fbpx
Browsing Category

Context van mijn begeleiding

Context van mijn begeleiding

Kwadranten van perceptie

Ik ben tot ontwaking gekomen in een new age Advaita Vedanta achtige cultuur. Daarnaast hou ik me op het gebied van groei bezig met het lichaam, psychoanalyse en hier en daar wetenschap. De integrale theorie van Ken Wilber geeft mij een framewerk waarin ik al mijn kennis en ervaring kan plaatsen. Het bovenstaande kwadrant van perceptie is daarbij een belangrijk instrument.

Ik zie regelmatig bij Advaita Vedanta en Boedhistische studenten een veelvoorkomende verwarring en dat is de hechting aan de voorkeur voor het non duale of leegte. In de oosterse religie is de buiten wereld vaak zo iets als een illusie of maya. Ik ben daar zelf ook lang verward over geweest. Waarschijnlijk is dat nu de reden waarom ik kan uitleggen hoe je jezelf kunt bevrijden van dat idee. Ik ben tot de conclusie gekomen dat al deze kwadranten/ervaringen gelijkwaardig zijn en ik ze ook zo kan benaderen. In mijn dagelijkse leven wordt de ontwakingservaring juist vaak niet erkent of herkent door anderen. Dat is ook een onvolledige werkelijkheid. Ik ben totaal flexibel geworden in het meebewegen met de beleving van anderen.

Heb je wel eens nagedacht hoe het kan dat jij oneindig bewustzijn bent en jouw lichaam steeds maar weer in die ervaring te vinden is?

De hechting aan de voorkeur voor het nonduale of leegte ontkent de dagelijkse realiteit. Ik zie dat die splitsing mensen ongelukkig maakt en dat het een bron van twijfel is over of iemand nu wel of niet gerealiseerd is. Hoe gerealiseerd je ook bent, jouw lichaam en je percepties blijven steeds op de voorgrond.

Zelfrealisatie en het lichaam zijn met elkaar verbonden

De kwadranten.
Jezelf realiseren als bewustzijn of leegte vindt plaats linksboven in het kwadrant (ik/binnen). Het is slechts een manier van ervaren. Vanuit dat kwadrant gezien zou je wereld (de ik en wij buiten) kunnen zien als een illusie of droom. Je kunt ook het lichaam en de persoon bestuderen vanaf de buitenkant (rechtsboven, ik/buiten). Dat is wat de wetenschap doet en daar kunnen we wat mij betreft niet omheen. Ik voel mijn lichaam en zie dat het met bepaalde wetmatigheden in de wereld functioneert.

En dan beleven we met zijn allen ook een samen zijn (wij/buiten) met innerlijke collectieve normen en waarden (wij/binnen). Al ons denken en taalgebruik komt voort uit deze collectieve stroom. Hoeveel je jezelf ook realiseert als ruimte, leegte of het Absolute er is een samen zijn met innerlijke collectieve waarden en een uitingsvorm in bijvoorbeeld leefgemeenschappen of culturen (rechts beneden, wij buiten).

Een iets andere benadering is dat je God of spirit zelf vanuit de verschillende kwadranten kunt beschrijven. Ik ben of andere jezelf ervaren als essentie is ik-binnen, praten met Jezus is wij-binnen, het grote zich ontvouwende universum is wij-buiten. Er zijn dus verschillende vormen van eenheidservaringen. 

Wanneer een kwadrant ontkent wordt ontstaat er een beperkte kijk op Zelfrealisatie. Zelfrealisatie bestaat uit de kennis en ervaring van bewustzijnsstaten (ontwaking) en de kennis en ervaring van de mens in een universum (groei). Voor mij betekent dit dat ik ook geinteresseerd ben in het gedrag van mensen en hoe er een integratie van nondualiteit en persoon ontstaat. Hoe gaan we met elkaar om en hoe interpreteren we de wereld en zingeving. Dit valt samen in wat ik de Persoon van Zijn noem.

Ik was aan het nadenken over mijn enthousiasme over Jordan Peterson. Hij heeft een grote aanhang van jonge mensen wat volgens mij aangeeft dat hij een gevoelige snaar raakt in de groei van deze generatie. Ze zijn op zoek naar waarheid en een leven met zingeving. Hij beweegt zich met name in de ik buiten en wij buiten kwadranten. Hij bekijkt de individuele en groeps mens van de buitenkant door wetenschappelijke onderzoeken met elkaar te verbinden. Voor mijn gevoel klopt alles wat hij zegt op die gebieden en vult het mijn ervaring aan. Waar hij minder of geen uitspraken over doet is ontwaking. Hij heeft het meer over groei.

Zo kun je elk inspirerend figuur of theorie een plek geven in een van de vier vlakken. Kijk eens of jij belangrijke normen en waarden, theorieën of mensen in dit kwadrant kan plaatsen. Het geeft mij begrip van het geheel.

