fbpx
Browsing Category

Lijden

Lijden

Drama, lijden en spelen horen erbij

Jij reflecteert zuiver licht door elk moment het donkere te ervaren, te dragen en te transformeren

Een terugkomende vraag in mijn groepen en begeleiding is; waarom kiest het systeem steeds weer voor drama en lijden, terwijl non duale essentie van alleen maar positiviteit zonder tegenhanger zo makkelijk voor handen is.

Kan een mens wel leven in absolute bliss?

Wanneer ik mijn leven en dat van anderen observeer lijkt het dat de mens drama en lijden nodig heeft om heel te zijn. Wanneer dat zo is dan is dat een paradox in de zoektocht naar bevrijding.

Er is een ideaalbeeld van het goede, een leven zonder drama en lijden, en in real time is dat niet echt wat we verlangen. Het is wat we denken dat we verlangen en dat is vervolgens de reden om verder te zoeken. In een ideaalbeeld is er altijd een schaduw.

Stop met zoeken!

Hoe zou het zijn om het drama en lijden te nemen zoals het is? Een vast en terugkerend onderdeel van leven. Dan wordt het omgaan met drama en lijden het doel in plaats van de bevrijding er van. Het systeem identificeert zich voortdurend onbewust met het lichaam, denken en voelen.

Er is drama en je bent het niet. Er is lijden en je bent het niet. Er is geluk en je bent het niet. Wat je bent is DAT waarmee je dit alles ervaart.

Vannochtend was ik weer enthousiast aan het studeren. Nietsche, Rogers,.. Het is een intellectuele bezigheid. Tegelijk hoorde ik af en toe het geluid van een vogel in de tuin. Als een soort herinnering, het gaf me een zacht en prettig gevoel. En dan weer dat enthousiasme van het studeren. Alles tot de kern brengen. Wat is dit leven? Ik wilde net een nieuwe richting ingaan en toen zag ik tussen de gordijnen door een glimp van het opkomende licht. Ik werd overvallen door een lichamelijk verlangen om naar dit opkomende licht te kijken. Ik draaide mijn stoel om, deed de gordijnen open…Heerlijk niets, een gevoel van diepte, gedachtes vielen weg. Ik werd me bewust van mijn lichaam, genietend van deze gewone en tegelijk indrukwekkende ervaring. Ik kon er ook nihilisme in vinden, wanneer ik er over na ging denken. En dan weer die directe ervaring van dat volle leven met vogels, bomen, veranderend licht. Zo is het nu..

Het leven is een spel. Je zou de persoonlijkheid als een acteur kunnen zien die een rol heeft in het spel. De persoonlijkheid is een veranderend perceptie systeem van waarnemen en handelen. Een archetypisch doel is om een spel te creeeren waarbij iedereen (individu-en, cultuur en natuur) iets wint over een lange periode van tijd.

Het is de constructie van moraal. Een hoge vorm van moraal is dan ook de bestaande regels verbeteren en zelf spelregels uit te vinden.

Een voorbeeld is het spel van die Nederlandse jongen die plastic uit de oceaan haalt. Hij heeft iets ontwikkeld wat meedrijft op de stroming van de oceaan, plastic er uit vist en hem ook nog eens geld oplevert (plastic wordt verwerkt) waarmee hij andere mensen kan betalen voor werk. Het is goed voor hem, zijn familie, de cultuur en de natuur.

Spelen is een manier om jezelf te ontwikkelen.

Mijn dochter zit in een fase waarin ze met vriendinnen hele situaties uitspelen. Er is een moeder, een vader, een vriendin, een huisdier en een context. Vaak met dekens over een paar stoelen wat dan een huis is. Ze zijn dan onbewust aan het oefenen om de spirit van een goede moeder, vader, etc. te onderzoeken.

Ik vroeg me ineens af of dat het verlangen is van veel mensen om te spelen. Lekker ongedwongen in een veilige omgeving dingen uitproberen. Volgens mij is er in mijn groepen ook veel van dat. Spelenderwijs nieuw gedrag en percepties uitproberen om daarmee opnieuw het leven/onbekende in te stappen.

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

Lijden

Viktor Frankle, man’s search for meaning

In moeilijke omstandigheden geeft zingeving een enorme kracht

Viktor Frankle heeft verschillende concentratiekampen overleefd en kan als geen ander vertellen hoe hij en anderen omgingen met het lijden in die situatie. Vanuit zijn ervaringen is een therapievorm ontstaan die logotherapie heet. Een doel of zingeving hebben in het leven is daarbij de kern van geluk. Hieronder staat een audiobook van ongeveer vier uur waarin zijn boek Mans’s search for meaning.

Het is een ingrijpend verhaal met beeldende voorbeelden. Mijn fascinatie ligt bij het omgaan van lijden. Lijden is niet te voorkomen, maar hoe je ermee omgaat kan een antwoord geven in een stap naar innerlijke vrijheid.

