fbpx
Browsing Category

Felt sense

Felt sense

Authenticitieitcirkel

Authenticiteitcirkel is voortgekomen uit circling en is een onderzoek naar diepere vormen van contact waarin mensen zich gehoord, gezien en geliefd voelen. Daarnaast komt er allerlei informatie boven over bewustzijn, essentie, groepsdynamiek, cultuur, context, etc. Het geeft een integrale ervaring waarin non dualiteit een kwaliteit is.

Wat betekent het om te zijn met alles wat er is?

Authenticiteitcirkel is focussen met de ogen open en vanuit de felt sense in contact gaan. De groep zie ik als de moeder; het kan steunend en dragend werken, waardoor je persoonlijke zelf in echtheid naar buitenkomt terwijl je jezelf als bewustzijn of kennendheid ervaart. De groep staat ook voor de verbinding met het geheel. Alles is NU verbonden en elke gedachte, gevoel en actie komt voort uit deze verbinding.

We werken met de vijf pijlers van CirclingEurope.

Onderstaande oefeningen doen we in de Authenticitieitcircel.

1.Zoek de felt sense en beschrijf deze in de groep
De felt sense is ten lichamelijke sensatie ergens tussen je bekken en je keel. Het is een begrip uit het LichaamFocussen. Door de communicatie met het lichaam op gang te brengen ontstaat er authenticiteit en ontspanning.

2.Kijk naar anderen en merk op dat je bij iedereen een andere felt sense hebt
Elke persoon geeft een andere felt sense. Hoe die precies gevormd wordt is een raadsel. Waar het om gaat is dat er een bewustwording ontstaat dat jij een bent met de omgeving. Dat de omgeving voortdurend invloed heeft op jou innerlijke gevoel.

3.Deel in tweetallen je felt sense en reageer op elkaar wat dit met je doet
Door het delen van wat er in jou gebeurd in de ik vorm blijft het veilig. Je deelt jouw ervaring en dat zegt alleen iets over jou. De ander wordt er wellicht door beïnvloed en dat is zijn of haar verantwoordelijkheid. In deze fase ontstaan er al open gesprekjes.

4.Neem de groepsleden waar en benoem letterlijk wat je ziet
Hiermee brengen we de groepsdynamiek op gang en maken we onszelf bewust van gedragingen die misschien niet eens doorhebben. We zuiveren het waarnemen van de gedachtes. Laat je aandacht vanzelf iemand kiezen en ervaar wat dat met je doet. Durf je iemand aan te kijken en tegelijk er iets bij voelen. Durf je het uit te spreken.

5.Deel in tweetallen wat je waarneemt en wat je idee daarbij is
Waarnemen gebeurt vanzelf en ook de gedachtes die daarbij komen gebeuren vanzelf. Door dit proces waar te nemen en te delen kom je er achter dat het allemaal projecties zijn. Geef elkaar feed back op de gedachtes.

6.Neem de groepsleden waar en vertel wat je voorstelling van de ander is
Iedereen maakt in de eerste drie seconde al een voorstelling van de ander. Wanneer je elkaar al langer kent heb je ook een voorstelling gemaakt. Deze voorstellingen checken we vaak niet met elkaar. Klopt het eigenlijk wel? Dit is een kans om je voorstelling te delen met de ander en te horen of deze klopt.

7.Neem de groepsleden waar en vertel welke verlangens er zijn naar elkaar of in het algemeen
Wanneer we geopend zijn komen we in een ander spannend stuk. Het voelen en verwoorden van verlangens. Misschien wil je graag met iemand uit de groep praten, aanraken of stoeien. Durf je jouw verlangens te uiten.

8.Geen instructie meer, alles is vrij.
Na deze vertraging en contact is de ruimte vrij om alles in te brengen wat speelt. Er is geen grens en het doel is om bewust te worden van patronen en die dingen uit te spreken die je normaal gesloken binnenhoudt. Of juist niet uitspreken en ervaren wat dat met je doet.

