fbpx
Browsing Category

AuthenticiteitCirkel

AuthenticiteitCirkel

Belichaming van liefde

Gisteren had ik een afspraak met een van de oprichters van circling europe. Het was in een cafe en het contact verliep op een circelende manier; lange stiltes, meditatief ervaren van het contact en woorden in rust laten ontstaat. Na verloop van tijd ging het lichaam meer en meer meedoen. Rekken, strekken, hangen en bewegen. Op een gegeven moment voelde het als een volledige belichaming van het goddelijke. Krachtig, ruim en tegelijk persoonlijk intiem. Er ontstond aantrekkingskracht naar hem toe en een impuls om fysiek uitreiken. Tegelijk een inhouden, bewustzijn van de ruimte waarin we zaten, schaamte en verwarring. Ik merkte dat mijn lichaam zich overgaf aan een stroom van liefde. Ik maakte op dat moment voor mijn gevoel contact met de kern van circling. Het is de stroom van ruime onpersoonlijke liefde die zich een weg in de wereld baant via lichaam, denken, voelen en contact. Ineens stond ik in dienst van deze (circling) energie in plaats van dat ik iemand ben die aan circling doet.

Er was van alles te zien en de kern is dat ik geleid word. En dat ken ik maar al te goed. Zo kwam ik bij leraren, bepaalde boeken, bepaalde mensen en tot Zelfrealisatie. In dit geval brengt de circling energie ons samen. In het dagelijkse bestaan nodigt hij mij uit voor het circling festival en ik hem voor het OpenUP festival, maar wat er gebeurt is groter. Het gaat over het belichamen van iets nieuws; werkelijk contact tussen mensen. In de Authenticiteitcirkel ontstaat dit in de vertraging en het volgen van de vijf peilers.

Er is een subtiel en belangrijk verschil tussen beschikbaar zijn voor alles wat is en beschikbaar zijn als alles wat is. Bij het woordje voor is er iemand en dat wat is. Bij het woordje als is er een samensmelten van alles wat is. Voor diegene die het Focussen naar Essentie kennen is het een variatie op de Absolute vraag, stap 9, kun je jezelf ervaren als dat alles?

Circling, Focussen naar Essentie en Authenticiteitcirkel zie ik steeds meer als de nieuwe vormen van Nederlandse satsang, omdat het de weerstand tegen autoriteit omzeilt. Het zijn vormen waarin Zelfrealisatie tot uiting komt zonder spiritueel leraar. Dat kan, omdat je al gerealiseerd bent.

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

AuthenticiteitCirkel, Community building

De nieuwe straat taal

Tijdens de Authenticiteitcirkel merk ik een subtiel verschil tussen over iets praten en vanuit iets praten. Vooral dat laatste geeft verdieping in mijzelf en in contact met anderen. Dat is volgens mij de sleutel van een zinvol leven.

Over iets praten.
In de dagelijkse gang van zaken in relatie, opvoeding en werk is er naar mijn inschatting 95% praten over dingen. Dit komt door gewoonte en de snelheid waarin we leven. Om werkelijk vanuit dit moment te spreken is er een forse vertraging nodig. In het vertragen wordt er veel meer en subtiel waargenomen. Mijn ervaring is dat verlichting een resultaat is van vertragen en zijn met wat er is.

Ik was altijd al wat ik ben.

Ik merk dat er nieuwe taal en andere vormen van communiceren nodig zijn om dit te belichamen. De taal bestaat uit het verwoorden van lijflijke sensaties. Vanuit het verblijven in lijflijke sensaties komen gedachtes, emoties, beelden, kleuren en andere symbolen vanzelf op. Dit is in essentie het proces van Focussen en Authenticiteitcirkel. Ik besteed gemiddeld 20 minuten op een nieuwsgierige manier aandacht aan een lijflijke sensatie. In deze 20 minuten transformeert elke sensatie naar een non duale ervaring. Geen jaren meditatie en studie. Direct en simpel.

Vanuit iets praten.
Ik ervaar een zenuwachtig gevoel in mijn buik. Het is warm en het beweegt op en neer. Als ik daarbij blijf en vraag waar dit over gaat komt er een zinnetje in me op “mag ik er zijn in deze kwetsbaarheid?”. Als ik bij de sensantie en de vraag blijf komt er een gedachte op die voelt als een inzicht, een opluchting, een verruiming, zoiets als een verlangen om mezelf te ervaren en uiten zoals ik ben.

Over iets praten.
Door vanuit deze subtiele lijflijke ervaring in contact te gaan en de veranderingen seconde voor seconde in dialoog te breng ontstaat er een relatie. Dit kan twee kanten op, iemand heeft geen geduld, tijd of zin om naar mij te luisteren of iemand is geinteresseerd in wat ik in dialoog ben. Wanneer iemand niet geinteresseerd is voel ik me niet ontvangen en dat doet fysiek pijn. Ik kan in estreme gevaalen weken deze pijn voelen na een onprettig contact. De andere kant is dat wanneer er een sfeer is van horen en gehoord worden ik helemaal opbloei in vreugde en sereniteit.

Vanuit iets praten
Ik ervaar mezelf als ruim, probleemloos en tijdloos. In deze ruimte, wat ik ben, komen lijflijke sensaties, woorden, zinnetjes, beelden en gevoelens op. Deze herken ik als iets van mezelf. Er is een voortdurend achtergrond gevoel van niet weten.

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

AuthenticiteitCirkel

Voortschrijdende inzichten uit de Authenticiteitcirkel

Wat is contact?
In mijn onderzoek naar contact kom ik als eerste tegen dat het woord “contact” een containerbegrip is. Ik ervaar in de cirkels meerdere vormen van contact.

 • wanneer iemand iets deelt voel ik sensaties in mijn lichaam veranderen
 • wanneer ik iemand in de ogen kijk is er een diepe vervulling
 • er is een vorm van contact die vanuit een onpersoonlijke laag gemaakt wordt
 • wanneer ik volledig ontvangen word voel ik contact
 • er is een vorm van contact die iedereen includeert (een gevoel van samen zijn)
 • elk persoon voelt anders aan in het lichaam en brengt een andere communicatie op gang

Contact voorbij de persoonlijkheid.
Wanneer alle verhalen, concepten en maskers wegvallen is er een ondefinieerbaar contact waarbij er geen onderscheid meer is in twee personen, terwijl het lichaam wel ervaren wordt. Er is een samengaan van het non duale en het lichamelijke. Dit contact is vrij van conceptuele inhoud. Je kunt elkaar minuten en misschien wel uren aankijken zonder een verkramping te voelen. Er zijn geen filters, interpretaties, behoeftes en aannames. Er is in zekere zin geen contact, omdat er geen twee geestelijke delen zijn. Voorbij de persoonlijke structuur is er eenheid.

Van botsen naar systemisch contact.
We komen regelmatig als groep in een onderzoeksruimte waarin er een verwondering is over de stroom van contact. Er zit iets  persoonlijks in het lichaam wat praat en interpreteert, maar het is niet te pakken. Nadat iedereen zich heeft laten horen in de groep en er een aantal botsingen heeft plaatsgevonden ontstaat er een gevoel van individueel samen zijn. Het voelt als familie. Wanneer we als groep in deze wij ruimte ontspannen komt er een systemische laag in het contact. Dit kenmerkt zich door het opkomen van (irrationele) impulsen die leiden naar waarheid en heling. In het lichaam voelt het als overgenomen worden. Het lijkt op de sfeer van familieopstellingen.

