fbpx
Browsing Category

Relaties en sexualiteit

Ego, Leraar-leerling verhouding, Relaties en sexualiteit

Spiritueel misbruik

De persoon is nooit vrij, bewustzijn wel, en ik ben beide

Hoe ontstaat spiritueel misbruik?
Zelfrealisatie is iets wat elke seconde gebeurt. Er zijn in mijn ervaring periodes waarin dit vergeten word. Ik zou dus kunnen stellen dat Zelfrealisatie af en aan gaat.

Ik ervaar mijzelf als twee elkaar afwisselende staten/percepties;
1.De staat van non duale essentie waarin er geen enkel verlangen of beeld is. Misbruik komt hier niet voor.
2.De identificatie met het lichaam, denken en voelen. Hier zijn er allerlei verlangens van overleven en intimiteit. Van hieruit kan misbruik ontstaan.

Beiden staten horen bij Zelfrealisatie. De neiging is om de eerste staat te idealiseren en dat aan een spiritueel leraar toe te schrijven. Een projectie van een ideaalbeeld. Een ideaalbeeld komt als eerste voort uit de aanname dat er zo iets bestaan als een ideaal (verlicht) persoon. Dit sprookje komt voort uit religieuze verhalen en dringt door in de spiritualiteit en onze opvoeding. Op vroege leeftijd willen we perfect zijn voor onze ouders en later de omgeving. De werkelijkheid is dat een perfect persoon niet bestaat. Elke gerealiseerde persoon is net als ieder mens gebonden aan verlangens en behoeftes en is daarom nooit volledig vrij.

Wanneer kun je jezelf als gerealiseerd zien?

Wat je bent is puur en vrij. Dit besef dringt ook door in de geidentificeerde toestand. Wanneer mensen begrijpen dat deze twee lagen tegelijkertijd plaatsvinden komen die schandalen in een ander daglicht te staan. De les is steeds weer dat je niet perfect hoeft te zijn om jezelf te realiseren als puur en zuiver bewustzijn. Tegelijk is het belangrijk om het ideale te blijven nastreven, omdat het een richting geeft en herinnering aan vrijheid. Helaas wordt het ideaalbeeld door de meeste leraren en de leerlingen te serieus voortgezet. Ik zie dat als een spel. Aan de ene kant hebben zoekers dit beeld nodig en speelt de leraar deze rol. De andere kant is dat het altijd een illusie zal blijken en een reden dat verlichting en zelfrealisatie zo ver van mensen af blijft staan.

De persoon kan nooit verlicht zijn, DAT wat ik ben gaat daaraan voorbij

Ik wil misbruik niet goed praten. Sterker nog, ik denk dat een verlichte leraar die misbruik pleegt gevaarlijk is, omdat hij of zij volkomen toerekeningsvatbaar is. Er is een bewust nastreven van genot, een weten van het misbruik en een volledig verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties.

Met een schandaal wordt een leraar vaak afgedaan als niet (meer) verlicht, maar het is complexer dan dat. De persoon kan zichzelf nooit realiseren als zuiver bewustzijn. Wanneer de realisatie als bewustzijn er is, dan is de persoon er niet. Bewustzijn van de identificatie met de persoon (lichaam, denken en voelen) is paradoxaal genoeg steeds weer de herinnering aan de essentiele vrije staat. Het bewustworden van de identificatie is de weg terug naar Zelfrealisatie. Wanneer deze herinnering niet dagelijks plaatsvindt ontstaat er verwarring en misbruik. De tijd dat je jezelf als puur bewustzijn ervaart heeft invloed op de persoon. Er ontstaat steeds meer ontspanning en compleetheid in de persoon.

Zelfrealisatie is elke seconde en niet een staat van zijn.

Het mooi zou het zijn als een leraar open is over de verschillende lagen in en als bewustzijn. Ik denk dat de nieuwe leraar volkomen authentiek en eerlijk is over zijn of haar persoonlijke belevingswereld en geen ideaalbeeld probeert neer te zetten.

De paradox is dat de persoon onlosmakelijk verbonden is met Zelfrealisatie (jezelf realiseren als bewustzijn)

Ik gebruik Focussen naar Essentie om via de persoon naar de ervaring van God te komen. Het Goddelijke is er de hele tijd, het is wat je bent en de persoon ook. Het is belangrijk om de structuren van beide staten te kennen en te blijven onderzoeken. Mijn waarneming is dat de persoon verlangt naar een langdurige zorgzame relatie. Misbruik komt voort uit een vervorming van dit verlangen.  Mix dit met de autoriteit van een leraar en je hebt spiritueel misbruik.

Naar mijn mening heeft spiritueel misbruik verschillende mogelijke oorzaken;

  • identificatie met lichaam, denken voelen en daarmee genot nastreven voorop stellen
  • verveelt raken door gelijkmoedigheid en leegte
  • ontlading nodig van het lichaam door spanningsopbouw
  • niet volgen van de wederzijdse behoefte aan een langdurige zorgzame relatie
  • onbewust van een onderdeel van een innerlijke patroon
  • op een voetstuk staan

Uiteindelijk is de kern van misbruik het verlies van de menselijke maat (compassie en zorgzaamheid) en het verstrikt raken in verwarde delen van de persoon. En die verwarde persoon is misschien wel nooit volledig opgelost. Het is belangrijk om na Zelfrealisatie alert te blijven op patronen van de persoon. Vandaar dat ik de Focussen naar Essentie en Authenticiteitcirkel belangrijk blijf vinden als beoefening. Het staat garant voor de menselijkheid in de spiritualiteit en een oneindig proces.

https://youtu.be/BMwNUqBYn3M

Relaties en sexualiteit

Sexy time

Onvrijwillige spiercontracties is het summum van ontladen

Het hele verhaal begint bij Freud en Reich die beiden werkten met de veronderstelling dat (psychische) ziekte voortkomt uit de onderdrukking van seksuele energie. Seksuele energie is hier levensenergie. De pure levensenergie die je kunt vinden in alles wat leeft.

Een kernthema van Wilhelm Reich na twintig jaar psychoanalyse is dat het volledige orgasme de ultieme ontlading is van het systeem en een bron van genezing is. Hij borduurde voort op het gedachtewerk van Freud van wie hij een leerling was. Hij kwam in zijn praktijk allerlei vormen van impotentie tegen die symptomen bleken te zijn van neuroses. In veel gevallen verdwenen de klachten nadat de seksuele energie weer vrij stroomde.

Zijn werk ontwikkelde zich naar het opwekken en stimuleren van het volledige orgasme waarbij onvrijwillige spiercontracties de ultieme ontlading was. Om daar te komen begin je wel met een voorspel of massage, het opbouwen van genot en het vervolgens over laten nemen door het diepere instinct van het lichaam.

In een van de boeken van Alexander Lowen, een leerling van Reich, beschrijft hij hoe hij samen met Reich na jaren (lichamelijke) therapie tot een dergelijke ontlading kwam. 

Het gaat over het voelen van de seksuele energie door het hele lichaam. Daar waar deze energie langdurig stagneert ontstaan patronen in het lichaam waarbij bepaalde spiergroepen verkrampen. Er wordt daar niet meer gevoeld. Dit is de basis van de karakterstructuren van Reich. Een belangrijk onderdeel in de bevrijding is het losmaken van het lichaam.

Het idee is dat trauma’s (het schrikken van het systeem) en onderdrukking (ouders, maatschappij, autoriteit, etc.) leiden tot het vastzetten van seksuele levensenergie in het lichaam. We moeten ons voortdurend inhouden en op het gebied van seksualiteit zit bovendien een extra lading van schaamte en inhouden. Dit inhouden, terughouden of onderdrukken leidt naar ziekte.

De kunst is om deze energie in beweging te brengen. Dit is het begin geweest van bio-energetica. Dit werk is ontstaat na 1930 en seksualiteit was toen nog meer taboe dan nu. Uit deze beweging is al het lichaamswerk ontstaat wat je vandaag de dag tegenkomt. Osho heeft er in de jaren 70 ook een grote bijdrage aan geleverd door meerdere lichamelijk meditaties te ontwikkelen en het seksuele gedachte goed vrij te maken. Volgens mij was zijn idee; je denkt toch de hele tijd aan seks, dus leef het eerst maar eens uit en dan zien we wat er aan voorbij ligt. Vanzelfsprekend dat er misverstanden zijn ontstaan. Seksuele energie is zo sterk en complex. Ik denk dat we het nog steeds niet goed begrijpen en er nog steeds niet gezond mee om kunnen gaan.

In traumawerk wordt vaak het voorbeeld genomen van een dier wat na een overleving van een dodelijke aanval zichzelf ontlaadt door een korte periode van onvrijwillige spiercontracties. Na dit trillen is het net opgelopen trauma uit het systeem. Op basis van deze theorie zijn er traumarelease therapie ontstaan zoals Somatic Experiencing. Bij mensen die een complex zenuwstelsel hebben blijven trauma’s vaak langer in het systeem zitten. Wij lijken het vermogen kwijtgeraakt te zijn om lichamelijk tot bevrijding te komen.

Er is (nog steeds) allerlei taboe op seksualiteit en ongecontroleerde bewegingen. Dat is de keerzijde van beschaving. Alles is afgeremd, beheerst en gekaderd. Dit is een bron van neurosen zoals; depressie, burnout en angsten. Tegelijk is er in vele mensen het verlangen om voluit te leven, zorgeloos te zijn, avontuur en het breken met maatschappelijke beschaving.

