fbpx
Browsing Category

Werk

Werk

4 aanwijzingen om de verantwoordelijkheid te nemen voor jouw proces

Het leven is een proces, wat wil dit proces van jou?

De kern van verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven is onderzoeken wie of wat jij bent en hiermee in contact gaan met anderen. Het in contact brengen van je ervaring heeft op de een of andere manier een positieve werking op je proces. Hieronder heb ik wat aanwijzigingen geformuleerd die daarbij kunnen helpen. Tijdens Focussen naar Essentie en Authenticiteitcirkel oefenen we hier mee.

Hoeveel geld heb jij vandaag uitgegeven aan je werk?

Wanneer je een cursus volgt of op je werk bent kun je de houding hebben; wat wil ik van deze cursus of het werk? je kunt ook de vraag stellen wat wil de cursus of dit werk van mij? In de tweede zit een roep tot actie en verantwoordelijkheid nemen voor het geheel. Je bent een actieve deelnemer van het leven en niet alleen een consument of waarnemer. Dit geldt voor alle thema’s in je leven; wat wil dit <vul hier thema in> van mij? 

1.Blijf in contact met (de stroom van) je lijflijke gevoel.
Verlangens, gevoelens en gedachtes geven lijflijke sensaties en andersom. Deze kunnen prettig en onprettig zijn. Door in beide gevallen deze sensaties te verwelkomen met een eenvoudige vraag; kan ik er hallo tegen zeggen? maak je bewust een keuze om alles er te laten zijn, waardoor alles blijft stromen. Het leven is een voortgaande beweging en door (blijvend) nee te zeggen tegen een bepaalde gedachte, gevoel of ervaring stopt de natuurlijke stroom van het leven en daarmee wie jij bent. De vraag; wat heeft het nodig? helpt om richting in deze stroom dichtbij jezelf houden.

2.Vertrouw op wat er is.
Alles in het leven klopt, ook al heb jij het idee dat het (soms) niet zo is. Wanneer je deze aanname of inzicht leeft dan beweeg je mee met wat er is. Elke klein detail in je leven is zoals het moet zijn. De vraag is steeds; wat betekent dit voor jou? Wanneer je vertrouwt op wat er is ontstaat er nog steeds verandering, alleen vanuit een meewerkende houding en niet vanuit weerstand.

 3.Wees nieuwsgierig naar jezelf.
Het leven en wat jij bent is een oneindig mysterie. Op het moment dat je zegt; zo ben ik nu eenmaal, zet je het leven vast. Alles beweegt en verandert. Door oprecht nieuwsgierig te zijn naar je gedachtes, gevoelens, handelingen, interpretaties en situaties in je leven ontstaat er een ontvankelijkheid die telkens fris is.  Je hoeft je niet te verdedigen en je bent altijd bereidt om naar jezelf te kijken met een nieuwsgierige houding.

 4.Breng je onderzoek in contact met de ander.
Wanneer je een lerende houding hebt kun je de uitkomsten van je onderzoek elk moment in contact brengen met een ander. Je hoeft jezelf en de ander niet te veranderen. Je hoeft alleen dat wat je opmerkt om de beurt te delen. Mensen zijn interactieve wezens. Er ontstaat een open samenwerking en een ervaring van contact. In elk mens zit een diepe behoefte aan een langdurige zorgzame relatie. Deze ontstaat in het samen onderzoeken. Dat is een totaal andere beleving dan aannames en standpunten uitwisselen vanuit het gevoel dat ik of jij gelijk hebt of het wel weet. Dit vergt een aanleren van een andere taal en een andere omgangsvorm.

Community building, Werk

Het dagelijkse…

Verandering begint met dromen

De Kennendheid van wat je bent zal steeds verder doordringen in het dagelijkse leven. Misschien kun je jezelf voorstellen dat wanneer jij iets bent wat niets nodig heeft en geluk is in zichzelf dat al het streven stopt. Dat er een heldere aanwezigheid is wat niets verlangt en nergens heen gaat. Er is geen tijd en geen goed of fout. Er is Zijn.

Stel je voor dat iedereen zich dit realiseert. Dan is er een andere wereld, een andere samenleving. Er zal nog steeds werken, economie en productie zijn. Het accent zal echter verschuiven van eigen gewin naar geluk voor het geheel. Een andere denk en voel structuur van delen en werelds denken. Hoe kunnen we met zijn allen overleven op een prettige manier?

Wat heb je werkelijk nodig? Voedsel, onderdak en langdurige zorgzame relaties. Luxe en smartphones zijn optioneel. Er is niets mis met iedereen een smartphone de vraag is wel; waar heb je het uiteindelijk voor nodig? Op dit moment is het grotendeels een afleiding van diepgang en een verlengstuk van het oppervlakkige denken en voelen. Het geeft een idee van verbinding, maar in werkelijkheid is het een nieuwe vorm van dissociatie/vervreemding van het lichaam en elkaar. Wanneer er werkelijk vervullend contact is verdwijnt een groot deel van de behoefte aan deze soort technieken.

Wanneer er een genieten om niets in onze ervaring is gaan we spelen. De zware lading uit het denken verdwijnt en er is ruimte om te leven.

Werken wordt een activiteit van en voor het geheel. Het is een offer aan het leven. Ik zie voor me dat al het werk wat gedaan moet worden op een website staat en dat je vanzelf elke dag inspanning geeft aan iets waar je die dag zin in hebt. Alles is in overeenstemming met elkaar, er is een gezamenlijke geest die samen werkt. Informatie geeft de leiding. Wie heeft wat waar nodig? Zie hier uitgewerkt gedachtegoed….

Ik zie veel onderling contact en authenticiteit. Het is bekend dat criminaliteit en verslavingen voortkomen uit armoede en een gebrek aan liefdevol contact. We weten alles, er is alleen niet die Zelfrealisatie die nodig is om het gehele systeem te veranderen.

Tot die tijd zal ik de kennis en ervaring van Zelfrealisatie verspreiden en belichten. Het kan geen kwaad en ik doe het met liefde.

