fbpx
Browsing Category

Community building

Community building

Harari – Homo Sapiens & Homo Deus –

Yval Noah Harari houdt zich bezig met de toekomst van de mensheid. In zijn eerste boek Homo Sapiens legt hij uit hoe de mensheid zo overheersend is geworden op de planeet. De kern hiervan is dat mensen in grote groepen kunnen samenwerken met behulp van verhalen in combinatie met de technologische vooruitgang. In Homo Deus schetst hij een paar mogelijke (negatieve) toekomst scenarios om ons bewust te maken van wat er kan gebeuren als we de biotechnologie en kunstmatige intelligentie verkeerd gaan gebruiken. We staan namelijk op het punt om die twee vakgebieden te combineren en een God mens te maken. Dit kan vervolgens als gevolg hebben dat er een waardeloze (economische) klasse ontstaat, omdat veel werk wordt overgenomen door superintelligente robots. In de geschetste scenario’s krijgen discussies over een basis inkomen en zingeving een belangrijke betekenis. Welk verhaal gaan we als mensheid maken? Zeer interessant om over na te denken.

Bedrijven zoals Google, Facebook en Amazone hebben en krijgen steeds meer macht. Het verhaal wat zij gebruiken bepaalt voor een groot deel de toekomst van de mensheid. Google heeft bijvoorbeeld als missie om de mensheid te redden en doet allerlei onderzoeken (zelfrijdende auto’s, het probleem van de dood, etc.). De politiek en de universiteiten zijn bureaucratische systemen die de huidige snelheid van de technologie niet bij kunnen houden. Veel antwoorden zullen dus gaan komen van bedrijven.

Emotionele intelligentie zal in deze fase van de mensheid steeds belangrijker worden om een ethische koers varen. Het samenwerken op wereld niveau zal een noodzaak zijn, maar of dat er ooit komt is de vraag.

Community building

Het intense verlangen naar zingeving

Oneindigheid zit in het dagelijkse leven

Mensen worden tijdens het leven blootgesteld aan lijden. Het dragen van dit lijden leidt naar zingeving. Zingeving komt voort uit de maximale verantwoordelijkheid nemen voor wat jij belangrijk vindt. In het nemen van de maximale verantwoordelijkheid ligt ook besloten dat je een burnout voorkomt, omdat je anders totaal geen verantwoordelijkheid meer kunt nemen. Het gaat om het ontwikkelen van langdurige zorgzame relaties en het creëren van oplossingen die het overleven in welzijn van mensen en de natuur vergroten.

Ik heb soms totaal geen zin om te gaan werken of groepen te geven. Wanneer ik die weerzin voel check ik of ik de verantwoordelijkheid maximaal neem of dat er ergens een opgeven in mijn systeem zit. Een laag dieper dan opgeven is ontspannen en rustig doorgaan.

Competentie en transformatie komen voort uit het opstaan en in dialoog brengen van jouw waarheid. Nauwkeurigheid en intelligentie zijn twee karaktereigenschappen die enorm helpen om tot langdurig succesvol gedrag te komen.

Er lijkt geen duidelijke verhaallijn meer te zijn voor (jonge) mensen. Wat is er mis met doelen stellen, handen uit de mouwen halen en hard werken? De welvaart lijkt ons in slaap te wiegen. Burnout is meer een zingevingsvraagstuk dan een te hard gewerkt vraagstuk. Leven is complex en het heeft een vereenvoudigd denkkader nodig om tot geïntegreerde actie te komen.

Een mens heeft de potentie om belichaamde waarheid te zijn

Een onderdeel van je verantwoordelijkheid nemen is je ergens in verdiepen. Dat vergt herhaling en een vorm van discipline. Het vergt een offer in dit moment om te werken aan een betere toekomst. Vanuit dit patroon komen alle uitvindingen voort waar we nu mee leven; verwarming, stromend water, computers, vliegtuigen, etc. Het gaat om het besef dat wij allemaal verantwoordelijk zijn voor de maatschappij. Er is een beetje van jou en een overvloed aan dingen die kunnen gebeuren voor een betere samenleving. Je kunt dus niet alles oplossen. De vraag is wat stoort jou persoonlijk en/of wat kun jij oppakken? Al is het maar een kleine verantwoordelijkheid, het maakt je leven zinvol

In ieder van ons zit een sprankeling van het goddelijke

Het lijkt erop dat we in een periode zitten waarin het individuele een volgende groeifase doorgaat. Het proces lijkt te gaan van een iedereen is gelijkwaardig beginsel (kansen, resultaten en rechten)naar een fase waar het individu meer verantwoordelijkheid gaat nemen op basis van verschillen (zonder het idee van gelijkwaardigheid los te laten). Hoe kun je jezelf ervaren als leegte en tegelijk met volle kracht vooruit gaan in de maatschappij met je persoonlijkheid. Ik heb er een begrip voor Persoon van Zijn.

De wereldproblematiek is jouw probleem!

Wanneer mensen in mijn groepen zich ervaren als een non duale ervaring of als bewustzijn is er geen enkel probleem of impuls tot zingeving. Alles is heel en compleet. Dit is een tijdelijke bewustzijnsstaat. Vroeg of laat komt er een behoefte aan actie op. Er is ook nog zoiets als persoonlijke groei in de maatschappij. In dat perspectief is het vinden en uitvoeren van zingeving cruciaal om tot compleetheid en geluk te komen. Dat ervaar ik als een innerlijke impuls. Op de een of andere manier dienen beide perspectieven in evenwicht te raken.

Wat horen we onze kinderen mee te geven?

Tip: selfauthoring programma..

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

AuthenticiteitCirkel, Community building, Focussen

Trauma en Verlichting

De kern van trauma is innerlijke inmobiliteit, de kunst is om de levensenergie weer in beweging te brengen

Peter Levine (somatic experience) en Eugene Gendlin (focussen) hebben vroeger samengewerkt. Hun werk heeft veel overlapping. De visie van traumawerk en collectieve heling kun je in mijn vormen Focussen naar Essentie en Authenticiteitcirkel ervaren.

Trauma werk van Peter Levine bestaat uit het in gang brengen van de lichamelijkecyclus van het ervaren van het bevroren trauma en de ontlading van energie die vanzelf gebeurt. Het lichaam maakt zelf gevoelens van kracht en archetypische beelden aan wanneer het in het moment de ervaring onderzoekt zonder een agenda om te veranderen. Dit is waar Focussen op is gebouwd.

In het onderstaande audiobook krijg je een uitgebreide indruk van zijn werk.

Wanneer iemand vraagt hoelang het schaduw of verlichtingswerk nog duurt, is diegene niet in het moment. Wanneer ik die vraag beantwoord word ik onderdeel van de schaduw.

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

Community building, Satsang op youtube

Tyohar en Pacha Mama

Tyohar is een Israelische man/dj/natuurliefhebber die de inspirator is van een gemeenschap in Costa Rica. Ik vind het een lieve weergave van onze potentie om samen te zijn.  De documentaire is al zo’n vijftien jaar oud en de gemeenschap is er nog steeds. Ik wil er een keer met mijn kinderen heen. Website..

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

Community building

Hebben we iets geleerd van de 20e eeuw?

Wat gebeurt er in de 19e eeuw?
In de opkomst van de wetenschap in de 19e eeuw krijgt het theoretiseren van het leven een vlucht. Darwin (1809-1882) overtuigt met zijn idee dat de intelligente ontwikkeling van mens en natuur blijkt voort te komen uit de natuur zelf en is niet het resultaat van een Goddelijke entiteit. Het totalitaire geloofssyteem als houvast begint te wankelen en het filosoferen neemt toe.

Wat gebeurt er in de 20e eeuw?
Het denken over het denken leidt naar vormen van nihilisme, betekenisloosheid en depressie. Vanuit deze staat worden linkse en rechtse ideologische ideeën uitgewerkt om nieuwe betekenis te geven aan het leven.

Links.
Links zegt grofweg gelijkheid (en de verdeling van geld) leidt naar welzijn. Er is een wantrouwen naar langdurige hiërarchie. Het is onder andere een opkomen voor de minderheden en/of onderdrukten in de maatschappij. Denk aan Groen links. De staat moet helpen in de verdeling van bronnen en kansen. Sleutel aan de omgeving. Extreem links heeft zich onder andere in Rusland laten zien en daarbij zijn onder het bewind van Lenin (1870-1924) en Stalin (1878-1953) 66.000.000 mensen vermoord. Veel door uithongering in werkkampen.

In het Russische communistische systeem begin jaren negentig werden mensen die voor het systeem waren ook gevangen genomen om diverse redenen. Mensen gaven onschuldige mensen op om hun eigen leven te redden en dat van hun familie. Er was totaal geen betrouwbaarheid in het systeem. Dit is een waargebeurde situatie; Een onschuldige vrouw zit vast in een werkkamp en krijgt een brief van haar dochter. Ze zegt vertel me of je schuldig bent? Als je schuldig bent haat ik je en sluit ik me aan bij de communistische jongerenpartij. Wanneer je onschuldig bent haat ik het systeem en zal ik me er tegen verzetten. De moeder zegt tegen haar dochter dat ze schuldig is, want ze kan beter haar haten dan het systeem. Zo ver ging de zelfontkenning in dat systeem om te overleven.

Rechts.
Rechts zegt grofweg: de economische marktwerking doet zijn werk. Het is jouw eigen verantoordelijkheid om geluk en rijkdom te verkrijgen. Denk aan VVD. Sleutel aan jezelf. Extreem rechts heeft zich in deze eeuw laten zien als een nationalistische Hitler (1889-1945) die 13.000.000 mensen heeft vermoord.