Zelf heb ik allerlei bioenergetisch werk gedaan om lichamelijk blokkades te verminderen. Schreeuwen, slaan op kussens, rebalancing massage, kundalinie en dynamic meditatie van Osho, verbonden ademen, etc. De grootste vrijheid ervaar ik wanneer het lichaam de beweging (schudden, ademen) overneemt. Dat zijn die onvrijwillige spiercontracties waar alle controle verdwijnt. Het is een gevoel van volledige vrijheid. Er niet meer zijn als persoon. Er zijn als leven.

Wat betekent dit voor mij?
Na al deze heftige ervaringen heb ik twee vormen overgehouden die maatschappelijk geaccepteerd zijn en voldoende werken. Ik gebruik het Focussen om de energie uit het lichaam op een subtiele manier vrij te maken en de AuthenticiteitCirkel om in contact te brengen wat in de maatschappij vaak niet wordt gedaan. Er ontstaat stroming van lichamelijke energie, wat herkent wordt als authenticiteit of vrijheid. Zelfs in deze subtiliteit kunnen er lichte trillingen in het lichaam ontstaan die aangeven dat er iets ontladen wordt. Door op een geaccepteerde wijze de impulsen van het lichaam ruimte te geven en jezelf op zijn minst volledig uit te spreken ontstaan er gevoelens van vrijheid.

Een andere kijk op seks.
Het onderzoeken van de seksualiteit in het moment kan ook geen kwaad. Een liefdespartner hebben is ook een mogelijkheid hebben om lichamelijk tot ontlading te komen. Dit klinkt misschien niet romantisch, maar het is ook een wezenlijk onderdeel van de seksualiteit. Dit kan ook nog leuk zijn. Er is zoveel te ontdekken op dit gebied. Ik denk dat seksualiteit nog steeds te veel onderdrukt in mij en de maatschappij ondanks alle lessen van mensen zoals Wilhelm Reich, Alexander Lowen en Osho.

Ter ondersteuning en vermaak doe ik een link naar een koppel wat zo vrij over seks en relatie spreekt dat ik er een gevoel van vervangende schaamte door krijg. Ik voel nogal weerstand, maar uiteindelijk….waarom ook niet zo vrij zijn? Ik ben zelf niet van de open relaties, maar experimenteren met seks in mijn relatie is best spannend.

Het gaat mij in dit artikel om het punt van onderdrukking van levensenergie weer eens op de agenda te zetten voor mezelf en anderen. Soms vergeet ik mijn verleden met bio energetisch lichaamswerk wat een belangrijk onderdeel is geweest in mijn leven en gevoel van geluk.

 

Relaties en sexualiteit

RealPlay voor koppels

In de vertraging worden patronen duidelijk en in het uitspreken ontstaat relatie

RealPlay is een methode waarmee je je relatie verdiept. Het bestaat uit zes peilers en eenvoudige oefeningen. Vanuit onze eigen ervaringen met relaties hebben mijn vriendin en ik gezocht naar handvatten die werken om het beste uit de relatie te halen. Een groot deel gaat over verlangen en hoe je deze verlangens inbrengt.

Een idee wat uit RealPlay is ontstaan is bijvoorbeeld; het co-ouderschap in relatie. Voordelen van co-ouderschap zijn bijvoorbeeld dat er dagen in de week zijn dat je geen verantwoordelijkheid hebt over je kinderen en dat je een eigen ruimte hebt. Hoe zou het voor jou zijn om in je relatie of huwelijk een eigen kamer te hebben en vaste vrije dagen waarop je met vrienden kan zijn of een museum kunt bezoeken zonder je kinderen? 

Bij RealPlay gaan we uit van groei; de relatie als middel tot persoonlijke groei.

Het gaat om gehoord, gezien en begrepen worden. Dit gebeurt door essentiële thema’s die spelen in het moment in communicatie te brengen. RealPlay bevat onder andere elementen uit imago therapie, circling, satsang, non violent communication en focussen. De principes en oefeningen kun je gebruiken in elke relatie. Wij richten ons met name op liefdesrelaties.

Een korte schets van de zes peilers:

1.Alle relaties ontstaan uit gemis en de match tussen twee partners is incompleet
Een relatie kan pas bevredigend zijn wanneer je jezelf ervaart als (versmeltende) essentie en of je jezelf realiseert als bewustzijn. Dat is dan ook het hoogste doel wat je met een relatie kunt nastreven. Grappig genoeg lijkt de natuur het zo te organiseren dat je juist met die persoon samen bent die jou het moeilijkst kan geven wat je verlangt. Door dit te erkennen en daarmee te werken worden beiden geheeld en compleet.

2.Het lichaam (felt sense) is de deur naar Waarheid en Liefde
Het lichaam is onderdeel van het geheel en is superintelligent. Door meer gebruik te maken van de wijsheid van het lichaam wordt alles helder. Deze wijsheid komt naar boven in stilte. In RealPlay zijn er ook verstillende oefeningen.

3.Waarheid en Liefde is wat er NU is
Er zijn ideaalbeelden over relaties en spiritualiteit. Aan deze beelden heb je niets, omdat ze in de toekomst liggen. Het gaat altijd om wat er nu is. Wanneer dat naakt naar voren komt ontstaat er ultieme liefde.

4.Rolverdeling tijdens communicatie brengt helderheid
Alleen door de ruimte zuiver te houden kan iemand zich gehoord, gezien en begrepen voelen. Er is altijd iemand die praat en iemand die luistert. Zo blijft de ruimte helder. De emoties in een relatie kunnen heftig zijn en het uiten daarvan dient gestructureerd te verlopen om alles boven water te krijgen. Het te vroeg op elkaar reageren stopt het proces van relatie. Uiteindelijk gaat het over de ontwikkeling van een gevoeligheid voor timing.

5.Een groep mensen in openheid brengt Waarheid en Liefde aan het licht
Wanneer meerdere mensen aanwezig zijn in een heldere en open sfeer komt er een energie op gang waarin diepere patronen aan het licht willen komen. Surrendered leadership is een fenomeen waarvan we gebruik maken in RealPlay.

6.Iedereen verlangt naar een langdurige zorgzame relatie
Dit verlangen wordt in het moment voortdurend gecheckt. Wordt er op dit moment wel naar me geluisterd, word ik nu begrepen, zegt iemand me nu gedag, ziet iemand me nu staan, etc. De langdurigheid speelt zich af in het moment.

Context relatie.
Een relatie heeft over het algemeen drie fases; de romantische, de strijd en de bewuste fase. Deze avonden willen we handvatten geven om de fase naar een bewuste relatie te openen en te verdiepen. Dit kan door bij elkaar te blijven als geliefden en ook door juist te scheiden. Wees niet bang om je verlangens en twijfels te delen met elkaar. Wanneer jij vrij bent wordt iedereen om je heen ook vrij. Dat is een mooie basis voor een relatie. In een relatie is ook wederkerigheid, een zorgen voor elkaar. Wanneer iemand in de relatie denkt dat hij of zij de ander niet nodig heeft eindigt de relatie. Dat klinkt misschien voorwaardelijk en dat is het ook. Het is bijvoorbeeld fijn om in de relatie de rollen van ouder en kind af te wisselen. Elkaar steunen in de levensprocessen die gebeuren. Soms voelt de ene zich sterk, soms de ander. Alles draait om de manier van communiceren. Hoe doe je dat? Daar bieden we een antwoord op.

Kijk de reeks van Jan Geurtz ter voorbereiding.

Als voorbeeld.
De imago theorie van Harville Hendriks gaat er van uit dat dat je onbewust een partner kiest waarmee je een situatie creëert waarin je vroeger te kort bent gekomen. Je partner reflecteert die eigenschappen van je ouders die je nog niet verwerkt hebt en die zij moeilijk konden geven. Beide partners zoeken onbewust dit ‘imago’ uit de jeugd op. Dit gebeurt door middel van een fysieke aantrekkingskracht.

Het resultaat is dat je nu leeft met iemand van wie je iets wilt wat hij of zij van nature niet geeft (en andersom). Dat is per definitie een spannende situatie. Wanneer je hier bewust mee om leert te gaan worden beide partners completer als mens. Je leert namelijk je partner te geven wat jij van nature moeilijk vindt en jij krijgt dat van je partner wat je altijd hebt gemist. De transformatie zit in het leren geven en het ontvangen. Wanneer je als koppel niet om kan gaan met deze spannende situatie is scheiden meestal het gevolg.

Conflict is een kans om dichter bij jezelf en de ander te komen.

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht

Voer de volgende code in: captcha

Advaita Vedanta, Enneagram, Oefeningen, Relaties en sexualiteit

Studie

Lees mijn boek Zelfrealisatie en doe de oefeningen die er in staan. Dit boek krijg je gratis toegezonden wanneer je je aanmeld bij de nieuwsbrief. Alle studie en beoefening is wat mij betreft gericht op het vinden van en verblijven in de conceptloze aanwezigheid (ik ben). Van daaruit zal je ervaren wat jij bent en dat het leven moeiteloos vorm krijgt. Seconde voor seconde.

Ik ben is vrijheid en de deur naar Zelfrealisatie.

Ik ben is te omschrijven als een scherp omlijnde aanwezigheid zonder grenzen. Een ervaring van zuiver ‘ik’ met een onpeilbare diepte.

Ik ben kan in het lichaam ervaren worden als vrijheid, lichtheid, verrukking en/of vreugde, omdat alles bevredigd is. Er is een gevoel van opwinding, speelsheid en avontuur. Vol verlangen om van het leven te genieten. Je kan je voelen als één en al liefde, onoverwinnelijk, één en al weten en kracht. Tegelijk is er een voortdurende eigenheid in het moment.

Ik ben is bewustzijn van ‘er zijn’ zonder een mentale inhoud of reflectie. Het is enkelvoudig, simpel, onveranderlijk en elk moment fris. Het is een heldere ervaring van aanwezigheid, terwijl het niet in woorden is uit te leggen.