Hier een interview met een overlevende van kamp Sobibor. Chaskiel Menche vertelt de hele aanloop van de jodenvervolging vanaf 1939.  Indrukwekkend hoe iemand met zoveel lijden door kan gaan. Zijn zingeving in het kamp werd wraak. Dat is wat hem doorliet leven. Hij wilde wraak, omdat zijn vijfjarige zoon, zijn vrouw, zijn moeder en duizenden anderen werden vermoord in Sobibor.

Lijden

De parel van schitterend bewustzijn

Iedereen is een parel van schitterend bewustzijn

Het besef van intense grootsheid is tegelijk een besef van totale nietigheid. Kracht en kwetsbaarheid zijn er tegelijkertijd. Beiden verschijnen in volledig bewust zijn. Bewust zijn is; niet vechten met wat er is, opgeven van voorkeuren, je laten raken en erbij blijven.

Menselijkheid is magisch. Het is een lichamelijk spel met gevoelens, gedachtes en percepties. In dit spel is het leren omgaan met lijden een essentiële stap in het ervaren van geluk. Het lijden krijgt de juiste plek wanneer je kunt zien of aannemen dat alles in het dagelijkse leven dient om tot Zelfrealisatie of vrijheid te komen.

Het lijkt in eerste instantie alsof de pijn naar je toekomt in bewust Zijn, maar het beweegt juist van je af. Het wil gezien en doorleefd worden. Het is het laatste stukje identificatie.

Het in bewust zijn komen van pijn betekent dat het losgelaten wil worden. Loslaten gebeurt, paradoxaal genoeg, door erbij te blijven, het te ervaren en de patronen te zien. Dit is meer een magisch proces dan een analytisch proces. Het verloopt ook niet lineair. Meestal kun je achteraf niet zien wat er nu is gebeurt in het loslaten.

Het is goed om pijn en lijden vanuit meerdere perspectieven te benaderen. Gebruik meerdere invalshoeken die je worden aangeboden door het leven; massage, dans, ademen, yoga, satsang, opstellingen, zweethut, ijsbad, ayuhuasca, psychoanalyse, etc. Al deze rituelen hebben een eigen innerlijke wijsheid en raken een stukje van de oplossing.

Vertrouw op wat er komt. Jouw lichaam en geest zijn onderdeel van het bewegende universum en weten precies wat er nodig is. Volg de impuls die zich aandient. Het volgen van je hart – de vage sensaties in het midden van je lichaam – is het beste kompas. Deze sensaties worden door het lichaam vertaald in gedachtes, beelden, visioenen en acties. Wanneer je dat mechanisme leert toe te laten is er niets meer te doen en tegelijk is volop actie.

Je was altijd al vrij, er was alleen weerstand tegen pijn en een nastreven van ideaalbeelden.

Het menselijke leven is een zero sum game. Je wint wat en je verliest wat. Aan het einde ga je weg zoals je kwam. Met lege handen. Het enige wat er uiteindelijk echt toe doet is het besef van jezelf als bewust zijn. De rest is een toegift, een extraatje.

Lijden, Ontspannen, Zelfactualisatie

Uiteindelijk sta je er alleen voor

Ik hoop dat ik je met mijn/het werk kan laten begrijpen en ervaren dat jij essentie/bewustzijn bent. Dat de eenvoudige aanwezigheid bij de persoonlijkheid alle afweer laat smelten en er een authenticiteit vrijkomt die (h)eerlijk is. Ik blijf zoeken naar vormen en integratie die in deze tijd passen. A.H.Almaas, Eugene Gendlin en Nissargadatta zijn mijn basiskaders. De jongens van circling europe vind ik op dit moment ook geniaal.

In het/mijn werk leg ik onder andere uit dat essentie en verlichting begraven wordt door een misvatting. De misvatting is dat mijn/jouw gevoel van compleetheid als kind afhing van de moeder. Doordat de moeder altijd faalt om mijn/jouw essentie te spiegelen en om onmiddellijk al mijn/jouw behoeftes te bevredigen ontstaat er een idee van afgescheidenheid en daarmee een gemis en leegte. De gevoelens van gemis en leegte zou je kunnen zien als gaten.

Deze gaten zijn pijnlijk en worden begraven onder psychische structuren die als doel hebben deze pijn niet te voelen. Dit niet voelen bestaat onder andere uit het onderdrukken van affectie, verlangens en fantasieën. Dit niet voelen brengt je nog verder weg van de essentie en verlichting die onder die gaten altijd aanwezig blijft.

Wanneer je weet hoe je bent verdwaald, kun je de weg ook weer terugvinden. Via het niet meer onderdrukken (AuthenticiteitCirkel), het weer gaan voelen van het gemis en de leegte (LichaamFocussen) kom je weer terecht in de compleetheid van jezelf. Het (non duale) geluk zonder de ander.

Wanneer ik mijzelf niet als essentie of (non duaal) gewaarzijn ervaar is er lege leegte. Nog voordat ik die volledig voel start er een ontwijkingsstructuur met onmatigheid als kern; meer horloges, meer jassen, grotere auto’s en/of meer vrouwen. Dit speelt elke dag, elke seconde. Het steeds weer terugkeren naar de soberheid is meestal mijn grootste geluk. De enkelvoud van Kennendheid is gevuld met levendigheid en volle leegte. Het is verlangenloos en angstloos. Toch is er steeds weer de verlating van deze hemel. De beleving wordt er vroeg of laat een van gemis en leegte.