Felt sense

De Felt sense is een wonder

Leven via de Felts sense brengt authenticiteit en echtheid

Alles wat je ervaart en creëert verloopt via de felt sense in het lichaam. De felt sense is bereikbaar door de aandacht te richten op lichamelijke sensaties aan de voorkant van je lichaam tussen je bekken en je keel. Het lichaam leeft en is voortdurend in contact met de wereld. In dit directe contact ontstaat steeds weer betekenis. De felt sense is duaal en non duaal. Door de felt sense te kennen en te ervaren beweeg je moeiteloos door de verschillende bewustzijnsstaten.

Dit is nog steeds voor de meeste mensen onbekend terrein. Het maakt niet uit of het stilte, verlichting, denken, voelen of de aantrekking van succes is. Het begint bij de felt sense en het eindigt bij de felt sense. Daarom is het zo belangrijk om in direct contact te staan met het lichamelijke op een focussende manier. Dit is te leren.

Mijn ervaring en weten is dat elk leerproces versnelt wordt door op een focussende manier aanwezig te zijn. Of het nu sportbeoefening, filosofie, een bedrijf opzetten of meditatie is. Alles wat je doet kan alleen in contact met het lichaam. Door dit contact te verdiepen door subtiele gewaarwording wordt alles beter. Het belangrijkste is natuurlijk dat de ervaring van geluk groter wordt en dat de lading uit het lijden verdwijnt. Daarnaast heeft de felt sense altijd richting en essentie. De felt sense is je innerlijke leraar.

Het is een eenvoudig aan te leren wonder.

Ik begeleid mensen via de felt sense naar Zelfrealisatie, naar beter contact met anderen, naar de open ruimte in het dagelijkse leven en lichamelijke heling.

 

 

 

 

Felt sense, Focussen

Voelen

Voelen vindt plaats in het lichaam

In de volkstaal gaat voelen meestal om een paar emoties zoals: pijn, boosheid, verdriet, vreugde, jaloezie en nog een paar van dit soort container begrippen. Tijdens focussen merk je al dat een emotie is opgebouwd uit subtiele sensaties en elke keer net iets anders is samengesteld. De sensaties die betekenis geven aan het leven zijn met name aan de binnenkant van het lichaam te ervaren tussen de keel en de sexorganen. Dit zijn bewegende of verkampende sensaties in en rondom de keel, het hart, de buik en dat soort plekken. Er hoort ook altijd beeld, gebaar, betekenis, woord of een stemming bij. Door met een open houding bij een sensatie te blijven (felt sense) worden belangrijke levensthema’s vanzelf helder. Dit is een dimensie van het voelen die weinig mensen bewust kennen en ervaren.

Wanneer je bewust wordt van deze sensaties en er mee om leert gaan wordt ineens veel duidelijk over hoe je in het leven staat. In deze subtiele lichamelijke gewaarwording ligt ook de opening naar een leven zonder weerstand. Er ontstaat vrijheid in het ervaren van het lichaam en daarbij vrijheid in de wereld. Als vanzelfsprekend ontstaan er non duale ervaringen en zelfrealisatie. Dit zijn eerder normale ervaringen dan bijzondere fenomenen in het focussen.

Focussen is voor veel mensen een verwarrende term. Het heet focussen, omdat je je focust op een sensatie in het lichaam. Het wonder is dat het lichaam weet hoe het zich goed kan voelen en wat zelfrealisatie is. Je hoeft het alleen maar aan het lichaam te vragen en er met geduld bij zijn. Instructie boekje.

