fbpx
Browsing Category

Groei

Groei

Burnout, midlifecrisis en schaduwwerk zijn deuren naar een nieuwe wereld

In mijn groepen ligt de gemiddelde leeftijd tussen de veertig en vijfenzestig jaar. Ik zie mensen met veel levenservaring en wijsheid. Veel hebben een burnout meegemaakt, zitten er middenin of hikken er tegenaan.  Burnout is in mijn ervaring een overgangsritueel naar een beter leven.

Het is als het archetypische verhaal van de reis van de held. Hij of zij krijgt tegenslagen, gaat door diepe dalen (in de meeste verhalen komt er ook een mentor of leraar in beeld) en komt sterker dan ooit terug. Dat is een lichamelijke wijsheid.

Wat ik zie is dat na het veertigste levensjaar de schaduwzijde van het eerste deel van het leven zich begint op te dringen. Dat wat veertig jaar of meer is onderdrukt zoekt een uitweg. Er is een natuurlijke intelligente behoefte aan balans. Iemand die altijd (te) hard heeft gewerkt, wil rust en eenvoud. Iemand die nooit volledig voor zijn of haar talenten is gegaan krijgt ineens de energie om er iets mee te gaan doen in de wereld. Het is ook het innerlijk balanseren van de mannelijke en de vrouwelijke energie. Maar ja, hoe verander je een levenspatroon na veertig, vijftig of zestig jaar?

Het antwoord is; de communicatie met de opkomende lichamelijke impulsen aangaan (schaduwwerk) en je laten meenemen naar de nieuwe wereld. Dit is een proces wat je langzaam kunt laten gebeuren. Een onderdeel van de wederopstanding is je persoonlijke zingeving verhaal voor de toekomst schrijven.

Elk leven heeft een begin, midden en een einde, maar niet perse in die volgorde

Het leven en het lichaam zijn onvoorstelbaar intelligent. Door te vertrouwen op wat er is leer je de impulsen in het moment te volgen. Vertrouwen ontstaat wanneer je het lichaam volledig durft te voelen. Dit kun je onder andere leren met Focussen naar Essentie. Het dragen van je lichamelijke sensaties is de sleutel naar elke vorm van heling. In de pijn zit de wijsheid van heelwording. Dat is een lichamelijke wet die ik in detail heb uitgezocht.

Het lichaam heeft de neiging om pijn te vermijden, met schaduwwerk en Focussen gaan we juist naar toe

Door vervolgens de impulsen te uiten in een omgeving met langdurige zorgzame relaties en neemt de heling een extra vlucht. Het blijkt dat het simpelweg in communicatie brengen van de pijn heelt. Dit kan met een vriend of partner zijn, maar wanneer die niet voor handen is of diegene niet het geduld heeft om te luisteren kun je dat doen in therapie of de Authenticiteitcirkel. Het zijn plekken om te oefenen en te expirimenteren. Met behulp van de vijf pijlers  van de Authenticitieitcirkel krijg je vat op hoe je er voor jezelf en anderen kunt zijn. Wanneer er een relatie niet goed loopt mist er een pijler. Relaties zijn een groot onderdeel van een gevoel van zingeving. Die twee gaan hand in hand.

De vijf pijlers zijn een meetlat voor je relaties

In het doorwerken van burnout, midlife crisis en schaduwwerk komt ook de behoefte van ontwaking naar de voorgrond. Hoe zou het zijn om jezelf te beseffen dat je niet (alleen) het lichaam, denken en voelen bent? Dit besef maakt het mogelijk om jezelf als Bewustzijn te realiseren. Dit is een perspectief wat zich openbaart in het Zijn met alles wat er is. In die zin zie ik het omgaan met burnout, midlifecrisis en schaduwwerk als deuren naar een nieuwe wereld.

Hou jezelf vast, sluit je ogen en voel wat je wil doen

Een ander onderdeel van de nieuwe wereld is zingeving. Wanneer er weer een beetje kracht in het lichaam komt ontstaat er meestal ook weer een intens verlangen naar zingeving. Dit heeft te maken met verantwoordelijkheid nemen voor het geheel. Door naar het eerste deel van je leven te kijken die de burnout heeft veroorzaakt wordt het mogelijk om een nieuwe verhaal te schrijven. Wat wil jij oppakken en verbeteren in het dagelijkse leven? Het kan iets kleins zijn. Wat ik merk is dat zingeving altijd te maken heeft met iets doen voor anderen. Na een burnout kun je dit alleen nog maar doen vanuit innerlijke impulsen en niet meer als aanpassing op de buitenwereld. 

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

Groei

Archetypische verhalen en het dagelijkse leven

Archetypische verhalen zijn een bron van biologische en historische kennis

De beperkte kwetsbare zelfbewuste mens wordt elk moment geconfronteerd met het oneindige onbegrijpelijke universum. Dat is het platform waarop archetypische verhalen ons enige houvast kunnen bieden. Een archetypisch verhaal is in de kern een miljoenen jaren oud biologisch gedragspatroon wat succesvol is gebleken in onze overleving. Dit betekent onder andere dat er sexuele lading, dominantie en competentie hierarchieen inzitten. Een verhaal in de vorm van karakters is hoe onze geest de kennis van het verleden verwerkt, opslaat en levendig houdt. We zien de structuur van deze verhalen terug in hedendaagse films en boeken.

Religies zijn in feite archetypische verhalen

Wij zijn kinderen van de natuur en het streven naar een hoger doel (bv een moreel leven) is onderdeel van ons functioneren om als geheel te overleven. Dit betekent onder andere dat we een integratie van onze dierlijkheid en hogere essenties dienen te ontwikkelen. Hier komt ook Ontwaking in beeld, omdat dit een perfect overlevingsmechanisme is. Wanneer je steeds weer elk moment de situatie als nieuw kan zien, contact hebt met je innerlijke kracht zonder het verleden te vergeten heb je een sterk instrument om te overleven in welzijn in handen.

Ontwaken en groei zijn natuurlijke processen

Het leven is een complexe beproeving en daarom hebben we een mentor nodig die ons de weg wijst. Dit kan een ouder zijn, een vriend, een oude wijze man, een verhaal, een spiritueel leraar, etc. Met zijn of haar steun leren we moedig en waardig het leven en het lijden aan te gaan.