GayatriMantra
Door alle lagen van ervaring heen is DAT de ware aard die het bestaan verlicht,
het allerhoogste Ene.
Moge alle wezens door subtiele en meditatieve intelligentie de verheven schittering 
van verlicht bewustzijn gewaarworden.

Alexander Smit was iemand die aan de bron van de Nederlandse satsang stond. Zijn leraren waren Wolter Keers en Nissargadatta. Hier een mooie reeks geluidsfragmenten van zijn satsangs. Wat ik mooi vind is dat hij met zijn persoonlijkheid en humor stevig naar het absolute verwijst.

Mooji bezoeken of je eigen retraite plannen.
Monte Sahaja is niet altijd toegankelijk. Wat je kunt doen is via ValedaVinha in de buurt zijn. Zij hebben direct contact met de sanga en kennen de mogelijkheden. Het is een fijne plek waar je in stilte samen leeft. Je kunt het als retraite gebruiken.

Lezen over Advaita Vedanta en Zelfrealisatie.
The ultimate medicine van Nisargadatta
De leraar van Nisargadatta: Siddharameshwar

Downloads Ramana Maharsi een leraar die op vroege leeftijd zijn ouders verliet om te mediteren, zonder enige kennis kwam hij tot verlichting. Zijn leer richt zich op stilte

Stephen Wolinsky een heldere kijk op Nisargadatta

Kensho heeft een simpel boekje geschreven waarmee je alle kennis in handen hebt om vrij te zijn. Wanneer je jezelf aanmeld bij de nieuwsbrief krijg je het automatisch na bevestiging in je mailbox

James Swartz is een Advaita Vedanta leraar die de kennis in begrijpelijk Engels overdraagt. Er is een team van mensen die jouw vragen digitaal kan beantwoorden. Zijn website is Shiningworld. Een kort schrijven van een leerling en een reactie

Advaita Vedanta van Swami Dayananda. Een heldere advaita vedanta leraar die er van uit gaat dat de juiste kennis leidt naar zelfrealisatie

AH Almaas legt een brug tussen advaita vedanta, subtiele bio-energetica en moderne westerse (transpersoonlijke en objectrelatie) psychologie. Hij creëert een helder psychologische context waarin zelfrealisatie een natuurlijk gevolg is van een gezonde ego-ontwikkeling. Wanneer je boeken van AH Almaas gaat lezen is deze glossery een mooi hulpmiddel

Prior to conciousness van Nisargadatta een leraar die het absolute aspect van verlichting benadrukt. Zijn leer richt zich op het verblijven in eenvoudige aanwezigheid (ik ben)

Quotes uit I am That op facebook.. (goed voor dagelijkse zelfherinnering)

Who am I? (heldere instructie van Ramana Maharsi)

Jiddu-Krishnamurti-You-are-the-World van J.Krischnamurti een leraar die elke afhankelijkheid, ook van innerlijke concepten probeert te ontmantelen. Helder en nauwkeurig

UG Krishnamurti een leraar die schopt tegen leraren en verlichting

Bert Hellinger en zijn inzichten in de zielsbeweging sluiten naadloos aan op Advaita Vedanta

Ervaren.
Geleide meditaties Jan Geurtz (Dzogchen)
Uitleg en geleide meditaties Somatic meditation (wanneer link niet werkt neem dan deze en meld je aan voor de nieuwsbrief)

Focussen.
Focussen en essentie instructieboekje
Goede website over Focussen
Focussen en Netwerk Nederland
Een link naar allerlei youtube filmpjes over focussen…
Site met mooie focusblogs
Site met waar je dvd’s etc kunt bestellen
Focus Free stuff
Artikels rondom focussen

Online bibliotheek Eugene Gendlin

Circling (Focussen in Contact).
Wat is circling
Circling Europe
Informatie over circling.
Website Authentic relation (circling)
Spelletjes handboek..

In relatie zijn.
Imago therapie (een nederlandse samenvatting ter info Harville Hendrix boek compleet)
Oefeningen uit het boek van Harville Hendriks. Partner dialoog is een belangrijk instrument in de imago therapie. Hedy en Yumi passen elementen uit imago therapie toe. MP3 Wat is een relatie..
Relaties..

Enneagram.
Het enneagram is een plattegrond van de geest. Het helpt je jezelf te realiseren. Boeken over enneagram van Sandra Maitri en A.H. Almaas. Het moeilijkst is om je type te vinden; 1.Engelse uitgebreide ennneagram test of 2. Simpele Nederlandse test

Op concioustv staan waardevolle interviews met verschillende mensen over het enneagram en de verschillende typen

Youtube.
Veel interviews van leraren en andere mensen op Buddha at the gaspump
Interview van Faisal Maqaddam die de diamondlogos met ah almaas heeft ontwikkeld

Relaties en sexualiteit

Veilige communicatie

Veilige communicatie verandert de wereld

De laatste tijd ben ik met name geïnteresseerd in hoe ik de ervaring en kennis van het focussen praktisch kan maken in gespreksstructuren. Het maakt het dagelijkse leven met alle relaties leuker en speelser. Focussen gebruik ik altijd als de basis, omdat het voelen van het lichaam subliem is in alle vormen van groei.

Veilige communicatie is een techniek die helpt om harmonie in relaties te brengen. Het blijkt dat de manier van praten de toestand van het lichaam beïnvloed en niet zozeer andersom. De manier van praten is dus belangrijk om harmonie te brengen in het lichaam en relaties. In onderstaande structuur zit allerlei neurologische kennis verwerkt.

Er zijn veel bewegingen bezig om veilige manieren van praten te ontwikkelen zoals; RealPlay, non violent communication, imago therapie, circling, authentic relating, herstel gericht luisteren, etc.

Onderstaande structuur komt voort uit de imago therapie.

Er is een luisteraar en een verteller.

1.Verteller; “Is dit een goed moment om te praten over…..?” (anders een afspraak binnen 24 uur).
De verteller zit ergens mee en praten helpt te ontladen. De luisteraar kan alleen luisteren wanneer er volledige aandacht is. Wanneer dit niet in het moment kan is een afspraak belangrijk. De verteller heeft een vooruitzicht en de luisteraar kan zich voorbereiden.

2.Luisteraar; spiegelt, vat samen en vraagt; “Klopt dit?”.
De verteller vertelt over zijn of haar ervaring in de ik-vorm, zonder kritiek op de ander.

Door te spiegelen en samen te vatten zet de luisteraar tijdelijk al zijn denkbeelden opzij. Ze komen wel op, maar er hoeft niets mee te gebeuren. De aandacht gaat even helemaal naar de ander. De verteller voelt zich helemaal gehoord en kan ontspannen. Onderzoek toont aan dat 80% van de inhoud weg kan vallen tijdens het luisteren, vandaar dat een check “Klopt dit” nodig is.

3.Luisteraar; “Is er nog meer?”.
Wanneer de verteller is uitgesproken is er ergens in het achterhoofd meestal nog wel een idee van schrap zetten, want nu komt de ander. De luisteraar kan ook nog zoiets hebben als, en nu ik. Door deze vraag in de structuur op te nemen gebeurt er iets anders. De aandacht gaat van het schrap zetten brein (reptielenbreind) naar dat deel van het brein wat meer overzicht en rust heeft (neo cortex).

4.Luisteraar; “Dus…als ik het goed begrijp dan <validatie geheel>”.
In dit gedeelte wordt de logische context van het verhaal van de ander doorgrond en begrepen. Er kan altijd begrip zijn zonder het eens te heoeven zijn. Hier geldt; verschillen zijn normaal.

5.Luisteraar; “Vanuit die context snap ik wel dat je <gevoel van de ander, empathie>”.
Wanneer je iemands logica snapt kun je ook invoelen waarom iemand een bepaalt gevoel heeft. Dit is empathie. Wanneer iemand voelt dat je hem of haar begrijpt op gevoelsnivo dan is het gehoord voelen nog iets dieper. Tegelijk heel je jezelf als luisteraar ook, want je wordt rijker in je gevoelsleven.

6.Luisteraar; “Is het nu een goed moment om te reageren/iets te delen?” (rollen draaien om).
Het kan zijn dat de luisteraar het verlangen heeft om te reageren of iets te delen en dan begint de structuur weer opnieuw.

Focussen, Relaties en sexualiteit

Focussen & Circling

Alles ontstaat uit stilte

De laatste tijd ontstaat er een nieuwe vorm van focussen. Het is het met ogen open de felt sense delen met een ander. Ik ervaar bij deze beoefening dat alles voortkomt uit stilte en kwetsbaarheid. Door het delen van lichamelijke sensaties en gedachtes ontstaat er paradoxaal in het moment een gevoel van een langdurig zorgzaam contact. Het gevoel van contact speelt zich bij mij voornamelijk rondom mijn fysieke hart af. Ik voel daar veel sensaties wanneer ik tegenover een ander zit en er een uitwisseling ontstaat. Wat contact nou precies is en hoe het werkt kan ik niet duiden. Het hartscontact ontstaat voornamelijk in stilte en zonder doel. In het aanwezig zijn met wat er is en dat delen ontstaat er een uitwisseling van energie die met ieder persoon een andere kwaliteit heeft.

De vorm waarmee ik experimenteer bestaat uit een reeks opbouwende oefeningen;

1.Met de ogen dicht kennis maken met de felt sense en stap 2 uit het focussen met elkaar oefenen
Iedereen heeft altijd een felt sense in het lichaam tussen het bekken en de keel (aan de binnenkant van het lichaam). De felt sense is een lijflijk gevoel. Het kan heel subtiel zijn, zoals een verkramping in de buik of een open sensatie in het borstgebied. De aandacht gaat naar binnen en je geeft woorden aan die ervaring. Het kan soms enkele minuten duren voordat er een heldere felt sense verschijnt.

