fbpx
Browsing Category

Community building

Community building, Lijden

Mensen zijn moe van de huidige structuren

Stap in je dienend meesterschap en creëer mee

Wat de meesten van ons waarschijnlijk waarnemen in onszelf en in de wereld is dat we genoeg hebben van de huidige maatschappelijke structuren. Van nature leven we in groepen van maximaal tachtig mensen, dienen we een leider die we aanvaarden en leven we sober.

In de moderne tijd zijn al deze menselijke verhoudingen zoek geraakt. Door het internet hebben we de informatie over zeven miljard mensen, zijn we in het westen geïndividualiseerd geraakt en werken we in organisaties waarbij we ons aan leiders en structuren moeten aanpassen die we niet kiezen.

We hebben gaande weg onnatuurlijke vormen van samen zijn gemaakt. Een manier om daar mee om te gaan is minder gaan voelen. Een grote groep mensen is moe en wil iets anders.

Kunnen we nieuwe vormen van samen leven creëren waarbij menselijkheid de maat is? Wat voelt nu echt als familie?

Het lichaam geeft zelf aan door pijn en lijden dat er iets niet in balans is. We zijn slecht voedsel, beperkte sexualiteit, burnout, scheidingen, individualiteit als gewoon gaan zien, maar klopt dit allemaal wel?

De richting van en het verlangen naar verandering zal ieder voor zichzelf opvangen in zijn of haar eigen vakgebied en/of leven. Voor mij is dat onder andere de techniek focussen.

Vanochtend raak ik helemaal opgewonden over een nieuwe toevoeging aan de techniek focussen. Ik had al een deel rondom essenties en zelfrealisatie toegevoegd door focusvragen te formuleren die werken bij het ervaren in het lichaam. Nu ontstaat er een toevoeging van toekomst creatie vanuit wat er nu is. Het komt voort uit de U theorie. Door enkele eenvoudige vragen toe te voegen aan het focussen ontstaat er vanzelf uit de felt sense een visioen voor de toekomst. Tot actie komen zag Eugene Gendlin altijd als een blinde vlek in het focussen, omdat je na een focussessie in balans bent en er geen reden is om actie te ondernemen.

Deze ontwikkeling sluit ook aan bij de stroom van bewustzijn die steeds sterker wordt waarbij je als gerealiseerd individu in actie komt en start met co-creëren met het universum.

De nieuwe focusstappen integreren paradoxen zoals volledig in vrede zijn met wat er nu is, doen door niet te doen, volgen van visioenen en verlangens voor een betere toekomst, de velden ik-wij-non dualiteit, bewuste actie met intentie, er is geen doener en alles gaat zoals het gaat.

Deel, speel, werk, leef, realiseer jezelf als bewustzijn en laat actie ontstaan uit ruimere bewustzijnsvelden…

Een oefening die ik tegenkwam op internet;

Community building, Leiderschap, Werk

Deep listening en leiderschap

De toekomst is nu te zien

Tijdens de intervisie focusgroep doet iedere deelnemer een inbreng vanuit zijn of haar eigen vakgebied en koppelt dit aan de techniek focussen. Gisteren ging het over deep listening. Dit is een manier van luisteren vanuit het oneindige veld naar wat de toekomst nu is.

Het aansturen van organisaties (bedrijven, maatschappij, de wereld) wordt steeds complexer. De omgeving verandert voortdurend, er is veel diversiteit (multiculturele en omgeving aspecten), veel mogelijkheden en meningen. Een leider heeft een ander orgaan nodig om de richting te bepalen.

Een manier om aan te sturen is het luisteren vanuit het grotere veld. Vanuit deze stilte kan er zich een visioen, droom of gevoelsbeeld ontwikkelen die een richting geeft. Dit is dan niet een gevolg van het doordenken op oude structuren, maar een cocreatie met de oneindige creativiteit van het universum. Het beeld valt je toe. Een soort genade. Het universum communiceert informatie door bepaalde personen op bepaalde posites in de maatschappij of het bedrijf heen. Het enige wat je kan doen is je open stellen en ontvankelijk zijn.

De leider van dit moment kan diep luisteren vanuit een groter veld. Dit veld omvat het persoonlijke, het gezamenlijke en het onbenoembare. Tijdens het proces van deep listening ga je al deze gestructureerd velden af.