Het verhaal van Jezus is ook een archetypisch verhaal. Het vertelt ons hoe we belichaamd het Goddelijke kunnen leven en ondertussen het lijden wat daarmee gepaard gaat kunnen dragen. Het grootste onrecht is natuurlijk in dit verhaal dat hij wordt gestraft om zijn hogere essentie. Het toppunt van onrecht. En zo kan het leven zijn, dat je een tegenslag krijgt ondanks je goedheid. In het verhaal van Jezus staat hij na verloop van tijd weer op uit de dood. Deze archetypische verhalen vormen een blauwdruk van onze geest.

De huidige maatschappij.
In Nederland leven we in een maatschappij waar er altijd electriciteit, warmte, eten en onderdak is. Ik heb nog nooit een te kort gehad aan deze basisbehoeften, tenzij ik het zelf opzocht. Ik werk meer dan twintig jaar in de dakloze sector en zelfs daar heeft iedereen tegenwoordig deze luxe. Het wordt alleen niet meer gezien als iets bijzonders. We hebben dit bereikt en houden dit in stand, omdat het merendeel van de mensen elke dag een groot deel van hun tijd besteden aan werk. Dit heeft nadelen, omdat het een bepaalde onderdrukking vergt van onze bewegelijkheid, vrijheid en spontaniteit, maar in zijn geheel genomen is de manier waarop we het werkende leven zoals we het nu hebben vorm gegeven een groot goed. Dit betekent overigens niet dat het zo moet blijven.

Een fantasie van veel mensen is weinig of niet werken en een luxe leven leiden. Veel reizen en vrij zijn. Dat komt als een schaduw gevoel op in een maatschappij waar acht uur per dag werken normaal is.

Er zijn heel veel gebieden op de wereld waar mensen niet zijn voorzien van basisbehoeftes en werk. Ik kan me voorstellen dat wanneer je in oorlog bent of honger hebt je prioriteit bij overleving ligt van jezelf en/of je familie. Waarschijnlijk fantaseert iemand in zo’n situatie over een stabiel leven met werk. Zo leeft iedereen in een bepaalde omgeving met bepaalde normen en waarden. De kunst als individu is om de innerlijke drang tot zingeving en dierlijke impulsen in te zetten voor een beter leven met meer goedheid, schoonheid en waarheid. Dit kunnen we onder andere doen door aandacht te besteden aan langdurige zorgzame relaties, het leren omgaan met lijden en het fantaseren over passende vormen van samenleven. Voor iedereen en elk deel van de wereld heeft dat andere vormen.

In mijn bijeenkomsten gaat het over jezelf realiseren als bewustzijn of non duale essentie en vandaaruit dicht bij jouw normen en waarden de wereld in te stappen. Zelfrealisatie of Ontwaking is een integratie van een veelheid van percepties. Het functioneren in het dagelijkse leven is er een van. Het gaat over verantwoordelijkheid nemen en je plek innemen. Dit leidt vanzelf naar zingeving.

Ik stap de wereld in, mijn tuin in, mijn werk in of mijn relaties in en laat alles lichamelijk tot me door dringen. Van daar uit voel ik wat ik die dag of dat moment wil doen of veranderen. Ik heb een visie en ik voel me goed wanneer ik daar gevolg aan geef. De ene dag heb ik veel energie om dingen te doen, de andere dag niet. De ene dag zie ik helder door alle patronen heen, de andere dag niet. Het ene moment ben ik serieus, het andere totaal niet. Wat me opvalt is dat ik elk moment bewust ben van wat ik doe en dat er iets is wat meekijkt vanuit mijn visie.

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

 

 

Community building, Groei

Jordan Peterson – opstaan en verantwoordelijkheid nemen –

Het gaat niet om het nastreven van bliss of het loslaten van elk streven, dat zijn beperkende new age gedachtes

Deze professor uit Toronto heeft een visie en een helderheid waarvan ik geniet. Het is een combinanatie van intelligente inhoud en gebruik van moderne media. Hij kan fel en boos overkomen en de onderliggende boodschap is vooral positief. Deze man is in twee jaar enorm bekend geworden omdat hij met iedereen de dialoog aangaat. Het gaat ook over de vrijheid van meningsuiting.

Het is in zijn visie belangrijk om een krachtig normen en waardenstelsel te hebben van waar uit je handelt. Dit normen en waardenstelsel komt voort uit het integreren van de menselijke geschiedenis en je eigen schaduw. De geschiedenis en schaduw bestaan uit diepe biologische kennis van miljoenen jaren overleven.

Verantwoordelijk zijn is;
1.het lijden en de slechtheid in jezelf en de wereld aankijken
2.er iets aan doen door je hoogste normen en waarden te volgen
3.de waarheid spreken en de consquenties daarvan dragen

Daar komt zijn boodschap in de kern op neer. Dit raakt de pijlers en de schaduwdynamiek in de Authenticiteitcirkel. Alleen wanneer jij en ik onze verantwoordelijkheid nemen in de wereld ontstaat er een krachtige positiviteit in onszelf en de omgeving.

Iedereen heeft iets unieks wat hem stoort in de wereld; sta op en neem de verantwoordelijkheid om dat iets te verbeteren

Jordan Peterson stoort zich bijvoorbeeld aan het huidige universitaire systeem. Het is te links, zonder idealen en te duur. Jongeren wordt niet geleerd dat ze een verantwoordelijkheid hebben in het leven. Hij bouwt nu een online platform waarin mensen over de hele wereld tegen een lage prijs hun eigen studie kunnen vormgeven. Daarnaast houdt hij van het gesproken en geschreven woord in dienst van waarheid waarmee hij zijn visie de wereld in brengt.

Hij vertolkt een behoefte in de samenleving die gaat over; zingeving en verantwoordelijkheid. Hij combineert in zijn dialoog psychoanalyse,  met wetenschappelijke feiten en de consequenties voor politieke keuzes. Hij is vooral tegen totalitaire denkwijzen, omdat die een gevaar vormen voor de mensheid. Ze zijn rigide en daardoor niet in contact met onze natuurlijke (lichamelijke)  staat en de steeds veranderende realiteit. Hij legt de nadruk op de verantwoordelijkheid bij het individu. Elk indivdu is weer onderdeel van verschillende groepen en door waarheid te spreken wordt een netwerk beinvloed.

Hij is onder andere geinspireerd door Piaget die het lichaam als centrum neemt voor het begrijpen en bewegen in de wereld. Piaget beschrijft het proces van hoe de mens omgaat en zich ontwikkelt in steeds complex wordende situaties. Het basisidee is dat de mens met al zijn wijsheid de realiteit nooit kan snappen. Het kan wel modellen produceren die steeds meer begrip in zich dragen. Hij ziet het leven dan ook als een spel met veranderende regels. Die regels maken wij.  De hoogste moraal volgens Piaget is dat je uiteindelijk zelf nieuwe (maatschappelijke) regels formuleert. Dat is wat Jordan Peterson doet door het verleden (de natuur) en de hedendaagse wetenschap met elkaar te verbinden. Hier raakt het ook de theorieen van spiral dynamics en past hij in het hoofdstuk groei van de integrale theorie van Ken Wilber. Hij heeft het niet of nauwelijks over het hoofdstuk ontwaking, hoewel hij duidelijk ontwakinservaringen heeft gehad.

