fbpx
Browsing Category

Karma Yoga

Karma Yoga

Overvloed heeft niet perse iets met geld te maken

Overvloed ontstaat in het delen

Iedereen kan in overvloed leven. Je hoeft daarvoor geen geld te hebben. Het gevoel of de flow van overvloed ontstaat in het delen van jezelf met anderen, het leven, de natuur. Dit kan openheid, intelligentie, talent, geld, van alles zijn. Overvloed is meer iets wat voortkomt uit een houding.

Wanneer je het gevoel van schaarste doorgrond is er overvloed. Angst voor de dood komt voort uit de aanname dat er niet genoeg leven is. Jaloezie komt voort uit het idee dat er te weinig liefde is. Afgunst komt voort uit het idee dat je te weinig van iets hebt. Niet goed genoeg zijn komt voort uit een ideaalbeeld van hoe je zou moeten zijn, een schaarste op het gebied persoonlijke ontwikkeling.

Het begin van overvloed is het ervaren van non duale essentie. In het ervaren van essentie is er niets nodig. Alles is bewustzijn, aanwezigheid, NU.

Het bewegen tussen deze vervulling om niets en de verlangens die voortkomen uit het lichaam, denken en voelen is de praktische kunst van spiritualiteit. Genieten van essentie en omgaan met gevoelens van schaarste en te kort. Verlangens zorgen voor beweging en als je geluk hebt kortdurende vervulling. Dat is niet goed of slecht. Dat is een spel wat voornamelijk ontspannen is wanneer je weet wat dat je bewustzijn bent.

Het spel is; ik verlang naar iets, handel met volle overtuiging en laat de hechting aan/fantasie over het resultaat los. Dan is er volledige levendigheid en onbezorgdheid. Dit steeds weer kwijtraken en beseffen.

Voorbeeld van mijn overvloed.
Het belangrijkste wat ik heb te delen is de vaardigheid focussen. Ik zie dit als een oplossing voor elk innerlijk dilemma. Wanneer je een focuscursus bij mij doet betaal je twee honderd euro. Vanaf dat moment kun je net zolang komen totdat je het voor jouw gevoel kent. Al doe je tien groepen mee. Ik vind het belangrijker om het focussen te delen en dat het op een goede manier wordt doorgegeven. Deze vorm van organiseren komt voort uit mijn hart en dat voelt als overvloed. Er is geen haast, ik hoef je geld niet en de cursussen zijn altijd vol. Er zit een moeiteloze inspanning in. Alles wat ik schrijf op internet over focussen en zelfrealisatie is gratis te hergebruiken. Copyright is iets wat voortkomt uit schaarste. Ik geloof daar niet in.

Iedereen heeft een gebied waarin hij of zij overvloedig is.

Je kunt jezelf zien als een kleur in een wereld vol kleuren. Het delen van jouw kleur geeft een gevoel van contact en overvloed. Anderen vinden het fijn om iets van je te horen als je het dicht bij jezelf houdt. Dit is de voortdurende ontdekking in het focussen en contact maken. Deel jezelf met anderen.

Karma Yoga, Werk

Succesdenken vanuit essentie

Aanwezigheid is geluk

Succesdenken is een onderdeel van onze leefwereld. Succesdenken streeft altijd naar meer en beter. Ik zie het als iets wat voortkomt uit het lichamelijke overlevingsmechanisme en een gevoel van schaarste. Het kernmechanisme lijkt onprettige leegte en ontevredenheid. Wanneer het succesdenken geworteld is in deze inadequate gevoelens werkt het succesdenken als een dodelijk virus. Het leidt naar ongezonde competitie, uitbuiting, oorlog, ongelijke verdeling van grondstoffen, onmatigheid, etc. Dat kennen we wel.

Er zitten echter allerlei essenties in succesdenken zoals kracht, efficiëntie, helderheid, aanwezigheid, richting, koninklijkheid en macht. Wat meestal ontbreekt is verbinding (met elkaar en de aarde), soberheid en werkelijk samen zijn. De zijnskant van het leven – het is goed zoals het is -.

