fbpx
Browsing Category

Focussen

Focussen, Zelfactualisatie

Verlangen vanuit compleetheid

Vanuit non-duale essentie is verlangen mogelijk

Mensen die het Focussen bij mij hebben geleerd weten hoe je vanuit lijden en verkramping in non-duale essentie kan komen. In deze essentie is er eenheid en compleetheid. Er is geen probleem en geen te kort. Wat hier (stap 8) opgeroepen kan worden zijn visioenen en verlangens die voortkomen uit de manifestatie kracht van het leven. Het is alsof God of Waarheid door jouw lichaam, denken en voelen een vorm zoekt. Meestal is het een verlangen naar collectieve samenwerking of liefde. Dit is een eindeloze beweging.

Er zijn dus verlangens die voortkomen uit compleetheid. Dit zou je de zielsbeweging kunnen noemen. De ziel zie ik simpelweg als jouw persoonlijke bewustzijn. Dat wat jij te zien krijgt.

Een andere praktische vorm die werkt is de koppeling van het Focussen aan de methode Circling. Hierbij bouwen we eerst het zuivere contact op en daarna openen we het gebied van verlangens. De energie van verlangen wordt sterk in contact ervaren. In volledig zuiver contact met anderen ontstaat ook compleetheid en non dualiteit.  Het delen van de verlangens met anderen opent het wereldse actie potentieel. Samen doordringen in liefde is niet alleen verblijven in non dualiteit, maar is ook samen actie ondernemen.

Voor mij komen alle activiteiten rondom Focussen voort uit deze zielsbeweging. Het beweegt zich natuurlijk zonder een gevoel van te kort of inadequatie. Ik ervaar meesterschap en eenvoud in het overbrengen van deze boodschap. De intelligentie van het lichaam is niet meer dan de natuurlijke staat waarin wij allemaal verkeren. Alle methodes gaan uiteindelijk over het ontspannen in wat je bent en zijn in zekere zin imitaties van de natuurlijke staat totdat er geen methode meer nodig is.

Focussen

CLAIM JE VERLICHTING

Je kunt je verlichting claimen door aan te nemen dat het jezelf ervaren als KENNENDHEID verlichting IS. Wanneer dat VERWERKELIJKT is stopt het zoeken.

Je hoeft niet eerst je leven op orde te hebben of aan allerlei ideaalbeelden te voldoen om TWIJFELLOOS gerealiseerd te zijn. Wat nodig is, is dat je conceptueel helder bent wat VERLICHTING is. Vanuit die mentale helderheid is de werkelijke ervaring eenvoudig. Het is al wat je bent.

Dit betekent overigens niet dat de persoon of het persoonlijke verdwijnt. Dit is een andere kant van de onpersoonlijke realisatie van kennendheid. In deze realisatie komt er juist meer ruimte voor de persoon. Het wordt echt! Gedachtes en verlangens kunnen vrij stromen en zich verder ontwikkelen en reorganiseren.

Zwemmen leer je niet op internet. Het kan behulpzaam zijn om even mee te liften met een levend iemand die gerealiseerd is. Er zijn meerdere leraren. Kies er een die bij je past, die jou aantrekt.

Het is aan jou.

Ik gebruik focussen om jezelf als KENNENDHEID te realiseren en om meer in contact te komen met je PERSOONLIJKE ESSENTIE. Daar zit je dan in die oneindige ruimte en tijdloosheid, terwijl het dagelijkse leven en de persoon zich afspelen.

 

Focussen

Advaita & Focussen

Verblijven in de Ik ben is meestal niet genoeg

Wat er in de eerste jaren van het volgen van (neo) Advaita Vedanta aanwijzingen meestal gebeurt is dat er een hechting ontstaat aan de voorkeur voor het non duale (Ik ben, Absolute, Bewustzijn, Kennendheid) en het afwijzen van het persoonlijke (verlangens, emoties, gedachtes). Dit komt later pas weer bij elkaar, wanneer het non duale gezien, doorzien en doorleefd is. In het beoefenen van het verblijven als het non duale komen er allerlei patronen aan het licht. Patronen zijn levend en vanuit de vaardigheid focussen bestaan ze uit;
1.context in je leven
2.een lijflijk gevoel
3.een stemming/emotie
4.een beeld of ander symbolysme

Het geheel van deze facetten heet de felt sense. Dit is een vaag gevoel vol implicite betekenis en kennis. Het is de kern van een patroon. Patronen zijn een spel van het bewustzijn en die gaan na de ontwaking door. Wanneer patronen niet de juiste aandacht krijgen blijven ze gevangen in een gesloten systeem en kun je je hele leven doorzoeken naar de eenvoud van innerlijke rust of kennendheid. De ene keer lost een patroon zich op door in de Ik ben te verblijven, een andere keer heeft iets zoals de vaardigheid focussen nodig om te smelten. Door er met bepaalde stappen de felt sense te onderzoeken ontstaat er een verschuiving, shift of transformatie van informatie. Ditis een wezenlijke verandering van het lichaam en geest systeem.