Een verfijning in de onmatigheidstructuur is de levendigheid en overvloed die er ook in zit. Er zit een volledig leven in de wereld in. In het onderdrukken van de onmatigheid zit ook weer een valkuil. Ik moet dan wel eens denken aan Osho die wilde laten zien dat alles samen kan. De uitbundige Zorba (mooie gebouwen, kleding, horloges, sexualiteit, rolls royces) en de sobere Boeddha (stilte, meditatie).

Het is een balans en wisseling van de aandacht. Het wereldse leven als middel of test om steeds weer tot het besef van Kennendheid te komen. Beiden zijn aanwezig en er is geen voor of afkeur.

In het vergeten wat ik ben kan er een voortdurende verwarring zijn. Voor mij is het een steeds weer herontdekken van mezelf in alle aspecten van het leven. Ik weet niet hoe het moet en hoe het hoort. Ik kan alleen mezelf als mens uitvinden, zoals ik hoor te zijn in het moment. En dat is niet consistent. Er is in onze samenleving een voorkeur voor consistentie. Dat geeft veiligheid, dat wordt gewaardeerd. Wanneer ik naar mezelf kijk zie ik echter dat ik niet consistent ben. Ik wissel voortdurend van perspectief. Dat is wat mij betreft authentieke verlichting. Daar sta ik helemaal alleen.

Het enige wat consistent is, is de Kennendheid van mijzelf.

De psychologische dood is in het volledig gewaarzijn. Door de afweer en vermijding heen het ervaren van de onuitstaanbare lege leegte. Dat is iets waar de persoonlijkheid enorm angstig voor is. De persoonlijkheid kent alleen de fysieke dood als concept. Daar waar er geen gewaarzijn meer is. Voor beide soorten dood is het bang. Door het leren ervaren van gemis, leegte en angst ontspant het lichaam en daarmee persoonlijkheid. De persoonlijkheid is eigenlijk verkrampt gewaarzijn, wat zich uit in spierspanning. De weg terug naar essentie en verlichting verloopt geleidelijk en is voor zo ver ik kan zien eindeloos. Er zijn zoveel gaten en bedekkingen. Het werk blijven doen zonder hechting aan een resultaat is de enige weg. Dit zou je lijden kunnen noemen. Het omgaan met dit lijden is dan ook een belangrijk onderdeel van het werk. Zijn met wat er is.

De enige weg is het steeds maar weer (in elke seconde) uitbreiden van het innerlijke gewaarzijn, totdat alles (in het moment) doorzien en gezien wordt. Dan is er voortdurende Kennendheid. Hier verdwijnt en verschijnt steeds maar weer het gemis, de leegte en de angst. Lijden en verlichting zijn onmiddellijk en in elk moment. Dat zien en ervaren is bevrijding.

Lijden

De nieuwe dimensie

De nieuwe dimensie is een tevreden staat van zijn zonder overmatig lijden, zwoegen en afweer. De tijden veranderen. We weten nu hoe we kunnen omgaan met lijden en stress. We weten ook hoe je een ervaring van pure essentie kunt bereiken via het lichaam. De nieuwe dimensie is niet zweverig. Het is simpel en gewoon.

De nieuwe dimensie is overal voor handen. Ik begrijp dat wanneer je honger hebt of in oorlogsgebied leeft dit niet je prioriteit is. Toch is het voor handen. De bevrijding ging vroeger vooral door lijden, afzien en zware beproevingen. Dat is niet meer nodig. Er zijn nu verfijndere technieken. En er zijn al zo veel mensen voorgegaan, het wordt steeds makkelijker.

In elk kind zit dat archetypische beeld dat er een hemel is. Hoe slecht een ouder ook is, er blijft verbinding. Deze drive naar geluk en verbinding is zo sterk dat bijna ieder mens doorgaat. Wat is jou reden om door te gaan met leven?

In mijn ervaring heeft het ontdekken van geluk zich vertaald in een focusreeks van tien stappen die deze nieuwe dimensie subtiel en eenvoudig aangeeft. En zo zijn er nog tientallen vormen in deze periode die werken. Het is simpel. Sta je er voor open?

We komen van een eeuwenlange periode van hard werken, vaste rollen en concepten. Dat zit schijnbaar ook nog in ons. Materieel succes nastreven en pijn vermijden zijn oude structuren. We bewegen meer en meer naar eenvoud, vrijheid en vreugde. Je hoeft in deze tijd niet langdurig te zwoegen, te trekken, te lijden. Er zijn eenvoudige oplossingen. De vraag is alleen; sta je er open voor?

Een topervaring is een ervaring waarin je jezelf compleet voelt. Die topervaringen zijn er elke dag. Kijk maar eens terug naar de laatste 48 uur. Er zijn zoveel van die fijne momenten. Daar zit de verlichting, de zelfrealisatie. Niet in grote ideaalbeelden, transformaties, bijdrage aan de wereld, en al die dingen.  Het is klein en dichtbij. Intiem in contact.