2.Met de ogen open de ander zien
Het zintuiglijk kijken naar een persoon geeft een felt sense. Zo geeft ieder persoon waarnaar je kijkt een andere sensatie in het lichaam. Tijdens deze stap observeren we alleen de innerlijke sensaties die de ander te weeg kunnen brengen.

Terug naar de gewaarwording in jezelf met ogen dicht.

3.Met de ogen open de felt sense met elkaar delen en wanneer in het delen de felt sense verandert die ook weer delen
Nu delen we de sensatie uit stap twee. Zo kun je bijvoorbeeld ook bij elkaar checken of de felt sense die je voelt ook bij de ander aanwezig is of dat het alleen bij jou is. Het lichaam heeft vaak de eigenschap sensaties van een ander lichaam op te vangen. Het in contact brengen van elkaars binnenwereld geeft informatie en contact. Er ontstaat een zekere veiligheid.

Terug naar de gewaarwording in jezelf met ogen dicht.

4.Met de ogen open in contact met de felt sense het idee of de voorstelling delen die je van de ander hebt
De hele dag door maken we voorstellingen van wat we observeren. Dit kunnen oordelen, metingen, invullingen, etc zijn. De werkelijkheid is dat deze beelden meestal niet kloppen met wat de ander ervaart of denkt. Door de beelden met elkaar uit te wisselen gaat het contact dieper. Er begint een cirkel van uitwisselen. Wat duidelijk wordt is dat de hele wereld betekenis krijgt in jou.

Terug naar de gewaarwording in jezelf met ogen dicht.

5.Met de ogen open alle voorgaande stappen meenemen en als aanvulling voelen of er een verlangen (of nieuwsgierigheid naar iemand) is en dat kenbaar maken
Een ding wat we achterwege laten is het uiten van onze verlangens die als kind al onderdrukt moesten worden. Ik heb het over alle soorten verlangens. Er bestaat veel schaamte rondom het voelen en naar buiten brengen van verlangens, terwijl dat ons nu juist zo levendig en specifiek maakt. In de spiritualiteit is er ook vaak en idee dat er verlangenloosheid moet zijn om verlicht te raken. Wanneer je deze voorstelling verandert ontstaat er een andere vorm van vrijheid. Alles mag er zijn en misschien hoef je het alleen niet te volgen. Verlangens zijn okay.

Terug naar de gewaarwording in jezelf met ogen dicht.

6.Met ogen open dynamische uitwisseling in de groep
Nadat voorgaande stappen gedaan zijn is het mogelijk om in openheid en vertraging te delen wat er speelt. De aandacht gaat vanzelf naar iemand in de groep en er ontstaan vanzelf verbeeldingen en verlangens. Een verlangen kan zijn met betrekking tot een ander in de groep, maar ook bijvoorbeeld om weg te gaan uit de oefening. Waar het omgaat is dit alles te ervaren en in eerste instantie niets te doen. Blijft de felt sense, het idee of het verlangen terugkomen zou je het kunnen uitspreken of uitvoeren. Het kan ook juist aanspreken om niets te zeggen en voor de verbeeldingen en verlangens te blijven met je aandacht. Je hoeft niet perse alles in contact te brengen. Dit geeft ook weer allerlei sensaties zoals angst om er niet bij te horen of juist extase van het er zijn in een groep. Dit kun je vervolgens weer delen. De dynamische vorm is jouw onderzoek. De groep staat symbool voor de maatschappij.

De dynamische uitwisseling in de groep brengt allerlei situaties in het daglicht waardoor iedereen kan zien wat de onderstroom in de groep is. Een fenomeen wat daarbij belangrijk is heet surrendered leadership (een term uit de methode Circling). Daarmee wordt bedoelt dat wanneer je een (heftige) felt sense ervaart in de verantwoordelijkheid neemt om het te delen in de groep. Doordat iedereen dit principe van leiderschap gaat hanteren ontstaat er echtheid en levendigheid. Als het goed is voelt iedereen zich welkom om zichzelf te zijn en dat is helend.

Terug naar de gewaarwording in jezelf met ogen dicht.

Gedachtes.
De achtergrond van de oefeningen is dat we de onderstroom die er altijd is in het contact bespreekbaar maken. Iedereen maakt onbewust of bewust beelden van elkaar die wanneer we ze niet bespreekbaar maken in de weg staan van werkelijk contact.

Wat ik merk in deze vorm van contact maken is dat het in een paar minuten veilig voelt. Veiligheid komt vanuit mijn ervaring voort uit het voelen van mijn lichaam. Veiligheid heeft niets te maken met de omgeving, maar met het ervaren en toestaan van de felt sense. In het delen van elkaars voorstellingen ontstaat er bewustzijn van het feit dat alles wat je denkt of vindt van de ander je eigen verbeelding is. Door dit uit te spreken en de ander kan daarop reageren zie je hoe vaak je het mis hebt. De wereld van de ander is vaak anders. Het spelen met het uitwisselen van de felt sense en de voorstellingen brengt authenticiteit in het contact.

Ik ervaar dat deze vorm van contact maken het praktische van focussen aanvult en verrijkt. Het is heerlijk om vanuit de felt sense in contact te gaan. De felt sense is altijd NU en altijd spannend. Je weet niet wat er komt. Door vanuit het lichaam contact te maken ontstaat er een vertraging, omdat je steeds gaat voelen en dan de woorden laat ontstaan. Door de vertraging blijf je in contact met je essentie (stilte, ruimte, liefde, aanwezigheid, etc.).

In deze vertraging en gedragenheid van het contact is het ook mogelijk om jezelf te ervaren als bewustzijn en/of stilte.

 

Relaties en sexualiteit

Relatieonderzoek

Er is een diep verlangen naar een langdurige zorgzame relatie

We zitten in 2017 op een veertig procent scheidingskans na een huwelijk. Dit percentage neemt nog steeds toe. Er is iets aan de hand met langdurige relaties. Ik vraag me af of er nieuwe waarden en normen rondom huwelijk, relaties en samenwonen zijn. Ik ben niet voor of tegen een vorm van samenzijn. Ik neem waar en probeer de kern er uit te halen.

Zelf ben ik sinds augustus 2016 aan mijn zesde liefdesrelatie begonnen. Beiden hebben we kinderen uit eerdere relaties. Het zijn uitgebreide families geworden waarbij we elkaars oud geliefden omarmen en thuis ieder een eigen kamer hebben. We gaan bewust om met onze verlangens en behoeftes in relatie tot elkaar en onze kinderen. Dit had ik niet kunnen bedenken toen ik aan mijn eerste relatie begon. We zijn samen Realplay gestart waarbij we met andere liefdeskoppels onderzoeken wat nu deze nieuwe waarden en normen zouden kunnen zijn. We hebben niet als doel om relaties te redden en/of voor eeuwig bij elkaar te blijven. Daar zijn we zelf niet zo goed in. Het gaat er meer om hoe we onszelf in een relatie kunnen ontwikkelen en een fijne tijd hebben. Het leven is kort.

Ik heb het fenomeen verliefdheid gedurende mijn leven onderzocht en weet nog steeds niet hoe het werkt. Ik kan je allerlei theorieën, voorbeelden van mezelf en anderen geven en toch is het uiteindelijk een onbekend iets. Het gebeurt.

Een referentiepunt in wat we onderzoeken is het innerlijke en/of fysieke verlangen naar een langdurige samenwerkende zorgzame relatie. Volgens mij heeft ieder mens dit verlangen. Dit verlangen is elke dag het uitgangspunt in de meeste contacten. Of het nu werk, opvoeding of liefde is. Dit verlangen wordt elke dag getest en op de proef gesteld in de relaties die we hebben. Wanneer de behoefte naar echt contact wordt bevredigd ontstaat er ruimte voor eerlijkheid en werkelijk samenzijn.

Tijdens focussen, non violent communication en circling ontstaat er in korte tijd een ervaring van echt contact. Dit voel ik als een warm en ontspannen gevoel in mijn buik en een kwetsbare aanwezigheid rondom mijn hartstreek. Het heeft te maken met horen en gehoord worden, zien en gezien worden, er werkelijk voor elkaar zijn en elkaar willen begrijpen.

Een ander referentiepunt in het ontwikkelen van Realplay zijn de gedachtes uit Imago therapie:

Imago therapie.
Imago therapie biedt een behulpzaam kader voor een relatie om te groeien naar autonomie, verbinding en bewustzijn in relaties. Deze therapie gaat er van uit dat twee mensen bij elkaar komen door onbewuste projecties (imago) uit de jeugd. Je komt bij een partner waarbij je gevoelens van vroeger herbeleefd en daardoor de kans krijgt om deze te verwerken. Het idee is dat je in eerste instantie niet op elkaar aansluit. Dat verklaart naar mijn mening een deel van de oorzaken van het hoge scheidingspercentage en het lijden in relaties.

Het lichaam en geest mechanisme zet energetisch de situatie van vroeger neer, omdat deze situatie bekend is. In deze bekende situatie weet het hoe te overleven. Liefde zit echter niet in het herbeleven van de vroegere situatie, maar in een ontwikkeling naar autonomie en liefdevolle verbinding in het heden. Autonoom zijn is een situatie waarin je gevoelens, verlangens en gedachtes in contact kunt brengen met de ander en samen onderzoekt wat mogelijk is. Dat brengt een relatie van twee personen met een stevig ‘ik’ gevoel die ruimte aan elkaar geven en tegelijk bewust zijn van een ‘wij’ gevoel.