Wat is authenticiteit?
In het samen zijn ontstaat waarheid. Het interne systeem weet op de een of andere manier wat waarheid en eerlijkheid is. Er is een diep verlangen naar deze waarheid en eerlijkheid tussen mensen. Een belangrijk onderdeel in waarheid en eerlijkheid naar boven brengen is de aanvaarding dat iedereen anders (en goddelijk) is. Authenticiteit wordt het sterkst gevoeld in het volgen van impulsen zonder zelfafwijzing en wanneer er een gewaarwording van aanwezigheid is. Authenticiteit ontstaat ook door risico nemen. Authenticiteit is niet perse alles uitspreken, het is ook dragen van je intense ervaringen, meningen en aannames.

Ik kan me voorstellen dat de basis van ons rechts systeem voortkomt uit dit weten van en verlangen naar de waarheid

Uitspreken maakt de weg vrij voor verandering.
Ik merk bij mezelf en anderen dat het simpelweg uitspreken van wat er leeft een enorme verandering in gang zet. Aan de ene kant lijkt het alsof iedereen tegen zichzelf zit te praten en de hele tijd van alles projecteert. Aan de andere kant heeft iedereen iets aan het uitgesproken woord en volgen de inzichten na het uitspreken en horen van woorden.

Het spreken is een ordenen van chaos of oneindige mogelijkheden. Spreken is iets magisch.

Uitspreken heeft een andere waarde dan denken. Wanneer iemand iets uitspreekt in de groep wordt het een gezamenlijk proces. Een blootstellen van jezelf aan een publieke dialoog. Vrijheid van meningsuiting heeft ook iets te maken met in dialoog gaan en samen een verhaal te vormen waarin we samenleven. Wanneer de angst voor afgaan in de groep vermindert door het gevoel van vertrouwen dat iedereen mag zijn zoals hij of zij is wordt er meer en meer uitgesproken.

Intentie van coaching.
Er is een manier van coachen waarin de coach de redder wil zijn en een manier van coachen die meer uit een we onderzoeken samen wat hier gebeurt intentie komt. De redder vorm van coachen wordt meestal als vervelend ervaren, terwijl de onderzoekende vorm als steunend wordt ervaren.

Echtheid brengt vervulling.
Wat opvalt is dat iedereen enorm gevoed wordt door de echtheid in een groep. Het is net zo vervullend als een non duale ervaring. In echt contact ontstaat er meestal een gevoel van verlangenloosheid.

Het verlangen naar authenticiteit en contact is net zo sterk als het verlangen naar Zelfrealisatie.
De meeste mensen in mijn groepen kennen de vervulling van de non duale ervaring en/of Zelfrealisatie. Toch komt iedereen vroeg of laat in het diepe verlangen naar contact. De mens is een interacterend wezen. Zelfrealisatie, authenticiteit en contact gaan hand in hand.

Behoefte aan drama, onderzoek en onbekendheid.
Een patroon wat steeds terugkomt is dat wanneer er vertrouwen, stilte en rust in de groep is er vroeg of laat iets ontstaat van onrust en verveling. Hoeveel men ook geniet van de stilte er blijft een grote behoefte aan drama, onderzoeken en het onbekende. Ik vermoed dat dit voortkomt uit onze biologische drive die bestaat uit overleven. Het lichaam, denken en voelen is vooral gemaakt om voortdurend chaos te ordenen.

Eerlijkheid en Authenticiteit.
Eerlijkheid naar jezelf en anderen is een belangrijk onderdeel van Authenticiteit. Eerlijkheid kun je verhogen door goed in het lichaam te voelen wanneer je spreekt. Er is een innerlijk mechanisme wat weet wanneer je eerlijk bent of niet.

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

AuthenticiteitCirkel, Community building, Focussen

Trauma en Verlichting

De kern van trauma is innerlijke inmobiliteit, de kunst is om de levensenergie weer in beweging te brengen

Peter Levine (somatic experience) en Eugene Gendlin (focussen) hebben vroeger samengewerkt. Hun werk heeft veel overlapping. De visie van traumawerk en collectieve heling kun je in mijn vormen Focussen naar Essentie en Authenticiteitcirkel ervaren.

Trauma werk van Peter Levine bestaat uit het in gang brengen van de lichamelijkecyclus van het ervaren van het bevroren trauma en de ontlading van energie die vanzelf gebeurt. Het lichaam maakt zelf gevoelens van kracht en archetypische beelden aan wanneer het in het moment de ervaring onderzoekt zonder een agenda om te veranderen. Dit is waar Focussen op is gebouwd.

In het onderstaande audiobook krijg je een uitgebreide indruk van zijn werk.

Wanneer iemand vraagt hoelang het schaduw of verlichtingswerk nog duurt, is diegene niet in het moment. Wanneer ik die vraag beantwoord word ik onderdeel van de schaduw.

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

AuthenticiteitCirkel, Focussen

Hoe is het om jou te zijn in dit moment?

In Focussen naar Essentie gaat de focus na een kort verhaal over iets in je leven naar een lijflijke sensatie die daarbij hoort.  Alle verhalen zijn dan al weg. Het gaat niet meer over de persoon die daar zit. Het gaat over de informatie die het lichaam geeft over die context in je leven in dit moment. We volgen samen hoe wonderlijk het lichaam, denken en voelen dit zelf uitwerkt. Wat jij bent is het waarnemen en dat wat daarin gebeurt. De ervaring is dat alles zichzelf ontvouwt.

Wat me opvalt is dat het systeem zich steeds meer naar waarheid en transparantie beweegt wanneer er niets in de weg wordt gezet.

Bij de Autenticiteitcirkel gaat het ook om jouw ervaring in het moment. Hier is er vooral het waarnemen wat in contact zijn is. Waar of hoe ervaar jij contact? Je naam en je levensverhaal worden snel maskers die het contact in de weg zitten. Je levensverhaal zegt me niet veel over wie je bent.

Na de eerste kennismaking vallen de beleefdheidsnormen weg. Wanneer je in het moment voelt en deelt is er geen norm, naam of levensverhaal nodig. Het mag er zijn, maar meestal is het een afleiding van wat er werkelijk is. Elkaar groeten is welkom en hoeft niet. Huggen? alleen als je het voelt. Volg seconde voor seconde je behoefte en gedachtes. 

Ik ben vooral geinteresseerd in de subtiliteit van je ervaring NU. Kun je volledig aanwezig zijn met mij en anderen? Wanneer wordt het spannend en heb je een neiging om uit te checken? Hoe ervaar je het contact met jezelf, mij en anderen? Ervaar je de ziel van jezelf en anderen?

Focussen naar Essentie en Authenticiteitcirkel zijn beiden gebaseerd op niet doen. Door de ervaring in het hier en nu te proeven en te verdiepen valt de persoon weg. Er is alleen ervaren en daarin komt vanzelf  de conceptloze aanwezigheid op de voorgrond staan. Van daaruit zie je hoe de persoon en de wereld worden opgebouwd, terwijl jij tijdloos niets bent.

