fbpx
Browsing Category

Community building

Community building, Groei

Jordan Peterson – opstaan en verantwoordelijkheid nemen –

Het gaat niet om het nastreven van bliss of het loslaten van elk streven, dat zijn beperkende new age gedachtes

Deze professor uit Toronto heeft een visie en een helderheid waarvan ik geniet. Het is een combinanatie van intelligente inhoud en gebruik van moderne media. Hij kan fel en boos overkomen en de onderliggende boodschap is vooral positief. Deze man is in twee jaar enorm bekend geworden omdat hij met iedereen de dialoog aangaat. Het gaat ook over de vrijheid van meningsuiting.

Het is in zijn visie belangrijk om een krachtig normen en waardenstelsel te hebben van waar uit je handelt. Dit normen en waardenstelsel komt voort uit het integreren van de menselijke geschiedenis en je eigen schaduw. De geschiedenis en schaduw bestaan uit diepe biologische kennis van miljoenen jaren overleven.

Verantwoordelijk zijn is;
1.het lijden en de slechtheid in jezelf en de wereld aankijken
2.er iets aan doen door je hoogste normen en waarden te volgen
3.de waarheid spreken en de consquenties daarvan dragen

Daar komt zijn boodschap in de kern op neer. Dit raakt de pijlers en de schaduwdynamiek in de Authenticiteitcirkel. Alleen wanneer jij en ik onze verantwoordelijkheid nemen in de wereld ontstaat er een krachtige positiviteit in onszelf en de omgeving.

Iedereen heeft iets unieks wat hem stoort in de wereld; sta op en neem de verantwoordelijkheid om dat iets te verbeteren

Jordan Peterson stoort zich bijvoorbeeld aan het huidige universitaire systeem. Het is te links, zonder idealen en te duur. Jongeren wordt niet geleerd dat ze een verantwoordelijkheid hebben in het leven. Hij bouwt nu een online platform waarin mensen over de hele wereld tegen een lage prijs hun eigen studie kunnen vormgeven. Daarnaast houdt hij van het gesproken en geschreven woord in dienst van waarheid waarmee hij zijn visie de wereld in brengt.

Hij vertolkt een behoefte in de samenleving die gaat over; zingeving en verantwoordelijkheid. Hij combineert in zijn dialoog psychoanalyse,  met wetenschappelijke feiten en de consequenties voor politieke keuzes. Hij is vooral tegen totalitaire denkwijzen, omdat die een gevaar vormen voor de mensheid. Ze zijn rigide en daardoor niet in contact met onze natuurlijke (lichamelijke)  staat en de steeds veranderende realiteit. Hij legt de nadruk op de verantwoordelijkheid bij het individu. Elk indivdu is weer onderdeel van verschillende groepen en door waarheid te spreken wordt een netwerk beinvloed.

Hij is onder andere geinspireerd door Piaget die het lichaam als centrum neemt voor het begrijpen en bewegen in de wereld. Piaget beschrijft het proces van hoe de mens omgaat en zich ontwikkelt in steeds complex wordende situaties. Het basisidee is dat de mens met al zijn wijsheid de realiteit nooit kan snappen. Het kan wel modellen produceren die steeds meer begrip in zich dragen. Hij ziet het leven dan ook als een spel met veranderende regels. Die regels maken wij.  De hoogste moraal volgens Piaget is dat je uiteindelijk zelf nieuwe (maatschappelijke) regels formuleert. Dat is wat Jordan Peterson doet door het verleden (de natuur) en de hedendaagse wetenschap met elkaar te verbinden. Hier raakt het ook de theorieen van spiral dynamics en past hij in het hoofdstuk groei van de integrale theorie van Ken Wilber. Hij heeft het niet of nauwelijks over het hoofdstuk ontwaking, hoewel hij duidelijk ontwakinservaringen heeft gehad.

Lijden zonder betekenis is ondragelijk. Verantwoordelijkheid nemen voor jouw hoogste moraal is de oplossing.

Een andere inspator is Jung, Jung heeft een verbinding gemaakt van het spirituele door de verhalen van archetypes te vertalen. Archetypes zijn in essentie effectieve miljoenen jaren oude overlevingspatronen die door onze geest zijn omgezet in verhalen met karakters/personen. Het is een diepe vorm van kennis die we als mensheid zijn vergeten. Religie is een archetypisch verhaal wat dient om mensen een houvast te geven in het grote bekende.

Het idee God is samengesteld uit de overlevingsintelligentie uit de natuur

Ik denk dat deze behoefte aan zingeving, betekenis en er iets mee doen sterk leeft in de opkomende generatie. Depressie en suicide cijfers schijnen wereldwijd bij jongeren te stijgen op dit moment. Als ik naar mijn oudste dochter kijk die nu 22 jaar is zie ik die roep naar zingeving en antwoorden op de voorgrond. Het is waarschijnlijk niet voor niets dat Jordan Peterson het goed doet bij jongeren.

Alles is goed zoals het is, en alles moet veranderen

Hij raakt mij, omdat hij stevig zijn positie inneemt. Dat is een kracht die door het poldermodel en de hang naar sociale aanvaarding grotendeels onderdrukt wordt. Het streven naar gelijkwaardigheid heeft veel gebracht en loopt nu tegen zijn de schaduwzijde op. We zitten nu volgens mij in een ontwikkeling waarin verschillen en ongelijkheid er weer meer mogen zijn zonder de zorgzaamheid te verliezen. Laten we de gelijkheid van kansen en zijn meenemen in de volgende stap; er is verschil (in culturele normen en waardenstelsels, mannen en vrouwen, homos en hetero’s, etc) en hoe zetten we die verschillen in voor meer schoonheid, waarheid en goedheid in de wereld? 

Pijn is echt en daarom heeft omgaan met pijn te maken met zingeving en verantwoordelijkheid

Jordan Peterson gaat het gesprek in met een enorme feitenkennis en een gave om dit verbaal te uiten. Dit resulteert in de confrontatie van vastgelopen ideologieen. Een belangrijk aandachtspunt is dat hij aantoont dat er een grote schaduwkant in de mens zit die je dient te kennen. Dit is mogelijk door wat feiten te kennen over biologische dominantie hierarchie, Hitler, Stalin en recentelijke massamoordenaars. Door deze kanten in jezelf kennen kun je het beheersen.

Wat ontbreekt is het onderlinge gesprek over verantwoordelijkheid en zingeving

De pareto distribution is een kosmische wet die ook opgaat in de handel. Dit betekent dat er altijd een klein percentage mensen zal zijn met heel veel geld. Wat je ook bedenkt. Dit is een feit wat confronterend is in een normen en waardenstelsel waar iedereen gelijk en gelijke kansen zou moeten hebben. Alleen al de verspreiding van intelligentie is ongelijk. Gelijkheid is iets wat niet te bereiken is en toch is het waardevol om het na te streven. Wat is de (beste) manier?

Het streven naar gelijkwaardigheid mist een hierarchisch normen en waardenstelsel waardoor de leiding/richting dreigt weg te vallen. Een individu, organisatie of land krijgt richting door zijn of haar hoogste normen en waardenstelsel te volgen. Hierarchie is essentieel in onze overleving en langdurige hierarchien zijn meestal corrupt en werken slecht. Vandaar dat de vorm democratie werkt. Er wordt steeds gewisseld van hierarcie/partij. Hierarchie en dominantie op gebieden zoals macht, geld en competentie zijn waardevol wanneer ze niet doorslaan naar een totalitair regiem. De dialoog is belangrijk.

Behalve de inhoud maakt het veranderende media landschap onderdeel uit van zijn succes. De aandacht van mensen verplaatst zich van oppervlakkige berichtgeving naar diepgaandere manieren van nieuws. Dit is mogelijk gemaakt door allerlei nieuwe technieken zoals youtube kanalen.