Een gesloten systeem is bijvoorbeeld een doodlopende (innerlijke) discussie of een zich herhalend emotioneel patroon. Door een patroon in alle vier de (hierboven genoemde) facetten te ervaren komt er een koppeling tussen het lichaam, denken en de omgeving. Daarnaast wordt het door te vertragen en subtiele waar te nemen mogelijk om het waarnemende ik (bewustzijn) te onderscheiden van de waarneembare facetten. Dit zet het systeem in een natuurlijke beweging en in stilte. Een dubbele beleving. Noem het holistisch, integratie of natuurlijke staat. 

In de felt sense zit alle informatie van een patroon. Dit heeft vele aspecten zoals herinneringen, ervaringen, relaties en tijd. Zo kan in het nu een beleving van vroeger plaatsvinden. Het is noodzakelijk om sommige patronen stap voor stap te doorleven. Dit uit zich in het steeds weer aandienen van bepaalde informatie aan het bewustzijn. Dit gaat meestal samen met gevoelens van stagnatie, twijfel of niet volledig leven. Dit alles ligt dicht tegen psychotherapie aan. Het gaat erom dat al deze lichamelijke opgeslagen spanningen worden aangeraakt, dan weer met rust gelaten worden en zichzelf herschikking op een eigen tempo. Niemand weet hoe dat precies gaat, maar het is wel de ervaring van iedereen.

Ik vind het belangrijk om de vaardigheid focussen te benoemen en in de wereld te brengen, omdat de instructie verblijf in het non duale niet altijd van toepassing is en het mensen doet vastlopen in hun ontwakingsproces. Ontwaking is onmiddellijk en heeft een proces. Zo ben jij onbeperkt bewustzijn en de beperkte vorm lichaam en denken. Kun je dit tegelijkertijd beleven? Deze dubbele beleving wordt in mijn ervaring het meest gediend door de vaardigheid focussen. Ik kom tot deze conclusie in mijn eigen jarenlange ervaring met het ontwaken. Lichaamswerk, psychotherapie en ontwaking liggen allemaal dicht tegen elkaar aan.

Het verblijven als het non duale is een hele wereld op zich. De zoeker vindt niets, de zoeker is een mentale structuur en lost op door het zoeken. Wanneer de structuur van de zoeker verdwenen is ontstaat er twijfelloosheid. Het spel van bewustwording en persoon gaan gewoon door, alleen nu met het besef van wat je bent en een overgave aan de oneindige verandering.

Hieronder een simpele oefening om in het non duale te komen. Een van de mooie dingen van Mooji vind k dat hij het hele verlichtingsconcept gewoon wil maken. Dat het eenvoudig en voor iedereen beschikbaar is.

In deze opname zitten allerlei focusaspecten. De depressie is de context (stap 1). Hij voelt daarbij een lijflijke sensatie (stap 2) in zijn zij. Het handvat is het zinnetje <je moet eerst door mij komen> (stap 3). Door erbij te blijven en vragen ts te stellen is hij innerlijk aan het resoneren en komt er meer innerlijke informatie vrij (stap 4 en 5). Het lachen is een bodily shift (stap 6) en daarbij komt hij in essentie (stap 8).

Focussen

De ruimte opschonen

Wat jij bent is ruimte

Het is eenvoudig om jezelf te ervaren als ruimte, omdat je het bent. Het enige wat je hoeft te doen is de ruimte die je bent op te schonen. Dit kun je doen met een aantal vragen waarbij je het lichaam gebruikt.

No body lies.
Wanneer het lichaam een vorm van lijden of pijn aangeeft betekent dit dat er iets niet klopt. Door het lichaam op een bepaalde manier te raadplegen geeft het zelf antwoorden over hoe je jezelf weer goed kunt voelen of hoe je jezelf heelt.Het lichaam weet hoe jij je goed kan voelen en hoe je jezelf kunt ervaren als ruimte. Het opschonen werkt in allerlei situaties van ernstige ziekte tot dagelijkse stress.

De oefening.
Optioneel: herinner je een situatie waarin je jezelf helemaal goed voelde. Voel die situatie in je lichaam.

