fbpx
Browsing Category

Absolute

Absolute

Ultiem geluk

Het ultieme geluk is dat ik weet wat ik ben. Geluk is geen goed gevoel in mijn lichaam. Goede gevoelens komen en gaan, net zoals non duale ervaringen, genot en pijn. Alles wat ik ervaar ben ik niet. Wanneer ik dat heb gerealiseerd is de volgende stap. Ik ben alles wat ik ervaar.

De eerste realisatie is’alles komt voort uit de bron, wat ik ben. Leegte, niet weten of het Absolute. De volgende stap is; alles wat er nu is ben ik. Er is geen bron.

Zelfrealisatie wordt steeds eenvoudiger, alleen is het nodig om de verschillende percepties te doorgronden en totaal flexibel te worden. Zo zijn er ook meerdere ervaringen van eenheid of non dualiteit. Ik ervaar alles als een blok eenheid, ik ervaar mezelf als iets kleins in een oneindig universum, ik ervaar alles als een zich in perfectie ontvouwend geheel, ik ervaar mezelf als verbonden met alles, ik ervaar mezelf als leegte, etc.

Wanneer ik alle hechtingen aan voorkeuren opgeeg ben ik volledige vrij. Voorkeuren zijn er en die worden gemaakt op basis van het lichamelijke mechanisme van genot nastreven en pijn vermijden. Zo is er een lichamelijk voorkeur voor een non duale ervaring die een gevoel van genot geeft in het lichaam. Ik hecht me er niet aan en staat als bewustzijn of kennendheid net zo open voor pijn en lijden. Het zijn allemaal lichamelijke sensaties.

De dood is niet beter of slechter dan leven. Wanneer ik de hechting aan de voorkeur voor leven opgeef ben ik totaal vrij. De angst om te sterven kan nog steeds opkomen en heeft geen vat op me.

Het ultieme geluk van Zelfrealisatie, Ontwaking of Verlichting is dat ik weet wat ik ben. De rest is onbelangrijk. Dus; realiseer je eerst wat je bent en doe dan de rest. Dat is mijn eerste regel voor het leven; leg je prioriteit bij ontwaking.

Vanuit de mind kun je hier kritiek op hebben, maar als je het werkelijk laat doordringen en jouw innerlijke leraar herkent dit, is het een geruststellende instructie die een enorme focus te weeg kan brengen.

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

Absolute

Satsang

Wanneer:
vrijdagochtenden 7 juni tot en met 19 juli
dinsdagavonden 4 juni tot en met 16 juli
Kosten: 100 euro
Waar: Dirk Wittehof 15 Amsterdam (gratis parkeren)
Aanmelden: door 100 euro over te maken op NL 87 ABNA 0535232578 tnv F.Maidman

Satsang zijn bijeenkomsten waarin de waarheid over wat je bent wordt blootgelegd. Je bent al wat je bent en door al je verhalen en concepten te doorzien ontstaat vanzelf  de realisatie dat jij Bewustzijn of het Absolute bent.

We besteden veel aandacht aan de Ik ben ervaring. Dit is een non duale ervaring van conceptloze aanwezigheid.

Dit is je kans om twee maanden een volledige focus te hebben op Zelfrealisatie. Het maakt niet uit tot welke religie je hoort of bij welke leraar je bent. Dit gaat voorbij alles.

Ik werk met ingredienten uit Focussen naar Essentie en Authenticiteitcirkel. Dit betekent dat voelen van lichamelijke sensaties en het groepsproces worden meegenomen in de sessies.

Opgeven.

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht

Voer de volgende code in: captcha

Absolute

Geen houvast

De beperkte kwetsbare zelfbewuste mens wordt elk moment geconfronteerd met het oneindige onbegrijpelijke universum

Op wie projecteer jij wijsheid of waarheid? en wat draag jij dan als die ander de wijsheid en het antwoord draagt?

In de authenticiteitcirkel komt het houvast zoeken regelmatig naar boven. Wie is de leraar, de facilitator, waar zitten we, wat is de bedoeling, etc. Dat verlangen naar houvast creeert theorieen, religies, autoriteiten, etc.

Er is geen leraar, geen wetenschapper, geen helderziende, geen ouder, geen sjamaan, geen medicijn en geen wijze die weet hoe het zit of hoe het hoort. Alles wat daar wel op duidt is een versmalling van de vraag.

In mijn teaching bied ik een combinatie aan van jezelf realiseren als god, bewustzijn of liefde in combinatie met het tot stand brengen van langdurige zorgzame relaties en het omgaan met/transformeren van lijden. Dat zijn essentiele werkzame elementen die in allerlei spirituele stromingen makkelijk terug te vinden zijn. Toch is het een houvast zoeken in iets wat veel groter is.

