fbpx
Browsing Category

Essentie

Absolute, Essentie

Onthechten gebeurt alleen als er iets beters tegenover staat

Ik zie dat mensen zich pas gaan onthechten van de ego structuur als er iets beters tegenover komt te staan. Iets beters is de non duale ervaring van essentie.

Wanneer je jezelf ervaart als een essentie zoals ruimte, liefde, leegte, kracht, etc. Onstaat de mogelijkheid om dat weer los te laten voor iets beters. Iets beters is hier het Absolute. Dat wat de essentie kent. Dat lijkt subtiel en abstract, maar het is wezenlijk en echt.

Hoe je tot de ervaring van Essentie en het Absolute komt heb ik vastgelegd in het Focussen naar Essentie. Simpel en eenvoudig, het werd ons alleen nooit vertelt of geleerd.

Essentie

De weg naar herstel en Zelfrealisatie verloopt via essentie

Hoewel Zelfrealisatie op zichzelf geen proces is, is de voorbereiding wel een proces. De voorbereiding is eerst de opbouw van een krachtig ego waarmee je het dagelijkse leven aan kunt en daarna een ego afbouw door de structuren te doorzien. In beide ontwikkelingsstadia zijn de ervaringen van non duale essenties noodzakelijk.

In de opbouw geeft essentie een diepe ervaring van de innerlijke goedheid, kracht en liefde. Deze directe ervaringen worden de kern van het ego in plaats van gevoelens van niet goed genoeg zijn en angst. In de afbouw worden de subtiele ervaringen van essenties de deur naar jezelf ervaren als bewustzijn. In essentie is de structuur van de ervaring ruimte en sereniteit zonder tijd, plaats en persoon. Dit is een geleidelijke overgang naar jezelf ervaren als ondefinieerbaar bewustzijn.

De voorbereiding is zoals het weven van een gedetailleerd kantwerk. Voor sommige mensen is het geneuzel en voor anderen oneindig interessant. Focussen naar Essentie en Authenticiteitcirkel voorzien in de behoefte van dit gedetailleerde werk en is niet voor iedereen geschikt, maar als het je raakt is het oneindig.

Essentie, Focussen, Ik ben

Concentratie in meditatie is de sleutel

Verblijf bij de conceptloze aanwezigheid (Ik ben) en alles wordt helder

Dit is de eenvoudige instructie die Sri Nisargadatta ons aanreikt voor Zelfrealisatie. Zelf duurde het mij op de een of andere manier jaren om uit te vinden wat de Ik ben is. Daarna kwam het voor mij aan om bij die conceptloze staat te blijven. Deze staat is er in de ervaring van elke non duale essentie. Er in verblijven vergt concentratie.

De beoefening is steeds weer opmerken van het afgeleid zijn en dan terug gaan naar de non duale essentie

Deze beoefening is simpel en kun je overal en altijd een paar minuten per dag doen. In meditatie thuis kun je het langere tijd doen. Wanneer je er na tien minuten lekker in komt gaat het vanzelf. Tijd en denken verdwijnen en er is een moeiteloos zitten. Deze beoefening creëert een achtergrond gevoel van sereniteit en stilte. Dit is de voedingsbodem voor Zelfrealisatie.

Zelfrealisatie komt vanuit mijn ervaring voort uit een verdere lichamelijke en mentale ontspanning in essentie

Als voorbereiding op deze meditatieve oefening heb ik het Focussen naar Essentie ontwikkeld. Zoals ik al zei duurde het mij enkele jaren om uit te vogelen wat de Ik ben was. Dit kan ik de deelnemers van mijn cursussen besparen. De Ik ben is overigens slechts een van de essenties waarin je kunt verblijven. Het is wel een essentie die de meeste mensen het makkelijkst herkennen. Toch kom ik in de praktijk tegen dat leegte, versmeltende liefde, kracht en onschuld ook veel voorkomende essenties zijn. Wanneer je dat niet van jezelf weet verlies je veel tijd aan het zoeken en herkennen van de Ik ben terwijl je de aandacht ook ergens anders op kunt richten.

Het zijn specifieke aanwijzingen die ik niet van mijn leraren geleerd heb gekregen. Door mijn interesse in Zelfrealisatie en lezen van verschillende boeken kwam ik zelf achter deze herhaling van eeuwenoude kennis. Ik richt de aandacht in mijn lessen rondom deze beoefening, omdat het mij erg geholpen heeft.

Ik ben DAT waarmee ik weet dat Ik ben

DAT is op niet te kennen, omdat het Kennendheid zelf is. Het eerste te kennen object in bewustzijn is de Ik ben. De Ik ben waarnemen verwijst daarom indirect en direct naar DAT. Ik ben en DAT gaan in zekere zin hand in hand.

Essentie, Focussen

Alchemie van het lichaam

Het is eenvoudig om gevoelens van stress zoals angst en verkramping om te zetten in liefde en rust. Dit wordt in alle religies en zelfhulpmethodes nagestreefd, alleen wordt de intelligentie van het lichaam vaak vergeten. Lichaamssensaties hebben een centrale rol in het transformeren van angst naar liefde. Er zijn steeds meer verwijzingen naar het denkvermogen van het lichaam (buik, hart, longen en keel). Focussen naar Essentie werkt met dit feit.