Stel jezelf de volgende vraag en neem een paar minuten per stap om te ervaren. Laat de antwoorden uit het lichaam komen;

1.wat zit er op dit moment tussen jou en je volledig goed voelen in?
2.er komt een thema boven (houdt afstand en plaats het voor je neer)
3.herhaal stap 1 en 2, totdat er niets meer opkomt (meestal 4-8 onderwerpen)
4.wanneer er geen thema meer opkomt tussen jou en je volledig goed voelen, vraag je jezelf of er nog een achtergrond gevoel is? Zo ja, plaats deze naast de thema’s.
5.nadat alle thema’s en een eventueel achtergrondgevoel benoemd zijn is er schone ruimte, openheid, helderheid (kijk of dit zo is)
6.welk beeld, woord, gebaar of kleur past bij deze ruimte?
7.resoneer tussen dit handvat en het gevoel van ruimte
8.vraag de felt sense wat de volgende stap is? of hoe je meer van deze ruimte kunt krijgen?
9.je kunt nog kijken of je jezelf kunt ervaren als de ruimte

Focussen, Lichaamswerk

Verlichting gaat via het lichaam

Wanneer het lichaam (totaal) ontspannen is ben je verlicht

In mijn ervaring is verlichting een lichamelijk proces. Het is een steeds weer openstellen voor de ervaring in het moment en uiteindelijk uitkomen bij de realisatie of perceptie dat je bewustzijn bent. Mijn inzicht verloopt elke seconde via het lichaam. Focussen is een middel om via weerstand, lijden en problemen in openheid te komen. Een middel voor iedereen? Ja. Misschien kun je jezelf voorstellen dat alle lichamen min of meer hetzelfde werken. Focussen is niet bedacht, het is een in stappen beschreven proces wat het lichaam uit zichzelf doet wanneer het natuurlijk functioneert.

Het gaat om het aanleren van een lichamelijke open houding en weten hoe het lichaam zichzelf in leven houdt met behulp van het pijn en genot mechanisme. Door het ervaringsmatig waarnemen raak je vrij in deze mechanismen. Dit is een ontkoppeling van de identificatie met het lichaam. Dit veroorzaakt een ontspannen houding gevolgd door een ontspannen lichaam.

Focussen loopt steeds hetzelfde verlichtingspad van twintig minuten. Het werkt bij iedereen in elke omstandigheid.

Focussen, Relaties en sexualiteit

Focussen & Circling

Alles ontstaat uit stilte

De laatste tijd ontstaat er een nieuwe vorm van focussen. Het is het met ogen open de felt sense delen met een ander. Ik ervaar bij deze beoefening dat alles voortkomt uit stilte en kwetsbaarheid. Door het delen van lichamelijke sensaties en gedachtes ontstaat er paradoxaal in het moment een gevoel van een langdurig zorgzaam contact. Het gevoel van contact speelt zich bij mij voornamelijk rondom mijn fysieke hart af. Ik voel daar veel sensaties wanneer ik tegenover een ander zit en er een uitwisseling ontstaat. Wat contact nou precies is en hoe het werkt kan ik niet duiden. Het hartscontact ontstaat voornamelijk in stilte en zonder doel. In het aanwezig zijn met wat er is en dat delen ontstaat er een uitwisseling van energie die met ieder persoon een andere kwaliteit heeft.

De vorm waarmee ik experimenteer bestaat uit een reeks opbouwende oefeningen;

1.Met de ogen dicht kennis maken met de felt sense en stap 2 uit het focussen met elkaar oefenen
Iedereen heeft altijd een felt sense in het lichaam tussen het bekken en de keel (aan de binnenkant van het lichaam). De felt sense is een lijflijk gevoel. Het kan heel subtiel zijn, zoals een verkramping in de buik of een open sensatie in het borstgebied. De aandacht gaat naar binnen en je geeft woorden aan die ervaring. Het kan soms enkele minuten duren voordat er een heldere felt sense verschijnt.

2.Met de ogen open de ander zien
Het zintuiglijk kijken naar een persoon geeft een felt sense. Zo geeft ieder persoon waarnaar je kijkt een andere sensatie in het lichaam. Tijdens deze stap observeren we alleen de innerlijke sensaties die de ander te weeg kunnen brengen.

Terug naar de gewaarwording in jezelf met ogen dicht.

3.Met de ogen open de felt sense met elkaar delen en wanneer in het delen de felt sense verandert die ook weer delen
Nu delen we de sensatie uit stap twee. Zo kun je bijvoorbeeld ook bij elkaar checken of de felt sense die je voelt ook bij de ander aanwezig is of dat het alleen bij jou is. Het lichaam heeft vaak de eigenschap sensaties van een ander lichaam op te vangen. Het in contact brengen van elkaars binnenwereld geeft informatie en contact. Er ontstaat een zekere veiligheid.

Terug naar de gewaarwording in jezelf met ogen dicht.

4.Met de ogen open in contact met de felt sense het idee of de voorstelling delen die je van de ander hebt
De hele dag door maken we voorstellingen van wat we observeren. Dit kunnen oordelen, metingen, invullingen, etc zijn. De werkelijkheid is dat deze beelden meestal niet kloppen met wat de ander ervaart of denkt. Door de beelden met elkaar uit te wisselen gaat het contact dieper. Er begint een cirkel van uitwisselen. Wat duidelijk wordt is dat de hele wereld betekenis krijgt in jou.