In werkelijk contact ontstaat er een totale vervulling en eenheid. Het voelt aan als een non duale essentie

Wanneer je vertraagt valt alle inhoud weg en ontdek je de essentie van jeZelf als ruimte, leegte, verbinding, liefde, kracht, onschuld, compassie en DAT waarin het ontstaat. Er zitten zoveel lagen in je ervaring en functioneren. Het doel is wat mij betreft jeZelf op al die lagen kennen en totaal flexibel worden.

Wanneer ik met iemand ben word ik zoals diegene. Ervaart iemand zich als leegte, ervaar ik mezelf als leegte. Ervaart iemand zich als verkrampt persoon, dan ervaar ik verkramping in mijn lichaam. Vertelt iemand een verhaal, vertel ik ook een verhaal. Is iemand stil, ben ik ook stil. En soms blijf ik stil als jij een verhaal vertelt. Dat kan eerst ongemakkelijk zijn, maar uiteindelijk kom je bij wie je werkelijk bent. Ik ben vooral geinteresseerd in wie jij nu bent voorbij alle verhalen..

Hoe is het om jou te zijn in dit moment? In mijn ervaring ontstaat een relatie in elk moment opnieuw. Een langdurige zorgzame relatie vindt plaats in dit moment. Nu, nu, nu, nu …

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

AuthenticiteitCirkel, Enneagram, Groei

Integrale visie

Mijn ervaring is dat een volledige verlichting bestaat uit de kennis en ervaring van bewustzijnsstaten en psychologische groeifases. Daarnaast is het erkennen van een binnenwereld en een buitenwereld noodzakelijk om alle inzichten praktisch te maken in het dagelijkse leven.

Dat wat jij bent is een voortdurende interactie van de binnenwereld en de buitenwereld.

Ik ben tot een aantal (praktische) conclusies gekomen om meer waarheid, goedheid en schoonheid te ervaren en vooral te leven met anderen. Naast het innerlijk transformeren van lijden en ontwaking (Focussen naar Essentie) is contact met anderen en de psychologische groei die daarin plaatsvindt (AuthenticiteitCirkel) een belangrijke ingrediënt in mijn teaching.

Mijn teaching is een onderdeel van jouw zoektocht. Er zit namelijk een enorme toegevoegde waarde in het combineren van verschillende disciplines. Niemand weet precies hoe staten en groei zichzelf ontwikkelen. Het lijkt er wel op dat het gebeurt door verschillende invalshoeken te combineren.

Wanneer ik naar mijn eigen ontwikkeling kijk heb ik van alles gecombineerd; satsang, mentale studie, veel lichaamswerk, gebruik van medicinale planten, dans, zweethutten, focussen, enneagram, circling, met teams iets neerzetten in de wereld, opvoeden van kinderen, nature quest, relatiewerk, psychoanalyse, etc. Ik heb daarin altijd mijn gevoel gevolgd.

Mijn diepste inzicht en ontvouwing op het gebied van het verspreiden van ontwaking en groei is dat alle wijsheid in de groep is. Wanneer iedereen zijn of haar kennis inbrengt ontstaat er een integrale wijsheid die ons allemaal verder brengt. De groep met al haar verschillendheid zie ik als de nieuwe verlosser, de nieuwe dimensie of de nieuwe religie. Vanuit deze visie heb ik oefeningen gemaakt die deze groepsintelligentie en verbinding praktisch zichtbaar maakt.

AuthenticiteitCirkel

De alchemie van schaduwwerk

Wil je goed of heel zijn?

De schaduw is al het onderdrukte materiaal wat in het onbewuste is gekomen. Het zijn meestal impulsen die niet passen bij het ideaalbeeld van de familie, cultuur of verlichting. Het kan gaan over (sexuele of financiele) verlangens, gevoelens van zwakheid, isoleren, neiging tot vernietigen of andere vormen van macht en agressie.

Onderdrukking kost energie. Het niet laten stromen van mijn natuurlijke impulsen maakt me beschaafd en goed, maar ook in zekere zin zwak. Altijd maar conflicten vermijden en mijn mening of visie achterhouden ervaar ik niet als heelheid. Door deze neigingen weer in beweging te brengen en het bewust te dragen en te geleiden ontstaat er verantwoordelijkheid en kracht.

De donkere vernietigende kracht is een natuurlijk feit. Het hoort bij het bestaan en het hoort in mij en in jou. In essentie is het pure kracht. Wanneer ik deze vernietigende kracht volledig toelaat in mijn lichaam en het in contact breng met de pure essentie zoals liefde, zachtheid, ruimte of aanwezigheid die er ook altijd zijn transformeert het donkere naar pure kracht. Deze kracht is volledig, omdat het donker en licht bevat. Het staat volledig in de wereld.

Je kunt de volledige verantwoordelijkheid nemen voor elke situatie

Vanuit dit besef is alle vijandigheid die ik op mij geprojecteerd krijg voeding. Misschien kun je jezelf voorstellen dat iets vijandigs van buiten die vernietigende energie in mij opwekt en door met liefde  bij die innerlijke ervaring te blijven verandert het in kracht. Met deze kracht kan ik in vrijheid mijn stelling of impuls in contact brengen met de ander zonder dat ik hem of haar wil onderdrukken. Ik blijf simpelweg staan en zie wel wat de ander ermee doet.

Dit is een vorm van leven vanuit heelheid.

Ik maak in de authenticiteitsgroepen of wanneer ik les geef dikwijls mee dat mensen hun onprettige sensaties die ze krijgen in het proces projecteren op mij als groepsleider. Dit kan actieve vijandigheid zijn of juist passieve agressie. Door open te staan voor de agressie, kan de ander dit helemaal voelen en zelfs uiten. Dit brengt heelheid. Het lijkt een andere heelheid dan jezelf ervaren als essentie en dat is het niet. In het volledig ervaren en volgen van je impulsen ontstaat er ook een ervaring van essentie. De pijlers commitment in contact en containment van de ervaring zijn hierbij enorm belangrijk. Door bij agressie of afwijzing in contact te blijven en het uit te werken in het moment verdiept de relatie.

Uit contact gaan is ook een vorm van agressie.

Ik was nog aan het nadenken over de schaduwkant van Nederland. Als cultureel ideaalbeeld zitten we vooral in oranje en groene meme; succesdenken, verantwoordelijkheid voor je eigen leven en gelijkwaardige kansen voor iedereen. De schaduwkant is dan; verlangens van anders zijn en dus andere aanpak, soberheid en gevoelens van minderwaardigheid en egozwakte moeten worden onderdrukt. Hoe zou het zijn om ook de schaduwkant te integreren als cultuur en vanuit werkelijke heelheid te leven? Wanneer alles welkom is zijn alle verschillende groeifases ook welkom en kunnen we op basis daarvan scholen, politiek en werkplekken anders inrichten. Hoe zou een commercieel bedrijf er uit zien wanneer er ook ruimte is om je niets aan te trekken van de missie en visie, tegendraads te zijn en/of niet te denken en handelen op basis van winst of succes? Hoe zou een school zijn als iedereen zijn of haar eigen tempo heeft en leert op de manier die het beste bij hem of haar past? Dit betekent niet dat we alle structuur of winstdenken moeten onderdrukken. Nee een feest waar alles welkom is en waar we veel langer en dieper met elkaar in contact gaan. Bedrijven en scholen worden meer een soort leefgemeenschappen. Ik vraag me werkelijk af wat voor een beslissingen er dan worden genomen.

