fbpx
Browsing Category

Absolute

Absolute, Advaita Vedanta

Zelfrealisatie

Zelfrealisatie is de twijfelloze verwerkelijking dat jij het Absolute bent. 

Een directe weg.
De eerste waarneembare verschijning vanuit het Absolute is het conceptloze non duale bewustzijn (Ik ben). Ik ben is waar elke ervaring in verschijnt. Ik ben is de vormloze substantie waaruit elke ervaring is gemaakt. Ik ben is onveranderlijk aanwezig. Ik ben is stilte. De hoogste beoefening is wat mij betreft het vinden van en verblijven als Ik ben. Vanuit deze eenvoudige beoefening gebeurt Zelfrealisatie.

Door bij de ervaring Ik ben te blijven en alles te laten zijn zoals het is  komen er eerst allerlei (verkrampende) patronen en percepties in het bewustzijn. Dit verblijven als Ik ben is in het begin een super actief niet doen! Steeds weer naar de wortel van de ervaring gaan. Uiteindelijk resulteert het in de kennendheid van jezelf (Absolute). 

Bij de meeste mensen begint de bewustwording van Ik ben als een ervaring van ruimte, uitdijende warmte of aanwezigheid. In deze realisatie vindt er een verlichamelijkingsproces plaats van een steeds verdere ontspanning. Door deze fysieke en mentale ontspanning steeds opnieuw te ervaren (zelfherinnering) wordt alles geleidelijk helder. Het kan ook zijn dat je eerst subtiele sensaties van verbinding, eenheid, sereniteit, helderheid of zachte kracht ervaart en daarin de felt sense van ik ben begint te herkennen.

Een deel van mijn teaching draait om het vinden van en verblijven als de non duale Ik ben ervaring. Ik gebruik hiervoor een ervaringsgerichte manier van leren; de vaardigheid focussen. In een sessie kan ik je de Ik ben laten ervaren, omdat deze er altijd is. Het is werkelijk simpel.

Wanneer het centrum, de innerlijke kern, de ruimte krijgt en zich verstevigt, wordt de essentie ik ben sterker. Er ontstaat meer ruimte voor de bewegingen van de persoon, anderen en de wereld. De ervaring ‘ik ben´ wordt persoonlijk en oneindig groot.

De uitgangspunten van zelfrealisatie zijn;
1.je bent niet de persoon (lichaam, denken en voelen)
2.je bent al wat je bent
3.het is alleen hier en nu (onmiddellijk) te realiseren
4.het is alleen door jou (in de wakkere staat) te realiseren
5.alles wat er in jouw leven of ervaring gebeurd kun je gebruiken om jezelf te realiseren
6.het leven is een zero sum game (er is uiteindelijk niets te winnen of te verliezen in de wereld van materie en ervaring)
7.totaliteit is volledig mens zijn (ik) en jezelf realiseren als het Absolute (IK)

Is er een voorbereiding?
Wat ik waarneem in de begeleiding is dat bij de meeste mensen de werkelijke interesse voor Zelfrealisatie pas ontstaat wanneer het dagelijkse leven op orde is en er een stabiele aanwezigheid is. Vandaar dat ik ook aandacht geef aan dingen zoals het lichaam, autonomie, werk en relaties.

Wanneer je lichaam, werk of relatie niet goed lopen ligt je interesse veel meer in het oplossen van deze problemen. De zoektocht naar verlichting is in een onzekere situatie meestal een vlucht. Wanneer alles op orde is krijg je vanzelf interesse in de diepere lagen van het bestaan.

In sommige gevallen is er geen voorbereiding nodig. Er zijn mensen die juist tot Zelfrealisatie komen in totale wanhoop. Het geen uitweg hebben kan soms een enorme versnelling te weeg brengen. In de pure overgave aan Zelfrealisatie is er geen geld, relatie, succes of basis nodig. Zelfrealisatie gaat hieraan voorbij (of aan vooraf). Zelfs al ervaar jij je leven als een enorme puinhoop dan is het mogelijk om jezelf te realiseren.

In alle gevallen is er een sterke overgave nodig aan de leraar, bevrijding of Zelfrealisatie. Dit gebeurt vanzelf, wanneer het tijd is.

Ik ben.
In je zoektocht kom je vroeg of laat uit bij een heldere aanwezigheid (ik ben) zonder woorden. Ik neem dit gegeven als doel en kern van de begeleiding. Het is geen hocus pocus of geloof. Het is een directe ervaring. In het onderstaande filmpje wordt de teaching helder toegelicht.

Instructie om de Ik ben te vinden in je ervaring.
1.Kijk naar een object (een stoel, de maan, iets op de tafel, etc.)
2.Wordt gewaar van de ruimte tussen jou en het object
3.Maak van deze ruimte een object en neem dit waar (makkelijker met ogen dicht, het heeft een bepaalde gevoelskwaliteit)
4.Haal nu het actief gewaarworden of de jij eruit, wat overblijft is pure ruimte

Dit is Ik Ben. Blijf daar.

Ik onderscheid de volgende fases in het ´proces´ naar Zelfrealisatie.

1.Er is een gevoel van lijden
Dit kan aanvoelen als een te kort, minderwaardigheid, zinloosheid, leegheid, langdurig onvervuld verlangen, hulpeloosheid en eenzaamheid.

2.Er ontstaat een zoektocht
Er ontstaat een zoektocht van lichaamswerk, yoga, meditatie, reizen, lezen, leraren, gezond eten, grenzen verleggen, tantra, satsang, psychologie, etc. De aandacht raakt ergens in dit proces geïnteresseerd in de innerlijke sensaties.

3.Er ontstaat het kerninzicht  zijn met wat is
Dit is een fase van innerlijk onderzoek en het vinden van leegte en ruimte in de ervaring. Het leven wordt op een gegeven moment gezien als een ervaren. Alle hechting aan voorkeuren en concepten worden opgegeven. Dit is de fase waar ik ben (conceptloze aanwezigheid) naar de voorgrond komt.