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

Context van mijn begeleiding

De oneindige zoeker vanuit nieuwsgierigheid zonder ideaalbeeld of bedoeling

Vormen van spirituele beoefening komen voort uit de evolutie van de menselijke geest

Psychologische groei en ontwaking zijn twee verschillende dingen en verlopen via wegen die niemand precies kent. Ik zie bij mezelf en anderen dat de vormen die ik aanbied verandering te weeg brengen, maar hoe dat precies gebeurd weet ik niet. Ik zie steeds meer dat alles een klein stukje is in een oneindige puzzel. Uit onderzoek blijkt wel dat het verblijven in hogere bewustzijnsstaten de psychologische groei bevorderd. Dit komt waarschijnlijk omdat je vanuit een getuige of essentiele staat oude fases makkelijker loslaat en verder groeit.

Dragen en geleiden van lijflijke sensaties (containment) komen steeds terug als werkzame ingredient van groei en ontwaking

Er zijn allerlei beoefeningen en het aantal vormen neemt toe met de snelheid van onze ontwikkeling als mensheid. Wanneer iets werkt blijft het bestaan en wanneer het niet (meer) werkt sterft het vanzelf. Zo sterven er in de natuur ook steeds weer creaties uit.

Ik beweeg me al zeker twintig jaar in de spirituele scene en zie vormen komen, populair worden en weer afnemen in aandacht. Vormen zoals biodanza, familieopstellingen en circling zijn relatief nieuw. Circling (Authenticiteitcirkel) zie ik op dit moment in populariteit en werking toenemen. Vipassana meditatie en zweethut zijn vormen die al veel eerder bestonden. Het worden er steeds meer. De kunst is om per persoon en situatie een goede compositie te maken van spiritueel werk. De innerlijke cultuur van de mensheid en de vormen van het universum worden ook steeds complexer en voller. Dat is een oneindig proces. Een wijze van nu zit complexer in elkaar meer dan een wijze van toen. Dat is onvermijdelijk.

De leegte blijft altijd hetzelfde, de vorm steeds complexer

Dit weekend heb ik met name ervaren en geobserveerd hoe verschillende technieken het lijden en groei op verschillende manieren beinvloeden. Ik zie steeds meer waar je welke vorm kunt inzetten en dat het een combinatie is van groei op Ik, Wij en het Grotere nivo. Ik is meer het contact met bewustzijnsstaten van ontwaking en individuele (ziels) groei. Wij is meer het innerlijke contact met collectieve waarden. Het ondergaan van de verschillende vormen van beoefening lijkt het meest effectief. Ik zie dit onder andere in de ontwikkeling van mensen in mijn training waarin meerdere vormen samenkomen.

1.Ik.
De zweethut gaat over het dragen van hitte en het contact met de natuur. De vier elementen (aarde, lucht, water en vuur). Onder druk van de hitte komt er onbewust materiaal en visioenachtige inzichten boven. Het geeft inzicht in de ontvouwing van de ziel. Verbonden ademen vind ik hier ook onder vallen.

Focussen naar Essentie is vooral het transformeren van lijflijke sensaties naar non duale ervaringen.

2.Wij.
Zo heb ik het idee dat familieopstellingen vooral werkt om compassie te krijgen voor de fase van ontwikkeling van een (familie) systeem. Door het helder kunnen zien waar het systeem zich bevindt kan jij je plek beter vinden en maakt het systeem een volgende stap.

Authenticiteitcircel gaat over het dragen van lijflijke sensaties en alles wat opkomt in het moment in contact brengen. Hierbij komen onderdrukte gevoelens in contact boven. Het gaat meer over zien en ervaren hoe iedereen een andere perceptie heeft van het zelfde moment en hoe je daarin samenkomt en in liefde kunt leven.

3.Het grotere.
Satsang zoals in Advaita Vedanta en Bhoedistische oefeningen leggen de nadruk op het grotere. Het zijn voorbij de vorm en groei. Dit is een directe perceptie van heelheid zonder tegendeel. Deze staat van zijn wordt over het algemeen gezien als verlichting. Voor mij is dit slechts een deel van het geheel.

Kruisbestuiving van disciplines.
Zo zijn er nog honderden vormen die een eigen werkzaamheid hebben. Ik spoor mensen aan verschillende vormen te doen en te ervaren. Het ervaren van al die verschillende indrukken verwezenlijken op de een of andere manier groei en ontwaking.  Wanneer er een voorkeur is voor een vorm of bewustzijnsstaat loop je vast.

Ik krijg soms een reacties op mijn posts van mensen uit de advaita vedanta hoek dat het in of als non dualiteit verblijven alles oplost. Voor mij is dat een beperkte kijk op het geheel en ik zie het daarom als kinderspiritualiteit. De belevingen van dualiteit, persoonlijkheid, inferieuriteit, binnen, buitenwereld, etc. zijn er niet voor niets. Die horen bij de eenheid van wat is en wanneer die worden buitengesloten ontstaan er problemen. Al die schandalen rondom spiritueel leraren hebben te maken met het onderschatten van het aspect groei van de persoon. Het volwassen en geintegreerd zijn. De opwarming van de aarde en allerlei andere problemen die uiteindelijk voor het uitsterven van de mensheid kunnen zorgen komen voort uit een ontkenning van de innerlijke ontwikkeling van bewustzijnsstaten en groeistaten. In een perceptie van eenheid is er geen binnen of buiten. Dat betekent echter niet dat er geen binnen en buiten is. Al deze percepties zijn waarheid en in al deze percepties ligt een stukje van de puzzel.

Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn uitspraken, dat betekent niet perse dat ik gelijk heb

Mijn werk komt voort uit een oneindige exploratie van het leven. Ik begrijp het leven niet en ik ben nog nooit iemand tegengekomen die het wel begrijpt. Het proberen te doorgronden van het leven is daarom niet onzinnig. In de Nederlandse cultuur is op dit moment van onze ontwikkeling geluk maakbaar en zijn onwetendheid en inferieuriteit een schaduw fenomeen. Wat zou er gebeuren wanneer alles er mag zijn? Dat is heelheid. Dan is alles nu verlicht.

Ik ben een oneindige zoeker vanuit nieuwsgierigheid, zonder bedoeling of ideaalbeeld

De wereld van vandaag is veel complexer dan een paar eeuwen geleden. De problemen die we als mensheid hebben zijn ook complexer. Het kan niet anders dan dat we naar een meer geintegreerde vorm van ervaren bewegen. Deze vorm bevat heelheid, incompleetheid en een systemische onbegrijpelijke intelligentie. Vanuit de Authenticiteitcirkel kan ik zien hoe vanuit een dergelijke complexiteit toch duidelijke richting kan ontstaan. Dat gebeurt namelijk door het volgen van het leiderschap wat er in iemand ontstaat door het aanvoelen van de situatie. Er hoeft niet perse een overzicht te zijn of helderheid van de situatie. Het is de werking van het systeem en de groepsintelligentie die voor de juiste actie zorgt. Heling en harmonie zijn de onderstroom in het leven en de ontvouwing van het universum.

Het durven verblijven in niet weten is een oplossing voor het omgaan met complexiteit

Wanneer er meer beoefening ontstaat van de we-space kan er een nieuwe ontwikkeling komen. De oude we-space is de gezamenlijkheid als stam en de ouderling als leider. De nieuwe we-space is het individueel erkennen en containen van de verschillen en vandaaruit de aanwezige informatie in de groep als leider zien. Wanneer een groep verbinding voelt en elk individu zichzelf kan zijn ontstaat er een antwoord op de complexiteit van het geheel.

De nieuwe leider is niet een persoon, maar een manier van zijn met elkaar

1.De erkenning en werkelijke aanvaarding dat ieder op zijn eigen eiland zit (verschil in ontwaking en groei fases)
2.Het individueel lijflijk dragen van het verschil (het lichaam weet meer en is in totale verbinding met alles)
3.Het ervaren van de we-space (een uitdijende ervaring van verbinding) die uit het dragen van de verschillen voortkomt
4.Systemische wij veld wat ontstaat uit de we space waarin alles zich in verbinding zich uitspeelt, mits een ieder zijn impuls volgt en in contact brengt.
5.Oneindige (harmonie zoekende) groei….

De vijf pijlers zijn in de Authenticiteitcirkel de facilitator en leider. Wanneer deze zijn verinnerlijkt komt de groep dieper en dieper in ontlading van schaduw, groei en non duale extase.
Context van mijn begeleiding

De basis

Zelfrealisatie is de realisatie dat jij bewustzijn bent (niets). Jij bent ook het lichaam, ervaren en de manifestatie (alles). Zelfrealisatie gebeurt elke seconde door het lichaam, denken en voelen heen.

De uitgangspunten van zelfrealisatie zijn;
1.je bent al wat je bent
2.het is hier en nu (onmiddellijk)
3.het is alleen door jou (in de wakkere staat) te realiseren
4.het is niet met het denken, voelen of ervaren te realiseren
5.het Absolute of Waarheid is wat er nu is

De context voor het dagelijkse leven;
1.het is een zero sum game (in essentie is er niets te halen in de wereld van ervaring)
2.het dient slechts 1 doel en dat is Zelfrealisatie.

1.Stressreductie (materiele lichaam)
Het lichaam kent stress, omdat het wil overleven. De reactie is flight, fight, freeze of collapse. Wanneer er stress in het lichaam is werkt het onderscheidingsvermogen van het intellect niet goed en is het in de meeste gevallen zeer moeilijk om jezelf te realiseren.

Ik gebruik de techniek verbonden ademen om lichamelijke ontspanning en geestelijke helderheid te creeeren.

2.Houding (subtiele en causale lichaam)
De enige reden van stress is dat je de ervaring van dit moment niet wil hebben. Dit kent vele varianten; je krijgt niet wat je hebben wil, je hebt wat je niet wil, je wil anders zijn, de ander of de wereld moeten anders zijn, etc. Er is een innerlijke zachte/open houding nodig waarin niets veranderd hoeft te worden en je alles ervaart zoals het is. Zelfs de uiteindelijke liefdevolle wijze stemmen en gevoelens zijn niet wat je bent.

Ik gebruik de techniek focussen om te vertragen en de ervaring in het moment subtiel te ontleden.

3.Zelfherinnering (bewustzijn)
Wanneer het lichaam en de mentale houding ontspannen zijn wordt het mogelijk om jezelf als bewustzijn (en daaraan voorbij) te herinneren. Dit is in het begin een superactieve bezigheid. Op een gegeven moment gebeurt de zelfherinnering elke seconde vanzelf.