Vanuit de techniek focussen gezien zijn er vele raakvlakken met deep listening zoals de vertraging, het luisteren vanuit het grotere veld, het samen zijn, het ervaren en volgen van lichamelijke sensaties.

We hebben op basis van deze ervaring enkele nieuwe focusvragen opgesteld die we na de bodily shift/vragenfase kunnen integreren;

  • is er een beeld van de toekomst en wat is de felt sense daarbij
  • hoe ziet deze droom of visie er uit (wat zie je, wat ervaar je, wat ruik je)
  • wat zou de eerste stap kunnen zijn in het dagelijkse leven
  • wie zou je hierbij betrekken
  • is er iets wat tussen jou en deze toekomst in staat
  • hoe zou jij je voelen wanneer deze belemmering er niet zou zijn
Community building

Open UP festival en community 2016

Een onvergetelijke ervaring

Het Open UP festival bestaat alweer elf jaar en is een groeiende community. Mensen ontmoeten elkaar ook gedurende het jaar. Het is een doorlopend experiment waarbij in de zomer ongeveer zes honderd mensen een week bij elkaar komen en een tijdelijk dorp op en af bouwen met alles er op en eraan. Handen en voeten in de klei en tegelijk hogere waarden ervaren en in contact met elkaar brengen.

Workshops, samen eten, sharinggroepen, feesten, open podium, familie, sport, bezinning, theater, live muziek, geïnspireerd spreken…..

Dit jaar is het thema van het Open UP festival; a new story. Hoe kunnen we een nieuw verhaal voor onszelf en de mensheid schrijven en uitvoeren?

www.openupfestival.nl (een onderdeel van de Open UP community)

Community building, Werk

Business meets the street in Marokko (Sahara)

Offline en rauwe natuur maken de menselijke waarden zichtbaar

Business meets the street is een nieuw idee die de wijsheid van het straatleven en de natuur koppelt aan de wijsheid van het bedrijfsleven. Het leert leiders omgaan met diversiteit en in het moment inspelen op situaties. In deze tijd waarin informatie en de omgeving snel veranderd is het noodzakelijk om als leider vanuit innerlijke kracht en weten flexibel te zijn.

Het project bestaat uit een denk en doe tank van ondernemers en hulpverleners. Het initiatief komt voort uit de bevlogenheid en het netwerk van Rijk Smitscamp. We komen ongeveer om de maand bij elkaar om het product vorm te laten krijgen. Er zijn nu twee projecten met goed resultaat afgesloten en een derde is in voorbereiding. De verwachting is dat deze vorm van ervaringsleren goed aansluit bij de behoefte van leiders en ondernemers. Ik schrijf iets over de afgelopen week.

Het is veertig graden, geen douche, je slaapt met drie of vier personen tussen wat losse doeken, er is minimaal zes uur per dag harde wind en het zand zit overal; in je ogen, in je mond, in je kleding, etc. De enige dieren zijn een paar gieren en een schorpioen. Het is te heet voor de meeste vormen van leven. In het deel waar wij zaten, tegen de Algerijnse grens was ook nauwelijks water, omdat de regering een stuwdam heeft gebouwd om het nomadenleven te verbannen. Na drie dagen komt er vanzelf een vorm van uitputting en overlevingsdrift boven. Tegelijkertijd zijn alle telefoons en horloges ingeleverd en heeft niemand een idee van tijd. Er is veel wachten, rusten en onderling contact. In deze situatie was er ook een structuur van lichaamswerk, persoonlijke confrontatie en delen van elkaars levensverhalen. Alles rondom geld en status verdwijnt langzamerhand en het hoogste goed is water.

We zijn met tien ondernemers (minimaal een miljoen omzet), drie jongens die tijdelijk bij HVO-Querido wonen, acht nomaden en drie lichaamsgerichte coaches naar de Sahara in Marokko gegaan. Door onze levensverhalen te delen werd de menselijkheid zichtbaar en ontstond er een willen leren van elkaar.

De nomaden die alles delen en eenvoudig leven, omdat de rauwe woestijn dit van hen eist. De ondernemers die hun energie en visie kunnen omzetten in geld. De jongens van HVO-Querido die niets hebben op te houden, omdat ze op de bodem zijn geweest. De coaches die de intelligentie van het lichaam naar boven halen wat in het dagelijkse leven nauwelijks wordt gebruikt.