Er is een sterk verband tussen de gevoeligheid voor lichamelijke afkeer en het denken in strenge moralistische regels. Hitler had een fascinatie met hygiene. Hij ging bijvoorbeeld meerdere keren per dag in bad en had waarschijnlijk een vorm van smetvrees. Voordat de hele etnische zuivering begon bestond zijn impuls uit het bestrijden van tuberculose, het hygienisch maken van fabrieken en later het elminineren van mensen in psyhiatrische ziekenhuizen. Het gas wat gebruikt werd om het ongedierte in de fabrieken te  verdelgen werd later in de Holocaust gebruikt Joden, zigeuners en homo’s en andere groepen te vergassen. Zijn hele metafoor van de etnische zuivering ging over het pure lichaam wat werd aangevallen door ongedierte van buitenaf. Tijdens de oorlog moest hij steeds een keuze maken tussen mensen en geld inzetten voor het uitbreiden van land veroveren of de vergassing van mensen. Hij koos dan steeds voor het vergassen. Dit verhaal is om aan te geven hoe iemand kan gaan denken. Maakt niet uit of iemand linkse, rechtse of geloofsovertuigingen heeft. De hele holocaust is niet de oorzaak van Hitler alleen, daar deden vele mensen aan mee. Hitler vertegenwoordigde waarschijnlijk de schaduw van het Duitse volk op dat moment wat in enorme armoede en chaos leefde na het verlies van de eerste wereld oorlog. Deze genocide praktijken gebeuren nog steeds in de wereld en dat is schokkend. Het bekende Stanford gevangenis experiment geeft ook aan hoe snel intelligente mensen meegaan in een dergelijk systeem van pijn toedienen.

Democratie.
Beiden ideologieen hebben goede bedoelingen, maar in de uitvoering in de 20e eeuw is het vreselijk mis gegaan. Deze linkse en rechtse utopische ideologieen maken nog steeds deel uit van onze manier van denken en organiseren. Wat we hebben uitgevonden is democratie. Dit voorkomt, als het goed werkt, dat er een vast groepje links of rechts aan de macht blijft en corrupt wordt. Zo beweegt de Nederlandse/Europese politiek steeds een beetje van links naar rechts zonder in extremen te belanden.

Er zijn wel aanwijzingen van identiteitspolitiek waarin mensen zich weer in vaste groepen organiseren. Wij zijn goed en de andere groep niet. Dat lijkt voort te komen uit het streven naar gelijkheid. 

We hebben (hopelijk) geleerd dat langdurige totalitaire besturingssystemen niet werken

De organisatie van mensen en de verhalen die we aannemen zijn de kern van ons bestaan. Wat in deze eeuw een steeds grotere invloed krijgt is de techniek. De combinatie van een nieuw verhaal waarin de technologie een grote rol speelt gaat onze toekomst bepalen. De nieuwe guru’s zijn plekken en bedrijven zoals Google en Silicon Valley die de vraagstukken van de mensheid op zich lijken te nemen, daar waar de politiek en religie ze laten liggen.

Waar zitten we nu?
In Europa hebben we over het algemeen een (post modern) politiek klimaat met veel elementen van de linkse ideologie. Een probleem met het streven naar gelijkwaardigheid is dat het organiseren van grote groepen mensen die van A naar B bewegen voor als nog met behulp van een (competentie) hiërarchie verloopt. Tegelijk is er een streven naar gelijke individuele rechten, kansen en uitkomsten. Het gaat om economische, multiculturele en sexuele gelijkheid. Het lastige hier van is dat er ongelijkheden zijn en altijd zullen zijn. Een schaduwkant van deze ideologie is dat het er op lijkt dat het taboe is om kritiek te hebben op elkaars meningen en cultuur waardoor het individu met zijn of haar persoonlijke waarheid wordt onderdrukt. Je moet bij een groep horen. Het gaat niet meer om waarheid, argumenten en dialoog, maar om macht en identiteit, waardoor er een zekere verharding in de dialoog ontstaat. Wij tegen zij. Deze manier van politiek bedrijven beweegt langzaam weer naar een nieuwe vorm van totalitair denken. Voorbeelden zijn op dit moment de gele hesjes beweging in Frankrijk en de Brexit van Engeland. Deze verdergaande verharding kan een probleem worden of juist een oorzaak zijn naar verdere groei.

Het probleem met het streven naar gelijke uitkomsten voor sexuele geaardheid is dat mannen en vrouwen biologisch verchillen. Mannen houden meer van dingen en gaan meer in technische beroepen. Vrouwen zijn meer geinteresseerd in relaties en gaan van nature meer naar beroepen als zorg, onderwijs, sociologie, etc. 

Biologisch zit de hiërarchische competentie structuur diep in ons. Ons hele neurologische systeem is hiërarchisch opgebouwd. Er is een deel voor eenvoudige lichaamsfuncties met bijbehorende overlevingsstrategieen en delen die meer abstract werken. De biologische (mannelijke en vrouwelijke) instincten zijn een onderdeel van ons leven en die zijn niet weg te organiseren met een politieke ideologie van gelijkheid. We hebben een voortdurende dialoog nodig die onze biologische instincten en meer planmatige ideeen eren en verwerken.

Welvaart ontstaat alleen in eerlijkheid. Wanneer mensen eerlijk naar elkaar zijn ontstaat er meer handel en een betere economie. In totalitaire regiems is er veel ontkennen van persoonlijke drijfveren. Als dit gepaard gaat met liegen tegen elkaar om niet gestraft te worden is een bijeffect dat mensen elkaar niet vetrouwen. Als voorbeeld; Het succes van de website marktplaats. In het begin van marktplaats waren er veel zorgen dat het niet zou werken, omdat je elkaar makkelijk kan benadelen. Het is gebleken dat dit meer een uitzondering is dan de regel en dat we elkaar kunnen vertrouwen. Eerlijkheid is waarschijnlijk de grootste hulpbron die we hebben als mens.

Eerlijkheid is de grondstof voor een gezonde gemeenschap. Maakt niet uit of je het over geestelijke gezondheid, economie, wetenschap of relaties hebt. Eerlijkheid ontstaat in contact, dialoog en verantwoordelijkheid nemen. Hoe zou het zijn als we deze grondstoffen nog beter beheersen?

Een belangrijk onderdeel van authenticiteit is eerlijkheid

Individualisme.
Individualisme is relatief nieuw en onder andere ontstaan uit het besef dat het klakkeloos volgen van autoriteiten en/of rigide collectieve ideologien een slecht idee is. In de jaren zeventig ontstaat de hippie tijd en worden vaste structuren en het volgen van autoriteit nog verder losgelaten. Er ontstaan rechten voor het individu; iedereen in Nederland heeft stemrecht, stromend water, warmte en koopkracht. Dat is een historisch wonder! Hoe gaan we dit behouden en verbeteren? Het individu is de kern van de maatschappij, maar zonder goede organisatie of gemeenschappelijk verhaal komt het individu nergens.

Mannen en vrouwen.
Sinds vijftig jaar zijn het aantal vrouwen in de Nederlandse politiek en andere instituten enorm gestegen. Dit zou een reden kunnen zijn van de heersende moraal dat iedereen gelijke kansen en rijkdom zouden moeten hebben. Dit is namelijk iets waar vrouwen biologisch historisch voor staan. Mannen jagen en de vrouwen verdelen de opbrengst. Het verschil tussen deze mannelijke en vrouwelijke uitingsvormen worden in de ideologie van gelijkwaardigheid genegeerd. Het resultaat is juist dat er nu een schreeuw ontstaat om weer meer man en vrouw te zijn. Een uitingsvorm die nu speelt is de me too beweging. Mannen worden gezien als de eeuwenlange onderdrukker en de vrouw is slachtoffer. Alsof de schaduw van eeuwen lange onderdrukte vrouwelijke energie in deze periode naar buiten komt.

Er is echter wel een denkfout in dit onderdrukker en onderdrukte verhaal. In al die eeuwen zijn namelijk niet alleen de vrouwen onderdrukt, maar hele lagen van de bevolking. De macht lag altijd bij een paar rijke mensen. 

De me too beweging lijkt voort te komen uit een lange periode van vrije sexuele uitingen die begon na de introductie van de pil. Sex had ineens niet meer de koppeling met kindjes krijgen en langdurige relaties. Op de een of andere manier lijkt dat toch niet helemaal te werken waardoor oude normen en waarden rondom sex (via de me too beweging) weer terugkomen.

Media en waarheid.
Er zijn nog meer vraagstukken op dit moment die er voor zorgen dat de dialoog vermindert en meer polarisatie ontstaat.  De mainstream media zoals kranten, tijdschriften en televisie worden steeds minder bekeken. Het model is; hoe maken we dramatisch gratis nieuws in ruil voor aandacht. Het nieuws wordt steeds oppervlakkiger en polariserender. Je ziet ook dat grote media bedrijven worden opgekocht door zakenmensen. Dit is soort corruptie zie je al langer in de politiek en het zakenleven. Mensen gaan voor eigen gewin en niet meer voor uitgebreide dialoog en waarheid. De gesprekken over fake nieuws en het uit de weg gaan van echte diepgaande informatie werken allemaal mee aan de verdergaande polarisatie. Mensen gaan steeds meer naar bronnen zoals podcasts en YouTube die meer waarheid en eerlijkheid bevatten dan de dagelijkse stroom van korte informatie. Mensen houden op dit moment meer van ongecensureerd materiaal waar je jezelf echt kunt verdiepen in de feiten of meningen. Er komt waarschijnlijk een markt waar mensen willen betalen voor hoogwaardig nieuws.

Wat voor een verhaal ga jij maken voor jouw toekomst?

Wat betekent dit voor mij?
Ik ben nu in de vijftig en heb nog nooit oorlog, honger of armoede meegemaakt. Ik kan me volop bezig houden met zelfonderzoek, spiritualiteit en wat sommigen navelstaren noemen. In de Authenticiteitcirkel zie ik een volgende stap ontstaan. Die heeft te maken met authenticiteit, systemisch handelen en energetisch aanvoelen. Er is ruimte voor verschillen en dialoog. Er is iets wat mij en ons als mensheid beweegt. Wanneer je in dit iets kunt ontspannen als een groter fenomeen dan ik, familie, cultuur en natuur kom je in een uitdijende zichzelf vernieuwende stroom terecht. In deze stroom zijn zingeving, verantwoordelijkheid nemen voor een betere wereld ingesloten.