Werk

Tuin meditatie

Spiritualiteit en religie dienen praktisch te zijn, anders is het intellectuele gymnastiek

Sinds twee weken ben ik bewust aan het tuinieren. Ik raakte geïnspireerd door Wim Paul die ik op het OpenUP festival tegen kwam. We raakte in gesprek en hij vertelde dat hij een boek heeft geschreven met een spirituele inslag over tuinieren. Zelf is hij hovenier en heeft als missie mensen te laten genieten van hun tuin.  Al na enkele pagina’s gelezen te hebben werd het me duidelijk; ik ga serieus werk van mijn tuin maken. Ineens was er die honger en inspiratie. Ik heb Wim Paul gebeld en samen hebben we een plan gemaakt. Daarbij waren steeds mijn voorkeuren de leidraad en kwam hij af en toe met een waarneming of suggestie. Kijken naar een tuin is leerzaam, zeker met een vakkundig iemand.  Hij heeft na het plan op papier in twee dagen een rustige gebalanceerde basis gemaakt waarmee ik verder kan.

Vanochtend twee uur met mijn handen in de aarde gezeten en wild gras weggeschopt wat niet meer paste in mijn beeld van de tuin. Eerst ging mijn t-shirt uit, toen mijn slippers. Heerlijk dat directe contact met de grond. Het vergt ook fysieke inspanning wat voldoet aan mijn behoefte om te bewegen. Ik kijk nu met plezier naar mijn tuin en laat de inspiratie ontstaan in het waarnemen. Door te leren over vormgebruik, balans en ordening krijg ik meer gevoel voor tuinieren. Voor mij totaal nieuw.

Door hem te aanvaarden als mijn leraar op het gebied van tuin aanleggen en onderhouden ben ik gaan leren en actief geworden. Ik volg zijn instructies op en langzaam en zeker begin ik de vruchten te ervaren. De vruchten zijn een fijne beleving als ik naar buiten kijk en het werkelijk in mijn tuin bezig zijn. Wat ik heerlijk begin te vinden is een idee hebben en in ontspanning hiermee aan de gang gaan. Het hoeft niet vandaag af. Het voelt als aan het begin staan van een langdurige zorgzame relatie met mijn tuin. Er zijn nu varens en rozen die ik vroeger in mijn Jeugd in de tuin had staan. Een eenvoudig schapenhek als afrastering, zodat het lijkt alsof ik een wandeling in de natuur aan het maken ben en nog allerlei details. De kinderen hebben een stukje grond wat ze zelf kunnen inrichten.

Zo wil ik ook zijn voor mijn cursisten. Ik wil heldere uitleg en instructies geven zodat iedereen zelf verder kan. Focussen en Authenticiteitcirkels zijn een spiegel voor Zelfrealisatie en praktisch direct toepasbaar in het dagelijkse leven.

 

Werk

Werken wanneer je zin hebt

Essentie en Visualisatie

Er is een basketbal experiment uitgevoerd waarbij er drie groepen waren;
1.een groep die niet trainde
2.een groep die fysiek trainde
3.een groep die visualiseerde

Je raad het al. De derde groep had de beste resultaten.

Ik ben samen met iemand een praktisch onderzoek gestart om te kijken wat de combinatie van essentie en visualisatie brengt op het gebied van werk.

De achtergrond van dit onderzoek is dat we allebei een vermoeden en verlangen hebben om alleen te werken wanneer we zin hebben. Niet op vaste tijden, omdat het niet efficiënt is en de essentie/flow uit het leven haalt. Tegelijk vertrouwen we er niet helemaal op, omdat we ons niet volledig laten leiden door de organische stroom van werk. Dat uit zich in een angst en het idee dat wanneer we de structuur loslaten we niet meer in ons levensonderhoud kunnen voorzien.

Mijn ervaring is dat wanneer ik keuzes maak vanuit een non duale perceptie de stroom van denken en actie moeiteloos is. Er is een weten dat wanneer ik vanuit het onbewuste of het collectieve bewustzijn handel er complexe verbindingen worden gelegd. Er kunnen dagen van inactiviteit en inefficiëntie zijn en ineens is er een dag waarop weken werk wordt verzet. Het is dan alsof mijn intentie of verlangen iets op de achtergrond in werking heeft gezet en later tot resultaten komt. In het oplossen van problemen heb ik gemerkt dat wanneer ik de aandacht er op richt de situatie verandert. Het maakt niet zo veel uit hoe of wat ik doe als ik maar ergens mee begin.

Wat me steeds weer opvalt is dat er in essentie geen tijd is en gevoelens van ongeduld verdwijnen. Tijd wordt feitelijk. In essentie zijn er gevoelens van rust en compleetheid. Denken en handelen vanuit deze ervaring is vrij van de urgentie om te overleven, succesdenken of het harmonieus houden van relaties.

In essentie is er niets nodig en ontstaat er bij mij meestal geen impuls tot actie. Tegelijk zijn er in mijn dagelijkse leven allerlei situaties aan de gang. Deze kan ik in dit essentiële bewustzijn brengen door middel van visualisatie.

Ik herinner mij (de enige) twee visualisaties die ik heb gedaan en een grote impact op mijn leven hebben;
1. Veertien jaar geleden na een visualisatie over hoe ik de wereld zou willen zien kwam ik in aanraking met het eerste jaar OpenUP festival wat tot nu toe een belangrijke rol in mijn leven heeft en vele mensen heeft geïnspireerd. www.openupfestival.nl

2. Twee jaar geleden na het maken van een visionboard, wat ook een soort visualisatie is ben ik een training gaan samenstellen voor de hulpverlening. www.herstelgerichtluisteren.nl

De stappen waarmee ik experimenteer zijn;
1.Ik ga naar een non duale essentie
2.Ik laat de situatie waarin een keuze gemaakt dient te worden doordringen
3.Ik visualiseer vanuit het gevoel dat de situatie al af is zonder hechting aan het resultaat en de beelden van de visualisatie. De visualisatie zoals die bij mij gebeurt is een levendig beeld wat vanzelf in mijn geest ontstaat en in detail wordt uitgewerkt

Ik zie mezelf dezelfde werkzaamheden doen die ik al doe met het verschil dat de vaste tijden wegvallen. Vanuit rust en vrijheid fiets ik van de ene plek naar de andere plek. Het zijn allerlei verschillende groepen mensen waar ik mee werk op verschillende locaties in Amsterdam. Er is een gemak in het contact. Geen enorme dieptes en ook geen grote hoogtes. Simpel en eenvoudig. Ik ben niet bezig met geld. Het komt binnen en het stroomt weer weg.

4.Ik laat de situatie en de visualisatie los en laat keuzes ontstaan (in de loop van de tijd).

