fbpx
Browsing Category

Advaita Vedanta

Absolute, Advaita Vedanta

Verinnerlijking van een liefdevolle subject-object-relatie leidt naar Zelfrealisatie

Wat ik zie is dat Focussen naar Essentie en de Authenticiteitcirkel helpen met het verinnerlijken van een liefdevolle object-relatie. De luisteraar (object) volgt de liefdevolle stappen van het Focussen en de peilers van de cirkel en deze interacties (relatie) worden langzaam en zeker verinnerlijkt (subject). De luisteraar is symbool voor de ideale ouder. Deze ideale ouder is er steeds weer helemaal voor jou in het moment.

Iedereen heeft de behoefte aan een langdurige zorgzame relatie. De paradox is dat een langdurige zorgzame relatie in het NU wordt opgebouwd. Ben ik er NU voor jou? Ben jij er NU voor mij?

Wanneer deze liefdevolle subject-object-relaties zijn verinnerlijkt kan iemand er voor zichzelf zijn. Het wordt een belangrijk onderdeel van de persoonlijkheid. Dit bedoel ik wanneer ik zeg dat je voor Zelfrealisatie een sterk ego dient te hebben.

De lading van de behoefte dat je iemand nodig hebt smelt. In dit er voor jezelf zijn ontstaat het neutrale er zijn. Hier is niemand nodig, omdat de structuren van de persoonlijkheid zijn opgelost.

Dit is vervolgens de brug naar jezelf realiseren als Bewustzijn, Kennendheid of het Absolute. Het hele spel van subject-object-relaties blijft aanwezig, maar beweegt naar de achtergrond. De wereld wordt een spel.

De realisatie dat je Bewustzijn bent komt naar de voorgrond. Dit proces gaat eerst nog even heen en weer, totdat er twijfelloze Zelfrealisatie is.

Dit is een onderdeel van de verhouding tussen leraar en leerling. In mijn groepen haal ik die verhouding uit elkaar doordat we allemaal leraar en luisteraar zijn. De stappen en de peilers zijn de aanwijzingen en suggesties die leiden naar Zelfrealisatie.

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

Absolute, Advaita Vedanta

I am That

Hieronder satsang met Sri Nisargadatta. Dit is een van de meest heldere uitingsvormen van Zelfrealisatie die ik ken. Door werkelijk te luisteren naar deze woorden en innerlijk te reflecteren kun je tot Zelfrealisatie komen.

Je bent al wat je bent en de juiste kennis is bevrijdend.

I am = atman = I love = being = we = conceptloze aanwezigheid = eerste zichtbare reflectie/substantie van Parabrahman

Parabrahman = absolute = no form = (true) Self = satguru = knowledge (kennendheid) = (de bron van) I am

De I am is puur bewustzijn en wanneer het zich identificeert met het lichaam ontstaat er verwarring en lijden. Wanneer je in de I am verblijft zal de realisatie van jezelf als Parabrahman vanzelf plaatsvinden.

Je kunt jezelf alleen NU en in de wakkere staat realiseren.

Stap 1. Jij bent niet het lichaam, denken en voelen. Jij bent Parabrahman. Je kunt het lichaam, denken en voelen laten zijn in de wereld. Alles gaat vanzelf. Instructie: vestig je stevig in de waarnemer.
Innerlijke reflectie: kun je jezelf ervaren als dat iets wat waarneemt?

Stap 2. Parabrahman is alles. Dus jij bent ook lichaam, denken, voelen, wereld en alles wat zichtbaar en onzichtbaar is. Innerlijke reflectie: kun jij jezelf ervaren als dat iets wat waarneemt en alles wat daarin verschijnt?

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

Advaita Vedanta, Ego

Satsang is niet doen

Hoe zou jij jezelf ervaren in de wetenschap dat alles vanzelf gaat en jij niets hoeft te doen om tot het ultieme geluk van Zelfrealisatie te komen?

Stel je voor dat er geen doener of denker is. Dat alles gedaan en gedacht wordt. Wat beweegt jou dan voort? Hoe ontstaan gedachtes, gevoelens en ervaringen? Stel je voor jij je niet met jouw leven hoeft te bemoeien.

In satsang kun je simpelweg gaan zitten zonder plan, strategie of intentie. Ontspannen en aanwezig zijn. Er komen vanzelf gedachtes, twijfels, impulsen, gevoelens en vragen op. Deze kun je uitspreken en publiekelijk maken. Dat heeft op de een of andere manier een zuiverende werking.