Deze week klopte deze schaduw, die onderdrukte grootheid van het werkelijke weer eens aan mijn deur. Dan twijfel ik aan alles. Vandaag viel het onder de douche ineens weer op zijn plek.

Er is geen enkele houvast!

Wat is jouw houvast in het leven? en is het okay dat het niet de waarheid is? Dat er uiteindelijk niets is om vast te houden?

Gisteren tijdens de cirkel veranderde iedereen het altaartje in het midden als die impuls er was. Vandaag zat ik naar de foto’s te kijken waarvan 1 me opviel. Het lijkt op een symbool wat ik ken voor het universum. Wanneer ik daar aan denk kom ik weer in het niet weten en geen houvast hebben.

Dat wat niemand begrijpt. Dat wat ik niet begrijp. Waar wij in leven. Dat wat ik net als de fysieke dood elke moment meedraag en meestal als een schaduw onbewust is. En dan valt alles weer van me af. Ik hoef niet te weten hoe het zit, hoe het hoort, wat de bedoeling is, wie ik ben, etc.

En dan komt er weer iemand tegenover me zitten….

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

Absolute, Advaita Vedanta

Wat is het Absolute?

Jij weet wanneer het zover is en je hebt niemand nodig om dat te bevestigen

A=absolute
E= essentie (liefde, kracht, aanwezigheid (ik ben), leegte, ruimte, licht, alwetendheid,…)
W=wereld
P=persoon

Het Absolute is jezelf in de wakkere staat (her)kennen of realiseren als Bewustzijn of Kennendheid. In Advaita Vedanta termen noemen ze het ook wel DAT of het Absolute.

De hoogste beoefening is wat mij betreft, jezelf ervaren en verblijven als non duale Essentie (ik ben, ruimte, leegte, liefde, etc.). Vanuit deze subtiele ervaring van Essentie ontstaat twijfelloosheid over wat je bent.

Ik werk met een eenvoudige techniek  waarmee je direct de ervaring van ontwaking beleeft.

De Persoon bestaat uit lichaam, denken voelen en een denkbeeldig /gevoelsmatig centrum. De voornaamste drive van dit centrum is om te overleven. Het streeft genot na en vermijdt pijn. Dit mechanisme is tegelijk de bron van lijden, omdat het altijd iets anders wil. Lijden onderzoeken is in mijn ervaring een deur naar Essentie en daarmee naar het Absolute.

Het ervaren zonder hechting aan een voorkeur voor pijn of genot brengt vrijheid in de Persoonlijke vorm. De denkbeeldige kern wordt doorzichtig, kwetsbaar en vrij. Deze vrijheid helpt vervolgens weer om in de conceptloze Essentie te verblijven, totdat het Absolute twijfelloos gerealiseerd is.

In Essentie is geen tijd, gedachte, persoon of probleem. Dit is direct te ervaren. Door hier in te verblijven ontspant de Persoon en wordt het Absolute vanzelf gekend. Dat is de reden dat het kennen en herinneren van Essentie de hoogste beoefening is die ik ken.

In eerste instantie is het perspectief dat het Absolute de bron van alles is en daarna verandert het perspectief in alles is het Absolute

Focussen naar Essentie brengt de aandacht via de wereld en de persoon naar een non duale Essentie. Het oefenen van het verblijven in een non duale Essentie leidt naar het inzicht van het Absolute. Het Absolute, wat jij bent, is in eerste instantie net als licht. Het is onzichtbaar en wordt gekend doordat het objecten zichtbaar maakt. Het is DAT wat kent ofwel Kennendheid.

IK ben DAT waarmee IK weet dat ik ben

Essentie is het eerste conceptloze object vanuit het Absolute. Het ligt precies op de grens van het niet ervaarbare Absolute en de ervaring van de Persoon en Wereld. Ik heb dit beeldend proberen te maken in het tekeningetje boven.

In andere woorden; vanuit het Absolute wordt telkens door non duale Essentie een duale wereld en een Persoon geprojecteerd. Dat zien en ervaren is het ultieme geluk.

Het weten dat jij dit alles bent is de totale bevrijding

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

Absolute, Essentie

Waarom ben je nog verward over Zelfrealisatie?

Twijfelloosheid ontstaat in het heldere onderscheid van de drie percepties

De verwarring over je zelfrealisatie ontstaat, omdat je de ervaringen en daar uit voort vloeiende concepten van de verschillende percepties door elkaar haalt. Er zijn zoals ik het zie drie verschillende lagen tegelijkertijd aanwezig. Door de hechting aan de voorkeur op te geven voor elke laag ontstaat er vrijheid en werkelijk inzicht.