Essentie, Felt sense, Focussen

Het lege midden en focussen

Ervaren en handelen vanuit leegte is wijsheid

Focussen brengt je voorbij aan wat je weet, cultuur, geweten, moraal, etc.
Wanneer ik met iemand een focussessie doe ben ik in niet weten. Een open heldere aanwezigheid zonder grenzen en bedoeling. Deze conceptloze aanwezigheid wordt ook wel Ik ben genoemd. Ik ben is volkomen veilig en kan alles dragen. Van daaruit ontstaat alles. De focusser en de luisteraar weten niet waar de ervaring in het moment heen gaat of waar het vandaan komt. De ziel werkt door de persoon heen en is ondanks de invloed van het collectieve een individuele ervaring. De ziel is dat wat het levende bezielt en wat het leven mogelijk maakt. Ik ben keer op keer verrast hoe een sessie zich ontwikkeld.

Het wezenlijke werk is; verblijven in het lege midden en wachten tot er een flits van inzicht komt bij de focusser of luisteraar. Het is een samen alert zijn.

Hoe verloopt een sessie?
Een focussessie begint met een gesprek over een thema wat onderzoek nodig heeft en binnen een paar minuten zitten we via de sensaties in het lichaam in een innerlijke reis. Het lichaam en de ziel weten precies wat te doen en dat gaat voorbij het denken en voelen. Het denken en voelen hebben wel een belangrijke rol tijdens een sessie, maar zijn niet het eerste punt van aandacht. Het begin thema komt soms wel weer ergens terug, maar vaak komt de oplossing uit een diepere laag.

Na een minuut of twintig de felt sense volgen en alles met een vriendelijke houding ervaren ontstaat er een bodily shift. Dit is een moment van wezenlijke verandering met gevoelens van ontspanning en ruimte. Op dat moment komt er een essentie in de ervaring. Essentie is kracht, liefde, stilte, leegte, ruimte, leiding, aanwezigheid of een andere non duale ervaring. De focusser is zich daar meestal niet bewust van en de luisteraar die de essentie kent heeft de taak deze er uit te lichten en de aandacht erbij te brengen. Dit is een fase in de sessie waarin iemand gaat wennen aan essentie. De stappen die ik heb toegevoegd aan het focusproces zijn;
– herkennen en wennen aan essentie
– jezelf ervaren als die essentie
– jezelf ervaren als de bron van essentie
– visioen van de toekomst vanuit essentie

Vanuit het lege midden kan er een visioen of aanwijzing komen vanuit de collectieve ziel, het grotere of great spirit voor een volgende stap in iemands leven. De stroom van het leven stuurt zichzelf en wij mensen zijn een vervoermiddel. Niet meer en niet minder. Je voelt wanneer je aangehaakt bent. Symptomen zijn; er is geen angst of verlangen, alles lijkt vanzelf te gaan, er is richting in het leven, er is een gevoel van vervulling en erbij horen. Je voelt jezelf in harmonie met de werkelijkheid zoals die nu is. Pijn, genot, gezondheid, ziekte, leven en dood zijn gelijk. De grotere beweging gaat voorbij aan het tijdelijke.

Het raadplegen van het lichaam en de ziel is eenvoudig. Er is alleen niemand die je verteld hoe je dat zelf doet. In satsang, lichaamswerk en therapie worden voor zover ik heb meegemaakt geen heldere handvatten gegeven.

Wat ik heb waargenomen.
Tijdens het focussen met mensen begon het Zelfrealisatie gedachtegoed en ervaring een rol te spelen. Het ging zich vermengen en langzamerhand ontstond er een vast patroon. Ik noem het nu focussen naar essentie. Essentie is een subtiele non duale substantie waar geen problemen of lijden is. Focussen naar essentie bestaat uit acht heldere stappen en zijn herhaalbaar. Ik zie keer op keer dat het werkt. Het mooie is dat het vanzelf gaat wanneer beide personen uit de weg gaan. Het is de structuur van de sessie die steeds het resultaat geeft. De diepgang of ervaring van de luisteraar (therapeut) speelt waarschijnlijk ook een rol in de ervaring van de focusser (client). Cursisten die de essenties kunnen ervaren krijgen dezelfde resultaten als ik met clienten.