Wanneer je hier ook mee experimenteert hou me dan op de hoogte. Ik ben nieuwsgierig naar de uitwerking. Hieronder een soortgelijke visie (zonder visualisatie) van Mooji.

 

Oefeningen, Werk

Wat brengt de training tot ZIJNsgerichte begeleider?

Hoe bij het goede gevoel te komen door niet te doen is de vergeten kennis

Door het focussen leer je hoe je steeds weer bij het goede gevoel in het lichaam komt. Dit heeft consequenties voor je leven. Dit goede gevoel wordt namelijk je basis. Handelen vanuit het goede gevoel heeft effect op je werk, relaties, opvoeding, de wereld.

Het goede gevoel varieert van non duale essenties zoals ruimte, kracht, liefde, aanwezigheid tot lichamelijke effecten zoals ontspannen, genieten en meer extatische vormen.

In de authenticiteitcirkel leer je om er te zijn met wat er is. Dit begint met het delen van wat je opmerkt in contact. Wat je opmerkt zijn lichamelijke sensaties, gedachtes en observaties van dingen buiten het lichaam. Dit is jouw wereld en alles wat er waar te nemen is. Wanneer je het taboe op deze waarnemingen weghaalt en in contact brengt ontstaat er authenticiteit en diepgang in contact.

In de authenticiteitcirkel gebeurt van alles; van liefde tot conflict. Alles wat we in de wereld zien qua communicatie komt naar voren waardoor je direct kunt oefenen om jouw hoogste waarheid in te brengen. Wanneer je dit beheerst heeft dit invloed op je relaties en daarmee de wereld. Men weet wat je denkt, voelt en waarneemt, waardoor er een persoonlijk contact ontstaat.

Naast de realisatie dat je onpersoonlijk bewustzijn bent is er de persoonlijkheid die zich wil uitdrukken in de wereld. Er is ook zoiets als de Persoon van Essentie, die komt langzaam en zeker naar voren in het proces van drie maanden contact.

In de training tot zijngeorienteerde begeleider leer je deze processen (in jezelf en de ander) te herkennen en te begeleiden. Het is de kunst van het niet doen en luisteren die centraal staan. Alle kennis en ontspanning komen voort uit ZIJN. Door hier een half jaar mee bezig te zijn ontstaan er meer momenten van bewust ZIJN in je leven. Het is als een nieuwe vorm van geluk die je leert waarderen.

De eerste drie maanden is het ondergaan van voorgenoemde methodes en in de drie maanden daarop leer je om in de begeleidersrol te stappen door eigenaarschap te nemen over het groeps en begeleidingsproces. Het bestaat uit veel doen en ervaren. Vallen en opstaan. Het is een samen zoeken naar jouw talenten en stijl van begeleiden.

De grens van een conflict in de groep is daar waar het kwaadaardig wordt

Ik ontdek steeds meer patronen in het groeps en relatieproces. Het herkennen is een ding en het bijsturen in de begeleiding is een ander ding. Hoe doe je dat? Dat is voor iedereen net iets anders. Je leert jezelf in te brengen en te volgen. Door patronen keer op keer te herkennen ontstaat er authenticiteit in je begeleidingsstijl. Dat is je kracht, je ziel.

Er blijken duidelijke peilers te zijn die leiden naar een liefdevol en daarmee veilig contact. Wanneer je deze verinnerlijkt kun je er mee gaan werken. Wanneer er geen liefde doordringt in het contact houdt het contact op. Wanneer er geen contact is wordt het leven droog, eenzaam en leeg. Deze peilers gaan we in de training onderzoeken en aanvullen.

De verveling en leegte veranderen in contact en levendigheid

In een welvarende omgeving liggen verveling en onprettige leegte op de loer. Zelfrealisatie en/of werkelijk contact geven tegenwicht aan deze fenomenen. Ik vermoed dat met name werkelijk contact steeds vaker het onderwerp van verlangen zal worden in de maatschappij. Ik zie voornamelijk twee oorzaken;

 • het isolerende effect van overmatig gebruik van computers en telefoons
 • het verlangen naar transparantie en eerlijkheid

Bij elkaar blijven is het nieuwe scheiden hoorde ik laatst op de radio. Werk is de nieuwe kerk is ook een uitspraak die ik ergens opving in de media Dit zijn tekenen dat er iets gaande is. Er schijnt bijvoorbeeld een beweging op gang te komen waarin jonge koppels eerder in relatietherapie gaan, omdat ze zien dat scheiden geen meewaarde heeft. Zou het zo zijn dat het scheiden zijn hoogtepunt heeft bereikt en dat mensen meer gaan investeren in contact? Daar lijkt het op.

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht

Voer de volgende code in: captcha

 

Oefeningen, Werk

Training tot ZIJNsgerichte begeleider

ZIJN is vol leven

Openavond dinsdagavond 6 maart.
Voor mensen die een van mijn cursussen willen doen geef ik deze avond een demonstratie van een focussessie en doen we samen een authenticiteitcirkel. Aan de hand van deze ervaring kun je wellicht beter besluiten om wel of niet mee te doen.

Na deze training kun je zelfstanding focussessies en authenticiteitcirkels geven. Deze twee technieken maken de ZIJNskwaliteit in het leven zichtbaar en ervaarbaar. ZIJN is een niet doen vol actie. De actie die voortkomt uit ZIJN is afgestemd op het geheel en is dienend. Ik zie dit als een belangrijke toegevoegde waarde aan de maatschappij. Het gaat over zingeving, essentie, wezenlijke verandering, de eenvoud van aanwezigheid en contact.

Ik geef deze trainingen ook in de hulpverlening en gebruik hiervoor een andere website herstelgerichtluisteren. Na deze training kun je als trainer op deze website komen en/of deze website gebruiken als promotiemateriaal.

De training is op vrijdagochtenden in Amsterdam en start 30 maart 2018. Wanneer je niet op vrijdagochtend kunt of twijfelt om mee te doen neem dan even contact op. Ik kan ook mensen op de dinsdagavond laten starten.

De training bestaat uit;
1.Om de week Focussen (12 sessies)
2.Om de week AuthenticiteitCirkel (16 sessies)
3.Intensief weekend (29 juni) met onder andere zweethut, opstellingen en verbonden ademen
4.Individueel (4 sessies)
5.Intervisie na de training zolang nodig is

Kosten: 900 euro (inclusief btw, reader en all inclusive weekend). In delen betalen is geen probleem.