Lijden zonder betekenis is ondragelijk. Verantwoordelijkheid nemen voor jouw hoogste moraal is de oplossing.

Een andere inspator is Jung, Jung heeft een verbinding gemaakt van het spirituele door de verhalen van archetypes te vertalen. Archetypes zijn in essentie effectieve miljoenen jaren oude overlevingspatronen die door onze geest zijn omgezet in verhalen met karakters/personen. Het is een diepe vorm van kennis die we als mensheid zijn vergeten. Religie is een archetypisch verhaal wat dient om mensen een houvast te geven in het grote bekende.

Het idee God is samengesteld uit de overlevingsintelligentie uit de natuur

Ik denk dat deze behoefte aan zingeving, betekenis en er iets mee doen sterk leeft in de opkomende generatie. Depressie en suicide cijfers schijnen wereldwijd bij jongeren te stijgen op dit moment. Als ik naar mijn oudste dochter kijk die nu 22 jaar is zie ik die roep naar zingeving en antwoorden op de voorgrond. Het is waarschijnlijk niet voor niets dat Jordan Peterson het goed doet bij jongeren.

Alles is goed zoals het is, en alles moet veranderen

Hij raakt mij, omdat hij stevig zijn positie inneemt. Dat is een kracht die door het poldermodel en de hang naar sociale aanvaarding grotendeels onderdrukt wordt. Het streven naar gelijkwaardigheid heeft veel gebracht en loopt nu tegen zijn de schaduwzijde op. We zitten nu volgens mij in een ontwikkeling waarin verschillen en ongelijkheid er weer meer mogen zijn zonder de zorgzaamheid te verliezen. Laten we de gelijkheid van kansen en zijn meenemen in de volgende stap; er is verschil (in culturele normen en waardenstelsels, mannen en vrouwen, homos en hetero’s, etc) en hoe zetten we die verschillen in voor meer schoonheid, waarheid en goedheid in de wereld? 

Pijn is echt en daarom heeft omgaan met pijn te maken met zingeving en verantwoordelijkheid

Jordan Peterson gaat het gesprek in met een enorme feitenkennis en een gave om dit verbaal te uiten. Dit resulteert in de confrontatie van vastgelopen ideologieen. Een belangrijk aandachtspunt is dat hij aantoont dat er een grote schaduwkant in de mens zit die je dient te kennen. Dit is mogelijk door wat feiten te kennen over biologische dominantie hierarchie, Hitler, Stalin en recentelijke massamoordenaars. Door deze kanten in jezelf kennen kun je het beheersen.

Wat ontbreekt is het onderlinge gesprek over verantwoordelijkheid en zingeving

De pareto distribution is een kosmische wet die ook opgaat in de handel. Dit betekent dat er altijd een klein percentage mensen zal zijn met heel veel geld. Wat je ook bedenkt. Dit is een feit wat confronterend is in een normen en waardenstelsel waar iedereen gelijk en gelijke kansen zou moeten hebben. Alleen al de verspreiding van intelligentie is ongelijk. Gelijkheid is iets wat niet te bereiken is en toch is het waardevol om het na te streven. Wat is de (beste) manier?

Het streven naar gelijkwaardigheid mist een hierarchisch normen en waardenstelsel waardoor de leiding/richting dreigt weg te vallen. Een individu, organisatie of land krijgt richting door zijn of haar hoogste normen en waardenstelsel te volgen. Hierarchie is essentieel in onze overleving en langdurige hierarchien zijn meestal corrupt en werken slecht. Vandaar dat de vorm democratie werkt. Er wordt steeds gewisseld van hierarcie/partij. Hierarchie en dominantie op gebieden zoals macht, geld en competentie zijn waardevol wanneer ze niet doorslaan naar een totalitair regiem. De dialoog is belangrijk.

Behalve de inhoud maakt het veranderende media landschap onderdeel uit van zijn succes. De aandacht van mensen verplaatst zich van oppervlakkige berichtgeving naar diepgaandere manieren van nieuws. Dit is mogelijk gemaakt door allerlei nieuwe technieken zoals youtube kanalen.

Het gedachtegoed van deze man sluit aan bij mijn overtuigingen en vooral directe ervaring. In alle conceptuele ingewikkeldheid blijven mijn uitgangspunten staan; omgaan en transformeren van lijden (Focussen naar Essentie), mezelf ervaren als God (Zelfrealisatie) en de behoefte aan langdurige relatie (vijf pijlers te volgen van de Authenticiteitcirkel) zijn de basis voor een goed leven.

Community building, Groei

The Reinvention of Age

From aging tot saging

Connie Zweig is een therapeut en is bezig met het schrijven over ouder worden. Boek is op dit moment nog in wording. Onderstaande komt voort uit een situatie met een vriendin van haar die stervende is. Ze is bang om dood te gaan en Connie brengt haar naar haar innerlijke weten over de dood. Ze schrijft stukjes op Medium..

“Oh, a white eagle came to me on a shamanic journey.” She’s smiling now. “It’s a spirit guide I’ve been neglecting.”

“Can you ask it for guidance now?”

“It tells me that dying is like a shamanic journey, traveling away from the body, past my fears and the images those fears generate, toward another realm. I’ve done that; I know how to do that.”

“Anything else?” I ask.

“’Dying is safe,’ the eagle says,” as her body relaxes into the bed.

A few days later, she stopped talking and began to go in and out of awareness. She took her last breath in peace, with her best friend holding her hand. Every detail of her vision was enacted. As the boat carried her body out to sea, dozens of dolphins circled and leapt into the air.

To my surprise, I discovered that Jung called death a goal that’s being lived unconsciously in late life, that is, in the shadow. “If we listen to the quieter voices of our deeper nature, we become aware of the fact that soon after the middle of our life the soul begins its secret work, getting ready for the departure.”

In other words, the Shadow knows. Sherry’s dream was not unusual. A recent study of dreams in dying people confirms this observation. A team at Hospice Buffalo, N.Y., conducted interviews with 59 terminally ill patients to examine their dreams and visions and whether these could predict the timing of death. Their conclusion: As death neared, there was a dramatic increase in frequency, particularly in seeing dead loved ones. And these incidents brought inner peace, in contrast to delirium.