Een relatie is een middel om tot volledige autonomie te komen en defensieve patronen te ontrafelen. Wanneer defensiviteit is opgelost ben je in verbinding met je partner en het leven. Wanneer je op deze manier naar je relatie kijkt wordt het een bron van informatie en groei. Een goede relatie is gebaseerd op het delen wat er speelt zonder de ander of jezelf te willen veranderen. Zijn met wat er spelt erkent dat alle ervaring individueel is en dat de bron van geluk nooit van een ander kan komen. De paradox is dat de person meestal eerst volledig gehoord en gezien wil worden door de ander om tot een ervaring van autonomie te komen. In de Realplay bieden we manieren aan van communiceren en elkaar te horen.

De imago therapie kent drie fases in een langdurige relatie;
1.romantische fase (er is verliefdheid en onderliggende patronen zijn onbewust)
2.de macht/strijd fase (patronen komen naar de voorgrond en er is strijd)
3.bewuste fase (patronen worden gezien en gedeeld en er is begrip voor elkaar)

Ik kan na vijf relaties wel herkennen hoe de fases er zo’n beetje uitzien en aanvoelen. In mijn huidige relatie lopen de fases doorelkaar, omdat er al veel uitgezocht is en we net begonnen zijn. Een belangrijk element in onze relatie en de Realplay is; dialoog. We gebruiken elementen uit de imago therapie, non violent communication en focussen om tot nieuwe vormen van contact te komen. Dit zijn manieren van communiceren waarbij beide personen zich kunnen uiten met de steun van de ander. Het is veel stil luisteren, samenvatten en checken of het goed begrepen is. De kern is een nieuwsgierigheid naar elkaars wereld. Wat we afleren is reageren vanuit verkramping, meningen of trauma.

Defensieve patronen verdwijnen, omdat er een veilige omgeving ontstaat waarin alles gedeeld kan worden. Het resultaat is dat alle onderliggende patronen aan het licht komen en beide personen zich volledig gehoord en gezien voelen. Mijn ervaring is dat de uitgangspunten van de ‘dialoog’ je door de verschillende fases in de relatie kan leiden. Het vereist echter wel doorzettingsvermogen, ruimte en helderheid. Vooral de macht strijdfase kan zwaar zijn, maar de belofte van groei is dan een goed vooruitzicht. De kern van het onderzoek is hoe je de ander kunt geven wat hij of zij het meest gemist heeft vroeger. Het is vrijwel altijd zo dat wat je partner het liefst wil ontvangen jij het moeilijkst kan geven. Door nieuw gedrag te ontwikkelen wordt jezelf ook completer. Dit geven wat je van nature moeilijk vindt om te geven heelt de ander en tegelijk ook jezelf.

Nieuwe waarden en normen.
Uiteindelijk komen er in het uiten van elkaars gedachten en verlangens nieuwe waarden en normen in het samen leven. Ik kan me voorstellen dat er vormen ontstaan waarbij mensen minder in elkaars ruimte leven en slapen: co-ouderschappen zonder scheiding bijvoorbeeld. Misschien zelfs een andere manieren van huizen te bouwen of samen leven met meerdere mensen (woongemeenschappen, polyamorie, etc.)

Elk koppel vindt zijn eigen manier. Waar het omgaat is dat de oude waarden en normen van eeuwig bij elkaar blijven voor de kinderen of uit loyaliteit veranderen. Er is meer nodig voor een langdurige relatie.

Hoe wil jij het huwelijk of de relatie in deze eeuw gaan vormgeven met je geliefde?

 

ego
Relaties en sexualiteit

Een visie op vreemdgaan

Een sexuele relatie is gebaseerd op overgave

Ik dacht toch even iets luchtigs in de naderende lente met haar vrijkomende energie. Er zijn in mijn ervaring twee hoofd redenen van vreemdgaan;

1.Biologische.
Biologisch zijn we geprogrammeerd om zo veel mogelijk nakomelingen te krijgen bij zo veel mogelijke partners in zo’n kort mogelijke tijd. Nou dat zegt genoeg. Dit verwijst ook naar een Freudiaanse (oedipale) kijk dat mentale ziekte vooral voortkomt uit het dilemma van hoe om te gaan met primaire (sexuele) behoeftes (id) en zogenaamde beschaving (superego). De bemiddelaar (ego) probeert die twee velden voortdurend in evenwicht te houden. Wilhelm Reich gaat juist experimenteren met de volledige orgastische impuls tot bevrijding.

2.Schizoide compromis.
Deze visie komt meer vanuit de object-relatie psychologie. Er is een innerlijke behoefte aan emotioneel contact (steun, zorg, liefde, ontvangen en gezien worden). Deze behoefte wordt op de liefdespartner en/of andere relaties in de buitenwereld geprojecteerd. De behoefte achter dit contact is bestaansrecht ervaren zoals je bent. Wanneer het contact en/of het bestaansrecht als eigenheid niet ervaren wordt is vreemdgaan een noodoplossing om dit toch te gaan ervaren. Er ontstaat een splitsing die zich uit in vreemdgaan. In vreemdgaan zijn er twee werelden die bewust of onbewust in stand worden gehouden. Niet helemaal in verbinding gaan met de vaste partner en ook niet met de losse partner. Dat is een schizoïde compromis. Er is geen overgave in het contact en er wordt iets achtergehouden. Vreemdgaan kan een onbewuste strategie zijn om niet de volledige emotionele verbinding en commitment met een ander aan te gaan. De reden is pijnvermijding: angst om niet geliefd te worden. Hier komen de relatie en sex verslaving vandaan. Prostitutie komt waarschijnlijk ook voort uit een schizoïde compromis.

In mijn beleving worden er in sexualiteit en intieme relaties altijd diepere patronen uitgespeeld en is het nooit een eenvoudig genot nastreven. Het zou kunnen dat een boek lezen of snowboarden ook vermijding strategieën zijn. Dan is vreemdgaan wellicht minder geladen. Bij mij speelt de taboe rondom sexuele gevoelens wel een rol in het voelen en denken over vreemdgaan. Mijn vriendin schrijft over vreemdgaan het volgende…

Kom 26 maart naar Realplay voor koppels.

Relaties en sexualiteit

Realplay voor geliefden (zondag 26 maart)

Zelfrealisatie gaat voor relatie!

Wanneer: zondag 26 maart, donderdagavonden 30 maart en 6 april
Duur: zondag van 10.00 – 16.00 (zelf lunch meenemen om te delen met elkaar), donderdag van 19.00 – 21.00
Waar: Dirk Wittehof 15, Amsterdam
Prijs: 75 per persoon/150 per koppel

Een relatie heeft over het algemeen drie fases; de romantische, de strijd en de bewuste fase. Deze zondag willen we handvatten geven om de fase naar een bewuste relatie te openen en te verdiepen. Dit kan door bij elkaar te blijven als geliefden en ook door juist te scheiden. Wees niet bang om je verlangens en twijfels te delen met elkaar. Wanneer jij vrij bent wordt iedereen om je heen ook vrij. Dat is een mooie basis voor een relatie. In een relatie is ook wederkerigheid, een zorgen voor elkaar. Wanneer iemand in de relatie denkt dat hij of zij de ander niet nodig heeft eindigt de relatie. Dat klinkt misschien voorwaardelijk en dat is het ook. Het is bijvoorbeeld fijn om in de relatie de rollen van ouder en kind af te wisselen. Elkaar steunen in de levensprocessen die gebeuren. Soms voelt de ene zich sterk, soms de ander. Alles draait om de manier van communiceren. Hoe doe je dat? Daar bieden we een antwoord op.

We kiezen voor een goede start op zondag en twee donderdagavonden om vaardigheden te integreren.

Zondag Programma van Realplay voor koppels
10:15 tot 10:30 Even het programma kort vertellen. Daarna een korte voorstel ronde; naam, hoe zit je erbij & wat verwacht je van de dag? Mailin

10:30 tot 12:00 Om de beurt 1 koppel in het midden. Je vertelt je partner het patroon wat bij jou hoort en waar je anders mee om wil gaan. Je partner luistert in stilte zonder te reageren. Ieder persoon maximaal 5 minuten Mailin

12.00 tot 12.30 Korte ademsessie Ferry

12:30 tot 13:30 Pauze/eten

13:30 tot 14:30 Oefenen in luisteren; Om de beurt vertellen over het ontstaan van je patroon. Luisteraar reageert niet maar vat alleen om de paar zinnen samen. Ieder een half uur in koppels

14:30 tot 14:45 Pauze

14.45 tot 15.00 Meditatie Ferry

15.00 tot 15.30 Focusdemonstratie Ferry

15.30 tot 16.00 Focussen in tweetallen met een thema Ferry

16:00 tot 16:15 Afronden, wat neem je mee? Mailin

The End…

Kijk de reeks van Jan Geurtz ter voorbereiding.

Als voorbeeld.
De imago theorie van Harville Hendriks gaat er van uit dat dat je onbewust een partner kiest waarmee je een situatie creëert waarin je vroeger te kort bent gekomen. Je partner reflecteert die eigenschappen van je ouders die je nog niet verwerkt hebt en die zij moeilijk konden geven. Beide partners zoeken onbewust dit ‘imago’ uit de jeugd op. Dit gebeurt door middel van een fysieke aantrekkingskracht.

Het resultaat is dat je nu leeft met iemand van wie je iets wilt wat hij of zij van nature niet geeft (en andersom). Dat is per definitie een spannende situatie. Wanneer je hier bewust mee om leert te gaan worden beide partners completer als mens. Je leert namelijk je partner te geven wat jij van nature moeilijk vindt en jij krijgt dat van je partner wat je altijd hebt gemist. De transformatie zit in het leren geven en het ontvangen. Wanneer je als koppel niet om kan gaan met deze spannende situatie is scheiden meestal het gevolg.

Conflict is een kans om dichter bij jezelf en de ander te komen.