Je bent al wat je bent. Je hoeft alleen maar te ontspannen. De verwarring is het denken wat een logisch verhaal probeert te maken en rondjes draait. Het is een gesloten systeem. Door de aandacht vrij te laten bewegen en geen doel na te streven gebeurt Zelfrealisatie vanzelf. Het eerste wat er gebeurt is dat alle verhalen wegvallen. In die conceptloze aanwezigheid is er helder niets. Meestal is er een supergewaarzijn van het lichaam en de omgeving. Dit gewaarzijn dijt uit en verdiept zichzelf in stilte zonder einde.

In deze verdieping vindt een omslag van je identiteit plaats van persoon zijn naar ik ben Bewustzijn of het Absolute. Dit is voorbij dualiteit en non dualiteit. Wanneer je als DAT verblijft ontstaat er een subtiele verandering van inzicht. Alle persoonlijke kenmerken komen weer terug, de wereld komt weer terug en ineens blijkt je identiteit weer een omslag te maken naar ik ben alles. In dit alles is er een authentiek persoon zonder grenzen.  Ik noem het de Persoon van Zijn. De wereld is weer zoals die was en nu super echt. Het heeft tegelijk iets illusoirs en alle intenties van mensen worden doorzien. Het voelt als een spel wat zich afspeelt, jij bent er onderdeel van, je bent het spel, je bent de gewaarwording van het spel en DAT wat er aan voorbij gaat.

Voor mensen die hier niet mee bezig zijn, bijvoorbeeld je kinderen en collega’s is er niets aan de hand. Jij bent een persoon zoals ieder ander. Misschien soms wat apart en onvoorspelbaar. Er is een groep mensen die zich tot je aangetrokken voelt door de rust en het overzicht. Een andere groep mensen wordt juist van je afgestoten, omdat er geen ambitie en richting is. Zo is het voor mij.

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

Advaita Vedanta

Advaita Vedanta (Swami Sarvapriyananda)

Swami Sarvapriyananda vind ik op dit moment de meest heldere advaita leraar die ik op youtube kan vinden.

Er zijn drie spirituele paden om god te leren kennen;
1,kennis (advaita vedanta)
2.meditatie (zen, vipassana)
3.overgave (de meeste leraren bijvoorbeeld Mooji, Sadguru, Bhagavan en Nisargadatta, religies en neo advaita)

Advaita Vedanta is het pad van kennis. Deze Swami beheerst de theorie voortreffelijk en kan daardoor de kern doeltreffend weergeven. Het is voor mensen die van mentaal studeren houden.

Advaita Vedanta

De persoon is nooit vrij, jij altijd

Bij mij ga je als alles de deur uit. Ik gebruik daarvoor een bruin flesje met een essentiele substantie die alles oplost en geneest. Dat flesje noem ik Focussen naar Essentie. Dat wil je toch niet kopen? Dat bestaat niet, zo’n middel.

De uitwerking bestaat grofweg uit twee stappen;

1.Ik ben niets dat is wijsheid,
Binnen twintig minuten laat ik je direct ervaren als iets apart van lichaam, denken, voelen en de wereld. Dit gebeurt door het lijflijke gevoel en alles daaromheen te begroeten en er een paar minuten mee te zijn. Je ervaart jezelf als non duale leegte, ruimte, stilte of liefde. De hele zoektocht en alle dagelijkse problemen zijn weg.

Ik ervaar mezelf als niets waardoor ik gescheiden ben van de persoon en de wereld.

2.Ik ben alles, dat is liefde.
Nadat het niets gerealiseerd is, komt de realisatie dat ik/jij ook het lichaam, denken, voelen en wereld ben. Dat gebeurt door alles in de leegte te verwelkomen als mezelf. Nu ben ik beiden, niets, alles, de persoon en voorbij de persoon. Dit besef noem ik de Persoon van Zijn. Het is een alles omvattende ervaring.

Kom het eens ervaren tijdens een Focus naar Essentie sessie, het kan geen kwaad.

Waarom mediteer je nog na Zelfrealisatie?
De persoon is nooit vrij. Het zalaltijd verlangen, lijden, willen overleven en karma uitleven. De persoon is in van alles beperkt; het heeft twee armen en twee benen, een maximale lengte, etc. De persoon moet dagelijks herinnert worden aan het pure wat de oorsprong is van alles.