In Focussen naar Essentie leer je om te surfen op de felt sense. Dat is een combinatie van een lijflijk gevoel, symbolen, stemming en verhalen die vanzelf ontstaan en een volgende stap maakt in de wereld. Alles gaat vanzelf.

Hoe dit zich gaat uiten in de samenleving is nog onbekend. Ik vermoed dat het duidelijk krijgen van ieders persoonlijke richting en verhaal een stap in de goede richting is. Dus niet meer samenkomen in rigide linkse, rechtse of religieuze ideologieën, maar meebewegen op iets nieuws.

In de Authenticiteitcirkel onderzoeken we subtiel onze ervaring in het moment. Het is volgens mij de vrouwelijke energie (die zit in vrouwen en mannen) die nodig is in de maatschappij. Deze energie is ontvangend en in verbinding. Eerlijkheid in relaties heeft volgens mij iets zuiverends in zich. Je mag denken en uiten wat je wil, maar er is een publieke plek waarin we samen zijn. Schaduwwerk en zingeving komen vanzelf boven drijven. Wat me opvalt is dat wanneer we langere tijd samen zijn met een vaste groep er steeds meer gezamenlijke stilte ontstaat waarin er een collectief vertrouwen ervaren wordt. We kunnen uiteenlopende ideeen hebben, maar dit overstijgt in stilte en samen zijn. Het samen zijn, de open dialoog en de stilte voorzien in een behoefte die leidt naar eigenheid en openheid in het dagelijkse leven.

Persoon van Zijn.
De hoogste groei vanuit mijn visie is de Persoon van Zijn. Dit is een eenvoudig persoon die volledig in de wereld staat en er tegelijk van onthecht is. De Persoon van Zijn is open in contact met anderen en het leven. Er is geen splitsing in het ervaren van zichzelf als ongedefinieerde eenheid en een persoon met een lichaam, denken en voelen. Dit is dezelfde symboliek als de drie eenheid van de Vader (non duale), de Zoon (duale) en de heilige geest (verbinding). Persoon van Zijn is voor mij een symbool voor een synthese van ontwaking en groei. Wanneer je jezelf ervaart als stilte en tegelijk werkelijk samen bent met anderen ontstaat er een cultuur waarin verschillen worden gewaardeerd en ingezet.

Ik ben intiem persoonlijk en onbegrensde ruimte tegelijkertijd?

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

 

Ik ben in deze periode onder andere geinspireerd door Jordan Peterson. Hieronder een kort gesprek over hoe hij de dialoog met extreem rechtse jongeren aan gaat in deze tijd en welke druk hij ervaart van zijn succes.

Community building

Religieuze symboliek

Ik kreeg een scriptie aangereikt over het succes van de Pinkstergemeenten (zoals de Hillsong kerk). Toen ik het las zag ik de overeenkomsten en verschillen tussen deze bijbelse symboliek en de verlichtingssymboliek. Dit artikel is geinspireerd op de scriptie, maar geeft niet volledig het gedachtegoed weer.

Leuk detail van de scriptie vind ik dat ze goede argumenten aangeven voor het succes van de pinktergemeente en daarna ruimte overlaten voor het bestaan van een God. Zoals ik dat interpreteer is dat een onderdeel van het succes nog steeds zoiets als het bestaan van God kan zijn. God kun je dan zelf definieren.

Zoals ik naar religie kijk is het een archetypisch verhaal met wijsheid er in. In de uitvoering door organisaties gaat de inhoud wiebelen onder meer door geld, macht en het zoeken naar houvast.

Natuur.
De zon is de bron van leven. Het geeft warmte en energie. Het is de grondstof voor ons voedsel. De vroegste vorm van aanbidding was de zon aanbidding. De zon staat voor hemel en licht (verlichting). De nacht staat voor het onbekende en het donkere (schaduw).

Een mens kent van nature een gevoel van ongevulde leegte en wordt voortdurend blootgesteld aan het grote onbekende universum/leven. Vanuit deze leegte en nietigheid is er een verlangen naar heelheid en richting. Dit is de voedingsbodem voor religies, verlichting, spiritualiteit, kapitalisme en andere totalitaire denksystemen.

Mensen geven hun aandacht en geld aan dingen die ze willen horen

Bijbel.
God stuurt zijn enige zoon naar aarde en laat hem kruisigen en wederopstaan. Hij offert iets op wat hem het meest dierbaar is om het geheel verder te brengen. Er wordt ergens een splitsing gemaakt tussen het goede goddelijke (hemel) en het slechte persoonlijke (hel). Het persoonlijke (schuldig) moet zich vormen naar het goddelijke. Wanneer dat gebeurt kom je in de hemel. Dit geloof brengt mensen tot de taak om anderen te bekeren.

De interesse om je te laten bekeren start met het inzicht dat er een innerlijke leegte is en een verlangen naar heelheid. Wanneer je dit beseft kan er een ontvankelijkheid ontstaan voor religie. De volgende stap in het bekeringsproces is het vertellen wat je verkeerd hebt gedaan (biechten). Daarna kun je ritueel gedoopt worden en ontvang je de heilige geest. God zit dan in jou. In de moderne versie aanvaard je Jezus als profeet en ga je een innerlijke relatie met de Jezus (energie) in jou aan. Je loopt niet meer mee met de groep, maar je bent trouw aan je ware ik. Je mag je eigen regels maken tot op zekere hoogte. Een ander onderdeel van het evangeliseren is getuige afleggen. Dat is je succesverhalen delen nadat je bent bekeerd. Het religieuze doel is om anderen hiermee te evangeliseren en hetzelfde bekeringsproces af te laten leggen. Het helpt ook om elkaar te inspireren. Elke bekering staat symbool voor de wederopstanding van Jezus.

Een belangrijk onderdeel van het succes in de Pinkstergemeente is de devotionele muziek. Doordat het zingen en aanroepen van God ontstaan er goddelijke ervaringen. Dit zijn dikwijls directe lichamelijke ervaringen. Deze directe ervaringen bewijzen vervolgens dat er een God bestaat en dat wat de voorganger/spreker zegt dus wel waar moet zijn.

Met deze mix van elementen kun je een hele organisatie op bouwen die je geloof of kerk noemt.  Zie ook mijn artikel over Hillsong kerk.

Overeenkomsten met het verlichtingsdenken.
Wanneer ik goed kijk naar de new age of andere verlichtingssymboliek zie ik overeenkomsten. Zoekers komen ook vast te zitten in de splitsing van het non duale en het persoonlijke en zoeken hulp. De onderliggende dynamiek is ook het natuurlijke verlangen naar heelheid. Het grote verschil is dat religie de splitsing tussen persoonlijke (groei) en het goddelijke (ontwaking) niet samen laat vallen. Uitzonderingen daargelaten. Er is wel een belofte van het goddelijke, maar je mag jezelf uiteindelijk niet als God ervaren. Er blijft afstand tussen God en de persoon, waardoor er ruimte is voor eindeloze aanbidding.

Integratie.
De persoon is een oneindige interactie met anderen, de wereld en het universum. Groei is eindeloos en wordt gestuurd door iets wat we niet kunnen bevatten. In mijn beschrijving van Essenties komt dit overeen met non duale substanties zoals Kracht, Wil en Leiding. Het omgaan en aanvaarden van het feit dat je heel (of God) bent en groeit (als persoon) brengt een geintegreerd inzicht van heel zijn. Iemand die zich dit realiseert en belichaamd noem ik  de Persoon van Zijn. In de bijbelse symboliek is dat voor mij Jezus. Het samenvallen van God en persoon noem ik ook wel IK (god) ben ik (persoon). Wanneer ik het woord ‘ik’ gebruik bedoel ik mezelf als onpersoonlijk Bewustzijn en als intiem persoonlijk Ferry.

Wat ik merk is dat wanneer mensen zichzelf als heel en groei ervaren er extase, stilte, kracht, helderheid, sereniteit en tegelijk lijden, lichamelijke pijn en niet weten kan zijn. Dit is een stoppen met zoeken en vechten, want alles mag er zijn.

Ontwaking: Focussen naar Essentie laat zien hoe makkelijk het is om je via het lichaam, denken en voelen te realiseert als bewustzijn. Dat is het ultieme geluk. Het is aan jou de taak om dit te herhalen. Ontwaking staat symbool voor de ervaring van GOD.

Groei: De vijf pijlers van de Authenticiteitcirkel en de groep laten je zien hoe persoonlijke groei vanzelf gebeurt en hoe je dit draagt in contact. Groei is complex en eindeloos. Groei staat symbool voor de persoonlijke ervaring van JEZUS.

Persoon van Zijn: De Persoon van Zijn is de integratie van God (non duaal, niet in de wereld) en Jezus (duaal, in de wereld).

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

 

Community building

Straat-taal verlichting

Afgelopen maand wilde ik een visionboard maken en hadden mijn vriendin en ik wat happinez bladen gekregen. Ik bladerde er doorheen en ik kon me niet verbinden met de symboliek van de afbeeldingen en texten. Ik vroeg me af of de happinez veranderd was of dat ik anders kijk. Ik ging ter controle satsang filmpjes kijken en ik was verbaasd over mijn afkeer wat ik zag en hoorde. Ik irriteerde me aan de taal en vorm. Dat is nieuw. Ik heb steeds minder met de new age en satsang symboliek. Net zo min als ingewikkelde religies en methoden.

De kennis van ontwaking en groei is eenvoudig en zo kan het ook doorgegeven worden.