Ik gebruik de vraag; wie of wat ben ik? en de instructie; verblijf in conceptloze aanwezigheid ik ben om te wennen aan Zelfrealisatie. Vanuit dit inzicht is er geen enkele beoefening of onderzoek nodig.

Context van mijn begeleiding

Context

De context van een methode of leer is van groot belang. Het geeft een kader waarin groei plaats kan vinden.

Het doel in mijn methode is zelfrealisatie. Zelfrealisatie is weten wat je bent. Dat is het ultieme geluk.

Het is belangrijk om dit doel voortdurend in het achterhoofd te houden.

De uitgangspunten van zelfrealisatie zijn;
1.je bent al wat je bent
2.het is hier en nu (onmiddellijk)
3.het is alleen door jou (in de wakkere staat) te realiseren
4.het is niet met het denken, voelen of ervaren te realiseren
5.het Absolute of Waarheid is wat er nu is

De context voor het dagelijkse leven;
1.het is een zero sum game (in essentie is er niets te halen in de wereld van ervaring)
2.het dient slechts 1 doel en dat is Zelfrealisatie.

De context van mijn begeleiding bestaat;

1.Theorie.
Kennis kan leiden naar helderheid en zelfrealisatie. Ik gebruik theorie om de (fysieke) ervaring te doorgronden en er aan voorbij te gaan. Ik gebruik hiervoor kennis uit neurologie, psychologie, bio energetica, advaita vedanta en beschrijvingen vanuit mijn eigen ervaringen.

2.Inquiry en lichaamswerk.
Ik breng je met lichaamsgerichte technieken tijdelijk in verruimde staten en uiteindelijk komt het aan op jouw vertrouwen, focus en intentie.

De basis gedachte is dat essentiële kwaliteiten in de vroege jeugd verloren zijn gegaan door de verwachtingen van opvoeders en de maatschappij. Door te zijn ‘met wat is’ in het moment komen belemmeringen en essentie vanzelf in het bewustzijn. Dit is een lange weg van ervaren en begrijpen. De basishouding is een ‘open aanwezig zijn’ of ‘alles laten zijn zoals het is’. Deze houding ontstaat door simpel gewaarzijn.

Een belangrijke wet bij inquiry is dat een ervaring van essentie vaak vooraf gegaan wordt door een ervaring van lijden (een gevoel van te kort, pijn of zwakte). Door met een vriendelijke houding te zijn met ‘wat is’ zakt de ervaring door het lijden heen naar essentie. Essentie heeft kenmerken zoals kracht, ruimte, sereniteit en helderheid. Essentie is een niet materiele substantie die te realiseren is met een subtiel lichamelijk waarnemingsvermogen.

Het resultaat van inuiry is dat je jezelf uiteindelijk (weer) als essentie gaat ervaren. Een belangrijk onderdeel bij inquiry is lichaamswerk. Ik gebruik met name verbonden ademen en focussen. Inquiry is praktisch en makkelijk te doen tijdens het dagelijkse leven van werk en gezin.

3.Advaita vedanta.
Deze oosterse manier van leren is een direct focussen op ‘wat je bent’. Dit wordt ook wel ‘het zelf’ genoemd. Het ‘zelf’ wordt gerealiseerd door een subtiele waarneming. De basis instructie is ‘verblijf in conceptloze aanwezigheid (ik ben)’. Het uitgangspunt is ‘dat je al bent wat je bent’ en dit is onmiddellijk te realiseren. Er zijn geen jarenlange studie, inquiry, methodes of oefeningen nodig.

Het voortdurend bewegen tussen de ervaring van de compleetheid van het ‘zelf’ en de dynamiek van inquiry geeft op den duur een gelijkmoedigheid en innerlijke leiding. Het gat tussen de ervaring van het ‘zelf’ en het persoonlijke lijden wordt steeds kleiner totdat alles ‘essentie’ is. Essentie wordt in het lichamelijke bewustzijn gereflecteerd in gevoelens zoals intelligentie, koninklijkheid, kosmische eenheid, kracht, wil, stilte, sereniteit, authenticiteit, eenvoud, etc. Essentie vergt geen enkele inspanning. Het komt voort uit ontspanning.

Uiteindelijk is het alsof een dag wordt beleefd vanuit een andere dimensie zonder dat de echtheid van het dagelijkse leven verdwijnt. Wel in de wereld, maar niet van de wereld.

Er zit een man op een stoel aan de rand van een straat. Hij kijkt helder uit zijn ogen. Tegenover hem zitten zo’n twintig mensen. Iedereen is stil en wakker aanwezig. De mensen kijken naar de man op de stoel. De man kijkt naar de mensen. Het verkeer raast door. Een vrouw bestelt een brood bij de bakker. De vogel zingt.

