fbpx
Browsing Category

Focussen

Focussen, Inquiry

Vertrouw op je transpersoonlijke ervaringen

Het lichaam staat in direct contact en komt voort uit het universum

Vanuit mijn ervaring met focussen merk ik dat het innerlijke genezingsproces volledig vanzelf gaat wanneer het lichaam betrokken wordt. Het genezingsproces is van somatische ziektes tot Zelfrealisatie waarin je jezelf ervaart als niets of alles. Ziekte of een gevoel van pijn is een signaal vanuit het lichaam dat er iets is gestagneerd. In het lichaam en geestmodel zit echter een kennis van oorspronkelijkheid of gezondheid en wanneer je dat principe in beweging kunt zetten ontstaat er zelfgenezing.

Het lichaam weet hoe het zichzelf kan helen

In het filmpje hieronder vertelt Stanislav Grof hoe hij in 37 jaar onderzoek naar ongewone bewustzijnsstaten tot deze conclusie komt. Het werk van de therapeut of leraar is met name ruimte te geven aan dit innerlijke genezingsproces. Hij begon zijn onderzoekstocht nadat hij vrijwillig participeerde in experimenten met lsd. Dit werd later een verboden middel en hij kwam er door toeval achter dat verbonden/holotropic ademen dezelfde soort ervaringen brachten. Er is een verband tussen sneller ademhalen en het opkomen van informatie uit het onbewuste. Dit heeft hij uitgewerkt.

Wat jij ervaart is waar

Ik weet uit eigen ervaring dat het mezelf beperken tot het puur persoonlijke/lichamelijke en de wereld van materie een ervaring van te kort en ziekte brengt.

Waar het mij omgaat is dat wanneer je het lichaam betrekt er een integratie ontstaat van allerlei staten van zijn. Ik gebruik soms ook nog het verbonden ademen, maar het focussen op zichzelf is veelal voldoende. Ik heb in het focussen een reeks ontwikkeld die de transpersoonlijke ervaring van essentie blootlegt. Het ervaren van (non duale) essentie is helend. Heling is zoals ik het zie een oneindige integratie van afgescheiden delen tegen de achtergrond van het besef dat je bewustzijn of het Absolute bent. Dit klinkt voor sommige mensen misschien esoterisch of te ver van mijn bed. De werkelijkheid is dat het concreet, dichtbij en eenvoudig is.

Wij zijn spirituele wezens met een menselijke ervaring (en niet andersom)

Er is een kleine groep mensen die deze ervaringen zelf opdoet in het werk met verbonden ademen, ayuhuasca en andere manieren die transpersoonlijke ervaringen opwekken. Het transpersoonlijke geeft een completere ervaring van wat je bent. Dat wat je bent is complex en niet te bevatten. Het ontstaan van het universum en het leven zoals wij het ervaren is door niemand te begrijpen.

Zelf heb ik verschillende bewustzijnsverruimende middels ervaren en vooral het ademwerk heeft mijn interesse, omdat er geen middelen voor nodig zijn. Transpersoonlijke ervaringen zoals; eenheidservaringen, mediamieke ervaringen en droombeelden) hebben mijn beleving van het leven zeker veranderd. Het is moeilijk na te gaan wat nu door wat komt. Zo heeft simpelweg ouder worden ook een helend en bewustzijnsverruimend effect. Wanneer ik in een thema of situatie vastloop ben ik er in ieder geval met een beetje sneller ademen en/of focussen zo weer uit. Stagnatie van energie, die vaak door het conceptuele kader wordt veroorzaakt waarmee je de wereld beoordeeld, is makkelijk in beweging te brengen.

Stanslav Grof gaat ver in dit onderzoek. Hij ziet verbanden tussen geboortetrauma’s en de hedendaagse crisis in de wereld. De hypothese is dat we wel fysiek geboren zijn, maar de geboorte niet emotioneel verwerkt hebben. Dit speelt zich uit in allerlei energieen zoals destructie, hebberigheid, geweld, etc. Wanneer je het geboortetrauma heelt, wat het lichaam en geest systeem zelf doet met onder andere transpersoonlijke ervaringen ontstaat er een harmonieuze innerlijke beleving en daarmee een betere wereld. Het doorleven van het geboortetrauma staat in verbinding  met het idee van Zelfrealisatie. Het leidt naar innerlijke en daarmee uiterlijke bevrijding.

Hij onderscheid vier fases in het geboren worden;
1.de tijd in de baarmoeder
2.de tijd wanneer de geboorte begint begint en het geboortekanaal nog gesloten is en er een gevoel van stikken en benauwdheid is (slachtoffer, eindeloos lijden, hulpeloosheid, duivel, geweld)
3.de tijd dat het geboortekanaal opengaat en er zicht op opluchting ontstaat (revolutie, verandering, hoop)
4.het moment van loskomen van de moeder

Elke fase kent zijn eigen uiting van trauma die op latere leeftijd gesymboliseerd worden door bepaalde (archetypische) beelden en patronen. Hij is er van overtuigd dat het geboortetrauma, wat iedereen heeft, de problemen in de wereld van agressiviteit en hebberigheid veroorzaken. Het geboortetrauma kan niet met gesprekstherapie geheeld worden, omdat het pre verbaal is.

Wat zou er gebeuren als je al je kaders opent voor nieuwe invloeden?

Focussen

Geluk en inzicht verlopen via de energie in het lichaam

Leven is een energetisch proces en focussen maakt de weg vrij

Hoe meer ik focus met mensen hoe meer ik kan zien dat er zich een energetisch proces afspeelt waarbij het lichaam, taal en beelden hulpmiddelen zijn. Een mens is volledig uniek en verbonden met alles. En dat alles werkt (energetisch) op elkaar in. Door deze inwerking ruimte te geven ontstaat er zoiets als geluk. Geluk is een levensstroom vanuit niet weten wat telkens weer fris en nieuw is.