De kern van mijn functioneren is onder andere dat ik een neiging heb om dingen te vereenvoudigen. Zo kan ik uren, soms dagen studeren op een leraar of onderwerp en het dan in een kort artikel in de kern te beschrijven. Wanneer ik me het idee of de gedachtegang eigen heb gemaakt valt de fascinatie weg. Het geeft mij genot om iets te doorgronden. Een andere hobby is om mijn kennis en ervaring om te zetten in een herhaalbare techniek.

Ik krijg regelmatig de opmerking dat ik een eigen eenvoudige taal heb ontwikkeld om (verlichtings) kennis over te brengen. Dit bracht me op de term Straat-taal Verlichting.

Ik merk dat ik in mijn groepen mensen krijg die al jaren weten wat het is om ontwaakt te zijn. Het omgaan met groei is soms moeilijk, omdat er geen regels lijken te zijn. Door de authenticiteitcirkel te introduceren heb ik dat probleem opgelost. Het is heerlijk om samen te zijn, te schuren en te groeien. De bijeenkomsten zijn een herinneren van wat je bent en hoe je waardevol en authentiek een persoonlijk leven leidt.

De hoogste prioriteit is ontwaking, groei is eindeloos

Religieuze symboliek.
Ik kreeg een scriptie aangereikt over het succes van de Pinkstergemeenten (zoals de Hillsong kerk). Toen ik het las zag ik de overeenkomsten en verschillen tussen deze bijbelse symboliek en de verlichtingssymboliek. Dit artikel is geinspireerd op de scriptie, maar geeft niet volledig het gedachtegoed weer.

Leuk detail van de scriptie vind ik dat ze goede argumenten aangeven voor het succes van de pinktergemeente en daarna ruimte overlaten voor het bestaan van een God. Zoals ik dat interpreteer is dat een onderdeel van het succes nog steeds zoiets als het bestaan van God kan zijn. God kun je dan zelf definieren.

Zoals ik naar religie kijk is het een archetypisch verhaal met wijsheid er in. In de uitvoering door organisaties gaat de inhoud wiebelen onder meer door geld, macht en het zoeken naar houvast.

Natuur.
De zon is de bron van leven. Het geeft warmte en energie. Het is de grondstof voor ons voedsel. De vroegste vorm van aanbidding was de zon aanbidding. De zon staat voor hemel en licht (verlichting). De nacht staat voor het onbekende en het donkere (schaduw).

Een mens kent van nature een gevoel van ongevulde leegte en wordt voortdurend blootgesteld aan het grote onbekende universum/leven. Vanuit deze leegte en nietigheid is er een verlangen naar heelheid en richting. Dit is de voedingsbodem voor religies, verlichting, spiritualiteit, kapitalisme en andere totalitaire denksystemen.

Mensen geven hun aandacht en geld aan dingen die ze willen horen

Bijbel.
God stuurt zijn enige zoon naar aarde en laat hem kruisigen en wederopstaan. Hij offert iets op wat hem het meest dierbaar is om het geheel verder te brengen. Er wordt ergens een splitsing gemaakt tussen het goede goddelijke (hemel) en het slechte persoonlijke (hel). Het persoonlijke (schuldig) moet zich vormen naar het goddelijke. Wanneer dat gebeurt kom je in de hemel. Dit geloof brengt mensen tot de taak om anderen te bekeren.

De interesse om je te laten bekeren start met het inzicht dat er een innerlijke leegte is en een verlangen naar heelheid. Wanneer je dit beseft kan er een ontvankelijkheid ontstaan voor religie. De volgende stap in het bekeringsproces is het vertellen wat je verkeerd hebt gedaan (biechten). Daarna kun je ritueel gedoopt worden en ontvang je de heilige geest. God zit dan in jou. In de moderne versie aanvaard je Jezus als profeet en ga je een innerlijke relatie met de Jezus (energie) in jou aan. Je loopt niet meer mee met de groep, maar je bent trouw aan je ware ik. Je mag je eigen regels maken tot op zekere hoogte. Een ander onderdeel van het evangeliseren is getuige afleggen. Dat is je succesverhalen delen nadat je bent bekeerd. Het religieuze doel is om anderen hiermee te evangeliseren en hetzelfde bekeringsproces af te laten leggen. Het helpt ook om elkaar te inspireren. Elke bekering staat symbool voor de wederopstanding van Jezus.

Een belangrijk onderdeel van het succes in de Pinkstergemeente is de devotionele muziek. Doordat het zingen en aanroepen van God ontstaan er goddelijke ervaringen. Dit zijn dikwijls directe lichamelijke ervaringen. Deze directe ervaringen bewijzen vervolgens dat er een God bestaat en dat wat de voorganger/spreker zegt dus wel waar moet zijn.

Met deze mix van elementen kun je een hele organisatie op bouwen die je geloof of kerk noemt.  Zie ook mijn artikel over Hillsong kerk.

Overeenkomsten met het verlichtingsdenken.
Wanneer ik goed kijk naar de new age of andere verlichtingssymboliek zie ik overeenkomsten. Zoekers komen ook vast te zitten in de splitsing van het non duale en het persoonlijke en zoeken hulp. De onderliggende dynamiek is ook het natuurlijke verlangen naar heelheid. Het grote verschil is dat religie de splitsing tussen persoonlijke (groei) en het goddelijke (ontwaking) niet samen laat vallen. Uitzonderingen daargelaten. Er is wel een belofte van het goddelijke, maar je mag jezelf uiteindelijk niet als God ervaren. Er blijft afstand tussen God en de persoon, waardoor er ruimte is voor eindeloze aanbidding.

Integratie.
De persoon is een oneindige interactie met anderen, de wereld en het universum. Groei is eindeloos en wordt gestuurd door iets wat we niet kunnen bevatten. In mijn beschrijving van Essenties komt dit overeen met non duale substanties zoals Kracht, Wil en Leiding. Het omgaan en aanvaarden van het feit dat je heel (of God) bent en groeit (als persoon) brengt een geintegreerd inzicht van heel zijn. Iemand die zich dit realiseert en belichaamd noem ik  de Persoon van Zijn. In de bijbelse symboliek is dat voor mij Jezus. Het samenvallen van God en persoon noem ik ook wel IK (god) ben ik (persoon). Wanneer ik het woord ‘ik’ gebruik bedoel ik mezelf als onpersoonlijk Bewustzijn en als intiem persoonlijk Ferry.

Wat ik merk is dat wanneer mensen zichzelf als heel en groei ervaren er extase, stilte, kracht, helderheid, sereniteit en tegelijk lijden, lichamelijke pijn en niet weten kan zijn. Dit is een stoppen met zoeken en vechten, want alles mag er zijn.

Ontwaking: Focussen naar Essentie laat zien hoe makkelijk het is om je via het lichaam, denken en voelen te realiseert als bewustzijn. Dat is het ultieme geluk. Het is aan jou de taak om dit te herhalen. Ontwaking staat symbool voor de ervaring van GOD.

Groei: De vijf pijlers van de Authenticiteitcirkel en de groep laten je zien hoe persoonlijke groei vanzelf gebeurt en hoe je dit draagt in contact. Groei is complex en eindeloos. Groei staat symbool voor de persoonlijke ervaring van JEZUS.

Persoon van Zijn: De Persoon van Zijn is de integratie van God (non duaal, niet in de wereld) en Jezus (duaal, in de wereld).

 

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

 

Community building, Groei

Jordan Peterson – opstaan en verantwoordelijkheid nemen –

Het gaat niet om het nastreven van bliss of het loslaten van elk streven, dat zijn beperkende new age gedachtes

Deze professor uit Toronto heeft een visie en een helderheid waarvan ik geniet. Het is een combinanatie van intelligente inhoud en gebruik van moderne media. Hij kan fel en boos overkomen en de onderliggende boodschap is vooral positief. Deze man is in twee jaar enorm bekend geworden omdat hij met iedereen de dialoog aangaat. Het gaat ook over de vrijheid van meningsuiting.

Het is in zijn visie belangrijk om een krachtig normen en waardenstelsel te hebben van waar uit je handelt. Dit normen en waardenstelsel komt voort uit het integreren van de menselijke geschiedenis en je eigen schaduw. De geschiedenis en schaduw bestaan uit diepe biologische kennis van miljoenen jaren overleven.

Verantwoordelijk zijn is;
1.het lijden en de slechtheid in jezelf en de wereld aankijken
2.er iets aan doen door je hoogste normen en waarden te volgen
3.de waarheid spreken en de consquenties daarvan dragen

Daar komt zijn boodschap in de kern op neer. Dit raakt de pijlers en de schaduwdynamiek in de Authenticiteitcirkel. Alleen wanneer jij en ik onze verantwoordelijkheid nemen in de wereld ontstaat er een krachtige positiviteit in onszelf en de omgeving.

Iedereen heeft iets unieks wat hem stoort in de wereld; sta op en neem de verantwoordelijkheid om dat iets te verbeteren

Jordan Peterson stoort zich bijvoorbeeld aan het huidige universitaire systeem. Het is te links, zonder idealen en te duur. Jongeren wordt niet geleerd dat ze een verantwoordelijkheid hebben in het leven. Hij bouwt nu een online platform waarin mensen over de hele wereld tegen een lage prijs hun eigen studie kunnen vormgeven. Daarnaast houdt hij van het gesproken en geschreven woord in dienst van waarheid waarmee hij zijn visie de wereld in brengt.

Hij vertolkt een behoefte in de samenleving die gaat over; zingeving en verantwoordelijkheid. Hij combineert in zijn dialoog psychoanalyse,  met wetenschappelijke feiten en de consequenties voor politieke keuzes. Hij is vooral tegen totalitaire denkwijzen, omdat die een gevaar vormen voor de mensheid. Ze zijn rigide en daardoor niet in contact met onze natuurlijke (lichamelijke)  staat en de steeds veranderende realiteit. Hij legt de nadruk op de verantwoordelijkheid bij het individu. Elk indivdu is weer onderdeel van verschillende groepen en door waarheid te spreken wordt een netwerk beinvloed.