Het stoppen van lijden.
In alle religies en new age denken is er een idee of belofte dat er een einde van het lijden bestaat. Een belangrijke stap is dan ook het uitzoeken wat de wortel van het lijden is. Het onderzoek bestaat uit luisteren, analyseren en ervaren. Tijdens het onderzoek zul je langzaam overtuigd raken dat er zoiets bestaat als ultiem geluk. Dit werkelijk ervaren brengt overgave in je beoefening. Het is meetbaar, omdat het onderzoek een positief effect heeft op het dagelijkse leven. Je zult meer geluk en minder lijden gaan ervaren. In het verminderen van het lijden worden ervaringen van non dualiteit toegankelijker.

Hoe ontstaat lijden?
Lijden komt voort uit een (langdurig) onvervuld verlangen en dat komt voort uit de identificatie met het lichaam. Al het denken gaat over het vermijden van pijn en de lichamelijke dood en het vasthouden of bereiken van genot. Wanneer je dit streven opgeeft ben je met wat is. Dat is de kracht van nu. In het zijn met wat is ontstaat er een stoppen van het lijden, omdat er een totale aanvaarding is van alles. In andere woorden; lijden is lichamelijk en komt voort uit het niet zijn met wat is.

Het stoppen van het lijden heeft in mijn ervaring twee vormen:

1. Absolute stop door te verblijven als ik ben of het absolute.
In deze staat is er geen enkel lijden of pijn. Er is een en al goedheid en helderheid.

2. Relatieve stop door het aanvaarden van wat is.
De aandacht beweegt zich vanzelf steeds weer naar het lichamelijke leven van pijn vermijden en genot nastreven. In het dagelijkse leven wordt jouw unieke potentie neergezet en persoonlijk gemaakt.

 

 

Context van mijn begeleiding

Het dagelijkse leven als leraar

nisargadattaHet gebrek aan basisvertrouwen komt voort uit een gebrekkige ondersteuning (holding) van het gezin en de maatschappij. Holding is de gehele verzorgende context van aanraking, voeding tot spirituele begeleiding. Wanneer de holding veilig is ontstaat er een basisvertrouwen en een lichamelijke ontspanning in het lichaam. Dit is de basis voor Zijn.

Wat is ego?
Ego is een zelf organiserend proces wat de energie en informatie stroom in het lichaam reguleert. Ego komt voort uit het hele lichaam en de relatie met de omgeving. De regulatie gebeurt door een voortdurend proces van waarnemen en beïnvloeden. Ego is een proces van zelfregulatie en is geïdentificeerd met het in stand houden van het lichaam in een wereld.

Het ego construeert een gevoelsidee van identiteit wat bestaat uit verinnerlijkte object relaties. Deze object relaties komen voort uit het zintuigelijke waarnemen. De ervaring van  holding wordt vastgelegd als identiteit. Omdat de holding bij niemand volledig veilig is ontwikkelt zich bij iedereen een ego kern van – niet goed genoeg zijn -. Door deze ervaring van gebrek aan ondersteuning is de verbinding met Zijn en God kwijtgeraakt. We zijn nog steeds compleet alleen wordt het niet zo ervaren. Op latere leeftijd kan het basisvertrouwen teruggevonden worden door via het lichaam de essentie ´aanwezigheid´ te ervaren.  Dit weer ervaren van compleetheid leidt uiteindelijk naar Zelfrealisatie. Continue Reading

Context van mijn begeleiding, Inquiry

Zijn en worden

Het beginpunt is dat ik, jij en de wereld compleet zijn. Kijk eens door het filter ´alles is goed zoals het is´. Wat ervaar je dan?

Ik ervaar dan lichamelijke ontspanning en ruimte in de ervaring om te ontvouwen. Dit is de paradox van Zijn en Worden. Er is de onveranderlijke rust van Zijn ´wat je bent´ en  tegelijk de ontvouwing van ´wat je bent´. Dit ontvouwen gebeurt vanuit de eenvoudige rijkdom van aanwezigheid.

Op het moment dat het filter verandert in ´het is niet goed zoals het is´ ontstaat er een lichamelijke verkramping, de ruimte wordt kleiner en ik ervaar een lichamelijke onrust die in actie wil komen.

Er zijn twee belangrijke (lichamelijke) angsten die op allerlei manieren opkomen;
1.ik ben bang om dood te gaan
2.ik ben bang voor mensen

De identificatie met deze twee angsten belemmeren mij soms om mijn verlangens volledig te leven. Ik schrijf bewust ´de identificatie´, want de angsten zelf zijn niet belemmerend. De angst resulteert meestal in een vorm van isoleren of juist actie (vecht, vlucht en verlam reactie). In mijn geval beweegt het systeem meestal naar een vorm van isolatie en uit contact gaan.

Deze angsten en reacties hoef ik niet te veranderen. Op de een of andere manier is er een ideaalbeeld ontstaan dat je in zelfrealisatie geen angsten en verlangens meer hebt. Dit idee creëert een voortdurende zoektocht, omdat er geen blijvende staat bestaat van angst- en verlangenloosheid. De angsten en verlangens erkennen, begrijpen en voelen brengt juist een energie op gang van helderheid, moed en vrijheid. Ze horen bij elkaar. Natuurlijk zijn er ook periodes van een afwezigheid van angsten en verlangens, maar de vraag hier is; neem je ook de aanwezigheid van angst en verlangens?