Focussen naar Essentie is een bewerking van Focussen van Eugene Gendlin. Focussen van Eugene Gendlin komt voort uit het bestuderen van succesvolle psychoanalyse trajecten. Het blijkt uit dit onderzoek dat wezenlijke verandering voortkomt uit een reflectie met het lichaam. Het brengt de natuurlijke flow en intelligentie van het lichaam weer op gang.

Focussen naar Essentie is niet nieuw. Het combineert eeuwenoude kennis met het hedendaagse inzicht over het lichaam. Het is no nonsense en concreet. Het is aan te leren in zes dagdelen. Lees het 25 pagina’s tellende instructieboekje om een idee te krijgen hoe het werkt of ga er direct mee aan de slag.

Het lijkt op mindfullness en meditatie en is wezenlijk anders, omdat het denkende vermogen van het lichaam stapsgewijs gebruikt wordt. Mijn ervaring met mindfullness en meditatie is dat je daarin jarenlang met dezelfde gevoelens en denkpatronen kunt blijven zitten, omdat er een paar essentiële stappen ontbreken.

Voor mij is Focussen naar Essentie niet de zoveelste techniek. Het is de kern in alle werkzame technieken. Er is niets meer nodig dan dit.

Essentie

Essentiële kwaliteiten

Essentie is geen object dat we ontdekken in ons innerlijke: het is onze Ware Natuur. De beleving en realisatie van Essentie is de centrale taak van spiritueel werk en spirituele ontwikkeling.

De verschillende Essentiële kwaliteiten
Hoe zou het zijn om toegewijd te zijn aan je eigen Essentie en meer in contact te staan met je eigen waarheid? Wanneer we ons afstemmen op onze innerlijke stroom van wijsheid en fundamentele goedheid, ontstaat er helderheid en moed om contact te maken met wat er is in onszelf en onze ervaring. Dit vraagt openheid, nieuwsgierigheid en moed om onze eigen gewoonten onder ogen te zien en te leven vanuit een moeiteloze staat van aanwezig zijn bij wat er is. Je leert te rusten in jezelf en je leert jezelf te ontmoeten en te kennen, ook in contact.

Essentiële ruimte.
Hoe zou het zijn om elke ervaring te verwelkomen en te laten zijn wat er is en om ‘ja’ te zeggen aan wat zich in jou wil ontvouwen? Als we deze Essentie ervaren voelen we ons open, ruim en vrij. Deze Essentie wist onze begrenzingen en zelfbeelden uit in de beperkingen van onze conditionering van het verleden. De vrije doorstroming van deze Essentiële kwaliteiten is nodig om je vrij en vervuld te voelen. Als je geen toegang hebt tot deze kwaliteiten kan je leven zwaar aanvoelen.

Essentiële kracht.
Als deze Essentie stroomt in ons lichaam voelen we ons krachtig, levenslustig en moedig. Deze Essentie geeft om het vermogen om met de uitdagingen en mogelijkheden van het leven om te gaan terwijl we ons krachtig, vermogend en enthousiast voelen.

Essentiële kracht is de moed om uitdagingen aan te gaan en je angsten tegemoet te treden. Het is het vermogen om een autonoom individu te zijn en het geeft je de kracht om afstand te nemen van de oude structuren die je binden en je eigenheid en je ontvouwen in de weg staan. Je voelt je vitaal, levendig en krachtig. Je pakt de koe bij de horens en je gaat de uitdagingen aan in je eigen proces en in de wereld rondom je. Het leven wordt een uitdagende reis als de Essentiële kracht in jezelf tot leven komt.

Essentiële Wil.
Als deze Essentie stroomt in onszelf geeft het een gevoel van innerlijke stevigheid, geworteld zijn en een gevoel van diepe innerlijke ondersteuning en gedragenheid. Deze kwaliteit stelt ons in staat om ons op ons ondersteund en op ons gemak te voelen en in contact te staan met ons Wezen te midden van het dagelijkse leven.

Het is een ontspannen vertrouwen wat ontstaat uit het contact met je eigen Wezen. Het is standvastig, gegrond, geduldig en het stelt je in staat om jezelf te engageren, discipline te ontwikkelen en moeilijkheden en uitdagingen te verduren.

Essentieel mededogen.
Als deze Essentie stroomt in ons lichaam voelen we ons omringd door vriendelijkheid, zachtheid en mededogen. Deze Essentie geeft ons het vermogen om onze innerlijke ervaring tegemoet te treden met liefdevolle vriendelijkheid en zachtmoedigheid.

Gaat over het vriendschap sluiten met je eigen pijn en lijden en je sluit vrede met jezelf en je persoonlijkheid. Het is het mededogen wat je in staat stelt om diep in je wonden af te dalen en jet mededogen heelt je pijn en je angst en weerzin tegen je pijn. Het is niet het emotionele medelijden, maar het stelt je wel in staat om mededogen en vriendelijkheid te ontwikkelen ten aanzien van anderen.

Essentiële vrede.
Als deze Essentie stroomt in ons lichaam voelen we een diepe vrede en een diep gevoel van intimiteit met onszelf, de ander en het bestaan. Deze Essentie veegt onze denkende en twijfelende geest uit en ons overmatig denken en het laat ons landen in de diepe vrede en rust.

Gaat over de ruimte van niet-weten en open zijn voor het mysterie van het leven. Het is de kwaliteit die je hectische gedachten tot rust brengt alsook de koortsachtigheid van je emoties. Het is de aanwezigheid van vrede en het toont je wat echt meesterschap is.