4.Verfijning van ‘zijn’
Door het ervaren van er zijn wordt de identiteit van het lichaam, denken en voelen overstegen. Je gaat jezelf ervaren als bewustzijn en dat wat daaraan vooraf gaat (het absolute). Hier wordt het duidelijk dat de kern van het mens zijn goed en compleet is. Leven vanuit deze innerlijke essenties zoals sereniteit, kracht en zachtheid beïnvloeden het werk, relaties en de maatschappij positief.

5.Een oneindige verdieping in overgave
Het inzicht wat je bent is pas het begin. Hoewel de stilte blijft is er een voortdurende verdieping van deze stilte. Tegelijk vindt het leven van een persoon in een wereld plaats. De persoon (lichaam, denken en voelen) wordt direct beïnvloed door de verdieping van de stilte. Het lichaam drukt zich uit en produceert steeds vaker gevoelens van genieten, ontspanning en extase.

De enige verwarring in je zoektocht is dat je denkt te weten wat je bent. Misschien is het meest transformerende inzicht wel dat er geen verlichting bestaat. Stel jezelf de vraag wie ben ik? en alles wordt helder.

Absolute

Zelfrealisatie is als je naam

Je bent 

Wanneer je twijfelloos gerealiseerd bent is dat als een (onbewust) weten. Het is als je naam. Je bent je niet de hele dag bewust van je naam, maar als iemand je roept dan wordt je alert. Er is de Kennendheid van je naam. Wanneer iemand een andere naam roept gebeurt er niet veel.

Deze twijfelloosheid ontstaat in het jezelf steeds weer vinden als Bewustzijn. Hier kun je van alles voor doen en je hoeft er niets voor te doen, want je bent het al. Hete enige wat voorkomt om jezelf te ervaren als Bewustzijn zijn de identificaties met de objecten die er in verschijnen. Objecten zijn groot zoals een flatgebouw en klein zoals een gedachte of een lichamelijke sensatie.

Bewustzijn of Kennendheid is alleen te realiseren in dit moment in de wakkere staat. Het bevat alles en het is alles. Kun jij jezelf ervaren als alles wat er NU is?

Het is meer een achtergrond houding dan dat het iets tastbaars is. In deze totale openheid gebeuren alle dingen zoals normaal. Er is een levende structuur van een persoon, er is een wereld, er is een universum en tegelijk is het allemaal transparant. In zekere zin een illusie. De illusie is een vingerwijzing naar deze achtergrond houding die in zekere zin niet te ervaren is. Je bent het.

Absolute

Just do it!

Ga voor het Ultieme geluk voorbij de ervaring, ga voor Zelfrealisatie

Het begint bij het ervaren van de sensaties in het lichaam. Door sensaties en de weerstand ertegen er te laten zijn komen de non duale essenties in het bewustzijn. In elke essentie zit een ervaring van ruimte, aanwezigheid, beweging en sereniteit. Er is hier geen probleem en geen vraag. Vervolgens kun je jezelf ervaren als essentie, meestal is dit Aanwezigheid of Ruimte. Het verblijven als Aanwezigheid of Ruimte kost geen enkele moeite en brengt een smelten van de persoonlijke ik-structuur te weeg. Er ontstaat een andere vorm van identiteit: allesomvattend, ondefinieerbaar en helder. Het is als een oneindige sluier van helder gewaarzijn met allerlei (dagelijkse) ervaringen. DAT is wat je bent.Alles en Niets tegelijkertijd. De ervaringen veranderen voortdurend; van leegte, eenheid, een in perfectie bewegende ontvouwing, een dagelijkse probleem, een ruzie, etc. Dit zijn allerlei aspecten van Zelfrealisatie. Essentie komt meer en meer op de voorgrond en niemand weet waar het heen gaat. Zelfrealisatie is een twijfelloos WETEN wat je bent en dat dringt door in alle lagen van de ervaring.

 

Absolute, Zelfherinnering

Realiseer jezelf als Kennendheid

De basis van ervaren is Kennendheid

Elk moment is een ervaren. Wanneer je dit ervaren gaat onderzoeken kun je tot een paar ontdekkingen komen. De meest elementaire ontdekking is dat de basis van ervaren Kennendheid is. Dat wat kent. Een ander woord is Bewustzijn. Kennendheid maakt geen onderscheid. Kennendheid weet.

Aandacht is gefocuste Kennendheid en kan zich op verschillende dingen in het ervaren richten.  Zo kan aandacht alle gedachtes waarnemen, de sensaties in de knie of zich richten op de pure Kennendheid.

Door dit onderscheidingsvermogen toe te passen kun je jezelf als al die dingen ervaren. Waar je de aandacht vestigt, dat ben je. Hieruit komt de beoefening van verblijven als Ik ben van Nisargadatta of bij de I,I die ontspringt links boven in het fysieke hart van Ramana Maharsi. Wanneer je deze conceptloze aanwezigheid kunt onderscheiden in het ervaren kun je daar met het onderscheidingsvermogen blijven.

Nadat je een tijdje jezelf als Ik ben of een andere essentie hebt ervaren ontstaat er een totale ontspanning in je lichaam en geestsysteem. Deze ontspanning wordt dan de basis in het ervaren. Er komen essenties naar voren zoals sereniteit, kracht, stilte, ruimte en aanwezigheid. In een non duale ervaring van essentie is er iets wat kent of weet. Dat is Kennendheid. Je kunt je vervolgens ook als die Kennendheid ervaren. Dat woordje als doet iets met je ervaring.

Wanneer Kennendheid stabiel op de voorgrond is kun je alle beoefening loslaten en het ervaren er (weer) helemaal laten zijn alleen nu in het besef dat je Kennendheid bent. In het loslaten gaat de focus gaat vanzelf naar Dat wat de meeste intensiteit heeft. Dat kan iets buiten het lichaam zijn, iets in het lichaam of iets wat beiden overstijgt.