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht

Voer de volgende code in: captcha

 

 

Community building, Relaties en sexualiteit

Echte Vriendschap

Vrijheid zonder een echte vriend betekent niets

Leven zonder vriendschap betekent niets. Je kunt een groot huis hebben, een mooie auto, dakloos, gerealiseerd of onwetend zijn, vriendschap is het belangrijkste wat er is. Ga maar bij jezelf na. In een wezenlijke vriendschap ben je helemaal aanwezig. Met je mooie kanten en in je slechte kanten. Alle facetten van jou zijn welkom in een echte vriendschap.

Vriendschap is gelijkwaardig, liefdevol, steunend, bewonderend, nieuwsgierig en alles doordringend. Vriendschap kun je hebben met je geliefde, vriendschap kun je ervaren met je leraar, vriendschap kun je hebben met een collega, je kinderen, een familielid of een buurman/vrouw. Ik heb het niet over een oppervlakkig contact. Ik heb het over een verbinding waarvoor je door het vuur gaat. Een verbinding waar niemand tussen kan komen. Het heeft iets primairs, zoals overleven. Het heeft iets eeuwigs.

In vriendschap kun je elkaar haten, bij elkaar weg willen, elkaar missen, elkaar zoveel liefhebben dat je het niet kunt uiten. Het is onveranderlijk in de basis. Dit is ook de houding die je nodig hebt om jezelf te realiseren. Doorgaan, niet opgeven, met al je kracht en wijsheid er in gaan en helder krijgen wat het is. Totaal!

Investeer tijd aan een echte vriendschap anders verdwijnt het. Dan gaat het zwabberen en is het uiteindelijk niets.

Het leven is echt!

 

Relaties en sexualiteit

Realplay voor geliefden zondag 26 maart en twee donderdagavonden

Zelfrealisatie gaat voor relatie!

Wanneer: zondag 26 maart, donderdagavonden 30 maart en 6 april
Duur: zondag van 10.00 – 16.00 (zelf lunch meenemen om te delen met elkaar), donderdag van 19.00 – 21.00
Waar: Dirk Wittehof 15, Amsterdam
Prijs: 75 per persoon/150 per koppel

Een relatie heeft over het algemeen drie fases; de romantische, de strijd en de bewuste fase. Deze zondag willen we handvatten geven om de fase naar een bewuste relatie te openen en te verdiepen. Dit kan door bij elkaar te blijven als geliefden en ook door juist te scheiden. Wees niet bang om je verlangens en twijfels te delen met elkaar. Wanneer jij vrij bent wordt iedereen om je heen ook vrij. Dat is een mooie basis voor een relatie. In een relatie is ook wederkerigheid, een zorgen voor elkaar. Wanneer iemand in de relatie denkt dat hij of zij de ander niet nodig heeft eindigt de relatie. Dat klinkt misschien voorwaardelijk en dat is het ook. Het is bijvoorbeeld fijn om in de relatie de rollen van ouder en kind af te wisselen. Elkaar steunen in de levensprocessen die gebeuren. Soms voelt de ene zich sterk, soms de ander. Alles draait om de manier van communiceren. Hoe doe je dat? Daar bieden we een antwoord op.

We kiezen voor een goede start op zondag en twee donderdagavonden om vaardigheden te integreren.

Zondag Programma van Realplay voor koppels
10:15 tot 10:30 Even het programma kort vertellen. Daarna een korte voorstel ronde; naam, hoe zit je erbij & wat verwacht je van de dag? Mailin

10:30 tot 12:00 Om de beurt 1 koppel in het midden. Je vertelt je partner het patroon wat bij jou hoort en waar je anders mee om wil gaan. Je partner luistert in stilte zonder te reageren. Ieder persoon maximaal 5 minuten Mailin

12.00 tot 12.30 Korte ademsessie Ferry

12:30 tot 13:30 Pauze/eten

13:30 tot 14:30 Oefenen in luisteren; Om de beurt vertellen over het ontstaan van je patroon. Luisteraar reageert niet maar vat alleen om de paar zinnen samen. Ieder een half uur in koppels

14:30 tot 14:45 Pauze

14.45 tot 15.00 Meditatie Ferry

15.00 tot 15.30 Focusdemonstratie Ferry

15.30 tot 16.00 Focussen in tweetallen met een thema Ferry

16:00 tot 16:15 Afronden, wat neem je mee? Mailin

The End…

Kijk de reeks van Jan Geurtz ter voorbereiding.

Als voorbeeld.
De imago theorie van Harville Hendriks gaat er van uit dat dat je onbewust een partner kiest waarmee je een situatie creëert waarin je vroeger te kort bent gekomen. Je partner reflecteert die eigenschappen van je ouders die je nog niet verwerkt hebt en die zij moeilijk konden geven. Beide partners zoeken onbewust dit ‘imago’ uit de jeugd op. Dit gebeurt door middel van een fysieke aantrekkingskracht.

Het resultaat is dat je nu leeft met iemand van wie je iets wilt wat hij of zij van nature niet geeft (en andersom). Dat is per definitie een spannende situatie. Wanneer je hier bewust mee om leert te gaan worden beide partners completer als mens. Je leert namelijk je partner te geven wat jij van nature moeilijk vindt en jij krijgt dat van je partner wat je altijd hebt gemist. De transformatie zit in het leren geven en het ontvangen. Wanneer je als koppel niet om kan gaan met deze spannende situatie is scheiden meestal het gevolg.

Conflict is een kans om dichter bij jezelf en de ander te komen.

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht

Voer de volgende code in: captcha

 

Ego, Relaties en sexualiteit

Lieverd Ferry

Wie ben ik?

Ik is voor mij een ongrijpbaar begrip. Ik beleef mijzelf als ruimte (IK) en als Ferry (ik). Ik ervaar alles dan ook steeds vanuit verschillende perspectieven. Ik kan helemaal geabsorbeerd zijn door gevoelens en gedachtes rondom mijn lichaam, relatie of werk. Daarnaast beleef ik mezelf steeds als de ruimte waarin dit allemaal plaatsvindt. Doordat mijn beleving van identiteit grotendeels uit ruimte bestaat kan alles van de persoon en de wereld er zijn. Alle gevoelens en gedachtes.

Ik voel net als iedereen de hele dag een achtbaan van emoties; verliefdheid, weerstand, ontspanning, spanning, pijn, genieten, verlangen, irritatie, non duale ervaringen, etc. De hele dag is een stroom van ervaren. Er zijn voorkeuren voor plezierige gevoelens en gedachtes. Er is geen hechting aan die voorkeuren, omdat ik weet dat ik dat iets ben wat daaraan voorbij is.

Dit besef brengt paradoxaal een scherp aanwezige persoonlijke uitdrukkingsvorm. Alles mag er zijn.

Ik ga om met mensen die sterk geïdentificeerd zijn met hun gevoelens en gedachtes en ik ga om met mensen die daar niet of minder mee geïdentificeerd mee zijn. Ik pas me vanzelf aan. Daar hoef ik niets voor te doen. Er is geen vaste vorm. Door anderen word ik vaak ervaren als ongrijpbaar. Wat ik ook vaak terugkrijg is rustig, krachtig en open. Mensen hebben het gevoel er te mogen zijn in mijn aanwezigheid. Dat komt, omdat ik niets in mezelf afwijs en daarmee niets in de ander afwijs.

Er is steeds een afweging of dans van alles laten zijn en te voorschijn komen. Pas wanneer de innerlijke impuls sterk genoeg is kom ik in actie. Dat gaat vanzelf. Ik herken ook periodes van voorbereiding, verwerking en afsluiten.

Mijn totale ervaring is niet goed te beschrijven, omdat het zo uiteenlopend en wisselend is. Ik laat mezelf sturen door wat er opkomt. Ik weet niet waar het vandaan komt en waar het heen gaat. Het is een voortdurend verdwaald zijn vanuit een heldere positie. Een steeds weer duidelijk worden van richting en situatie.

De laatste weken ben ik bijvoorbeeld verliefd. Er zijn gevoelens van dankbaarheid voor deze situatie, verlangen om steeds bij haar te zijn, genieten van sex en intimiteit, angst om afgewezen of verlaten te worden, opbouwen van vertrouwen, onzekerheid over mijn lichaam, etc. Ik merk een deels bewuste en deels onbewuste beweging op van afstemmen, aanpassen en mezelf zijn. Spelen met grenzen en patronen.

Wat het vrij en speels maakt is dat ik weet wat ik ben en daar de hele tijd op terugval; stilte, alleen zijn, de aanwezigheid zonder reden en bedoeling. Vanuit deze basis van niet weten, niet doen, geen verwachting is elk moment een bouwsteen van een zich ontvouwende situatie. Mijn persoonlijke plek als Ferry in dit geheel is steeds weer een co-creatie aangaan door expressie te geven aan lichaam, denk en voel impulsen; een woord, een gebaar een beweging. Zo kom ik steeds weer tot leven.

Eenvoudig. Enkelvoudig.

Ik ben, Oefeningen, Relaties en sexualiteit, Zelfregulatie

Tao training

Verlangen brengt leven en stilte

Ik heb een dag getraind bij Reinout Eleveld. Dit heb ik meegenomen.

Oefening IK BEN (I-kracht).
Ontspan alle spieren in en rondom je ogen. Maak ze zacht. Wanneer je met zachte ogen kijkt val je niet aan en ren je niet weg. Laat deze ontspanning verdergaan over je gezicht. Ontspan alle spieren in je gezicht en vooral de kaakspieren. Laat het masker en alle contact vermijding smelten. Richt je aandacht dan op je oren en luister alert. Benoem wat je hoort en controleer of er gevaar is. Wanneer alles veilig is ervaar je de stilte achter het geluid. Ga vervolgens met je aandacht naar je hartstreek en denk of voel aan iemand die je liefhebt. Je bent niet alleen. We zijn samen. Dat is veilig. Open in je verbeelding een bloem, je hart. Ga dan met de aandacht naar je buik en ervaar je buik. Met inademen zet de buik uit, met uitademen zakt hij in. Hier voel je jouw kracht en vitaliteit. Nu ben je in IK BEN (conceptloze betrokken aanwezigheid).