Lijden

Omgaan met lijden

Bewust ervaren van lijden is een middel tot herstel

Lijden komt voort uit (langdurig) onvervulde verlangens. Het gaat meestal om het niet hebben van een woning, geld, gezondheid, succes of een relatie. Deze (langdurige) onvervulde verlangens  gaan samen met gevoelens van onmacht, frustratie, hulpeloosheid, eenzaamheid, afhankelijkheid, angst, geen grip hebben, etc. Deze gevoelens vertalen zich in het lichaam in bepaalde sensaties. Meestal een of andere vorm van zeurende pijn (in de keel, borst of buik gebied). Wanneer je deze sensatie kunt dragen ontstaat er een gevoel van veiligheid, vertrouwen en herstel.

Iemand die lijdt zoekt steun. De onuitgesproken hulpvraag is;

Telt het voor jou, dat ik, steeds maar weer, in het zelfde kringetje ronddraai?

Een complete en eenvoudige manier om deze steun te geven is de vaardigheid focussen. Focussen is een ontdekking van een filosoof Eugene Gendlin. Hij stelde zichzelf de vraag; wat brengt nu wezenlijke verandering bij mensen? Door het beluisteren en analyseren van opgenomen psychotherapie sessies kwam hij tot de ontdekking dat het lichaam de sleutel is naar wezenlijke verandering. Focussen bestaat uit enkele stappen die je toepast in de directe ervaring. Geniaal simpel.

Het lichaam weet wat geluk, veiligheid, zelfrealisatie en de volgende stap in het leven is. Wanneer lichaamssensaties, beelden, stemming en beweging er volledig mogen zijn is er er vertrouwen en verbinding. Bewust ervaren van lijden is een middel om tot vrijheid/veiligheid te komen. Volg je lichaam en alles wordt duidelijk.

Ik heb een instructieboekje herstel gericht luisteren geschreven voor het dagelijkse leven en de hulpverlening in het algemeen.

Een stap verder is de non duale essenties ervaren. In een non duale essentie is er geen lijden. Wanneer je actief verblijft als deze non duale essentie door innerlijk steeds weer de beweging naar ontspanning te maken ontstaat er verlichting in het leven. Voor deze beweging heb ik ook een instructieboekje geschreven.

Het leven is echt!

Essentie, Lijden, Satsang op youtube

Pema Chodron

Er is niets verkeerd aan negativiteit

Deze tachtigjarige boeddhistische vrouw heeft een mooi uitzicht over het leven. Haar focus in haar overdracht ligt bij de essentie warmte. Hoe kun je elke situatie in het dagelijkse leven met een open gewaarzijn ontvangen en tegelijk menselijk en warm zijn. Door te leren hoe je pijnlijke situaties steeds weer toe kan laten wordt elke (moeilijke) situatie een deur naar liefdevol mens zijn. Wat zij onder andere ziet is dat niemand wil lijden en dat de meeste mensen geluk nastreven op een manier die het lijden juist in stand houdt.

Hoe doorbreek je dit patroon?

1.erken je triggers (hook ups), voel de lading en ontspan er in
2.doe iets anders, kies een fris alternatief
3.maak er een manier van leven van

Verlangen, agressie en onwetendheid zijn wegen naar verlichting. Iedere dag weer bewust zijn van de spanningen in het lichaam en de lading eruit laten laten vloeien door er bij te blijven en te zien waar het vandaan komt. Dit is het proces wat er tijdens een focussessie keer op keer gebeurt. Ik hoor ook letterlijke focus taal zoals felt bodily experience in verschillende video’s van haar.

Haar website.

Community building, Lijden

Mensen zijn moe van de huidige structuren

Stap in je dienend meesterschap en creëer mee

Wat de meesten van ons waarschijnlijk waarnemen in onszelf en in de wereld is dat we genoeg hebben van de huidige maatschappelijke structuren. Van nature leven we in groepen van maximaal tachtig mensen, dienen we een leider die we aanvaarden en leven we sober.

In de moderne tijd zijn al deze menselijke verhoudingen zoek geraakt. Door het internet hebben we de informatie over zeven miljard mensen, zijn we in het westen geïndividualiseerd geraakt en werken we in organisaties waarbij we ons aan leiders en structuren moeten aanpassen die we niet kiezen.

We hebben gaande weg onnatuurlijke vormen van samen zijn gemaakt. Een manier om daar mee om te gaan is minder gaan voelen. Een grote groep mensen is moe en wil iets anders.

Kunnen we nieuwe vormen van samen leven creëren waarbij menselijkheid de maat is? Wat voelt nu echt als familie?

Het lichaam geeft zelf aan door pijn en lijden dat er iets niet in balans is. We zijn slecht voedsel, beperkte sexualiteit, burnout, scheidingen, individualiteit als gewoon gaan zien, maar klopt dit allemaal wel?

De richting van en het verlangen naar verandering zal ieder voor zichzelf opvangen in zijn of haar eigen vakgebied en/of leven. Voor mij is dat onder andere de techniek focussen.