Tijdens een focussessie is dit zichtbaar in bodily shifts en inzichten. Een bodily shift heeft altijd iets van opluchting, ruimte en essentie in zich. Deze subtiele gewaarwordingen worden direct ervaren in het vertragen. Vertragen gebeurt door de sensaties (=energie) in het lichaam te volgen. Door de aandacht in het lichaam te brengen ontspant het zenuwstelsel en stopt het chaotische en gesloten denken. Er ontstaat een ander soort denken. Ik zou het lichamelijk denken noemen. Het is alsof gedachtes, zinnetjes, beelden en kleuren voortkomen uit iets anders dan wat jij als jezelf ervaart. Het is een wonderlijk proces.

De energetische ontvouwing van een persoon en het leven wordt vertaald in symbolen (taal, beelden en kleuren).

Op het moment dat je als luisteraar een nieuwe energie beweging ziet in iemand kun je dit benoemen door zoiets te zeggen als;” laten we deze energie even in het lichaam dalen of wennen”. Een andere subtiele interventie is iemand een beetje te laten verzitten en dan aan de nieuwe energie en inzichten laten wennen. Het verzitten heeft een verankerende en openende werking.

Wanneer je dieper in het lijfelijke gevoel zakt kom je in een neutrale bewustzijnslaag die je kan ervaren als ruimte, liefde, sereniteit, niets, leegte, kennendheid, etc. Dit is altijd de  basis van ervaring.

Focussen is daardoor de kern van psychonalyse, lichaamswerk en spiritualiteit. Het mooie vind ik dat het heel eenvoudig en niet zweverig is. Er is geen enkele kennis nodig om geluk of god te ervaren en focussen maak dit snel duidelijk.

Ik gaf van de week een introductie focussen in een zorginstelling waarbij een jonge surinaamse hulpverleenster door twintig minuten focussen in een gelukzalige staat terecht kwam. Ze had echt iets van wat is dit, zit dit tussen mijn oren of is dit werkelijk?

De laatste maanden vind ik allerlei nieuwe mogelijkheden om de focusgerichte aandacht toe te passen in communicatie. Door in een groep de lichaamsenergie de leiding te geven lossen stagnaties op en ontstaat er een thuiskomen in de communicatie met anderen. Dit is een toepassing die ook in non dualiteit terechtkomt. Door volledig in verbinding te zijn met het lichaam en anderen ontstaat er een ervaring van eenheid. Het groepsproces verloopt grotendeels energetisch en dus voorbij woorden. Ale vroege kindertijd patronen worden zichtbaar. Wonderlijk hoe een vertraagde manier van samen zijn zo gelukzalig en helend is.

Er zijn meerdere beginnersboeken, maar voor mensen die het proces dieper willen begrijpen verwijs ik naar twee boeken in het bijzonder;

Focusing oriented psychotherapie en een klein boekje Eugene Gendlin aan het woord en aan het werk.

Focussen

Focuscursus begint 5 januari

In de vaardigheid Focussen zitten alle instructies naar non dualiteit wezenlijke verandering en echt contact

Lesdagen:
Vrijdagochtenden: 5 en 19 januari, 2 en 16 februari, 2 en 16 maart.
Tijd: 9.30 tot 12.00
Waar: Dirk Wittehof 15, Amsterdam.
Tel: 0651912693
Prijs: 200 euro inclusief reader
Aanmelden: door 100 euro over te maken op NL 87 ABNA 0535232578 tnv F.Maidman
.

Na zes dagdelen les ben je in staat om een volledige focussessie te geven. Je krijgt een cursusboek met uitgebreide theorie. Een bijkomend doel is essentie en jezelf als kennendheid ervaren. Dit is een aanvulling op het standaard focusproces wat is ontstaan door mijn liefde voor zelfrealisatie. Ik heb hiervoor een gratis instructieboekje geschreven.

Het lichaam is altijd op zoek naar zijn oorspronkelijke staat

Focussen is geschikt voor allerlei situaties; zelfhelend vermogen van het lichaam op gang brengen, zelfrealisatie, je vakkennis vanuit het lichaam verruimen, mensen beter (therapeutisch) begeleiden, echt leren luisteren naar jezelf en anderen, leren praten vanuit je gevoel en niet over je gevoel, vastgelopen situaties in je leven weer in beweging te brengen, je lichaam als leraar ervaren en het geeft een fijn gevoel om het te doen.

Focussen.
De techniek focussen vertrouwt de nog niet gevormde betekenis in het lichaam, waardoor er wezenlijke nieuwe veranderingen ontstaan. Focussen is een vaardigheid en is aan te leren. De techniek is ontstaan door het bestuderen van het bewustwordingsproces tijdens psychoanalyse. Het lichaam bevat alle informatie die een persoon nodig heeft om gelukkig te zijn en keuzes te maken.

De kracht van focussen is dat je de werkelijke lichamelijke/energetische dynamiek ervaart en de mentale inzichten daaruit voortkomen. Dat werkt vele malen beter dan vanuit mentale concepten iets proberen te voelen. Die verinnerlijkte dynamiek is ontstaan in een periode waarin alles lichamelijk gebeurde. Het lichamelijk her ervaren is de beste manier om alles weer te laten ontrafelen. Een extra kracht is dat het focusproces de verantwoordelijkheid en de groei bij de persoon zelf legt door het proces volledig bij de ander te laten en na afloop het lichaam te bedanken voor de informatie.

Focussen brengt wezenlijke verandering

In mijn ervaring zijn er drie belangrijke factoren die wezenlijke verandering brengen in iemands leven;
1.een lichamelijke reflexie
2.een empathische relatie
3.een juiste afstand tussen dat wat ervaart en dat wat ervaren wordt

Bovengenoemde factoren zijn de kern van de vaardigheid focussen. Bij het leren focussen zijn er een luisteraar en een focusser. Op den duur wordt het mogelijk om deze twee rollen in jezelf te vinden en alleen te focussen.