Essentiële vreugde.
Als deze Essentie stroomt in je lichaam voel je een gevoel van subtiele vreugde en lichthartigheid. Deze Essentie verlicht de zwaarte en zorgen van je hart en geeft je het vermogen om het leven te vieren en op een vreugdevolle manier in het leven te staan.

Het is de innerlijke zon die schijnt in jezelf en je in staat stelt om je leven op een lichte en vreugdevolle manier te leven. Het stelt je in staat om nieuwsgierig te zijn naar jezelf en het leven en het met open armen te omarmen. Het is de plaats waar je de zwaarte en ernst achter je laat en de depressieve zwaarwichtige stukken van jezelf en waar je de lichthartige onschuld opnieuw terugvindt in jezelf.

Van staat naar station.
Als je voor het eerst een bepaalde Essentiële kwaliteit ervaart is het net alsof je van iets nieuws proeft, je een blik werpt op een heel nieuwe werkelijkheid en je iets unieks ervaart in je lichaam.

Doorheen de tijd leer je de verschillende elementen kennen die de vrije doorstroming van een Essentiële staat tegenhouden zowel in je geest, je hart en je buik en lichaam.

Eenmaal een kwaliteit vrijelijk kan stromen in de totaliteit van je lichaam wordt het een station. We zijn dan in staat om de bepaalde Essentiële kwaliteit te ervaren als we er nood aan hebben. Bovendien rijst deze Essentiële kwaliteit vanzelf op en vult het ons systeem als we contact maken met iets wat ons herinnert aan deze kwaliteit, of als we er aan denken of er over spreken.

Als de verschillende Essentiële kwaliteiten een station worden wordt ons dagelijkse leven; dieper, rijker en vervullender.

Text overgenomen van Douwe Nutterts.

Absolute, Essentie

Waarom ben je nog verward over Zelfrealisatie?

Twijfelloosheid ontstaat in het heldere onderscheid van de drie percepties

De verwarring over je zelfrealisatie ontstaat, omdat je de ervaringen en daar uit voort vloeiende concepten van de verschillende percepties door elkaar haalt. Er zijn zoals ik het zie drie verschillende lagen tegelijkertijd aanwezig. Door de hechting aan de voorkeur op te geven voor elke laag ontstaat er vrijheid en werkelijk inzicht.

Ik ga de drie percepties kort beschrijven.

1.Lichaam, denken en voelen
Dit is de laag van lichamelijk genot nastreven en pijn vermijden. Dit mechanisme komt voort uit de drang om te overleven. Hier zit lijden, relaties, psychologie, maatschappelijk succes en alle andere duale percepties en thema’s in. Dit is de wereld van verhalen, drama, lichaam en persoon. Dit is niet beter of slechter dan de andere lagen. Het is een van de lagen die het meest in de ervaring komt en heeft bepaalde wetten van oorzaak en gevolg.

2.Essentie
Deze laag is non duaal en er is geen enkel probleem. Het idee of gevoel van persoon zijn is hier opgelost en er is ruimte en sereniteit. Het is een directe ervaring van essentie. Deze laag heeft een helende kwaliteit en is onderdeel van elke ervaring.

3.Absolute
De twee vorige lagen spelen zich af in iets wat je het Absolute zou kunnen noemen. Dit is het werkelijke inzicht in wat je bent. Het is een intuïtief en helder kennen van jezelf als iets wat voorbij bewustzijn, essentie en lichaam, denken en voelen is. Deze identiteit voelt aan als onverwoestbaar en schijnt voortdurend door in elke ervaring (wanneer deze is gerealiseerd). Het staat los van essentie en lichaam.

Wanneer je deze drie percepties of lagen in jezelf of als jezelf kunt vinden en onderscheiden ben je totaal flexibel. De aandacht beweegt zich vrij en kan in een fractie van een seconde van beleving wisselen. De verwarring ontstaat met name wanneer het Absolute zich identificeert met het lichaam, denken en voelen of als er een hechten is aan een voorkeur voor een van de percepties. De persoon raakt verward wanneer er een afkeuren van lijden is en een verlangen de bliss van essentie.

Hechting aan een voorkeur brengt verwarring

Laat elke hechting aan de voorkeur los en je bent volledig vrij. Er kunnen wel voorkeuren zijn, maar de hechting er aan geeft een probleem. Ik kan ook zeggen laat de voorkeuren telkens weer los en zeg JA tegen de ervaring zoals die nu is. Dat is makkelijk wanneer je de verschillende percepties herkent en weet hoe je kunt wisselen van perceptie. Dit kan, omdat je ze alledrie bent.

Tijdens het Focussen leer ik je hoe door deze drie lagen heen te bewegen. Deze flexibele persoon noem ik Persoon van Zijn.

 

Ego, Essentie

Basale innerlijke goedheid

Iedereen is in de basis goed. De vraag is misschien hoe kan ik dat direct ervaren? De aandacht is meestal gericht op wat beter kan en daarmee op gevoelens van te kort en gemis. Het lijkt dan alsof de basis bestaat uit minderwaardigheid of te kort. Dat is niet de waarheid. Het ervaren van de basale innerlijke goedheid is simpel. Door een kleine verschuiving van de aandacht verandert het mechanisme wat gericht is op te kort naar een perceptie van volledig geluk om niets. Dat is de basale innerlijke goedheid.