The study, reported in NextAvenue (Oct 26, 2015), found that 88% of patients had at least one dream or vision, and 99% believed they were real. Common themes included traveling, seeing loved ones, and being comforted by them.

Death is not a failure to the soul, then, as it is to the heroic ego. Rather, beneath the ego’s dread and foreboding, behind the fortress of denial, something in the shadow is preparing us for the end. This something is separate from our conscious will — but it’s purposeful, helping us to orient to the tasks of aging and death.

This something, I would add, is the soul’s evolutionary impulse or holy longing, which is carrying us to the great return. This something is not imagining Death as intruder, but as homecoming. When we align with it, we are aligning not only with the cycles of nature but with evolution itself.

So, there is an intimate link between our relationship to shadow and our relationship to death. This link is embodied in Hades, Greek god of the underworld, known as the Good Counsellor, who helps the dead cross the threshold to the afterlife. Hades teaches us to be quiet and listen to the inner voices that direct us to the gold buried beneath. Hades calls us to the depths, to our own underworld.

When we resist the call, we deny the shadow of death. In denial, the ego does not open to the preparation occurring in the shadow. In denial, we live as if we will never die. So, we fail to do life completion. We fail to become an Elder. We fail to cross over from role to soul. In denial, we die as if, in some ways, we never lived.

What if, instead, we were to open a channel of communication between ego and shadow so that the wall between them became more permeable? This, after all, has been our exploration with shadow-work. We have allowed the ego to recede and the silenced voices from the darkness to be heard. We have coaxed them gently into awareness and discovered their precious gifts.

Now, we meet the shadow of death, an impersonal force that is out of our control, with a purpose all its own. What messages might we hear in the whispers of Hades? What if we met Death as a counsellor? What if we released our heroic strategies to defy it — and instead coaxed Death to speak to us?

My dear, sweet friend heard the whisper of Death and heeded its call. An athlete only a few months ago, then a dying patient, Sherry also was an experienced meditator and student of Thich Nhat Hahn. She knew the deepest truth: Our individuality dies, our separateness dies. But the spiritual essence of who we are cannot be annihilated. Whether we view that as atoms, genes, ecosystems, the web of life, a reincarnating soul, or transcendent Spirit, we are That. And It is eternal.

This is an excerpt from my forthcoming book, The Reinvention of Age.

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

Ego, Groei

Er is verlichting en verduistering

Wat vorm heeft, werpt een schaduw

Welkom bij schaduwbewustzijn…

De kern van Jungs werk is dat het Zelf bewust en onbewust de groei van een mens leidt. Het Zelf is een mystieke kracht. Groei leidt naar moraal en goddelijke wijsheid. Het leren omgaan met de onderdrukte krachten (schaduwzijde) is hierbij belangrijk, omdat dit leidt naar een volledige groei. Wanneer de schaduwzijde niet geintegreerd wordt kan het de mens overnemen. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij Hitler. Het archetypische beeld van  de hemel en de hel heeft hij letterlijk neergezet door mensen te martelen, te vergassen en te verbranden. En dit soort praktijken gebeuren nog steeds vandaag de dag in de wereld! Zo verkeerd kan de schaduwzijde uitpakken.

In een gezond groeiproces komt er steeds iets  uit de schaduw in het bewustzijn wat aandacht vraagt en waar je iets mee moet. Het wonderbaarlijke is dat het leven iedereen specifieke aanwijzingen geeft. Dat kan in dromen of in het dagelijkse leven zijn (synchroniciteit). Deze boodschappen dien je te leren ontvangen en ermee om te gaan. De basisstructuur van de ziel bestaat volgens Jung uit opgeslagen archetypische drama’s. Deze drama’s komen voort uit menselijk gedrag van miljoenen jaren ervaring wat werkt in de zin van overleven als mensheid. Daar zit licht en donker in.

Kijk naar archetypische verhalen van goden die hun zoon offeren. Symbolisch zou je offering van een kind kunnen zien als iets oppofferen wat je het meest liefhebt om een betere toekomst te hebben voor het gezin. We weten niet hoeveel kinderen er vroeger van de honger of koude stierven. Misschien offerde mensen hun zwakste kind op voor het geheel in sommige situaties. In deze tijd klopt een dergelijke daad natuurlijk niet en moet de symbolische waarde worden in gezien.

We zijn als mensheid gekomen waar we zijn en al dat gedrag is vastgelegd in een soort geestelijke genen die je ook memes of archetypes kunt noemen. In onze huidige civilisatie wordt de afwezigheid van agressie en anders denken vaak gewaardeerd, maar als dit doorslaat in combinatie met een totalistische leider ontstaat er een vernietigende cultuur met onderdrukking en slechtheid. Een dergelijk regiem gaat uiteindelijk altijd weer ten onder, omdat het leven aanpassing vereist. Dat is de reden waarom democratie werkt. Het is nog steeds een simpele besturingsvorm, maar iets beters is er nog niet ontstaan om landen te regeren.

Schaduwwerk is een manier om tot volledige verlichting te komen. Door de extremen van alle dierlijke instincten en pure goddelijkheid toe te laten ontstaat er heelheid. Dat is het proces van ontwaking en groei. Beiden leiden wat mij betreft naar een steeds complexere vormen van langdurige zorgzame relaties.

Het ego van de ouder gebruikt de onderdrukking van de ziel van het kind om de eigen machtspositie in het gezin te handhaven en het beeld van de gezinspersona op te vijzelen. In een vreemde kronkel identificeert het kind zich met de machtige ouder. Dit zie ik ook in bedrijven en spirituele gemeenschappen gebeuren. Het medicijn is alles leren voelen (dus ook gevoelens van afkeer en de agressie die daaraan ten grondslag ligt) en in contact brengen. Dat is wat we doen in de authenticiteitcirkel.

Naast de verlichting van het jezelf realiseren als licht, bewustzijn en/of liefde is er de ontmanteling van ideaalbeelden en de duisternis die gepaard gaat met verlies, drama, afbraak en dood. De dualiteit. De dood is voor veel mensen dreigend, omdat er een gevoel is van einde. De dood wordt weggestopt net als al het ongeleefde zielsmateriaal uit de jeugd. De verbannen ziel van de jeugd die opgesloten zit komt vroeg of laat naar buiten om gezien te worden. Daar zitten ook onderdrukte talenten in. Deze schaduwdynamiek is een proces wat vaak pas op middelbare leeftijd (40-55) op gang komt. Het masker van aanpassen begint rond deze leeftijd in het zicht van de dood af te brokkelen. Wanneer je durft af te dalen in de wereld van deze nog niet geleefde impuslen, geheime verlangens en verborgen behoeftes komt er een vernieuwde levens kracht vrij.  Dit is de wederopstanding van jezus aan het kruis.