De rol van de luisteraar is onder andere empathisch aanwezig zijn. Empathie is meevoelen met de ander, zonder er in te verdwijnen. Een erbij zijn. De rol van de luisteraar is in het begin lastig, omdat je je innerlijke wereld en neiging tot oplossen tijdelijk opzij dient te zetten. Dit is een actief niets doen. Je bent helemaal in dienst van de focusser.

De rol van de focusser is het gericht aandacht geven aan een vaag gevoel in het lichaam (felt sense) wat past bij een thema. Door dit vage gevoel te onderzoeken en te volgen komt er nieuwe informatie uit het lichaam in het bewustzijn. Dit vergroot het zelfinzicht en het vertrouwen dat het lichaam zelf de volgende stap in het leven kan aangeven (felt shift).

Tijdens de cursus leer je de focus stappen systematisch toepassen. De basis stappen zijn;  1.felt sense, 2.handvat, 3.resoneren, 4.erbij zijn/vragen stellen en 5.ontvangen/felt shift/afsluiten.

Ik besteed ook tijd aan;
6.ruimte maken (alles er laten zijn, wat zit er tussen jou en jezelf goed voelen?)
7.zelfrealisatie, essenties en de structuur van bewustzijn
8.satsang (met zijn allen tegelijk focussen)
9.circling (ontdek een nieuwe manier van communiceren met het hart)
10. hoe de criticus te ontmantelen mbv focustechniek

Focussen is levensreddend

Meer informatie over focussen..

Opgeven.

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht

Voer de volgende code in: captcha

Focussen

Word verliefd op de felt sense

In de vaardigheid focussen zijn alle instructies naar geluk en verlichting in het moment terug te vinden

What is split off, not felt, remains the same. When it is felt, it changes. Most people don’t know this. They think that by not permitting the feeling of their negative ways they make themselves good. On the contrary, that keeps these negatives static, the same from year to year. A few moments of feeling it in your body allows it to change. If there is in you something bad or sick or unsound, let it inwardly be, and breathe. That’s the only way it can evolve and change into the form it needs.

Eugene Gendlin (1926-2017)

Inmiddels heb ik meer dan vijfhonderd focussessies gegeven en heb ik geëxperimenteerd met allerlei vormen zoals contact maken en groepsmeditaties via de felt sense. Ik ben nog steeds diep onder de indruk van het focussen en het wordt alleen maar meer.

De felt sense is een lichamelijke sensatie ergens tussen je bekken en je keel. De sensaties zijn uiteenlopend en zijn elke keer anders. Wat me bijvoorbeeld opgevalt is dat het vaak een verkramping, een zeurende pijn of een drukkend gevoel is. De kern van de sensaties liggen meestal rond een chakra gebied. Wanneer je bij zo’n sensatie blijft krijg je niet alleen informatie over je leven, maar kom je ook tot de ervaring van de ruimte waarin dit zich afspeelt.

In deze beweging van de geest, wat je ook ego zou kunnen noemen vindt er een energetische verandering plaats. Dit wordt in het focussen een bodily shift genoemd en dit kun je direct ervaren als een opluchting, een bevrijding. Je voelt dat dingen gaan stromen, tintelen en bewegen. Dit raakt aan allerlei lichaamsgerichte methodes voor bevrijding.

De felt sense ligt voor de vorming van emoties en gedachtes waardoor je ook voorbij ik-structuren, cultuur en andere denksystemen ervaart. Wanneer je een felt sense ervaart en volgt ben je uit de verhalen en in de onmiddellijke ervaring.

De kern van de felt sense is kennendheid. DAT wat kent. Stel je eens voor dat er zoiets als een niet-substantie bestaat waaruit alles is opgebouwd. Het universum, de ervaring, een steen, alles is opgebouwd uit kennendheid en jij  bent DAT. Deze subtiele ervaring is te realiseren in een focussessie, omdat er een vertraging plaatsvindt die volledig natuurlijk verloopt.

Mijn ervaring is dat elke lichaam een eigen ritme heeft om bij deze ervaring te komen. Iemand met adhd heeft een snel tempo waarbij de felt sense in en uit contact gaat. Tijdens een sessie geef ik in een hoog tempo dingen terug, anders gaat het contact met de felt sense weg. Bij sommige mensen is het tempo juist enorm traag en dat zie je dan ook terug in hun dagelijkse leven. Tijdens een sessie vallen er lange stiltes. Anderen kunnen zich aan deze traagheid irriteren, omdat het niet onder het gemiddelde tempo valt. Uiteindelijk is het zoals het is.

Door je eigen lichaamsritme te aanvaarden ben je vrij en hoef je jezelf niet te vergelijken met het gemiddelde.

Wat ook mooi is is dat alle gevoelens en interacties van overdracht en tegenoverdracht wegvallen in het focussen. Dit komt, omdat de luisteraar er geheel voor de ander is. Alles strijd en minderwaardigheid gaan uit het contact en worden een innerlijke ervaring. Vanuit dit gegeven ben ik ook oefeningen gaan doen in contact maken. Door alles bij jezelf te houden ontstaat er paradoxaal echt contact.

Een andere vorm is met zijn allen tegelijk in meditatie gaan met de felt sense van dat moment als kern. Dit brengt een groepsbewustzijn tot leven wat weer een andere dynamiek heeft. Ook hier blijf je zo bij jezelf dat er een totale vrijheid in contact is.

Vanuit het focussen ben jij een eenheid met de omgeving. Jij en de omgeving zijn een oneindig interacterende ervaring. Wanneer je dit echt tot je door laat dringen voel je jezelf als alles. Niet esoterisch of conceptueel, dat is het mooie van focussen; het is een onmiddellijke ervaring. Je identiteit, beleving van tijd en alle afgescheiden ervaringen smelten in een proces van hooguit een half uur.

Er wordt ook niets vastgezet of opgehemeld. Alles is voortdurend in beweging en het lichaam weet wat zijn oorspronkelijke vrijheid is. Het lichaam is een met het universum en superintelligent. Alle zingevingsproblemen ontstaan in het belemmeren van de stroom van het lichaam. Dit kunnen gedachte structuren zijn en trauma’s. Zelfs voor trauma’s weet het lichaam de oplossing. Dit is uitgediept in bijvoorbeeld sommatie experience, waarbij focussen ook de kern is.