AuthenticiteitCirkel

Afkeer, authenticiteit en verlichting in de wereld

Radicale eerlijkheid leidt naar de ontmanteling van de schaduw

In de Authenticiteitcirkel zijn er altijd momenten van oordelen en agressie. Dit kan zich uiten door het oordeel en/of de agressie in te brengen. Dit lucht op en het brengt je een laag dieper; een behoefte of verdriet. Een andere vorm van oordelen en agressie is afhaken, verveeld raken, niet meer meedoen, liegen en uitchecken. Deze vormen van terugtrekken bouwen spanning op in het lichaam en uiteindelijk de groep. Deze spanning staat in de weg van je authenticiteit en verlichting in de wereld. Eerlijkheid en schaduwwerk zijn belangrijk in het proces van ontwaking, groei en opschonen.

Volgens mij is het de kunst om heelheid te blijven ervaren in een oordeel en/of geirriteerdheid. Met heelheid bedoel  ik de achtergrond ervaring van essentie zoals stilte, liefde, ruimte, leegte, helderheid, koninklijkheid, aanwezigheid, etc. Wanneer deze achtergond voelbaar is kun je de ervaring beter dragen en ontstaat er een zekere afstand tot de heftige emotie. Het uiten van een oordeel en/of de agressie krijgt minder lading mee zonder dat het ten koste gaan van de eerlijkheid of helderheid.

Waar het volgens mij om gaat met verlichting in de wereld is dat we de verantwoordelijkheid nemen voor een goed leven voor iedereen. Dat betekent opkomen voor jezelf en de ander. Het betekent ook elkaar ondersteunen naar leiderschap in de wereld. Dat hoeft niet allemaal voortdurend in harmonie te gaan. Confrontatie is een onderdeel van groei.

Wanneer je voortdurend de redder bent ontneem je iemands eigen kracht tot herstel

Verantwoordelijkheid ontstaat door jezelf uit te drukken. Door de diepte van de driehoek; onderdrukker, slachtoffer en redder in jezelf te ontdekken blijft het uitdrukken open voor kritiek en andere invalshoeken. Wanneer er geen kritiek meer ontvangen kan worden ontstaat de kans op een rigide geweldagid systeem. Iedereen is in de diepte ook een onderdrukker die kan genieten van controle, het vernederen van of schade toebrengen aan anderen. Tegelijkertijd kunnen moraal en vriendelijkheid een gevaarlijk masker zijn om dit soort rigide systemen te faciliteren. Denk aan Hitler en andere dictartoren. Meegaan in iets wat voor je gevoel niet klopt is een vorm van zwakheid. Deze zwakheid brengt geen positieve verandering in een situatie waarin ik, jij of de mensheid wordt onderdrukt. Dit kan voorkomen op de werkvloer, in relaties en in spirituele gemeenschappen.

Werkelijke heelheid ontstaat in het integreren van de donkere kant; de angst, de agressie, de afkeer.

In heelheid is er ruimte voor verschil en confrontatie. Het hoeft en kan niet alleen maar gezellig en vredig te zijn. Wanneer iedereen zich uitdrukt komen we als groep verder. En wat verder is, is onbekend. Het is een erkennen en werken met onwetendheid. Een niet weten hoe het moet, hoe het hoort en waar we als mensheid heen bewegen.

Hoe ziet een maatschappij eruit die vanuit heelheid en groei communiceert?

De authenticiteitcirkel is leren meebewegen op de natuurlijke en systemische ontvouwing van de groep vanuit een niet weten en een erbij blijven. Onderdelen zijn; de controle loslaten en jezelf voorbij schaamte en schuld uitdrukken. Wat ik observeer is dat er na een periode van volledige uitdrukking de groep steeds beweegt naar liefde, ruimte, lichamelijke heling en stilte. Dit herken ik als een punt van essentie  waarin de verschillen collectief worden geintegreerd naar een hoger niveau.

Wilt u liever heel of goed zijn?

Voorbeelden van jezelf uitdrukken voorbij schaamte en schuld  in de groep zijn geluid maken of jezelf los schudden wanneer je spanning voelt. Je gedachtes uitspreken die in eerste instantie nergens mee maken lijken te hebben met wat er gebeurt in de groep. Impulsen die we in de dagelijkse communicatie onderdrukken of niet eens meer voelen. Beide voorbeelden gaan gepaard met het opbouwen van lichamelijke spanning. Het serieus nemen van lichaamssensaties speelt een belangrijke rol in authenticiteit.

AuthenticiteitCirkel, Focussen

Advaita Vedanta, zingeving en depressie

Ik sluit mijn ogen en ervaar leegte, ik open mijn ogen en vraag me af wat ik voor jou kan doen

De meeste gevorderde zoekers raken vroeg of laat verward over de ervaring van zichzelf als het Absolute en de ervaring van de persoon (lichaam, denken en voelen). De verwarring ontstaat, omdat er mentaal een hechting aan een voorkeur is voor het Absolute. Het Absolute staat voor de ervaring van jezelf als non duale eenheid. In deze ervaring is er puur geluk en geen enkele dualiteit die daar tegenover staat.

De persoon is nooit vrij, bewustzijn wel en ik ben beide

Een feit is dat de identificatie met de persoon steeds weer terugkomt en dat het erbij hoort. Dat is iets wat neo advaita leraren zoals Mooji naar mijn mening te weinig vertellen. Mooji heeft net zoals de meeste van ons een liefdesrelatie. Ook zijn persoon heeft behoefte aan langdurige zorgzame relaties. De Advaita teachings van tegenwoordig zijn meestal een eenzijdige teaching die naar een voorkeur voor het Absolute neigt en uiteindelijk tot verwarring leidt. Deze teachings zijn echter wel nodig, omdat het non duale onderbelicht is in onze samenleving.

Een complete teaching in mijn ogen is die van de diamont aproach van AH Almaas. Deze teaching is minder toegankelijk, omdat het veel studie en inquiry vraagt van de deelnemers. Daarnaast is hij minder charismatisch dan leraren zoals Mooji, Betinho Massaro, Sadhguru en andere hedendaagse verschijningen.

Wanneer de wetten van de persoonlijke ervaring niet worden doorgrond en omarmt blijft er verwarring. Je hoeft alleen maar praktisch te observeren. De meeste verlichte leraren helpen andere mensen vanuit een behoefte. Schandalen komen ook ook voort uit lichamelijke behoeftes. In non dualiteit is er geen enkele impuls. De impuls start in de identificatie met het lichaam, denken en voelen.

Zelfrealisatie en verlichting activeren de persoonlijke behoefte naar wederzijdse zorgzame en langdurige relaties in het moment

En zo geldt hetzelfde voor zingeving. Vanuit non dualiteit speelt er geen enkele vraag over zingeving. Vanuit de persoon is er een behoefte aan harmonie, schoonheid en iets betekenen voor de wereld. Dat zijn natuurwetten. Wanneer je deze behoefte onderdrukt door de wetten van de non dualiteit mentaal op de persoon toe te passen ontstaat er verwardheid, stagnatie en uiteindelijk depressie. De persoon wil zich volledig uitdrukken.

In de cirkels komt regelmatig de behoefte naar een doel in het leven en de behoefte aan zingeving naar boven. Wat opvalt is dat het altijd te maken heeft met het er willen zijn voor anderen en het volledig uitdrukken van de persoon. Wanneer er iets wordt ingehouden in het contact met anderen ontstaat er een zingevingsprobleem.