Het is als een aardewerk pot. Wanneer je het niet schoonmaakt wordt het stoffig en vies. De persoon (lichaam, denken en voelen) kan zich oneindig verbeteren in het dagelijkse leven. Het blijft onderheving aan Karma. De persoon dient elke dag in het pure te verblijven om zichzelf te voeden. Ik, daarentegen, ben los van de persoon. Dit besef geeft de persoon het gevoel niet perse te willen leven en ook niet dood te willen. Het is.

Absolute, Advaita Vedanta

Wat is het Absolute?

Jij weet wanneer het zover is en je hebt niemand nodig om dat te bevestigen

A=absolute
E= essentie (liefde, kracht, aanwezigheid (ik ben), leegte, ruimte, licht, alwetendheid,…)
W=wereld
P=persoon

Het Absolute is jezelf in de wakkere staat (her)kennen of realiseren als Bewustzijn of Kennendheid. In Advaita Vedanta termen noemen ze het ook wel DAT of het Absolute.

De hoogste beoefening is wat mij betreft, jezelf ervaren en verblijven als non duale Essentie (ik ben, ruimte, leegte, liefde, etc.). Vanuit deze subtiele ervaring van Essentie ontstaat twijfelloosheid over wat je bent.

Ik werk met een eenvoudige techniek  waarmee je direct de ervaring van ontwaking beleeft.

De Persoon bestaat uit lichaam, denken voelen en een denkbeeldig /gevoelsmatig centrum. De voornaamste drive van dit centrum is om te overleven. Het streeft genot na en vermijdt pijn. Dit mechanisme is tegelijk de bron van lijden, omdat het altijd iets anders wil. Lijden onderzoeken is in mijn ervaring een deur naar Essentie en daarmee naar het Absolute.

Het ervaren zonder hechting aan een voorkeur voor pijn of genot brengt vrijheid in de Persoonlijke vorm. De denkbeeldige kern wordt doorzichtig, kwetsbaar en vrij. Deze vrijheid helpt vervolgens weer om in de conceptloze Essentie te verblijven, totdat het Absolute twijfelloos gerealiseerd is.

In Essentie is geen tijd, gedachte, persoon of probleem. Dit is direct te ervaren. Door hier in te verblijven ontspant de Persoon en wordt het Absolute vanzelf gekend. Dat is de reden dat het kennen en herinneren van Essentie de hoogste beoefening is die ik ken.

In eerste instantie is het perspectief dat het Absolute de bron van alles is en daarna verandert het perspectief in alles is het Absolute

Focussen naar Essentie brengt de aandacht via de wereld en de persoon naar een non duale Essentie. Het oefenen van het verblijven in een non duale Essentie leidt naar het inzicht van het Absolute. Het Absolute, wat jij bent, is in eerste instantie net als licht. Het is onzichtbaar en wordt gekend doordat het objecten zichtbaar maakt. Het is DAT wat kent ofwel Kennendheid.

IK ben DAT waarmee IK weet dat ik ben

Essentie is het eerste conceptloze object vanuit het Absolute. Het ligt precies op de grens van het niet ervaarbare Absolute en de ervaring van de Persoon en Wereld. Ik heb dit beeldend proberen te maken in het tekeningetje boven.

In andere woorden; vanuit het Absolute wordt telkens door non duale Essentie een duale wereld en een Persoon geprojecteerd. Dat zien en ervaren is het ultieme geluk.

Het weten dat jij dit alles bent is de totale bevrijding

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

Absolute, Advaita Vedanta, Ik ben, Satsang op youtube

Pradeep Apte en Nisargadatta

Vanuit de juiste kennis ontspringt een gevoel van overgave, ze gaan hand in hand

Pradeep Apte werd geraakt door het boek I Am That en heeft uiteindelijk zelf een studie gemaakt van alle quotes over I AM van verschillende leraren. Wat misschien nog belangrijk is om te weten is dat de ervaring van I AM voortkomt uit iets Absoluuts. Dit noemt hij the UNBORN. Recentelijk spreekt hij zijn boek ook in op youtube. De eerste video gaat over zijn liefde voor Nisargadatta en hoe zijn boek tot stand is gekomen, de andere drie leest hij voor uit zijn boek.