Met de vaardigheid Focussen zit je in tien minuten bij jouw basale innerlijke goedheid. Wanneer je dat voor het eerst ervaart gebeurt er nog niet zo veel. Het lijkt dan iets van toeval of een incident. Wanneer dit echter vaker gebeurt begint de verandering. Na de verwondering over de simpelheid van de weg naar deze innerlijke goedheid word je er verliefd op. En omdat het steeds weer gebeurt ontstaat er vertrouwen en inzicht. Het is ons nooit verteld dat het zo eenvoudig is om in die basale innerlijke goedheid te verblijven.

Eerst wordt de communicatie tussen het hoofd en het lichaam in gang gezet, daarna de communicatie tussen het lichaam en basale innerlijke goedheid of essentie.

De weg is steeds hetzelfde. Het is jezelf lichamelijk en geestelijk openstellen voor alles wat er op dit moment in jouw te ervaren is. Dat is een innerlijke houding waarin je alles begroet met een simpele ja. Wanneer je thuis bent in deze houding kom je steeds dieper in de ervaring van basale goedheid die je bent.

De simpele vraag; Kun je er ja tegen zeggen? doet wonderen. Dat wat je ervaart hoeft niet weg, te veranderen of milder gemaakt te worden.

Door steeds weer vanuit deze basis te ervaren, waar te nemen en te leven verandert de kwaliteit van je identiteit. Het wordt krachtiger, liefdevoller, zachter en helderder zonder reden. Basale innerlijke goedheid wordt de kern en achtergrond van je ervaring. Je bent het! Wanneer die innerlijke kern zich verstevigt heeft dat uitwerking op het lichaam, denken, voelen en gedrag. Het lichaam wordt gezonder, het denken eenvoudiger, het voelen evenwichtig en het gedrag wordt zorgzamer. Er is minder terughoudendheid en angst in contact. Alles wordt steeds simpeler, omdat er niets meer nodig is van buiten om je goed te voelen.

Stel je eens voor hoe je dan zou leven. Wanneer je steeds terug kan naar een gevoel van compleetheid en innerlijke perfectie verlopen keuzes en actie anders. Het wordt vloeiender en organisch. Er is een andere logica. Een logica van vertrouwen, overgave en een niet hechten aan resultaten, omdat er een innerlijk gevoel van geluk is.

Ik geef alleen aan dat het mogelijk is en ik laat het zien in mijn cursussen. Ik ben daar niet bescheiden over, omdat ik het keer op keer mee mag maken. Samen onderzoeken we hoe het nog simpeler (en stiekum nog sneller) kan. Uiteindelijk vervallen de vormen Focussen en Authenticiteitcirkel grotendeels, omdat het een staat van zijn wordt die elke seconde gebeurt. Het zij echter sterke vormen waarmee het voor iedereen toegankelijk wordt om het te ervaren en het over te dragen.

Absolute, Essentie

Ga voorbij succesdenken, lijden en essentie

Vandaag loop ik op mijn werk en heb duidelijk contact met de essentie kracht. Ik voel me sterk, fysiek onoverwinnelijk, vol zelfvertrouwen en doelgericht. Ik kan me herinneren dat ik tijdens mijn vakantie vorige maand vooral contact had met de essentie helderheid en intelligentie. Ik zag alle structuren van de persoonlijkheid in relatie met het collectieve gedachtegoed van de maatschappij en Zelfrealisatie. Ik kon deze helderheid omzetten in scherpe texten. Tegelijk weet ik voortdurend dat ik DAT ben wat aan deze ervaringen vooraf gaat.

Ik kan mijn ervaring grofweg in drie energievormen/categorieën onderscheiden;

1.Genot nastreven en pijn vermijden.
Hier vallen al mijn lichamelijke activiteiten onder zoals; verlangen, lijden, gedachtes, mediamieke inzichten, innerlijke sensaties, relaties, observaties, succesdenken, overleven, seksualiteit, etc.

2.Essentie.
Essentie is een verfijnde lichamelijke energie die non duaal of enkelvoudig is. Het is ook een een verfijnd waarnemingsorgaan. Het heeft altijd aanwezigheid (ik ben) en sereniteit (vorm van stilte) in zich. De vormen of smaken verschillen per moment. Voorbeelden zijn; versmeltende liefde, kracht, licht, wil, intelligentie, koninklijkheid, waarde, helderheid, etc. In deze ervaring/dimensie is er geen enkel probleem. Essentie is er elk moment en het ligt aan waar de aandacht is of jij jezelf ervaart als essentie. Beschrijving van enkele essenties..

3.DAT wat aan alles vooraf gaat.
Er is nog iets subtielers dan essentie wat moeilijk te verwoorden is. Ik zou het Zelf of Absolute kunnen noemen. De woorden dekken de lading niet. Het is DAT wat aan alles vooraf gaat. Het is onveranderlijk, onkenbaar en tegelijk kun je twijfelloos realiseren dat jij DAT bent.

Wanneer je als een essentie verblijft verdiept het zichzelf in DAT

Wat ik ben.
IK ben alledrie de energieën/categorieën tegelijkertijd. Het enige wat de beleving anders maakt is de plek van de aandacht (gefocust bewustzijn). Mijn oefeningen (Focussen en Authenticiteitcirkel) zijn gericht op het ervaren en spelen met alledrie de categorieën/energieën.Waar het om gaat is dat je als persoon of bewustzijn moeiteloos door alle drie de categorieën heen beweegt. Bewustzijn is creatief en vol leven. Het hechten aan een voorkeur voor een van deze categorieën zet het leven vast. Het is nodig om ze alledrie goed te kennen, te kunnen onderscheiden en er in te verblijven. Dat heeft oefening – in niet doen – nodig.