In ieder geval zorgen Kennendheid en het lichaam voor alles wat er nodig is en kun jij jezelf als persoon vergeten. Je kunt jezelf voortdurend ervaren als Kennendheid of Bewustzijn zonder dat het gevoelsidee van de persoon met zijn activiteiten en onderscheidingsvermogen stoppen. De persoon (lichaam, denken en voelen) is een ervaringsmechanisme en in de structuur van ervaren ligt alles besloten. Dit is elk moment al zo en altijd zo geweest. De kunst bestaat in het onderscheiden en bewust zijn van al deze substanties.

Het onderscheidingsvermogen en het jezelf realiseren als Kennendheid kan ik je laten ervaren met de vaardigheid focussen. Elk leven kent meerdere verandermomenten.Focussen is levensveranderend en soms levensreddend.

 

Absolute

Wat is kennendheid?

Kennendheid versmelt met alles

Alles wat gekend word ben je niet. De zoektocht naar jezelf als Kennendheid komt voort uit de identificatie van Kennendheid met kennis/ervaring.

Een definitie van dood is dat al het gekende wegvalt. Jezelf realiseren als pure Kennendheid zou je kunnen zien als (ego) dood. In de praktijk zie ik dat mensen soms een angst ervaren wanneer deze realisatie dichtbij komt. Angst voor de dood komt bijvoorbeeld voort uit het idee dat alles wat je kent weg gaat vallen. Deze angst komt voort uit de hechting aan (de herinnering van) het gekende. Wanneer je hier goed naar kijkt zie je dat de hechting of identificatie van Kennendheid met herinnering deze verwarring/angst mogelijk maakt. De verwarring komt voort uit het vasthouden van wat voorbij is. Deze beweging gebeurt onbewust en zal niet stoppen. Het zien maakt je vrij. Het zien zelf is Kennendheid.

Kennendheid is DAT wat kent. Het staat (in eerste instantie) los van het gekende. Kennendheid kan niets anders dan kennen. In het kennen van vormen ontstaan er ook bewegingen zoals onderscheiden en vergelijken. Hieruit ontstaan de ervaringen van tijd en ruimte.  Tijd komt voort uit het herinneren van ervaring. Ruimte komt voort het onderscheiden van objecten.

Geheugen is herinneren. Dit wordt mogelijk gemaakt door Kennendheid. Intelligentie zoals wij het gebruiken bestaat uit geheugen, onderscheid maken en verbanden leggen. Door het herinneren en het onderscheidingsvermogen te koppelen aan voorkeuren ontstaan oordelen. Voorkeuren komen meestal voort uit het lichamelijke overlevingsmechanisme van genot nastreven en pijn vermijden. Iets wat pijn doet is slecht en iets wat genot brengt is goed. Onderscheiden en oordelen zijn functies van het lichaam en dienen om te overleven.

Kennendheid zelf maakt geen onderscheid en oordeelt niet. Het staat los van het lichaam. Kennendheid kent zichzelf, maar niet als vorm. Het is een weten wat je bent. Je kunt het ook ervaren als een niet weten wat je bent. Elke vorm die er in gekend wordt is een versmelting en kan alleen gekend worden met behulp van Kennendheid. Volg je het nog? Een geleide meditatie om te oefenen.

Wat als jij je realiseert als die Kennendheid?

Andere woorden die hiervoor gebruikt worden zijn ook wel Absolute, Bewustzijn, Liefde, etc.

De parabel van de spiegel is dat de spiegel alles zonder oordeel of vasthouden kent en weerspiegelt. Zelf is het geen beeld, gevoel of gedachte. De spiegel el is volkomen neutraal. Vanuit de Kennendheid van zichzelf als dood of spiegel kan het gaan spelen met de beelden, vormen, gevoelens en gedachtes. Alles kan komen en gaan en er kan gespeeld worden met keuzes en acties, terwijl de realisatie van het spiegel zijn alles doordringt.

Op een andere manier gezegd;

Absolute, Focussen, Ik ben

Focussen en Kennendheid

Zelfrealisatie gebeurt via het lichaam in de wakkere staat in dit moment

Ik gebruik de vaardigheid focussen om je via het lichaam in een non duale ervaring te brengen. Vanuit de non duale ervaring is het makkelijker om de zuivere Kennendheid te ervaren. De valkuil zou kunnen ontstaan dat de Kennendheid verbonden is aan deze prettige non duale staat. Dit is echter een eenzijdige benadering. De Kennendheid is er in duale en non duale ervaringen.

Er zijn twee perspectieven waarvan je de wetmatigheden niet doorelkaar kan halen;
1.het non duale zonder de beleving van de persoon, tijd en ruimte.
2.het duale met de beleving van de persoon met zelfdestructie, zelfverbetering, onderdrukking, uitdrukking en transformatie.

Wanneer je de hechting loslaat aan deze twee staten kan het inzicht ontstaan dat je Kennendheid (het Absolute) bent. De waarde van de Ik ben (conceptuele lichamelijke aanwezigheid) is dat het duaal en non duaal is. Wanneer je erbij blijft kan het duidelijk worden dat de Kennendheid alles overstijgt en includeert.

Focussen laat je direct ervaren dat alles wat ervaren wordt, jij niet bent. Wat jij bent is namelijk de Kennendheid van dat alles. Dit is een subtiele realisatie die Zelfrealisatie kan worden genoemd.

Instructieboekje..

Absolute

Ik ben DAT

Succes is een dun laagje

Mezelf ervaren als DAT is een perceptie, net zoals ik mijzelf kan ervaren als mens. De perceptie van DAT staat los van elke menselijke ervaring. Het heeft iets onmenselijk.  Ik ervaar mijzelf als een blok transparante onaantastbare intense kennendheid. Het is totaal onafhankelijk en daarmee vrij van allerlei gedoe. Vanuit deze meta ervaring bestaat het menselijke leven uit allerlei oppervlakkigheden en sensaties die voortkomen uit de drift om lichamelijke te overleven. Het mechanisme van genot nastreven en pijn vermijden is enorm creatief. Een dun laagje wat in duizenden cirkeltjes draait.