Vanochtend raak ik helemaal opgewonden over een nieuwe toevoeging aan de techniek focussen. Ik had al een deel rondom essenties en zelfrealisatie toegevoegd door focusvragen te formuleren die werken bij het ervaren in het lichaam. Nu ontstaat er een toevoeging van toekomst creatie vanuit wat er nu is. Het komt voort uit de U theorie. Door enkele eenvoudige vragen toe te voegen aan het focussen ontstaat er vanzelf uit de felt sense een visioen voor de toekomst. Tot actie komen zag Eugene Gendlin altijd als een blinde vlek in het focussen, omdat je na een focussessie in balans bent en er geen reden is om actie te ondernemen.

Deze ontwikkeling sluit ook aan bij de stroom van bewustzijn die steeds sterker wordt waarbij je als gerealiseerd individu in actie komt en start met co-creëren met het universum.

De nieuwe focusstappen integreren paradoxen zoals volledig in vrede zijn met wat er nu is, doen door niet te doen, volgen van visioenen en verlangens voor een betere toekomst, de velden ik-wij-non dualiteit, bewuste actie met intentie, er is geen doener en alles gaat zoals het gaat.

Deel, speel, werk, leef, realiseer jezelf als bewustzijn en laat actie ontstaan uit ruimere bewustzijnsvelden…

Een oefening die ik tegenkwam op internet;

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

Lijden, Relaties en sexualiteit

De drang om te leven

Alleen wanneer je instemt met wat er is gebeurd kan er verwerking plaatsvinden

Een 93 jarige vrouw vertelt een paar doordringende ervaringen uit haar leven. Hoe sterk mensen zijn en hoe belangrijk het is om contact te maken. Ik weet uit eigen onderzoek dat het begin van de genezing van een traumatische stress stoornis bijvoorbeeld kan beginnen door een eenvoudige begroeting van een vreemde in de metro.

Docter Frankl heeft zelf meerdere concentratiekampen overleefd en kwam er achter dat zingeving (stellen van hogere doelen) een belangrijke factor was in het overleven. Het gaat om doelen zoals het weer zien van geliefden (relaties) en iets achterlaten in de wereld (werk). Het ultieme doel ziet hij als innerlijke harmony, het meebewegen met de stroom van het leven. Hij heeft een simpel advies; stel je doelen hoog en dan kan het altijd wat minder uitpakken.

 

Lichaamswerk, Lijden, Zelfherinnering, Zelfregulatie

Er is geen uitweg

Dit weekend zat ik in een paar zweethutten onder leiding van Michael Steinau. Het lichaam komt door de hitte in een overlevingsmodus en wil een oplossing. Door mezelf over te geven aan de suggestie van Michael dat er geen uitweg is ontstaat er een houding van zijn met wat er is. In een zweethut is het omgaan met fysieke pijn en geestelijke onrust. Het lichaam is echter ontzettend intelligent en creatief. Het regelt bijvoorbeeld zijn eigen temperatuur. Iedereen over de hele wereld heeft ongeveer dezelfde temperatuur in allerlei extreme situaties. De overlevingsmodus in een zweethut is slechts een dun laagje in de lichaam en geest constructie. Toch voelt het af en toe alsof het niet te dragen is en door daarmee te zijn gaat het lichaam zich op een gegeven moment innerlijk reguleren. Dit gebeurt het beste wanneer ik  de hitte in mijn huid en longen toelaat met een zachte houding, de ondraaglijke instabiele reactie in mijn onderbuik er te laten zijn (die is voor mij doorgaans het moeilijkst) en vervolgens de krampreacties rondom mijn sexorgaan en anus te volgen en te blijven ontspannen. Deze cyclus blijft in golven terugkomen. Ik weet inmiddels dat mijn lichaam en geest zich in koud water, hete zweethutten, verwarrende medicijn planten en dagelijkse stress feilloos aanpassen. Het enige wat ik hoef te doen is rusten in de sensaties en de gedachten die opkomen.

Er ontstond nog een grappige aanvulling op mijn motto in de slider van deze website; Zelfrealisatie komt voort uit ontspanning….van de anus. In het dagelijkse leven spant het lichaam zich voortdurend aan vanuit een overlevingsstrategie. Ik heb veel hierover in mijn boek uitgewerkt (krijg je gratis toegestuurd bij aanmelding op de nieuwsbrief).

Ik benader alles vanuit een focusing perspectief. Dit betekent dat ik alle percepties en sensaties laat opkomen en via de felt sense betekenis laat krijgen. Zo ontstaan ook alle texten op deze website. Wanneer ik de zweethut ervaring van afgelopen weekend algemeen maak dan kom ik tot de volgende text;

door jezelf te realiseren dat er geen uitweg is stopt het zoeken naar iets beters. Dit is een eerste stap om volledig in het NU te komen. Wat als er geen enkele oplossing of hulp is? Dan kun je jezelf alleen nog ontspannen en zijn met wat er is. In deze overgave breekt het ego en geeft het zich over aan de diepe hulpeloosheid, de pijn en het leven. De paradox is dat het geluk van aanwezigheid je tegemoet komt wanneer je stopt met zoeken naar iets beters. Daarvoor zul jij wel die eerste stap moeten zetten en te stoppen met het zoeken naar een uitweg.