Met de vaardigheid Focussen naar Essentie laat ik je ervaren hoe je al deze ervaringen kunt transformeren in Kennendheid en in de AuthenticitieitCirkel laat ik je ervaren wat je ermee kunt doen als mens in de wereld. Spiritualiteit is een complexe integratie van allerlei aspecten en dat is het best te ontdekken in je directe ervaring.

Jezelf ervaren als de leegte van puur geluk en de leegte in depressie liggen dicht bijelkaar

Het projecteren van de wetten van de non dualiteit op de persoon zijn bijvoorbeeld;

 • ik heb niets of niemand nodig
 • ik ben een/alles/niets
 • de dood bestaat niet
 • ik heb geen verlangen of behoefte
 • er is geen zingeving

Wanneer je als persoon denkt dat je niemand nodig hebt stoppen alle relaties in je leven. Waarom is het zo erg om iemand nodig te hebben, om iets voor iemand te betekenen? Het leven van een persoon is beperkt. Het is een zero sum game; je verliest wat, je wint wat en op het einde kun je niets meenemen en hou je niets over. Je komt en vertrekt met lege handen. Ondertussen is er die behoefte aan langdurige zorgzame relaties.

Leven is bewegen, ervaren en doen! Dit kan vanuit een non duale (achtergrond) ervaring. Waar het om gaat is dat je als bewustzijn totaal flexibel wordt. Dat er geen hechting aan een voorkeur is voor de identificatie met non dualiteit of het lichaam, denken en voelen. Vertrouw op wat er is en laat jezelf bewegen in de achtergrond van volledige stilte en harmonie.

Alles gebeurt, ik ben niets en ik ben persoon

AuthenticiteitCirkel

Ik ruimte, wij ruimte en het hogere

Tijdens de Authenticiteitcirkel werken we onder andere met overgave aan je leiderschap. Er zijn op dat vlak drie soorten percepties van waaruit je ervaart.

Ik ruimte.
Dat is alles wat te maken heeft met je individuele impulsen. Waar heb ik behoefte aan in dit moment? In deze laag ben je sterk verbonden met je lichamelijke impulsen en je behoefte om jezelf zichtbaar te maken in de groep.

Zo kan het voor jou belangrijk zijn om een groepsproces te doorbreken, omdat er een proces in jou gebeurt waarin het conformeren aan de groep juist doorbroken dient te worden.  Misschien heb je geen zin om aan sociale verplichtingen te doen en groet je niemand als je de ruimte binnenkomt.

Wij ruimte.
Het is een aanvoelen en je laten leiden door de groepsintelligentie. Het kan een aanvoelen zijn van wat de groep nodig heeft of niet uitspreekt. In deze laag voel je een sterke verbondenheid met de groep. Het gaat hier niet meer primair over je eigen behoeftes, je wordt overgenomen door een andere laag.

Het kan zijn dat er een thema in de groep leeft die niet uitgesproken wordt en dat kan zich bijvoorbeeld door jou heen kenbaar gemaakt worden als een wilde schreeuw. Na deze schreeuw ontlading verandert de sfeer in de groep en ontstaat er ineens een openheid.

Het hogere.
Dit is een laag waarbij je jezelf ervaart als een non duale essentie. De ik en de wij ruimte zijn er en vinden plaats is iets ruimers. Je kan jezelf ervaren als ruimte, stilte, liefde, helderheid, etc. Wat ook kan gebeuren is dat je informatie krijgt vanuit een diepere onpersoonlijke vrije laag of het universum.

De groep kan als geheel naar een diepe stilte vallen of jij zit in de groep en je ervaart jezelf als pure aanwezigheid. Je voelt geen enkele impuls om iets te zeggen of mee te doen. Alles is goed zoals het is. In deze staat van zijn kun je ook helende informatie of texten binnen krijgen uit een meer universele laag.

In de praktijk van de authenticiteitcirkel en het dagelijkse leven lopen deze lagen van ervaren door elkaar. In de cirkel kun je oefenen met het volgen van de verschillende lagen en ervaren wat voor een impact dat heeft op jezelf en de groep. Het gaat om het oefenen met handelen zonder je te laten beperken door zelfafwijzing of afwijzing door anderen. Daar ligt authenticiteit.

AuthenticiteitCirkel, Community building

We space en Zijnsbijeenkomsten

Heftige kwaadheid kan ook liefde zijn

In groepen is er een gezamenlijke energie en die kan zich vertalen in een sfeer, informatie of een (individuele) actie. Ik merk dat wanneer ik mij in die afstemming bevind ik dingen kan doen die ik in eerste instantie niet begrijp en achteraf gezien wel kan plaatsen.

In de authenticiteitcirkels ken ik de we space als een verbonden voelen met de groep en thema’s die bij verschillende mensen op hetzelfde moment opkomen. Ik zie ook dat er personen zijn die bijvoorbeeld de ingehoudenheid of spirituele correctheid van de groep verwoorden in chaotisch of geirriteerd expressief gedrag. Het is alsof de energie in de groep zichzelf wil zuiveren en dat dit door bepaalde personen die hiervoor gevoelig zijn gebeurt. Ik heb wel eens verhalen gehoord dat de mensen die wij in instituten vastzetten ook een dergelijke maatschappelijke rol kunnen vervullen. Dat begin ik nu te snappen doordat ik het in de groepen ervaar.

Het doet me denken aan Jezus die helemaal te keer gaat in de kerk, omdat het een commerciele markt is geworden. Het doet me denken aan UG Krishnarmurtie die te keer gaat tegen spiritualiteit en leraren.

Ik ben steeds meer benieuwd hoe deze afstemming met de we space werkt.  Ik merk bij mezelf steeds meer situaties waarin ik zelf het gevoel heb dat ik wordt overgenomen en mezelf dingen zie doen en hoor zeggen die voortkomen uit iets anders dan mijn persoonlijkheid. Persoonlijkheid zie ik dan als mij bekende gedachtenstructuren met bijbehorende gevoelens. Ik zou het kunnen zien als overgenomen worden door God of de energie die alles aanstuurt, maar dat klinkt romantisch en abstract. De werkelijkheid is soms rauw en plat. Op mijn werk kan ik ineens heftig worden, terwijl ik niet weet hoe dat precies zit. Ik zie wel dat het klopt. Er is een diep vertrouwen voor nodig om deze innerlijke impuls te volgen.

Het gaat om helderheid en alles ruimte geven. Liefde kan de vorm van woede hebben. Zachtheid heeft grenzen. De grens die de Dalai Lama voelt in het China en Tibet conflict. De Chinesen die niet toegeven en blijven onderdrukken. Compassie helpt misschien niet in alle gevallen. Vechten en confrontatie kunnen een intense liefde in zich hebben als het tot vrede leidt. Het is alleen heftig en de meeste mensen, waaronder ik, gaan het liever uit de weg. Toch merk ik dat ik die woede steeds meer kan toelaten en kan verwoorden. Het is pure kracht om niet werkende patronen te doorbreken.

In elke authenticiteitcirkel zie ik wel een persoon die deze patroon doorbrekende energie vertegenwoordigt. Deze persoon krijgt in eerste instantie veel weerstand, want het ziet er niet uit als liefde. Het ziet er uit als onrust, oordelend en niet afgestemd. Maar nu ik deze processen van dichtbij en in detail meemaak zie ik dat het pure liefde is. We hebben die scherpe doorklievende kracht ook nodig. Ik weet nog dat mijn leraar mij met de grond gelijk maakte. Ik ben haar nog steeds dankbaar.