Is dat echt waar je je tijd en energie aan wil besteden? Mijn suggestie is om jezelf te realiseren als bewustzijn. Dan zie je daarna wel wat er overblijft van al het succesdenken, lijden en zingevings problematiek.

Het is direct te vinden, omdat je het bent. DAT wat door je ogen kijkt en/of ervaart is tijdloos en ruimteloos. Dit is onmiddelijk te ervaren. Het kan zichzelf niet zien, want het is het. Net zoals het scherpe mes wat zichzelf niet kan snijden en het oog wat zichzelf niet kan zien. DAT wat door de ogen kijkt is in jouw leven niet veranderd. Er zijn wel allerlei fysieke patronen en sensaties waarneembaar, maar dat is niet wat jij bent. Het is een subtiele verplaatsing van je aandacht. Dit intense, bijna persoonlijke (atman) is gemaakt van dezelfde substantie als de kosmos en daaraan voorbij (brahman). Blijf bij en/of keer steeds weer terug naar deze intense ervaring van jezelf.

Ik ben DAT.

Het begin van de manifestatie is de levensvonk. Deze wordt geprojecteerd in elke cel en doorgegeven. Deze stille levendige intelligentie is alleen te bevatten vanuit niet-denken. Totale ruimte zonder begrenzing en concepten. DAT. Vandaaruit kun je jezelf laten identificeren met het lichaam en de waarneming. Dat wat JIJ ervaart via het lichaam kun je in contact brengen met een ander lichaam, waar hetzelfde gebeurt. Door een open contact met de wereld gebeurt er iets met het lichaam. Er ontstaat genieten om niets, terwijl JIJ of DAT onveranderd blijft. Vanuit deze identificatie en contact kun je knuffelen, werken en mens zijn. Een dagelijks leven wat zich opbouwt zoals we het kennen als persoon. Het persoonlijke ontvouwt zich dan volgens een onnavolgbare en voelbare intelligentie. Deze Persoon van Essentie is onschuldig, speels, gelukkig. Vanuit de meta ervaring van DAT krijgt de persoon een lichtheid en een helderheid. DAT wat jij bent is spelen en leven van en met een universum.  Het maakt bijvoorbeeld allerlei dingen met een bepaalde houdbaarheidsdatum, en de rode draad is de onveranderlijke levensvonk. JIJ bijft onveranderlijk.

Absolute, Advaita Vedanta, Satsang op youtube

Ira Schepetin

Ik ben het Absolute

Vedanta gaat uit van het feit dat kennis onwetendheid oplost en daardoor naar Zelfrealisatie leidt. In begeleiding merk ik dat het contextuele kader voor sommige mensen essentieel is om de subtiliteit van Zelfrealisatie te beseffen. Deze man kan de fundamentele concepten goed uitleggen. Ik ben niet verlicht, niet ontwaakt en wat ik vertel is waarheid.

Waarheid is Dat wat onveranderlijk is. Het Absolute. Jij bent Dat. Het onveranderlijke is niet waar, omdat het komt en gaat. Omdat het onveranderlijke niet waar is wordt de waarnemer overbodig. Ik ben niet dat en niet dit.

De vijf fundamentals.
1.ZELF is de WAARNEMER van de Ik beleving
2.ONWETENDHEID is het verwarren van SUBJECT (Zelf) met  OBJECT (lichaam, denken en voelen)
3.Er zijn twee verschillende perspectieven; het ABSOLUTE (onveranderlijke) en het RELATIEVE (veranderlijke)
4.Er is niets te DOEN om het Zelf te realiseren, alleen KENNIS kan dit veroorzaken (je bent het al, dus er is niets te doen)
5.De METHODE van Vedanta is RELATIEF en uiteindelijk onwaar en overbodig (NEGEER alles wat je hebt geleerd)

Absolute

Zelfrealisatie bestaat

Wat jij bent is altijd puur

Wanneer alles helder is ervaar je jezelf als ruimte. Deze ruimte is levend. Het is zich bewust van zichzelf. De persoon is niet meer dan een waarnemingsstructuur. Ik ben bewustzijn en ik beweeg mij via het lichaam in de wereld. Deze persoonlijke beweging zou ik de ziel kunnen noemen. De ziel is een wezenlijke ervaring net zoals de onveranderlijke ruimte.

De persoon, de wereld en het universum zijn vanuit dit perspectief niet meer dan tijdelijke verschijningen. Wanneer je de aandacht richt op de ruimte in de verschijning wordt je identiteit een grootsheid. Het persoonlijke wordt daarin meegenomen en krijgt iets transparants.

Deze transparantie is puur licht. Pure ruimte. Pure liefde. Door de aandacht hier te vestigen wordt het lichamelijke leven in de wereld ook steeds eenvoudiger, soberder en puurder. Dit komt van binnenuit door de realisatie wat je bent. Het maakt niet uit wat je hebt gedaan in het verleden of wat je gaat doen in de toekomst. Wat jij bent is puur.

Absolute, Ik ben

Het Absolute (I am That)

Er is geen concept voor het Absolute

Ik schrijf over het dagelijkse leven om daar de ruimte in te zien. Het dagelijkse leven is doordrongen van vrijheid. De Absolute bevrijding is simpel en eenvoudig.

Ga via de IK BEN (de conceptloze aanwezigheid) naar het Absolute, wat je bent. Het Absolute is de bron van de non duale IK BEN ervaring.

Met behulp van de vaardigheid focussen kan ik je dit in een half uur laten ervaren.

Vanuit de enkelvoudige en twijfelloze IK BEN ervaring komt het dagelijkse leven als een stromende rivier in het bewustzijn. Het dagelijkse leven gaat voorbij aan dualiteit en non dualiteit. Het simpele leven is direct, onmiddellijk, NU. Geen conceptuele gymnastiek, geen analyse.