Ik durf inmiddels wel te zeggen dat ik iets simpels heb ontwikkeld wat werkt. Niemand hoeft het aan te nemen of te geloven, je kunt het zelf komen ervaren. Niet goed geld terug. No cure no pay. Het is aan jou, zoals het altijd al was.

Essentie, Felt sense, Focussen, Oefeningen

Focussen en Zelfrealisatie

Je bent al wat je bent

Het enige wat ik met mensen doe is vertragen en dan komt alles eenvoudig in het bewustzijn. Dit is mogelijk, omdat iedereen al verlicht is. Ik zie in de focuscursussen dat mensen elkaar naar de vrijheid brengen. Voor mij is dit het bewijs dat er geen leraar nodig is. Vertragen en bewust zijn is genoeg.

Wat is Focussen?
Focussen is een eenvoudige lichamelijke vaardigheid. Het is voor mij de kern geworden van bewustzijnsonderzoek. Het leven is een voortdurend ervaren. Het lichaam en bewustzijn spelen hier een rol in. Wanneer je de ervaring in het lichaam er helemaal laat zijn, laat je jezelf, de ander en de wereld er ook helemaal zijn. In deze rust verdwijnen alle weerstanden en zie je helder wat je bent.

Een focussessie met essenties duurt ongeveer 30 minuten. Ik heb het oorspronkelijke focusproces iets aangepast. De stappen zijn;

1.thema beschrijven
Elk moment in je leven zijn er een aantal thema’s die spelen in het leven. Vaak rondom relatie, werk of geld. Door een willekeurig thema te kiezen ontstaat er materiaal om mee te werken. Het maakt niet uit met welk thema we beginnen. Alles leidt naar de bron.

2.felt sense
De felt sense is een sensatie in het lichaam die hoort bij het thema. Denken is een activiteit die gebruik maakt van het hele lichaam. Dit wordt vergeten of is onbekend. Door bewust een lichamelijke sensatie aan een mentaal thema te koppelen ontstaat er een holistische benadering.

3.handvat
Door bij een felt sense te zijn komt er informatie los uit het lichaam. Dit zijn beelden, herinneringen, bewegingen, stemmingen of woorden. Door goed te luisteren komt er op een gegeven moment een nieuw pakketje informatie wat precies past bij de felt sense. Dit brengt meestal een zekere mate van ontspanning.

4.resoneren
Door het heen en weer bewegen met de aandacht van het handvat naar de felt sense komt er een bewustzijnsstroom op gang. Het lichaam zakt steeds dieper in zijn eigen intelligentie en helende capaciteit.

5.erbij zijn/vragen stelen
Deze stap gaat verder de diepte in. Door bepaalde vragen te stellen en bij de sensaties en handvatten te blijven ontstaan er nieuwe inzichten en gewaarwordingen.

6.gewaarzijn bodily shift
Inmiddels is het lichaam en denk systeem vertraagd en ontstaan er gevoelens van ruimte, leegte, rust en sereniteit. Dit kan gaat samen met mentale inzichten.

7.essenties onderzoeken
Iedereen heeft bepaalde essenties die passen. In deze stap onderzoeken we welke essenties de deur zijn naar Zelfrealisatie. Bij de een is het een ervaring van versmeltende liefde, bij de ander is het pure aanwezigheid. Er zijn meer dan tien essenties. Ik beschrijf de essenties en wanneer jouw bewustzijn deze makkelijk kan ervaren zijn dat de essenties die bij jouw passen.

8.jezelf ervaren als essentie
Wanneer we een essentie hebben die helder te ervaren is in jouw bewustzijn help ik je om een identiteit shift te maken door jezelf te laten ervaren als die essentie. Dit is een belangrijk omslagpunt, wat niet altijd meteen werkt. Als het werkt ontstaat er een eenvoudige en tegelijk enorme openbaring.