Training is bij mij thuis in Amsterdam (Dirk Wittehof 15) en het weekend is in Dreumel.

Het is een ervaringsgerichte training waarbij je door veel te oefenen leert hoe je personen en groepen kunt begeleiden. Ik verwacht volledige committent (aan jezelf), wat betekent dat je maximaal drie lessen kunt missen en je bereidt bent om jezelf (op een vriendelijke manier) te confronteren. Mis je meer dan drie lessen dan kun je die tegen extra betaling individueel inhalen.

In het tweede deel van de training (sept-nov) geef je minimaal een keer les aan de groep en begeleid je minimaal een persoon vier sessies thuis of eigen praktijk. Beide aspecten evalueren we in de groep. Lesgeven is een intensieve manier van leren.

Ben je bereid om zelf te veranderen, anderen te begeleiden in hun verandering en je innerlijke aandacht te intensiveren? Meld je dan aan.

Aanmelden: door 200 euro over te maken op NL 87 ABNA 0535232578 tnv Ferry Maidman en mij een bericht sturen via onderstaand formulier.

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht

Voer de volgende code in: captcha

Werk

Moderne Slavernij en Menselijkheid

Niemand heeft 100% ongelijk

Moeten.
Een deel van mij voelt zich regelmatig als slaaf van de maatschappij. Vooral als ik me te weinig uitdruk en/of ik niet gehoord word. Wanneer ik mezelf volledig uitdruk in de wereld voel ik me vrijer.

Ik heb bijvoorbeeld het gevoel dat ik geld moet verdienen om mijn hypotheek te betalen. Daarvoor heb ik nodig, terwijl er ook een verlangen in mij is om niets te doen. In ieder geval niet op tijden dat ik geen zin heb. Ik heb het idee dat mijn kinderen naar school moeten om later mee te kunnen doen in de maatschappij. Er is zelfregulatie nodig in deze moderne slavernij (op je werk verschijnen, op tijd komen, rustig zijn, etc.). Mijn jongste dochter gaat tegen haar gevoel in naar school. Dat raakt me elke dag. Doe ik dat niet dan komt er een inspecteur met boetes en zelfs is er een celstraf mogelijk. Er zijn andere opties zoals democratische school, thuisscholing of gewoon gaan reizen. Dat vergt een andere instelling.

Die regels zijn allemaal ontstaan uit goede intenties, dat zie ik wel. De vraag is misschien meer slaan we niet een beetje door in het volgen van een oversocialisering? In hoeverre moet ik al deze dingen doen? Of hoe kan ik het anders doen?

Er is een innerlijk gehoorzaamheidsprincipe. Een verinnerlijking van maatschappelijke normen en waarden. Een voortdurende dans van angst, schaamte en verlangen.

De industriële revolutie.
De industriële revolutie en de gevolgen ervan zijn een ramp voor de mensheid. Veel produceren en consumeren en ons lichaam (stress/burnout) en de aarde kapot maken.

Technologie zou ons vrij moeten maken, maar is dat zo? Neem de auto. Het geeft ons vrijheid om overal heen te gaan van deur tot deur, maar uiteindelijk wordt het een soort verplichting om er een te hebben. Wanneer je er geen hebt voel je jezelf beperkt en arm. Alle steden zijn ingericht op auto’s. We mogen niet eens bepalen hoe hard we rijden. Het zou ons vrijheid moeten geven, maar uiteindelijk is het een enorme beperking geworden. Dit kun je ook zien bij mobiele telefoons, computers, etc.

We zijn zo afhankelijk geworden van technologie en de bedrijven erachter. We moeten doen wat onze baas zegt, anders zit je zonder werk. We moeten productief zijn en de enige optie is om te gehoorzamen. Mensen zijn gereduceerd tot producten, kleine radertjes in de economie. De economie die gebaseerd is op productie en geld.

Zijn we gekooide dieren geworden zonder waardigheid, autonomie en vrijheid? Een betekenisloze wereld waarin status, promotie, geld, duurdere auto’s, groter huizen en meer tv’s onze leidraad zijn geworden? Door deze manier van denken worden we iemand die we niet (willen) zijn.  Overspoeld door entertainment en gedempt door therapie, religie, spiritualiteit en prozac houden we onszelf draaiende.  Wanneer je je niet aanpast aan deze vorm van leven wordt je dakloos, kom je in een psychiatrische inrichting of de gevangenis. Het gaat zo ver dat we niet eens meer vrij willen zijn en als vanzelfsprekend meegaan met deze economische stroom.

Deze manier van schrijven brengt waarschijnlijk een drang naar vrijheid te weeg, klopt dat?

Is er een werkelijke uitweg?
Een uitweg is non duaal denken en ervaren. Mijn en jouw leven is een ervaring en die ervaring is gemaakt van bewustzijn. Dat bewustzijn is wat ik/je bent en dat is onmiddellijk te ervaren. In deze ervaring is er geen verlangen, geen angst en geen wereld.

Vragen die ik mezelf stel zijn;

In hoeverre is deze non duale levenswijze een vlucht van de werkelijkheid?
Hoe kan ik deze non duale werkelijkheid integreren in het dagelijkse leven?

Wanneer ik mezelf ervaar als bewustzijn is er geen enkel dilemma en ben ik als persoon opgelost. Ik ben de bron pure Kennendheid. En dan komt het ik-ben-een-persoon besef weer en ga ik werken of bezig met mijn gezinsleven. Dan is de hele maatschappelijke situatie er weer. Ik kan deze maatschappelijke situatie zien als een test of trainer om steeds weer tot innerlijke vrijheid te komen. Toch is er een levende (buiten) wereld, waarin ik als persoon deelneem. Ik kan deze ervaring zien als een spel of illusie. Dat heeft iets afstandelijks, iets onthechts, iets kouds. Er is geen of weinig meegevoel. Wanneer ik daar warmte inbreng kom ik bij contact met anderen. De menselijkheid in het systeem brengen.

Dit is waarschijnlijk de reden waarom ik me op dit moment voornamelijk richt op het contact tussen mensen (en het volledig uiten) naast de bevrijding van Zelfrealisatie. Ik merk dat in echt contact er een diepe vervulling, lichamelijke ontspanning en gevoel van leven ontstaat.