Hoe ziet het er uit om vanuit essentie succes te gaan denken?

Voor mij betekent het dat ik in alles wat ik doe steeds weer terug ga naar de serene levendige aanwezigheid. Deze is in zichzelf vervuld en heeft niets nodig.  Ik ben niet idealistisch of bezig de wereld te redden. Ik ben aanwezig en wanneer er een idee ontstaat zet ik iets in gang. Het verwachte resultaat laat ik steeds weer los, zodat het leven mij leidt en niet andersom. Dit botst regelmatig met het krampachtige controlerende succesdenken wat meer en groter wil. Het steeds weer terugvallen op de vervulde aanwezigheid geeft lichamelijke ontspanning, een genieten van eenvoud en rust. Deze soberheid is mijn werkelijke geluk.

Mijn manier is niet de juiste manier. Het gaat er om dat jij bij jezelf nagaat of je tevreden bent met wat je doet. Hoe je leven gaat. Een gevoel van ontevredenheid en armoede komt altijd voort uit vergelijking. En vergelijken stopt nooit. Er is vanuit succesdenken altijd wel iemand die ergens beter in is dan jij en ik. Wat gebeurt er wanneer je verblijft in aanwezigheid, liefde, leegte of andere essentie? Het denken stopt, het verlangen stopt en er is vervulling om niets. Steeds weer terugkeren naar deze basis geeft veiligheid en overzicht.

Wat is nu echt belangrijk? Wanneer je de mogelijkheid had zou je het hele pakketje wat je nu hebt aannemen; je relatie, je financiële situatie, je werk, je woning, je gezondheid, etc.?

Het vinden van en verblijven als essentie of bewustzijn is voor iedereen toegankelijk. Er is alleen interesse voor nodig. Dat is waar spiritualiteit wat mij betreft over gaat.

Karma Yoga, niet gecategoriseerd, Zelfactualisatie

Verlangenloosheid

Verlangenloosheid is vol verlangens

In de non duale staat is er geen enkel verlangen. Dat is helder. In de dagelijkse gang van zaken zijn er allerlei verlangens. Dat is het echte leven. Voor mij is verlangenloosheid in het dagelijkse leven een genieten van eenvoud. Er zijn afwisselend periodes met sterke verlangens en periodes van kabbelende verlangens. Het nastreven, bevredigen en omgaan met het niet bevredigd krijgen van verlangens valt bij mij onder het concept van de verlangenloze staat. Er is tijdens het leven van alledag een achtergrond gevoel van niets nodig hebben in combinatie met essenties zoals zachte kracht, bescheidenheid, tevredenheid, waarde, nieuwsgierigheid, sereniteit, etc. Er zijn lichamelijke sensaties en daar komen gedachten, verlangens en handelingen uit voort en er is die Kennendheid van wat ik ben.

Er is niets mis met een leven leiden met plezierige activiteiten en mooie spullen. De hoofdzaak is dat je weet wat je bent. Verliefdheid op jezelf als Bewustzijn. Dat is het ultieme geluk. Dat gaat voorbij verlangens, succes en spullen. Een leven in de wereld en niet van de wereld.

Verlangens nastreven en je niet hechten aan het resultaat is een manier om tot onthechting en verlangenloosheid te komen. Dit is de subtiele overgang van het non duale en het duale. Ze zijn er tegelijkertijd. Dit zou je ook karma yoga kunnen noemen.

Het leven is echt!

Karma Yoga

Karma, Zelfrealisatie en de techniek focussen

Het uitvoeren van je karma hoort erbij

Elk mens heeft een bepaalt karma, patronenstelsel of blauwdruk wat geleefd dient te worden. Dit ontvouwt zich vanzelf. Door angst (voor afwijzing of door trauma) wordt dit levensproces belemmert. Verlangens helpen om je in beweging te krijgen. Verlangens zijn niet slecht. Het is zeker goed om naar de leegte te kijken waar ze vandaan komen, maar het niet volgen van verlangens is verstikkend en doods.