Terug naar de gewaarwording in jezelf met ogen dicht.

5.Met de ogen open alle voorgaande stappen meenemen en als aanvulling voelen of er een verlangen (of nieuwsgierigheid naar iemand) is en dat kenbaar maken
Een ding wat we achterwege laten is het uiten van onze verlangens die als kind al onderdrukt moesten worden. Ik heb het over alle soorten verlangens. Er bestaat veel schaamte rondom het voelen en naar buiten brengen van verlangens, terwijl dat ons nu juist zo levendig en specifiek maakt. In de spiritualiteit is er ook vaak en idee dat er verlangenloosheid moet zijn om verlicht te raken. Wanneer je deze voorstelling verandert ontstaat er een andere vorm van vrijheid. Alles mag er zijn en misschien hoef je het alleen niet te volgen. Verlangens zijn okay.

Terug naar de gewaarwording in jezelf met ogen dicht.

6.Met ogen open dynamische uitwisseling in de groep
Nadat voorgaande stappen gedaan zijn is het mogelijk om in openheid en vertraging te delen wat er speelt. De aandacht gaat vanzelf naar iemand in de groep en er ontstaan vanzelf verbeeldingen en verlangens. Een verlangen kan zijn met betrekking tot een ander in de groep, maar ook bijvoorbeeld om weg te gaan uit de oefening. Waar het omgaat is dit alles te ervaren en in eerste instantie niets te doen. Blijft de felt sense, het idee of het verlangen terugkomen zou je het kunnen uitspreken of uitvoeren. Het kan ook juist aanspreken om niets te zeggen en voor de verbeeldingen en verlangens te blijven met je aandacht. Je hoeft niet perse alles in contact te brengen. Dit geeft ook weer allerlei sensaties zoals angst om er niet bij te horen of juist extase van het er zijn in een groep. Dit kun je vervolgens weer delen. De dynamische vorm is jouw onderzoek. De groep staat symbool voor de maatschappij.

De dynamische uitwisseling in de groep brengt allerlei situaties in het daglicht waardoor iedereen kan zien wat de onderstroom in de groep is. Een fenomeen wat daarbij belangrijk is heet surrendered leadership (een term uit de methode Circling). Daarmee wordt bedoelt dat wanneer je een (heftige) felt sense ervaart in de verantwoordelijkheid neemt om het te delen in de groep. Doordat iedereen dit principe van leiderschap gaat hanteren ontstaat er echtheid en levendigheid. Als het goed is voelt iedereen zich welkom om zichzelf te zijn en dat is helend.

Terug naar de gewaarwording in jezelf met ogen dicht.

Gedachtes.
De achtergrond van de oefeningen is dat we de onderstroom die er altijd is in het contact bespreekbaar maken. Iedereen maakt onbewust of bewust beelden van elkaar die wanneer we ze niet bespreekbaar maken in de weg staan van werkelijk contact.

Wat ik merk in deze vorm van contact maken is dat het in een paar minuten veilig voelt. Veiligheid komt vanuit mijn ervaring voort uit het voelen van mijn lichaam. Veiligheid heeft niets te maken met de omgeving, maar met het ervaren en toestaan van de felt sense. In het delen van elkaars voorstellingen ontstaat er bewustzijn van het feit dat alles wat je denkt of vindt van de ander je eigen verbeelding is. Door dit uit te spreken en de ander kan daarop reageren zie je hoe vaak je het mis hebt. De wereld van de ander is vaak anders. Het spelen met het uitwisselen van de felt sense en de voorstellingen brengt authenticiteit in het contact.

Ik ervaar dat deze vorm van contact maken het praktische van focussen aanvult en verrijkt. Het is heerlijk om vanuit de felt sense in contact te gaan. De felt sense is altijd NU en altijd spannend. Je weet niet wat er komt. Door vanuit het lichaam contact te maken ontstaat er een vertraging, omdat je steeds gaat voelen en dan de woorden laat ontstaan. Door de vertraging blijf je in contact met je essentie (stilte, ruimte, liefde, aanwezigheid, etc.).

In deze vertraging en gedragenheid van het contact is het ook mogelijk om jezelf te ervaren als bewustzijn en/of stilte.

 

Focussen

Volg de focusstappen

Volg de stappen nauwgezet, tenzij het echt niet anders kan

In het doceren en ervaren van de vaardigheid focussen kom ik steeds weer tegen dat elke stap goud is. Het steeds weer zoeken hoe alle stappen aan bod komen. Het komt ook voor dat iemand vanuit een felt sense direct naar een essentie of Kennendheid doorschiet. Dit is echter niet het doel van een sessie. Het doel is de informatie en energieflow op gang te brengen. De rest gaat vanzelf.