Wanneer je deze oefening vaker doet, omdat je er een verlangen naar hebt, kom je steeds in de conceptloze zachte staat. Dit is zelfherinnering. Op een gegeven moment ben je het. IK BEN en het dagelijkse leven vallen samen. Er zit een enorme zachte kracht en gezondheidsontwikkeling in deze eenvoudige IK BEN ervaring. Je hoeft nergens je best voor te doen, je hoeft niets te weten, niet te vechten. De IK BEN is de deur naar het onzichtbare en toch ervaarbare innerlijke landschap. De ziel, het grotere, het onbewuste, het sturende. In communicatie met het innerlijke landschap ontstaan er vanzelf verlangens. Verlangens komen voort uit stilte. Elke spirituele beoefening komt voort uit een zacht verlangen. Niet uit discipline, wilskracht of concepten. Verlangen brengt je naar de stilte. Het is een levenshouding vanuit veiligheid, vertrouwen en creativiteit. Het gaat allemaal over ontspanning en meebewegen op de ontvouwing die toch al gebeurt.

Presentie gericht werken.
Al mijn werk doe ik vanuit een presentie gerichte aanwezigheid. Ik stuur niets. Ik laat alles ontstaan. Dit ziet er aan de buitenkant ambitieloos en inactief uit. Voor mij voelt het echter in de stroom van het leven. Er is geen wilskracht of discipline. Het komt zoals het komt. Stukjes schrijven en delen op facebook kost me ook geen enkele moeite. Het stroomt er uit als water. Succes is niet afhankelijk van geld, status of resultaten. Ik kan je niets leren over geld verdienen, relaties of sex.

Wat is je diepste verlangen?

Ik ben.

Slaapschuld.
Veel mensen hebben slaapproblemen. Over het algemeen heeft een volwassen persoon die niet in IK BEN leeft 6,5 tot 7,5 uur slaap nodig. Gebeurt dit niet dan ontstaat er slaapschuld. Dit kan zich jaren opbouwen en plotseling is het te veel. Tijdens slaapschuld voel je je vaak moe, maar gek genoeg ook ineens totaal fit. Het lichaam reageert op chronisch slaap te kort regelmatig met een lichamelijke reset, alles lijkt in orde, maar in werkelijkheid gaat de opbouw van slaapschuld door. Om een opgebouwde slaapschuld weer in te lossen komt de Tao met de volgende slaaptraining;

1.slaap niet meer dan 5 uur achter elkaar (meestal wordt je in de nacht ook wakker)
2.ga na vijf uur slaap zo’n 20 minuten buiten of op het balkon staan (nacht energie wakker binnenlaten)
3.ga dan weer een paar uur slapen
4.slaap in de middag (evt na het werk en voor het eten) 20 minuten
5.in principe is het de bedoeling om uitgerust s avonds te gaan slapen (dus niet vermoeit)

IJzeren hemd.
Het gaat er naar mijn mening in het leven om hoe je met minimale inspanning volledig je plek in de wereld inneemt. Dat betekent grenzen stellen en verlangens volgen. In de tai chi is er zoiets als IJzeren hemd. Het lichaam kan zich via de skelet structuur zo rangschikken dat het oerstevig staat zonder dat er veel energie voor nodig is. Sterker nog de spieren zijn zacht zoals een zijde hemd. Ik heb als motto Zelfrealisatie komt voort uit ontspannen. Ontspanning komt voort uit Zelfrealisatie. Het maakt niet uit waar je begint. Het leven is echt en het leven is een illusie. Ook hier maakt het niet uit waar je begint. Waar het allemaal op neerkomt is dat het leven de moeite waard is. Dat het leuk kan zijn. Dat het veilig is. Dat je van leven uiteindelijk dood gaat. Daar tussenin kun je onsterfelijk worden. Onsterfelijk is in deze betekenis een goed mens.

Maak van sexuele energie gezondheid.
Tao gaat ook over het verfijnen van sexuele energie. Een technisch proces waarmee je het lichaam gezond maakt. Wat je doet is het orgasme scheiden van het ejaculeren. Dit is een eenvoudig proces wat je traint. Het gaat ook over sexuele energie veilig maken in je omgeving. Je grenzen voelen en niet over grenzen van anderen gaan. De kern is steeds hoe kun je gezond en wijs worden door je energie goed te reguleren.

 

 

Relaties en sexualiteit

Ordening in familieopstellingen

Eerst komt de ordening, daarna volgt de liefde

Bert Hellinger heeft het familieopstellingenwerk ontdekt en heeft veel ervaring opgedaan met het bestuderen van de zielsstroom en het geweten wat daaruit volgt. Er is een zielsbeweging, een collectief geweten en een persoonlijk geweten. Het geweten is lichamelijk instinctief en bestaat uit bepaalde ordening. Ordening bestaat niet uit vaste wetten of regels. Ze komt aan het licht, stap voor stap. Dat dingen in orde komen, in harmonie met iets dat alles draagt, dat noemt Bert Hellinger ordening. Het wordt echter nooit duidelijk wat die ordening precies is, we ervaren haar altijd bij benadering.

Mijn ervaring is dat er in de onderstroom van alle beweging een helende werking zit. Dat is waarschijnlijk de reden waardoor in opstellingen het geweten altijd naar een oplossing of heling toewerkt. Het is net als in een fysiek lichaam met trauma. De gestagneerde opeengehoopte energie moet ontladen worden om in je kracht te komen. Zo gaat het ook met het het collectieve en persoonlijke geweten. Alle geheimen, uitsluitingen en trauma’s dienen ontladen te worden. Dit kan alleen wanneer je jezelf als opsteller terughoudend opstelt en vanuit het lege midden werkt. Dit geldt overigens voor elk begeleidend werk. Geef ruimte aan dat wat alles beweegt.

Bert Hellinger zegt over het opstellingen werk dat de theorie van morfologische velden een deel verklaren, maar dat hij zelf uiteindelijk niet weet hoe het werkt. Hij weet alleen dat het opstellingenwerk de waarheid of situatie in het moment blootlegt. Het geheim van de weg is, dat je pas vooruit komt als je al het voorgaande achter je laat.

Het idee uit opstellingen is dat het collectieve geweten er eerst was en dat daarna het persoonlijke geweten is ontstaan. Beiden zijn weer ingebed in iets groters, de zielsbeweging met een eigen geweten.

Het collectieve geweten bestaat uit een aantal normen/behoeftes/bewegingen;
– iedereen hoort erbij (er is harmony wanneer alle geheimen en uitsluitingen weg zijn)
– het systeem creëert altijd evenwicht door niemand/niets uit te sluiten (uitsluiting in het verleden komt terug in toekomstige familie ervaring)
– rangorde is essentieel (diegene die voorgingen worden geëerd)
– het collectieve geweten komt voort uit de verbinding tussen broers, zussen, de ouders en hun broers en zussen, enkele voorouders en iedereen die wordt uitgesloten in deze reeks (ook anderen die iemand in dit systeem iets hebben aangedaan (daders) of er deel van hebben uitgemaakt (ex geliefden))

Het persoonlijke geweten bestaat uit drie normen/behoeftes/bewegingen;
– een persoon wil erbij horen (zo niet dan schuldgevoel wat vaak vertaald wordt in iets willen geven)
– een persoon wil evenwicht in geven en nemen (er is wederkerigheid in relaties)
– een persoon wil rangorde (het leven stroomt via de voorouders en het nu naar de toekomst)

Een persoon voelt het grootste geluk wanneer hij of zij bij de groep of familie hoort. Dit wordt gereguleerd met gevoelens van schuld en onschuld. Wanneer iemand buiten de groep of familie normen valt ervaart diegene dat door een lichamelijk gevoel van schuld of willen geven. Daarentegen voelt het erbij horen als onschuld en dat is het grootste geluk. Een mens doet van alles om bij de groep of familie te horen. Dit is dan ook een bron van verstrikkingen. Werkelijke vrijheid gaat voorbij het persoonlijke geweten.

Het collectieve en persoonlijke geweten werken elkaar tegen.
Vanuit het persoonlijke geweten worden soms dingen gedaan die ingaan tegen de ordening van het collectieve geweten. Dit is een bron van ongeluk. Er is nog een hogere ordening waarvan weinig bekend is. Daar ligt steeds de oplossing. De taak van familie opstellingen is wellicht deze hogere ordening steeds weer te ontsluiten en dieper door te dringen in de beweging van de ziel. De zielsbeweging gaat voorbij aan het collectieve en persoonlijke geweten. Het gaat voorbij de (weerstand van) de dood bijvoorbeeld. Vanuit de zielsbeweging komt de dood nooit te vroeg. De zielsbeweging heeft een andere ordening. De zielsbeweging in een opstelling is te herkennen aan de eerste impulsen van het lichaam van een representant of de ogen (wordt iets aangekeken of weggekeken).

Voorbeelden van ordening.
Er zijn allerlei herkenbare patronen in de waargenomen ordening tijdens familieopstellingen. Een ordening is bijvoorbeeld dat het collectieve geweten voorrang heeft op het persoonlijke geweten. Wanneer je de ordening niet eert dan komen pijnlijke patronen steeds terug;

1.De basis van een liefdesrelatie is dat beide personen iets van de ander nodig hebben. Een relatie bestaat dan ook uit het uitwisselen van liefde. Wanneer er een partner denkt dat hij of zij niets nodig heeft van de ander komt de relatie in gevaar. Ook kwetsingen worden uitgewisseld. Wanneer een partner de andere partner heeft gekwetst dan moet de gekwetste partner uit liefde de ander ook kwetsen (alleen minder dan hem of haar is aangedaan). Zo ontstaat er steeds weer evenwicht in de relatie.

