als een ervaring zonder weerstand. Dat klinkt misschien raar, maar ik voel het bij mezelf en anderen gebeuren tijdens de cirkels. Door te vertrouwen op wat er is gaat alles vanzelf en ontstaat er een vorm van perfectie waarbij het unieke en het collectieve voortdurend samenvallen en integreren.

De groep staat voor het contact met je moeder en de maatschappij. Kun je jezelf zijn in het contact met je moeder en de maatschappij? Dit zijn je voedingsbronnen en het is aan jou om jezelf te reguleren, zodat je kunt nemen wat je nodig hebt en kunt geven waar je overvloed ervaart. Dit is voor iedereen net iets anders.

Wat is de energie die jouw beweegt? In de Authenticiteitcirkel oefen je hoe je jezelf in communicatie brengt. Daar ligt je kracht.

Wanneer je mee wil doen vraag ik je volledige committent aan de groep. Dat betekent dat je alle sessies komt. Contact kan zeer complex zijn. Met de groep zoeken we uit wat onze blinde vlekken en patronen zijn in contact. Dit werkt het best wanneer iedereen steeds weer komt en zich laat zien.

Het gaat niet om streven naar volmaaktheid, het gaat om contact maken met wie je NU bent

Het essentiële onderzoek in de cirkel is; Hoe verhoud ik mij tot mezelf in contact met anderen? De cirkel werkt het best wanneer er volledige committent is aan de groep. Dat betekent dat je alle sessies komt. In het langdurige contact in de groep komen onze blinde vlekken en patronen boven water. Dit werkt het best wanneer iedereen steeds weer komt en zich laat zien. AuthenticiteitCirkel begint en eindigt in jezelf

De sessies bouwen op in diepte en kunnen extatisch en pijnlijk zijn. In de vertraging kun je jezelf enerzijds als bewustzijn ervaren en anderzijds als een volledig kwetsbaar persoon.

Een centrale vraag is; Hoe raakt dit moment mij?

Er zijn vijf pijlers waar we mee werken. Ik beschrijf ze hieronder;

1.Commitment in contact
Iedereen verlangt naar een langdurige zorgzame relatie. In contact betekent dit dat je er bent en erbij blijft. Commitment in contact is bijvoorbeeld in een crisis of een slecht nieuws gesprek met aandacht in het contact te blijven. Alle innerlijke sensaties voelen die voortkomen uit het gedrag van de ander en jezelf. Je neemt de regie over de tijd door aandachtig te luisteren, samen te vatten en te voelen. Diegene die de meeste ruimte ervaart kan het initiatief nemen om als eerste te luisteren en ruimte te geven aan de ander. Het kan heel goed zijn dat je jouw persoonlijke grens van luisteren en erbij zijn op moet rekken. Daar waar je een grens voelt ontstaan meestal de grote doorbraken. Het in contact blijven met de ander bij gevoelens van ongemak (flight, fight, freeze) vergt concentratie en commitment. Door in contact te blijven ontstaat er een langdurige zorgzame relatie. Dat is waar iedereen naar verlangt.

2.Containment van jouw ervaring en de flow die daaruit voortkomt
Containment van je ervaring betekent blijven bij de intensiteit van je lichaamssensaties en in de ‘ik’ vorm spreken over wat er in je leeft.

Het ervaren van lichaamssensaties zonder direct te handelen (oplossen, analyseren, coachen, etc) is een lichamelijke vaardigheid. Dit is de basis van contact en empathie. Door je ervaring te dragen kun je de ander en de situatie ook dragen. In het dragen van de ervaring kan een situatie zich natuurlijk ontvouwen.

Containment is ook de verantwoordelijkheid nemen voor wat je inbrengt en start in het contact. Na containment komt er een beweging. Deze peiler gaat ook over de verantwoordelijkheid nemen over de actie die je de wereld in brengt.

Kun je in een conflict of upset eerst 15 seconde observeren zonder te reageren? Kun je een moeilijke boodschap brengen en bij de reacties van de ander en jezelf blijven die dit te weeg brengt?

Wat werkt is het lijflijke gevoel beschrijven en de basisstemming die erbij hoort zoals angst, blijheid, openheid, boosheid, etc. Wat ook werkt is je verlangen, je waardering of je projectie in het moment te uiten. Het gaat om die kwetsbare gevoelens en gedachtes die vaak uit de communicatie gehouden worden te benoemen. Dat is de basis van authentiek contact.

3.Vertrouwen op wat er is
Wanneer je leert te vertrouwen op de intelligentie van het moment ontstaan er meer mogelijkheden. Wanneer je vertrouwt op je inzichten en intuitie twijfel je niet om ze in communicatie te brengen. In het delen van je gedachtes en observaties ontstaat jouw authenticiteit. Soms moet je hiervoor regels overtreden en/of nieuwe mogelijkheden onderzoeken. De uitdaging is risico nemen. Het opzoeken van de grenzen in het contact brengt jou, de ander en de groep verder. Om dit avontuur aan te gaan oefen je met vertrouwen in wat er in jou opkomt.