Ik ga de drie percepties kort beschrijven.

1.Lichaam, denken en voelen
Dit is de laag van lichamelijk genot nastreven en pijn vermijden. Dit mechanisme komt voort uit de drang om te overleven. Hier zit lijden, relaties, psychologie, maatschappelijk succes en alle andere duale percepties en thema’s in. Dit is de wereld van verhalen, drama, lichaam en persoon. Dit is niet beter of slechter dan de andere lagen. Het is een van de lagen die het meest in de ervaring komt en heeft bepaalde wetten van oorzaak en gevolg.

2.Essentie
Deze laag is non duaal en er is geen enkel probleem. Het idee of gevoel van persoon zijn is hier opgelost en er is ruimte en sereniteit. Het is een directe ervaring van essentie. Deze laag heeft een helende kwaliteit en is onderdeel van elke ervaring.

3.Absolute
De twee vorige lagen spelen zich af in iets wat je het Absolute zou kunnen noemen. Dit is het werkelijke inzicht in wat je bent. Het is een intuïtief en helder kennen van jezelf als iets wat voorbij bewustzijn, essentie en lichaam, denken en voelen is. Deze identiteit voelt aan als onverwoestbaar en schijnt voortdurend door in elke ervaring (wanneer deze is gerealiseerd). Het staat los van essentie en lichaam.

Wanneer je deze drie percepties of lagen in jezelf of als jezelf kunt vinden en onderscheiden ben je totaal flexibel. De aandacht beweegt zich vrij en kan in een fractie van een seconde van beleving wisselen. De verwarring ontstaat met name wanneer het Absolute zich identificeert met het lichaam, denken en voelen of als er een hechten is aan een voorkeur voor een van de percepties. De persoon raakt verward wanneer er een afkeuren van lijden is en een verlangen de bliss van essentie.

Hechting aan een voorkeur brengt verwarring

Laat elke hechting aan de voorkeur los en je bent volledig vrij. Er kunnen wel voorkeuren zijn, maar de hechting er aan geeft een probleem. Ik kan ook zeggen laat de voorkeuren telkens weer los en zeg JA tegen de ervaring zoals die nu is. Dat is makkelijk wanneer je de verschillende percepties herkent en weet hoe je kunt wisselen van perceptie. Dit kan, omdat je ze alledrie bent.

Tijdens het Focussen leer ik je hoe door deze drie lagen heen te bewegen. Deze flexibele persoon noem ik Persoon van Zijn.

 

Absolute, Advaita Vedanta, Ik ben, Satsang op youtube

Pradeep Apte en Nisargadatta

Vanuit de juiste kennis ontspringt een gevoel van overgave, ze gaan hand in hand

Pradeep Apte werd geraakt door het boek I Am That en heeft uiteindelijk zelf een studie gemaakt van alle quotes over I AM van verschillende leraren. Wat misschien nog belangrijk is om te weten is dat de ervaring van I AM voortkomt uit iets Absoluuts. Dit noemt hij the UNBORN. Recentelijk spreekt hij zijn boek ook in op youtube. De eerste video gaat over zijn liefde voor Nisargadatta en hoe zijn boek tot stand is gekomen, de andere drie leest hij voor uit zijn boek.

Steeds als ik iets tegenkom op internet of het boek I Am That lees krijg ik een gevoel van dankbaarheid en overgave. Voor mij is dit alles zo helder en waar. Dat is de reden dat ik het blijf delen in alle vormen die ik tegenkom.

Absolute, Essentie

Ga voorbij succesdenken, lijden en essentie

Vandaag loop ik op mijn werk en heb duidelijk contact met de essentie kracht. Ik voel me sterk, fysiek onoverwinnelijk, vol zelfvertrouwen en doelgericht. Ik kan me herinneren dat ik tijdens mijn vakantie vorige maand vooral contact had met de essentie helderheid en intelligentie. Ik zag alle structuren van de persoonlijkheid in relatie met het collectieve gedachtegoed van de maatschappij en Zelfrealisatie. Ik kon deze helderheid omzetten in scherpe texten. Tegelijk weet ik voortdurend dat ik DAT ben wat aan deze ervaringen vooraf gaat.

Ik kan mijn ervaring grofweg in drie energievormen/categorieën onderscheiden;

1.Genot nastreven en pijn vermijden.
Hier vallen al mijn lichamelijke activiteiten onder zoals; verlangen, lijden, gedachtes, mediamieke inzichten, innerlijke sensaties, relaties, observaties, succesdenken, overleven, seksualiteit, etc.