Wanneer ik ontspan en door de lagen van lijden en hulpeloosheid heen zak ontstaat er een onzichtbare gevoelde basis. Een ruimte in de ruimte waarvan ik weet dat ik dat bent. Onverwoestbaar transparant. Door hier vertrouwt mee te raken verandert mijn persoonlijke beleving. Kennendheid of Bewustzijn komt meer naar de voorgrond. Het is geen logische ervaring, maar het is belangrijk dat je weet dat deze optie bestaat. In het besef dat er geen uitweg in het leven is ontstaat er toch nog een leuke optie; noem het Zelfrealisatie.

In de zweethut werd mijn lichaam door de situatie en de woorden van de zweethutleider geïnspireerd tot een verhaal. Ik voelde modder tussen mijn vingers en die kreeg de betekenis van alle samengestelde dingen die Zelfrealisatie bedekken. Dit kunnen ervaringen, verlangens, overtuigingen of gevoelens zijn. Door mijn vingers te bewegen ging er steeds wat modder weg. De samengesteldheid van de modder werd minder. Het ging echter langzaam en uiteindelijk bleef er een dun laagje modder aan mijn vingers zitten. Wat ik ook deed. Toen ontstond er een beeld in mijn geest van een straal helder water die mijn vingers schoonspoelde. Het verdwijnen van de laag modder tussen mij en Zelfrealisatie (een lege geest). Het heldere straaltje water stond voor de heldere lakota teaching die de zweethutleider gebruikte. Het inzicht ontstond dat iedereen een zuivere teaching of leraar nodig heeft om tot Zelfrealisatie te komen.

Zuivere teachings en leraren zijn misschien moeilijk te vinden en het ligt er ook aan of het bij jouw past. Elke geest heeft iets anders nodig op een willekeurig moment. De echte teaching maakt je innerlijke leraar. Dit is een subtiel onderscheidingsvermogen wat iedereen van nature heeft. Iedereen is in de oorsprong al gerealiseerd en verlicht. Het enige wat het bedekt is onwetendheid. Vandaar dat een heldere teaching of leraar het je direct kan laten zien. Het is niet iets aanleren, maar iets openbaren wat er al is. Dit kan op meerdere manieren. Volg je hart, neem een stap en vertrouw erop dat het leven jou het juiste geeft om jezelf te realiseren wanneer je dit verlangen hebt.

Als laatste was er nog een ervaring van tijdloosheid. Ik merkte dat het lichaam omging met de pijn en de geestelijke onrust. Er waren laagjes van beginnende dissociatie waarbij de neiging ontstond niet meer te voelen en aanwezig te zijn. Door steeds weer actief te ervaren en niet af te dwalen ontstond er een op een gegeven moment een balans die ik pas achteraf kon plaatsen. Ik zat naar de hete stenen te kijken en het gewone denken werkte niet meer. Er was alleen het zien. Ik wist niet meer in welke ronde we zaten (het ritueel heeft vier rondes) en wat ik ook deed ik kreeg het proces van tijd niet meer aan de gang. De ervaring was helder, simpel en aanwezig met als achtergrond de kennendheid van wat ik ben.

Ik ken een dergelijke ervaring ook uit satsang. Ik hoorde de woorden, maar er was op dat moment geen begripsvermogen. Ik wilde de woorden wel begrijpen maar het ging simpelweg niet.  Er komen zo veel ervaringen in de weg naar en na Zelfrealisatie. Ze zijn niet belangrijk en belangrijk. Ik vind het leuk om ze te beschrijven en op te schrijven. Het geeft mij een vorm van genot.

 

Lijden

Four Seals

Er zijn net zoveel boeddhistische teachings als leerlingen. Dit maakt boeddhisme toegankelijk voor iedereen en ook verwarrend. De vier zegels zijn de kern teachings in het boeddhisme. Deze vier inzichten zouden in elke teaching te vinden moeten zijn.

De vier zegels zijn;

1.Alle samengestelde dingen zijn tijdelijk
Het waarnemen is meestal samengesteld uit percepties. Percepties zijn samengestelde overtuigingen. Overtuigingen zijn samengestelde gedachtes, etc. Tijd is ook een samengesteld begrip waar andere begrippen uit voortvloeien zoals verleden, heden en toekomst. Alle materie is ook samengesteld uit deeltjes (atomen, moleculen, etc.). Het gaat er hier om dat het niet goed of slecht is, maar dat er erkenning is voor het feit dat alle samengestelde dingen lijden veroorzaken. Vreugde en pijn komen voort uit dualiteit en zijn samengestelde fenomenen. Dus ook zogenaamde positieve emoties zijn een bron van lijden.

Iedereen wil 100% geluk. De basis onwetendheid die een blokkade vormt voor dit geluk is de tijdelijkheid van de dingen aanzien als permanent. Tijdelijkheid is ook niet goed of slecht. Het is tijdelijk. Het mooie van tijdelijkheid is bijvoorbeeld dat alles voortdurend veranderd.