Het idee en de ervaring is dan ook dat wanneer je verliefd wordt op de felt sense alles vanzelf gaat. Er is geen leraar of therapeut nodig.

Focussen

Ik ben waar ik ben

Ik ben niets dat is wijsheid, ik ben alles dat is liefde. Mijn leven beweegt tussen deze twee polen.

Zoals ik het zie is dat je jezelf als kennendheid niet hoeft te onthechten of disidentificeren met het lichaam, denken en voelen. Identificeer je er gerust mee en zie tegelijk dat je essentie en kennendheid bent.

Er is een cirkel rondom mijn hart die angstig aanvoelt. Een brok in mijn keel die steekt, alsof er keelpijn is. Een sensatie en beeld van energie die achter mijn buik langs naar buiten komt en oplost. Er beweegt een prettige sensatie in mijn buik als een klein stroompje naar beneden. Er hoort een zinnetje bij, “Er zin in hebben”. En dan is er die ruimte en de ervaring dat ik die ruimte ben.

Het eenzijdig richten op leegte, ruimte, liefde of wat dan ook gaat nooit werken. Zodra er een hechting is aan een voorkeur loopt het ervaren vast. Een hechting kun je herkennen aan een langdurige en/of terugkerende verkramping. Tijdens het focussen komen deze verkrampingen (stagnaties) naar de voorgrond. Door het te voelen en de focusstappen te nemen laat de hechting vanzelf los. Het gevoel of de sensatie kan er nog steeds zijn, er is alleen geen stagnatie meer. Het gaat stromen waardoor de aandacht verruimt. Focussen is in de kern energetisch werk.

Een belemmerende perceptie brengt stagnerende energie.

Hou alles vloeiend door totaal flexibel te zijn. Niet jezelf alleen willen zien als de waarnemer of kennendheid. Je bent alles, elke verkramping, elke gedachte, elke reactie en elke ervaring. Jij bent de wereld. Volledig jezelf zijn is leven zoals het NU is.

Jij bent ervaren

Voor de meeste mensen betekent dit dat ze de identificatie met essentie (ik ben) en/of kennendheid missen. Meestal kennen ze het wel als en object van ervaring, maar niets als identiteit. Dat ze het ook zijn. Dat is een perceptie die mist in onze opvoeding. Van daar dat ik de nadruk op leg op het jezelf ervaren als kennendheid. Het brengt de boel in evenwicht.

Ik heb steeds het gevoel in mijn leven dat ik het niet goed doe. Ik merk dit in mijn werk en mijn relatie. Er volgen een paar voorbeelden uit zijn leven. Er zit een voortdurende angst. De energie van dit thema zit in zijn buik. Het is een drukkend gevoel. We blijven bij dat drukkende gevoel en er komt een beeld op van zijn vader die zich inhoudt nadat hij een deuk in de auto heeft gereden. Hij is een puber en voelt de spanning van zijn vader. We blijven erbij en de druk wordt lichter. Er komt een gevoel van ruimte die zich uitbreid. Er ontstaat een inzicht dat hij is wie hij is en dat hij zich niet hoeft te verdedigen. Er is nu een gevoel van expanderende overgave. Dit gaat langzaam over in de realisatie dat hij deze ruimte is en alles wat daarin plaatsvindt. Minuten van stilte. Er is niets veranderd aan de inhoud van het thema en toch is de perceptie volledig anders.

De misvatting is dat het persoonlijke verkeerd zou zijn

“Ik heb geen identificatie meer met mijn lichaam, denken en voelen”, hoor ik wel eens in de wandelgangen. Ik begrijp zo’n uitspraak niet. Het lichaam, de persoon en zelfrealisatie zijn hetzelfde.

Focussen

FocusLab

Contact is zingeving

Alle wijsheid en instructies op het gebied van geluk en zelfrealisatie liggen besloten in de vaardigheid focussen. Werkelijk elke (spirituele) aanwijzing, vingerwijzing en beoefening kan ik vertalen naar de vaardigheid focussen. Dat maakt alles eenvoudig.

Na de ontdekking dat mensen binnen twintig minuten via het lichaam bij non duale essenties kunnen komen ben ik ook tot de ontdekking gekomen dat wezenlijk contact een onderbelicht onderdeel van focussen is. Omdat je focussen met anderen leert zit contact er in gebouwd. Met wat aanpassingen kan ik dit duidelijk overbrengen.

Ik ben gaan experimenteren met het focussen in contact. De openbaringen stoppen niet. Contact leidt naar veiligheid, lichamelijke ontspanning en non dualiteit.

Wanneer je nieuwsgierig bent naar hoe je wezenlijk contact kunt maken met jezelf en anderen raad ik je aan eens langs te komen op een van mijn activiteiten.

Jij als ondefinieerbaar helder bewustzijn kijkt door het lichaam, denken en voelen naar de wereld en verlangt naar langdurig zorgzame relaties. Dit is de compleetheid van het menselijk leven. Niet alleen jezelf realiseren als kennendheid, maar ook jezelf realiseren als vrij persoon (lichaam, denken en voelen).

Essentie, Focussen

Cursusdag Focussen en Meditatief Contact (zondag 20 augustus)

Geluk bevat altijd pure aanwezigheid.

Adres: dirk wittehof 15
Wanneer:
 zondag 20 augustus
Tijd: 9.30 – 16.30
Kosten: 50 euro
Aanmelden: door het bedrag te storten op NL 87 ABNA 0535232578 tnv F. Maidman

Het is een dag met veel stilte en vertraging.

Groepsfocussen.
In de ochtend doen we een groepsfocussessie waarbij iedereen via een persoonlijk thema met behulp van de felt sense naar een non duale essentie gaat.