Dikwijls voel ik het einde van deze revolutionaire energie, omdat in Nederland alle basisbehoeften grotendeels bevredigd zijn. Iedereen heeft zijn natje en zijn droogje. Waar ik de laatste tijd wel voel is dat gemis van echt contact en zingeving in onze cultuur. Dat leidt naar de-pressie en een leven aan de oppervlakte. Echte religie en Goddelijkheid zijn een taboe. Daar spreken we niet over, dat is gezweef. We kunnen nog veel meer naar ex-pressie op deze gebieden.

Mijn onderzoek is hoe ik optimaal stromend ben als persoon (lichaam, denken en voelen) in afstemming met de situatie waarin ik leef. Ik beweeg op dit moment meer en meer naar Zijnsbijeenkomsten. Ik bedenk niets meer. We zitten bij elkaar en gebruiken de peilers van de authenticiteitcirkel en we zien wel hoe het zich ontvouwt.

 

AuthenticiteitCirkel

De 5 pijlers van de AuthenticiteitCirkel

1.Commitment in contact
Iedereen verlangt naar een langdurige zorgzame relatie. In contact betekent dit dat je er bent en erbij blijft. Commitment in contact is bijvoorbeeld in een crisis of een slecht nieuws gesprek met aandacht in het contact te blijven. Alle innerlijke sensaties voelen die voortkomen uit het gedrag van de ander en jezelf. Je neemt de regie over de tijd door aandachtig te luisteren, samen te vatten en te voelen. Diegene die de meeste ruimte ervaart kan het initiatief nemen om als eerste te luisteren en ruimte te geven aan de ander. Het kan heel goed zijn dat je jouw persoonlijke grens van luisteren en erbij zijn op moet rekken. Daar waar je een grens voelt ontstaan meestal de grote doorbraken. Het in contact blijven met de ander bij gevoelens van ongemak (flight, fight, freeze) vergt concentratie en commitment. Door in contact te blijven ontstaat er een langdurige zorgzame relatie. Dat is waar iedereen naar verlangt.

Kun je de ander inademen en vanuit dat contact de communicatie en handelingen laten ontstaan. Eerst het contact en dan de rest.

2.Containment van jouw ervaring en de flow die daaruit voortkomt
Containment van je ervaring betekent blijven bij de intensiteit van je lichaamssensaties en in de ‘ik’ vorm spreken over wat er in je leeft.

Het ervaren van lichaamssensaties zonder direct te handelen (oplossen, analyseren, coachen, etc) is een lichamelijke vaardigheid. Dit is de basis van contact en empathie. Door je ervaring te dragen kun je de ander en de situatie ook dragen. In het dragen van de ervaring kan een situatie zich natuurlijk ontvouwen.

Na containment komt er een beweging, de energie dient verder te stromen, leven is een voorwaartse beweging

Containment is ook de verantwoordelijkheid nemen voor wat je inbrengt en start in het contact. Deze peiler gaat ook over de verantwoordelijkheid nemen over de actie die je de wereld in brengt.

Kun je in een conflict of upset eerst 15 seconde observeren zonder te reageren? Kun je een moeilijke boodschap brengen en bij de reacties van de ander en jezelf blijven die dit te weeg brengt?

Wat werkt is het lijflijke gevoel beschrijven en de basisstemming die erbij hoort zoals angst, blijheid, openheid, boosheid, etc. Wat ook werkt is je verlangen, je waardering of je projectie in het moment te uiten. Het gaat om die kwetsbare gevoelens en gedachtes die vaak uit de communicatie gehouden worden te benoemen. Dat is de basis van authentiek contact.

Een belangrijke vraag in contact is steeds weer; hoe is het nu met mij? Zo verlies je jezelf niet in het contact.

3.Vertrouwen op wat er is
Wanneer je leert te vertrouwen op de intelligentie van het moment ontstaan er meer mogelijkheden. Wanneer je vertrouwt op je inzichten, intuitie en gevoel van plezier twijfel je niet om dit in communicatie te brengen. In het delen van je gedachtes en observaties ontstaat jouw authenticiteit. Soms moet je hiervoor regels overtreden en/of nieuwe mogelijkheden onderzoeken. De uitdaging is risico nemen. Het opzoeken van de grenzen in het contact brengt jou, de ander en de groep verder. Om dit avontuur aan te gaan oefen je met vertrouwen in wat er in jou opkomt.

Vertrouwen start met het voelen van je lichaam en het observeren van je waarneming

Er zijn wel grenzen. Een grens in de authenticiteitcirkel is bijvoorbeeld wanneer het contact kwaadaardig wordt. Dan leg ik de cirkel als facilitator even stil. Er missen dan meestal meerdere pijlers. Het is belangrijk dat er altijd liefde in het contact zit en/of de parel in de situatie gezien wordt. Conflict in de groep op zichzelf is zeker niet verkeerd en kan heel verhelderend zijn. Conflicten komen voort uit (oude) beoordelingssystemen en die dienen doorzien te worden om diep of intiem contact te krijgen met elkaar. Dat betekent niet dat die systemen moeten veranderen, maar wel dat de lading eruit gaat. Dan ontstaat er namelijk ruimte voor helder contact.

Het gaat ook over steeds meer ontspannen met wat er is. Stoppen met vechten en doorgaan met leven. Wat gebeurt er met jou wanneer je jezelf laat meenemen door de stroom van het leven en geen weerstand biedt? Vanuit mijn eigen ervaring weet ik dat een laag dieper dan opgeven een laag is van niet meer vechten en doorgaan. Stap voor stap met een onvoorwaardelijk vertrouwen op het universum, het proces. Authenticiteit heeft te maken met de controle loslaten en vertrouwen in wat er komt.

4.Zijn in de belevingswereld van de ander
Luisteren en contact werken alleen wanneer we in elkaars wereld zijn geïnteresseerd. Ben je echt nieuwsgierig naar de ander? Er wordt niet gecoached of geholpen, tenzij iemand daar om vraagt of het zich blijft aandienen (zie ook surrendered leadership). Het uitgangspunt is dat iedereen goed is zoals hij of zij is en dat daar niets aan veranderd of toegevoegd hoeft te worden. Wanneer je dit werkelijk beseft ontstaat er rust en ruimte voor nieuwsgierigheid. Want hoe is het in die wereld van de ander als ik er niets mee hoef?

Niemand heeft het 100% verkeerd, het is interessant om naar iemand te luisteren

Wanneer je dit als startpunt neemt ligt de oorzaak van gevoelens van ongemak over de ander meestal bij jezelf. Wat kan ik doen om de ander volledig te laten zijn hoe hij of zij is? Dat betekent niet dat je alles goed vindt. Dat mag er namelijk ook zijn. Het gaat dus wel over het uitspreken wat je ervaart in de aanwezigheid van de ander. Door het delen en in contact gaan wordt alles duidelijk.

In natuurlijke nieuwsgierigheid helen ook de wonden van het niet gezien, niet gehoord en niet gewenst zijn.  De maatschappij is complex door de vele belangen. Daar staan we misschien te weinig bij stil. Het bewust worden van dit complexe krachtenveld geeft inzicht in wat jouw plek en invloed is in het geheel.