10.de bron van essentie zoeken/actie in het dagelijkse leven
Wanneer je jezelf ervaart als ruimte, liefde, vreugde, kracht, leegte of een andere essentie is de laatste stap om te zien waar deze non duale staat vandaan komt. Vanuit de Advaita Vedanta is alles wat je kunt waarnemen niet wat je bent. Met de vraag welke kenner kent deze ervaring? ontstaat er een leegte zonder waarnemer.  Blijf hier.

11.afsluiten
Bij het focussen zijn er standaard stappen voor het afsluiten en borgen van het inzicht. Wat wil je uit deze sessie meenemen?Kun je je lichaam bedanken voor deze informatie?

Soms gebruik ik ook een extra stap die ruimte maken heet. Deze stap kan iemand direct naar de essentie en bron brengen. Mijn ervaring is wel dat dit gebeurt bij mensen die het focusproces innerlijk kennen. Tijdens de stap ruimte maken ben je jezelf gewaar van alles wat jij denkt en voelt dat er tussen jou en Zelfrealisatie zit. In wezen zit er niets tussen dan verwarring en identificaties. Deze worden in een paar minuten bewust en daarmee onthecht.

Het lijkt heel technisch, maar wanneer je het focusproces leert merk je juist dat het organisch is. Ik vind het belangrijk dat iedereen weet dat deze eenvoudige techniek bestaat, omdat het ons niet geleerd wordt in onze opvoeding en opleidingen. Ik heb een gratis instructieboekje geschreven.

Je bent al wat je bent en om dat te ervaren hoef je alleen te ontspannen.

Essentie, Felt sense, Ik ben

Niet conceptuele positiviteit

Er is een innerlijk perspectief van positiviteit zonder reden. Een ervaring van oneindige goedheid. Dit perspectief heeft vele uitingsvormen zoals een warme zachtheid, speelse lichtheid, verfijning, waarde, zinvolheid, opwinding, schittering, heelheid, integriteit, echtheid, frisheid, helderheid, nieuwheid, aanwezigheid, schoonheid, gelukzaligheid en extase.

Wanneer de aandacht voorbij het denken en het splitsen van de ervaring gaat komt dit perspectief bloot te liggen. Het is er de hele tijd, onmiddellijk. Er is geen jarenlange studie of meditatie nodig.

Vind en verblijf als de conceptloze aanwezigheid (ik ben) en alles zal duidelijk worden.

 

 

Felt sense

Focussen

Focussen brengt wezenlijke verandering

Focussen is een techniek die voortkomt uit psychotherapie. Het is een lichaamsgerichte ingang naar diepere ervaringen in of van jezelf. De techniek bestaat uit vijf stappen die wanneer je ze onder de knie hebt door elkaar kan toepassen, zodat het een organisch geheel wordt.

Focussen geneert meestal ook empathie. Empathie is een meevoelen met de ander, zonder er in te verdwijnen. Een erbij zijn. Empathie is echter niet de hoofdzaak bij het focussen. De hoofdzaak is eerder het opgang brengen van de inzichten bij de ander.

In de afgelopen zes jaar heb ik door mijn passie voor Zelfrealisatie een aanvulling uitgewerkt waardoor iemand makkelijk bij de ervaring van bewustzijn en essentie komt. Vanuit deze staat kan het moment van identificatie makkelijk gezien worden. Na deze ervaring van bewustzijn, essentie en identificatie gaat het alleen nog over zelfherinnering (steeds weer terug naar jezelf ervaren als bewustzijn).

Een belangrijk onderdeel in focussen is de relatie tussen de luisteraar en de focusser. Deze relatie wordt verinnerlijkt en wordt onderdeel van de relatie die je hebt als bewustzijn met je opkomende ervaringen. Zie ook object relatie theorie.

Het leren focussen heeft vele subtiele facetten zoals; het aanleren van een vriendelijke en open houding, alles aanvaarden wat komt, er helemaal voor iemand zijn, in het moment zijn, blijven bij een vaag gevoel, stiltes laten gebeuren, verblijven in niet weten, het lichaam zelf laten bepalen hoe snel het gaat, gebruik maken van innerlijke resources, etc.