Hij is onder andere geinspireerd door Piaget die het lichaam als centrum neemt voor het begrijpen en bewegen in de wereld. Piaget beschrijft het proces van hoe de mens omgaat en zich ontwikkelt in steeds complex wordende situaties. Het basisidee is dat de mens met al zijn wijsheid de realiteit nooit kan snappen. Het kan wel modellen produceren die steeds meer begrip in zich dragen. Hij ziet het leven dan ook als een spel met veranderende regels. Die regels maken wij.  De hoogste moraal volgens Piaget is dat je uiteindelijk zelf nieuwe (maatschappelijke) regels formuleert. Dat is wat Jordan Peterson doet door het verleden (de natuur) en de hedendaagse wetenschap met elkaar te verbinden. Hier raakt het ook de theorieen van spiral dynamics en past hij in het hoofdstuk groei van de integrale theorie van Ken Wilber. Hij heeft het niet of nauwelijks over het hoofdstuk ontwaking, hoewel hij duidelijk ontwakinservaringen heeft gehad.

Lijden zonder betekenis is ondragelijk. Verantwoordelijkheid nemen voor jouw hoogste moraal is de oplossing.

Een andere inspator is Jung, Jung heeft een verbinding gemaakt van het spirituele door de verhalen van archetypes te vertalen. Archetypes zijn in essentie effectieve miljoenen jaren oude overlevingspatronen die door onze geest zijn omgezet in verhalen met karakters/personen. Het is een diepe vorm van kennis die we als mensheid zijn vergeten. Religie is een archetypisch verhaal wat dient om mensen een houvast te geven in het grote bekende.

Het idee God is samengesteld uit de overlevingsintelligentie uit de natuur

Ik denk dat deze behoefte aan zingeving, betekenis en er iets mee doen sterk leeft in de opkomende generatie. Depressie en suicide cijfers schijnen wereldwijd bij jongeren te stijgen op dit moment. Als ik naar mijn oudste dochter kijk die nu 22 jaar is zie ik die roep naar zingeving en antwoorden op de voorgrond. Het is waarschijnlijk niet voor niets dat Jordan Peterson het goed doet bij jongeren.

Alles is goed zoals het is, en alles moet veranderen

Hij raakt mij, omdat hij stevig zijn positie inneemt. Dat is een kracht die door het poldermodel en de hang naar sociale aanvaarding grotendeels onderdrukt wordt. Het streven naar gelijkwaardigheid heeft veel gebracht en loopt nu tegen zijn de schaduwzijde op. We zitten nu volgens mij in een ontwikkeling waarin verschillen en ongelijkheid er weer meer mogen zijn zonder de zorgzaamheid te verliezen. Laten we de gelijkheid van kansen en zijn meenemen in de volgende stap; er is verschil (in culturele normen en waardenstelsels, mannen en vrouwen, homos en hetero’s, etc) en hoe zetten we die verschillen in voor meer schoonheid, waarheid en goedheid in de wereld? 

Pijn is echt en daarom heeft omgaan met pijn te maken met zingeving en verantwoordelijkheid

Jordan Peterson gaat het gesprek in met een enorme feitenkennis en een gave om dit verbaal te uiten. Dit resulteert in de confrontatie van vastgelopen ideologieen. Een belangrijk aandachtspunt is dat hij aantoont dat er een grote schaduwkant in de mens zit die je dient te kennen. Dit is mogelijk door wat feiten te kennen over biologische dominantie hierarchie, Hitler, Stalin en recentelijke massamoordenaars. Door deze kanten in jezelf kennen kun je het beheersen.

Wat ontbreekt is het onderlinge gesprek over verantwoordelijkheid en zingeving

De pareto distribution is een kosmische wet die ook opgaat in de handel. Dit betekent dat er altijd een klein percentage mensen zal zijn met heel veel geld. Wat je ook bedenkt. Dit is een feit wat confronterend is in een normen en waardenstelsel waar iedereen gelijk en gelijke kansen zou moeten hebben. Alleen al de verspreiding van intelligentie is ongelijk. Gelijkheid is iets wat niet te bereiken is en toch is het waardevol om het na te streven. Wat is de (beste) manier?

Het streven naar gelijkwaardigheid mist een hierarchisch normen en waardenstelsel waardoor de leiding/richting dreigt weg te vallen. Een individu, organisatie of land krijgt richting door zijn of haar hoogste normen en waardenstelsel te volgen. Hierarchie is essentieel in onze overleving en langdurige hierarchien zijn meestal corrupt en werken slecht. Vandaar dat de vorm democratie werkt. Er wordt steeds gewisseld van hierarcie/partij. Hierarchie en dominantie op gebieden zoals macht, geld en competentie zijn waardevol wanneer ze niet doorslaan naar een totalitair regiem. De dialoog is belangrijk.

Behalve de inhoud maakt het veranderende media landschap onderdeel uit van zijn succes. De aandacht van mensen verplaatst zich van oppervlakkige berichtgeving naar diepgaandere manieren van nieuws. Dit is mogelijk gemaakt door allerlei nieuwe technieken zoals youtube kanalen.

Het gedachtegoed van deze man sluit aan bij mijn overtuigingen en vooral directe ervaring. In alle conceptuele ingewikkeldheid blijven mijn uitgangspunten staan; omgaan en transformeren van lijden (Focussen naar Essentie), mezelf ervaren als God (Zelfrealisatie) en de behoefte aan langdurige relatie (vijf pijlers te volgen van de Authenticiteitcirkel) zijn de basis voor een goed leven.

Community building, Groei

The Reinvention of Age

From aging tot saging

Connie Zweig is een therapeut en is bezig met het schrijven over ouder worden. Boek is op dit moment nog in wording. Onderstaande komt voort uit een situatie met een vriendin van haar die stervende is. Ze is bang om dood te gaan en Connie brengt haar naar haar innerlijke weten over de dood. Ze schrijft stukjes op Medium..

“Oh, a white eagle came to me on a shamanic journey.” She’s smiling now. “It’s a spirit guide I’ve been neglecting.”

“Can you ask it for guidance now?”

“It tells me that dying is like a shamanic journey, traveling away from the body, past my fears and the images those fears generate, toward another realm. I’ve done that; I know how to do that.”

“Anything else?” I ask.

“’Dying is safe,’ the eagle says,” as her body relaxes into the bed.

A few days later, she stopped talking and began to go in and out of awareness. She took her last breath in peace, with her best friend holding her hand. Every detail of her vision was enacted. As the boat carried her body out to sea, dozens of dolphins circled and leapt into the air.

To my surprise, I discovered that Jung called death a goal that’s being lived unconsciously in late life, that is, in the shadow. “If we listen to the quieter voices of our deeper nature, we become aware of the fact that soon after the middle of our life the soul begins its secret work, getting ready for the departure.”

In other words, the Shadow knows. Sherry’s dream was not unusual. A recent study of dreams in dying people confirms this observation. A team at Hospice Buffalo, N.Y., conducted interviews with 59 terminally ill patients to examine their dreams and visions and whether these could predict the timing of death. Their conclusion: As death neared, there was a dramatic increase in frequency, particularly in seeing dead loved ones. And these incidents brought inner peace, in contrast to delirium.

The study, reported in NextAvenue (Oct 26, 2015), found that 88% of patients had at least one dream or vision, and 99% believed they were real. Common themes included traveling, seeing loved ones, and being comforted by them.

Death is not a failure to the soul, then, as it is to the heroic ego. Rather, beneath the ego’s dread and foreboding, behind the fortress of denial, something in the shadow is preparing us for the end. This something is separate from our conscious will — but it’s purposeful, helping us to orient to the tasks of aging and death.

This something, I would add, is the soul’s evolutionary impulse or holy longing, which is carrying us to the great return. This something is not imagining Death as intruder, but as homecoming. When we align with it, we are aligning not only with the cycles of nature but with evolution itself.

So, there is an intimate link between our relationship to shadow and our relationship to death. This link is embodied in Hades, Greek god of the underworld, known as the Good Counsellor, who helps the dead cross the threshold to the afterlife. Hades teaches us to be quiet and listen to the inner voices that direct us to the gold buried beneath. Hades calls us to the depths, to our own underworld.

When we resist the call, we deny the shadow of death. In denial, the ego does not open to the preparation occurring in the shadow. In denial, we live as if we will never die. So, we fail to do life completion. We fail to become an Elder. We fail to cross over from role to soul. In denial, we die as if, in some ways, we never lived.

What if, instead, we were to open a channel of communication between ego and shadow so that the wall between them became more permeable? This, after all, has been our exploration with shadow-work. We have allowed the ego to recede and the silenced voices from the darkness to be heard. We have coaxed them gently into awareness and discovered their precious gifts.

Now, we meet the shadow of death, an impersonal force that is out of our control, with a purpose all its own. What messages might we hear in the whispers of Hades? What if we met Death as a counsellor? What if we released our heroic strategies to defy it — and instead coaxed Death to speak to us?

My dear, sweet friend heard the whisper of Death and heeded its call. An athlete only a few months ago, then a dying patient, Sherry also was an experienced meditator and student of Thich Nhat Hahn. She knew the deepest truth: Our individuality dies, our separateness dies. But the spiritual essence of who we are cannot be annihilated. Whether we view that as atoms, genes, ecosystems, the web of life, a reincarnating soul, or transcendent Spirit, we are That. And It is eternal.

This is an excerpt from my forthcoming book, The Reinvention of Age.

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

Community building

God is stilte en verlangen in beweging

Het start met jezelf realiseren als God en dan ervaar je de liefde in je relaties

Er zijn meerdere manieren om bij de realisatie van jezelf als God te komen. Bentinho gebruikt hier het vergeten van alles 2-5 seconde. Mooji heeft het symbool van al je gedachten en gevoelens (mind) achterlaten voordat je de ruimte in komt van zijn satsang. Ik gebruik het 10 minuten verblijven met je lijflijke sensaties (Focussen naar Essentie). Mantra’s zingen en andere rituelen waarbij het denken stopt brengen dezelfde ervaring. Jezelf ervaren als god of een vorm van eenheid zie ik als het beginpunt van leven in vrijheid. Dit stilte punt herinneren heeft zin, alleen al, omdat het een vorm van genot is.