Het gedachtegoed van deze man sluit aan bij mijn overtuigingen en vooral directe ervaring. In alle conceptuele ingewikkeldheid blijven mijn uitgangspunten staan; omgaan en transformeren van lijden (Focussen naar Essentie), mezelf ervaren als God (Zelfrealisatie) en de behoefte aan langdurige relatie (vijf pijlers te volgen van de Authenticiteitcirkel) zijn de basis voor een goed leven.

Community building, Groei

The Reinvention of Age

From aging tot saging

Connie Zweig is een therapeut en is bezig met het schrijven over ouder worden. Boek is op dit moment nog in wording. Onderstaande komt voort uit een situatie met een vriendin van haar die stervende is. Ze is bang om dood te gaan en Connie brengt haar naar haar innerlijke weten over de dood. Ze schrijft stukjes op Medium..

“Oh, a white eagle came to me on a shamanic journey.” She’s smiling now. “It’s a spirit guide I’ve been neglecting.”

“Can you ask it for guidance now?”

“It tells me that dying is like a shamanic journey, traveling away from the body, past my fears and the images those fears generate, toward another realm. I’ve done that; I know how to do that.”

“Anything else?” I ask.

“’Dying is safe,’ the eagle says,” as her body relaxes into the bed.

A few days later, she stopped talking and began to go in and out of awareness. She took her last breath in peace, with her best friend holding her hand. Every detail of her vision was enacted. As the boat carried her body out to sea, dozens of dolphins circled and leapt into the air.

To my surprise, I discovered that Jung called death a goal that’s being lived unconsciously in late life, that is, in the shadow. “If we listen to the quieter voices of our deeper nature, we become aware of the fact that soon after the middle of our life the soul begins its secret work, getting ready for the departure.”

In other words, the Shadow knows. Sherry’s dream was not unusual. A recent study of dreams in dying people confirms this observation. A team at Hospice Buffalo, N.Y., conducted interviews with 59 terminally ill patients to examine their dreams and visions and whether these could predict the timing of death. Their conclusion: As death neared, there was a dramatic increase in frequency, particularly in seeing dead loved ones. And these incidents brought inner peace, in contrast to delirium.

The study, reported in NextAvenue (Oct 26, 2015), found that 88% of patients had at least one dream or vision, and 99% believed they were real. Common themes included traveling, seeing loved ones, and being comforted by them.

Death is not a failure to the soul, then, as it is to the heroic ego. Rather, beneath the ego’s dread and foreboding, behind the fortress of denial, something in the shadow is preparing us for the end. This something is separate from our conscious will — but it’s purposeful, helping us to orient to the tasks of aging and death.

This something, I would add, is the soul’s evolutionary impulse or holy longing, which is carrying us to the great return. This something is not imagining Death as intruder, but as homecoming. When we align with it, we are aligning not only with the cycles of nature but with evolution itself.

So, there is an intimate link between our relationship to shadow and our relationship to death. This link is embodied in Hades, Greek god of the underworld, known as the Good Counsellor, who helps the dead cross the threshold to the afterlife. Hades teaches us to be quiet and listen to the inner voices that direct us to the gold buried beneath. Hades calls us to the depths, to our own underworld.

When we resist the call, we deny the shadow of death. In denial, the ego does not open to the preparation occurring in the shadow. In denial, we live as if we will never die. So, we fail to do life completion. We fail to become an Elder. We fail to cross over from role to soul. In denial, we die as if, in some ways, we never lived.

What if, instead, we were to open a channel of communication between ego and shadow so that the wall between them became more permeable? This, after all, has been our exploration with shadow-work. We have allowed the ego to recede and the silenced voices from the darkness to be heard. We have coaxed them gently into awareness and discovered their precious gifts.

Now, we meet the shadow of death, an impersonal force that is out of our control, with a purpose all its own. What messages might we hear in the whispers of Hades? What if we met Death as a counsellor? What if we released our heroic strategies to defy it — and instead coaxed Death to speak to us?

My dear, sweet friend heard the whisper of Death and heeded its call. An athlete only a few months ago, then a dying patient, Sherry also was an experienced meditator and student of Thich Nhat Hahn. She knew the deepest truth: Our individuality dies, our separateness dies. But the spiritual essence of who we are cannot be annihilated. Whether we view that as atoms, genes, ecosystems, the web of life, a reincarnating soul, or transcendent Spirit, we are That. And It is eternal.

This is an excerpt from my forthcoming book, The Reinvention of Age.

Community building

God is stilte en verlangen in beweging

Het start met jezelf realiseren als God en dan ervaar je de liefde in je relaties

Er zijn meerdere manieren om bij de realisatie van jezelf als God te komen. Bentinho gebruikt hier het vergeten van alles 2-5 seconde. Mooji heeft het symbool van al je gedachten en gevoelens (mind) achterlaten voordat je de ruimte in komt van zijn satsang. Ik gebruik het 10 minuten verblijven met je lijflijke sensaties (Focussen naar Essentie). Mantra’s zingen en andere rituelen waarbij het denken stopt brengen dezelfde ervaring. Jezelf ervaren als god of een vorm van eenheid zie ik als het beginpunt van leven in vrijheid. Dit stilte punt herinneren heeft zin, alleen al, omdat het een vorm van genot is.

De bron van lijden is de afwezigheid van verlangen

Ik was vandaag aan het nadenken over de Authenticiteitcirel. Wat is dat eigenlijk? Het heeft niet als doel om jezelf te realiseren als god, ruimte, stilte, etc. Het is het bewustworden en meebewegen op de collectieve en individuele herinneringsvelden. Zoals bij familieopstellingen waar je intuned op een systemisch veld van familie, organisatie of thema. In het afstemmen op dit soort gedeelde intelligentie zie ik dat heling en harmonie steeds weer de onderstroom is. Het dragen, uiten en volgen van verlangens geeft voldoening en geluk. Dat is het leven in dualiteit en dat is net zo goed een onderdeel van het leven als het verblijven in non duale verlangenloosheid. Ik zie dat mensen die een voorkeur voor het non duale ontwikkelen hun verlangens wegstoppen en ongelukkig worden. Je dient beide werelden en de wetten die erbij horen te kennen, anders ontstaat er een schaduwkant die vroeg of laat opbreekt.

Alles wat ik doe, realiseer en niet doe komt voort uit verlangen, verlangenloosheid hoort daar ook bij

Het ego is niet meer en ook niet minder dan een herinneringsveld van ervaringen uit het verleden. Een verinnerlijking van je relaties met je ouders is daar een groot onderdeel van. In de Authenticiteitcirkel komen al deze herinneringsvelden in contact met elkaar en wanneer we in de wij ruimte komen begint het zich uit te spelen. Dit kan allerlei onderdrukt materiaal wakker maken of iemand juist in die godsrealisatie brengen. Alles krijgt ruimte zoals het zich wil bewegen en uiten. Dat maakt het authentiek en eerlijk. Vooral avontuurlijk en spannend. En telkens weer zie ik dat het naar heling, helderheid en vrijheid beweegt. Ik heb dat in woorden vertaald als de behoefte aan langdurige zorgzame relaties. Deze behoefte of natuurwet geldt in de relatie met alles; mensen, dieren, planten, moleculen, planeten, sterrenstelsels, etc. Alles is verbonden vanuit een langdurige zorgzame relatie of liefde. De schaduw en niet liefde horen daar ook bij en het hele systeem komt vanzelf steeds weer tot rust als alles er voluit mag wezen.

Liefde is wat het universum doordringt en dat kun je ervaren in contact met anderen

Authenticiteitcirkel is een onderdeel of een manier om deze natuurwet te integreren in het samenleven van mensen. Het geeft een handvat om tot werkelijke community building te komen. Dit is een verlangen die ik veel mensen hoor uitspreken. In onze menselijke bewustzijnsontwikkeling zitten we in een fase waarin een sterke behoefte leeft van het wonen in bewuste leefgemeenschappen. Dit kan in groot verband of in familie verband. De vijf peilers zijn concreet, meetbaar en van ultieme helderheid om deze parel van samenzijn te faciliteren. Ik ken niets beters.