Waar offer jij jouw authenticiteit op in een poging je veilig te voelen, geld te verdienen en/of liefde te krijgen?

Wil je deze schaduwzijde echt aangaan? Het voelen en doordringen van ouder worden, haat, woede, jaloezie, hebzucht, lust, schaamte, verslaving, luiheid, agressie, afhankelijkheid, faalangst, etc. Schaduwwerk is een langdurig proces van telkens weer vergeten, herkennen, doorzien en doorleven van al die aspecten die onderdrukt en afgesplitst zijn door het aanpassen aan opvoeders en collectieve normen en waarden van de maatschappij.

Hoe wordt afbraak een doorbraak? Hoe ontdek je winst het verlies?

De roep om schaduwwerk kan zich fysiek kenbaar maken door slapeloosheid, allergie, hoofdpijn, haaruitval, rugpijn, zweetaanvallen, wisselende stemmingen, impotentie, geheugenverlies, gehoorverlies, borstkanker, prostaatkanker, hartaanvallen, etc. Het kan zich ook uiten in een depressie, midlife crisis, een drang om te stelen of het verlangen om niet meer deel te nemen aan de maatschappij. De een vloeit door deze archetypische beweging heen en voor een ander is het een onwerkelijke beproeving. Voor beiden is de vraag wil je de opkomende schaduw aangaan?

De laatste maanden voel ik regelmatig impulsen die wijzen op uit de maatschappij of de innerlijke gevangenis daarvan willen stappen. Het vertaald zich in naar Parijs willen rijden en identificaties in films met zwervende mensen. Ik heb dan steeds het idee dat ik iets moet veranderen aan mijn leven. Mijn huis verkopen en gaan zwerven. Door het schaduwwerk herken ik deze impulsen als een archetypisch figuur. Ik noem hem de zwerver. Deze is in conflict met de Kostwinner, die in de structuren van de maatschappij wil meegaan en zorgt voor een inkomen en basisbehoeften. Ik geniet van de impulsen van de zwerver die een zekere eenvoud en vrijheid nastreven. Ik laat beiden archetypische impulsen in mijn bewustzijn doordringen en zie wel waar het heen beweegt.

Ben je bereid (nogmaals) al je zingevingsvragen te stellen op deze middelbare leeftijd? Misschien is er zelfs al verlichting en/of een succesvol leven. Dan komt daar ineens die onzichtbare hand uit de diepte die je uitnodigt om mee te gaan. Het gaat niet om de antwoorden. Het gaat om het zijn met de vragen zonder onverschillig te worden. Het is een langzame en soms zware weg.

Het onderzoeken van de psyche is in onze samenleving een onderdeel van de collectieve schaduw. Meestal wordt je als zweverig bestempeld. Ik gebruik het label spiritueelleraar, omdat ik zelf de waarde heb ervaren van mijn leraren. De paradox van het feit dat zelfonderzoek in de schaduw zit is gelijk de oorzaak van het vele psychologische lijden in onze maatschappij. Een andere moeilijkheid is dat wanneer je dan toch aan zelfonderzoek en verlichting doet dat de psyche een ongrijpbaar dynamisch en vloeibaar iets is. Vanuit mijn ervaring is het grondig bestuderen van de psyche een levens en dagtaak en ik weet met al mijn studie misschien een paar procent van alle kennis op dit gebied. Wat ik wel zie is dat het werk praktisch te doen is door steeds in het moment aan te pakken wat er komt. De twee vormen die ik heb ontwikkeld werken en daarmee hoef je niet eens de theorie van psychologie en spiritualiteit te kennen. Dat zijn theorieen die zijn ontstaan door de werkelijkheid in het moment te onderzoeken. Door het Focussen naar Essentie en de Authenticiteitcirkel te beheersen heb je altijd je eigen leraar en therapeut bij de hand.

De kern van de persoon is een onmetelijke kracht en een paradoxale veelheid van leven. Wanneer deze zogenaamde negatieve emoties niet erkent worden en onderdrukt blijven nemen ze vroeg of laat de controle over. Zo werkt de schaduw, het is de ander in jou.

Ken jij de leeuw die je heeft opgegeten? De schaduw is onzichtbaar en dat maakt het zo moeilijk om er mee te werken.

De persoon verlangt ernaar om gezien en aanvaard te worden zoals die is. De persoon hunkert naar verbinding en genezing van het verraad tussen ouder en kind. De persoon verlangt naar de zorgzame geliefde die voedt en onderhoudt. De persoon hoopt op een zielenvriend die een eind maakt aan de eenzaamheid. De persoon wil bezield werk. De persoon zoekt een gevoel van zin en betekenis die hem of haar verbindt met het grotere patroon. De behoefte aan authenticiteit neemt toe. Authenticiteit ontstaat in het volledig omarmen, doorvoelen en in contact brengen van gevoelens, impulsen en gedachtes in het moment. De schaduw wil zichzelf blootgeven. Dit is een functie van de Authenticiteitcirkel.

Een autonomie zonder afhankelijkheid, machteloosheid en speelsheid is onecht

Het spirtuele schild van onaantastbaar en onstervelijk zijn is net zo’n illusie als het schild van maatschappelijk succes met macht, lust, geld en ander genot. Het aangaan en verblijven in al die verborgen verlangens en krachten brengt mij bij de heilige waarde van een aards leven met langdurige zorgzame relaties, persoonlijke grenzen, lijden, non duale essentie en dagelijkse problemen. De schaduwkant die steeds minder als een vreemde aanvoelt en me niet meer overneemt. Alles is welkom vanuit een authentieke ontspannen nieuwsgierige aanwezigheid, Dit is de weg naar werkelijke heelheid.

In onderstaande video wordt schaduwwerk helder toegelicht en halverwegen komen er goede manieren om te werken met je eigen schaduw. Connie Zweiger is een ervaren psychotherapeut met veel meditatie ervaring (10 jaar in een klooster geleefd).

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

AuthenticiteitCirkel, Enneagram, Groei

Integrale visie

Mijn ervaring is dat een volledige verlichting bestaat uit de kennis en ervaring van bewustzijnsstaten en psychologische groeifases. Daarnaast is het erkennen van een binnenwereld en een buitenwereld noodzakelijk om alle inzichten praktisch te maken in het dagelijkse leven.