De bron van lijden is de afwezigheid van verlangen

Ik was vandaag aan het nadenken over de Authenticiteitcirel. Wat is dat eigenlijk? Het heeft niet als doel om jezelf te realiseren als god, ruimte, stilte, etc. Het is het bewustworden en meebewegen op de collectieve en individuele herinneringsvelden. Zoals bij familieopstellingen waar je intuned op een systemisch veld van familie, organisatie of thema. In het afstemmen op dit soort gedeelde intelligentie zie ik dat heling en harmonie steeds weer de onderstroom is. Het dragen, uiten en volgen van verlangens geeft voldoening en geluk. Dat is het leven in dualiteit en dat is net zo goed een onderdeel van het leven als het verblijven in non duale verlangenloosheid. Ik zie dat mensen die een voorkeur voor het non duale ontwikkelen hun verlangens wegstoppen en ongelukkig worden. Je dient beide werelden en de wetten die erbij horen te kennen, anders ontstaat er een schaduwkant die vroeg of laat opbreekt.

Alles wat ik doe, realiseer en niet doe komt voort uit verlangen, verlangenloosheid hoort daar ook bij

Het ego is niet meer en ook niet minder dan een herinneringsveld van ervaringen uit het verleden. Een verinnerlijking van je relaties met je ouders is daar een groot onderdeel van. In de Authenticiteitcirkel komen al deze herinneringsvelden in contact met elkaar en wanneer we in de wij ruimte komen begint het zich uit te spelen. Dit kan allerlei onderdrukt materiaal wakker maken of iemand juist in die godsrealisatie brengen. Alles krijgt ruimte zoals het zich wil bewegen en uiten. Dat maakt het authentiek en eerlijk. Vooral avontuurlijk en spannend. En telkens weer zie ik dat het naar heling, helderheid en vrijheid beweegt. Ik heb dat in woorden vertaald als de behoefte aan langdurige zorgzame relaties. Deze behoefte of natuurwet geldt in de relatie met alles; mensen, dieren, planten, moleculen, planeten, sterrenstelsels, etc. Alles is verbonden vanuit een langdurige zorgzame relatie of liefde. De schaduw en niet liefde horen daar ook bij en het hele systeem komt vanzelf steeds weer tot rust als alles er voluit mag wezen.

Liefde is wat het universum doordringt en dat kun je ervaren in contact met anderen

Authenticiteitcirkel is een onderdeel of een manier om deze natuurwet te integreren in het samenleven van mensen. Het geeft een handvat om tot werkelijke community building te komen. Dit is een verlangen die ik veel mensen hoor uitspreken. In onze menselijke bewustzijnsontwikkeling zitten we in een fase waarin een sterke behoefte leeft van het wonen in bewuste leefgemeenschappen. Dit kan in groot verband of in familie verband. De vijf peilers zijn concreet, meetbaar en van ultieme helderheid om deze parel van samenzijn te faciliteren. Ik ken niets beters.

Door liefde te uiten ga je liefde ervaren

Community building

Retraite in Ibiza- De heling van de relatie met de dood – 20-25 mei 2019

Ben je klaar om lichamelijk en geestelijk te sterven en volledig te ontspannen?

Ferry Maidman en Tom van Huijstee nemen je mee op een innerlijke reis. Om dat onder ogen te komen wat je nog niet hebt aangekeken en/of hebt doorvoeld.

Je kunt het retreat gebruiken als overgangsritueel naar een volgende fase in je leven.

De Dood staat voor het onbekende en is een grote kracht die we vaak verstoppen of ontwijken.  Misschien had het nog geen prioriteit, te veel angst, weerstand of wat dan ook….

We werken voornamelijk fysiek voorbij de taal. Wanneer je meer pijn en angst kunt en durft te ervaren, kun je ook meer genot en vrijheid ervaren. We geven je handvatten om liefdevol bij je pijn en angst te zijn, zodat het transformeert. Tom & Ferry hebben beiden jarenlange ervaring met emotioneel werk.

Ingredienten;

Innerlijke rust.
Creativiteit.
Liefde

We werken van uit stilte.
Natuur.
Authenticiteit circles
Helende adem
Overgans ritueel
Vision quest
Ecstatic death dance.
Vreugde en nieuwssgierigheid voor het leven.

De dood is onvermijdelijk, ben je bereid om te sterven, en vriendschap te sluiten met deze grote kracht?

Dit alles in de natuur van Ibiza, waar ideeën en gevoelens over de dood worden belicht, verlicht en doorvoeld. Vanuit fysieke onmacht, opgeven en verval naar harmonie en energie om vol te leven of te sterven.

Geen wifi, Engels en Nederlands doorelkaar afhankelijk van de taal van de deelnemers.

Prijs 850 euro (exclusief vlucht).

Start 12.00 op 20 mei. Je kunt de 19e aankomen voor 35 euro.

Wil je meedoen? Betaal 200 euro aan op Nltrio2205083147 Tav Tom van huijstee met omschrijving: The death retreat.

Meer over de plek…

Opgeven en informatie (0651912693).

You will lose everything. Your money, your power, your fame, your success, perhaps even your memories. Your looks will diminish. Loved ones will die. Your body will fall apart. Everything that seems permanent is impermanent and will be smashed. Waking up means facing this reality with open eyes.  Experience will gradually, or not so gradually, strip away everything that it can strip away.

Meer inspiratie…

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht

Voer de volgende code in: captcha

 

Community building

Kennismakingszondag 23 juni 2019

Ontwaking en groei zijn twee verschillende aspecten van de Persoon van Zijn

Deze dag kun je kennismaken met mijn werk. Het is een dag met stilte, aandacht voor subtiele lichamelijke sensaties en vertraging. In de ochtend ik geef een Focussessie naar Essentie met iemand uit de groep en daarna gaan jullie in tweetallen oefenen. In de middag vertel ik  mijn ervaringen met de Authenticiteitcirkel  en gaan we het doen.

Dat wat jij bent is een voortdurende interactie van de binnenwereld met de buitenwereld.

De Authenticiteitcirkel is niet de zoveelste cursus. Het is in de praktijk brengen wat je tot nu allemaal hebt geleerd op het gebied van relaties en zelfonderzoek. Het is spannend, transformerend, confronterend en elke keer totaal anders. Je angst voor mensen verdwijnt en je krijgt zin om jezelf overal  in te brengen zonder masker. Het leven is een avontuur en jij doet mee!

Focussen naar Essentie is de meest directe manier om via een willekeurige dagelijkse context of sensatie tot volledige stilte en liefde te komen. Ik ken geen beter proces. Het includeert en transformeert psychoanalyse en oosterse religie. Wanneer je de stappen kan toepassen heb je altijd een weg naar heelheid en geluk.

Waar: Dirk Wittehof 15, Amsterdam.
Tel: 0651912693
Tijd:  9.30 – 16.00
Kosten: 50 euro

Lunch zelf meenemen en eventueel delen met de anderen.

Aanmelden: door 25 euro over te maken op NL 87 ABNA 0535232578 tnv Ferry Maidman. Prijs is inclusief twee korte uitgeprinte handleidingen.

Opgeven.

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht

Voer de volgende code in: captcha

Community building

Zingeving

Zingeving zit in het avontuur, de wereld in stappen

Gisteren was een geluksdag. In de ochtend belde er een zorgmijdende dakloze 24 jarige marrokaanse jongen op waar ik al een jaar mee bezig ben om hem in een opvang te krijgen. Hij is veelal psychotisch en agressief en komt veel in aanraking met politie. Meestal lukt het niet om de impulsiviteit van een dakloos iemand te matchen met de bureaucratische wachtlijsten, maar gisteren werkte alle organisaties mee met als resultaat dat hij gelijk kon wonen in de voorziening waar ik werk. Hij blij, ik blij.

In de middag kwam er een goed uitziende ietwat gereserveerde afrikaanse man tegenover me staan en keek me zwijgend aan. Ken je mij nog? Ik herkende zijn gezicht wel, maar ik wist niet waarvan. Hij vertelde hoe dankbaar hij was voor de hulp die ik hem tien jaar geleden had geboden. Hij kon zich nog elk detail herinneren. Waar hij woonde, dat ik hem spirituele boeken had gegeven, dat ik hem met de auto had helpen verhuizen, etc. Schijnbaar had ik hem van de straat gehaald en in een woning gezet. In die tijd werkte ik als coordinator in de Bijlmer. Ik kon me het vaag herinneren. Ik kom vaker mensen tegen die me zo aanspreken in de stad. Hij vertelde me dat hij tot op de dag van vandaag elke dag aan me denkt. Ik zag aan zijn gezicht dat hij het meende. Dat raakte me diep, die serieusheid waarmee hij het vertelde. Het was voor hem en mij dan ook een belangrijke ontmoeting. Er werd iets afgerond.

Het maakte me meer dan normaal bewust van het feit dat wat ik als werk zie voor sommige mensen levensveranderende ervaringen zijn. Ik ben werkelijk elke dag dankbaar dat ik voor dit werk betaald krijg. De langdurige zorgzame relatie die wij hebben voor dakloze mensen in dit land is een goede kant van onze verzorgingsmaatschappij. Die zorg is gebureaucratiseerd waardoor je het amper voelt als belasting betalende burger. Maar geloof me we helpen met zijn allen duizenden dakloze mensen per jaar.

Het dagelijkse leven met werk, gezin en wonen lijkt eenvoudig, maar is enorm complex. Wanneer je intelligentie iets beneden het gemiddelde of je hebt een moeilijke jeugd gehad dan is het opbouwen van een simpel leven bijna niet te doen. Wanneer je je lichaamssensaties niet kunt reguleren, kun je je relaties niet reguleren en dan heb je dus geen steun in je leven en geen werk. Om te werken voor een baas in een systeem moet je heel wat kunnen reguleren in jezelf.