Kenmerken.
Elke categorie heeft zijn eigen kenmerken en die kun je niet door elkaar halen. Dat is handig om te weten, anders ontstaat er allerlei verwarring. Een veel voorkomende verwarring is bijvoorbeeld dat iemand zich niet goed genoeg voelt (categorie 1) en dan taal/kenmerken gaat gebruiken uit categorie 2 (alles is goed, er is geen probleem).

Wanneer ik lijd dan kan ik het uitzoeken op psychologisch gebied wat in de eerste categorie valt. Dan ga ik kijken naar patronen van wat we het ego zouden kunnen noemen.

Ik kan ook in een seconde als aandacht naar essentie. Daar stopt elk onderzoek. Dat heeft een totaal andere werking dan het uitzoeken van drijfveren in categorie 1.

Ik kan mijzelf ook onmiddellijk als DAT (wat aan het pijn en genot principe en essentie voorafgaat) realiseren. Van daar uit zijn de twee andere categorieën als een illusie, een droom.

De verplaatsing van de aandacht bepaalt je identiteit. Wanneer je weet hoe jezelf als essentie of als DAT realiseert verdwijnt de lading uit het lijden (en zelfs uit de vreugde). Dit heeft een ontspannend effect op het lichaam.

Het is bijvoorbeeld lastig om mijn dochter iets non duaals te vertellen als zij huilt wanneer ze iets niet krijgt. Dan kan ik beter iets vertellen over hoe verlangen zich opbouwt en dat het pijn geeft wanneer het niet ontladen kan worden door het verlangen te bevredigen. Hoe je omgaat met de onprettige sensaties in het lichaam.

Een ruzie met mijn vriendin kan ik over het algemeen beter in de eerste categorie bespreken door te luisteren, samen te vatten en door te vragen.

Ik kan wel zoiets als hebzucht of succesdenken uit de eerste categorie terugbrengen naar de onderliggende behoefte van versmeltende liefde. Het verlangen om meer dingen te hebben komt voort uit het vergeten zijn van de innerlijke versmeltende liefde. De ervaring alles te zijn.

Geluk komt voort uit een alchemistisch innerlijk proces. Wanneer je de energieën en vormen van identiteit leert kennen kun je er mee spelen en het transformeren.

Ik heb alles zo goed en kwaad als het kan uitgewerkt op mijn website en gratis boek. De oefeningen die ik aanbied dienen om de theorie en de ervaring te laten samenvallen. In de vaardigheid Focussen komen alle spirituele instructies terug die je maar kunt bedenken. Het is de kunst van de eenvoud.

Essentie, Focussen

Cursusdag Focussen en Meditatief Contact (zondag 20 augustus)

Geluk bevat altijd pure aanwezigheid.

Adres: dirk wittehof 15
Wanneer:
 zondag 20 augustus
Tijd: 9.30 – 16.30
Kosten: 50 euro
Aanmelden: door het bedrag te storten op NL 87 ABNA 0535232578 tnv F. Maidman

Het is een dag met veel stilte en vertraging.

Groepsfocussen.
In de ochtend doen we een groepsfocussessie waarbij iedereen via een persoonlijk thema met behulp van de felt sense naar een non duale essentie gaat.

Wezenlijk contact.
Vanuit de non duale ervaring onderzoeken we op een meditatieve manier of er beelden en verlangens zijn in het contact met anderen. Wat wil er door het lichaam, denken en voelen geleefd worden? We gaan ervaren hoe door wezenlijk contact geluk en speelsheid ontstaat. Er komt niets tussen jou en de ander in te staan.

Het is een effectieve en lichamelijke manier van satsang. Geschikt voor beginners en gevorderden.

Surrendered leadership.
In de middag gaan we als groep een kwaliteit of thema onderzoeken in overgave. Er is overgave naar ik structuur, wij structuur en het ondefinieerbare. Het is een vorm van satsang waarbij het lichaam als leraar wordt ervaren. Je zult onder andere gewaarworden dat je deel bent van een collectief bewustzijn en hoe jij daarin een actieve plek in kan nemen.

Door onder andere de felt sense en je voorstelling van de ander te benoemen ontstaat er wezenlijk contact. Dit voel je direct in je hart. Mijn ervaring leert dat deze oefening je hernieuwde richting en levendigheid geeft. Wanneer de tijd het toelaat gaan we een specifiek onderwerp wat leeft in de groep op een subtiele manier in contact volgen en onderzoeken.

Oefeningen van deze dag zullen je dagelijkse leven diepgaand verrijken en beïnvloeden. Er zitten elementen van focussen en circling in deze dag.

 

Essentie

Omvoelen

Volg het lichaam

Wanneer ik de kern neem van de zoektocht naar geluk s het te vereenvoudigen naar:
1.er is een verlangen naar waarheid of om te ontwaken
2.het verlangen smelt en verdwijnt (er ontstaat twijfelloosheid)
3.er is (meestal) een verlangen rondom iets doen in de wereld voor anderen

De het ontvouwen en verstillen van het verlangen kan jaren duren en allerlei vormen aannemen. Uiteindelijk is er een weten wat je bent en een niet weten hoe je er gekomen bent. Er lijkt geen weg naar geluk te zijn.