Dat wat jij bent is een voortdurende interactie van de binnenwereld en de buitenwereld.

Ik ben tot een aantal (praktische) conclusies gekomen om meer waarheid, goedheid en schoonheid te ervaren en vooral te leven met anderen. Naast het innerlijk transformeren van lijden en ontwaking (Focussen naar Essentie) is contact met anderen en de psychologische groei die daarin plaatsvindt (AuthenticiteitCirkel) een belangrijke ingrediënt in mijn teaching.

Mijn teaching is een onderdeel van jouw zoektocht. Er zit namelijk een enorme toegevoegde waarde in het combineren van verschillende disciplines. Niemand weet precies hoe staten en groei zichzelf ontwikkelen. Het lijkt er wel op dat het gebeurt door verschillende invalshoeken te combineren.

Wanneer ik naar mijn eigen ontwikkeling kijk heb ik van alles gecombineerd; satsang, mentale studie, veel lichaamswerk, gebruik van medicinale planten, dans, zweethutten, focussen, enneagram, circling, met teams iets neerzetten in de wereld, opvoeden van kinderen, nature quest, relatiewerk, psychoanalyse, etc. Ik heb daarin altijd mijn gevoel gevolgd.

Mijn diepste inzicht en ontvouwing op het gebied van het verspreiden van ontwaking en groei is dat alle wijsheid in de groep is. Wanneer iedereen zijn of haar kennis inbrengt ontstaat er een integrale wijsheid die ons allemaal verder brengt. De groep met al haar verschillendheid zie ik als de nieuwe verlosser, de nieuwe dimensie of de nieuwe religie. Vanuit deze visie heb ik oefeningen gemaakt die deze groepsintelligentie en verbinding praktisch zichtbaar maakt.

Community building, Groei

Integrale theorie

Ontwaken en groei zijn twee verschillende processen, beiden verdienen aandacht

Deze theorie is in de kern een conceptuele basis waarmee je alles wat er nu bekend is over menselijke kennis en percepties kunt plaatsen. Er zitten meerdere lagen in die je (waarschijnlijk) cognitief niet in een keer tot je kan nemen. Mijn ervaring met het bestuderen van de integrale theorie is dat het eerst veel weerstand en onbegrip met zich meebrengt. Het blijft me aantrekken, omdat het iets spiegelt wat ik mis in alles wat ik me tot nu toe eigen heb gemaakt.

Ik realiseer me bijvoorbeeld als bewustzijn en daarin is er geen binnen en buiten. Deze perceptie is vaak het hoogste doel in oosterse religies. Maar ik zie ook dat deze realisatie niets zegt over mijn persoonlijke volwassenheid of hoe ik in de wereld ben als persoon. Door een persoon en buitenwereld te ontkennen kom ik vroeg of laat in de problemen, simpelweg omdat er ook een perceptie is van een persoon in een wereld. De integrale theorie is de eerste theorie die ik tegenkom of begrijp die al mijn ervaringen een plek geeft.

De kern is dat mensen en culturen innerlijk blijven groeien naar een (steeds complexere) staat van heelheid. De realisatie van jezelf als Leegte, Bewustzijn of andere non duale benaming blijft hetzelfde en de persoon in de wereld groeit met de evolutie mee. Het bevat de kennis en ervaring van bewustzijnsstaten, groeifases en schaduwwerk, lijnen van intelligentie en een kwadrant van perceptie. Het is een theorie die een begin laat zien van een zich in dit moment ontwikkelende fase in de mensheid. Deze integrale visie is geen bedenksel, maar een reactie en/of een antwoord op de complexe situatie waarin we als mensheid zijn gekomen in de evolutie. Met deze theorie wordt nu een zaadje gelegd voor een enorme verandering waarvan we nog niet volledig kunnen zien hoe dat gaat uitpakken.

Het hele waking up, growing up en cleaning up is slechts een voorbeeld van een integrale visie op spirituele intelligentie

Kwadranten.
Ken Wilber onderscheid vier kwadranten of percepties in de ervaring. Elk moment speelt zich af in alle vier de kwadranten. Dit is belangrijk, omdat religies vaak verwijzen naar 1 kwadrant (ik-innerlijk).  Vanuit dit kwadrant zou je tot een conclusie kunnen komen dat er geen buitenwereld is (kwadranten ik/wij-buiten). Wanneer je de vierdeling begrijpt kun je de integrale kennis ook toepassen op andere vakgebieden; zoals economie, kunst, politiek, sociale wetenschappen, etc. Zie ondersteunende website.. De uitspraak alles is een illusie komt voort uit de perceptive van het eerste kwadrant. Wanneer je echter naar het de naar buitengerichte kwadranten kijkt die gaan over de objectieve waarneming van wat buiten het individu gebeurt klopt deze uitspraak niet. Culteren, natuur en organisaties ervaren we namelijk ook als echt en ze veranderen in allerlei opzichten van vorm.

De nieuwe dimensie wordt gezien vanuit heelheid

Religie en integrale groei.
Tot nu toe is er geen religie die een geupgrade geintegreerde visie heeft op spiritualiteit. In een geupgrade geintegreerde visie wordt rekening gehouden met de verschillende normen en waarden systemen van de persoon en de cultuur in deze tijd. De religie wordt bijvoorbeeld per land vertaald naar de behoefte aan culturele groei en de laatste wetenschappelijke inzichten. Naast de groei van mensen naar volwassenheid in een wereld vol uitdagingen is er ook de voorbereiding op ontwaken. Deze twee processen zijn verschillend en gaan samen. De grote religies zijn eeuwen geleden samengesteld met de inzichten van ontwaking, maar zonder de kennis van psychologische groei. Deze psychologische kennis is nog geen honderd jaar oud en dus relatief nieuw. In deze tijd zijn de grote religies eerder belemmerend in de psychologische groei dan vooruitstrevend. Dit geldt overigens ook voor populaire religies zoals Boedhisme en Advaita Vedanta.

Het is alsof we verdoofd en kreupel het universum binnen strompelen, doof en blind voor de vele manieren waarop God ons probeert te bereiken en aan te raken, tot ons probeert te spreken en ons wil doen Ontwaken. Een integrale spiritualiteit vereist dat we materie, ons lichaam en onze geest, onze ziel en de Geest in spirituele zin tegemoet treden in onszelf, onze cultuur en de natuur.