Zingeving is iets van de persoon. Er is in de kern een behoefte om bij te dragen vanuit een langdurige zorgzame relatie. Zingeving heeft meestel te maken met in verbinding gaan met andere levende wezens (mensen, dieren, planten, aarde, etc) en daarin unieke waarde toe te voegen. Mijn inzicht is dat door goed contact te hebben met het centrum van het lichaam er vanzelf een uitdrukking plaats gaat vinden die in afstemming is met de omgeving (natuur, kosmos). Het lichaam is enorm belangrijk in ontwaking en persoonlijke groei.

Ik zie het geluk bij mensen die hun zielsstroom of zingeving hebben gevonden en het lijden van mensen die het niet kunnen vinden, niet zien of het idee hebben het niet te kunnen neerzetten. Ik zie dat ontwaking en bestemming bij iedereen in elk moment aanwezig is. De enige belemmering is dat mensen het niet lijken te herkennen. In de oefeningen die ik heb samengesteld begin je die ontwaakte ziel te herkennen en te zien dat het er altijd al was.

In mijn ervaring van bestemming was het belangrijk om een paar kernwoorden te vinden die volledig bij mij passen. Ze werken als een handvat. Door op een heldere manier naar je verleden te kijken komt de bestemming vanzelf bovendrijven en zie je dat je altijd al op het juiste pad zat. Ik heb in deze blog wat oefeningen verzameld die werken.

Community building, Groei

Integrale theorie

Ontwaken en groei zijn twee verschillende processen, beiden verdienen aandacht

Deze theorie is in de kern een conceptuele basis waarmee je alles wat er nu bekend is over menselijke kennis en percepties kunt plaatsen. Er zitten meerdere lagen in die je (waarschijnlijk) cognitief niet in een keer tot je kan nemen. Mijn ervaring met het bestuderen van de integrale theorie is dat het eerst veel weerstand en onbegrip met zich meebrengt. Het blijft me aantrekken, omdat het iets spiegelt wat ik mis in alles wat ik me tot nu toe eigen heb gemaakt.

Ik realiseer me bijvoorbeeld als bewustzijn en daarin is er geen binnen en buiten. Deze perceptie is vaak het hoogste doel in oosterse religies. Maar ik zie ook dat deze realisatie niets zegt over mijn persoonlijke volwassenheid of hoe ik in de wereld ben als persoon. Door een persoon en buitenwereld te ontkennen kom ik vroeg of laat in de problemen, simpelweg omdat er ook een perceptie is van een persoon in een wereld. De integrale theorie is de eerste theorie die ik tegenkom of begrijp die al mijn ervaringen een plek geeft.

De kern is dat mensen en culturen innerlijk blijven groeien naar een (steeds complexere) staat van heelheid. De realisatie van jezelf als Leegte, Bewustzijn of andere non duale benaming blijft hetzelfde en de persoon in de wereld groeit met de evolutie mee. Het bevat de kennis en ervaring van bewustzijnsstaten, groeifases en schaduwwerk, lijnen van intelligentie en een kwadrant van perceptie. Het is een theorie die een begin laat zien van een zich in dit moment ontwikkelende fase in de mensheid. Deze integrale visie is geen bedenksel, maar een reactie en/of een antwoord op de complexe situatie waarin we als mensheid zijn gekomen in de evolutie. Met deze theorie wordt nu een zaadje gelegd voor een enorme verandering waarvan we nog niet volledig kunnen zien hoe dat gaat uitpakken.

Het hele waking up, growing up en cleaning up is slechts een voorbeeld van een integrale visie op spirituele intelligentie

Kwadranten.
Ken Wilber onderscheid vier kwadranten of percepties in de ervaring. Elk moment speelt zich af in alle vier de kwadranten. Dit is belangrijk, omdat religies vaak verwijzen naar 1 kwadrant (ik-innerlijk).  Vanuit dit kwadrant zou je tot een conclusie kunnen komen dat er geen buitenwereld is (kwadranten ik/wij-buiten). Wanneer je de vierdeling begrijpt kun je de integrale kennis ook toepassen op andere vakgebieden; zoals economie, kunst, politiek, sociale wetenschappen, etc. Zie ondersteunende website.. De uitspraak alles is een illusie komt voort uit de perceptive van het eerste kwadrant. Wanneer je echter naar het de naar buitengerichte kwadranten kijkt die gaan over de objectieve waarneming van wat buiten het individu gebeurt klopt deze uitspraak niet. Culteren, natuur en organisaties ervaren we namelijk ook als echt en ze veranderen in allerlei opzichten van vorm.

De nieuwe dimensie wordt gezien vanuit heelheid

Religie en integrale groei.
Tot nu toe is er geen religie die een geupgrade geintegreerde visie heeft op spiritualiteit. In een geupgrade geintegreerde visie wordt rekening gehouden met de verschillende normen en waarden systemen van de persoon en de cultuur in deze tijd. De religie wordt bijvoorbeeld per land vertaald naar de behoefte aan culturele groei en de laatste wetenschappelijke inzichten. Naast de groei van mensen naar volwassenheid in een wereld vol uitdagingen is er ook de voorbereiding op ontwaken. Deze twee processen zijn verschillend en gaan samen. De grote religies zijn eeuwen geleden samengesteld met de inzichten van ontwaking, maar zonder de kennis van psychologische groei. Deze psychologische kennis is nog geen honderd jaar oud en dus relatief nieuw. In deze tijd zijn de grote religies eerder belemmerend in de psychologische groei dan vooruitstrevend. Dit geldt overigens ook voor populaire religies zoals Boedhisme en Advaita Vedanta.

Het is alsof we verdoofd en kreupel het universum binnen strompelen, doof en blind voor de vele manieren waarop God ons probeert te bereiken en aan te raken, tot ons probeert te spreken en ons wil doen Ontwaken. Een integrale spiritualiteit vereist dat we materie, ons lichaam en onze geest, onze ziel en de Geest in spirituele zin tegemoet treden in onszelf, onze cultuur en de natuur.

Wakker worden en volwassen worden (integratie van persoonlijke, collectieve en universele structuren binnen de ervaring van eenheid) zijn twee verschillende fenomenen. Je kunt jezelf helder realiseren als Kennendheid of God en niet volwassen zijn. Je kunt ook volwassen zijn en jezelf niet realiseren als Kennendheid of God. Inquiry, werken met de schaduw en integratie van perpectieven blijven noodzakelijk, omdat alles zich continu vernieuwd. De ontwikkeling van de menselijke geest is oneindig, omdat het zich steeds aanpast aan de nieuwe omstandigheden van de cultuur en de natuur. Tegelijk is het waar dat Bewustzijn of Brahman de ultieme werkelijkheid is.

Alles is Brahman

Ken Wilber heeft samen met anderen een kaart gemaakt waarmee je een vorm van spiritualiteit kunt ontwikkelen die in deze tijd past en voor iedereen toegankelijk is. De kaart bevat de volgende ingredienten; bewustzijnsstaten, lijnen van intelligentie (cognitief, moral, sexueel, emotioneel, relationeel, kinetisch,..), groeifasen (behoeftehierarchie van Maslov, Spiral dynamics, etc.), schaduwwerk en typologieen (enneagram, karakterstrukturen, man/vrouw).

Spiral Dynamics.
Spiral Dynamics wordt vaak genoemd als voorbeeld. Het geeft inzicht in het waardesysteem (drijfveren voor gedrag). Waardesystemen weerspiegelen de voorkeuren, overtuigingen en intrinsieke drijfveren van mens en cultuur. Ze verschillen per persoon en worden bepaald door iemands neurologische ‘bedrading’ (aanleg/opvoeding) en de perceptie van de levensomstandigheden. Intrinsieke drijfveren zijn sterk bepalend voor onze perceptie, ons denken, voelen, handelen en vermijden. Waardesystemen geven aan hoe mensen denken en waarom we doen wat we doen. Spiral dynamics wordt in de integrale theorie gebruikt, omdat het een uitgebreide beschrijving geeft die breed toepasbaar zijn. Kanttekening is wel dat dit alleen de groei van innerlijke waarden weergeeft. Er zijn ook andere lijnen van intelligentie en groei zoals; behoefte, cognitieve, beweging, muzikale, relationele, ego, etc. Elke lijn kan in een andere fase zitten in een mens. Zo kan het cognitieve sterk ontwikkeld zijn en de ego of relationele lijn niet.

Mijn inzicht is dat lichaamsbewustzijn een belangrijk aspect is in het ontwikkelen van de verschillende lijnen van intelligentie en ontwaking. Het lichaam is superintelligent en direct verbonden met alles en iedereen

Voorbeeld 1 Projectie.
Iemand die normen en waarden uit de blauwe meme heeft houdt van structuur en denkt in goed en fout. Dit is ook de werking van de innerlijke criticus. Wanneer iemand zich niet bewust is van die criticus wordt die zelfafwijzing geprojecteerd op deelnemers in de groep. De persoon heeft het idee dat hij/zij beoordeeld wordt. Door dit in het moment in de Authenticiteitcirkel te checken ontstaat er inzicht in hoe deze projecties werken waardoor er meer openheid en helderheid ontstaat in relationele processen.

Voorbeeld 2 Zingeving.
Zingeving in deze tijd is een behoefte van de persoonlijke structuur en heeft te maken met het van waarde zijn voor anderen. Dit komt in ieder geval voort uit de groene meme. Vanuit jezelf ervaren als Kennendheid of ontwaken speelt dit verlangen van zingeving niet. Toch zien we als inquiry groep dat deze fases of perspectieven zich afwisselen. Het doel van het alles omarmen en integreren is dat je als persoon totaal flexibel wordt en je in alle perspectieven kunt bewegen.