Steeds als ik iets tegenkom op internet of het boek I Am That lees krijg ik een gevoel van dankbaarheid en overgave. Voor mij is dit alles zo helder en waar. Dat is de reden dat ik het blijf delen in alle vormen die ik tegenkom.

Advaita Vedanta, Inquiry, Oefeningen, Satsang op youtube

Advaita Vedanta met Stephen Wolinsky (4 uur video)

Steven Wolinsky was een leerling van Nisargadatta en kan de materie goed uitleggen. Hij heeft iets ontwikkeld wat hij Quantum Psychology noemt en ook in deze video’s is verwerkt. Het zijn eenvoudige vragen die je kunnen leiden naar de Ik Ben. Zijn boek I am That is een goede aanvulling aan het boek van I am That van Nisargadatta, omdat hij de teaching omzet in die vragen die je vervolgens met jezelf kunt doen. Ik vind dat zijn werk een grote toegevoegde waarde heeft in Advaita land.

 

 

Absolute, Advaita Vedanta

Nisargadatta

Kennis maakt je vrij

Door conceptueel te begrijpen wat Nisargadatta zegt raak je vrij. Het Absolute is als de diepe slaap. Er is geen ervaring van aanwezigheid of zijn. DAT is wat je bent. Tegelijk zijn bewustzijn, lichaam en universum dingen die gebeuren. DAT ben jij ook.

Wie was jij vier dagen voor je bevruchting?

Het moment dat er bewustzijn in het lichaam ontstaat noemen we geboorte. Dit komt echter voort uit iets voor de geboorte. Dat kun je het Absolute noemen. DAT is at je werkelijk bent.

Absolute, Advaita Vedanta, Satsang op youtube

Nisargadatta

Verwijzingen naar het Absolute

Nisargadatta was een opmerkelijk figuur. Een eenvoudige man die een bepaalde vertaling had van Zelfrealisatie/Verlichting. Dit zijn quotes uit de gesprekken die hij heeft gehad met mensen.  De kern van zijn teaching is blijf bij het conceptloze bewustzijn IK BEN en je zult het ABSOLUTE realiseren. Het ABSOLUTE is DAT wat aan bewustzijn (IK BEN) en de wereld voorafgaat. DAT ben jij.

Absolute, Advaita Vedanta

Zelfrealisatie

Zelfrealisatie is de twijfelloze verwerkelijking dat jij het Absolute bent. 

Een directe weg.
De eerste waarneembare verschijning vanuit het Absolute is het conceptloze non duale bewustzijn (Ik ben). Ik ben is waar elke ervaring in verschijnt. Ik ben is de vormloze substantie waaruit elke ervaring is gemaakt. Ik ben is onveranderlijk aanwezig. Ik ben is stilte. De hoogste beoefening is wat mij betreft het vinden van en verblijven als Ik ben. Vanuit deze eenvoudige beoefening gebeurt Zelfrealisatie.

Door bij de ervaring Ik ben te blijven en alles te laten zijn zoals het is  komen er eerst allerlei (verkrampende) patronen en percepties in het bewustzijn. Dit verblijven als Ik ben is in het begin een super actief niet doen! Steeds weer naar de wortel van de ervaring gaan. Uiteindelijk resulteert het in de kennendheid van jezelf (Absolute). 

Bij de meeste mensen begint de bewustwording van Ik ben als een ervaring van ruimte, uitdijende warmte of aanwezigheid. In deze realisatie vindt er een verlichamelijkingsproces plaats van een steeds verdere ontspanning. Door deze fysieke en mentale ontspanning steeds opnieuw te ervaren (zelfherinnering) wordt alles geleidelijk helder. Het kan ook zijn dat je eerst subtiele sensaties van verbinding, eenheid, sereniteit, helderheid of zachte kracht ervaart en daarin de felt sense van ik ben begint te herkennen.

Een deel van mijn teaching draait om het vinden van en verblijven als de non duale Ik ben ervaring. Ik gebruik hiervoor een ervaringsgerichte manier van leren; de vaardigheid focussen. In een sessie kan ik je de Ik ben laten ervaren, omdat deze er altijd is. Het is werkelijk simpel.

Wanneer het centrum, de innerlijke kern, de ruimte krijgt en zich verstevigt, wordt de essentie ik ben sterker. Er ontstaat meer ruimte voor de bewegingen van de persoon, anderen en de wereld. De ervaring ‘ik ben´ wordt persoonlijk en oneindig groot.