Ik zie het hebben en volgen van verlangens als een spel. Ik hoef niet perse een resultaat, het gaat meer om het uitstrekken en bewegen op zich. Het leven, het universum is voortdurend in beweging en op weg naar een volgende situatie. De achtergrond is onveranderlijk ruim en stil. Het is die tweeledigheid, die paradox wat alles heel maakt.

Zie het leven als en film en jij bent de acteur. Soms zit je in een goede film en soms in een slechte film. De vraag is steeds aanvaard je de rol in deze film en doe je mee. Niet meedoen is pijnlijker dan wel meedoen. Het niet meedoen lijkt soms minder pijnlijk, maar uiteindelijk kom je in een angstige verlamming die niets oplevert. Zie je persoonlijke leven als karma yoga.

Zelfrealisatie is alles; een goed leven als persoon in een wereld en het besef dat alles illusie is. Beiden versterken elkaar.

Het verband met de techniek focussen is dat je lichaam en je identiteit bestaan uit de interactie met het geheel. Het is in eenheid en alles komt voort uit deze eenheid. De techniek focussen vergroot de ervaring en gevoeligheid van deze eenheid. Het is een praktische techniek om werkelijk het leven te laten ontstaan uit niet weten en niet doen. Door contact te hebben met het hele lichaam en te ervaren dat alles vanzelf gaat ontstaat er vertrouwen en hoop. Dit zijn menselijke gevoelens die helpen om je over te geven aan iets dat groter is. De techniek maakt je bewust van een gezonde afstand tot het ervaren. Niet te dichtbij en niet te ver weg. In de vertraging van het bewustzijn wordt het onveranderlijke van waaruit wordt gezien ook helder.

Wanneer de shift eenmaal is gemaakt dat jij voorbij het menselijke bewustzijn bent bemoei je je niet meer met je persoonlijke leven. De angsten nemen af, omdat er geen eigen belang meer is. Er is een besef dat alles vanzelf gaat en perfect is zoals het is met alle drama en extase. Er is een zekere afstand tot het ervaren en een vereenzelviging met de ruimte waarin alles plaatsvindt. Beiden zie je als jezelf. Het is een geheel dat zich elke seconde voordoet.

 

Karma Yoga

Actie of spiritueel coma

Iedereen heeft 1 ding om de wereld een betere plek te maken, wat is jouw ding?

Spiritualiteit zonder betrokkenheid met de wereld is leeg. Zelfs de weinige mensen die zich volledig terugtrekken uit de wereld bidden onophoudelijk voor het welzijn van de wereld. Grote Advaita Vedanta leraren hebben allerlei manieren om mensen in de wereld te ondersteunen; ze bouwen ziekenhuizen, helpen daklozen, strijden tegen prostitutie, etc. Wanneer je heb vraagt; “Waarom doet u zoveel voor de wereld”, kan het antwoord zijn; ”Welke wereld?”.

De wereld is een illusie betekent niet dat er geen wereld is of dat er niets te doen is. Spirituele beoefening zonder betrokkenheid met de wereld is meer een spiritueel coma. Wakker worden uit dit coma gebeurt door volledig en open aanwezig te zijn en de pijn en het lijden van jezelf en de wereld te voelen. De actie start vanzelf.

In de actie is het referentiepunt Zelfrealisatie en niet (alleen) het resultaat van de actie. De realisatie dat het lijden en de wereld een illusie zijn komt voort uit het volledig ervaren van het lijden en de wereld. In de oneindige stroom van lijden en het verminderen daarvan ontstaat een ervaring van een transparante leegte van waaruit niets hoeft en alles kan. Lijden, de wereld en actie gaan door in de wetenschap dat er wezenlijk niets verandert en hoeft te veranderen.

Kennendheid, Verlichting of Zelfrealisatie is weten wat je bent; Alles en Niets. Het is niet te bevatten voor het denken. Laat staan goed uit te leggen. Neem nu je hele situatie met relaties, werk, geld, spirituele ervaringen, al je kennis en ervaringen in je leven en alles wat je nog meer kunt bedenken. Plaats dit geheel ergens in je lichaam (felt sense).