Tijdens cursussen zie ik dat sommige mensen het minder nauw nemen met de stappen. Ik herken een aantal redenen;
– luiheid (het niet willen leren van de volgorde)
– niet het belang zien van de afzonderlijke stappen (onervarenheid/onwetendheid)
– eigen kennis en ervaring te veel in willen brengen (willen oplossen/gehoord willen worden als luisteraar)
– faalangst en/of onzekerheid om de stappen uit te voeren

Een focussessie leidt altijd naar iets nieuws en ontspanning. In het volgen van de stappen zit efficiëntie en zuiverheid besloten. Tijdens het leren in een cursus is het normaal dat het afwijken en stoeien met de stappen plaatsvindt. Ik raad aan om steeds zo weinig als mogelijk af te wijken. Doe je het toch, observeer dan wat de effecten zijn. Alles wordt vanzelf duidelijk wanneer je er mee gaat spelen en meer ervaring krijgt.

De laatste tijd komt het voorbeeld van een vergadering op. Wanneer er een strakke voorzitter is dan verloopt de vergadering soepel, duurt het niet te lang en komt de juiste informatie boven. Is er een losse voorzitter dan gaat de hele boel zwabberen. Er komt dan ook een resultaat, maar het is vaak minder helder en eenduidig.

Focussen, Psychoanalyse

Focussen en de criticus

De criticus komt voort uit driftenergie plus normen en waarden

Tijdens een focussessie volg je lijflijke sensaties en de betekenis die daar uit voortkomt. De betekenis maakt zich kenbaar in woorden, beelden, gebaren of andere symbolen. Dikwijls probeert de criticus in te breken in deze informatie en energie flow. De criticus is meestal een strenge stem die de boel probeert te saboteren. De behoefte van de criticus is om onafhankelijk te zijn en geen hulp te hoeven vragen. Hulpvragen is namelijk kwetsbaar en kan pijnlijk worden, omdat je niet volledig gehoord of gezien wordt. De criticus houdt het systeem gesloten, zodat er geen verandering komt.

De interventie die je tijdens een focussessie doet is stilstaan bij deze bozige, controlerende stem en hem een naam geeft. Door deze stem een naam te geven mag de criticus er zijn en wordt het steeds weer herkent als hij om de hoek komt kijken. Door het bewustworden van deze dynamiek ontstaat er afstand van. De criticus heeft met zijn bozige strenge manier van reageren niets nuttigs (in het focusproces) te brengen. Hij mag best later nog eens terugkomen als hij wat aardiger is of wanneer hij echt iets bij te dragen heeft. In de kern wil de criticus helpen.

Mijn ervaring is dat mensen waarbij verlangens vaak onderdrukt zijn door allerlei normen en waardenstelsels van bijvoorbeeld hun ouders er een agressiviteit in het systeem krijgen die samen met het de inhoudelijke oordelen uit het normen en waardenstelsel een criticus vormen. Het is een verinnerlijkte dynamiek van zelfafwijzing.

Een hulpmiddel om de criticus te omzeilen is het steeds weer terug gaan naar de conceptloze essentie aanwezigheid (ik ben). Door telkens in deze stilte te verblijven ontvouwt het leven zich vanzelf.

In een focussessie gaan we onder andere op zoek naar de ik ben en andere essenties. Waar ervaar je kracht, leiding en waarde en wat wil zich door jouw lichaam en geest heen manifesteren? Door een goed contact te voelen met het lichaam ontstaat er vertrouwen en een persoon die voelt wat hij wil. Dan ontstaat er beweging en leven. Dat voelt als vrijheid.

Mooi artikel over de criticus.

Focussen

Focussen is…

…een niet doen
…een instrument om iemands innerlijke wijsheid naar buiten te brengen.
…een lichamelijke manier om innerlijke ruimte, helderheid, vrede en energie te ervaren.
…een manier om een indringend lichamelijk signaal te begrijpen en te veranderen.
…een structuur om beter te leren omgaan met overweldigende gevoelens, in plaats van je hulpeloos te voelen bij de hevigheid van je emoties of gewaarwordingen.
…een bevrijding van overdreven vormen van zelfkritiek en innerlijke sabotage.
…een instrument om beslissingen te nemen of om je creativiteit te mobiliseren
…een subtiel proces dat nauw verweven kan raken met je wijze van leven.
…een eenvoudige vaardigheid die kan leiden tot een ervaringsgebied wat uitgebreid wordt tot een spirituele/religieuze dimensie
Focussen, niet gecategoriseerd, Psychoanalyse

Filosofie, Focussen en Realiteit

Eugene Gendlin is van oorsprong filosoof en de grondlegger van het Focussen. Hier is een filmpje waar hij zijn visie uitlegt over hoe hij realiteit ziet. De realiteit is nooit te conceptualiseren. Het is een directe (lijflijke) ervaring. Hij komt met zijn inzichten in hetzelfde onderzoek uit zoals in de Advaita Vedanta gebeurt. Wat is dat IK eigenlijk? Ik vind het verfrissend om het in deze context te horen. Hij verwijst naar het IK in het lichaam wat geen eigenschappen heeft.