De uitgangspunten van zelfrealisatie zijn;
1.je bent niet de persoon (lichaam, denken en voelen)
2.je bent al wat je bent
3.het is alleen hier en nu (onmiddellijk) te realiseren
4.het is alleen door jou (in de wakkere staat) te realiseren
5.alles wat er in jouw leven of ervaring gebeurd kun je gebruiken om jezelf te realiseren
6.het leven is een zero sum game (er is uiteindelijk niets te winnen of te verliezen in de wereld van materie en ervaring)
7.totaliteit is volledig mens zijn (ik) en jezelf realiseren als het Absolute (IK)

Is er een voorbereiding?
Wat ik waarneem in de begeleiding is dat bij de meeste mensen de werkelijke interesse voor Zelfrealisatie pas ontstaat wanneer het dagelijkse leven op orde is en er een stabiele aanwezigheid is. Vandaar dat ik ook aandacht geef aan dingen zoals het lichaam, autonomie, werk en relaties.

Wanneer je lichaam, werk of relatie niet goed lopen ligt je interesse veel meer in het oplossen van deze problemen. De zoektocht naar verlichting is in een onzekere situatie meestal een vlucht. Wanneer alles op orde is krijg je vanzelf interesse in de diepere lagen van het bestaan.

In sommige gevallen is er geen voorbereiding nodig. Er zijn mensen die juist tot Zelfrealisatie komen in totale wanhoop. Het geen uitweg hebben kan soms een enorme versnelling te weeg brengen. In de pure overgave aan Zelfrealisatie is er geen geld, relatie, succes of basis nodig. Zelfrealisatie gaat hieraan voorbij (of aan vooraf). Zelfs al ervaar jij je leven als een enorme puinhoop dan is het mogelijk om jezelf te realiseren.

In alle gevallen is er een sterke overgave nodig aan de leraar, bevrijding of Zelfrealisatie. Dit gebeurt vanzelf, wanneer het tijd is.

Ik ben.
In je zoektocht kom je vroeg of laat uit bij een heldere aanwezigheid (ik ben) zonder woorden. Ik neem dit gegeven als doel en kern van de begeleiding. Het is geen hocus pocus of geloof. Het is een directe ervaring. In het onderstaande filmpje wordt de teaching helder toegelicht.

Instructie om de Ik ben te vinden in je ervaring.
1.Kijk naar een object (een stoel, de maan, iets op de tafel, etc.)
2.Wordt gewaar van de ruimte tussen jou en het object
3.Maak van deze ruimte een object en neem dit waar (makkelijker met ogen dicht, het heeft een bepaalde gevoelskwaliteit)
4.Haal nu het actief gewaarworden of de jij eruit, wat overblijft is pure ruimte

Dit is Ik Ben. Blijf daar.

Ik onderscheid de volgende fases in het ´proces´ naar Zelfrealisatie.

1.Er is een gevoel van lijden
Dit kan aanvoelen als een te kort, minderwaardigheid, zinloosheid, leegheid, langdurig onvervuld verlangen, hulpeloosheid en eenzaamheid.

2.Er ontstaat een zoektocht
Er ontstaat een zoektocht van lichaamswerk, yoga, meditatie, reizen, lezen, leraren, gezond eten, grenzen verleggen, tantra, satsang, psychologie, etc. De aandacht raakt ergens in dit proces geïnteresseerd in de innerlijke sensaties.

3.Er ontstaat het kerninzicht  zijn met wat is
Dit is een fase van innerlijk onderzoek en het vinden van leegte en ruimte in de ervaring. Het leven wordt op een gegeven moment gezien als een ervaren. Alle hechting aan voorkeuren en concepten worden opgegeven. Dit is de fase waar ik ben (conceptloze aanwezigheid) naar de voorgrond komt.

4.Verfijning van ‘zijn’
Door het ervaren van er zijn wordt de identiteit van het lichaam, denken en voelen overstegen. Je gaat jezelf ervaren als bewustzijn en dat wat daaraan vooraf gaat (het absolute). Hier wordt het duidelijk dat de kern van het mens zijn goed en compleet is. Leven vanuit deze innerlijke essenties zoals sereniteit, kracht en zachtheid beïnvloeden het werk, relaties en de maatschappij positief.