Interessant is dan de vraag; “Wat betekent dit alles voor mij/jou?”.

Karma Yoga

Follow your bliss

Eenheid is voluit leven

Doe zo veel als jij kan om je opwindendste verlangen te volgen en laat het resultaat los. Het maakt niet uit of het een streven naar Zelfrealisatie, het verzorgen van je kinderen of het opzetten van je bedrijf is. Alles gebeurt volgens jouw geloofssyteem en overtuigingen. Dat is jouw waarheid. Jouw geloofssysteem of overtuigingen bepalen wat je juiste actie is, welke beoefening en methodes je aantrekken. Denk er niet te veel over na en volg je hoogste verlangen.

Doe het op jouw manier!

Door het volgen van je innerlijke opwinding ontstaan er vroeg of laat een periode van bliss. . Het gaat om je actie en niet om het resultaat. Actie zelf is het pad en je voeding. De vruchten komen vanzelf. Er is een tijd van moeite en voorbereiding en er is een tijd van moeiteloosheid en overvloed.

Blijf je verlangen volgen. Doe wat werkt en stop wat niet werkt!

Het referentiepunt is authenticiteit en jezelf realiseren als bewustzijn. Super persoonlijk en ondefinieerbaar onpersoonlijk. Allebei tegelijk. Wanneer er een blokkade is op de ontvouwing van je authenticiteit dan stopt ook de realisatie van het onpersoonlijke. Andersom net zo. Snap je dat? Alles wordt transparant, moeiteloos, mystiek en helder. Er ontstaat blijheid en synchroniciteit. Vanuit de realisatie dat alles compleet is ontstaan nog meer mogelijkheden tot onderzoeken, verlangen en actie. Verlichting heeft niets te maken met niets doen.

Je bent perfect en voortdurend in wording!

Wat jij ervaart is waar. Alles wat je kunt bedenken is waar in welke dimensie dan ook. Alles is nu. Tijd en ruimte ontstaan door de beweging van aandacht en is een perceptie, een illusie en waarheid. Alles is bewustzijn.

Geef het zoeken op en rust in je ervaring!

Analogie.
Er is slechts 1 deeltje in een oneindige ruimte. Dat ene deeltje is alles en overal tegelijk. Dat ene deeltje is wat er is, wat je waarneemt en wat je bent.

De toekomst van de wereld?
De wereld zoals jij en ik die waarnemen is waar. Wat ik onder andere zie is dit; er is op dit moment zoveel negativiteit zichtbaar in de wereld, zodat ik alleen nog maar kan gaan voor positiviteit en liefde. Er is geen keuze.

Advaita Vedanta, Karma Yoga, Oefeningen

Karma Yoga (het pad van actie)

Karma yoga is onze dagelijkse acties omzetten in overgave aan God met als doel Zelfrealisatie

Wie ben jij en wat is jouw relatie met dit moment?

Karma Yoga is de ‘therapie’ van Advaita Vedanta. Het doel van Karma Yoga is het doorzien en laten smelten van de innerlijke egoïstische conditioneringen. Wanneer egoïstische conditioneringen te veel aandacht krijgen is er een onrustige geest. Een onrustige geest is niet helder en kalm genoeg om te zien wat je werkelijk bent. Wanneer er geen streven of vermijden is wordt de geest rustig en kan de persoon zichzelf realiseren als bewustzijn.

Karma Yoga is streven naar het hoogste door bewuste actie. Dit kan bijvoorbeeld door het resultaat van een bepaalde spirituele beoefening los te laten. Je doet je yoga, satsang en zelfonderzoek met volledige inzet en je hecht je niet aan het resultaat. 

Karma Yoga in het dagelijkse leven gaat over het oplossen van het afgescheiden egoïstische ik. Door het resultaat van een handeling over te laten aan het geheel verdwijnt de lading uit het egoïstische ik en ontstaat er een gerichtheid op het bewustzijn zelf.