2.Beide partners dienen eerst hun ouders volledig te nemen (erkennen/eren) zoals ze zijn voordat ze de liefde van en aan elkaar kunnen ontvangen/geven en deze liefde door kunnen geven aan hun kinderen. Wanneer de ouders op hun ouders gericht blijven, omdat hun behoefte van liefde niet bevredigd is, dan stroomt er geen liefde naar de kinderen en ervaren zij hetzelfde.

3.Een relatie heeft altijd een hoger doel. Meestal eerst het voortplanten. Maar in plaats van voortplanten of daarna is er ook een hoger doel wat de relatie verstevigd. Het kan zijn elkaar ontmoeten in de diepte van het leven wat rustig en sereen is en niet de passie kent van het begin.

4.Een relatie is altijd eindig en afscheid hoort dus bij een relatie. Het einde kan door scheiding of uiteindelijk door de dood komen. Een scheiding is niet te bevatten. Er zijn uiteindelijk geen concrete argumenten aan te wijzen voor een verbroken huwelijk.

5.Wanneer een gescheiden iemand een relatie krijgt is de orde dat de nieuwe partner de oude partner(s) en kinderen eert. Dat ze erbij horen. De oude partners maken ruimte voor de nieuwe. Wanneer de oude partners niet geëerd worden dan komt dit terug in de gezondheid of de zielsbeweging van de kinderen. Het familie geweten wil iedereen includeren.

6.Wanneer een gescheiden partner met kinderen een nieuwe partner krijgt zonder kinderen dan is er een onevenwichtigheid in de relatie. De nieuwe partner geeft namelijk meer, omdat hij of zij de zorg op zich neemt van de kinderen. Dit dient erkent en geëerd te worden.

7.Elke uitsluiting of geheim in het familiesysteem (vreemdgaan, verborgen kinderen, verzwegen abortus, onbespreekbare zelfmoord, incest, ontkende doodgeborene, etc.) komt in volgende generaties terug. Het familie geweten wil dat alle geheimen boven water komen en anders dat het evenwicht behouden wordt. Dan komt er kracht in het systeem. Er is geen goed en kwaad vanuit het collectieve weten, er is beweging.

8.De ouders zorgen voor zichzelf, als kind is dat niet jouw plek. Ook wanneer ouders iets verkeerds hebben gedaan in de opvoeding (incest of verwaarlozing) dan is dat een schuld die de ouders horen te dragen en niet het kind. Andere ordeningen; het oudste kind heeft meer verantwoordelijkheid voor de ouders dan de jongere kinderen. Wanneer deze orde niet gevolgd wordt faalt de hulp meestal of er ontstaat een onevenwicht in het systeem. De jongste is vaak de bemiddelaar of clown. De middelste moet vaak vechten voor de liefde.

9.Over de liefde naar de ouders.

Ik heb het leven van jullie gekregen. Jullie zijn mijn ouders en ik neem jullie nu zoals jullie zijn, als de juiste ouders voor mij. Ik buig voor jullie en laat jullie gaan. Voor alles wat ik verder nog nodig heb neem ik zelf verantwoordelijkheid.

Wanneer het kind de ouders eert komt het met zichzelf in het reine en kan dan van de ouders ook het andere nemen dat ze bieden. Wanneer jij of het kind ouders anders wil hebben, raak je in de war, wordt je gek. Veel eisen die aan ouders worden gesteld zijn sowieso idioot en kunnen zij nooit vervullen. De natuurlijke ordening is simpel; elk kind houdt van zijn ouders. Het is een almachtige magische liefde waarbij het kind denkt dat het door deze liefde te geven alles heelt. Het belangrijkste voor een kind is dan ook niet liefde krijgen, maar liefde tonen aan de ouders. Wanneer er haat is naar ouders, is er ook zelfafwijzing.

Als je een familieopstelling hebt gedaan en de verzoening met de ouders is voltooid, dan draaien de kinderen zich om, en blijven de ouders achter hen staan. De kinderen kunnen vrij naar voren gaan, de ouders kijken hen na. Dat is een hele mooie beweging.

10.Het leven komt uiteindelijk voort uit iets groters dan de ouders. Dit besef kan het makkelijker maken om de ouders los te laten en verbinding voelen met iets groters.

11.Een man is een man met een vrouw naast zijn zijde (die hem volledig neemt). Een vrouw is een vrouw met een man naast haar zijde (die haar volledig neemt).

Je kunt bij jezelf nagaan of deze ordeningen kloppen in jouw ervaring. Een nieuwe relatie bestaat uit het samen komen van twee families met alle voorouders, partners, kinderen, geheimen en daarmee geweten. Door alles te eren wat er is kan de liefde stromen en op een hoger plan komen. Het allerhoogste plan is de liefde waarbij twee zielen elkaar aankijken, elkaar vrij laten en daardoor verbonden zijn. Er is een weergaloze en tegelijkertijd eenvoudige diepte in dit contact.

Bert Hellinger kwam er zo ook achter dat wanneer hij als therapeut alles toeliet in liefde het hele systeem kracht kreeg. Door iets (een moord of moordenaar, holocaust of hitler) of iemand uit te sluiten gaat alles wankelen. De enige werkende interventie is alles includerende liefde. Werkelijke vrijheid is de beweging van de ziel volgen. Dit kan voorbij et collectieve en persoonlijke geweten gaan.

Ik heb in mijn leven drie opstellingen opgezet en tientallen bijgewoond. Wat mij duidelijk is, is dat het beeld wat neergezet wordt een projectie is van mijn innerlijke zielsbeweging op dat moment. Door het beeld volledig tot me te nemen en niet perse te snappen ontstond na een opstelling steeds weer een hernieuwde beweging in mijn leven. Ik snap het nog steeds niet. Ik neem alleen waar dat het werkt.

Mooie zinnetjes van Bert Hellinger.
Richt je innerlijk op en kijk naar buiten.
Biedt weerstand tegen zwakte en ga in je kracht staan.
Jij bent dood, ik leef nog een tijdje en dan kom ik ook (omgaan met verlies van dierbare).
Ik verkrijg inzicht door af te zien van willen weten.
Ik win aan effect en invloed door af te zien van macht.
Het zoeken naar schuld en oorzaken ontstaat uit de behoefte om pijn en verdriet te ontlopen.
Wanneer je je neerlegt bij het lot kun je verdriet hebben. Verdriet lost iets op. Dan kun je verder.

Community building, Relaties en sexualiteit

Circling

Het delen van verlangen is een sleutel naar het hart

In contact met anderen benoemen we nauwelijks onze subtiele onderstroom. Tijdens Open UP heb ik kennis gemaakt met circling in drietallen. De Belgische jongen (Sam Schallenberg) die deze vorm tijdens het festival ontdekte noemde het grappend “triangeling”. Het leuke van triangeling is dat het de fenomenen “uitsluiten en includeren” naar boven haalt, omdat de interactie steeds tussen twee personen is met oogcontact. Triangeling is een mix van geweldloze communicatie, sharing en focussen. De vertraagde manier van communiceren brengt een naaktheid in het contact. Dingen zoals; angst, verlangen, schaamte en afwijzing worden subtiel gevoeld en gedeeld, waardoor dagelijkse onderliggende patronen in de communicatie verlicht raken.

We gebruikten vier waarnemingen in het moment;
1.wat zie ik objectief (ik zie dat je mij aankijkt)
2.wat is mijn idee daarbij (ik heb het idee dat je naar mij luistert)
3.wat voel ik erbij (ik voel een prettige sensatie achter mijn hart)
4.wat is mijn verlangen (ik heb het verlangen om meer van je te weten en bij je te zijn)

De manier van spreken doet me denken aan focussen, omdat de aandacht bij de lichamelijke sensaties is en er gewacht wordt tot er iets wezenlijks opkomt. In het delen van deze informatie ontstaat er een gevoel van werkelijk contact. Het voelt als intiem, nieuwsgierig, blij en nauwkeurig.

Tijdens het triangelen opende mijn hart zich volledig naar de andere twee. Ik ben na deze ervaring bewust vanuit deze triangel laag contact gaan maken met anderen en het resultaat was ontroerend. Zo ontstond er in enkele minuten een diepe nieuwe intimiteit met een vriend die ik al jaren ken. We werden ons bewust van het feit dat wij ondanks onze jarenlange vriendschap een diepere laag intimiteit niet aangeraakt hadden. Ik ervoer in een ander contact dat er een direct gevoel van bestemming zit in deze vorm van intimiteit.

Wat me ook nog opviel is dat het ervaren van werkelijk contact een innerlijke vervulling geeft waarin honger en tijd verdwijnen. Het doet me denken aan een verslavingsonderzoek waarin wordt aangetoond dat verslaving voortkomt uit een gebrek aan contact.  Ik ga de komende tijd meer experimenteren met deze vorm van contact. Hoe kan ik zonder te versmelten met de ander intiem contact hebben, wat is contact, hoe ver kan dit gaan, hoe naakt durf ik te zijn?

Ik word me meer en meer bewust van de goddelijkheid van het authentieke persoonlijke contact. Wanneer iedereen deze onderstroom volgt ontstaan er magische verbindingen en toevalligheden.

In de compleetheid van Zelfrealisatie wordt contact het extatische speelterrein van liefde. Ik ben vrij in het middelpunt van mijn verlangen zonder het ook maar een millimeter te dempen.

Mailin Fleur