Wezenlijk contact.
Vanuit de non duale ervaring onderzoeken we op een meditatieve manier of er beelden en verlangens zijn in het contact met anderen. Wat wil er door het lichaam, denken en voelen geleefd worden? We gaan ervaren hoe door wezenlijk contact geluk en speelsheid ontstaat. Er komt niets tussen jou en de ander in te staan.

Het is een effectieve en lichamelijke manier van satsang. Geschikt voor beginners en gevorderden.

Surrendered leadership.
In de middag gaan we als groep een kwaliteit of thema onderzoeken in overgave. Er is overgave naar ik structuur, wij structuur en het ondefinieerbare. Het is een vorm van satsang waarbij het lichaam als leraar wordt ervaren. Je zult onder andere gewaarworden dat je deel bent van een collectief bewustzijn en hoe jij daarin een actieve plek in kan nemen.

Door onder andere de felt sense en je voorstelling van de ander te benoemen ontstaat er wezenlijk contact. Dit voel je direct in je hart. Mijn ervaring leert dat deze oefening je hernieuwde richting en levendigheid geeft. Wanneer de tijd het toelaat gaan we een specifiek onderwerp wat leeft in de groep op een subtiele manier in contact volgen en onderzoeken.

Oefeningen van deze dag zullen je dagelijkse leven diepgaand verrijken en beïnvloeden. Er zitten elementen van focussen en circling in deze dag.

 

Focussen, Zelfactualisatie

Verlangen vanuit compleetheid

Vanuit non-duale essentie is verlangen mogelijk

Mensen die het Focussen bij mij hebben geleerd weten hoe je vanuit lijden en verkramping in non-duale essentie kan komen. In deze essentie is er eenheid en compleetheid. Er is geen probleem en geen te kort. Wat hier (stap 8) opgeroepen kan worden zijn visioenen en verlangens die voortkomen uit de manifestatie kracht van het leven. Het is alsof God of Waarheid door jouw lichaam, denken en voelen een vorm zoekt. Meestal is het een verlangen naar collectieve samenwerking of liefde. Dit is een eindeloze beweging.

Er zijn dus verlangens die voortkomen uit compleetheid. Dit zou je de zielsbeweging kunnen noemen. De ziel zie ik simpelweg als jouw persoonlijke bewustzijn. Dat wat jij te zien krijgt.

Een andere praktische vorm die werkt is de koppeling van het Focussen aan de methode Circling. Hierbij bouwen we eerst het zuivere contact op en daarna openen we het gebied van verlangens. De energie van verlangen wordt sterk in contact ervaren. In volledig zuiver contact met anderen ontstaat ook compleetheid en non dualiteit.  Het delen van de verlangens met anderen opent het wereldse actie potentieel. Samen doordringen in liefde is niet alleen verblijven in non dualiteit, maar is ook samen actie ondernemen.

Voor mij komen alle activiteiten rondom Focussen voort uit deze zielsbeweging. Het beweegt zich natuurlijk zonder een gevoel van te kort of inadequatie. Ik ervaar meesterschap en eenvoud in het overbrengen van deze boodschap. De intelligentie van het lichaam is niet meer dan de natuurlijke staat waarin wij allemaal verkeren. Alle methodes gaan uiteindelijk over het ontspannen in wat je bent en zijn in zekere zin imitaties van de natuurlijke staat totdat er geen methode meer nodig is.

Focussen

CLAIM JE VERLICHTING

Je kunt je verlichting claimen door aan te nemen dat het jezelf ervaren als KENNENDHEID verlichting IS. Wanneer dat VERWERKELIJKT is stopt het zoeken.

Je hoeft niet eerst je leven op orde te hebben of aan allerlei ideaalbeelden te voldoen om TWIJFELLOOS gerealiseerd te zijn. Wat nodig is, is dat je conceptueel helder bent wat VERLICHTING is. Vanuit die mentale helderheid is de werkelijke ervaring eenvoudig. Het is al wat je bent.

Dit betekent overigens niet dat de persoon of het persoonlijke verdwijnt. Dit is een andere kant van de onpersoonlijke realisatie van kennendheid. In deze realisatie komt er juist meer ruimte voor de persoon. Het wordt echt! Gedachtes en verlangens kunnen vrij stromen en zich verder ontwikkelen en reorganiseren.

Zwemmen leer je niet op internet. Het kan behulpzaam zijn om even mee te liften met een levend iemand die gerealiseerd is. Er zijn meerdere leraren. Kies er een die bij je past, die jou aantrekt.

Het is aan jou.

Ik gebruik focussen om jezelf als KENNENDHEID te realiseren en om meer in contact te komen met je PERSOONLIJKE ESSENTIE. Daar zit je dan in die oneindige ruimte en tijdloosheid, terwijl het dagelijkse leven en de persoon zich afspelen.

 

Focussen

Advaita & Focussen

Verblijven in de Ik ben is meestal niet genoeg

Wat er in de eerste jaren van het volgen van (neo) Advaita Vedanta aanwijzingen meestal gebeurt is dat er een hechting ontstaat aan de voorkeur voor het non duale (Ik ben, Absolute, Bewustzijn, Kennendheid) en het afwijzen van het persoonlijke (verlangens, emoties, gedachtes). Dit komt later pas weer bij elkaar, wanneer het non duale gezien, doorzien en doorleefd is. In het beoefenen van het verblijven als het non duale komen er allerlei patronen aan het licht. Patronen zijn levend en vanuit de vaardigheid focussen bestaan ze uit;
1.context in je leven
2.een lijflijk gevoel
3.een stemming/emotie
4.een beeld of ander symbolysme

Het geheel van deze facetten heet de felt sense. Dit is een vaag gevoel vol implicite betekenis en kennis. Het is de kern van een patroon. Patronen zijn een spel van het bewustzijn en die gaan na de ontwaking door. Wanneer patronen niet de juiste aandacht krijgen blijven ze gevangen in een gesloten systeem en kun je je hele leven doorzoeken naar de eenvoud van innerlijke rust of kennendheid. De ene keer lost een patroon zich op door in de Ik ben te verblijven, een andere keer heeft iets zoals de vaardigheid focussen nodig om te smelten. Door er met bepaalde stappen de felt sense te onderzoeken ontstaat er een verschuiving, shift of transformatie van informatie. Ditis een wezenlijke verandering van het lichaam en geest systeem.