IK BEN is de brug tussen het onkenbare Absolute en de persoon met de ervaring van de wereld. Het Absolute, IK BEN en het dagelijkse zijn een geheel. Elke seconde is dit te realiseren. Ultieme vrijheid is zien en ervaren dat er een diepere bron is. Dat er iets is wat voorafgaat aan de ervaring.

Dat iets ben jij. I am That!

De verjaardag.
Gisteren werd ik door iemand meegenomen naar een verjaardag. Toen ik het huis binnenkwam voelde ik een serene rust. De gastvrouw maakte heerlijke gerechtjes. Er hingen slingers. Na een uur van vreugdevolle koetjes en kalfjes zitten we in volledige stilte met zijn vieren. Mijn blik wordt gevangen door de gastheer. Zachte open ogen. We kijken elkaar minutenlang zonder bedoeling aan. Ik weet niets van hem, hij niets van mij. Er was contact, stilte, liefde. 

De hoogste beoefening is steeds weer de IK BEN in de huidige ervaring te onderscheiden en erbij te blijven. Er is geen analyse of concept nodig om dit te beoefenen. Het is voor iedereen toegankelijk.

Deze beoefening is praktisch en leidt direct naar geluk. Dit wordt de achtergrond van het dagelijkse leven. Eenvoudiger kan ik het niet voor je maken.

Dit is de enige waarheid die je hoeft te kennen.

Door alle lagen van ervaring is ‘Dat’,
de ware aard die het bestaan verlicht,
het allerhoogste Ene.
Mogen allen, door subtiele en meditatieve intelligentie,
de verheven schittering van verlicht bewustzijn gewaar worden.

text van gayatri mantra

Absolute, Relaties en sexualiteit, Verslaving

Van Zelfafwijzing naar Zelfrealisatie

Het grootste lijden van de mens komt voort uit onvervulde relaties en zelfafwijzing

Het lichaam van een (pasgeboren) kind heeft een onuitputtelijk verlangen naar liefde, aandacht en voeding. Hoewel de ouders alle veiligheid en liefde geven die zij kunnen geven worden de verlangens en behoeftes nooit volledig bevredigd. Een deel van het gedrag om een verlangen bevredigt te krijgen wordt afgekeurd. Het kind moet gehoorzaam, rustig en normaal zijn. Niet zeuren, slaan, schreeuwen of te veel vragen. Tegelijk is het totaal afhankelijk van de ouders. Het kleine lichaampje en het beperkte denkvermogen moeten omgaan met gevoelens van verwarring, wanhoop, machteloosheid en gemis.

De afkeurende reactie van de ouders op de verlangens van het kind wordt een innerlijk patroon. Het lichaam krijgt op den duur een vreemde conditionering; op het moment dat er een verlangen of behoefte ontstaat, ontstaat er gelijk een innerlijk gevoel van zelfafwijzing (schuld, schaamte, verdringing, terughoudendheid). Dit patroon van zelfafwijzing is een groot deel van iemands identiteit. Het is een conditionering die er in woorden uitziet als; ik ben niet goed genoeg, ik kan het niet, ik word niet gezien, ik mag het niet, ik word niet gehoord, ik ben het niet waard, etc.

Op dit patroon van zelfafwijzing ontstaan een aantal psychologische reacties;

1.Versmelten (met de pijn van te kort, afwijzing en niet goed genoeg zijn).
Bewustzijn valt samen met het gevoel of de gedachte van ‘niet goed genoeg zijn’ en ziet het als zichzelf. Versmelting met het patroon van zelfafwijzing houdt stand wanneer het niet gezien wordt. Er is een ‘niet bewustzijn’ van het feit dat dit gevoel van ‘niet goed genoeg zijn’ los staat van de werkelijke identiteit van zuiver bewustzijn. Alle, door bewustzijn, aangenomen concepten en emoties zijn versmeltingen en geven een beperkt gevoelsidee van identiteit. Jouw persoonlijke identiteit is in wezen een resultaat van een proces van versmelten.

2.Weerstand (verkramping, angst, boosheid, verdriet of apathie).
De versmelting met in de kern een gevoelsidee van ‘niet goed genoeg zijn’ is pijn. Het lichaam wil deze pijn niet en reageert met weerstand. Weerstand is er in vele vormen; verlangen naar een beter moment, twijfel, stress, angst, boosheid of verdriet. Deze gevoelens worden een bedding voor de persoonlijkheid.

3.Dissociëren (rationaliseren, depressie of een andere manier van niet voelen).
Doordat de versmelting en de weerstand op een gegeven moment bewust worden door een groeiproces van bewustzijn kan er een neiging ontstaan om dit niet te willen voelen. Het lichaam en de geest zoeken manieren om de pijn van zelfafwijzing en weerstand te onderdrukken. Een manier voor het lichaam om dit te doen is de spieren te verkrampen en de adem in te houden. Hierdoor stopt het voelen, omdat voelen een energiebeweging is aan de oppervlakte van de huid. Al deze emoties worden door de verkramping en het inhouden van de adem verminderd. Het lichaam verliest hiermee het contact met de werkelijkheid, want het reageert niet meer met gevoel op de omgeving. De verkramping op zichzelf is pijnlijk en een vorm van lijden.

4.Projecteren van de zelfafwijzing (verslaving).
Een andere reactie om de pijn van het ‘niet goed genoeg zijn’ te vermijden is de innerlijke zelfafwijzing projecteren op de buitenwereld. De innerlijke leegte moet vervuld worden met voeding van buitenaf. In feite is iedereen wel ergens aan verslaafd. Denk aan; drugs, roken, kopen, succes, relaties, prozac, paracetomol, structuur, etc.

Zolang de ander liefde geeft voel jij je compleet. Hier zijn we weer terug bij de kindertijd. Het hele circus van aantrekken, afstoten en voorwaardelijke liefde. En omdat iedereen het patroon van zelfafwijzing heeft ontstaan er relaties op basis van te kort en afhankelijkheid. Het  ‘geniale’ van dit patroon van wederkerige afhankelijkheid is dat het zichzelf in stand houdt. Hoe angstiger de ander is om jou te verliezen hoe meer jij je gaat aanpassen om de ander tot ‘vriend’ te houden. Want wanneer de ander je geliefde of vriend is, voel jij je eigen zelfafwijzing niet. Er is geen enkele autonomie meer.