Deze stroom brengt me vervolgens weer bij vragen zoals; hoe zou de maatschappij er uit zien wanneer er meer structuren zijn waarin we elkaar werkelijk horen, zien en begrijpen? Hoe zou een bedrijf en de economie vorm krijgen als langdurige zorgzame relaties het middelpunt zouden zijn van de bedrijfsvoering? Ook een langdurige zorgzame relatie met de aarde en alle levende wezens.

Vrijheid in de structuur.
Ik zie het leven soms als een hologram. Ontelbare onafhankelijke transparante structuren die in elkaar overlopen. Een universum vol bewegende energiestructuren. Zo  is er een oneindige hiërarchie aan structuren. Alles waar we een woord voor hebben is een werkelijk bestaande complexe structuur in het universum.

Zo zweef ik als denkbeeldig persoon in een ruimte vol andere structuren en energieën. Totaal transparant en licht. De kunst is om mezelf transparant, open en tegelijk afgescheiden te zien.

De persoon is ook een structuur met een eigen taal en denkwijze die weer opgaat in alle andere structuren in het universum. De vrijheid ligt in het herkennen en aanvaarden van alle structuren. Het uiten van de structuur die jij bent is essentieel. Meebewegen, soms wat revolutie, soms wat versmelting, soms wat samenwerken en voornamelijk trouw blijven aan je eigen (zich altijd ontwikkelende) structuur. Dat is een complex proces wat we in AuthenticiteitCirkel onmiddellijk ervaren. Het leven is alles.

Werk

Vision Quest Portugal of Spanje (4-12 november)

Vision quest
Ik doe in november mee aan een vision quest. Misschien is het ook iets voor jou. Voor meer informatie kun je gaan naar toekomstvormers.nl.

 • zaterdag 4 november 2017 — zondag 12 november 2017
 • Locatie: Portugal of Spanje
 • Prijs: 1800,-
 • Maximaal 8

De natuur heeft een enorme kracht om te openen en te ontdekken wat ons in ons diepste wezen en essentie raakt. De natuur als bron voor reflectie, nieuwe inzichten, ervaringen, verbinding met ons diepste zelf, ware aard en wijsheid. We zouden kunnen zeggen dat de natuur ons ook aanroept om met haar te verbinden en ons over te geven. Onze eigen innerlijke natuur resoneert daarmee en komt als vanzelf naar boven. 

A task without a vision is just a job
A vision without a task is just a dream,
A vision with a task can change the world”

(Chief Seattle)

De Vision Quest is een innerlijke reis in de natuur, een overgangsritueel. Je stapt een week uit je bekende context, waarbij je je tijd, telefoon, computer, eten en comfort offert om te komen tot een rijke “return of investment” van inzicht, wijsheid, openheid, vitaliteit en kracht op jouw persoonlijke, privé en professionele leven. Vier dagen en vier nachten helemaal alleen, op je eigen plek in stilte op de berg, in het bos of in een open vallei. Om te vasten, te bidden, te dromen en te vragen om een visioen, inzichten voor jouw leven te ontvangen. Om je te verbinden met je bron, en je verlangen.

Als je door de poort van de Vision Quest stapt naar een andere wereld vindt er een verandering in je bewustzijn plaats. Als je de natuur in trekt voor een Vision Quest maak je op een intense manier contact met je eigen natuur, eenvoud en stilte. Oude herinneringen komen aan de oppervlakte, zodat ze verwerkt kunnen worden. Je ziet je angsten helder onder ogen, je wordt je bewust wat het leven je biedt. Je ontdekt de essentie van je bestaan en wat er voor nodig is je ziels-verlangen voluit te leven. Stilte, eenvoud en acceptatie doet zijn intrede.

Een Vision Quest is een intens overgangsritueel en kan wel eens de meest ingrijpende ervaring in je leven worden!

Wat kan een Vision Quest je brengen?

 • Je sluit bewust een periode van je leven af en opent je voor een nieuwe fase (initiatie)
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor je persoonlijke invloed op je omgeving.
 • Je herinnert wie je bent en wat je komt doen op aarde
 • Je vindt je droom, zielsmissie voor jouw leven
 • Helderheid op dat wat nodig is om je ambities en dromen te realiseren
 • Je voelt je krachtiger, sterker en dichter bij jezelf.
 • Je bent vrijer en onafhankelijker/ vrijer van de positieve of negatieve opinie van een ander.
 • Helder besef van jouw persoonlijke bijdrage in deze tijd van verandering.
 • Je beseft dat alles en iedereen in verbinding staat en daarmee komt het besef dat iedereen echt daadwerkelijk gelijk is. (Onbewuste) oordelen komen in een ander daglicht te staan.
 • Je hebt je opnieuw verbonden met het grotere geheel, de natuur, je omgeving, en de mensen om je heen zodanig dat je concreet bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van diensten/producten van je organisatie zodat deze gewaarborgd blijft.

Wat bieden we je?

Vanuit de chaos, spanning en drukte in onze wereld nu, nemen we je graag mee om de reis naar het onbekende te maken. We begeleiden en helpen je in de voorbereiding op alle niveau’s (zowel praktisch als op emotioneel en spiritueel of ziels-niveau. We helpen je helderheid te krijgen waarom, waarvoor en waartoe je op Quest gaat met compassie en ruimte voor jou en jouw unieke pad.
We zijn altijd in de buurt. En we wachten op je wanneer jij jouw visioen ontvangt en terugkeert…

Voor deze Quest ontstaat een groep waar we ons mee gaan verbinden en afstemmen om met elkaar inhoud en vorm te geven aan deze Vision Quest. De reis naar de natuur toe en jouw plek zal minstens zo belangrijk worden als het verblijf zelf. Je neemt ook bewust afscheid van je dierbaren (je familie, vrienden, collega’s) zo bereid je je omgeving en jezelf voor op jouw reis. Als de groep (maximaal 8 personen) zich heeft gevormd zullen we van binnenuit en gezamenlijk deze Vision Quest inhoud en richting gaan geven, afgestemd op jouw wensen en zielsverlangen. Onze taak is om te hoeden over een juiste verdeling in het vrouwelijke voelen en zijn en het mannelijke sturen en manifesteren hierin.