5.Een oneindige verdieping in overgave
Het inzicht wat je bent is pas het begin. Hoewel de stilte blijft is er een voortdurende verdieping van deze stilte. Tegelijk vindt het leven van een persoon in een wereld plaats. De persoon (lichaam, denken en voelen) wordt direct beïnvloed door de verdieping van de stilte. Het lichaam drukt zich uit en produceert steeds vaker gevoelens van genieten, ontspanning en extase.

De enige verwarring in je zoektocht is dat je denkt te weten wat je bent. Misschien is het meest transformerende inzicht wel dat er geen verlichting bestaat. Stel jezelf de vraag wie ben ik? en alles wordt helder.

Advaita Vedanta, Enneagram, Oefeningen, Relaties en sexualiteit

Studie

Lees mijn boek Zelfrealisatie en doe de oefeningen die er in staan. Dit boek krijg je gratis toegezonden wanneer je je aanmeld bij de nieuwsbrief. Alle studie en beoefening is wat mij betreft gericht op het vinden van en verblijven in de conceptloze aanwezigheid (ik ben). Van daaruit zal je ervaren wat jij bent en dat het leven moeiteloos vorm krijgt. Seconde voor seconde.

Ik ben is vrijheid en de deur naar Zelfrealisatie.

Ik ben is te omschrijven als een scherp omlijnde aanwezigheid zonder grenzen. Een ervaring van zuiver ‘ik’ met een onpeilbare diepte.

Ik ben kan in het lichaam ervaren worden als vrijheid, lichtheid, verrukking en/of vreugde, omdat alles bevredigd is. Er is een gevoel van opwinding, speelsheid en avontuur. Vol verlangen om van het leven te genieten. Je kan je voelen als één en al liefde, onoverwinnelijk, één en al weten en kracht. Tegelijk is er een voortdurende eigenheid in het moment.

Ik ben is bewustzijn van ‘er zijn’ zonder een mentale inhoud of reflectie. Het is enkelvoudig, simpel, onveranderlijk en elk moment fris. Het is een heldere ervaring van aanwezigheid, terwijl het niet in woorden is uit te leggen.

GayatriMantra
Door alle lagen van ervaring heen is DAT de ware aard die het bestaan verlicht,
het allerhoogste Ene.
Moge alle wezens door subtiele en meditatieve intelligentie de verheven schittering 
van verlicht bewustzijn gewaarworden.

Alexander Smit was iemand die aan de bron van de Nederlandse satsang stond. Zijn leraren waren Wolter Keers en Nissargadatta. Hier een mooie reeks geluidsfragmenten van zijn satsangs. Wat ik mooi vind is dat hij met zijn persoonlijkheid en humor stevig naar het absolute verwijst.

Mooji bezoeken of je eigen retraite plannen.
Monte Sahaja is niet altijd toegankelijk. Wat je kunt doen is via ValedaVinha in de buurt zijn. Zij hebben direct contact met de sanga en kennen de mogelijkheden. Het is een fijne plek waar je in stilte samen leeft. Je kunt het als retraite gebruiken.

Lezen over Advaita Vedanta en Zelfrealisatie.
The ultimate medicine van Nisargadatta
De leraar van Nisargadatta: Siddharameshwar

Downloads Ramana Maharsi een leraar die op vroege leeftijd zijn ouders verliet om te mediteren, zonder enige kennis kwam hij tot verlichting. Zijn leer richt zich op stilte

Stephen Wolinsky een heldere kijk op Nisargadatta

Kensho heeft een simpel boekje geschreven waarmee je alle kennis in handen hebt om vrij te zijn. Wanneer je jezelf aanmeld bij de nieuwsbrief krijg je het automatisch na bevestiging in je mailbox

James Swartz is een Advaita Vedanta leraar die de kennis in begrijpelijk Engels overdraagt. Er is een team van mensen die jouw vragen digitaal kan beantwoorden. Zijn website is Shiningworld. Een kort schrijven van een leerling en een reactie

Advaita Vedanta van Swami Dayananda. Een heldere advaita vedanta leraar die er van uit gaat dat de juiste kennis leidt naar zelfrealisatie

AH Almaas legt een brug tussen advaita vedanta, subtiele bio-energetica en moderne westerse (transpersoonlijke en objectrelatie) psychologie. Hij creëert een helder psychologische context waarin zelfrealisatie een natuurlijk gevolg is van een gezonde ego-ontwikkeling. Wanneer je boeken van AH Almaas gaat lezen is deze glossery een mooi hulpmiddel