2.Essentie.
Essentie is een verfijnde lichamelijke energie die non duaal of enkelvoudig is. Het is ook een een verfijnd waarnemingsorgaan. Het heeft altijd aanwezigheid (ik ben) en sereniteit (vorm van stilte) in zich. De vormen of smaken verschillen per moment. Voorbeelden zijn; versmeltende liefde, kracht, licht, wil, intelligentie, koninklijkheid, waarde, helderheid, etc. In deze ervaring/dimensie is er geen enkel probleem. Essentie is er elk moment en het ligt aan waar de aandacht is of jij jezelf ervaart als essentie. Beschrijving van enkele essenties..

3.DAT wat aan alles vooraf gaat.
Er is nog iets subtielers dan essentie wat moeilijk te verwoorden is. Ik zou het Zelf of Absolute kunnen noemen. De woorden dekken de lading niet. Het is DAT wat aan alles vooraf gaat. Het is onveranderlijk, onkenbaar en tegelijk kun je twijfelloos realiseren dat jij DAT bent.

Wanneer je als een essentie verblijft verdiept het zichzelf in DAT

Wat ik ben.
IK ben alledrie de energieën/categorieën tegelijkertijd. Het enige wat de beleving anders maakt is de plek van de aandacht (gefocust bewustzijn). Mijn oefeningen (Focussen en Authenticiteitcirkel) zijn gericht op het ervaren en spelen met alledrie de categorieën/energieën.Waar het om gaat is dat je als persoon of bewustzijn moeiteloos door alle drie de categorieën heen beweegt. Bewustzijn is creatief en vol leven. Het hechten aan een voorkeur voor een van deze categorieën zet het leven vast. Het is nodig om ze alledrie goed te kennen, te kunnen onderscheiden en er in te verblijven. Dat heeft oefening – in niet doen – nodig.

Kenmerken.
Elke categorie heeft zijn eigen kenmerken en die kun je niet door elkaar halen. Dat is handig om te weten, anders ontstaat er allerlei verwarring. Een veel voorkomende verwarring is bijvoorbeeld dat iemand zich niet goed genoeg voelt (categorie 1) en dan taal/kenmerken gaat gebruiken uit categorie 2 (alles is goed, er is geen probleem).

Wanneer ik lijd dan kan ik het uitzoeken op psychologisch gebied wat in de eerste categorie valt. Dan ga ik kijken naar patronen van wat we het ego zouden kunnen noemen.

Ik kan ook in een seconde als aandacht naar essentie. Daar stopt elk onderzoek. Dat heeft een totaal andere werking dan het uitzoeken van drijfveren in categorie 1.

Ik kan mijzelf ook onmiddellijk als DAT (wat aan het pijn en genot principe en essentie voorafgaat) realiseren. Van daar uit zijn de twee andere categorieën als een illusie, een droom.

De verplaatsing van de aandacht bepaalt je identiteit. Wanneer je weet hoe jezelf als essentie of als DAT realiseert verdwijnt de lading uit het lijden (en zelfs uit de vreugde). Dit heeft een ontspannend effect op het lichaam.

Het is bijvoorbeeld lastig om mijn dochter iets non duaals te vertellen als zij huilt wanneer ze iets niet krijgt. Dan kan ik beter iets vertellen over hoe verlangen zich opbouwt en dat het pijn geeft wanneer het niet ontladen kan worden door het verlangen te bevredigen. Hoe je omgaat met de onprettige sensaties in het lichaam.

Een ruzie met mijn vriendin kan ik over het algemeen beter in de eerste categorie bespreken door te luisteren, samen te vatten en door te vragen.

Ik kan wel zoiets als hebzucht of succesdenken uit de eerste categorie terugbrengen naar de onderliggende behoefte van versmeltende liefde. Het verlangen om meer dingen te hebben komt voort uit het vergeten zijn van de innerlijke versmeltende liefde. De ervaring alles te zijn.

Geluk komt voort uit een alchemistisch innerlijk proces. Wanneer je de energieën en vormen van identiteit leert kennen kun je er mee spelen en het transformeren.

Ik heb alles zo goed en kwaad als het kan uitgewerkt op mijn website en gratis boek. De oefeningen die ik aanbied dienen om de theorie en de ervaring te laten samenvallen. In de vaardigheid Focussen komen alle spirituele instructies terug die je maar kunt bedenken. Het is de kunst van de eenvoud.

Absolute

Ga voorbij de ervaring

Leegte en de waarnemer van de leegte zijn gemaakt van dezelfde substantie

Het leven is een oneindige beweging.

Beweging is van zijn naar niet zijn naar zijn naar niet zijn……

Beweging is van integratie naar desintegratie naar integratie naar desintegratie…..

Beweging is van vorm naar leegte naar vorm naar leegte naar vorm…..