Er is inmiddels een totaal verkeerd beeld van liefde ontstaan. Eerst wordt in de vroege jeugd het gevoel van liefde en afwijzing aan elkaar gekoppeld en ontstaat er zelfafwijzing. De zelfafwijzing verlangt naar een vervullende relatie.

5.Wat is echte liefde?
Een reeks van versmelten, weerstand, dissociëren en projecteren  kan in een minuut doorlopen en doorzien worden. Autonomie is een voortdurende realisatie en een doorlopen van dit identificatieproces. Dit besef leidt naar werkelijke autonomie. Wanneer het niet doorzien wordt kan het hele leven een drama zijn.

Het doorzien van deze reeks bewegingen in het moment veranderd versmelting in liefdevol gewaarzijn en weerstand en dissociatie in heldere aanwezigheid. Er ontstaat een betrokken afstand tot het ervaren en het leven wordt volledig geleefd. Versluierende psychologische bewegingen worden in aandachtige alertheid de grondstof voor het doorzien van de illusie van het lijden.

Wanneer het bewustzijn de subtiele beweging van zelfafwijzing (versmelten, weerstand, dissociëren en projecteren) blijft doorzien in elke seconde ontstaat er een innerlijk centrum van rust.  Deze rust is een innerlijke houding. Pijn en weerstanden zullen blijven komen, alleen is er nu tegelijk een open en vrije houding. Op den duur stopt de aandacht voor de innerlijke zelfafwijzing en ben je overal en altijd simpel wie je bent. Aanwezig in liefde.

En wanneer de innerlijke afwijzing is gestopt, stopt ook de afwijzing van de buitenwereld. Dit is de basis om de essentie van contact, liefde en het bestaan te doorgronden.

Te zien wat je werkelijk bent. Het Absolute, voorbij contact en bewustzijn.

Absolute

Het Absolute

Twijfel komt voort uit een hechting aan logica.

Is er een eindpunt in de zoektocht naar je Zelf? Het antwoord is: ja.

Volledige twijfelloosheid ontstaat in de realisatie dat jij het Absolute bent.  De realisatie van het Absolute maakt zichzelf kenbaar door een constante kennendheid. De onkenbare bron van deze kennendheid is je identiteit.

Dit betekent dat al het andere wat je ervaart, jij niet bent. Jij bent niet het lichaam en ervaring. Het Absolute is voorbij het zuiverste gewaarzijn/bewustzijn/ik ben. Het is als stilte, maar het is niet stilte. Het is als ruimte, maar het is niet ruimte. Het is als essentie, maar het is niet essentie.

De vraag; waar komt gewaarzijn/bewustzijn/ik ben/kennendheid vandaan? is een vraag die de potentie heeft om het Absolute te ont-dekken. Het lijkt vaag, omdat het uiteindelijke niet te verwoorden is. Toch is het Absolute het meest wezenlijke. Zo wezenlijk dat het alle vragen en twijfel over wat je bent stopt. Het Absolute is niet logisch en daarom onmogelijk om het in woorden uit te leggen of een logisch stappenplan te maken.

De stabiele realisatie van het Absolute is het eindpunt van Zelfrealisatie. Dit betekent niet dat het leven stopt of alles duidelijk is. Het leven en het stuntelen blijven gebeuren, alleen weet je NU wat je bent.

Absolute, Advaita Vedanta, Ik ben, Inquiry, Satsang op youtube

Wolinsky over het Absolute

Alles wat kenbaar is, is niet het Absolute. Bewustzijn is kenbaar en is dus niet het Absolute. Non dualiteit is een staat zoals leegte, ruimte, liefde, de waarnemer en dus niet het Absolute. Het gaat ook over 40 samskaras (subtiele neigingen die Zelfrealisatie kunnen belemmeren) en 17 manieren van liegen die onwetendheid in stand houden.

Wolinsky was een leerling van Nissargadatta. Hij is misschien een rare verschijning, maar zijn kennis is helder en bruikbaar. Aan het einde staat een lange geleide meditatie om de IK BEN te herkennen.

Absolute, Inquiry, Verslaving

Interview met mezelf

Het is net als hout en vuur. Het vuur komt voort uit het hout, maar is geen hout. Ze zijn afhankelijk van elkaar.

I Heeft u wel eens stress of weerstand?
F De hele tijd
I….

I Heeft u wel eens relatieproblemen?
F Oh ja hoor, vaak genoeg

I Hoe gaat u om met leegte?
F Dat is een leuke vraag. Er zijn vanuit mijn perspectief verschillende soorten leegtes. Als ik het eenvoudig houd dan zijn er twee; een volle complete vorm van leegte en een deficiënte vorm van leegte. Een gewone dag is in mijn beleving erg leeg. De complete leegte heeft niets nodig die is helemaal vervuld van zichzelf. Het lichaam beweegt vroeg of laat naar een deficiënte leegte. Dit kan puur fysiek zijn door een te kort aan bepaalde stoffen in het lichaam. Zo voelen honger en een te kort aan suiker ook aan als leegte. Deficiënte leegte kan ook voortkomen uit een emotionele vorm. Bijvoorbeeld een gebrek aan verzorging of steun in het verleden wat zich in het moment vertaald als een gevoel van te kort of minderwaardigheid. Vormen van deficiënte leegte worden vaak gevuld met kopen, eten, sex, macht, werken en allerlei andere activiteiten. Ik ken ze allemaal. Zo kunnen verslavingen ontstaan.

De kunst is om bij de deficiënte vorm van leegte te blijven met een open houding. Het is een tijdelijke toestand die iedereen kent, hoe verlicht ook. Iemand die zegt dat die dat niet meer heeft geloof ik niet. Mocht het wel zo zijn dan doe ik meteen afstand van mijn suggestie dat ik gerealiseerd ben. Voor mij is Zelfrealisatie simpelweg dat ik weet wat ik ben. Bewustzijn. Bewustzijn neemt alles waar zonder enkele voorkeur.