Voorbeeld 3 Veiligheid.
Ik observeer in de groepen dat het gevoel van onveiligheid en niet gehoord/gezien worden onder andere voortkomt uit het niet voelen, volgen en inbrengen van impulsen. Wanneer je beseft dat iedereen anders is en dat dit ook waardevol is wordt het steeds makkelijk jezelf in te brengen. Dit verschillend mogen zijn is vooral een waarde uit de gele meme. Door hiermee te oefenen in de Authenticiteitcirkel lukt het in het dagelijkse leven beter om jezelf uit te drukken. Dezelfde mensen die zich onveilig voelen kunnen zichzelf ook realiseren als Kennendheid. Door steeds van perspectief te wisselen ontstaat er bewegingsvrijheid en inzicht hoe de geest werkt. Zo kun je op verschillende manieren werken aan ontwaken en groeien.

Voorbeeld 4 Perspectiefwisseling.
In een Focussessie werken we vanuit een vorm van lijden, via het lijflijke gevoel naar een non duale essentie. We plaatsen het lijden en het verhaal vervolgens in deze non duale ervaring, waardoor het probleem met andere ogen wordt gezien. Deze perspectiefwisseling geeft allerlei inzichten. Onder andere dat de emotionele lading uit het lijden verdwijnt.

Groeistaten volgens psiral dynamics; overleven (beige), stamorde (paars), krachtig zelf (rood), absolute orde (blauw), ondernemend zelf (oranje), egalitaire orde (groen), geintegreerd zelf (geel) en wereldomvattende orde (turqoise).

Ontwaking.
Ontwaking geeft inzicht in de staten van bewustzijn (grove, subtiele, causale, absolute) en hoe je tot een eenheidsbewustzijn kunt komen waarin je jezelf ervaart als God, Kennendheid, Bewustzijn of andere non duale term.

Bewustzijnssaten; waken, slapen, dromen, getuige en eenheid/essentie.

In mijn bijeenkomsten is er aandacht voor ontwaking en groei. Ik noem het IK ben ik of de Persoon van Zijn. Hoe kun je als Kennendheid of Bewustzijn (kwadrant IK) tegelijk een uniek persoon (kwadrant WIJ) zijn in een wereld (kwadrant HET). Het verhaal dat alles illusie is slechts een perceptie uit het IK kwadrant. Iedereen ervaart bijvoorbeeld ook een echte buitenwereld met mensen daarin. Er zijn meerdere percepties die te verklaren zijn met de kennis van de vier kwadranten.

Niemand heeft 100% ongelijk, in elke theorie of perceptie zit iets van waarheid

Mijn observatie is dat wanneer iedereen actief meedoet er werkelijk verbinding ontstaat en mogelijkheden die voorbij het verstand gaan. Ik zie heling gebeuren en acties ontstaan die ik niet zou kunnen bedenken. De intelligentie van de turqoise meme is waanzinnig complex. Dit merk ik in de groepen zelf en ook in het sociale experiment van het OpenUP festival waar we jaarlijks met 700 mensen een week samen zijn. Dit festival wordt door zelfsturende teams opgebouwd. Het heeft het begin van  een holocratische organisatie.

In een holistische en systemische samenleving worden er besluiten genomen ten behoeve van het geheel. Werkelijke volwassenheid is het kunnen bewegen tussen en omgaan met deze verschillende waardesystemen. Dat is iets anders dan ontwaken.

In de integrale theorie wordt er erkent dat er een binnen en een buiten is. Mijn ervaring is dat wanneer ik mezelf binnen vrijer maak de buitenwereld rondom mij mee verandert. En andersom ook. Wanneer ik aandacht schenk aan iets buiten mij er ook iets in mij meeverandert. Een probleem kun je dan ook vanuit twee kanten benaderen. Het lijkt op het begrip van synchroniciteit. Alles is verbonden. Ik ben de interactie met de buitenwereld. 

Ik ben tot een aantal (praktische) conclusies gekomen om geluk en waarheid te ervaren. Naast het innerlijk transformeren van lijden is contact een belangrijke ingrediënt in mijn teaching. Mijn inzicht en ontvouwing op het gebied van het verspreiden van ontwaking en groei is dat alle wijsheid in de groep is. Ik ben de organisator van groepen en ben net zoals iedereen deelnemer. Wanneer iedereen zijn of haar kennis inbrengt ontstaat er een integrale wijsheid die ons allemaal verder brengt. Dat zie ik als de nieuwe verlosser, de nieuwe dimensie of de nieuwe religie. De groep in al haar verscheidenheid.

Iedereen kan iets doen, volg je hoogste inzichten

Vanuit het ontwaakte perspectief is er geen enkel probleem. Vanuit een groei perspectief voor de mensheid zijn er een heleboel uitdagingen. Ik zie de hogere vormen van memes uiteindelijk een duurzamere oplossing bieden voor het leven als mensheid. Je kunt in elke meme een non duale realisatie hebben. Een leraar zal waarden en normen verkondigen die horen bij zijn of haar groeifase. De integrale theorie geeft ook helderheid over het onvolwassen gedrag van sommige leraren. De ontwaking is helder en de groei is blijven steken. Het streven vanuit de integrale theorie is een integratie van de non duale realisatie en een psychische ontwikkeling in de kosmocentrische fase (geel en turqoise) en verder.

Alles is goed zoals het is en morgen moet het anders

Hier onder wat aantekeningen die voortkomen uit een van de videos. Wanneer je erdoor geraakt of geïnspireerd word is er genoeg te vinden op internet. Ken Wilber onderscheid verschillende soorten intelligentie zoals; muziek, beweging, taal, cognitief, spiritueel, etc. Dit noemt hij lijnen. Dan heb je de memes (niveaus) en de ontwakingsfases (staten). Dat zijn dus al drie dimensies waarin je kunt ontwikkelen.

Van een gevoel van te kort naar een gevoel van overvloed is de (innerlijke) verandering in de gevoelswereld van mensen die leven vanuit een integrale meme (geel en turqoise)

1.Ego centrisch/archaic-magic (ik tegen wij).
Wakker iemand in deze staat ziet zichzelf als het centrum en alleen gerealiseerd. Deze mensen kom je tegen in psychiatrie. Er is een magisch geloof dat de buitenwereld te beinvloeden is; vodoo, shamanisme, lopen over water en andere magische denkwijzen. Vijfentwintig procent van de mensheid zit in deze fase.

Eerste jaar van ontwikkelings psychologie.

Situatie in de wereld.
Zestig procent van de wereldbevolking is niet verder dan de rode meme (egocentrische staat van zijn). Dit betekent dat de innerlijke normen en waarden gericht zijn op zelfbescherming of bescherming van de eigen groep. Dit soort landen en groepen worden meestal economisch of militair gestraft. Dat is werken in het HET kwadrant, de omgeving. Wat vergeten wordt is om te werken met het IK kwadrant waarin de innerlijke normen en waarden van een cultuur naar een volgende meme kan bewegen. Een integrale visie geeft meer invalshoeken om maatschappelijke problemen op te lossen.

2.Etnocentrisch/mythic (mijn groep tegen de andere groep). 
Wakker iemand hier ervaart zich bijvoorbeeld als de redder van een bepaalde groep. Andere religies en denkwijzes worden buitengesloten en zelfs tegen gevochten. Denk aan de grote religies in deze tijd. Jezus is de enige redder. Mohamed is de enige redder. Je moet de andere groep overtuigen van jouw gelijk. Zeventig procent van de mensheid en religies zitten in deze lage ontwikkelingsstaat en worden daar gehouden door religie.

Vijf tot negen jaar in ontwikkelingspsychologie.

3.Worldcentric/plural-rationeel/integraal (alle groepen werken samen).
Iedereen is gelijk en heeft dezelfde (ontwakings) mogelijkheden. We groeien als mensheid nu meer in deze fase. Mensen die hierheen bewegen nemen afstand van klassieke religies en denkwijzes. Er wordt nu gezorgd voor alle mensen. Boedhisme is meer rationeel en technisch. Een religie voor iedereen. Dit is meer adolesentie. Dit is de postmoderne tijd die begon in de jaren zestig. Vijf procent van de bevolking is in deze staat.

Pubertijdfase in de ontwikkelingspsychologie (rond 20e jaar)

4.Kosmocentric/integrale (al het leven).
Hier is er zorg voor alle leven op de planeet. De integrale staat neemt alle fases mee in haar bewustzijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat niet iedereen gelijk is in zijn of haar ontwikkeling. Er is verschil en daar werk je mee.  Je ziet nu steeds meer deze denkwijze opkomt. Het oplossen van wereld problemen is ook niet perse vanuit compassie, maar ook vanuit een rationeel logistiek oogpunt. Mooie voorbeelden zijn de Biosfeer economie en The Venusproject.

Volwassenheidsfase in de ontwikkelingspsychologie (rond 35e jaar)

Sri Aurobindo beschreef een toekomstscenario waarin materie uiteindelijk de eigenschappen van de verlichting krijgt. Een volledige eenheid van spirit en materie. De mens is daarvan een voorbeeld (bewuste materie).

De mens reageert vanuit verschillende fases op verschillende invloeden. In oorlog zal een heel land naar de egocentrische overlevingsstaat kunnen gaan.

Er zijn niet meer vrouwen nodig in leiderschapsfuncties. Er zijn meer mensen nodig die zichzelf ontwikkelt hebben in de kosmocentrische staat

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

Community building

Innerlijk werk in de gevangenis

Een schitterende documentaire waarbij je ziet dat een langdurige zorgzame relatie in het moment het beste is wat je iemand kan geven in lijden. Het werk wordt gedaan door mensen die levenslang vast zitten en door burgers die zich geroepen voelen om innerlijk werk te doen.

Wanneer je de pijlers van de authenticiteitcirkel kent dan herken je de werking er van tijdens deze documentaire. Hier ook een link met Nederlandse ondertiteling..