Beweging is van expansie naar contractie naar expansie naar contractie…..

Beweging is van dualiteit naar non dualiteit naar dualiteit naar non dualiteit…..

Beweging is van verlangen naar verlangenloos naar verlangen naar verlangenloos….

Dat is de reden dat je na satsang of een workshop jezelf bijvoorbeeld als ruimte ervaart en even later weer in een contractie zit. Dat is normaal, dat is het leven. Leven is deze oneindige beweging. Hoe subtiel deze beweging ook is, er is nooit een vaste staat. Wanneer je een voorkeur ontwikkelt kom je altijd vast te zitten.

Om beweging (object) waar te nemen is er een waarnemer (subject, ik) en een waarnemen (relatie) nodig Deze drie eenheid is bewustzijn, kennendheid of gewaarzijn. Waarnemen, bewustzijn, kennendheid en gewaarzijn zijn ook een onderdeel van de oneindige beweging en is niet wat je bent.

Waarnemen, bewustzijn, kennendheid en gewaarzijn komen voort uit iets wat jij bent. Het Absolute. In het Absolute is dit alles afwezig. Er is niet iets.

De eerste stap is de realisatie dat je niets bent, de tweede stap is dat je realiseert dat je alles bent.

Ga voorbij aan leven, beweging en gewaarzijn. Realiseer eerst dat jij DAT bent wat aan leven, beweging en gewaarzijn vooraf gaat. Wat ben je dan?

Wanneer dit besef helder is, dan kun je realiseren dat jij ook beweging, leven en waarnemen bent. Wat er verandert is dat de lading eruit gaat. Het is in zekere zin een illusie.

 

Absolute, Advaita Vedanta

Nisargadatta

Kennis maakt je vrij

Door conceptueel te begrijpen wat Nisargadatta zegt raak je vrij. Het Absolute is als de diepe slaap. Er is geen ervaring van aanwezigheid of zijn. DAT is wat je bent. Tegelijk zijn bewustzijn, lichaam en universum dingen die gebeuren. DAT ben jij ook.

Wie was jij vier dagen voor je bevruchting?

Het moment dat er bewustzijn in het lichaam ontstaat noemen we geboorte. Dit komt echter voort uit iets voor de geboorte. Dat kun je het Absolute noemen. DAT is at je werkelijk bent.

Absolute, Advaita Vedanta, Satsang op youtube

Nisargadatta

Verwijzingen naar het Absolute

Nisargadatta was een opmerkelijk figuur. Een eenvoudige man die een bepaalde vertaling had van Zelfrealisatie/Verlichting. Dit zijn quotes uit de gesprekken die hij heeft gehad met mensen.  De kern van zijn teaching is blijf bij het conceptloze bewustzijn IK BEN en je zult het ABSOLUTE realiseren. Het ABSOLUTE is DAT wat aan bewustzijn (IK BEN) en de wereld voorafgaat. DAT ben jij.

Absolute, Advaita Vedanta

Zelfrealisatie

Zelfrealisatie is de twijfelloze verwerkelijking dat jij het Absolute bent. 

Een directe weg.
De eerste waarneembare verschijning vanuit het Absolute is het conceptloze non duale bewustzijn (Ik ben). Ik ben is waar elke ervaring in verschijnt. Ik ben is de vormloze substantie waaruit elke ervaring is gemaakt. Ik ben is onveranderlijk aanwezig. Ik ben is stilte. De hoogste beoefening is wat mij betreft het vinden van en verblijven als Ik ben. Vanuit deze eenvoudige beoefening gebeurt Zelfrealisatie.

Door bij de ervaring Ik ben te blijven en alles te laten zijn zoals het is  komen er eerst allerlei (verkrampende) patronen en percepties in het bewustzijn. Dit verblijven als Ik ben is in het begin een super actief niet doen! Steeds weer naar de wortel van de ervaring gaan. Uiteindelijk resulteert het in de kennendheid van jezelf (Absolute). 

Bij de meeste mensen begint de bewustwording van Ik ben als een ervaring van ruimte, uitdijende warmte of aanwezigheid. In deze realisatie vindt er een verlichamelijkingsproces plaats van een steeds verdere ontspanning. Door deze fysieke en mentale ontspanning steeds opnieuw te ervaren (zelfherinnering) wordt alles geleidelijk helder. Het kan ook zijn dat je eerst subtiele sensaties van verbinding, eenheid, sereniteit, helderheid of zachte kracht ervaart en daarin de felt sense van ik ben begint te herkennen.

Een deel van mijn teaching draait om het vinden van en verblijven als de non duale Ik ben ervaring. Ik gebruik hiervoor een ervaringsgerichte manier van leren; de vaardigheid focussen. In een sessie kan ik je de Ik ben laten ervaren, omdat deze er altijd is. Het is werkelijk simpel.