We starten de reis met een gezamenlijke voorbereidingsdag. We nodigen je uit om aanwezig te zijn met alles wat je in je draagt en je te openen.
We hebben korte lijnen met lokale bewoners van de gebieden in Spanje, Portugal of Zweden om de weg vrij te maken voor onze komst.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Persoonlijke intake en Voorbereidingsdag, aantal weken voor de Vision Quest.

De week van de Vision Quest:

 • Dag 1 en 2 – Reizen en het aankomen op het basiskamp.
 • Dag 3 – 6 – Vier dagen en vier nachten solo in de natuur.
 • Dag 7 –Je keert terug naar het basiskamp.
 • Dag 8 – Integratie, wandeling en lunch in de omgeving.
 • Dag 9– Terugreis.
 • Landingsgesprek en Integratie dag paar weken na de Quest.

Mail voor meer informatie naar: welkom@toekomstvormers.nl.

 

 

Karma Yoga, Werk

Succesdenken vanuit essentie

Aanwezigheid is geluk

Succesdenken is een onderdeel van onze leefwereld. Succesdenken streeft altijd naar meer en beter. Ik zie het als iets wat voortkomt uit het lichamelijke overlevingsmechanisme en een gevoel van schaarste. Het kernmechanisme lijkt onprettige leegte en ontevredenheid. Wanneer het succesdenken geworteld is in deze inadequate gevoelens werkt het succesdenken als een dodelijk virus. Het leidt naar ongezonde competitie, uitbuiting, oorlog, ongelijke verdeling van grondstoffen, onmatigheid, etc. Dat kennen we wel.

Er zitten echter allerlei essenties in succesdenken zoals kracht, efficiëntie, helderheid, aanwezigheid, richting, koninklijkheid en macht. Wat meestal ontbreekt is verbinding (met elkaar en de aarde), soberheid en werkelijk samen zijn. De zijnskant van het leven – het is goed zoals het is -.

Hoe ziet het er uit om vanuit essentie succes te gaan denken?

Voor mij betekent het dat ik in alles wat ik doe steeds weer terug ga naar de serene levendige aanwezigheid. Deze is in zichzelf vervuld en heeft niets nodig.  Ik ben niet idealistisch of bezig de wereld te redden. Ik ben aanwezig en wanneer er een idee ontstaat zet ik iets in gang. Het verwachte resultaat laat ik steeds weer los, zodat het leven mij leidt en niet andersom. Dit botst regelmatig met het krampachtige controlerende succesdenken wat meer en groter wil. Het steeds weer terugvallen op de vervulde aanwezigheid geeft lichamelijke ontspanning, een genieten van eenvoud en rust. Deze soberheid is mijn werkelijke geluk.

Mijn manier is niet de juiste manier. Het gaat er om dat jij bij jezelf nagaat of je tevreden bent met wat je doet. Hoe je leven gaat. Een gevoel van ontevredenheid en armoede komt altijd voort uit vergelijking. En vergelijken stopt nooit. Er is vanuit succesdenken altijd wel iemand die ergens beter in is dan jij en ik. Wat gebeurt er wanneer je verblijft in aanwezigheid, liefde, leegte of andere essentie? Het denken stopt, het verlangen stopt en er is vervulling om niets. Steeds weer terugkeren naar deze basis geeft veiligheid en overzicht.

Wat is nu echt belangrijk? Wanneer je de mogelijkheid had zou je het hele pakketje wat je nu hebt aannemen; je relatie, je financiële situatie, je werk, je woning, je gezondheid, etc.?

Het vinden van en verblijven als essentie of bewustzijn is voor iedereen toegankelijk. Er is alleen interesse voor nodig. Dat is waar spiritualiteit wat mij betreft over gaat.

Werk

Geen repressie

Een duidelijke, aanwezige houding met liefde

Ik werk met mensen die langere tijd in detentie hebben gezeten en veelal een justitiële maatregel hebben zoals isd, tbs, reclasseringsvorwaarden of top600. Deze mensen hebben meestal een heel leven met trauma, gevangenis straffen en onderdrukking achter de rug. Het zijn vaak mensen die zichzelf op de een of andere manier niet kunnen reguleren en daarom dus buiten de regels van de maatschappij functioneren en in de gevangenis komen.

De kunst is om een positief leefklimaat te scheppen waarin repressie zo veel als mogelijk afwezig is. In een ontspannen omgeving kan iemand beter leren en leven. Dat klinkt logisch en toch is het niet eenvoudig. Het is bijna mediteren op hoog nivo. Stress komt van binnen en van buiten. Op mijn werk zijn er met grote regelmaat gewelddadige uitbarstingen, persoonlijke bedreigingen en emotionele uitsluitingen. Het is een kunst om mensen in een agressieve uitbarsting te benaderen vanuit duidelijkheid, aanwezigheid en liefde. Er is altijd die lichamelijke neiging om te vechten, vluchten of verstijven. Clienten die lang onder een strak detentiebewind hebben gefunctioneerd weten precies hoe ze personeel kunnen raken met de middelen die ze hebben. Elke (zorg) organisatie heeft een vorm van macht in zich. En dat is nu precies waar deze mensen niet meer tegen kunnen. Van strenge ouders, politie, gevangenis tot een zorginstelling waar je uiteindelijk ook moet doen wat er gevraagd wordt. Hulpverleners worden bewust of onbewust vaak gezien als een ouder figuur of sterker nog een onaantastbaar iemand, een soort superheld. De realiteit is dat hulpverleners ook gewone mensen zijn die geraakt worden door beledigingen, bedreigingen en andere vormen disharmonie.

Clienten en hulpverleners verlangen allebei naar een langdurige zorgzame relatie en echtheid in contact.

Ik heb een handvat gemaakt voor deze complexe hulpverlening die gebaseerd is op de vaardigheid focussen. Ik noem het herstel gericht luisteren. Aspecten die erbij komen zijn; eerst connectie dn correctie, meebewegen met de impuls van de client, hulpvraag laten ontstaan vanuit oordeelloze aanwezigheid, zien van mogelijkheden, liefdevol aanwezig blijven bij agressie en het bewust overschrijden van afdelingsregels indien deze het contact belemmeren.

Zoals elk vak is het vak van zorgverlener een vorm van kunst.

 

Werk

Dagelijkse verlichting

Perceptie of waarheid?