De taak van een Karmi Yogi (een zoeker) is het steeds weer bewust toepassen van de kennis van Karma Yoga en Zelfrealisatie in het dagelijkse leven. Het is steeds weer bewegen naar en vanuit de compleetheid van Bewustzijn. 

Wanneer bewustzijn wordt gerealiseerd ontstaan er lichamelijke essenties zoals innerlijke kracht, soberheid, inzet, liefde en helderheid. Deze essenties hebben een positief effect op werk, relatie, financiën, gezondheid, etc.

Het toepassen of integreren van de kennis van Zelfrealisatie in het dagelijkse leven wordt ook wel zelfactualisatie genoemd. Zelfactualisatie is een oneindig proces, omdat de persoon en de wereld altijd voor verbetering vatbaar zijn. In andere woorden de persoon en de wereld zijn niet perfect en hoeven niet perfect te zijn. De perfectie zit in het streven naar perfectie. Dat is een voortdurende creativiteit.

In de traditionele Advaita Vedanta teksten is Parabrahman het pure perfecte en van daar uit wordt door de kracht Samsara een duale imperfecte wereld of perceptie geboren (Isvara). De persoon heet in deze teksten Jiva en kan zichzelf door Isvara realiseren als Parabrahman. 

Ik wil het object hebben waar ik naar verlang en ik wil het nu!
Het grootste lijden komt voort uit het egoïstisch nastreven van objecten (materie, luxe, macht, vriendschap, verlichting, relaties, gezondheid, etc.). Wanneer je het object krijgt ben je blij en wanneer je het niet krijgt ben je boos. Wat gebeurt er wanneer je het verkrijgen van objecten loslaat? Je ontwikkelt een liefde voor eenvoudige aanwezigheid.

Deze aanwezigheid is de deur naar het ultieme geluk van Zelfrealisatie. 

De keerzijde voor het egoïstische deel van het ego is dat de beoefening van Karma Yoga de waarde en betovering van het verkrijgen van objecten confronteert en doorbreekt. Dit is een pijnlijke en frustrerende  bezigheid en gebeurt dan ook alleen wanneer er een sterk verlangen naar Zelfrealisatie is en/of er een zien is dat het verkrijgen of vermijden van objecten geen duurzaam geluk oplevert.  

Wanneer de zintuigen losgekoppeld worden van de objecten van verlangen en boosheid komt de geest tot rust en is het voortdurend vervuld. Het plezier dat ontstaat uit het najagen van objecten is pijnlijk, want het is tijdelijk. Door steeds weer de onrustige geest te laten absorberen in bewustzijn (zelfherinnering) ontstaat er vrijheid.

Houding.
Karma betekent beweging, actie. Alles is met elkaar in verbinding en elke actie heeft invloed op het geheel. Het resultaat is echter een uitkomst van ontelbare factoren en is nooit alleen afhankelijk van een individuele doener. Het gaat over houding en uiteindelijk over inzicht in hoe het universum zich ontvouwt.

Wat jij bent gaat vooraf aan het doen en de doener. Alles gebeurt.

In Karma Yoga zet je jezelf volledig in en ben je blij wanneer een verlangen bevredigd wordt en blij wanneer dit niet gebeurd. Verlangens en bevrediging blijven komen en gaan. In Karma Yoga is het een training om niets meer uit dit moment voor jezelf te claimen. 

Instructie: aanvaard het feit dat de persoon (jiva) nooit zuiver kan zijn en dat jij als bewustzijn volledig zuiver bent (zuiver is in deze context oneindig levend, zonder verlangen, niets of niemand beschadigend, etc.).

Hoe kom ik tot de juiste actie?
In Karma Yoga gaat het ook om actie en bewust handelen. De oefening is om steeds het juiste te doen en tegelijk het te verwachte resultaat loslaten of geen verwachting hebben. Het juiste is wat jij denkt dat juist is op basis van jouw huidige kennis van het hoogste en ervaring. Dat hoeft dus niet perse het objectieve juiste te zijn. Je maakt hoe dan ook fouten en dat is de leerweg van Karma Yoga. Zo haal je steeds weer het beste uit jezelf en anderen.