Door liefde te uiten ga je liefde ervaren

Community building

The death retreat in Ibiza 20-25 mei 2019

Ben je klaar om lichamelijk en geestelijk te sterven en volledig te ontspannen?

Ferry Maidman en Tom van Huijstee nemen je mee op een innerlijke reis om dat onder ogen te komen wat je nog niet hebt aangekeken en doorvoeld,

De Dood staat voor het onbekende en is een grote kracht die we vaak verstoppen of ontwijken.  Misschien had het nog geen prioriteit, te veel angst, weerstand of wat dan ook….

Nu is het de tijd en dit retreat staat symbool voor de confrontatie met DAT wat nog niet onder ogen is gezien of DAT wat nieuw is. Je kunt het gebruiken als overgangsritueel naar een volgende fase in je leven.

We werken voornamelijk fysiek voorbij de taal. Wanneer je meer pijn en angst kunt en durft te ervaren, kun je ook meer genot en vrijheid ervaren. We geven je handvatten om liefdevol bij je pijn en angst te zijn, zodat het transformeert. Tom & Ferry hebben beiden jarenlange ervaring met emotioneel werk.

Ingredienten;

Bij aankomst nemen we je telefoon af. We zijn de eerste dagen tussen de programma onderdelen in stilte met onszelf.

Er is een nacht Vision Quest, alleen op een plek in de natuur. Deze nacht sluit je af met een ritueel waarbij je je eigen (vorm van een) doodskist maakt en er in gaat liggen. Wat komt dat komt.

Er is een bijzondere exstatic death dance.

Schrijfopdrachten met zingeving als kern.

Er zijn meerdere Verbonden ademsessies, Authenticiteitcirkels, Focussessies, Meditatie, etc.

Zee, grotten, natuur.

Fun!

De dood is onvermijdelijk, ben je bereid om te sterven, en vriendschap te sluiten met deze grote kracht?

Dit alles in de natuur van Ibiza, waar ideeën en gevoelens over de dood worden belicht, verlicht en doorvoeld. Vanuit fysieke onmacht, opgeven en verval naar harmonie en energie om vol te leven of te sterven.

Maar dat maakt dan niet meer uit.

Geen wifi, Engels en Nederlands doorelkaar.

Prijs tussen 750 euro en 1000 euro afhankelijk van je kamer, exclusief vlucht.

Start 12.00 op 20 mei. Je kunt de 19e aankomen voor 35 euro.

Wil je meedoen? Betaal 200 euro aan op Nltrio2205083147 Tav Tom van huijstee met omschrijving: The death retreat.

Meer over de plek…

Opgeven en meer informatie (0651912693).

You will lose everything. Your money, your power, your fame, your success, perhaps even your memories. Your looks will diminish. Loved ones will die. Your body will fall apart. Everything that seems permanent is impermanent and will be smashed. Waking up means facing this reality with open eyes.  Experience will gradually, or not so gradually, strip away everything that it can strip away.

Meer inspiratie…

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht

Voer de volgende code in: captcha

 

Community building

Kennismaking dinsdagavond 15 januari 2019

Ontwaking en groei zijn twee verschillende aspecten van de Persoon van Zijn

Deze avond kun je kennismaken met mijn werk. Het is twee en een half uur met stilte, aandacht voor subtiele lichamelijke sensaties en vertraging. Ik geef een Focussessie naar Essentie met iemand uit de groep en daarna doen we een verkorte Authenticiteitcirkel.

Dat wat jij bent is een voortdurende interactie van de binnenwereld met de buitenwereld.

De Authenticiteitcirkel is niet de zoveelste cursus. Het is in de praktijk brengen wat je tot nu allemaal hebt geleerd op het gebied van relaties en zelfonderzoek. Het is spannend, transformerend, confronterend en elke keer totaal anders. Je angst voor mensen verdwijnt en je krijgt zin om jezelf overal  in te brengen zonder masker. Het leven is een avontuur en jij doet mee!

Focussen naar Essentie is de meest directe manier om via een willekeurige dagelijkse context of sensatie tot volledige stilte en liefde te komen. Ik ken geen beter proces. Het includeert en transformeert psychoanalyse en oosterse religie. Wanneer je de stappen kan toepassen heb je altijd een weg naar heelheid en geluk.

Waar: Dirk Wittehof 15, Amsterdam.
Tel: 0651912693

Dinsdagavonden
Tijd:
19.00 – 21.30

Aanmelden: door 25 euro over te maken op NL 87 ABNA 0535232578 tnv Ferry Maidman. Prijs is inclusief twee korte uitgeprinte handleidingen.

Opgeven.

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht

Voer de volgende code in: captcha

Community building

Zingeving

Zingeving zit in het avontuur, de wereld in stappen

Gisteren was een geluksdag. In de ochtend belde er een zorgmijdende dakloze 24 jarige marrokaanse jongen op waar ik al een jaar mee bezig ben om hem in een opvang te krijgen. Hij is veelal psychotisch en agressief en komt veel in aanraking met politie. Meestal lukt het niet om de impulsiviteit van een dakloos iemand te matchen met de bureaucratische wachtlijsten, maar gisteren werkte alle organisaties mee met als resultaat dat hij gelijk kon wonen in de voorziening waar ik werk. Hij blij, ik blij.

In de middag kwam er een goed uitziende ietwat gereserveerde afrikaanse man tegenover me staan en keek me zwijgend aan. Ken je mij nog? Ik herkende zijn gezicht wel, maar ik wist niet waarvan. Hij vertelde hoe dankbaar hij was voor de hulp die ik hem tien jaar geleden had geboden. Hij kon zich nog elk detail herinneren. Waar hij woonde, dat ik hem spirituele boeken had gegeven, dat ik hem met de auto had helpen verhuizen, etc. Schijnbaar had ik hem van de straat gehaald en in een woning gezet. In die tijd werkte ik als coordinator in de Bijlmer. Ik kon me het vaag herinneren. Ik kom vaker mensen tegen die me zo aanspreken in de stad. Hij vertelde me dat hij tot op de dag van vandaag elke dag aan me denkt. Ik zag aan zijn gezicht dat hij het meende. Dat raakte me diep, die serieusheid waarmee hij het vertelde. Het was voor hem en mij dan ook een belangrijke ontmoeting. Er werd iets afgerond.

Het maakte me meer dan normaal bewust van het feit dat wat ik als werk zie voor sommige mensen levensveranderende ervaringen zijn. Ik ben werkelijk elke dag dankbaar dat ik voor dit werk betaald krijg. De langdurige zorgzame relatie die wij hebben voor dakloze mensen in dit land is een goede kant van onze verzorgingsmaatschappij. Die zorg is gebureaucratiseerd waardoor je het amper voelt als belasting betalende burger. Maar geloof me we helpen met zijn allen duizenden dakloze mensen per jaar.

Het dagelijkse leven met werk, gezin en wonen lijkt eenvoudig, maar is enorm complex. Wanneer je intelligentie iets beneden het gemiddelde of je hebt een moeilijke jeugd gehad dan is het opbouwen van een simpel leven bijna niet te doen. Wanneer je je lichaamssensaties niet kunt reguleren, kun je je relaties niet reguleren en dan heb je dus geen steun in je leven en geen werk. Om te werken voor een baas in een systeem moet je heel wat kunnen reguleren in jezelf.