Felt sense, Focussen

Voelen

Voelen vindt plaats in het lichaam

In de volkstaal gaat voelen meestal om een paar emoties zoals: pijn, boosheid, verdriet, vreugde, jaloezie en nog een paar van dit soort container begrippen. Tijdens focussen merk je al dat een emotie is opgebouwd uit subtiele sensaties en elke keer net iets anders is samengesteld. De sensaties die betekenis geven aan het leven zijn met name aan de binnenkant van het lichaam te ervaren tussen de keel en de sexorganen. Dit zijn bewegende of verkampende sensaties in en rondom de keel, het hart, de buik en dat soort plekken. Er hoort ook altijd beeld, gebaar, betekenis, woord of een stemming bij. Door met een open houding bij een sensatie te blijven (felt sense) worden belangrijke levensthema’s vanzelf helder. Dit is een dimensie van het voelen die weinig mensen bewust kennen en ervaren.

Wanneer je bewust wordt van deze sensaties en er mee om leert gaan wordt ineens veel duidelijk over hoe je in het leven staat. In deze subtiele lichamelijke gewaarwording ligt ook de opening naar een leven zonder weerstand. Er ontstaat vrijheid in het ervaren van het lichaam en daarbij vrijheid in de wereld. Als vanzelfsprekend ontstaan er non duale ervaringen en zelfrealisatie. Dit zijn eerder normale ervaringen dan bijzondere fenomenen in het focussen.

Focussen is voor veel mensen een verwarrende term. Het heet focussen, omdat je je focust op een sensatie in het lichaam. Het wonder is dat het lichaam weet hoe het zich goed kan voelen en wat zelfrealisatie is. Je hoeft het alleen maar aan het lichaam te vragen en er met geduld bij zijn. Instructie boekje.

Focussen

De bedding van focussen

Alles wat leeft beweegt voorwaarts

Eugene Gendlin heeft een aantal persoonlijke (filosofische) levensopvattingen die terug te vinden zijn in het focussen. Focussen is een bedding voor oneindige verandering en is daardoor zelf ook onderhevig aan verandering en verdieping. Focussen bestaat uit een aantal werkzame stappen. De stappen worden door de verschillende docenten anders geformuleerd. Het aantal stappen kan ook variëren. Toch zijn de overeenkomsten groter dan de verschillen. Focussen is moeilijk uit te leggen.

Hier volgen drie basisovertuigingen die op het focussen van toepassing zijn;

1.een relatie
Er is steeds een relatie. Twee personen kunnen de relatie anders ervaren en toch is het dezelfde relatie. Als begeleider ben je bewust van de relatie en ga je steeds weer actief in contact door de te spiegelen en/of met gevoel te onderbreken. Er is iemand in dat andere lichaam die naar buiten kijkt en daarmee ontstaat contact. Dat besef is veel belangrijker dan het oplossen van problemen. Het lichaam is continu in relatie met de omgeving. De persoon wordt ook voortdurend samengesteld in relatie tot de omgeving. Eugene moedigt liefhebbers van focussen aan om het focussen in relatie te brengen met andere disciplines. Het hoort onderdeel te zijn van iets wat leeft in de maatschappij. Zijn boodschap is ook; breng het de wereld in en leg het niet vast in organisaties en licenties, etc. Het is voor iedereen en het dient laagdrempelig te blijven.

Dat spreek mij erg aan.

2.voorwaartse beweging
Een belangrijke basis is de overtuiging en waarneming dat alles wat leeft steeds een voorwaartse beweging maakt. Lijden, angstaanvallen of een hulpeloos gevoel zijn een stap voorwaarts, omdat het lichaam daarmee aangeeft dat er iets niet goed zit en ook anders kan. Het lichaam is voortdurend op zoek naar zijn natuurlijke helende vrije staat. De focus stappen zijn aan de ene kant een structuur die verandering mogelijk/zichtbaar maakt en aan de andere kant staat de structuur open voor verbetering. Dat houdt alles open en levend.

Ik kijk altijd uit naar wat cursisten inbrengen en wat dat kan betekenen voor het focussen. Door de ruimte die focussen bied ben ik zelf ook tot een bepaald stappenplan gekomen.