Er zijn wel grenzen. Een grens in de authenticiteitcirkel is bijvoorbeeld wanneer het contact kwaadaardig wordt. Dan leg ik de cirkel als facilitator even stil. Er missen dan meestal meerdere pijlers. Het is belangrijk dat er altijd liefde in het contact zit en/of de parel in de situatie gezien wordt. Conflict in de groep op zichzelf is zeker niet verkeerd en kan heel verhelderend zijn. Conflicten komen voort uit (oude) beoordelingssystemen en die dienen doorzien te worden om diep of intiem contact te krijgen met elkaar. Dat betekent niet dat die systemen moeten veranderen, maar wel dat de lading eruit gaat. Dan ontstaat er namelijk ruimte voor helder contact.

Het gaat ook over steeds meer ontspannen met wat er is. Stoppen met vechten en doorgaan met leven. Wat gebeurt er met jou wanneer je jezelf laat meenemen door de stroom van het leven en geen weerstand biedt? Vanuit mijn eigen ervaring weet ik dat een laag dieper dan opgeven een laag is van niet meer vechten en doorgaan. Stap voor stap met een onvoorwaardelijk vertrouwen op het universum, het proces. Authenticiteit heeft te maken met de controle loslaten en vertrouwen in wat er komt.

4.Zijn in de belevingswereld van de ander
Luisteren en contact werken alleen wanneer we in elkaars wereld zijn geïnteresseerd. Ben je echt nieuwsgierig naar de ander? Er wordt niet gecoached of geholpen, tenzij iemand daar om vraagt of het zich blijft aandienen (zie ook surrendered leadership). Het uitgangspunt is dat iedereen goed is zoals hij of zij is en dat daar niets aan veranderd of toegevoegd hoeft te worden. Wanneer je dit werkelijk beseft ontstaat er rust en ruimte voor nieuwsgierigheid. Want hoe is het in die wereld van de ander als ik er niets mee hoef?

Niemand heeft het 100% verkeerd, het is interessant om naar iemand te luisteren

Wanneer je dit als startpunt neemt ligt de oorzaak van gevoelens van ongemak over de ander meestal bij jezelf. Wat kan ik doen om de ander volledig te laten zijn hoe hij of zij is? Dat betekent niet dat je alles goed vindt. Dat mag er namelijk ook zijn. Het gaat dus wel over het uitspreken wat je ervaart in de aanwezigheid van de ander. Door het delen en in contact gaan wordt alles duidelijk.

In natuurlijke nieuwsgierigheid helen ook de wonden van het niet gezien, niet gehoord en niet gewenst zijn.  De maatschappij is complex door de vele belangen. Daar staan we misschien te weinig bij stil. Het bewust worden van dit complexe krachtenveld geeft inzicht in wat jouw plek en invloed is in het geheel.

Durf ik me echt in de wereld van de ander te begeven en te ervaren wat hij of zij ervaart/verlangt? Durf ik echt achter de ander te gaan staan en me voor hem of haar in te zetten? Normaal gesproken doen alleen goede vrienden of familie hun uiterste best. Ben jij bereidt anderen door dik en dun te steunen? Ben je bereidt ruzie te maken als onderdeel van een relatie?

Domineren (fight), aanpassen (flight) of afsluiten (freeze) zijn oude beschermingspatronen. AuthenticiteitCirkel is een manier om bewust in het contact te blijven staan.

5.Jij bent leider
In het werk en het dagelijkse leven ben jij een deskundige en daarmee een leider. Iedereen heeft een stukje van de informatie. Door je over te geven aan je lichaam (intuitie) en vakkundigheid wordt de kracht van een maatschappij groter. Het verwoorden hoeft niet meteen perfect of duidelijk. Waar het omgaat is dat jij je diepste waarheid volgt en communiceert. De richting van de groep wordt bepaald door naar elkaar te luisteren. Dus niet wie het meest schreeuwt heeft de aandacht, maar laat iedereen zich horen? Om leiding te nemen heb je kennis en ervaring nodig met surrendered leadership.

Je uiten is je levensenergie laten stromen

Surrendered leadership is het volgen van je hoogste gevoel van eerlijkheid of waarheid in het moment. Jij weet wat jouw hoogste waarheid in het moment is. Dit is lichamelijk te ervaren doordat er een spanningsopbouw plaatsvindt die leidt naar een krachtige impuls om iets uit te spreken. Door hieraan gevolg te geven maak je contact met de essentie (waarde, leiding, helderheid, etc.). In surrendered leadership is er ook steeds een bewuste afweging om iets uit te spreken of juist niet. Soms wordt het belang van de groep (we-space) voorop gesteld, een andere keer jouw persoonlijke belang en weer een andere keer het belang van het grotere voorbij de ervaring (intuïtie, inspiratie, roeping). Dit leer je in jezelf te onderscheiden.

Wanneer het centrum, de innerlijke kern, de ruimte krijgt en zich verstevigt, wordt de essentie IK BEN sterker. Er ontstaat meer ruimte voor de bewegingen van de persoon, anderen en de wereld. De ervaring IK BEN wordt persoonlijk en oneindig groot.

Opgeven.

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht

Voer de volgende code in: captcha