Prior to conciousness van Nisargadatta een leraar die het absolute aspect van verlichting benadrukt. Zijn leer richt zich op het verblijven in eenvoudige aanwezigheid (ik ben)

Quotes uit I am That op facebook.. (goed voor dagelijkse zelfherinnering)

Who am I? (heldere instructie van Ramana Maharsi)

Jiddu-Krishnamurti-You-are-the-World van J.Krischnamurti een leraar die elke afhankelijkheid, ook van innerlijke concepten probeert te ontmantelen. Helder en nauwkeurig

UG Krishnamurti een leraar die schopt tegen leraren en verlichting

Bert Hellinger en zijn inzichten in de zielsbeweging sluiten naadloos aan op Advaita Vedanta

Ervaren.
Geleide meditaties Jan Geurtz (Dzogchen)
Uitleg en geleide meditaties Somatic meditation (wanneer link niet werkt neem dan deze en meld je aan voor de nieuwsbrief)

Focussen.
Focussen en essentie instructieboekje
Goede website over Focussen
Focussen en Netwerk Nederland
Een link naar allerlei youtube filmpjes over focussen…
Site met mooie focusblogs
Site met waar je dvd’s etc kunt bestellen
Focus Free stuff
Artikels rondom focussen

Online bibliotheek Eugene Gendlin

Circling (Focussen in Contact).
Wat is circling
Circling Europe
Informatie over circling.
Website Authentic relation (circling)
Spelletjes handboek..

In relatie zijn.
Imago therapie (een nederlandse samenvatting ter info Harville Hendrix boek compleet)
Oefeningen uit het boek van Harville Hendriks. Partner dialoog is een belangrijk instrument in de imago therapie. Hedy en Yumi passen elementen uit imago therapie toe. MP3 Wat is een relatie..
Relaties..

Enneagram.
Het enneagram is een plattegrond van de geest. Het helpt je jezelf te realiseren. Boeken over enneagram van Sandra Maitri en A.H. Almaas. Het moeilijkst is om je type te vinden; 1.Engelse uitgebreide ennneagram test of 2. Simpele Nederlandse test

Op concioustv staan waardevolle interviews met verschillende mensen over het enneagram en de verschillende typen

Youtube.
Veel interviews van leraren en andere mensen op Buddha at the gaspump
Interview van Faisal Maqaddam die de diamondlogos met ah almaas heeft ontwikkeld

Advaita Vedanta

Non Dualiteit Cursus Focussen

Wanneer: vrijdagen 1 september en 13 oktober en een nog te plannen dagdeel
Prijs: 190 euro
Plaats: Amsterdam
Tijden: 13.00 – 17.00

Non dualiteit is de oorspronkelijke tak van Hindoe-filosofie. Doel van de Non dualiteit is iemand zo gericht mogelijk naar verlichting te begeleiden. En dat gebeurt door middel van zowel kennis als eigen ervaring. Deze 3-daagse cursus bestaat uit een combinatie van eeuwenoude kennis en moderne meditatie technieken.

Dag 1.
1.Theorie Non dualiteit
2.Discussie over het onderwerp
3.Kennismaken met de techniek Focussen
4.Doen van inquiry (wie of wat ben ik?)

Dag 2.
1.Verbonden ademen
2.Meditatie
3.Via gedachten en emotie naar essentie en non-dualiteit met behulp van de techniek Focussen
In deze cursus gaan we in een ochtend de basis van deze filosofie behandelen en de rest van het weekend gaan we onderzoeken hoe jij het Bewustzijn werkelijk ervaart.
We gaan aan de slag met moderne meditatie technieken zoals verbonden ademen en focussen.

Dag 3.
Verdieping beoefening in essentie zijn.

Verbonden ademen.
Dit is een ademhalingstechniek waarmee je meer zuurstof tot je neemt dan je normaal gesproken doet. Effecten zijn meer verbranding, helder bewustzijn, lichamelijke ne geestelijke blokkades lossen gedeeltelijk op en er ontstaat ontspanning in het lichaam.

Wanneer het lichaam totaal ontspannen is ben je verlicht.
Osho.