Door mijn angst voor mensen helder te zien zie ik waar het mijn functioneren beïnvloed. Het is een web van terughoudendheid in een vermomming van luiheid om mezelf volledig te laten zien. De passie en het verlangen zijn voortdurende innerlijke explosies en die worden vroegtijdig gedempt door de angst voor mensen. Het gevolg is een onderliggende zoektocht naar richting en drive.

Kijk eens naar je lijden. Is het niet zo dat het meeste lijden voortkomt uit het bang zijn voor anderen? Ons zenuwstelsel is getraind om te scannen op (sociaal) gevaar. De angst voor mensen is een ingebouwd lichamelijk mechanisme. Net als de angst voor de dood. Het lichaam wil leven!

Mijn leven is een voortdurend proces van weten, niet weten, verwarring, groeien, stuntelen en doorgaan. Er is in mijn beleving geen verlichte, juiste of morele handeling. Er zijn wel allerlei ideaalbeelden over verlichte, juiste en morele handelingen. Ik kom de hele dag vele emoties tegen zoals; afwijzing, schaamte, schuld, angst, terughoudendheid, kracht, plezier en passie. Elk moment is het weer anders. Het ene moment heb ik energie, voel ik me krachtig en zet ik iets neer, het andere moment voel ik me zwak en ga ik iets uit de weg.

Het loslaten van het idee dat het anders zou moeten zijn geeft ruimte en geluk. Ik ben vrij ook al voelt dat soms niet zo. Het gevoel is geen goed kompas voor zelfrealisatie en vrijheid. Werkelijke vrijheid gaat voorbij het lichaam, denken en voelen. Kun je ontspannen en het geluk ervaren van eenvoudige aanwezigheid?

Mijn waarheid is ook alles wat ik voel, denk en doe. De angst voor afwijzing en mensen ligt in elke seconde. Dat is enorm. Wanneer er geen afwijzing van buiten komt, komt die wel van de innerlijke criticus. De angst voor de dood komt ook ineens op. Dat gebeurt allemaal in mij en als mij.

Waar komt dat ideaalbeeld toch vandaan dat het verlicht is om niet te lijden? Het is veel simpeler. Laat elke lichamelijke en geestelijke reactie er zijn en richt je op de aanwezigheid of ruimte waarin deze gebeuren. Niet om te ontsnappen, maar om het juist volledig toe te laten.

Ik voel me vaak als een kwetsbare bloem waar iedereen zonder moeite overheen kan lopen. Ik krabbel steeds weer op om mijn geur en kleur te verspreiden. Ik ben een bloem en ik kan niet anders. Het is vreugdevol om te bloeien en pijnlijk om vertrapt te worden. Dit is het, niet meer en niet minder. Ik ben steeds weer bereid om die pijn aan te gaan, mijn verlangen te volgen en contact te maken.

Al deze dagelijkse emotionele commoties zijn de bouwstenen van de ontvouwing van de mens en daarmee het universum. Alle beweging komt voort uit de onkenbare diepte. De stilte die ik elk moment ervaar als mezelf. Het kennen van de bron van aanwezigheid, dat is het werkelijke geluk. Dit geluk is onafhankelijk van een gevoel van geluk.

Het is mogelijk om gelukkig te zijn in een ongelukkig gevoel. Vanuit deze realisatie maakt het niet veel uit of er angst, plezier of lijden is. Mijn leven beweegt zich tussen ongeluk en extase. Er is geen hechting aan een voorkeur. De theorie is misschien makkelijk te begrijpen, maar hoe ontwikkel je deze houding in het dagelijkse leven? Oefenen, oefenen en oefenen. Het dagelijkse leven is een bron van informatie en oefenmateriaal. De negatieve emotionele lading zal afnemen, er zullen vaker gevoelens van vreugde en dankbaarheid zijn, de thema´s zullen iets veranderen, maar de grote lijn blijft hetzelfde.

Er komt iets bij; de realisatie van wat je bent. Een kostbare diamant.

Na zelfrealisatie krijg je een nieuw ‘probleem’; het vergeten ´wat je bent´. Er wordt een reeks zichtbaar van identificatie met een gevoel, gedachte, waarneming of handeling en dan weer zelfherinnering. Ook deze beweging is volstrekt normaal. Zelfrealisatie is geen staat van zijn, het dient zich elke seconde opnieuw te realiseren. Het ideaalbeeld dat er nooit meer een ´identificatie is of een vergeten van jezelf´ is een volgende illusie en begin van een andere eindeloze zoektocht. Neem alles zoals het is. Je bent al compleet. Het enige wat je steeds weer kunt doen is alles laten zijn en ontspannen. De dingen zien zoals ze zijn.

Dit is Zijn en Worden. Een voortdurende ontvouwing van je leven in de helderheid van ‘wat je bent’..

Context van mijn begeleiding, Enneagram, Ik ben, Lichaamswerk, Zelfherinnering

Zelfrealisatie in het dagelijkse leven

Het dagelijkse leven is een bron van informatie om tot zelfrealisatie te komen. Ik heb vanuit dit idee een context en een set instructies ontwikkeld.