Een manier om tot de juiste actie te komen is je steeds weer afstemmen op het hoogste en de actie te laten ontstaan. Het hoogste kan zijn; God, Allah, het Absolute, jezus, een gids, stilte, een leraar, ik ben, je hogere zelf of wat het ook maar is voor jou. Op deze manier ga je voorbij de mechanische en egoïstische denkpatronen en functioneer je vanuit niet weten. Het niet weten staat in contact met het geheel.

Wanneer jij je overgeeft aan het hoogste in jezelf en vertrouwt op de kracht die alles beweegt ontstaat de juiste innerlijke impuls. Het is belangrijk om een intiem contact met het lichaam te hebben. Het lichaam is intuïtief en verbonden met het geheel.

De zintuigen vangen vanzelf prikkels op en het zenuwstelsel verwerkt deze. Ook de innerlijke beelden, keuzes en impulsen tot actie ontstaan vanzelf. Wanneer je jezelf stevig vestigt in de waarnemer, zie je dat de behoeftige mechanische doener niet echt interessant is. Het draagt ook niet bij aan de wereld, het wil juist iets hebben van de wereld. De Karma Yoga doener komt vanuit een diepere beleving. Wat breng ik in de wereld vanuit een innerlijke beleving van compleetheid?

In Karma Yoga ben je dienstbaar aan het geheel en tegelijk dankbaar voor elk resultaat en elke ervaring. Er zijn wel persoonlijke voorkeuren, maar je laat de hechting aan de voorkeuren los.

Wanneer je bewust wordt van subtiele gevoelens van inadequatie (schuldgevoel, hulpeloosheid, machteloosheid, minderwaardigheid, etc) is dit een teken dat er iets niet klopt. Je perceptie van jezelf is niet juist of je handeling is niet in harmony met het geheel. Wanneer je perceptie en handeling wel afgestemd zijn met het geheel zijn er meestal gevoelens van vreugde, stilte, kracht en compleetheid.

Karma Yoga is steeds weer de vraag stellen; wat kan ik doen om bij te dragen aan de wereld en tegelijk in essentie te komen? Je zult merken dat wanneer je iets ontwijkt, niet eerlijk ben (naar jezelf) of jezelf minder inzet wanneer dit nodig is je levensenergie en daarmee je geluk vermindert. Dit zijn meestal signalen dat er een afweer of egoïstisch patroon aan het werk is. Karma Yoga is een subtiele beoefening waarin je bewust bent in elke handeling. Karma Yoga is een superactieve bezigheid.

Je doet je best, dat is genoeg.
Je kunt het niet perfect doen, dus ontspan en speel met dit idee van Karma Yoga. Wanneer je het perfect wil doen brengt dat waarschijnlijk zoveel weerstand met zich mee dat je er niet eens begint. Bekijk en voel het stapje voor stapje. Begin met kleine dingen en erken dat je je best doet en altijd al hebt gedaan. Alle pijn die je hebt veroorzaakt kwam voort uit een of andere vorm van onwetendheid. Het is een weg van geleidelijkheid en een vriendelijke en zachte innerlijke houding. Discipline ontstaat vanzelf, omdat het systeem na bepaalde inzichten en ervaringen niet meer terug wil vallen naar lagere niveaus van functioneren.

Wat er op den duur gebeurt is dat het idee en de lading van ik ben de doener smelt en dat je jezelf gaat ervaren als een instrument van God of als vormloos bewustzijn. Het is een onthechten van de identificatie met het egoïstische patroon ten gunste van de identificatie met vormloos bewustzijn. Vormloos bewustzijn heeft niets nodig en zal dan ook niets beschadigen, najagen of zoeken naar zichzelf. De relatieve wereld van dualiteit kun je tijdens Karma Yoga gaan ervaren als een droom of illusie. Er kan ook een devotionele dankbaarheid ontstaan, omdat je alles herkent als jezelf.