Er is een ervaren van onveranderlijke nu-heid. In deze nu-heid verwerkt het lichaam alle bewuste en onbewuste indrukken tot een lijflijke ervaring met daarin een volgende stap.

Essentie, Focussen

Psycho dynamiek (de drie ego’s)

Alles is er tegelijkertijd

Wat ik tegenkom tijdens focussessies is de aanwezigheid van drie ego’s (energetische structuren);
1.non duale essentie (zijn)
2.een verkrampt patroon (zelfafwijzing, onvolgroeid deel, terughoudendheid)
3.een gevoel over de verkramping (afwijzing van de zelfafwijzing)

De eerste is de onveranderlijke achtergrond die er al is in de baby staat. De laatste twee zijn altijd een resultaat van verinnerlijkte object-relaties met de ouder die als een energetische structuur in de vrije ruimte wordt opgebouwd. Door innerlijk “hallo” te zeggen tegen de dynamiek van deze drie ego’s mogen de lijflijke sensaties die ermee gepaard gaan er zijn en krijgt alles ruimte. In deze ruimte lossen object-relatie sensaties op en veranderen ze in non duale essentie. Het oplossen gaat gepaard met beelden, sensaties, inzichten en lichamelijke shifts. Het is een innerlijke alchemie. Een proces wat altijd op dezelfde manier werkt en in een focussessie zichtbaar wordt. In de non duale staat is de herkenning van jezelf als Kennendheid eenvoudig, omdat er rust is om deze subtiele perceptie te ervaren.

De zelfafwijzing komt voort uit het niet voldoende steunend aanwezig zijn van de ouder. Deze ervaring wordt verinnerlijkt en vormt de kern van het gevoelsidee van de persoon. De persoon voelt zich inadequaat, niet goed genoeg. Tijdens focussessies komt dit naar voren in bepaalde lichamelijke ervaringen.

De afwijzing van de zelfafwijzing is een dynamiek die probeert te helpen door het inadequate deel af te wijzen. Het heeft het verlangen om totaal onafhankelijk van anderen te kunnen zijn, omdat de ouder niet steunend was. Dit uit zich in een weerstand tegen het kwetsbare behoeftige afgewezen onvolwassen kinderlijke impulsieve deel in ons. Het drukt deze ervaring weg, zodat er geen hulp of contact nodig is. Dit is tegelijk een weerstand (angst) tegen echte hulp van buitenaf zoals een geliefde, therapeut of leraar kan bieden. Dus: de steun die zo gemist is in de jeugd, wordt niet opgezocht door het afwijzen van ego zwakte. Deze koppeling wordt niet vaak erkent.

Een andere kant is dat het alleen ervaren van het inadequate deel het gevaar in zich heeft om afhankelijk te worden van een autoriteit. Dat is ook niet gewenst. De wens is om langdurige samenwerkende relaties aan te gaan vanuit een evenwichtig functionerende innerlijke dynamiek. De druk van de buiten en binnen wereld aankunnen.

De afwijzing van de zelfafwijzing gebeurt meestal door iets wat wij de innerlijke kritikus noemen. Het geeft een valse kracht die probeert het inadequate deel van het ego op te heffen. Dit werkt niet, omdat ze met elkaar in gevecht komen. Deze dynamiek versterkt juist het gevoel van inadequaat zijn. Wanneer er geen ervaren is van deze dynamiek blijft het zich uitspelen. Dit kan een heel leven doorgaan. Door er bewust van te worden ontstaat de mogelijkheid om er “hallo” tegen te zeggen. Dit “hallo” zeggen is een subtiele lichamelijke vaardigheid en werkt rustgevend en inzichtgevend. Het lichaam weet namelijk ook precies hoe het zich goed kan voelen. Wat in de weg staat is de onwetendheid van deze specifieke ego dynamiek die zich in honderden manieren kan manifesteren. De kern is echter eenvoudig en altijd hetzelfde. Door dit helder te zien ontstaat er dis identificatie, onthechting en essentie.

De kracht van focussen is dat je de werkelijke lichamelijke/energetische dynamiek ervaart en de mentale inzichten daaruit voortkomen. Dat werkt vele malen beter dan vanuit mentale concepten iets proberen te voelen. Die verinnerlijkte dynamiek is ontstaan in een periode waarin alles lichamelijk gebeurde. Het lichamelijk her ervaren is de beste manier om alles weer te laten ontrafelen. Een extra kracht is dat het focusproces de verantwoordelijkheid en de groei bij de persoon zelf legt door het proces volledig bij de ander te laten en na afloop het lichaam te bedanken voor de informatie.

Essentie is een subtiele substantie die in het bewustzijn komt in rust. In deze rust is het makkelijker om jezelf als Kennenheid te ervaren. Zelfrealisatie zit in het steeds subtieler kunnen ervaren. Dat is de beweging die elke seconde plaatsvindt. Zelfrealisatie gebeurt elke seconde door lichaam, denken en voelen heen. Voor deze beweging heb ik een gestructureerde focusoefening ontwikkeld die aan te leren is. Mijn ervaring is dat mensen die jaren zelfonderzoek hebben gedaan door deze oefening ineens het licht kunnen zien.

Essentie

Persoon van Zijn

Jij bent persoonlijk bewustzijn

Ontwaking.
In elk lichaam huist een zuiver verlicht persoon. Dit kun je direct ervaren. Het is een heldere aanwezigheid met een intiem gevoel van eigenheid. Het is transparant en daarom misschien moeilijk te herkennen of te ervaren in eerste instantie. Deze persoon is gemaakt van essentie en is doordrongen van onpersoonlijke diepte. Het Absolute zou je kunnen zeggen. Ik noem het IK ben ik. Het onpersoonlijke bewustzijn is tegelijkertijd intiem persoonlijk.