Enneagram.
Het oorspronkelijke enneagram is een psychologisch model waarin de ontvouwing van de persoonlijkheid naar zelfrealisatie staat beschreven. Het is een handleiding voor de geest. Door naar de inhoud en de beleving van je dagelijkse leven te kijken kun je snel tot het inzicht komen hoe jouw persoonlijkheid in elkaar zit. De persoonlijkheid is een waarnemingsstructuur met als hoofddoel het lichaam te laten overleven.  Wanneer je de structuur kent van jouw waarneming gaat de lading er uit en komt de aandacht bij bewustzijn zelf te liggen. Het enneagram geeft ook een conceptuele beschrijving van de verschillende percepties van de waarheid. Door deze te bestuderen kun je jouw eigen waarneming van deze bewustzijnsstaten beter herkennen. Uiteindelijk ben jij vrij van elke structuur en perceptie. Ik gebruik het enneagram om dit proces van bevrijding te verhelderen en om je iets mee te geven waarmee je zelf kunt werken.

Lichaamswerk.
Zelfrealisatie is de verwerkelijking dat jij bewustzijn bent en dit verloopt via het ontspannen van het lichaam. Door te begrijpen en te ervaren dat het lichaam volledig kan ontspannen in elke situatie ontstaat er een basisveiligheid. Deze basisveiligheid verandert je perceptie van het dagelijkse leven. Ik heb de fysieke werking van het stressmechanisme omschreven en simpele aanwijzingen ontwikkelt om ontspanning te creëren.

Instructie: laat alles zijn zoals het is.

Deze instructie kun je in het dagelijkse leven voortdurend verder ontwikkelen. Wat daarbij kan helpen is gecontroleerde stress situaties (superinspanning) op te zoeken. Ik heb ervaring met verbonden ademen, zweethutten, actieve meditaties (dynamic, kundalinie, aum, biodanza) en vechtsport. Een andere vorm van superinspanning is het gebruik van ayuhuasca. Er is heel veel op de markt en er is vast iets wat bij je past. In deze gecontroleerde stress situaties kun je op het scherpst van de snede oefenen met de aandacht. De centrale vraag zou steeds moeten zijn: hoe kan ik in elk moment ontspannen? De winst in deze aanpak ligt in het feit dat het dagelijkse leven over het algemeen minder stressvol is dan een superinspanning. Mocht je niet (meer) houden van heftig lichaamswerk dan zijn focussen, fieldenkrais, chi gong-tai chi en somatic experience zachte alternatieven.

Meditatie en ik ben.
Meditatie is het wennen aan wat je bent. Dit kun je in een volledige wakkere staat doen tijdens je dagelijkse leven. Het doel van meditatie zoals ik het gebruik is het bewust ervaren van ik ben. Dit is de conceptloze aanwezigheid die er elk moment is. Dit kun je oefenen op een kussen met je ogen dicht, maar dit vind ik te beperkt. Het dagelijkse leven geeft je een bron aan tijd en situaties om dit in het dagelijkse handelen te oefenen. Dit is mogelijk met de juiste instructies.

Instructie: vestig jezelf stevig in de waarnemer en blijf betrokken in de ervaring.

Ik heb het eerste deel van deze instructie ooit van mijn leraar gekregen en serieus genomen. Het tweede deel heb ik zelf toegevoegd, omdat ik de valkuil van onthechting tegenkwam. Dit was een terugtrekken en vluchten uit het dagelijkse leven. Wanneer de ´ik ben´ is gerealiseerd is de focus op het juiste gericht en kan zelfrealisatie plaatsvinden. De hoogste vorm van meditatie beoefening is  ´zelfherinnering´. Dat is actief je aandacht steeds weer vestigen in de conceptloze aanwezigheid. Deze focus dringt steeds dieper in de stilte wat je bent zonder het dagelijkse leven te verwaarlozen.

Inquiry.
Inquiry is zijn met wat er op dit moment is. Dit is een integratie van begrijpen, lichaamswerk en meditatie. Het is een wakker gewaarzijn en daarmee het volgen van je natuurlijke ontvouwing. Alles gebeurt en in inquiry kun je dat moeiteloos ervaren. Het is een waarnemen van de ervaring en deze actief te onderzoeken. Wat gebeurt er eigenlijk en hoe ontstaan bepaalde gedachtes en sensaties? Het is een open en oneindig onderzoek van de ervaring.

Leraar.
Een levende leraar vind ik essentieel, omdat hij of zij je direct kan corrigeren of kan wijzen op andere aandachtspunten. Er zijn honderden valkuilen en manieren om vast te blijven zitten in bepaalde waarnemingsstructuren. Een goede leraar herkent deze en kan jou steeds weer bevrijden en verder helpen. De paradox van zelfrealisatie is natuurlijk dat je het al bent en toch de juiste instructie nodig hebt om het te zien. Het bezoeken van een leraar is tegelijkertijd een voortdurende herinnering aan de noodzaak van zelfrealisatie. De geest heeft namelijk de onbewuste neiging om lui te worden en niet naar zichzelf te willen kijken. Dat is de oorzaak van het vele lijden in de wereld.