Ik plant voortdurend zaadjes en sta volop in het leven. Het ene zaadje komt uit, het andere niet. Onthecht van voorkeuren en verwachtingen ga ik door het leven. Ik handel en laat alles over aan God of Isvara. Alles gebeurt en elk resultaat is een geschenk. Wanneer ik helder ben en zie waar gedachtes, verlangens en acties vandaan komen wordt duidelijk dat de hele manifestatie (Samsara of Maya) vanzelf beweegt volgens een eigen intelligentie en ik (Parabrahman) ben de getuige die er los van staat.

Oefening: vestig je stevig in de waarnemer en laat alles zijn zoals het is

Referentiepunten in Karma Yoga.
Karma Yoga brengt je in lijn met bepaalde karmische wetten. Het kennen van jouw persoonlijke bestemming in het leven (svadharma) kan ook helderheid verschaffen over wanneer een actie juist of onjuist is voor jou en daarmee je beoefening van Karma Yoga. In de meeste gevallen leef je je bestemming al, alleen heb je er nooit bij stil gestaan.

Ook wanneer je gerealiseerd bent zijn er meestal nog egoïstische patronen die opgelost kunnen worden. Dit kun je bijvoorbeeld zien aan de vele schandalen rondom spiritueel leraren. De persoon wordt nooit het evenbeeld van Bewustzijn. In dit inzicht zal devotie en nederigheid naar het leven nooit eindigen.

Een sprekend voorbeeld is natuurlijk de generaal in een oorlog (Bhagavat Gitta). De oorlog is ontstaan uit liefde voor het geheel en de generaal (Arjuna)  dient zich volledig in te zetten als een krijger en andere mensen te doden. Dit is in zijn geval een oefening in onthechting van het egoïstische belang om niet de doden. Het doden gaat in tegen zijn gevoelens van compassie en medemenselijkheid. Hij is echter ook een Karmi Yogi wat betekent dat zijn taak is om tot zelfrealisatie te komen. Vanuit deze bestemming is het voor hem in dit verhaal juist het doel om te doorzien dat dood en leven slechts illusies zijn. Voor een andere generaal is het misschien juist om zijn taak neer te leggen om tot zelfrealisatie te komen. Alleen jij kunt in jezelf ervaren wat de juiste actie is voor jou.

Een achterliggende gedachte is dat een oorlog ontstaan wanneer er een bepaalde beweging te groot wordt en het geheel bepaalt dat dit gestopt dient te worden. Oorlog is in zichzelf niet slecht.

Het centrale thema in mijn Karma Yoga is de beweging van onmatigheid naar soberheid (type zeven van het enneagram). Ik ervaar het meeste geluk in een sobere houding ten aan zien van mijn vele verlangens. Tegelijk houd ik bijvoorbeeld van snelle auto’s, slanke vrouwen en soepele leren jassen. Deze verlangens komen voort uit een of andere collectieve programmering. Elke dag ervaar ik deze verlangens. Ik ben dankbaar wanneer ik iets krijg en dankbaar wanneer ik niets krijg. Dat laatste is voor mijn egoistische neigingen minder leuk, maar het brengt me steeds weer in het geluk van eenvoud en zijn. Mijn werkelijke geluk is mezelf kennen als bewustzijn. Elke seconde is er deze uitnodiging tot Zelfrealisatie.

Bekende karmische wetten om het idee ik ben de doener te ontmantelen zijn;
– hoogste doel is realiseren wat je bent
– niet of zo weinig als mogelijk beschadigen (mensen, dieren, planeet), wanneer je handelt binnen je eigen of grenzen van goed en kwaad hou je een vredig gevoel en daarmee een voedingsbodem voor Zelfrealisatie
– leven in soberheid (onmatigheid beheersen, controle over de zintuigen en verlangens)
overgave aan het geheel (behoefte van het geheel is belangrijker)

Deze wetten werken ook als stress management.