Zingeving is iets van de persoon. Er is in de kern een behoefte om bij te dragen vanuit een langdurige zorgzame relatie. Zingeving heeft meestel te maken met in verbinding gaan met andere levende wezens (mensen, dieren, planten, aarde, etc) en daarin unieke waarde toe te voegen. Mijn inzicht is dat door goed contact te hebben met het centrum van het lichaam er vanzelf een uitdrukking plaats gaat vinden die in afstemming is met de omgeving (natuur, kosmos). Het lichaam is enorm belangrijk in ontwaking en persoonlijke groei.

Ik zie het geluk bij mensen die hun zielsstroom of zingeving hebben gevonden en het lijden van mensen die het niet kunnen vinden, niet zien of het idee hebben het niet te kunnen neerzetten. Ik zie dat ontwaking en bestemming bij iedereen in elk moment aanwezig is. De enige belemmering is dat mensen het niet lijken te herkennen. In de oefeningen die ik heb samengesteld begin je die ontwaakte ziel te herkennen en te zien dat het er altijd al was.

In mijn ervaring van bestemming was het belangrijk om een paar kernwoorden te vinden die volledig bij mij passen. Ze werken als een handvat. Door op een heldere manier naar je verleden te kijken komt de bestemming vanzelf bovendrijven en zie je dat je altijd al op het juiste pad zat. Ik heb in deze blog wat oefeningen verzameld die werken.

Community building, Groei

Integrale theorie

Ontwaken en groei zijn twee verschillende processen, beiden verdienen aandacht

Deze theorie is in de kern een conceptuele basis waarmee je alles wat er nu bekend is over menselijke kennis en percepties kunt plaatsen. Er zitten meerdere lagen in die je (waarschijnlijk) cognitief niet in een keer tot je kan nemen. Mijn ervaring met het bestuderen van de integrale theorie is dat het eerst veel weerstand en onbegrip met zich meebrengt. Het blijft me aantrekken, omdat het iets spiegelt wat ik mis in alles wat ik me tot nu toe eigen heb gemaakt.

Ik realiseer me bijvoorbeeld als bewustzijn en daarin is er geen binnen en buiten. Deze perceptie is vaak het hoogste doel in oosterse religies. Maar ik zie ook dat deze realisatie niets zegt over mijn persoonlijke volwassenheid of hoe ik in de wereld ben als persoon. Door een persoon en buitenwereld te ontkennen kom ik vroeg of laat in de problemen, simpelweg omdat er ook een perceptie is van een persoon in een wereld. De integrale theorie is de eerste theorie die ik tegenkom of begrijp die al mijn ervaringen een plek geeft.

De kern is dat mensen en culturen innerlijk blijven groeien naar een (steeds complexere) staat van heelheid. De realisatie van jezelf als Leegte, Bewustzijn of andere non duale benaming blijft hetzelfde en de persoon in de wereld groeit met de evolutie mee. Het bevat de kennis en ervaring van bewustzijnsstaten, groeifases en schaduwwerk, lijnen van intelligentie en een kwadrant van perceptie. Het is een theorie die een begin laat zien van een zich in dit moment ontwikkelende fase in de mensheid. Deze integrale visie is geen bedenksel, maar een reactie en/of een antwoord op de complexe situatie waarin we als mensheid zijn gekomen in de evolutie. Met deze theorie wordt nu een zaadje gelegd voor een enorme verandering waarvan we nog niet volledig kunnen zien hoe dat gaat uitpakken.

Het hele waking up, growing up en cleaning up is slechts een voorbeeld van een integrale visie op spirituele intelligentie

Kwadranten.
Ken Wilber onderscheid vier kwadranten of percepties in de ervaring. Elk moment speelt zich af in alle vier de kwadranten. Dit is belangrijk, omdat religies vaak verwijzen naar 1 kwadrant (ik-innerlijk).  Vanuit dit kwadrant zou je tot een conclusie kunnen komen dat er geen buitenwereld is (kwadranten ik/wij-buiten). Wanneer je de vierdeling begrijpt kun je de integrale kennis ook toepassen op andere vakgebieden; zoals economie, kunst, politiek, sociale wetenschappen, etc. Zie ondersteunende website.. De uitspraak alles is een illusie komt voort uit de perceptive van het eerste kwadrant. Wanneer je echter naar het de naar buitengerichte kwadranten kijkt die gaan over de objectieve waarneming van wat buiten het individu gebeurt klopt deze uitspraak niet. Culteren, natuur en organisaties ervaren we namelijk ook als echt en ze veranderen in allerlei opzichten van vorm.

De nieuwe dimensie wordt gezien vanuit heelheid

Religie en integrale groei.
Tot nu toe is er geen religie die een geupgrade geintegreerde visie heeft op spiritualiteit. In een geupgrade geintegreerde visie wordt rekening gehouden met de verschillende normen en waarden systemen van de persoon en de cultuur in deze tijd. De religie wordt bijvoorbeeld per land vertaald naar de behoefte aan culturele groei en de laatste wetenschappelijke inzichten. Naast de groei van mensen naar volwassenheid in een wereld vol uitdagingen is er ook de voorbereiding op ontwaken. Deze twee processen zijn verschillend en gaan samen. De grote religies zijn eeuwen geleden samengesteld met de inzichten van ontwaking, maar zonder de kennis van psychologische groei. Deze psychologische kennis is nog geen honderd jaar oud en dus relatief nieuw. In deze tijd zijn de grote religies eerder belemmerend in de psychologische groei dan vooruitstrevend. Dit geldt overigens ook voor populaire religies zoals Boedhisme en Advaita Vedanta.

Het is alsof we verdoofd en kreupel het universum binnen strompelen, doof en blind voor de vele manieren waarop God ons probeert te bereiken en aan te raken, tot ons probeert te spreken en ons wil doen Ontwaken. Een integrale spiritualiteit vereist dat we materie, ons lichaam en onze geest, onze ziel en de Geest in spirituele zin tegemoet treden in onszelf, onze cultuur en de natuur.

Wakker worden en volwassen worden (integratie van persoonlijke, collectieve en universele structuren binnen de ervaring van eenheid) zijn twee verschillende fenomenen. Je kunt jezelf helder realiseren als Kennendheid of God en niet volwassen zijn. Je kunt ook volwassen zijn en jezelf niet realiseren als Kennendheid of God. Inquiry, werken met de schaduw en integratie van perpectieven blijven noodzakelijk, omdat alles zich continu vernieuwd. De ontwikkeling van de menselijke geest is oneindig, omdat het zich steeds aanpast aan de nieuwe omstandigheden van de cultuur en de natuur. Tegelijk is het waar dat Bewustzijn of Brahman de ultieme werkelijkheid is.

Alles is Brahman

Ken Wilber heeft samen met anderen een kaart gemaakt waarmee je een vorm van spiritualiteit kunt ontwikkelen die in deze tijd past en voor iedereen toegankelijk is. De kaart bevat de volgende ingredienten; bewustzijnsstaten, lijnen van intelligentie (cognitief, moral, sexueel, emotioneel, relationeel, kinetisch,..), groeifasen (behoeftehierarchie van Maslov, Spiral dynamics, etc.), schaduwwerk en typologieen (enneagram, karakterstrukturen, man/vrouw).

Spiral Dynamics.
Spiral Dynamics wordt vaak genoemd als voorbeeld. Het geeft inzicht in het waardesysteem (drijfveren voor gedrag). Waardesystemen weerspiegelen de voorkeuren, overtuigingen en intrinsieke drijfveren van mens en cultuur. Ze verschillen per persoon en worden bepaald door iemands neurologische ‘bedrading’ (aanleg/opvoeding) en de perceptie van de levensomstandigheden. Intrinsieke drijfveren zijn sterk bepalend voor onze perceptie, ons denken, voelen, handelen en vermijden. Waardesystemen geven aan hoe mensen denken en waarom we doen wat we doen. Spiral dynamics wordt in de integrale theorie gebruikt, omdat het een uitgebreide beschrijving geeft die breed toepasbaar zijn. Kanttekening is wel dat dit alleen de groei van innerlijke waarden weergeeft. Er zijn ook andere lijnen van intelligentie en groei zoals; behoefte, cognitieve, beweging, muzikale, relationele, ego, etc. Elke lijn kan in een andere fase zitten in een mens. Zo kan het cognitieve sterk ontwikkeld zijn en de ego of relationele lijn niet.