Technieken zoals Somatic Experience (traumahealing) gebruiken deze techniek ook. En wanneer je de techniek in jezelf herkent zie je ook dat dit ook gebeurt in satsang, vipassana, lichaamswerk en allerlei ander spiritueel werk.

Hieronder is de meester zelf aan het woord en aan het werk. Wanneer je interesse hebt kan ik je deze techniek leren (volgens het gewone individuele begeleidings aanbod of je stelt zelf een groepje mensen samen). Het helpt je verder in je persoonlijke ontwikkeling (naar zelfstandigheid en Zelfrealisatie) en in het er zijn voor anderen. Voor therapeuten en leraren kan het een belangrijke aanvulling en verdieping in je werk opleveren.

In onderstaande video zie je Eugene Gendlin de techniek focussen gebruiken in een therapie sessie. Het kan wat langdradig zijn en misschien meer voor mensen die werken met focussen en therapie.

De voorganger van het focussen; Carl Rogers. Hier heeft Eugene Gendlin het focussen ontdekt. Hij noemt zijn naam ook in de presentatie. De kern is Empathy.

Absolute, Felt sense, Ik ben

De goddelijke persoon

De realisatie dat jij goddelijk bent is heel dichtbij en intiem. Het is te realiseren via de felt sense. Bij mij gebeurt dit aan de voorkant van het lichaam rondom het hart. Het is een krachtige energetische ruimte waarin het persoonlijke samenvalt in het non duale. Het is moeilijk uit te leggen en toch een heldere werkelijke ervaring. Het enige wat ik voor jou kan doen is het je zelf laten ervaren door middel van verbonden ademen en focussen. Mijn ervaring is dat wanneer je deze technieken een aantal keer met concentratie doet en de aandacht op de juiste plek plaatst het op een gegeven moment vanzelf gaat. De felt sense is een ruim bewustzijn in contact met wat er op dat moment speelt. Het is tegelijk de deur naar het gebied waar het persoonlijke samenvalt met het onbeperkte.

Het beeld wat ik heb is een ‘wormhole’. Het is een beperkte en zichtbare ruimte en wanneer je er in komt en ontspant kom je in een grenzeloos ander universum. Het is verbonden en totaal anders qua beleving.

De felt sense is verbonden met het lichaam. Het kan in het lichaam en buiten het lichaam gevoeld worden. Het heeft essenties zoals sereniteit, alwetendheid, kracht, helderheid, richting en het is tegelijk niet wetend. Het steeds weer met de aandacht terug gaan naar deze levendige en trage sensatie brengt je in een keuzeloos aanwezig zijn waarin alles vanzelf gebeurt. Het denken hoeft zich niet in te spannen wanneer de aandacht in de felt sense verblijft. In eerste instantie wil het denken de controle niet uit handen geven, omdat het alles vast wil zetten. Het gevoel van geluk wat ontstaat in het steeds weer afstemmen op de felt sense is echter zo uitnodigend en vreugdevol dat het denken zichzelf op een gegeven moment in liefde opgeeft. Wanneer het denken stopt is er pure aanwezigheid, ik ben. Dit is de deur naar het Absolute.

Verblijf en word verliefd op de felt sense, ik ben. Dit brengt je bij de ervaring dat je non duaal goddelijk bent zonder dat de persoonlijke essentie verdwijnt.

Felt sense, Ik ben

Felt sense van Aanwezigheid

Het is eenvoudiger dan je kunt bedenken

De felt sense is een vage sensatie in of rondom het lichaam. Er zijn er meerdere in een moment en je kunt er op een tegelijk focussen. De felt sense is een helder te ervaren sensatie en tegelijk ongedifferentieerd. Het is geen concrete emotie of gedachte. De felt sense is de kern van het ontvouwende principe van het menselijke ontwikkelingsproces.

Alles gaat vanzelf.