In de ultieme stat van ontwaking is er geen binnen of buiten. Alles is een geheel.

In elk lichaam is er iemand met een dergelijke diepte. Wanneer deze persoonlijke essentie niet gekend wordt zijn de verlangens van deze persoon meestal niet helder. Een persoon die zich in het lichaam realiseert dat hij of zij bewustzijn is voelt zich levendig, fris, ontvouwend, verbonden met alles, doorzichtig en onveranderlijk. Moeilijk te verwoorden.

Groei.
Naast de ontwaking die in elke groeifase mogelijk is bestaat er zoiets als de structuren tussen mensen. Ontwaking is vooral van de eerste persoon (ik). Groei heeft te maken met een verandering van perceptie; ik, naar jij, naar wij, naar het en overstijgend. Elke persoon en cultuur doorloopt een ontwikkelingsproces van egocentrisch, etnocentrisch, multicentrisch en kosmocentrisch.

In groei zijn er verschillende perspectieven zoals binnen, buiten, ik, wij, het en het universum

De Persoon van Zijn ontvouwt zich vanuit Zijn. Het is eindeloos. De persoon van zijn is onveranderlijk vrij en voortdurend in proces met anderen, de omgeving en het universum. Zien, aanvaarden, dragen en volledig tot je nemen is de verandering naar vrijheid. En daar hoef je niets voor te doen. Ontspannen is genoeg en dat is in feite ook een niet doen.

Ego, Essentie

Focussen, tijd en transpersoonlijke psychologie

De beleving van de persoon is gekoppeld aan de beleving van tijd

Ik observeer het proces van focussen.

De begeleider die zich terughoudt, werkt met de grootste kracht. Hij doet niets, hij werkt zonder te handelen. Dit werkt, niet omdat hij niets doet, maar omdat hij zeer geconcentreerd is.

Tijdens een sessie nemen we elke sensatie, gedachte, beeld of impuls seconde voor seconde waar. In dit nauwkeurige waarnemen verdwijnen de beleving van tijd en persoon. Op dat moment wordt het transpersoonlijk. Er ontstaan verschillende non duale ervaringen; ruimte, leegte, zachtheid, aanwezigheid, etc.

De beleving van de persoon ontstaat weer uit een enkele (identificatie met een) lichamelijke sensatie of gedachte. Dit gebeurt onbewust en in een fractie van een seconde. Deze beleving kun je weer doorbreken door te focussen op de non duale ervaring in de ervaring. Wanneer de non duale ervaring of essentie stabiliseert en makkelijk terug te vinden is kun je er doorheen voelen. Dan kom je bij iets Absoluuts. Het is niet ingewikkeld. Het is een kwestie van een half uur de tijd nemen om in een willekeurige ervaring te vertragen en de juiste instructies krijgen.

Wanneer je ziet dat bewustzijn het enige constante is en alles wat zich daarin afspeelt perceptie, beleving en objecten zijn dan gaat de aandacht zich steeds meer richten op het bewustzijn zelf. De aandacht en het identificatieproces gaat zich identificeren met bewustzijn en niet met de beelden die opkomen. Dit is in eerste instantie een super actief niet doen. Na verloop van tijd blijft de realisatie van bewustzijn zichzelf herhalen. Zelfrealisatie is elke seconde.

De NU ervaring lijkt uit meerdere te onderscheiden lagen te bestaan. Wanneer je die tijdelijk uit elkaar haalt en ervaart wordt alles duidelijk. Daarna kan alles als een geheel ervaren worden.

Het leven verandert niet veel. Het wordt lichter en vloeibaarder. Er is meer synchroniciteit, meer moeiteloosheid, niet weten en eenvoud. Dat soort dingen.

Essentie, Felt sense, Focussen

Het lege midden en focussen

Ervaren en handelen vanuit leegte is wijsheid

Focussen brengt je voorbij aan wat je weet, cultuur, geweten, moraal, etc.
Wanneer ik met iemand een focussessie doe ben ik in niet weten. Een open heldere aanwezigheid zonder grenzen en bedoeling. Deze conceptloze aanwezigheid wordt ook wel Ik ben genoemd. Ik ben is volkomen veilig en kan alles dragen. Van daaruit ontstaat alles. De focusser en de luisteraar weten niet waar de ervaring in het moment heen gaat of waar het vandaan komt. De ziel werkt door de persoon heen en is ondanks de invloed van het collectieve een individuele ervaring. De ziel is dat wat het levende bezielt en wat het leven mogelijk maakt. Ik ben keer op keer verrast hoe een sessie zich ontwikkeld.

Het wezenlijke werk is; verblijven in het lege midden en wachten tot er een flits van inzicht komt bij de focusser of luisteraar. Het is een samen alert zijn.

Hoe verloopt een sessie?
Een focussessie begint met een gesprek over een thema wat onderzoek nodig heeft en binnen een paar minuten zitten we via de sensaties in het lichaam in een innerlijke reis. Het lichaam en de ziel weten precies wat te doen en dat gaat voorbij het denken en voelen. Het denken en voelen hebben wel een belangrijke rol tijdens een sessie, maar zijn niet het eerste punt van aandacht. Het begin thema komt soms wel weer ergens terug, maar vaak komt de oplossing uit een diepere laag.