Wanneer het centrum, de innerlijke kern, de ruimte krijgt en zich verstevigt, wordt de essentie ik ben sterker. Er ontstaat meer ruimte voor de bewegingen van de persoon, anderen en de wereld. De ervaring ‘ik ben´ wordt persoonlijk en oneindig groot.

De uitgangspunten van zelfrealisatie zijn;
1.je bent niet de persoon (lichaam, denken en voelen)
2.je bent al wat je bent
3.het is alleen hier en nu (onmiddellijk) te realiseren
4.het is alleen door jou (in de wakkere staat) te realiseren
5.alles wat er in jouw leven of ervaring gebeurd kun je gebruiken om jezelf te realiseren
6.het leven is een zero sum game (er is uiteindelijk niets te winnen of te verliezen in de wereld van materie en ervaring)
7.totaliteit is volledig mens zijn (ik) en jezelf realiseren als het Absolute (IK)

Is er een voorbereiding?
Wat ik waarneem in de begeleiding is dat bij de meeste mensen de werkelijke interesse voor Zelfrealisatie pas ontstaat wanneer het dagelijkse leven op orde is en er een stabiele aanwezigheid is. Vandaar dat ik ook aandacht geef aan dingen zoals het lichaam, autonomie, werk en relaties.

Wanneer je lichaam, werk of relatie niet goed lopen ligt je interesse veel meer in het oplossen van deze problemen. De zoektocht naar verlichting is in een onzekere situatie meestal een vlucht. Wanneer alles op orde is krijg je vanzelf interesse in de diepere lagen van het bestaan.

In sommige gevallen is er geen voorbereiding nodig. Er zijn mensen die juist tot Zelfrealisatie komen in totale wanhoop. Het geen uitweg hebben kan soms een enorme versnelling te weeg brengen. In de pure overgave aan Zelfrealisatie is er geen geld, relatie, succes of basis nodig. Zelfrealisatie gaat hieraan voorbij (of aan vooraf). Zelfs al ervaar jij je leven als een enorme puinhoop dan is het mogelijk om jezelf te realiseren.

In alle gevallen is er een sterke overgave nodig aan de leraar, bevrijding of Zelfrealisatie. Dit gebeurt vanzelf, wanneer het tijd is.

Ik ben.
In je zoektocht kom je vroeg of laat uit bij een heldere aanwezigheid (ik ben) zonder woorden. Ik neem dit gegeven als doel en kern van de begeleiding. Het is geen hocus pocus of geloof. Het is een directe ervaring. In het onderstaande filmpje wordt de teaching helder toegelicht.

Instructie om de Ik ben te vinden in je ervaring.
1.Kijk naar een object (een stoel, de maan, iets op de tafel, etc.)
2.Wordt gewaar van de ruimte tussen jou en het object
3.Maak van deze ruimte een object en neem dit waar (makkelijker met ogen dicht, het heeft een bepaalde gevoelskwaliteit)
4.Haal nu het actief gewaarworden of de jij eruit, wat overblijft is pure ruimte

Dit is Ik Ben. Blijf daar.

Ik onderscheid de volgende fases in het ´proces´ naar Zelfrealisatie.

1.Er is een gevoel van lijden
Dit kan aanvoelen als een te kort, minderwaardigheid, zinloosheid, leegheid, langdurig onvervuld verlangen, hulpeloosheid en eenzaamheid.

2.Er ontstaat een zoektocht
Er ontstaat een zoektocht van lichaamswerk, yoga, meditatie, reizen, lezen, leraren, gezond eten, grenzen verleggen, tantra, satsang, psychologie, etc. De aandacht raakt ergens in dit proces geïnteresseerd in de innerlijke sensaties.

3.Er ontstaat het kerninzicht  zijn met wat is
Dit is een fase van innerlijk onderzoek en het vinden van leegte en ruimte in de ervaring. Het leven wordt op een gegeven moment gezien als een ervaren. Alle hechting aan voorkeuren en concepten worden opgegeven. Dit is de fase waar ik ben (conceptloze aanwezigheid) naar de voorgrond komt.

4.Verfijning van ‘zijn’
Door het ervaren van er zijn wordt de identiteit van het lichaam, denken en voelen overstegen. Je gaat jezelf ervaren als bewustzijn en dat wat daaraan vooraf gaat (het absolute). Hier wordt het duidelijk dat de kern van het mens zijn goed en compleet is. Leven vanuit deze innerlijke essenties zoals sereniteit, kracht en zachtheid beïnvloeden het werk, relaties en de maatschappij positief.