Mijn inzicht is dat lichaamsbewustzijn een belangrijk aspect is in het ontwikkelen van de verschillende lijnen van intelligentie en ontwaking. Het lichaam is superintelligent en direct verbonden met alles en iedereen

Voorbeeld 1 Projectie.
Iemand die normen en waarden uit de blauwe meme heeft houdt van structuur en denkt in goed en fout. Dit is ook de werking van de innerlijke criticus. Wanneer iemand zich niet bewust is van die criticus wordt die zelfafwijzing geprojecteerd op deelnemers in de groep. De persoon heeft het idee dat hij/zij beoordeeld wordt. Door dit in het moment in de Authenticiteitcirkel te checken ontstaat er inzicht in hoe deze projecties werken waardoor er meer openheid en helderheid ontstaat in relationele processen.

Voorbeeld 2 Zingeving.
Zingeving in deze tijd is een behoefte van de persoonlijke structuur en heeft te maken met het van waarde zijn voor anderen. Dit komt in ieder geval voort uit de groene meme. Vanuit jezelf ervaren als Kennendheid of ontwaken speelt dit verlangen van zingeving niet. Toch zien we als inquiry groep dat deze fases of perspectieven zich afwisselen. Het doel van het alles omarmen en integreren is dat je als persoon totaal flexibel wordt en je in alle perspectieven kunt bewegen.

Voorbeeld 3 Veiligheid.
Ik observeer in de groepen dat het gevoel van onveiligheid en niet gehoord/gezien worden onder andere voortkomt uit het niet voelen, volgen en inbrengen van impulsen. Wanneer je beseft dat iedereen anders is en dat dit ook waardevol is wordt het steeds makkelijk jezelf in te brengen. Dit verschillend mogen zijn is vooral een waarde uit de gele meme. Door hiermee te oefenen in de Authenticiteitcirkel lukt het in het dagelijkse leven beter om jezelf uit te drukken. Dezelfde mensen die zich onveilig voelen kunnen zichzelf ook realiseren als Kennendheid. Door steeds van perspectief te wisselen ontstaat er bewegingsvrijheid en inzicht hoe de geest werkt. Zo kun je op verschillende manieren werken aan ontwaken en groeien.

Voorbeeld 4 Perspectiefwisseling.
In een Focussessie werken we vanuit een vorm van lijden, via het lijflijke gevoel naar een non duale essentie. We plaatsen het lijden en het verhaal vervolgens in deze non duale ervaring, waardoor het probleem met andere ogen wordt gezien. Deze perspectiefwisseling geeft allerlei inzichten. Onder andere dat de emotionele lading uit het lijden verdwijnt.

Groeistaten volgens psiral dynamics; overleven (beige), stamorde (paars), krachtig zelf (rood), absolute orde (blauw), ondernemend zelf (oranje), egalitaire orde (groen), geintegreerd zelf (geel) en wereldomvattende orde (turqoise).

Ontwaking.
Ontwaking geeft inzicht in de staten van bewustzijn (grove, subtiele, causale, absolute) en hoe je tot een eenheidsbewustzijn kunt komen waarin je jezelf ervaart als God, Kennendheid, Bewustzijn of andere non duale term.

Bewustzijnssaten; waken, slapen, dromen, getuige en eenheid/essentie.

In mijn bijeenkomsten is er aandacht voor ontwaking en groei. Ik noem het IK ben ik of de Persoon van Zijn. Hoe kun je als Kennendheid of Bewustzijn (kwadrant IK) tegelijk een uniek persoon (kwadrant WIJ) zijn in een wereld (kwadrant HET). Het verhaal dat alles illusie is slechts een perceptie uit het IK kwadrant. Iedereen ervaart bijvoorbeeld ook een echte buitenwereld met mensen daarin. Er zijn meerdere percepties die te verklaren zijn met de kennis van de vier kwadranten.

Niemand heeft 100% ongelijk, in elke theorie of perceptie zit iets van waarheid

Mijn observatie is dat wanneer iedereen actief meedoet er werkelijk verbinding ontstaat en mogelijkheden die voorbij het verstand gaan. Ik zie heling gebeuren en acties ontstaan die ik niet zou kunnen bedenken. De intelligentie van de turqoise meme is waanzinnig complex. Dit merk ik in de groepen zelf en ook in het sociale experiment van het OpenUP festival waar we jaarlijks met 700 mensen een week samen zijn. Dit festival wordt door zelfsturende teams opgebouwd. Het heeft het begin van  een holocratische organisatie.

In een holistische en systemische samenleving worden er besluiten genomen ten behoeve van het geheel. Werkelijke volwassenheid is het kunnen bewegen tussen en omgaan met deze verschillende waardesystemen. Dat is iets anders dan ontwaken.

In de integrale theorie wordt er erkent dat er een binnen en een buiten is. Mijn ervaring is dat wanneer ik mezelf binnen vrijer maak de buitenwereld rondom mij mee verandert. En andersom ook. Wanneer ik aandacht schenk aan iets buiten mij er ook iets in mij meeverandert. Een probleem kun je dan ook vanuit twee kanten benaderen. Het lijkt op het begrip van synchroniciteit. Alles is verbonden. Ik ben de interactie met de buitenwereld. 

Ik ben tot een aantal (praktische) conclusies gekomen om geluk en waarheid te ervaren. Naast het innerlijk transformeren van lijden is contact een belangrijke ingrediënt in mijn teaching. Mijn inzicht en ontvouwing op het gebied van het verspreiden van ontwaking en groei is dat alle wijsheid in de groep is. Ik ben de organisator van groepen en ben net zoals iedereen deelnemer. Wanneer iedereen zijn of haar kennis inbrengt ontstaat er een integrale wijsheid die ons allemaal verder brengt. Dat zie ik als de nieuwe verlosser, de nieuwe dimensie of de nieuwe religie. De groep in al haar verscheidenheid.

Iedereen kan iets doen, volg je hoogste inzichten

Vanuit het ontwaakte perspectief is er geen enkel probleem. Vanuit een groei perspectief voor de mensheid zijn er een heleboel uitdagingen. Ik zie de hogere vormen van memes uiteindelijk een duurzamere oplossing bieden voor het leven als mensheid. Je kunt in elke meme een non duale realisatie hebben. Een leraar zal waarden en normen verkondigen die horen bij zijn of haar groeifase. De integrale theorie geeft ook helderheid over het onvolwassen gedrag van sommige leraren. De ontwaking is helder en de groei is blijven steken. Het streven vanuit de integrale theorie is een integratie van de non duale realisatie en een psychische ontwikkeling in de kosmocentrische fase (geel en turqoise) en verder.

Alles is goed zoals het is en morgen moet het anders

Hier onder wat aantekeningen die voortkomen uit een van de videos. Wanneer je erdoor geraakt of geïnspireerd word is er genoeg te vinden op internet. Ken Wilber onderscheid verschillende soorten intelligentie zoals; muziek, beweging, taal, cognitief, spiritueel, etc. Dit noemt hij lijnen. Dan heb je de memes (niveaus) en de ontwakingsfases (staten). Dat zijn dus al drie dimensies waarin je kunt ontwikkelen.