Je lichamelijke leven als oneindig zien kan ervoor zorgen dat er een neiging ontstaat om jezelf te hechten aan tijdelijke dingen alsof deze permanent zouden zijn (status, relaties, materie, overtuigingen). Het brengt emotionele verwarring en lijden. Wanneer er werkelijk inzicht ontstaat dat het geluk voortkomt uit het loslaten van tijdelijke dingen vindt er een perceptieverandering plaats; er is niets meer om vast te houden, wij zijn verandering.

2.Alle besmette dingen hebben een lijden in zich
Het begrip is hier dat een oorzaak (een onwetende perceptie) altijd een een gevolg heeft (lijden). Wanneer de geest onwetend is hecht het zich aan tijdelijke dingen en/of maakt verwarrende projecties. Beiden zijn oorzaken van lijden.

3.Alles is van nature leeg
De oplossing van de onwetendheid uit de eerste twee zegels is het zien en ervaren dat alles leeg is. Dat niets een onafhankelijk bestaan heeft. Alles is samengesteld en afhankelijk van de context. Uiteindelijk valt elk object en perceptie uit elkaar in leegte. Leegte is permanent.

4.De transformatie van verdriet leidt naar vrede en ultieme deugd (verlichting)
Omdat alles verandert en steeds weer terugvalt in leegte is het nodig om elk moment los te laten. Dit brengt verdriet aan de oppervlakte, omdat het een voortdurende verlies ervaring kan zijn. Wanneer dit verdriet steeds weer transformeert door te zien dat alles tijdelijk en leeg is ontstaat er werkelijke innerlijke vrede.

Algemene informatie.
Hoewel er weinig over non dualiteit wordt gezegd in het boeddhisme is het wel de basis. In het boeddhisme is de oorspronkelijke geest permanent en leeg. Dit is hetzelfde als non duaal.

De Dharma (de leer) is in het boeddhisme je beste vriend en leraar. Je kunt als beoefenaar steeds weer terugvallen op de texten. Ik zie bij veel boeddhistische lama’s een fijne nederigheid en eenvoud. Hoe meer ze studeren en ouder worden des te speelser en onschuldiger ze lijken te worden.

Twee houdingseigenschappen die vaak terugkomen in het boeddhisme zijn compassie en eerlijkheid. Deze zijn nodig, omdat de lange en subtiele weg van zelfonderzoek ongeduld en boosheid kunnen oproepen.

Hieronder een introductie in de uitgestrektheid van de boeddhistische teaching.

Lijden

Omgaan met lijden en de techniek focussen

Lijden.
De hulpvraag in het lijden is in de kern altijd zoiets als;

telt het voor jou dat ik steeds maar weer in diezelfde pijn terechtkom?

Als vriend(in), geliefde of begeleider is het belangrijk om er simpelweg bij te zijn. Het er voor iemand zijn gaat in eerste instantie niet om het oplossen van het leedfeit (ziekte, scheiden, trauma, etc.), maar of jij als mens er bent voor een ander mens zonder iets in te vullen of op te lossen. Een goed gesprek gaat over hoe iemand met dit gevoel van lijden omgaat. Door het op deze manier te benaderen ontstaat er een diep empathisch contact en dat geeft verlichting en een gevoel van er niet alleen voor staan.

De pijn is meestal een vorm van deficiënte leegte. Een ervaring van een gat, een gemis, een tekort in combinatie met machteloosheid, betekenisloosheid, etc. In het contact vindt er een overdracht van deze pijn plaats. Het bij gevoelens van pijn en lijden zijn betekent dat de luisteraar, vriend of begeleider in zichzelf moet kunnen omgaan met heftige gevoelens van pijn en lijden. Wanneer hij of zij dat niet kan zal er steeds een neiging ontstaan om uit contact te gaan of het lijden te willen oplossen. De ander ervaart dit als niet gezien, gehoord of serieus genomen worden.

Uiteindelijk helpt dit erbij zijn de ander om er weer voor zichzelf te kunnen zijn. Dat er ruimte ontstaat tussen het ik en de pijn.

Focussen.
Het erbij zijn kun je oefenen met de techniek focussen. Focussen is een eenvoudige en tegelijk krachtige lichaamsgerichte techniek. Het is voor mij de kern van bewustzijnsonderzoek. Het leven is een voortdurend ervaren door het lichaam met bewustzijn als basis. Wanneer je de ervaring in je lichaam er helemaal laat zijn, laat je jezelf, de ander en de wereld er ook helemaal zijn.

De zeven focus stappen zijn; 1.ruimte maken, 2.felt sense, 3.handvat, 4.resoneren, 5.erbij zijn/vragen stellen en 6.ontvangen/afsluiten. Soms is er nog een zevende stap die in gaat op een mogelijke 7.actie in het dagelijkse leven.

Het lijkt heel technisch, maar wanneer je het leert merk je juist dat het een organisch proces is. Ik vind het belangrijk dat iedereen weet dat deze eenvoudige techniek bestaat, omdat het ons niet geleerd wordt in onze opvoeding en opleidingen.