Wakker worden en volwassen worden (integratie van persoonlijke, collectieve en universele structuren binnen de ervaring van eenheid) zijn twee verschillende fenomenen. Je kunt jezelf helder realiseren als Kennendheid of God en niet volwassen zijn. Je kunt ook volwassen zijn en jezelf niet realiseren als Kennendheid of God. Inquiry, werken met de schaduw en integratie van perpectieven blijven noodzakelijk, omdat alles zich continu vernieuwd. De ontwikkeling van de menselijke geest is oneindig, omdat het zich steeds aanpast aan de nieuwe omstandigheden van de cultuur en de natuur. Tegelijk is het waar dat Bewustzijn of Brahman de ultieme werkelijkheid is.

Alles is Brahman

Ken Wilber heeft samen met anderen een kaart gemaakt waarmee je een vorm van spiritualiteit kunt ontwikkelen die in deze tijd past en voor iedereen toegankelijk is. De kaart bevat de volgende ingredienten; bewustzijnsstaten, lijnen van intelligentie (cognitief, moral, sexueel, emotioneel, relationeel, kinetisch,..), groeifasen (behoeftehierarchie van Maslov, Spiral dynamics, etc.), schaduwwerk en typologieen (enneagram, karakterstrukturen, man/vrouw).

Spiral Dynamics.
Spiral Dynamics wordt vaak genoemd als voorbeeld. Het geeft inzicht in het waardesysteem (drijfveren voor gedrag). Waardesystemen weerspiegelen de voorkeuren, overtuigingen en intrinsieke drijfveren van mens en cultuur. Ze verschillen per persoon en worden bepaald door iemands neurologische ‘bedrading’ (aanleg/opvoeding) en de perceptie van de levensomstandigheden. Intrinsieke drijfveren zijn sterk bepalend voor onze perceptie, ons denken, voelen, handelen en vermijden. Waardesystemen geven aan hoe mensen denken en waarom we doen wat we doen. Spiral dynamics wordt in de integrale theorie gebruikt, omdat het een uitgebreide beschrijving geeft die breed toepasbaar zijn. Kanttekening is wel dat dit alleen de groei van innerlijke waarden weergeeft. Er zijn ook andere lijnen van intelligentie en groei zoals; behoefte, cognitieve, beweging, muzikale, relationele, ego, etc. Elke lijn kan in een andere fase zitten in een mens. Zo kan het cognitieve sterk ontwikkeld zijn en de ego of relationele lijn niet.

Mijn inzicht is dat lichaamsbewustzijn een belangrijk aspect is in het ontwikkelen van de verschillende lijnen van intelligentie en ontwaking. Het lichaam is superintelligent en direct verbonden met alles en iedereen

Voorbeeld 1 Projectie.
Iemand die normen en waarden uit de blauwe meme heeft houdt van structuur en denkt in goed en fout. Dit is ook de werking van de innerlijke criticus. Wanneer iemand zich niet bewust is van die criticus wordt die zelfafwijzing geprojecteerd op deelnemers in de groep. De persoon heeft het idee dat hij/zij beoordeeld wordt. Door dit in het moment in de Authenticiteitcirkel te checken ontstaat er inzicht in hoe deze projecties werken waardoor er meer openheid en helderheid ontstaat in relationele processen.

Voorbeeld 2 Zingeving.
Zingeving in deze tijd is een behoefte van de persoonlijke structuur en heeft te maken met het van waarde zijn voor anderen. Dit komt in ieder geval voort uit de groene meme. Vanuit jezelf ervaren als Kennendheid of ontwaken speelt dit verlangen van zingeving niet. Toch zien we als inquiry groep dat deze fases of perspectieven zich afwisselen. Het doel van het alles omarmen en integreren is dat je als persoon totaal flexibel wordt en je in alle perspectieven kunt bewegen.

Voorbeeld 3 Veiligheid.
Ik observeer in de groepen dat het gevoel van onveiligheid en niet gehoord/gezien worden onder andere voortkomt uit het niet voelen, volgen en inbrengen van impulsen. Wanneer je beseft dat iedereen anders is en dat dit ook waardevol is wordt het steeds makkelijk jezelf in te brengen. Dit verschillend mogen zijn is vooral een waarde uit de gele meme. Door hiermee te oefenen in de Authenticiteitcirkel lukt het in het dagelijkse leven beter om jezelf uit te drukken. Dezelfde mensen die zich onveilig voelen kunnen zichzelf ook realiseren als Kennendheid. Door steeds van perspectief te wisselen ontstaat er bewegingsvrijheid en inzicht hoe de geest werkt. Zo kun je op verschillende manieren werken aan ontwaken en groeien.

Voorbeeld 4 Perspectiefwisseling.
In een Focussessie werken we vanuit een vorm van lijden, via het lijflijke gevoel naar een non duale essentie. We plaatsen het lijden en het verhaal vervolgens in deze non duale ervaring, waardoor het probleem met andere ogen wordt gezien. Deze perspectiefwisseling geeft allerlei inzichten. Onder andere dat de emotionele lading uit het lijden verdwijnt.

Groeistaten volgens psiral dynamics; overleven (beige), stamorde (paars), krachtig zelf (rood), absolute orde (blauw), ondernemend zelf (oranje), egalitaire orde (groen), geintegreerd zelf (geel) en wereldomvattende orde (turqoise).

Ontwaking.
Ontwaking geeft inzicht in de staten van bewustzijn (grove, subtiele, causale, absolute) en hoe je tot een eenheidsbewustzijn kunt komen waarin je jezelf ervaart als God, Kennendheid, Bewustzijn of andere non duale term.

Bewustzijnssaten; waken, slapen, dromen, getuige en eenheid/essentie.

In mijn bijeenkomsten is er aandacht voor ontwaking en groei. Ik noem het IK ben ik of de Persoon van Zijn. Hoe kun je als Kennendheid of Bewustzijn (kwadrant IK) tegelijk een uniek persoon (kwadrant WIJ) zijn in een wereld (kwadrant HET). Het verhaal dat alles illusie is slechts een perceptie uit het IK kwadrant. Iedereen ervaart bijvoorbeeld ook een echte buitenwereld met mensen daarin. Er zijn meerdere percepties die te verklaren zijn met de kennis van de vier kwadranten.

Niemand heeft 100% ongelijk, in elke theorie of perceptie zit iets van waarheid

Mijn observatie is dat wanneer iedereen actief meedoet er werkelijk verbinding ontstaat en mogelijkheden die voorbij het verstand gaan. Ik zie heling gebeuren en acties ontstaan die ik niet zou kunnen bedenken. De intelligentie van de turqoise meme is waanzinnig complex. Dit merk ik in de groepen zelf en ook in het sociale experiment van het OpenUP festival waar we jaarlijks met 700 mensen een week samen zijn. Dit festival wordt door zelfsturende teams opgebouwd. Het heeft het begin van  een holocratische organisatie.