3.implicitie complexiteit
Alles komt voort uit een gebied wat niet of nauwelijks ervaarbaar is. Er is dus altijd een niet weten tijdens het focussen wat ruimte laat voor verandering. Er is veel ruimte om fouten te maken en te expirimenteren, omdat fouten niet bestaan. Alles is een voorwaartse beweging en elke zogenaamde fout kan hersteld worden. De waarheid is dat we niet weten hoe het lichaam precies werkt en daarmee hoe het focussen precies werkt. In elk persoon en in elk moment manifesteert de voorwaartse beweging zich anders. Dat is leven op het randje van weten en niet weten. Dat is spannend.

Elk moment is echt en avontuurlijk.

Video.
Dit is een bijeenkomst met waarschijnlijk therapeuten met als onderwerp psychoanalyse. De vaardigheid focussen wordt hier niet in haar oorspronkelijke vorm laten zien, maar is impliciet aanwezig. In de voorbeeldsessies is het te herkennen wanneer je de vaardigheid focussen kent.

Essentie, Focussen

Psycho dynamiek (de drie ego’s)

Alles is er tegelijkertijd

Wat ik tegenkom tijdens focussessies is de aanwezigheid van drie ego’s (energetische structuren);
1.non duale essentie (zijn)
2.een verkrampt patroon (zelfafwijzing, onvolgroeid deel, terughoudendheid)
3.een gevoel over de verkramping (afwijzing van de zelfafwijzing)

De eerste is de onveranderlijke achtergrond die er al is in de baby staat. De laatste twee zijn altijd een resultaat van verinnerlijkte object-relaties met de ouder die als een energetische structuur in de vrije ruimte wordt opgebouwd. Door innerlijk “hallo” te zeggen tegen de dynamiek van deze drie ego’s mogen de lijflijke sensaties die ermee gepaard gaan er zijn en krijgt alles ruimte. In deze ruimte lossen object-relatie sensaties op en veranderen ze in non duale essentie. Het oplossen gaat gepaard met beelden, sensaties, inzichten en lichamelijke shifts. Het is een innerlijke alchemie. Een proces wat altijd op dezelfde manier werkt en in een focussessie zichtbaar wordt. In de non duale staat is de herkenning van jezelf als Kennendheid eenvoudig, omdat er rust is om deze subtiele perceptie te ervaren.

De zelfafwijzing komt voort uit het niet voldoende steunend aanwezig zijn van de ouder. Deze ervaring wordt verinnerlijkt en vormt de kern van het gevoelsidee van de persoon. De persoon voelt zich inadequaat, niet goed genoeg. Tijdens focussessies komt dit naar voren in bepaalde lichamelijke ervaringen.

De afwijzing van de zelfafwijzing is een dynamiek die probeert te helpen door het inadequate deel af te wijzen. Het heeft het verlangen om totaal onafhankelijk van anderen te kunnen zijn, omdat de ouder niet steunend was. Dit uit zich in een weerstand tegen het kwetsbare behoeftige afgewezen onvolwassen kinderlijke impulsieve deel in ons. Het drukt deze ervaring weg, zodat er geen hulp of contact nodig is. Dit is tegelijk een weerstand (angst) tegen echte hulp van buitenaf zoals een geliefde, therapeut of leraar kan bieden. Dus: de steun die zo gemist is in de jeugd, wordt niet opgezocht door het afwijzen van ego zwakte. Deze koppeling wordt niet vaak erkent.

Een andere kant is dat het alleen ervaren van het inadequate deel het gevaar in zich heeft om afhankelijk te worden van een autoriteit. Dat is ook niet gewenst. De wens is om langdurige samenwerkende relaties aan te gaan vanuit een evenwichtig functionerende innerlijke dynamiek. De druk van de buiten en binnen wereld aankunnen.

De afwijzing van de zelfafwijzing gebeurt meestal door iets wat wij de innerlijke kritikus noemen. Het geeft een valse kracht die probeert het inadequate deel van het ego op te heffen. Dit werkt niet, omdat ze met elkaar in gevecht komen. Deze dynamiek versterkt juist het gevoel van inadequaat zijn. Wanneer er geen ervaren is van deze dynamiek blijft het zich uitspelen. Dit kan een heel leven doorgaan. Door er bewust van te worden ontstaat de mogelijkheid om er “hallo” tegen te zeggen. Dit “hallo” zeggen is een subtiele lichamelijke vaardigheid en werkt rustgevend en inzichtgevend. Het lichaam weet namelijk ook precies hoe het zich goed kan voelen. Wat in de weg staat is de onwetendheid van deze specifieke ego dynamiek die zich in honderden manieren kan manifesteren. De kern is echter eenvoudig en altijd hetzelfde. Door dit helder te zien ontstaat er dis identificatie, onthechting en essentie.

De kracht van focussen is dat je de werkelijke lichamelijke/energetische dynamiek ervaart en de mentale inzichten daaruit voortkomen. Dat werkt vele malen beter dan vanuit mentale concepten iets proberen te voelen. Die verinnerlijkte dynamiek is ontstaan in een periode waarin alles lichamelijk gebeurde. Het lichamelijk her ervaren is de beste manier om alles weer te laten ontrafelen. Een extra kracht is dat het focusproces de verantwoordelijkheid en de groei bij de persoon zelf legt door het proces volledig bij de ander te laten en na afloop het lichaam te bedanken voor de informatie.