In de periodes met complete leegte is er een genieten. In meditatie is de complete leegte er in een paar minuten. daar is niet zoveel aan de hand. Dat heeft uitlopers naar extase. Maar ook deze toestand eindigt en is tijdelijk. Ik heb als persoon natuurlijk wel een voorkeur voor de extase, maar ik heb me er nooit aan gehecht. Wanneer er een hechting aan een voorkeur is ontstaat er vroeg of laat een intens lijden. Laat alles komen en gaan en richt je op Bewust Zijn.

I Al die problemen rondom weerstand, relaties en leegte blijven. Wat heb je dan aan verlichting?
F Niet veel,niets eigenlijk.

I Bewustzijn is onkenbaar. Om ermee in contact te komen gebruik ik een eigenschap van Bewustzijn zoals die zich aan mij voordoet. Zoals moeiteloosheid of liefde. Is er nog een andere manier waarop ik die toenadering tot Bewustzijn kan realiseren?

F Er zijn meerdere mogelijkheden zoals zonder twijfel aannemen dar je niet het lichaam, denken en voelen bent. En de vraag wie ben ik? stellen werkt bij mij goed, er is dan directe herkenning.

Bewustzijn is onkenbaar en tegelijk het kennen zelf waardoor het op een bepaalde manier wel te kennen is. Direct. Dit besef dringt in het ervaren van lichaam, denken en voelen door. Dan is er alleen de aandachtsverplaatsing van het ervaren naar dat besef. Wanneer dat besef sterk en twijfelloos is dan stoppen de vragen. De vragen over hoe te leven in relatie, werk etc. blijven doorgaan. Daarin is het referentiepunt ook steeds weer afstemmen op het besef wat je bent.

I Wilt u nog eens kort uitleggen hoe u de verhouding tussen bewustzijn en ego beleeft?

F Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van  de definitie van het ego. Stel dat jouw definitie van het ego de doener is dan zou ik zeggen; de doener blijft, alleen geeft het zich over aan iets Absoluuts (het besef wat ik ben) en laat daarmee elke verwachting aan een resultaat los. De doener wordt gedaan. Ik ervaar mezelf vanuit deze context als verschillende gedaantes, soms als stromend en moeiteloos, soms als compact persoonlijk, soms als ondefinieerbaar afwezig.

Ik definieer het ego meestal als een proces wat de lichamelijke informatiestroom regelt. Dat is er gewoon en dat is geen probleem. Het bestaat dan uit lichamelijk waarnemen, registreren, aanpassen aan de omgeving, etc. Wanneer het te veel opzichzelf/lichaam gericht raakt is het alleen maar bezig met genot nastreven en pijn vermijden. Het gaat er steeds weer over waar kijk ik heen?; naar het Absolute of naar de beperktheid. Het blijkt steeds maar weer dat het leven moeiteloos zorgt voor het lichaam en daarmee het ego en de doener. Je kunt als ego of doener dus helemaal ontspannen en alles laten gaan zoals het gaat. Wanneer die ideeën ontspannen wordt het zicht helder.

Vanuit de dimensie/ het besef van wat ik ben is er geen ego of doener. Dat is ook waarheid. Het gaat dus schijnbaar spelen wanneer het lichaam in beweging komt en de aandacht daar heengaat. Dan ontstaat er een doener die over zichzelf na denkt. Allemaal informatie om te overleven. Ik zie het als twee dimensies die tegelijk leven en elkaar beïnvloeden. Het is een geheel. Is er te veel aandacht op het lichamelijke dan wordt dat je identiteit, is er aandacht voor bewustzijn zelf is dat je identiteit. Wanneer je de hechting aan een voorkeur opgeeft dan beweegt de aandacht zich vrij van de ene naar de andere pool, terwijl je in essentie altijd weet dat je Bewustzijn of het Absolute bent. Dat is een feit. Daar kom je altijd weer terug, dat is een weten.

Wanneer de aandacht vrij beweegt zijn er dus allerlei verschillende of aanvullende realisaties van eenheid.

F Laten we de boel is omdraaien. Waaruit kun jij afleiden dat jij niet Zelfgerealiseerd ben?

I Dat weet ik eigenlijk niet. Ik besef me dat er in mijn geval inderdaad een reeks realisaties zijn. De één dieper dan de ander. Dus zelfrealisatie is niet één ding.

I Ziet u dat ook zo?

De Absolute realisatie is voor iedereen en altijd hetzelfde. Dan heb ik het over het onveranderlijke besef wat je bent. De ervaring en uiting is wisselend per moment en per persoon. Dit beweegt van ruimte, extase tot pijn en weerstand. Daarin zitten ook al jouw verschillende realisaties. Die blijven veranderen en verdiepen. Die doen er wel toe, maar het eindpunt en beginpunt ervan is altijd Bewustzijn of het Absolute.

I Wilt u nog een keer uitleggen waarom realisatie/verlichting lichamelijk is?

F Het hele realisatie vraagstuk komt voort uit het lichaam. Zonder lichaam was die hele vraag of verlangen er niet. Dus ze gaan altijd samen. Een andere invalshoek is dat alles gemaakt is van de substantie die ik ben, het lichaam is bewustzijn en kan zich dus realiseren wat het is. In dit kader heb ik ontdekt dat het subtiel ervaren van lichamelijke sensaties het lichaam ontspant en de waarneming in zekere zin vertraagt. In deze vertraging of subtilisering van het ervaren kom je direct bij Bewustzijn uit. Heel simpel. En Bewustzijn is weer niet lichamelijk.

Het is net als hout en vuur. Het vuur komt voort uit het hout, maar is geen hout. Ze zijn afhankelijk van elkaar.