Na een minuut of twintig de felt sense volgen en alles met een vriendelijke houding ervaren ontstaat er een bodily shift. Dit is een moment van wezenlijke verandering met gevoelens van ontspanning en ruimte. Op dat moment komt er een essentie in de ervaring. Essentie is kracht, liefde, stilte, leegte, ruimte, leiding, aanwezigheid of een andere non duale ervaring. De focusser is zich daar meestal niet bewust van en de luisteraar die de essentie kent heeft de taak deze er uit te lichten en de aandacht erbij te brengen. Dit is een fase in de sessie waarin iemand gaat wennen aan essentie. De stappen die ik heb toegevoegd aan het focusproces zijn;
– herkennen en wennen aan essentie
– jezelf ervaren als die essentie
– jezelf ervaren als de bron van essentie
– visioen van de toekomst vanuit essentie

Vanuit het lege midden kan er een visioen of aanwijzing komen vanuit de collectieve ziel, het grotere of great spirit voor een volgende stap in iemands leven. De stroom van het leven stuurt zichzelf en wij mensen zijn een vervoermiddel. Niet meer en niet minder. Je voelt wanneer je aangehaakt bent. Symptomen zijn; er is geen angst of verlangen, alles lijkt vanzelf te gaan, er is richting in het leven, er is een gevoel van vervulling en erbij horen. Je voelt jezelf in harmonie met de werkelijkheid zoals die nu is. Pijn, genot, gezondheid, ziekte, leven en dood zijn gelijk. De grotere beweging gaat voorbij aan het tijdelijke.

Het raadplegen van het lichaam en de ziel is eenvoudig. Er is alleen niemand die je verteld hoe je dat zelf doet. In satsang, lichaamswerk en therapie worden voor zover ik heb meegemaakt geen heldere handvatten gegeven.

Wat ik heb waargenomen.
Tijdens het focussen met mensen begon het Zelfrealisatie gedachtegoed en ervaring een rol te spelen. Het ging zich vermengen en langzamerhand ontstond er een vast patroon. Ik noem het nu focussen naar essentie. Essentie is een subtiele non duale substantie waar geen problemen of lijden is. Focussen naar essentie bestaat uit acht heldere stappen en zijn herhaalbaar. Ik zie keer op keer dat het werkt. Het mooie is dat het vanzelf gaat wanneer beide personen uit de weg gaan. Het is de structuur van de sessie die steeds het resultaat geeft. De diepgang of ervaring van de luisteraar (therapeut) speelt waarschijnlijk ook een rol in de ervaring van de focusser (client). Cursisten die de essenties kunnen ervaren krijgen dezelfde resultaten als ik met clienten.

Ik durf inmiddels wel te zeggen dat ik iets simpels heb ontwikkeld wat werkt. Niemand hoeft het aan te nemen of te geloven, je kunt het zelf komen ervaren. Niet goed geld terug. No cure no pay. Het is aan jou, zoals het altijd al was.

Essentie

Persoonlijke Essentie

Het volgen van verlangen maakt vrij

De realisatie dat je bewustzijn bent is relatief eenvoudig. Het is de oplossing en integratie van patronen die jarenlang aandacht blijven vragen. Op een gegeven moment zijn alle moeder en vader thema’s vanuit duizenden hoeken bekeken en ervaren. De mamma en pappa structuren worden steeds transparanter en verschijnen meer als energie vormen zoals pure essenties.

Wanneer opgeslagen trauma en vermijding voor een groot deel is ontladen en/of wordt ervaren vanuit een diepere laag begint het vrije leven. De aandacht is volledig in het moment en de persoonlijke ontvouwing valt energetisch samen met het geheel.  De structuren van de persoon wordt steeds subtieler vallen samen met de wereld.

Ik sprak laatst een therapeut en schrijver die al dertig jaar psychologisch werk doet. Bekende boekenschrijver, tien jaar Ridwan school van Almaas en supervisor van studenten op allerlei gerenommeerde opleidingen (om aan te geven hoeveel innerlijk werk hij heeft gedaan). Hij kwam heel eenvoudig en gegrond over. Hij vertelde een anekdote over zijn supervisie die hij ook ontvangt. Zijn supervisor die dan na al dat onderzoek zegt in een sessie; “Sorry, het gaat weer over je moeder”. 

De innerlijke object relaties zijn eindeloos. Een fenomeen wat zich laat zien is de persoonlijke essentie. Dit is een bevrijd bewustzijn wat authentiek en uniek is. Het krijgt elk moment vorm en is de capaciteit om werkelijk contact te maken met de ander en de wereld. Het is het open hart van Jezus. Het voelt en ervaart zichzelf als goddelijk en persoonlijk. Alles stroomt, alles is echt, alles is in dienst van zichzelf en de mensheid.

Ik besef me dat het volgen van verlangen, wat een vorm van energie is, mij in vrijheid en volwassenheid brengt. Niet het ontkennen, afzwakken of wegmoffelen van verlangen. Dat komt voort uit innerlijke mamma en pappa verstrikkingen. Ik ben actief in de wereld. Het werkelijke leraarschap, leiderschap, volwassenheid komt voort uit deze authentieke bevrijde aanwezigheid. Moeiteloos, simpel en echt. Het gaat niet over competitie en succes. Het gaat over er zijn en bewegen in de wereld.