Van lijden via focussen naar essentie.
Mijn ervaring met mezelf en het begeleiden van mensen is dat door ruimte te geven aan lichaamssensaties het lijden vroeg of laat verandert in essentie (ruimte, liefde, sereniteit, stilte en de ervaring dat ik/jij bewustzijn bent). Dit kan, omdat onze kern essentie is.

Wat me steeds weer opvalt is dat de pijn van het lijden eerst toeneemt tot een niveau van ik kan het niet meer dragen en door er dan nog even bij te zijn het door de pijn heen zakt en transformeert naar ruimte en liefde. Ik zie het als alchemie; hoe je van lijden liefde maakt.

Voordat het lijden transformeert in essentie is de aandacht wel een paar keer van de pijn naar een  hulpbron bewogen. Een hulpbron is een ontspannen, een goed gevoel in het lichaam, lachen, een tijdelijk weggaan van de pijn, dissociëren, etc. Dit zeg ik erbij, omdat het alleen maar bij het lijden blijven het patroon van lijden juist kan versterken. De kunst is om het lichaam van de ander subtiel te volgen en als vriend, begeleider en luisteraar niet te sturen in deze transformatie die geheel vanzelf gaat. Bij de een gebeurt dit snel bij de ander kan het jaren duren.

Focussen is een doeltreffende techniek om ergens met liefde bij te zijn en het proces van bewustzijn te laten ontvouwen. Het geniale vind ik dat het op alle niveaus van begeleiding en vriendschap werkt.

Lijden, Waarnemen

Samsara is oneindig

Samsara is de gemanifesteerde wereld zoals jij en ik die ervaren. In deze ervaring is er oneindig pijn en genot. In Zelfrealisatie gaat het (onder andere) om vrij te worden van pijn en genot door een bepaalde houding te ontwikkelen. Deze houding ontstaat wanneer jij je realiseert dat jij bewustzijn bent en daarmee de waarnemer bent van pijn en genot. De persoon, de wereld, pijn en genot blijven functioneren zoals het altijd gedaan heeft. Er komt alleen een dimensie bij waardoor pijn en genot niet zo’n probleem meer zijn.

De verwarring ontstaat wanneer de wetten van non dualiteit en dualiteit doorelkaar gehaald worden.

Nondualiteit (ik ben niets).
In een non duale ervaring is alles 1, is er niets te doen, er is geen lijden, ervaar je jezelf als bewustzijn of niets, er is geen ervaring van een lichaam of persoon.

Dualiteit (ik ben alles).
In de non duale ervaring zijn er oneindig veel objecten, is er van alles te doen en te verbeteren, is er lijden, is er een gevoelsidee van een lichaam en een persoon, is er voortdurend pijn en genot.

De ontspanning ontstaat wanneer je deze verschillende perspectieven tegelijk ervaart en de hechting aan een voorkeur voor een van beiden opgeeft. Het nonduale perspectief ontspant het duale perspectief. Alle wetten spelen zich tegelijkertijd af en de aandacht verplaatst zich vanzelf tussen deze de polen ik ben niets en ik ben alles.

Inquiry, Lijden

Het werk

Het realiseren van je zelf (in satsang, tijdens een ayuhuasca sessie of intens lichaamswerk) is niet moeilijk, want je bent al wat je bent. Het echte werk zit in het doorwerken van de persoon (lichaam, denken en voelen) en het ervaren van de betekenis van zelfrealisatie (ik ben niet de persoon, ik ben bewustzijn). Hoe ga je om met de identificatiestroom die steeds weer in het bewustzijn komt? Wat betekent het om bewustzijn te zijn?

Het omgaan met lijden is in eerste instantie essentieel, omdat er steeds weer een sterke afwijzing ontstaat naar gevoelens van pijn, weerstand en te kort die blijven opkomen in bewustzijn. Er zijn verschillende manieren om hiermee om te gaan.

1.Het ontwikkelen van een juiste houding. Een juiste houding is om alles te laten zijn zoals het is. Hecht je niet meer aan persoonlijke voorkeuren. Doe wat jij vindt dat juist is en ontkoppel het resultaat van jouw actie en verwachting. Neem alles zoals het komt. In het oefenen met een dergelijke houding ontstaat er ruimte om jezelf  te realiseren als bewustzijn, omdat het vechten met wat is stopt. Pas dan raakt de aandacht gericht op zichzelf.

2.Steeds weer terugkeren naar de ik ben. Wanneer de aandacht op zichzelf gericht wordt is er alleen aanwezigheid. In aanwezigheid is er geen enkel probleem.

3.Een derde manier is door middel van inquiry alle waarneming, hechting en identificatie structuren van de persoon te ontrafelen. In inquiry is de stelling waarheid is wat er nu is. Om tot zelfrealisatie te komen onderzoek je wat er nu is met een open houding. Alles leidt uiteindelijk direct naar jezelf.

Alle drie de manieren kunnen ervoor zorgen dat je gestabiliseerd raakt in zelfrealisatie. Het kan echter jaren duren. Er bestaat geen snelle verlichting. Ik weet het, het is slecht nieuws.

Er moet een vurig en vasthoudend verlangen zijn om jezelf te bevrijden.