Van een gevoel van te kort naar een gevoel van overvloed is de (innerlijke) verandering in de gevoelswereld van mensen die leven vanuit een integrale meme (geel en turqoise)

1.Ego centrisch/archaic-magic (ik tegen wij).
Wakker iemand in deze staat ziet zichzelf als het centrum en alleen gerealiseerd. Deze mensen kom je tegen in psychiatrie. Er is een magisch geloof dat de buitenwereld te beinvloeden is; vodoo, shamanisme, lopen over water en andere magische denkwijzen. Vijfentwintig procent van de mensheid zit in deze fase.

Eerste jaar van ontwikkelings psychologie.

Situatie in de wereld.
Zestig procent van de wereldbevolking is niet verder dan de rode meme (egocentrische staat van zijn). Dit betekent dat de innerlijke normen en waarden gericht zijn op zelfbescherming of bescherming van de eigen groep. Dit soort landen en groepen worden meestal economisch of militair gestraft. Dat is werken in het HET kwadrant, de omgeving. Wat vergeten wordt is om te werken met het IK kwadrant waarin de innerlijke normen en waarden van een cultuur naar een volgende meme kan bewegen. Een integrale visie geeft meer invalshoeken om maatschappelijke problemen op te lossen.

2.Etnocentrisch/mythic (mijn groep tegen de andere groep). 
Wakker iemand hier ervaart zich bijvoorbeeld als de redder van een bepaalde groep. Andere religies en denkwijzes worden buitengesloten en zelfs tegen gevochten. Denk aan de grote religies in deze tijd. Jezus is de enige redder. Mohamed is de enige redder. Je moet de andere groep overtuigen van jouw gelijk. Zeventig procent van de mensheid en religies zitten in deze lage ontwikkelingsstaat en worden daar gehouden door religie.

Vijf tot negen jaar in ontwikkelingspsychologie.

3.Worldcentric/plural-rationeel/integraal (alle groepen werken samen).
Iedereen is gelijk en heeft dezelfde (ontwakings) mogelijkheden. We groeien als mensheid nu meer in deze fase. Mensen die hierheen bewegen nemen afstand van klassieke religies en denkwijzes. Er wordt nu gezorgd voor alle mensen. Boedhisme is meer rationeel en technisch. Een religie voor iedereen. Dit is meer adolesentie. Dit is de postmoderne tijd die begon in de jaren zestig. Vijf procent van de bevolking is in deze staat.

Pubertijdfase in de ontwikkelingspsychologie (rond 20e jaar)

4.Kosmocentric/integrale (al het leven).
Hier is er zorg voor alle leven op de planeet. De integrale staat neemt alle fases mee in haar bewustzijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat niet iedereen gelijk is in zijn of haar ontwikkeling. Er is verschil en daar werk je mee.  Je ziet nu steeds meer deze denkwijze opkomt. Het oplossen van wereld problemen is ook niet perse vanuit compassie, maar ook vanuit een rationeel logistiek oogpunt. Mooie voorbeelden zijn de Biosfeer economie en The Venusproject.

Volwassenheidsfase in de ontwikkelingspsychologie (rond 35e jaar)

Sri Aurobindo beschreef een toekomstscenario waarin materie uiteindelijk de eigenschappen van de verlichting krijgt. Een volledige eenheid van spirit en materie. De mens is daarvan een voorbeeld (bewuste materie).

De mens reageert vanuit verschillende fases op verschillende invloeden. In oorlog zal een heel land naar de egocentrische overlevingsstaat kunnen gaan.

Er zijn niet meer vrouwen nodig in leiderschapsfuncties. Er zijn meer mensen nodig die zichzelf ontwikkelt hebben in de kosmocentrische staat

Community building

Innerlijk werk in de gevangenis

Een schitterende documentaire waarbij je ziet dat een langdurige zorgzame relatie in het moment het beste is wat je iemand kan geven in lijden. Het werk wordt gedaan door mensen die levenslang vast zitten en door burgers die zich geroepen voelen om innerlijk werk te doen.

Wanneer je de pijlers van de authenticiteitcirkel kent dan herken je de werking er van tijdens deze documentaire. Hier ook een link met Nederlandse ondertiteling..

 

AuthenticiteitCirkel, Community building

We space en Zijnsbijeenkomsten

Heftige kwaadheid kan ook liefde zijn

In groepen is er een gezamenlijke energie en die kan zich vertalen in een sfeer, informatie of een (individuele) actie. Ik merk dat wanneer ik mij in die afstemming bevind ik dingen kan doen die ik in eerste instantie niet begrijp en achteraf gezien wel kan plaatsen.

In de authenticiteitcirkels ken ik de we space als een verbonden voelen met de groep en thema’s die bij verschillende mensen op hetzelfde moment opkomen. Ik zie ook dat er personen zijn die bijvoorbeeld de ingehoudenheid of spirituele correctheid van de groep verwoorden in chaotisch of geirriteerd expressief gedrag. Het is alsof de energie in de groep zichzelf wil zuiveren en dat dit door bepaalde personen die hiervoor gevoelig zijn gebeurt. Ik heb wel eens verhalen gehoord dat de mensen die wij in instituten vastzetten ook een dergelijke maatschappelijke rol kunnen vervullen. Dat begin ik nu te snappen doordat ik het in de groepen ervaar.

Het doet me denken aan Jezus die helemaal te keer gaat in de kerk, omdat het een commerciele markt is geworden. Het doet me denken aan UG Krishnarmurtie die te keer gaat tegen spiritualiteit en leraren.

Ik ben steeds meer benieuwd hoe deze afstemming met de we space werkt.  Ik merk bij mezelf steeds meer situaties waarin ik zelf het gevoel heb dat ik wordt overgenomen en mezelf dingen zie doen en hoor zeggen die voortkomen uit iets anders dan mijn persoonlijkheid. Persoonlijkheid zie ik dan als mij bekende gedachtenstructuren met bijbehorende gevoelens. Ik zou het kunnen zien als overgenomen worden door God of de energie die alles aanstuurt, maar dat klinkt romantisch en abstract. De werkelijkheid is soms rauw en plat. Op mijn werk kan ik ineens heftig worden, terwijl ik niet weet hoe dat precies zit. Ik zie wel dat het klopt. Er is een diep vertrouwen voor nodig om deze innerlijke impuls te volgen.

Het gaat om helderheid en alles ruimte geven. Liefde kan de vorm van woede hebben. Zachtheid heeft grenzen. De grens die de Dalai Lama voelt in het China en Tibet conflict. De Chinesen die niet toegeven en blijven onderdrukken. Compassie helpt misschien niet in alle gevallen. Vechten en confrontatie kunnen een intense liefde in zich hebben als het tot vrede leidt. Het is alleen heftig en de meeste mensen, waaronder ik, gaan het liever uit de weg. Toch merk ik dat ik die woede steeds meer kan toelaten en kan verwoorden. Het is pure kracht om niet werkende patronen te doorbreken.

In elke authenticiteitcirkel zie ik wel een persoon die deze patroon doorbrekende energie vertegenwoordigt. Deze persoon krijgt in eerste instantie veel weerstand, want het ziet er niet uit als liefde. Het ziet er uit als onrust, oordelend en niet afgestemd. Maar nu ik deze processen van dichtbij en in detail meemaak zie ik dat het pure liefde is. We hebben die scherpe doorklievende kracht ook nodig. Ik weet nog dat mijn leraar mij met de grond gelijk maakte. Ik ben haar nog steeds dankbaar.

Dikwijls voel ik het einde van deze revolutionaire energie, omdat in Nederland alle basisbehoeften grotendeels bevredigd zijn. Iedereen heeft zijn natje en zijn droogje. Waar ik de laatste tijd wel voel is dat gemis van echt contact en zingeving in onze cultuur. Dat leidt naar de-pressie en een leven aan de oppervlakte. Echte religie en Goddelijkheid zijn een taboe. Daar spreken we niet over, dat is gezweef. We kunnen nog veel meer naar ex-pressie op deze gebieden.