Durf ik me echt in de wereld van de ander te begeven en te ervaren wat hij of zij ervaart/verlangt? Durf ik echt achter de ander te gaan staan en me voor hem of haar in te zetten? Normaal gesproken doen alleen goede vrienden of familie hun uiterste best. Ben jij bereidt anderen door dik en dun te steunen? Ben je bereidt ruzie te maken als onderdeel van een relatie?

Domineren (fight), aanpassen (flight) of afsluiten (freeze) zijn oude beschermingspatronen. AuthenticiteitCirkel is een manier om bewust in het contact te blijven staan.

5.Jij bent leider
In het werk en het dagelijkse leven ben jij een deskundige en daarmee een leider. Iedereen heeft een stukje van de informatie. Door je over te geven aan je lichaam (intuitie) en vakkundigheid wordt de kracht van een maatschappij groter. Het verwoorden hoeft niet meteen perfect of duidelijk. Waar het omgaat is dat jij je diepste waarheid volgt en communiceert. De richting van de groep wordt bepaald door naar elkaar te luisteren. Dus niet wie het meest schreeuwt heeft de aandacht, maar laat iedereen zich horen? Om leiding te nemen heb je kennis en ervaring nodig met surrendered leadership.

Je uiten is je levensenergie laten stromen

Surrendered leadership is het volgen van je hoogste gevoel van eerlijkheid of waarheid in het moment. Jij weet wat jouw hoogste waarheid in het moment is. Dit is lichamelijk te ervaren doordat er een spanningsopbouw plaatsvindt die leidt naar een krachtige impuls om iets uit te spreken. Door hieraan gevolg te geven maak je contact met de essentie (waarde, leiding, helderheid, etc.). In surrendered leadership is er ook steeds een bewuste afweging om iets uit te spreken of juist niet. Soms wordt het belang van de groep voorop gesteld, een andere keer jouw persoonlijke belang en weer een andere keer het belang van het grotere voorbij de ervaring (intuïtie, inspiratie). Dit leer je vanzelf onderscheiden voor jezelf.

Wanneer het centrum, de innerlijke kern, de ruimte krijgt en zich verstevigt, wordt de essentie IK BEN sterker. Er ontstaat meer ruimte voor de bewegingen van de persoon, anderen en de wereld. De ervaring IK BEN wordt persoonlijk en oneindig groot.

AuthenticiteitCirkel, Community building

Vertrouw op wat er is

Wanneer ik volledig vertrouw op wat er is krijgt het leven betekenis. Het zorgt er namelijk voor dat ik er bij blijf en nieuwsgierig ben naar wat zich in mij of voor mij ontvouwt. Vanuit deze overgave krijg ik keer op keer inzichten over hoe het leven werkt. De kern is dat het altijd beweegt vanuit en naar heling, vrijheid en helderheid met als eindstation Zelfrealisatie.

Vanuit de gerealiseerde staat wordt alles ervaren zoals het is. Er is geen weerstand meer tegen welke ervaring dan ook. Er kan wel een lichamelijke of geestelijke weerstand zijn, maar die wordt ontvangen in iets ruimers, waardoor de lading er af gaat. Het leven wordt een moeiteloos ervaren en daarmee komt het in een flow. Wanneer alles voortdurend klopt zoals het is hoeft er niets anders, veranderd of geanalyseerd te worden. Het is zoals het is.

Wat voor mij werkt is al mijn patronen op tafel leggen en in contact brengen. Door er samen naar te kijken en vanuit nieuwsgierigheid te onderzoeken komt er laag voor laag helderheid. Dit vergt vertraging en een toepassen van de vijf peilers van de Authenticiteitcirkel.

Zijn met wat er is betekent niet dat ik niets doe. Het betekent namelijk ook dat ik mijn impulsen en gedachten volg. Deze zijn perfect afgestemd met het geheel. Ik begrijp veel dingen in het moment niet, maar zie wel steeds achteraf dat alles klopt. Die onbevangen en onschuldige houding in het leven maakt alles weer zoals een kind, maar dan bewust.

Ik ervaar mezelf vaak als klein bloemetje in een grasveld wat keer op keer vertrapt wordt door de wandelende mensen. En steeds beweeg ik weer langzaam terug naar een staande stand. Ik ben zoals ik ben en ik verspreid mijn subtiele geur. Sommige mensen genieten van deze geur en de meesten gaan er aan voorbij.

Bij veel mensen is de aandacht overmatig gericht op doelen, verandering, het nastreven van ideaalbeelden, succes en groothouden. Dat is een vermoeiende en soms verharde staat van zijn. Het is een houding vol vechten en wilskracht. Een voortdurend verzet tegen wat er is en wat zich wil laten zien. Zachtheid (in confrontatie) en kwetsbaarheid zijn een compas voor een leven in vrijheid en ontspanning.

Vrijheid en inzicht ontstaan in het ervaren van weerstand en vanuit nieuwsgierigheid blijven kijken naar wat zich wil laten zien. Dat vergt een vertrouwen ij wat er is. Deze houding oefenen we in het Focussen en Authenticiteitcirkel. Bij het Focussen is de aandacht naar binnen gericht en ervaar je dat in elke pijn kracht en vrijheid ligt. In de Authenticiteitcirkel is de aandacht op contact en verbinding gericht en ervaar je hoe een langdurige zorgzame relatie leidt naar liefde en een vrij persoon.

 

 

 

AuthenticiteitCirkel, Focussen

De kracht van Focussen en Authenticiteitcirkel

Focussen en Authenticiteitcirkel nodigen de Persoon van Zijn uit

De Persoon van Zijn is een beleving van een uniek persoon die bestaat uit non duale essenties zoals; helderheid, koninklijkheid, versmeltende liefde, kracht, vreugde, spontaniteit, leegte, etc. Vanuit de Persoon van Zijn wordt het leven ervaren als probleemloos. Probleemloos in die zin dat de emotionele commotie en lading uit het drama van het dagelijkse leven er niet is. Dagelijkse problemen worden simpelweg opgelost of niet ervaren. Er is wel een gevoel van nabijheid en intimiteit met alles wat ervaren wordt. Aan de ene kant is de beleving van de persoon ondefinieerbaar ruim en leeg, aan de andere kant persoonlijk, echt en voluit.

In het Focussen leer je hoe je vanuit een emotioneel geladen probleem of een langdurig lijden naar een non duale essentie komt en van daar uit opnieuw naar de situatie kan kijken. Het is een gestructureerd aan te leren proces. De perceptie en handelingen vanuit een non duale ervaring zijn zonder stress en helend. Het lichaam weet precies hoe het zich in deze natuurlijke essentie van verlichting kan brengen. Dat is voor de beleving van de verkrampte persoon moeilijk voor te stellen.

Focussen is met de aandacht naar binnen en bij Authenticiteitcirkel ligt de nadruk op het uitdrukken van impulsen. In het Focussen en de Authenticiteitcirkel leer je om de Persoon van Zijn te ontwikkelen.