Essentie is een subtiele substantie die in het bewustzijn komt in rust. In deze rust is het makkelijker om jezelf als Kennenheid te ervaren. Zelfrealisatie zit in het steeds subtieler kunnen ervaren. Dat is de beweging die elke seconde plaatsvindt. Zelfrealisatie gebeurt elke seconde door lichaam, denken en voelen heen. Voor deze beweging heb ik een gestructureerde focusoefening ontwikkeld die aan te leren is. Mijn ervaring is dat mensen die jaren zelfonderzoek hebben gedaan door deze oefening ineens het licht kunnen zien.

Ego, Focussen

Focussen en zelfrealisatie

Mijn laatste inzichten op het gebied van focussen en zelfrealisatie is dat de ervaringen van non dualiteit en de duale ervaring van de persoon zich vloeiend afwisselen. Zoals wat er gebeurt met somatic experience. Van resource naar trauma bewegen. De persoon is over het algemeen samengesteld uit trauma en/of afweer tegen zelfrealisatie. Keer op keer kom ik tegen dat wanneer iemand op een zachte manier blijft bij de lijfelijke ervaring van minderwaardigheid, hulpeloosheid, etc. het transformeert naar non dualiteit. Waar ik nu mee experimenteer is het laten voelen van verlangen in de beleving van de persoon. Na een afgeronde focussessie samen met ogen open het zoeken naar het essentiële verlangen in contact, maatschappij. Door dit verlangen te volgen in kleine stapjes ontstaat er evenwicht en integratie tussen de persoonlijke beleving die iets wil doen in de wereld en de non duale beleving waarin niets gebeurt en hoeft te gebeuren. Zoals in de Gayatri zo mooi wordt gezegd; Dat wat in alle lagen van de ervaring doordringt. Ik interpreteer het op meerdere manieren, de Kennendheid die er is in de non duale ervaring en in de persoonlijke duale ervaring. Vrij zijn in alle lagen is ook dat je als persoon je zielsverlangen volgt en niet in zelfafwijzing blijft hangen. Een stromende beleving van de persoon heeft een positieve invloed op zelfrealisatie. De Persoon van Zijn is dan een concept wat symbool staat voor iemand die zich vrij beweegt in de wereld en zichzelf ervaart als Kennendheid. Kennendheid is een subtiele ervaring, een weten waarmee je bv de subtiele non duale ervaring ervaart. Tijdens een focussessie zijn deze subtiele verschillen direct te onderscheiden en te ervaren, omdat we het hele ervaringsmechanisme vertragen.

Een interventie zou kunnen zijn om na een focussessie de plaats in te nemen van moeder of vader en te vragen met oogcontact; wat is je verlangen? Dat is vaak ook het verlangen wat je de wereld in brengt. Het nadeel van focussen kan zijn dat het een schizoïde stuk in stand houdt, omdat het een innerlijke beleving is die altijd eindigt in iets van ruimte, waardoor een stap in de wereld niet meer nodig lijkt te zijn.

Focussen

Focussen en Zelfrealisatie Demonstratie avond 21 februari 2017 (10 euro)

Focussen brengt wezenlijke verandering

Datum: 21 februari
Tijd: binnenkomen 19.00 – start 19.15 – einde 22.00
Adres: Dirk Wittehof 15 in Amsterdam (parkeren met parkeerschijf)
Kosten: 10 euro 

Deze avond wil ik je laten zien hoe je via je eigen verhalen en lijden bij non dualiteit komt. In deze ervaring van non dualiteit maak ik je bewust van de Kennendheid, wat je bent. De avond bestaat voornamelijk uit observeren, ervaren en stilte. Ik doe drie demonstraties met vrijwilligers, vertel over focussen en de werking van het lichaam. Er is ruimte voor vragen.

Een focussessie duurt ongeveer 20 minuten.

Deze avond is interessant voor iedereen die van satsang, therapie, inquiry en lichaamswerk houdt. Het is een aanvulling op dat wat je al doet. De kennis en ervaring van focussen verdiept je beoefening.

Ik hoop mensen hiermee te inspireren om meer het lichaam te betrekken in de zoektocht naar geluk. Ik geef deze avond praktische handvatten om mee te nemen in het dagelijkse leven. Ik heb een speciaal instructieboekje gemaakt waarmee je thuis en in je werk kunt oefenen.

Voor meer informatie over focussen en zelfrealisatie verwijs ik naar de informatie op deze website. Eerstvolgende focuscursus begint in maart.

Opgeven.

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht

Voer de volgende code in: captcha