Een gesloten systeem is bijvoorbeeld een doodlopende (innerlijke) discussie of een zich herhalend emotioneel patroon. Door een patroon in alle vier de (hierboven genoemde) facetten te ervaren komt er een koppeling tussen het lichaam, denken en de omgeving. Daarnaast wordt het door te vertragen en subtiele waar te nemen mogelijk om het waarnemende ik (bewustzijn) te onderscheiden van de waarneembare facetten. Dit zet het systeem in een natuurlijke beweging en in stilte. Een dubbele beleving. Noem het holistisch, integratie of natuurlijke staat. 

In de felt sense zit alle informatie van een patroon. Dit heeft vele aspecten zoals herinneringen, ervaringen, relaties en tijd. Zo kan in het nu een beleving van vroeger plaatsvinden. Het is noodzakelijk om sommige patronen stap voor stap te doorleven. Dit uit zich in het steeds weer aandienen van bepaalde informatie aan het bewustzijn. Dit gaat meestal samen met gevoelens van stagnatie, twijfel of niet volledig leven. Dit alles ligt dicht tegen psychotherapie aan. Het gaat erom dat al deze lichamelijke opgeslagen spanningen worden aangeraakt, dan weer met rust gelaten worden en zichzelf herschikking op een eigen tempo. Niemand weet hoe dat precies gaat, maar het is wel de ervaring van iedereen.

Ik vind het belangrijk om de vaardigheid focussen te benoemen en in de wereld te brengen, omdat de instructie verblijf in het non duale niet altijd van toepassing is en het mensen doet vastlopen in hun ontwakingsproces. Ontwaking is onmiddellijk en heeft een proces. Zo ben jij onbeperkt bewustzijn en de beperkte vorm lichaam en denken. Kun je dit tegelijkertijd beleven? Deze dubbele beleving wordt in mijn ervaring het meest gediend door de vaardigheid focussen. Ik kom tot deze conclusie in mijn eigen jarenlange ervaring met het ontwaken. Lichaamswerk, psychotherapie en ontwaking liggen allemaal dicht tegen elkaar aan.

Het verblijven als het non duale is een hele wereld op zich. De zoeker vindt niets, de zoeker is een mentale structuur en lost op door het zoeken. Wanneer de structuur van de zoeker verdwenen is ontstaat er twijfelloosheid. Het spel van bewustwording en persoon gaan gewoon door, alleen nu met het besef van wat je bent en een overgave aan de oneindige verandering.

Hieronder een simpele oefening om in het non duale te komen. Een van de mooie dingen van Mooji vind k dat hij het hele verlichtingsconcept gewoon wil maken. Dat het eenvoudig en voor iedereen beschikbaar is.

In deze opname zitten allerlei focusaspecten. De depressie is de context (stap 1). Hij voelt daarbij een lijflijke sensatie (stap 2) in zijn zij. Het handvat is het zinnetje <je moet eerst door mij komen> (stap 3). Door erbij te blijven en vragen ts te stellen is hij innerlijk aan het resoneren en komt er meer innerlijke informatie vrij (stap 4 en 5). Het lachen is een bodily shift (stap 6) en daarbij komt hij in essentie (stap 8).

Focussen

De ruimte opschonen

Wat jij bent is ruimte

Het is eenvoudig om jezelf te ervaren als ruimte, omdat je het bent. Het enige wat je hoeft te doen is de ruimte die je bent op te schonen. Dit kun je doen met een aantal vragen waarbij je het lichaam gebruikt.

No body lies.
Wanneer het lichaam een vorm van lijden of pijn aangeeft betekent dit dat er iets niet klopt. Door het lichaam op een bepaalde manier te raadplegen geeft het zelf antwoorden over hoe je jezelf weer goed kunt voelen of hoe je jezelf heelt.Het lichaam weet hoe jij je goed kan voelen en hoe je jezelf kunt ervaren als ruimte. Het opschonen werkt in allerlei situaties van ernstige ziekte tot dagelijkse stress.

De oefening.
Optioneel: herinner je een situatie waarin je jezelf helemaal goed voelde. Voel die situatie in je lichaam.

Stel jezelf de volgende vraag en neem een paar minuten per stap om te ervaren. Laat de antwoorden uit het lichaam komen;

1.wat zit er op dit moment tussen jou en je volledig goed voelen in?
2.er komt een thema boven (houdt afstand en plaats het voor je neer)
3.herhaal stap 1 en 2, totdat er niets meer opkomt (meestal 4-8 onderwerpen)
4.wanneer er geen thema meer opkomt tussen jou en je volledig goed voelen, vraag je jezelf of er nog een achtergrond gevoel is? Zo ja, plaats deze naast de thema’s.
5.nadat alle thema’s en een eventueel achtergrondgevoel benoemd zijn is er schone ruimte, openheid, helderheid (kijk of dit zo is)
6.welk beeld, woord, gebaar of kleur past bij deze ruimte?
7.resoneer tussen dit handvat en het gevoel van ruimte
8.vraag de felt sense wat de volgende stap is? of hoe je meer van deze ruimte kunt krijgen?
9.je kunt nog kijken of je jezelf kunt ervaren als de ruimte

Focussen, Lichaamswerk

Verlichting gaat via het lichaam

Wanneer het lichaam (totaal) ontspannen is ben je verlicht

In mijn ervaring is verlichting een lichamelijk proces. Het is een steeds weer openstellen voor de ervaring in het moment en uiteindelijk uitkomen bij de realisatie of perceptie dat je bewustzijn bent. Mijn inzicht verloopt elke seconde via het lichaam. Focussen is een middel om via weerstand, lijden en problemen in openheid te komen. Een middel voor iedereen? Ja. Misschien kun je jezelf voorstellen dat alle lichamen min of meer hetzelfde werken. Focussen is niet bedacht, het is een in stappen beschreven proces wat het lichaam uit zichzelf doet wanneer het natuurlijk functioneert.