Mijn onderzoek is hoe ik optimaal stromend ben als persoon (lichaam, denken en voelen) in afstemming met de situatie waarin ik leef. Ik beweeg op dit moment meer en meer naar Zijnsbijeenkomsten. Ik bedenk niets meer. We zitten bij elkaar en gebruiken de peilers van de authenticiteitcirkel en we zien wel hoe het zich ontvouwt.

 

Community building, Werk

Het dagelijkse…

Verandering begint met dromen

De Kennendheid van wat je bent zal steeds verder doordringen in het dagelijkse leven. Misschien kun je jezelf voorstellen dat wanneer jij iets bent wat niets nodig heeft en geluk is in zichzelf dat al het streven stopt. Dat er een heldere aanwezigheid is wat niets verlangt en nergens heen gaat. Er is geen tijd en geen goed of fout. Er is Zijn.

Stel je voor dat iedereen zich dit realiseert. Dan is er een andere wereld, een andere samenleving. Er zal nog steeds werken, economie en productie zijn. Het accent zal echter verschuiven van eigen gewin naar geluk voor het geheel. Een andere denk en voel structuur van delen en werelds denken. Hoe kunnen we met zijn allen overleven op een prettige manier?

Wat heb je werkelijk nodig? Voedsel, onderdak en langdurige zorgzame relaties. Luxe en smartphones zijn optioneel. Er is niets mis met iedereen een smartphone de vraag is wel; waar heb je het uiteindelijk voor nodig? Op dit moment is het grotendeels een afleiding van diepgang en een verlengstuk van het oppervlakkige denken en voelen. Het geeft een idee van verbinding, maar in werkelijkheid is het een nieuwe vorm van dissociatie/vervreemding van het lichaam en elkaar. Wanneer er werkelijk vervullend contact is verdwijnt een groot deel van de behoefte aan deze soort technieken.

Wanneer er een genieten om niets in onze ervaring is gaan we spelen. De zware lading uit het denken verdwijnt en er is ruimte om te leven.

Werken wordt een activiteit van en voor het geheel. Het is een offer aan het leven. Ik zie voor me dat al het werk wat gedaan moet worden op een website staat en dat je vanzelf elke dag inspanning geeft aan iets waar je die dag zin in hebt. Alles is in overeenstemming met elkaar, er is een gezamenlijke geest die samen werkt. Informatie geeft de leiding. Wie heeft wat waar nodig? Zie hier uitgewerkt gedachtegoed….

Ik zie veel onderling contact en authenticiteit. Het is bekend dat criminaliteit en verslavingen voortkomen uit armoede en een gebrek aan liefdevol contact. We weten alles, er is alleen niet die Zelfrealisatie die nodig is om het gehele systeem te veranderen.

Tot die tijd zal ik de kennis en ervaring van Zelfrealisatie verspreiden en belichten. Het kan geen kwaad en ik doe het met liefde.

Community building

Zingeving

De meeste mensen lopen met zingevingsvraagstukken rond. Wat doe ik hier op aarde? Waarom kom ik mijn bed uit? Wat wil ik echt? Wat is mijn toegevoegde waarde in de samenleving? Hoe werkt het universum?

Ik vind zingeving in het omgaan met lijden en het hebben van langdurige zorgzame relaties. Beide aspecten komen voort uit mijn inzichten na Zelfrealisatie. Zelfrealisatie is voor mij de ervaring dat ik mijzelf ervaar als bewustzijn of het absolute. Deze ervaring is het einde van het zoeken naar wat dan ook. Daar is niets nodig. Vanuit die ervaring word ik steeds weer als mens (lichaam, denken en voelen) geboren. Als mens lijd ik en heb ik behoefte aan langdurige zorgzame relaties. Zo beweeg ik tussen de verschillende lagen of percepties van bewustzijn heen.

Het eenzijdig gefixeerd zijn op een gevoel van geluk of liefde werkt niet voor mij. Die ervaringen komen en gaan net als het lijden. De innerlijke houding die voor mij werkt is geen ja en geen nee zeggen tegen geluk en lijden. Dit lijkt minder moeilijk bij gevoelens van liefde, stilte of geluk, want dan is alles goed. Pas wanneer er lijden is ontstaat er een behoefte om hier iets mee te doen. Focussen naar Essentie is een handvat om een neutrale houding in het lijden te vinden, waardoor het gek genoeg veranderd in liefde, stilte of een andere Essentie. Dit is een eenvoudig innerlijke proces en daar ben ik toevalligerwijs achter gekomen.

Authenticiteitcirkel is een vorm waarin je leert hoe je langdurige zorgzame relaties kunt creëren en je kunt ervaren wat het je brengt om dergelijke relaties in je leven te hebben. Het gaat om echtheid, eerlijkheid, authenticiteit en liefde in het moment. Dit zijn aspecten in relaties die te oefenen zijn en ik niet geleerd heb gekregen in mijn leven. Door te reflecteren op vijf pijlers tijdens het contact in een groep ontstaan er diepe contact met jezelf en de ander. Een bijeffect is een heling van het menselijke systeem, omdat het liefdevolle contact in dit moment alle trauma heelt van het vroegere gebrek aan liefdevol contact.

AuthenticiteitCirkel, Community building

Vertrouw op wat er is

Wanneer ik volledig vertrouw op wat er is krijgt het leven betekenis. Het zorgt er namelijk voor dat ik er bij blijf en nieuwsgierig ben naar wat zich in mij of voor mij ontvouwt. Vanuit deze overgave krijg ik keer op keer inzichten over hoe het leven werkt. De kern is dat het altijd beweegt vanuit en naar heling, vrijheid en helderheid met als eindstation Zelfrealisatie.

Vanuit de gerealiseerde staat wordt alles ervaren zoals het is. Er is geen weerstand meer tegen welke ervaring dan ook. Er kan wel een lichamelijke of geestelijke weerstand zijn, maar die wordt ontvangen in iets ruimers, waardoor de lading er af gaat. Het leven wordt een moeiteloos ervaren en daarmee komt het in een flow. Wanneer alles voortdurend klopt zoals het is hoeft er niets anders, veranderd of geanalyseerd te worden. Het is zoals het is.

Wat voor mij werkt is al mijn patronen op tafel leggen en in contact brengen. Door er samen naar te kijken en vanuit nieuwsgierigheid te onderzoeken komt er laag voor laag helderheid. Dit vergt vertraging en een toepassen van de vijf peilers van de Authenticiteitcirkel.

Zijn met wat er is betekent niet dat ik niets doe. Het betekent namelijk ook dat ik mijn impulsen en gedachten volg. Deze zijn perfect afgestemd met het geheel. Ik begrijp veel dingen in het moment niet, maar zie wel steeds achteraf dat alles klopt. Die onbevangen en onschuldige houding in het leven maakt alles weer zoals een kind, maar dan bewust.

Ik ervaar mezelf vaak als klein bloemetje in een grasveld wat keer op keer vertrapt wordt door de wandelende mensen. En steeds beweeg ik weer langzaam terug naar een staande stand. Ik ben zoals ik ben en ik verspreid mijn subtiele geur. Sommige mensen genieten van deze geur en de meesten gaan er aan voorbij.

Bij veel mensen is de aandacht overmatig gericht op doelen, verandering, het nastreven van ideaalbeelden, succes en groothouden. Dat is een vermoeiende en soms verharde staat van zijn. Het is een houding vol vechten en wilskracht. Een voortdurend verzet tegen wat er is en wat zich wil laten zien. Zachtheid (in confrontatie) en kwetsbaarheid zijn een compas voor een leven in vrijheid en ontspanning.

Vrijheid en inzicht ontstaan in het ervaren van weerstand en vanuit nieuwsgierigheid blijven kijken naar wat zich wil laten zien. Dat vergt een vertrouwen ij wat er is. Deze houding oefenen we in het Focussen en Authenticiteitcirkel. Bij het Focussen is de aandacht naar binnen gericht en ervaar je dat in elke pijn kracht en vrijheid ligt. In de Authenticiteitcirkel is de aandacht op contact en verbinding gericht en ervaar je hoe een langdurige zorgzame relatie leidt naar liefde en een vrij persoon.