In een holistische en systemische samenleving worden er besluiten genomen ten behoeve van het geheel. Werkelijke volwassenheid is het kunnen bewegen tussen en omgaan met deze verschillende waardesystemen. Dat is iets anders dan ontwaken.

In de integrale theorie wordt er erkent dat er een binnen en een buiten is. Mijn ervaring is dat wanneer ik mezelf binnen vrijer maak de buitenwereld rondom mij mee verandert. En andersom ook. Wanneer ik aandacht schenk aan iets buiten mij er ook iets in mij meeverandert. Een probleem kun je dan ook vanuit twee kanten benaderen. Het lijkt op het begrip van synchroniciteit. Alles is verbonden. Ik ben de interactie met de buitenwereld. 

Ik ben tot een aantal (praktische) conclusies gekomen om geluk en waarheid te ervaren. Naast het innerlijk transformeren van lijden is contact een belangrijke ingrediënt in mijn teaching. Mijn inzicht en ontvouwing op het gebied van het verspreiden van ontwaking en groei is dat alle wijsheid in de groep is. Ik ben de organisator van groepen en ben net zoals iedereen deelnemer. Wanneer iedereen zijn of haar kennis inbrengt ontstaat er een integrale wijsheid die ons allemaal verder brengt. Dat zie ik als de nieuwe verlosser, de nieuwe dimensie of de nieuwe religie. De groep in al haar verscheidenheid.

Iedereen kan iets doen, volg je hoogste inzichten

Vanuit het ontwaakte perspectief is er geen enkel probleem. Vanuit een groei perspectief voor de mensheid zijn er een heleboel uitdagingen. Ik zie de hogere vormen van memes uiteindelijk een duurzamere oplossing bieden voor het leven als mensheid. Je kunt in elke meme een non duale realisatie hebben. Een leraar zal waarden en normen verkondigen die horen bij zijn of haar groeifase. De integrale theorie geeft ook helderheid over het onvolwassen gedrag van sommige leraren. De ontwaking is helder en de groei is blijven steken. Het streven vanuit de integrale theorie is een integratie van de non duale realisatie en een psychische ontwikkeling in de kosmocentrische fase (geel en turqoise) en verder.

Alles is goed zoals het is en morgen moet het anders

Hier onder wat aantekeningen die voortkomen uit een van de videos. Wanneer je erdoor geraakt of geïnspireerd word is er genoeg te vinden op internet. Ken Wilber onderscheid verschillende soorten intelligentie zoals; muziek, beweging, taal, cognitief, spiritueel, etc. Dit noemt hij lijnen. Dan heb je de memes (niveaus) en de ontwakingsfases (staten). Dat zijn dus al drie dimensies waarin je kunt ontwikkelen.

Van een gevoel van te kort naar een gevoel van overvloed is de (innerlijke) verandering in de gevoelswereld van mensen die leven vanuit een integrale meme (geel en turqoise)

1.Ego centrisch/archaic-magic (ik tegen wij).
Wakker iemand in deze staat ziet zichzelf als het centrum en alleen gerealiseerd. Deze mensen kom je tegen in psychiatrie. Er is een magisch geloof dat de buitenwereld te beinvloeden is; vodoo, shamanisme, lopen over water en andere magische denkwijzen. Vijfentwintig procent van de mensheid zit in deze fase.

Eerste jaar van ontwikkelings psychologie.

Situatie in de wereld.
Zestig procent van de wereldbevolking is niet verder dan de rode meme (egocentrische staat van zijn). Dit betekent dat de innerlijke normen en waarden gericht zijn op zelfbescherming of bescherming van de eigen groep. Dit soort landen en groepen worden meestal economisch of militair gestraft. Dat is werken in het HET kwadrant, de omgeving. Wat vergeten wordt is om te werken met het IK kwadrant waarin de innerlijke normen en waarden van een cultuur naar een volgende meme kan bewegen. Een integrale visie geeft meer invalshoeken om maatschappelijke problemen op te lossen.

2.Etnocentrisch/mythic (mijn groep tegen de andere groep). 
Wakker iemand hier ervaart zich bijvoorbeeld als de redder van een bepaalde groep. Andere religies en denkwijzes worden buitengesloten en zelfs tegen gevochten. Denk aan de grote religies in deze tijd. Jezus is de enige redder. Mohamed is de enige redder. Je moet de andere groep overtuigen van jouw gelijk. Zeventig procent van de mensheid en religies zitten in deze lage ontwikkelingsstaat en worden daar gehouden door religie.

Vijf tot negen jaar in ontwikkelingspsychologie.

3.Worldcentric/plural-rationeel/integraal (alle groepen werken samen).
Iedereen is gelijk en heeft dezelfde (ontwakings) mogelijkheden. We groeien als mensheid nu meer in deze fase. Mensen die hierheen bewegen nemen afstand van klassieke religies en denkwijzes. Er wordt nu gezorgd voor alle mensen. Boedhisme is meer rationeel en technisch. Een religie voor iedereen. Dit is meer adolesentie. Dit is de postmoderne tijd die begon in de jaren zestig. Vijf procent van de bevolking is in deze staat.

Pubertijdfase in de ontwikkelingspsychologie (rond 20e jaar)

4.Kosmocentric/integrale (al het leven).
Hier is er zorg voor alle leven op de planeet. De integrale staat neemt alle fases mee in haar bewustzijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat niet iedereen gelijk is in zijn of haar ontwikkeling. Er is verschil en daar werk je mee.  Je ziet nu steeds meer deze denkwijze opkomt. Het oplossen van wereld problemen is ook niet perse vanuit compassie, maar ook vanuit een rationeel logistiek oogpunt. Mooie voorbeelden zijn de Biosfeer economie en The Venusproject.

Volwassenheidsfase in de ontwikkelingspsychologie (rond 35e jaar)

Sri Aurobindo beschreef een toekomstscenario waarin materie uiteindelijk de eigenschappen van de verlichting krijgt. Een volledige eenheid van spirit en materie. De mens is daarvan een voorbeeld (bewuste materie).

De mens reageert vanuit verschillende fases op verschillende invloeden. In oorlog zal een heel land naar de egocentrische overlevingsstaat kunnen gaan.

Er zijn niet meer vrouwen nodig in leiderschapsfuncties. Er zijn meer mensen nodig die zichzelf ontwikkelt hebben in de kosmocentrische staat

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.