Om de eenheid en liefde in de wereld te ervaren kun je alleen aan je innerlijke wereld werken. Werken is in dit geval ontdekken waar die eenheid en liefde in jouw lichaam en geestmechanisme zit. Het begint in het ervaren dat het lichaam en geestmechanisme autonoom werkt. Dat het zo gebouwd is door een langdurig proces dat het vanuit zichzelf weet hoe te overleven. Ademen, spijsvertering, zintuiglijke waarneming, celopbouw en afbraak, etc gebeuren vanzelf.

Wanneer jij alles innerlijk er kan laten zijn, laat je anderen, de wereld en het universum ook zijn zoals het is. Vanuit deze houding ontstaan liefdevolle handelingen en een berusting van jouw unieke positie in het geheel.

Of je nu zogenaamd maatschappelijk succesvol bent of niet maakt niet uit. Dat is niet de juiste maatstaf voor je natuurlijke staat. Jij bent zoals je bent en dat feit brengt je in de situatie waarin je nu bent. Kun je in deze situatie van je leven berusten?

Vanuit deze rust ontstaan allerlei percepties;
1. je kunt alles gaan ervaren als een harmonieus vanuit goedheid bewegend geheel.
2. een andere beleving is dat alles bestaat uit eenzelfde substantie; liefde, aanwezigheid, leegte.
3.een ander perspectief is dat elke verschijning uniek is en in directe verbinding staat met al het andere, waardoor het een eenheid is.
4.nog een beleving kan zijn dat alles een blok eenheid is zonder dualiteit
5…….

Ik zie Nederland als een voorbeeld van hoe een groep mensen op aarde voor elkaar zorgt. Er is niemand die uiteindelijk dakloos hoeft te zijn. Ook al ben je alles kwijt,  je krijgt een onderdak, zorg en een uitkering. Dat werkt allemaal via een belastingdienst, politiek, economie, hulpverlenende instellingen en allerlei andere factoren waar je een mening over kunt hebben. De kern die ik zie is dat het een zorgzaam stelsel is. Ik zou het ook kunnen zien als een vorm die voortkomt uit een imitatie van de natuurlijke staat. Het maakt niet zoveel uit, waar het omgaat is dat er in deze wereld waarin je leeft al een doordringen is van liefde en goedheid. Het ligt er maar aan hoe je kijkt. Daarmee wil ik overigens niet het lijden in Nederland ontkennen of milder maken.

Ik zie oorlogen, terrorisme en hongersnood als dwalingen van de geest. Een oorzaak van niet leven volgens onze natuurlijke staat.  Dat is er ook, de schaduwzijde, de niet verlichting. Deze kun je gebruiken om tot het besef te komen dat alleen Zelfrealisatie uiteindelijk iets kan gaan betekenen.

Zo is voedselschaarste bijvoorbeeld niet een gevolg van te weinig voedsel op onze planeet, maar een gevolg van een gebrek aan samenwerking en dus verbinding. In die zin is innerlijk werk het enige wat de wereld zal veranderen. Door de innerlijke goedheid te ontdekken en dit in contact te brengen met anderen zal wereld een zachte liefdevolle plek worden waarin er ruimte, voedsel en geluk voor iedereen is.

Realiseer eerst jezelf en dan kijk dan verder.

Werk

Herstel gericht luisteren

De cliënt weet hoe hij kan helen, ook al weet hij het niet

Ik werk in het dagelijkse leven met dak en thuisloze mensen. Ik ben het focussen aan het vertalen naar een praktische handleiding voor de hulpverlening. In feite kun je het voor elk vak gebruiken, omdat contact maken, luisteren en intuïtie overal nodig is. De kern voor de hulpverlening is dat de groei van een persoon al in de persoon besloten ligt. De vraag is hoe krijg je het eruit. Op mijn werk hebben we bijvoorbeeld de omgeving zo georganiseerd dat er weinig stress is. In een ontspannen leefklimaat kan iemand beter groeien. Dit betekent bijvoorbeeld weinig regels, outside the box handelen en een schone luxe woonomgeving. We werken met vroegsignaleringsplannen waarbij we de zelfregulatie in het dagelijkse leven van de cliënt beschrijven en bespreken. Hoe ziet je gedrag er uit in oplopende spanning en wat kunnen we dan doen om te ontspannen?

Al de voorgenoemde interventies zijn nuttig en de sleutel tot heling is voor iedereen contact. Werkelijk contact is zestig procent van het herstel. Daar komt het herstel gericht luisteren om de hoek kijken. Ik kom er steeds meer achter dat echt luisteren een vak is. Met de vaardigheid focussen heb ik iets in handen waarmee ik luisteren praktisch en makkelijk kan structureren. Iedereen kan leren luisteren.

In ieder lichaam huist een iemand. Deze iemand heeft het moeilijk en stoeit, net als jij en ik, met zijn of haar impulsen, hulpeloosheid en onkunde. Ik richt mij dan ook op diegene die door de ogen naar buiten kijkt. Hoe onaardig iemand ook lijkt er zit iets wijs, onschuldigs en liefs diep in dat lichaam (en andersom). Om dit naar boven te krijgen is luisteren de enige manier. Dat wat diep in het lichaam verscholen zit heeft liefde, aandacht en aanwezigheid van een ander nodig om zich op te richten.

Goed luisteren is niets tussen mij en de ander neerzetten. Al mijn kennis, oordelen en (bedrijfs) verwachtingen parkeer ik naast me neer. Ik ben er helemaal in een geconcentreerde aanwezige houding. Van daaruit ontstaat contact en vanuit het contact ontstaan er regels, oplossingen en kaders. De client kan zelf aangeven wat zijn of haar volgende stap is. Vaak is dat niet zoals de hulpverlening de dingen neigt te organiseren en denkt. Hulpverleningskaders komen meestal voort uit gemeentelijke voorwaarden zoals doorstromen en geld besparen. Deze kaders zijn er ook en daar heb ik ook mee te werken. Dit betekent automatisch dat ik deze kaders met de cliënt bespreek en dat ik me niet volledig aan hem of haar aanpas. Het betekent dat ik er ben, blijf staan en mezelf inbreng als mens en hulpverlener met gevoelens en gedachtes. Zo zijn er twee mensen die vanuit hun eigen grond en rol in de maatschappij uitwisselen. Dit geeft een gelijkwaardigheid, terwijl beiden ook weten dat er een verschil is. Zo kan een cliënt mij zien en ervaren als een vriend, maar ik ben het niet (en andersom). Hij of zij kan mij ervaren als een vader, maar ik ben het niet. Deze dualiteit is telkens te vinden in het contact. Samen ontstaan er vaak leuke oplossingen voor problemen die niet perse logisch zijn.