 

 

 

AuthenticiteitCirkel, Community building

De rauwe dagelijkse emoties worden gedragen in liefde

Wanneer de onderdrukking wegvalt is er ruimte voor echtheid en genialiteit

Het beeld wat ik nu heb van de authenticiteitcirkel is een veilige structuur, een ritueel waarin de groepsdynamiek zichtbaar wordt. Deze dynamiek staat symbool voor hoe we samen kunnen leven. Het grote verschil tussen de cirkel en het dagelijkse leven is dat alle vormen van onderdrukking voorzichtig los worden gelaten. Onderdrukking is er in vele vormen zoals; niet voelen, afwachten, aanpassen, niet delen van je binnenwereld, terug trekken, uit contact gaan, etc.

Een vrije groepsdynamiek heeft kenmerken van opstellingenwerk, lichaamswerk en satsang in zich. Wanneer iedereen afstemt op een fysieke laag voelt en doet iedereen in verbinding wat er nodig is in de groep. Er start een complex helingsproces.

Het lijkt er op dat mijn ontwikkeling op dit moment een integratie volgt van alles wat ik heb meegemaakt. Ik moet denken aan een visioen wat ik zeker zestien jaar geleden had en wat nog steeds de achterliggende drive is in alles wat ik doe. Een beeld vanuit mijn ziel.

Ik liep over straat en de lucht veranderde steeds van kleur. Van doorzichtig paars, blauw naar groen. Op straat was het een emotionele chaos. Overal waren er groepjes mensen die met elkaar communiceerde. In het ene groepje werd gehuild en het andere juist gelachen. Alles voelde transparant. Iedereen droeg kaartjes met zijn of haar beroep en die kon je met elkaar uitwisselen. Dan had je ineens een ander beroep. Een wereld vol emotie, verbinding en flexibiliteit. Een volledig los en levendig zijn. De authenticiteitcirkel heeft dit allemaal in zich.

Er is niet een stoppen van de impuls, maar een meegaan en in het onbekende terechtkomen

Ik heb ervaren dat wanneer we als groep onze emoties en de fysieke expressies die erbij horen leren uiten in het moment er een energie op gang komt die met een heldere intieme kracht een balans zoekt in het dagelijkse contact en actie. Ik kan deze kracht ook zien tijdens het werken op het OpenUP festival. Iedereen werkt daar vanuit zijn eigen inspiratie en dat heeft een ander effect dan werken om te (over)leven. Er ontstaan allerlei vormen van synchroniciteit en een intelligent groepsweten. Het is alsof er op een telepathische manier wordt gecommuniceerd. Wanneer je iemand wil spreken staat hij ineens voor je neus, als er een probleem ontstaat is er direct een oplossing. Voor het denken zijn die processen niet te begrijpen.

Hoe leef je vrij als bewustzijn in een lichaam? Hoe wordt een samenleving wanneer er niets meer wordt onderdrukt in het moment? Wat gebeurt er met een groep en individu als er met de culturele en persoonlijke conditionering wordt gebroken?

Door fysieke reacties in het contact te spiegelen ontstaat er een verdieping en rauwheid in het contact wat voorbij de mentale conditioneringen gaat. Het heeft iets dierlijke en tegelijk iets goddelijks. Daar is vertrouwen voor nodig. Vertrouwen dat mijn innerlijke impuls klopt en het vertrouwen dat de ander en de groep erbij blijft.  Alle aannames en emoties kunnen worden gedeeld. In dit contact is alles zichtbaar; pijn, verdriet, gevoelloosheid, totale overgave, bliss etc. De vijf peilers van de authenticiteitcirkel zijn het fundament in het geheel. Welke intense emotie of gek idee er ook verschijnt, er is liefde en aandacht voor in de groep. 

Community building

Weekend 29-31 maart

Data,
29-31 maart
7-9 juni
6-8 september
22-24 november

Samen met Geert Graveland verzorg ik weekenden die gaan over ZIJN. Een weekend uit het succesdenken, doelen en deadlines. Wat ontstaat er uit de eenvoud van aanwezigheid?

In een ontspannen situatie kan het lichaam zich herstellen.

De weekenden vinden plaats op de mooie boerderij van Geert in Dreumel. Door de ontspannen huiselijke sfeer en de intense workshops zijn het sterk transformerende weekenden. De ervaring van samen zijn met kinderen geeft een extra dimensie. We houden een goede balans tussen volwassenen en kinderen.

Prijs: 250 euro inclusief eten en slaapplek
Kind: 30 euro (er is oppas op zaterdag)
Weinig geld?: neem contact op voor een regeling

Programma. 

Vrijdag
19.00 aankomst (er is soep)
20.00 sharing en verbonden ademen

Zaterdag
8.00 gayatrie mantra
9.00 ontbijt
10.30 authenticiteitcirkel (gefaciliteerd door deelnemer uit de training zijnsgerichte begeleider)
13.00 lunch
14.30 stilte wandeling
17.00 zweethut
20.00 dinner

Zondag
8.00 gayatrie mantra
9.00 ontbijt
10.30 opstellingen
12.00 lunch
13.30 wat er nodig is
15.00 afsluiten

Zweethut (Geert).
In de zweethut treden we in de voetstappen van onze voorouders. De ceremonie komt uit verschillende tradities van natuurvolkeren o.a. Indianen stammen. Deze oude ceremonie is met grote zorgvuldigheid doorgegeven. We zitten in een heilige cirkel in de hut in contact met de elementen; het vuur, het water, de lucht en de aarde. Een verbinden met bron; met jouw natuur en essentie. We zingen, zijn stil en doorlopen de windrichtingen, de vier seizoenen (geboorte, groei, manifestatie en sterven). Het zitten op Moeder Aarde, de warmte van de rood gloeiende stenen, het voelen van de stroom, de ervaring van de duisternis om je heen en de aanwezigheid van spirits kunnen je een bijzondere ervaring bezorgen op spiritueel, emotioneel en gevoelsniveau. Een bijzondere en indringende ervaring, a new story!

Gayatrie mantra reciteren (Geert).
Mensen vanuit de hele wereld chanten deze bijzondere mantra. De mantra is een belangrijk onderdeel bij het proces van transformatie naar meer bewustzijn en heeft dezelfde vibratie als de natuur kracht. De mantra is het meest effectief in de originele taal: Sanskrit. Het is een van de oudste gebeden die bekend zijn. Zo oud als het licht. Dit gebed refereert aan de hoogste wijsheid en de intelligentie van de kosmos. Op die manier verlicht het ons besef over onze ware natuur. De Gayatri Mantra zuivert de chanter en het zuivert de luisteraar. Dit heilige gebed spiraalt door het hele universum, vanuit het hart van de chanter. En roept op tot ontwaken. Een enorm heerlijke innerlijke douche en een prachtige start van je dag!

Verbonden ademen (Ferry).
Verbonden ademen is een eenvoudige techniek waarbij je meer zuurstof inademt dan je normaal gesproken doet. Het geeft meer energie en integreert informatie in het lichaam. Bijeffecten zijn gezondheid en geestelijke helderheid.

Opstellingen (Geert).
Bert Hellinger is de grondlegger van dit werk. Tijdens dit weekend gaan we voornamelijk onderzoeken wat onze persoonlijke essentie is en hoe we dat in de wereld kunnen zetten. Wanneer je vanuit je essentie of zielstroom leeft ontstaat er kracht en geluk.

Wandelen.
Er is genoeg mogelijkheid om in stilte te wandelen langs de dijk.

OPGEVEN..

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht

Voer de volgende code in: captcha