Een grote les was deze week bijvoorbeeld dat je niet tegen het advies van de lokale bevolking gaat lopen tijdens een heftige zandstorm. Wanneer er een zandstorm is ga je rusten, slapen. leg je jezelf neer bij de situatie. Wij gingen namelijk als groep toch wandelen, omdat er een programma was. Na afloop was de ervaringsleer dat in crisis en zware weerstand het goed is om alles stil te leggen en je even rustig te houden tot de storm over is. Steeds weer samen heroriënteren in de situatie. Maar ook van leiding wisselen, wie heeft op dit moment de juiste kennis en ervaring. Het lijken voor de hand liggende conclusies, maar wanneer je dit fysiek ervaart blijft het levendig bij je. Net zoals alle behoefte aan luxe weg is in de enorme hitte en water onbetaalbaar wordt. De waterflessen gingen van mond tot mond en alles werd zonder moeite gedeeld.

Werelden die normaal langs elkaar heen leven met elkaar confronteren geeft een enorme toegevoegde waarde. Voor mij zelf kan ik op dit moment zeggen dat het harde woestijnleven en de kwetsbaarheid van iedereen een diepe indruk heeft gemaakt. De menselijkheid en directheid van de ondernemers inspireert mij om meer met deze doelgroep te gaan werken.

Het dorpje Hamid en omgeving is arm. Er is weinig werk en de mannen moeten naar andere gebieden om geld te verdienen. De vrouwen zitten voornamelijk binnen en de kinderen krijgen weinig structuur. Naar school gaan is niet zo gewoon als bij ons. Tegelijk vallen de traditionele structuren door het steeds moderner wordende Marokko weg. Dit is wat een antropoloog zei die daar een half jaar rondtrekt op een ezeltje van dorp naar dorp. In ons project in de Bijlmer worden steeds meer Marokkanen aangemeld. Ik zie de problemen van het zweven tussen traditionele structuren en het vrije Nederland wel terug in hun overlevingsstructuren.

We gaan de komende tijd verschillende deelnemers interviewen waardoor we beter zicht krijgen op wat er nu eigenlijk is gebeurt. Het eerstvolgende project is een muziekfestival organiseren waarbij we ook weer bedrijven en jongens van HVO-Querido bij elkaar brengen. Dit keer in samen werking met Masterpeace. Een ander idee wat we willen uitwerken is hoe we geld bijelkaar kunnen krijgen om meer van dit soort projecten te actualiseren. We denken bijvoorbeeld aan crowdfunding door huis aan huis verkoop van onze visie dat het werkt om mensen te verbinden om verder te komen. Zo hebben de drie jongens van HVO-Querido alledrie praktische steun aangeboden gekregen van de ondernemers. Wanneer vriendschap ontstaat werkt alles anders.

Wat ik heb geleerd tijdens het werken met dak en thuisloze mensen en ex gedetineerden is dat ze rolmodellen en leiderschapsverhalen nodig hebben om weer perspectief te ervaren in het opbouwen van een plek in de maatschappij. Het zijn vaak mannen met hechtingsproblematiek en beperkte vaardigheden die de afhankelijkheidstrol goed kennen. De hulpverlening en uitkerende instanties leiden naar vormen van hospitalisatie en luiheid. Het durven en in actie komen is zelfreflexie is nodig, maar aanpakken en praktisch dingen neerzetten heeft veel meer impact in hun leerproces. Resultaten en successen ervaren brengt het vertrouwen in de zichzelf en de maatschappij weer in balans.

Wat we beginnen te zien dat het aanbieden van aanvullende ervaringen naast de reguliere hulpverlening trajecten versnelt en levensreddend kunnen zijn voor sommige cliënten. Wanneer een cliënt drie keer een verruimende ervaring is aangeboden veranderd er iets in zijn perceptie van de krachten en het perspectief wat hij heeft. Er komt ruimte en inzicht op een gezonde terugkeer in de maatschappij en er ontstaan oplossingen outside de hulpverlenings box. Zo heeft een cliënt die al jaren vastzat in zijn traject besloten om in een ander deel van Nederland te gaan wonen. Hij heeft deze maand een huis gekregen in Slagharen. Twee cliënten hebben een baan aangeboden gekregen omdat ondernemers iets in hen zien. Een andere cliënt is in een ver gevorderd stadium in het opzetten van zijn eigen kledinglijn. Ik denk dat deze weg pas in de kinderschoenen staat en dat het veel energie gaat kosten om dit goed en gestructureerd op te zetten en ik hoop dat HVO-Querido, de gemeente Amsterdam en ondernemers dit blijven ondersteunen.