F Om even terug te komen op je eerste vragen of ik nog weerstand en problemen heb. Ik zie steeds maar weer bij mezelf en anderen dat de richting waarheen gekeken wordt bepaald wat de problemen en de stress zijn. In somatic experience gaan ze er bijvoorbeeld vanuit dat het trauma een enorme zuigkracht heeft. Het zuigt de aandacht steeds weer in de pijn en het lijden van oude structuren. De oplossing vanuit de somatic experience zienswijze is wanneer je opmerkt dat er iets begint te zuigen je de aandacht bewust verplaatst naar het waarnemen in het hier en nu. Dit brengt weer leven in de brouwerij en er ontstaat kracht. In eerste instantie is dat de vecht en vlucht beweging en later een ontspannen reageren in het moment. Het leven zou je als een voortdurend trauma kunnen zien en het is steeds de vraag ben ik er in opgezogen en kijk ik wel de juiste kant op?

Kijk je naar samenzweringen, ervaar je angst, kijk je naar de onderdrukking, ervaar je machteloosheid, kijk je naar problemen, ervaar je stress, kijk je naar mogelijkheden, ervaar je ruimte. Waar kijk je heen? 

Mijn suggestie is steeds maar weer dezelfde; richt je aandacht via het lichamelijke waarnemen van sensaties op Bewustzijn zelf en alles wordt duidelijk. Ook wat jouw bijdrage als persoon in het leven kan zijn.

I Ik begrijp het nu helemaal. Ik ben Bewustzijn en dat is de Kennenheid zelf. De eerste waarneembare ervaring is de Aanwezigheid in of rondom mijn lichaam en alles wat daarna komt is persoonlijk en extra.

F En als dat niet waar is?

I …….

Absolute, Ik ben, Satsang op youtube

Swami Annamalai

Swami Annamalai was een leerling van Ramana Maharsi.

Een serieuze zoeker komt in de 34e minuut tot de realisatie dat zijn vragen geen zin meer hebben. Wat overblijft is lachen. Het is wel goed om die hele opbouw te volgen naar die 34e minuut. Hij is vastberaden om de waarheid te achterhalen. Het antwoord is alleen wat anders dan verwacht.

Het leuke vind ik dat deze Swami geen speciale leraar houding inneemt en niet probeert te overtuigen of iets dergelijks. Simpeler leven.

Over hoe je alle mensen lief kunt hebben.
You can start with the people you know. Bhagavan taught by example that we should only see good in other people. Virtually all people are a mixture of good and bad. It is very rare to find someone who is wholly good or wholly bad. If you have to come into contact with a lot of people try to make yourself aware of their good points and don’t dwell on their bad points. If you see good in people you radiate a harmonious, loving energy which uplifts those who are around you. If you can maintain this habit, this energy will soon turn into a steady flow of love.
Try to be aware at all times that everything you see and perceive is the Self. If you see the Self in other people, your love automatically flows towards them.
You gain nothing by thinking that someone is a bad person. If negative thoughts arise each time you see or think of a particular person, these thoughts will draw you away from the Self. Try to radiate your love equally to all people instead of just a few. Try to feel that the whole world is your Self, your God. Try to see the Self in all people. Spread your love in all directions as an act of worship and surrender, because everything in the world is a manifestation of God.
Over zelfinquiry

Q: What is the correct way to pursue self-enquiry?

AS: Bhagavan has said: ‘When thoughts arise stop them from developing by enquiring, ‘’To whom is this thought coming?’’ as soon as the thought appears. What does it matter if many thoughts keep coming up? Enquire into their origin or find out who has the thoughts and sooner or later the flow of thoughts will stop’

This is how Self-enquiry should be practiced.

When Bhagavan spoke like this he sometimes used the analogy of a besieged fort. If one systematically closes off all the entrances to such a fort and then picks off the occupants one by one as they try to come out, sooner or later the fort will be empty.

Bhagavan said that we should apply these same tactics to the mind. How to go about doing this? Seal off the entrances and exits to the mind by not reacting to rising thoughts or sense impressions. Don’t let new ideas, judgments, likes, dislikes, ect.

Enter the mind, and don’t let rising thoughts flourish and escape your attention. When you have sealed off the mind in this way, challenge each emerging thought as it appears by asking, ‘where have you come from?’ or ‘who is the person who is having this thought?’

If you can do this continuously, with full attention, new thoughts will appear momentarily and then disappear. If you can maintain the siege for long enough, a time will come when no more thoughts arise; or if they do, they will only be fleeting, undistracting images on the periphery of consciousness. In that thought-free state you will begin to experience yourself as consciousness, not as mind or body.

However, if you relax your vigilance even for a few seconds and allow new thoughts to escape and develop unchallenged, the siege will be lifted and the mind will regain some or all of its former strength.

In a real fort the occupants need a continuous supply of food and water to hold out during a siege. When the supplies run out, the occupants must surrender or die.

In the fort of the mind the occupants, which are thoughts, need a thinker to pay attention to them and indulge in them. If the thinker withholds his attention from rising thoughts or challenges them before they have a chance to develop, the thoughts will all die of starvation.

You challenge them by repeatedly asking yourself ‘Who am I?’ Who is the person who is having these thoughts?’ If the challenge is to be effective you must make it before the rising thought has had a chance to develop into a stream of thoughts.

Mind is only a collection of thoughts and the thinker who thinks them. The thinker is the ‘I’-thought, the primal thought which rises from the Self before all others, which identifies with all other thoughts and says, ‘I am this body’.

When you have eradicated all thoughts except for the thinker himself by ceaseless enquiry or by refusing to give them any attention, the ‘I’-thought sinks into the Heart and surrenders, leaving behind it only an awareness of consciousness.

This surrender will only take place when the ‘I’thought has ceased to identify with rising thoughts. While there is still stray thoughts which attract or evade your attention, the ‘I’-thought will always be directing its attention outwards rather than inwards.

The purpose of Self-enquiry is to make the ‘I’-thought move inwards, towards the Self. This will happen automatically as soon as you cease to be interested in any of your rising thoughts.

-Annamalai Swami