De felt sense van Aanwezigheid is die sensatie die te maken heeft met jouw individuele gevoel van ‘aanwezigheid’  zonder begrenzing (ik ben). Dit kan een scherpe aanwezigheid in of rondom je lichaam zijn en ook een ondefinieerbare ruime ervaring.

Het ervaren en verblijven in de felt sense van Aanwezigheid brengt je uiteindelijk bij iets absoluuts. Dit is eerst te ervaren als de bron van bewustzijn of ik ben. Daarna ervaar je het als jeZelf. Vanuit deze realisatie worden alle spirituele percepties helder; ik ben alles, alles is bewustzijn, ik ben het absolute, alles is illusie, ik ben wat ik ben, er is geen persoon, etc.

Andere dingen die gebeuren is het stoppen met zoeken en streven naar verlichting. En er ontstaat een genieten ‘om niets’ in het lichaam wat uitlopers kan hebben naar extase.

Instructieboekje focussen

Essentie, Felt sense, Inquiry

Structuur van de ervaring

Elk moment is een ervaring. Een ervaring (bewustzijn) is opgebouwd uit subtiele dimensies. Ik ga in dit artikel uit van vijf dimensies en het kunnen er best meer zijn. Het gaat erom dat je een gevoel krijgt dat bewustzijn aan de ene kant niet iets is en tegelijk ergens uit bestaat.

Tijdens inquiry of meditatie kun je je helder bewust worden van een of meerdere van deze dimensies. Dit vereist een goed contact met de felt sense.

De vijf dimensies zijn;

Liefde 
Een allesomvattende goedheid. Het voelt als een zachte vreugdevolle vibratie. Alles bestaat in deze structuur uit goedheid. De dimensie wordt onder andere als basis genomen in het Soefisme en Christendom,

Aanwezigheid 
Een heldere transparante substantie. Vanuit deze structuur wordt alles ervaren als ‘er zijn’, een diepe ervaring van bestaan. Deze is niet gebonden aan het lichaam, het lichaam is een verschijning hier in en bestaat uit aanwezigheid. Deze dimensie wordt in de Advaita Vedanta als basis genomen.

Gewaarzijn
Een kennendheid van objecten zonder betekenis. Een heldere waarneming van objecten.

Leegte
Een ervaring van nietsheid die tegelijk een volle kwaliteit heeft. Deze dimensie wordt vooral in het Boeddhisme gebruikt.

Creatieve dynamiek
Een voortdurende energetische verandering en dynamiek. Een oneindige bewegende kracht. Deze wordt in de Tao als uitgangspunt genomen.

Vanuit deze dimensies of basisstructuren die voortkomen uit het onkenbare of het absolute ontstaan allerlei vormen en essentiële kwaliteiten. Een essentiele kwaliteit is een substantie die lijkt op een emotie, maar heeft een ruimte  en aanwezigheid in zich. Emoties (boosheid, onmatigheid, schuldgevoel, jaloezie, etc) hebben een meer vernauwend karakter. Een emotie is eerder een imitatie of een vervorming van een essentie. Zo zou je boosheid kunnen zien als een vervorming van de essentie kracht en onmatigheid als een vervorming van de essentie overvloed. Het menselijke handelen kan bestaan uit louter essentiële kwaliteiten. Een onderdeel van inquiry is het onderzoeken hoe je als mens steeds beter kunt leven volgens je eigen innerlijke ontwikkeling van essentiële kwaliteiten. Dit is een hogere vorm van genot en is een oneindige ontwikkeling.

Tijdens een inquiry kun je via een emotie, naar een essentiele kwaliteit en vervolgens naar een dimensie van de ervaring reizen. De centrale vraag daarnaast zou kunnen zijn; wat betekenen deze ervaringen voor jou in het ervaren en handelen in het dagelijkse leven? Uiteindelijk ontstaat er een ontdekking van een goddelijk persoon, een persoon gemaakt van essentie. Dat is het hoogste en tegelijk het simpelste. Hier en nu op aarde met werk en gezin.