 

 

Community building

Betekenis economie

Ik werk hier om gelukkig te zijn en geluk te bevorderen in mijn omgeving

Er vinden allerlei veranderingen plaats in het ondernemerschap. Na de crisis is de beweging van betekenisvol ondernemen aan het groeien. Betekenisvol ondernemen is actief waarde toevoegen aan het welzijn van de wereld. Steeds meer mensen zoeken betekenis en geluk in het werk. Winstmaximalisatie is uit de tijd. Winst maken hoort erbij, maar is niet meer de prioriteit.

Een impact maken in de wereld gaat niet snel. Aan de ene kant is de jongere generatie actief bezig met het verbeteren van de wereld. Aan de andere kant zijn ze misschien nog niet realistisch in de tijd en inzet die dat met zich meeneemt.

Oefening:

 

Community building, Werk

Kinderen vol leven

Ik kom naar school om gelukkig te zijn

De Japanse documentaire Children Full of Life schetst een portret van de eigengereide onderwijzer Toshiro Kanamori (zie foto) en zijn klas, vergelijkbaar met onze groep 7. Kanamori geeft les op een lagere school in Kanazawa, ten noordwesten van Tokio. Hij houdt er een bijzondere visie op onderwijs op na. Hij wil dat zijn leerlingen samen gelukkig zijn, en dat worden ze volgens hem door naar elkaar te luisteren en voor elkaar te zorgen.

Kanamori bereidt zijn leerlingen voor op het ‘echte leven’ door ze de waarde van verbinding, wederzijds respect, vriendschap en zelfreflectie bij te brengen. Hij leert ze naar zichzelf te kijken en van daaruit de wereld tegemoet te treden.

Een van de middelen die hij gebruikt is de notebook letter. Elke dag lezen drie leerlingen een brief voor waarin ze vertellen wat hen daadwerkelijk bezighoudt. Niets hoeven ze onbesproken te laten, ook hun grootste persoonlijke problemen niet. Júíst hun grootste persoonlijke problemen niet. Kanamori moedigt de kinderen aan hun emoties te laten zien en te delen. Zo zien we in de documentaire hoe een jongetje zijn brief voorleest, over zijn oma die zojuist is overleden. Zijn verhaal maakt veel los in de klas, ook andere kinderen herinneren zich de dood van een grootouder. Eén meisje, Mifuyu, barst in hartverscheurend snikken uit. De brief van haar klasgenoot doet haar denken aan de dood van haar vader, toen ze drie was. Ze heeft er nooit in de klas over willen vertellen, zegt ze, uit angst om anders dan de rest te zijn.

In plaats van de gemoederen te sussen, laat Kanamori het verdriet er helemaal zijn. Hij geeft bewust ruimte aan het probleem en vanuit daar ontstaat een grote kracht. De leerlingen praten en huilen met elkaar, ze troosten elkaar en voelen zich verbonden. En door haar ‘anders zijn’ met iedereen te delen, voelt Mifuyu zich meer één met de klas dan ooit. Meer info..

Community building

Manoj Bhargava

Een ondernemer die zijn geld, gezond verstand en gevoel van urgentie inzet voor een betere wereld. Hij concentreert zich op eenvoudige en toch baanbrekende ideeën op het gebied van energie, water en lichamelijke gezondheid. Kijk deze 45 minuten documentaire en laat je inspireren. Je kunt ook onderdeel worden van zijn inspiratie.

 

Community building

De nieuwe economie

We noemen de huidige economische situatie een crisis. Ik denk dat het realistischer is om te zeggen dat dit de nieuwe economie is. Alles verandert. We hebben jarenlang op grote voet geleefd. Wat een geschenk. Nu komt er een tijd van stilte.

Stilte is niet meer praten dan nodig is.

Stilte is niet meer consumeren dan nodig is.

Stilte is genieten van eenvoud.

Wat een geschenk.