Het gaat om het aanleren van een lichamelijke open houding en weten hoe het lichaam zichzelf in leven houdt met behulp van het pijn en genot mechanisme. Door het ervaringsmatig waarnemen raak je vrij in deze mechanismen. Dit is een ontkoppeling van de identificatie met het lichaam. Dit veroorzaakt een ontspannen houding gevolgd door een ontspannen lichaam.

Focussen loopt steeds hetzelfde verlichtingspad van twintig minuten. Het werkt bij iedereen in elke omstandigheid.

Focussen, Relaties en sexualiteit

Focussen & Circling

Alles ontstaat uit stilte

De laatste tijd ontstaat er een nieuwe vorm van focussen. Het is het met ogen open de felt sense delen met een ander. Ik ervaar bij deze beoefening dat alles voortkomt uit stilte en kwetsbaarheid. Door het delen van lichamelijke sensaties en gedachtes ontstaat er paradoxaal in het moment een gevoel van een langdurig zorgzaam contact. Het gevoel van contact speelt zich bij mij voornamelijk rondom mijn fysieke hart af. Ik voel daar veel sensaties wanneer ik tegenover een ander zit en er een uitwisseling ontstaat. Wat contact nou precies is en hoe het werkt kan ik niet duiden. Het hartscontact ontstaat voornamelijk in stilte en zonder doel. In het aanwezig zijn met wat er is en dat delen ontstaat er een uitwisseling van energie die met ieder persoon een andere kwaliteit heeft.

De vorm waarmee ik experimenteer bestaat uit een reeks opbouwende oefeningen;

1.Met de ogen dicht kennis maken met de felt sense en stap 2 uit het focussen met elkaar oefenen
Iedereen heeft altijd een felt sense in het lichaam tussen het bekken en de keel (aan de binnenkant van het lichaam). De felt sense is een lijflijk gevoel. Het kan heel subtiel zijn, zoals een verkramping in de buik of een open sensatie in het borstgebied. De aandacht gaat naar binnen en je geeft woorden aan die ervaring. Het kan soms enkele minuten duren voordat er een heldere felt sense verschijnt.

2.Met de ogen open de ander zien
Het zintuiglijk kijken naar een persoon geeft een felt sense. Zo geeft ieder persoon waarnaar je kijkt een andere sensatie in het lichaam. Tijdens deze stap observeren we alleen de innerlijke sensaties die de ander te weeg kunnen brengen.

Terug naar de gewaarwording in jezelf met ogen dicht.

3.Met de ogen open de felt sense met elkaar delen en wanneer in het delen de felt sense verandert die ook weer delen
Nu delen we de sensatie uit stap twee. Zo kun je bijvoorbeeld ook bij elkaar checken of de felt sense die je voelt ook bij de ander aanwezig is of dat het alleen bij jou is. Het lichaam heeft vaak de eigenschap sensaties van een ander lichaam op te vangen. Het in contact brengen van elkaars binnenwereld geeft informatie en contact. Er ontstaat een zekere veiligheid.

Terug naar de gewaarwording in jezelf met ogen dicht.

4.Met de ogen open in contact met de felt sense het idee of de voorstelling delen die je van de ander hebt
De hele dag door maken we voorstellingen van wat we observeren. Dit kunnen oordelen, metingen, invullingen, etc zijn. De werkelijkheid is dat deze beelden meestal niet kloppen met wat de ander ervaart of denkt. Door de beelden met elkaar uit te wisselen gaat het contact dieper. Er begint een cirkel van uitwisselen. Wat duidelijk wordt is dat de hele wereld betekenis krijgt in jou.

Terug naar de gewaarwording in jezelf met ogen dicht.

5.Met de ogen open alle voorgaande stappen meenemen en als aanvulling voelen of er een verlangen (of nieuwsgierigheid naar iemand) is en dat kenbaar maken
Een ding wat we achterwege laten is het uiten van onze verlangens die als kind al onderdrukt moesten worden. Ik heb het over alle soorten verlangens. Er bestaat veel schaamte rondom het voelen en naar buiten brengen van verlangens, terwijl dat ons nu juist zo levendig en specifiek maakt. In de spiritualiteit is er ook vaak en idee dat er verlangenloosheid moet zijn om verlicht te raken. Wanneer je deze voorstelling verandert ontstaat er een andere vorm van vrijheid. Alles mag er zijn en misschien hoef je het alleen niet te volgen. Verlangens zijn okay.

Terug naar de gewaarwording in jezelf met ogen dicht.

6.Met ogen open dynamische uitwisseling in de groep
Nadat voorgaande stappen gedaan zijn is het mogelijk om in openheid en vertraging te delen wat er speelt. De aandacht gaat vanzelf naar iemand in de groep en er ontstaan vanzelf verbeeldingen en verlangens. Een verlangen kan zijn met betrekking tot een ander in de groep, maar ook bijvoorbeeld om weg te gaan uit de oefening. Waar het omgaat is dit alles te ervaren en in eerste instantie niets te doen. Blijft de felt sense, het idee of het verlangen terugkomen zou je het kunnen uitspreken of uitvoeren. Het kan ook juist aanspreken om niets te zeggen en voor de verbeeldingen en verlangens te blijven met je aandacht. Je hoeft niet perse alles in contact te brengen. Dit geeft ook weer allerlei sensaties zoals angst om er niet bij te horen of juist extase van het er zijn in een groep. Dit kun je vervolgens weer delen. De dynamische vorm is jouw onderzoek. De groep staat symbool voor de maatschappij.

De dynamische uitwisseling in de groep brengt allerlei situaties in het daglicht waardoor iedereen kan zien wat de onderstroom in de groep is. Een fenomeen wat daarbij belangrijk is heet surrendered leadership (een term uit de methode Circling). Daarmee wordt bedoelt dat wanneer je een (heftige) felt sense ervaart in de verantwoordelijkheid neemt om het te delen in de groep. Doordat iedereen dit principe van leiderschap gaat hanteren ontstaat er echtheid en levendigheid. Als het goed is voelt iedereen zich welkom om zichzelf te zijn en dat is helend.