Focussen.
De techniek Focussen is aandacht geven aan iets van binnen dat nog vaag is en waarvan je toch kunt voelen dat het hoort bij iets in je leven. Als je bij dat iets stilstaat op een vriendelijke, uitnodigende manier, krijgt het de kans zich te ontvouwen en zijn eigen verhaal te vertellen. Het wordt duidelijk waar het echt om gaat. Meestal leidt dit tot opluchting, fysieke ontspanning en kleine of grote veranderingen ten goede in je leven.

Bij focussen ben je niet bezig met het steeds opnieuw beleven van je gevoelens of emoties, en ook niet met van alles uitplussen over jezelf en verklaringen zoeken. Het is een proces van luisteren naar wat je lijf je aanreikt en met aandacht en respect stilstaan bij wat er daar vanbinnen ís, zonder oordeel, en zonder meteen een oplossing te willen. Het verrassende is dat er dan op een heel diep niveau verandering kan komen; je organisme weet zelf hoe dat moet.

Ik heb een manier gevonden hoe je met behulp van focussen bij essenties zoals ruimte, aanwezigheid en bewustzijn kunt komen. Dit weekend gaan we daarmee in koppels aan de slag. Het gaat er uiteindelijk om dat je de theorie werkelijk ervaart.

Advaita Vedanta, Satsang op youtube

Advaita Vedanta

Advaita Vedanta heeft als doel Zelfrealisatie

Advaita Vedanta gaat er van uit dat een mensenleven is bedoelt voor Zelfrealisatie. Het is een denk systeem wat is ontwikkeld om de subjectieve ervaringen van yogi’s om te zetten in objectieve kennis. Wanneer je de kennis stap voor stap volgt raak je overtuigt van het feit dat je Kennendheid (Atman, Brahman, Ohm, etc.) bent. Wanneer de overtuigingen sterk zijn geworden door studie volgt de ervaring vanzelf.

Stel dat de diamant Zelfrealisatie is en dat water de menselijke geest is. Wanneer de diamant in het water ligt zijn er drie oorzaken waardoor je de diamant niet erkent. Het kan zijn dat het water vervuild is en je zicht belemmert. Het kan zijn dat het water onrustig is, waardoor je er niet doorheen kan kijken en de diamant niet ziet. Het kan ook zijn dat je niet weet dat het een diamant is.

De kennis van Advaita Vedanta bouwt de logica zo op dat je de diamant erkent. Uiteindelijk is het natuurlijk aan jou om het aan te nemen of overtuigt te raken. Ieder mens heeft een referentiepunt nodig    in zijn of haar leven. Voor sommigen is het religie, voor anderen filosofie, gezin of carrière.

Na de eerste video krijg je de keuze voor deel twee van de uitleg over de BMI chart in je scherm. Wanneer je meer wil studeren kijk dan in de rechterbalk bij onderwerpen en kies advaita vedanta. Er is ook een reeks filmpjes van James Swartz en Swami Dhayananda.

 

Absolute, Advaita Vedanta, Satsang op youtube

Ira Schepetin

Ik ben het Absolute

Vedanta gaat uit van het feit dat kennis onwetendheid oplost en daardoor naar Zelfrealisatie leidt. In begeleiding merk ik dat het contextuele kader voor sommige mensen essentieel is om de subtiliteit van Zelfrealisatie te beseffen. Deze man kan de fundamentele concepten goed uitleggen. Ik ben niet verlicht, niet ontwaakt en wat ik vertel is waarheid.

Waarheid is Dat wat onveranderlijk is. Het Absolute. Jij bent Dat. Het onveranderlijke is niet waar, omdat het komt en gaat. Omdat het onveranderlijke niet waar is wordt de waarnemer overbodig. Ik ben niet dat en niet dit.

De vijf fundamentals.
1.ZELF is de WAARNEMER van de Ik beleving
2.ONWETENDHEID is het verwarren van SUBJECT (Zelf) met  OBJECT (lichaam, denken en voelen)
3.Er zijn twee verschillende perspectieven; het ABSOLUTE (onveranderlijke) en het RELATIEVE (veranderlijke)
4.Er is niets te DOEN om het Zelf te realiseren, alleen KENNIS kan dit veroorzaken (je bent het al, dus er is niets te doen)
5.De METHODE van Vedanta is RELATIEF en uiteindelijk onwaar en overbodig (NEGEER alles wat je hebt geleerd)