5.Een oneindige verdieping in overgave
Het inzicht wat je bent is pas het begin. Hoewel de stilte blijft is er een voortdurende verdieping van deze stilte. Tegelijk vindt het leven van een persoon in een wereld plaats. De persoon (lichaam, denken en voelen) wordt direct beïnvloed door de verdieping van de stilte. Het lichaam drukt zich uit en produceert steeds vaker gevoelens van genieten, ontspanning en extase.

De enige verwarring in je zoektocht is dat je denkt te weten wat je bent. Misschien is het meest transformerende inzicht wel dat er geen verlichting bestaat. Stel jezelf de vraag wie ben ik? en alles wordt helder.

Absolute

Zelfrealisatie is als je naam

Je bent 

Wanneer je twijfelloos gerealiseerd bent is dat als een (onbewust) weten. Het is als je naam. Je bent je niet de hele dag bewust van je naam, maar als iemand je roept dan wordt je alert. Er is de Kennendheid van je naam. Wanneer iemand een andere naam roept gebeurt er niet veel.

Deze twijfelloosheid ontstaat in het jezelf steeds weer vinden als Bewustzijn. Hier kun je van alles voor doen en je hoeft er niets voor te doen, want je bent het al. Hete enige wat voorkomt om jezelf te ervaren als Bewustzijn zijn de identificaties met de objecten die er in verschijnen. Objecten zijn groot zoals een flatgebouw en klein zoals een gedachte of een lichamelijke sensatie.

Bewustzijn of Kennendheid is alleen te realiseren in dit moment in de wakkere staat. Het bevat alles en het is alles. Kun jij jezelf ervaren als alles wat er NU is?

Het is meer een achtergrond houding dan dat het iets tastbaars is. In deze totale openheid gebeuren alle dingen zoals normaal. Er is een levende structuur van een persoon, er is een wereld, er is een universum en tegelijk is het allemaal transparant. In zekere zin een illusie. De illusie is een vingerwijzing naar deze achtergrond houding die in zekere zin niet te ervaren is. Je bent het.

Absolute

Just do it!

Ga voor het Ultieme geluk voorbij de ervaring, ga voor Zelfrealisatie

Het begint bij het ervaren van de sensaties in het lichaam. Door sensaties en de weerstand ertegen er te laten zijn komen de non duale essenties in het bewustzijn. In elke essentie zit een ervaring van ruimte, aanwezigheid, beweging en sereniteit. Er is hier geen probleem en geen vraag. Vervolgens kun je jezelf ervaren als essentie, meestal is dit Aanwezigheid of Ruimte. Het verblijven als Aanwezigheid of Ruimte kost geen enkele moeite en brengt een smelten van de persoonlijke ik-structuur te weeg. Er ontstaat een andere vorm van identiteit: allesomvattend, ondefinieerbaar en helder. Het is als een oneindige sluier van helder gewaarzijn met allerlei (dagelijkse) ervaringen. DAT is wat je bent.Alles en Niets tegelijkertijd. De ervaringen veranderen voortdurend; van leegte, eenheid, een in perfectie bewegende ontvouwing, een dagelijkse probleem, een ruzie, etc. Dit zijn allerlei aspecten van Zelfrealisatie. Essentie komt meer en meer op de voorgrond en niemand weet waar het heen gaat. Zelfrealisatie is een twijfelloos WETEN wat je bent en dat dringt door in alle lagen van de ervaring.

 

Absolute, Zelfherinnering

Realiseer jezelf als Kennendheid

De basis van ervaren is Kennendheid

Elk moment is een ervaren. Wanneer je dit ervaren gaat onderzoeken kun je tot een paar ontdekkingen komen. De meest elementaire ontdekking is dat de basis van ervaren Kennendheid is. Dat wat kent. Een ander woord is Bewustzijn. Kennendheid maakt geen onderscheid. Kennendheid weet.

Aandacht is gefocuste Kennendheid en kan zich op verschillende dingen in het ervaren richten.  Zo kan aandacht alle gedachtes waarnemen, de sensaties in de knie of zich richten op de pure Kennendheid.

Door dit onderscheidingsvermogen toe te passen kun je jezelf als al die dingen ervaren. Waar je de aandacht vestigt, dat ben je. Hieruit komt de beoefening van verblijven als Ik ben van Nisargadatta of bij de I,I die ontspringt links boven in het fysieke hart van Ramana Maharsi. Wanneer je deze conceptloze aanwezigheid kunt onderscheiden in het ervaren kun je daar met het onderscheidingsvermogen blijven.