Terug naar de gewaarwording in jezelf met ogen dicht.

Gedachtes.
De achtergrond van de oefeningen is dat we de onderstroom die er altijd is in het contact bespreekbaar maken. Iedereen maakt onbewust of bewust beelden van elkaar die wanneer we ze niet bespreekbaar maken in de weg staan van werkelijk contact.

Wat ik merk in deze vorm van contact maken is dat het in een paar minuten veilig voelt. Veiligheid komt vanuit mijn ervaring voort uit het voelen van mijn lichaam. Veiligheid heeft niets te maken met de omgeving, maar met het ervaren en toestaan van de felt sense. In het delen van elkaars voorstellingen ontstaat er bewustzijn van het feit dat alles wat je denkt of vindt van de ander je eigen verbeelding is. Door dit uit te spreken en de ander kan daarop reageren zie je hoe vaak je het mis hebt. De wereld van de ander is vaak anders. Het spelen met het uitwisselen van de felt sense en de voorstellingen brengt authenticiteit in het contact.

Ik ervaar dat deze vorm van contact maken het praktische van focussen aanvult en verrijkt. Het is heerlijk om vanuit de felt sense in contact te gaan. De felt sense is altijd NU en altijd spannend. Je weet niet wat er komt. Door vanuit het lichaam contact te maken ontstaat er een vertraging, omdat je steeds gaat voelen en dan de woorden laat ontstaan. Door de vertraging blijf je in contact met je essentie (stilte, ruimte, liefde, aanwezigheid, etc.).

In deze vertraging en gedragenheid van het contact is het ook mogelijk om jezelf te ervaren als bewustzijn en/of stilte.

 

Focussen

Volg de focusstappen

Volg de stappen nauwgezet, tenzij het echt niet anders kan

In het doceren en ervaren van de vaardigheid focussen kom ik steeds weer tegen dat elke stap goud is. Het steeds weer zoeken hoe alle stappen aan bod komen. Het komt ook voor dat iemand vanuit een felt sense direct naar een essentie of Kennendheid doorschiet. Dit is echter niet het doel van een sessie. Het doel is de informatie en energieflow op gang te brengen. De rest gaat vanzelf.

Tijdens cursussen zie ik dat sommige mensen het minder nauw nemen met de stappen. Ik herken een aantal redenen;
– luiheid (het niet willen leren van de volgorde)
– niet het belang zien van de afzonderlijke stappen (onervarenheid/onwetendheid)
– eigen kennis en ervaring te veel in willen brengen (willen oplossen/gehoord willen worden als luisteraar)
– faalangst en/of onzekerheid om de stappen uit te voeren

Een focussessie leidt altijd naar iets nieuws en ontspanning. In het volgen van de stappen zit efficiëntie en zuiverheid besloten. Tijdens het leren in een cursus is het normaal dat het afwijken en stoeien met de stappen plaatsvindt. Ik raad aan om steeds zo weinig als mogelijk af te wijken. Doe je het toch, observeer dan wat de effecten zijn. Alles wordt vanzelf duidelijk wanneer je er mee gaat spelen en meer ervaring krijgt.

De laatste tijd komt het voorbeeld van een vergadering op. Wanneer er een strakke voorzitter is dan verloopt de vergadering soepel, duurt het niet te lang en komt de juiste informatie boven. Is er een losse voorzitter dan gaat de hele boel zwabberen. Er komt dan ook een resultaat, maar het is vaak minder helder en eenduidig.

Focussen, Psychoanalyse

Focussen en de criticus

De criticus komt voort uit driftenergie plus normen en waarden

Tijdens een focussessie volg je lijflijke sensaties en de betekenis die daar uit voortkomt. De betekenis maakt zich kenbaar in woorden, beelden, gebaren of andere symbolen. Dikwijls probeert de criticus in te breken in deze informatie en energie flow. De criticus is meestal een strenge stem die de boel probeert te saboteren. De behoefte van de criticus is om onafhankelijk te zijn en geen hulp te hoeven vragen. Hulpvragen is namelijk kwetsbaar en kan pijnlijk worden, omdat je niet volledig gehoord of gezien wordt. De criticus houdt het systeem gesloten, zodat er geen verandering komt.

De interventie die je tijdens een focussessie doet is stilstaan bij deze bozige, controlerende stem en hem een naam geeft. Door deze stem een naam te geven mag de criticus er zijn en wordt het steeds weer herkent als hij om de hoek komt kijken. Door het bewustworden van deze dynamiek ontstaat er afstand van. De criticus heeft met zijn bozige strenge manier van reageren niets nuttigs (in het focusproces) te brengen. Hij mag best later nog eens terugkomen als hij wat aardiger is of wanneer hij echt iets bij te dragen heeft. In de kern wil de criticus helpen.

Mijn ervaring is dat mensen waarbij verlangens vaak onderdrukt zijn door allerlei normen en waardenstelsels van bijvoorbeeld hun ouders er een agressiviteit in het systeem krijgen die samen met het de inhoudelijke oordelen uit het normen en waardenstelsel een criticus vormen. Het is een verinnerlijkte dynamiek van zelfafwijzing.

Een hulpmiddel om de criticus te omzeilen is het steeds weer terug gaan naar de conceptloze essentie aanwezigheid (ik ben). Door telkens in deze stilte te verblijven ontvouwt het leven zich vanzelf.

In een focussessie gaan we onder andere op zoek naar de ik ben en andere essenties. Waar ervaar je kracht, leiding en waarde en wat wil zich door jouw lichaam en geest heen manifesteren? Door een goed contact te voelen met het lichaam ontstaat er vertrouwen en een persoon die voelt wat hij wil. Dan ontstaat er beweging en leven. Dat voelt als vrijheid.

Mooi artikel over de criticus.