Felt sense, Inquiry, Lichaamswerk

Felt sense

Felt sense is een begrip uit de techniek focussen (Eugene Gendlin). Het wordt ook gebruikt in Somatic Experience (Peter Levine) en bij inquiry (AH Almaas en Isaac Shapiro).

De felt sense begint bij een lichaamsbewustzijn van een innerlijke structuur, een situatie, een gebeurtenis of een persoon. Een interne aura dat alles bevat wat je op dat moment voelt en weet over het betreffende onderwerp. Het komt tot je als een geheel, net als een smaakgewaarwording, of de ervaring van een geluid. Een dergelijk waargenomen gevoel komt niet tot je via woorden, of via het denken, daarom is het moeilijk om de felt sense in woorden weer te geven. Door de felt sense te ervaren en te volgen in het lichaam worden processen duidelijk. Het ervaren en volgen gebeurt met een open nieuwsgierige houding van ‘niets doen’.

Eugene Gendlin heeft de felt sense ontdekt door zichzelf de vraag te stellen; waarom heeft een groep mensen wel iets aan gesprekstherapie en een andere groep niet? Daarna heeft hij met zijn collega’s honderden opgenomen therapie sessies bestudeerd en daar kwam uit dat diegene die een lichamelijke reflexie maakten tijdens therapie werkelijk inzicht kregen. Deze lichamelijk reflexie heeft hij in een aantal stappen verdeeld en er een techniek van gemaakt (focussen).

Het trainen van de bewustwording van de felt sense is de kern van inquiry en daarmee het doorzien van de persoonlijkheid. Wat ik ervaar is dat verlichting ondanks alle non dualistische teachings een energetische dynamische gewaarwording is. Je zou het een reflectie kunnen noemen van het absolute.

Een andere kant is dat iedereen een totaal subjectieve beleving van de wereld heeft. Deze beleving wordt gekleurd door innerlijke fysieke processen. Om deze reden is het gewaarzijn van de felt sense zo belangrijk. Ik ervaar dat de energie structuren uit mijn jeugd in het dagelijkse leven van nu een rol blijft spelen. Het lichaam en geest mechanisme heeft de neiging om het gevoel van zelf van vroeger te blijven neerzetten en in stand te houden, totdat het is doorzien. Door deze structuren steeds weer te ervaren en met een betrokken afstand waar te nemen worden ze steeds subtieler en doorzichtiger. Er ontstaat meer vrijheid, echtheid en tegelijk neutraliteit. De afstand van deze ervaringsstructuren is onder meer te merken doordat je ze makkelijk kan verwoorden en in relatie kan brengen met (intieme) anderen. Er komt een gevoel van ruimte en doorzichtheid in. En het zit allemaal geniaal in elkaar. Het denken kan er nauwelijks vat op krijgen, omdat het energetisch-gevoelsmatig is (pre conceptueel). Het begrijpen en verwoorden komt pas nadat de felt sense helemaal gevoeld wordt en kan bewegen. Het denken en begrijpen ervaar ik als een gevolg van lichamelijke processen.

Ik zie verlichting als een lichamelijk ontspanningsproces. Wanneer de meeste trauma en emotionele structuren uit het verleden in hun kern en subtiliteit zijn ervaren en begrepen is de ervaring neutraal geworden. Wat naar voren komt zijn essenties zonder vernauwing. Oude emotionele betekenissen vertroebelen het moment niet meer en je ziet alles zoals het werkelijk is. En dat blijft subjectief.

Deze subjectieve belevingen met elkaar delen en naar elkaar luisteren brengt een gevoel van contact en compassie. Mijn ervaring is dat wanneer je in de felt sense verblijft ontstaan er vanzelf ervaringen van tijdloosheid, ik ben en het inzicht in wat je bent. Ik heb ook iets gevonden wat ik de felt sense van aanwezigheid noem.