Nadat je een tijdje jezelf als Ik ben of een andere essentie hebt ervaren ontstaat er een totale ontspanning in je lichaam en geestsysteem. Deze ontspanning wordt dan de basis in het ervaren. Er komen essenties naar voren zoals sereniteit, kracht, stilte, ruimte en aanwezigheid. In een non duale ervaring van essentie is er iets wat kent of weet. Dat is Kennendheid. Je kunt je vervolgens ook als die Kennendheid ervaren. Dat woordje als doet iets met je ervaring.

Wanneer Kennendheid stabiel op de voorgrond is kun je alle beoefening loslaten en het ervaren er (weer) helemaal laten zijn alleen nu in het besef dat je Kennendheid bent. In het loslaten gaat de focus gaat vanzelf naar Dat wat de meeste intensiteit heeft. Dat kan iets buiten het lichaam zijn, iets in het lichaam of iets wat beiden overstijgt.

In ieder geval zorgen Kennendheid en het lichaam voor alles wat er nodig is en kun jij jezelf als persoon vergeten. Je kunt jezelf voortdurend ervaren als Kennendheid of Bewustzijn zonder dat het gevoelsidee van de persoon met zijn activiteiten en onderscheidingsvermogen stoppen. De persoon (lichaam, denken en voelen) is een ervaringsmechanisme en in de structuur van ervaren ligt alles besloten. Dit is elk moment al zo en altijd zo geweest. De kunst bestaat in het onderscheiden en bewust zijn van al deze substanties.

Het onderscheidingsvermogen en het jezelf realiseren als Kennendheid kan ik je laten ervaren met de vaardigheid focussen. Elk leven kent meerdere verandermomenten.Focussen is levensveranderend en soms levensreddend.

 

Absolute

Wat is kennendheid?

Kennendheid versmelt met alles

Alles wat gekend word ben je niet. De zoektocht naar jezelf als Kennendheid komt voort uit de identificatie van Kennendheid met kennis/ervaring.

Een definitie van dood is dat al het gekende wegvalt. Jezelf realiseren als pure Kennendheid zou je kunnen zien als (ego) dood. In de praktijk zie ik dat mensen soms een angst ervaren wanneer deze realisatie dichtbij komt. Angst voor de dood komt bijvoorbeeld voort uit het idee dat alles wat je kent weg gaat vallen. Deze angst komt voort uit de hechting aan (de herinnering van) het gekende. Wanneer je hier goed naar kijkt zie je dat de hechting of identificatie van Kennendheid met herinnering deze verwarring/angst mogelijk maakt. De verwarring komt voort uit het vasthouden van wat voorbij is. Deze beweging gebeurt onbewust en zal niet stoppen. Het zien maakt je vrij. Het zien zelf is Kennendheid.

Kennendheid is DAT wat kent. Het staat (in eerste instantie) los van het gekende. Kennendheid kan niets anders dan kennen. In het kennen van vormen ontstaan er ook bewegingen zoals onderscheiden en vergelijken. Hieruit ontstaan de ervaringen van tijd en ruimte.  Tijd komt voort uit het herinneren van ervaring. Ruimte komt voort het onderscheiden van objecten.

Geheugen is herinneren. Dit wordt mogelijk gemaakt door Kennendheid. Intelligentie zoals wij het gebruiken bestaat uit geheugen, onderscheid maken en verbanden leggen. Door het herinneren en het onderscheidingsvermogen te koppelen aan voorkeuren ontstaan oordelen. Voorkeuren komen meestal voort uit het lichamelijke overlevingsmechanisme van genot nastreven en pijn vermijden. Iets wat pijn doet is slecht en iets wat genot brengt is goed. Onderscheiden en oordelen zijn functies van het lichaam en dienen om te overleven.

Kennendheid zelf maakt geen onderscheid en oordeelt niet. Het staat los van het lichaam. Kennendheid kent zichzelf, maar niet als vorm. Het is een weten wat je bent. Je kunt het ook ervaren als een niet weten wat je bent. Elke vorm die er in gekend wordt is een versmelting en kan alleen gekend worden met behulp van Kennendheid. Volg je het nog? Een geleide meditatie om te oefenen.

Wat als jij je realiseert als die Kennendheid?

Andere woorden die hiervoor gebruikt worden zijn ook wel Absolute, Bewustzijn, Liefde, etc.

De parabel van de spiegel is dat de spiegel alles zonder oordeel of vasthouden kent en weerspiegelt. Zelf is het geen beeld, gevoel of gedachte. De spiegel el is volkomen neutraal. Vanuit de Kennendheid van zichzelf als dood of spiegel kan het gaan spelen met de beelden, vormen, gevoelens en gedachtes. Alles kan komen en gaan en er kan gespeeld worden met keuzes en acties, terwijl de realisatie van het spiegel zijn alles doordringt.

Op een andere manier gezegd;