In de Authenticiteitcirkel is er ruimte om de beoordelingskaders van de verkrampte persoon te doorzien en los te laten. Het is een steeds verder leren zakken in de wij-ruimte. Een overgave aan de onderstroom in het samen ZIJN. Het afstemmen op de wij-ruimte komt voort uit het subtiel ervaren van het lichaam en de sfeer in de ruimte. Wanneer je je aandacht verbreed en de sfeer in de ruimte gewaar wordt ontstaat er een andere aansturing van het systeem. Het wordt in zekere zin overgenomen, terwijl er een volledig bewustzijn is. Het lijkt op de staat van zijn tijdens opstellingenwerk. Er is een twijfelloosheid en gemak. Wat ik zie is dat de levensenergie zich vrij wil bewegen en vanuit het bewustzijn van de wij-ruimte komt dit proces van vrij ZIJN en heling op gang. Wachten op een ander of een beter moment is geen optie. Er wordt actie van jou gevraagd in het leven.

Een absolute voorwaarde is om de totale verantwoordelijkheid te nemen voor je innerlijke ervaring en de impuls die daaruit voortkomt. Deze vrije manier van denken en handelen is ons afgeleerd en kan weer ervaren worden in de cirkel.

Gisteren in de Authenticiteitcirkel was duidelijk te zien dat mensen op sommige mensen werden overgenomen door een impuls die voortkwam uit de groepsenergie. Het ging dit keer vooral om het onderdrukte los te maken. Er werd bijvoorbeeld geconfronteerd, geschreeuwd, (naakt) gedanst en fysiek gestoeid. Kenmerkend was dat alles veilig bleef en gedragen werd door de groep. Er was geen kwaadaardigheid. De grootste uitdaging was om bij dit zichzelf sturende spektakel aanwezig te blijven. Pas nadat dit alles werd uitgedrukt ontstond er een basis voor echte stilte en verbinding.

Ben je (ook) bereid alle kaders los te laten en jezelf te laten bewegen door iets groters

Daar waar het Focussen een innerlijke alchemie is en de aandacht naar binnen brengt is de Authenticiteit meer een proces van naar buitenkomen. Het mixen en samenkomen van al die percepties is ook een alchemistisch proces. Voor het denken is dit proces vaak moeilijk te vatten en wordt daarom als chaotisch ervaren. Het leven vergt een kunnen verblijven in de intensiteit van stilte, leegte en chaos. Vanuit deze vormloze staten kan zich een zuivere impuls vormen die zich vervolgens kan uitdrukken.

Focussen en Authenticiteitcirkel vullen elkaar aan en kunnen niet zonder elkaar. Ze staan symbool voor de persoon en de groep. Het voluit leven bestaat uit een beweging naar binnen die zich vroeg of laat naar buiten wil uitdrukken. Wanneer een van die processen onderdrukt wordt ontstaat er verkramping, stress en lijden.

Verlichting is niet te kaderen, er is chaos en stilte

Verlichting is jezelf als Bewustzijn of DAT wat daaraan vooraf gaat te ervaren en tegelijk onverschrokken persoonlijk te zijn. Met onverschrokken persoonlijk bedoel ik dat het belevingskader los kan staan van de groepsdruk of aanpassing en tegelijk volledig onderdeel van diezelfde groep kan zijn. Het denken en handelen is origineel en afgestemd op wat er nodig is om de levensstroom onbelemmerd te laten stromen. De levensstroom is vrij van de menselijke kaders van goed en kwaad. Dat vergt een diep vertrouwen in het proces van het leven.

AuthenticiteitCirkel

Inzichten in Authenticiteitcirkel

Richt de peilers op je innerlijke impulsen

Gisteren was er een cirkel waarbij de magie van het contact volledig stroomde. Het samenzijn verliep van verblijven in de stilte waarin alle regels en verhoudingen verdwijnen, dansen, zingen, muziek maken en een opstelling met communicatie met een overleden persoon. Dit alles in een zich organisch ontvouwende samenzijn van twee en een half uur.

Mijn inzicht was dit keer vooral in het toepassen van de peilers op mijn innerlijke impulsen. Wanneer ik mijn innerlijke impulsen volg ontstaat de authenticiteit in het contact met anderen vanzelf. Het verlangen om in contact te zijn (of niet buitengesloten te worden) kan een oorzaak van aanpassen en terughouden worden. In aanpassen en terughouden verlies ik het contact met mijn innerlijke impulsen. Wanneer ik de relatie met mijn innerlijke impulsen boven het contact met de groep stel ontstaat er flow en echt contact.

Het leven en de dood zijn niet te bevatten

Wanneer iedereen de peilers en zijn of haar lichaam volgt komt de onderstroom van het leven naar de voorgrond. Dat is een niet logisch proces waarin alles in het moment klopt. In het vertragen en ontspannen ontstaat er een samen zijn waarin de intelligentie van het leven alles overneemt. Daarop vertrouwen en blijven bij wat zich aandient is een helend proces waarin stilte, harmonie en beweging zich afwisselen. Er is vanzelf een groot gevoel van zorgzaamheid in de groep.

Zorgzaamheid is de kern van een goed lopende groep

Daar raakt het mijn kern concept dat iedereen een langdurige zorgzame relatie nodig heeft. Deze zorgzaamheid is de kern van elke zelfsturende groep. In deze tijd van zelfsturende en organiserende teams is deze eenvoud de kern.

Het volgen van het lichaam brengt je in essentie

De beweging in de authenticiteitcirkel verloopt van stilte en niet doen naar de opbouw van impulsen en actie. Elk vooringenomen standpunt sneuvelt en komt als het tijd is weer terug. Er is een aansturingsmechanisme wat gebaseerd is op het vertrouwen.

Zo kom ik regelmatig tegen dat mensen door ongeduld verveeld raken in de cirkel. Wanneer ze vertragen en gaan voelen komt er van alles los zoals boosheid en verdriet. Die verveling en ongeduld zijn dan slechts vormen van afweer tegen voelen. Dit kunnen ervaren vergt wel een verantwoordelijkheid nemen voor je eigen groei en gevoelens.

Het plannen, tijd en denken vallen weg. Het lichaam is enorm intelligent en verwerkt veel meer informatie dan het bewustzijn laat zien. Zo weet ik bijvoorbeeld dat wanneer mijn aandacht naar iemand getrokken wordt er daar iets gezegd gaat worden. Het lichaam heeft een dieper contact met het leven en wanneer dat gevolgd wordt ontstaan er allerlei essenties zoals liefde, kracht, compassie, helderheid, stilte, etc.

We zijn overpowered

Als zorgzame verstilde groep ontstaat er een gevoel van kracht en potentie die aanvoelt als overpowered zijn. Er is veel meer kracht en energie dan nodig is om het dagelijkse leven te organiseren.  Net als een luipaard die veel meer kracht en potentie heeft dan hij nodig heeft om te overleven. Wat een luxe.

Een nieuwe vorm van genezen

Ik zie in de authenticiteitcirkel een nieuwe vorm van genezen. Er is een onderliggende stroom van harmonie die zichzelf openbaart in zorgzame interacties en ontladingen van (gestolde) emoties. Ik vermoed dat we bijvoorbeeld in een getrainde cirkel steeds iemand kunnen inbrengen die uit balans of ziek is en dan door het contact een helingsproces op gang wordt gebracht. De meeste mens gemaakte trauma’s ontstaan door de afwezigheid van zorgzaamheid in het moment. Door het groepsproces, het contact en de liefdevolle acties die ontstaan vindt heling plaats. Het lijkt op de dynamiek in opstellingenwerk. Het verschilt ervan, omdat er andere soorten impulsen vrijkomen.