Dagelijkse leven als spirituele gemeenschap.
Mijn visie is dat iedereen een rol (svadharma, bestemming) heeft om de wereld een stukje beter te maken.  De wereld van creeren, keuzes maken en een intentie hebben is ook een deel van de waarheid. Wanneer de onkenmare dimensie en de kenbare dimensie samenvallen is er werkelijke eenheid. Het komt op jou aan!

Alle instructies en achterliggende theorie zijn uitgewerkt in het gratis boek op de deze website. Wanneer je geraakt wordt door deze tekst schroom dan niet om contact op te nemen. Ik help je graag vrijblijvend met mee te denken over jouw volgende stap.

Context van mijn begeleiding

Het doel

Het doel is om de wortel van het lijden te doorgronden en te komen tot volledig geluk.

Het is belangrijk om dit hoogste doel voortdurend in het achterhoofd te houden in elke spirituele beoefening. Wanneer je niet overtuigd bent van de mogelijkheid om te komen tot het stoppen van lijden en werkelijk geluk kan een leraar een tijdelijke uitkomst bieden. Uiteindelijk komt het aan op jouw focus en intentie.

De eerste stap is het uitzoeken wat lijden en geluk zijn. Dit onderzoek bestaat uit luisteren, analyseren en ervaren. Het gehele onderzoek moet een werkelijk effect hebben in het dagelijkse leven van werk en gezin. Meer geluk en minder lijden. Meer liefdevolle relaties en minder agressie. Alleen in het oplossen van het lijden wordt werkelijke non dualiteit mogelijk.

Mijn onderzoek bestaat uit de onderstaande drie activiteiten.

1.Theorie.
Zelfreflexie leidt naar helderheid. Ik gebruik theorie om mijn fysieke en geestelijke ervaring te doorgronden en er aan voorbij te gaan. Ik gebruik hiervoor kennis uit neurologie, psychologie, bio energetica, advaita vedanta, boeddhisme in combinatie met beschrijvingen van mijn eigen ervaringen.

2.Inquiry.
De basis gedachte is dat essentie in de vroege jeugd verloren is gegaan door de verwachtingen van opvoeders en de maatschappij. Door te zijn ‘met wat is’ in het moment komen belemmeringen en essentie vanzelf in het bewustzijn. Dit is een lange weg van ervaren en begrijpen. De basishouding is een ‘open aanwezig zijn’ of ‘alles laten zijn zoals het is’. Deze houding ontstaat door simpel gewaarzijn.

Een belangrijke wet bij inquiry is dat een ervaring van essentie vaak vooraf gegaan wordt door een ervaring van te kort, pijn of zwakte. Het lijden komt naar de voorgrond en door er met een vriendelijke houding mee te zijn zakt de ervaring door het lijden heen naar essentie. Essentie heeft kenmerken zoals kracht, sereniteit en helderheid. Essentie zie ik als een niet materiele substantie die te realiseren is door een subtiel lichamelijk waarnemingsvermogen.

Het resultaat van inuiry is dat je jezelf uiteindelijk (weer) als essentie gaat ervaren. Een belangrijk onderdeel bij inquiry zoals ik het doe is lichaamswerk (met name verbonden ademen, focussen en zweethutten).

Inquiry is praktisch en makkelijk te doen tijdens het dagelijkse leven van werk en gezin. Het is een eerlijke manier van zelfreflexie die nooit stopt.

3.Advaita vedanta.
Deze oosterse manier van leren is een direct focussen op ‘wat je bent’, Dat ´wat je bent´ wordt het ´zelf’ genoemd. De basis instructie is ‘verblijf in conceptloze aanwezigheid, ik ben’. Het uitgangspunt is ‘dat je al bent wat je bent’ en dit is onmiddellijk te realiseren. Er zijn geen jarenlange studie, inquiry, methodes of oefeningen nodig.

In de praktijk lijkt het erop dat het ‘zelf’ gerealiseerd wordt door steeds subtieler waar te gaan nemen. Je kunt zeggen dat theorie en inquiry een voorbereiding is op de directe zelfrealisatie.

Het voortdurend bewegen tussen de ervaring van de compleetheid van het ‘zelf’ en de dynamiek van inquiry geeft op den duur een gelijkmoedigheid en innerlijke leiding. Het gat tussen de ervaring van het ‘zelf’ en het persoonlijke lijden wordt steeds kleiner totdat alles ‘essentie’ is. Essentie wordt in het lichamelijke bewustzijn gereflecteerd in gevoelens zoals intelligentie, koninklijkheid, kosmische eenheid, kracht, wil, stilte, sereniteit, authenticiteit, eenvoud, etc. Essentie vergt geen enkele inspanning. Het komt voort uit ontspanning.

Uiteindelijk is het alsof een dag wordt beleefd vanuit een andere dimensie zonder dat de echtheid van het dagelijkse leven verdwijnt. Wel in de wereld, maar niet van de wereld.

Er zit een man op een stoel aan de rand van een straat. Hij kijkt helder uit zijn ogen. Tegenover hem zitten zo’n twintig mensen. Iedereen is stil en wakker aanwezig. De mensen kijken naar de man op de stoel. De man kijkt naar de mensen. Het verkeer raast door. Een vrouw bestelt een brood bij de bakker. De vogel zingt.