Waar het mij om gaat is dat het focussen alles in zich heeft om elk mens en dus ook mijn cliënten handvatten te geven om zelf te herstellen. Wanneer iemand leert communiceren met zijn eigen lichaam wordt het vermogen tot herstel geactiveerd. Er is iemand thuis die zelfstanding kan voelen, nadenken en handelen. De hulpverlener is de container en daarmee een tijdelijke steunpilaar. Totdat de cliënt kan zeggen; Bedankt voor de hulp en het contact en nu ga ik mijn eigen weg.

Community building, Leiderschap, Werk

Deep listening en leiderschap

De toekomst is nu te zien

Tijdens de intervisie focusgroep doet iedere deelnemer een inbreng vanuit zijn of haar eigen vakgebied en koppelt dit aan de techniek focussen. Gisteren ging het over deep listening. Dit is een manier van luisteren vanuit het oneindige veld naar wat de toekomst nu is.

Het aansturen van organisaties (bedrijven, maatschappij, de wereld) wordt steeds complexer. De omgeving verandert voortdurend, er is veel diversiteit (multiculturele en omgeving aspecten), veel mogelijkheden en meningen. Een leider heeft een ander orgaan nodig om de richting te bepalen.

Een manier om aan te sturen is het luisteren vanuit het grotere veld. Vanuit deze stilte kan er zich een visioen, droom of gevoelsbeeld ontwikkelen die een richting geeft. Dit is dan niet een gevolg van het doordenken op oude structuren, maar een cocreatie met de oneindige creativiteit van het universum. Het beeld valt je toe. Een soort genade. Het universum communiceert informatie door bepaalde personen op bepaalde posites in de maatschappij of het bedrijf heen. Het enige wat je kan doen is je open stellen en ontvankelijk zijn.

De leider van dit moment kan diep luisteren vanuit een groter veld. Dit veld omvat het persoonlijke, het gezamenlijke en het onbenoembare. Tijdens het proces van deep listening ga je al deze gestructureerd velden af.

Vanuit de techniek focussen gezien zijn er vele raakvlakken met deep listening zoals de vertraging, het luisteren vanuit het grotere veld, het samen zijn, het ervaren en volgen van lichamelijke sensaties.

We hebben op basis van deze ervaring enkele nieuwe focusvragen opgesteld die we na de bodily shift/vragenfase kunnen integreren;

 • is er een beeld van de toekomst en wat is de felt sense daarbij
 • hoe ziet deze droom of visie er uit (wat zie je, wat ervaar je, wat ruik je)
 • wat zou de eerste stap kunnen zijn in het dagelijkse leven
 • wie zou je hierbij betrekken
 • is er iets wat tussen jou en deze toekomst in staat
 • hoe zou jij je voelen wanneer deze belemmering er niet zou zijn
Community building, Werk

Business meets the street in Marokko (Sahara)

Offline en rauwe natuur maken de menselijke waarden zichtbaar

Business meets the street is een nieuw idee die de wijsheid van het straatleven en de natuur koppelt aan de wijsheid van het bedrijfsleven. Het leert leiders omgaan met diversiteit en in het moment inspelen op situaties. In deze tijd waarin informatie en de omgeving snel veranderd is het noodzakelijk om als leider vanuit innerlijke kracht en weten flexibel te zijn.

Het project bestaat uit een denk en doe tank van ondernemers en hulpverleners. Het initiatief komt voort uit de bevlogenheid en het netwerk van Rijk Smitscamp. We komen ongeveer om de maand bij elkaar om het product vorm te laten krijgen. Er zijn nu twee projecten met goed resultaat afgesloten en een derde is in voorbereiding. De verwachting is dat deze vorm van ervaringsleren goed aansluit bij de behoefte van leiders en ondernemers. Ik schrijf iets over de afgelopen week.

Het is veertig graden, geen douche, je slaapt met drie of vier personen tussen wat losse doeken, er is minimaal zes uur per dag harde wind en het zand zit overal; in je ogen, in je mond, in je kleding, etc. De enige dieren zijn een paar gieren en een schorpioen. Het is te heet voor de meeste vormen van leven. In het deel waar wij zaten, tegen de Algerijnse grens was ook nauwelijks water, omdat de regering een stuwdam heeft gebouwd om het nomadenleven te verbannen. Na drie dagen komt er vanzelf een vorm van uitputting en overlevingsdrift boven. Tegelijkertijd zijn alle telefoons en horloges ingeleverd en heeft niemand een idee van tijd. Er is veel wachten, rusten en onderling contact. In deze situatie was er ook een structuur van lichaamswerk, persoonlijke confrontatie en delen van elkaars levensverhalen. Alles rondom geld en status verdwijnt langzamerhand en het hoogste goed is water.

We zijn met tien ondernemers (minimaal een miljoen omzet), drie jongens die tijdelijk bij HVO-Querido wonen, acht nomaden en drie lichaamsgerichte coaches naar de Sahara in Marokko gegaan. Door onze levensverhalen te delen werd de menselijkheid zichtbaar en ontstond er een willen leren van elkaar.

De nomaden die alles delen en eenvoudig leven, omdat de rauwe woestijn dit van hen eist. De ondernemers die hun energie en visie kunnen omzetten in geld. De jongens van HVO-Querido die niets hebben op te houden, omdat ze op de bodem zijn geweest. De coaches die de intelligentie van het lichaam naar boven halen wat in het dagelijkse leven nauwelijks wordt gebruikt.

Een grote les was deze week bijvoorbeeld dat je niet tegen het advies van de lokale bevolking gaat lopen tijdens een heftige zandstorm. Wanneer er een zandstorm is ga je rusten, slapen. leg je jezelf neer bij de situatie. Wij gingen namelijk als groep toch wandelen, omdat er een programma was. Na afloop was de ervaringsleer dat in crisis en zware weerstand het goed is om alles stil te leggen en je even rustig te houden tot de storm over is. Steeds weer samen heroriënteren in de situatie. Maar ook van leiding wisselen, wie heeft op dit moment de juiste kennis en ervaring. Het lijken voor de hand liggende conclusies, maar wanneer je dit fysiek ervaart blijft het levendig bij je. Net zoals alle behoefte aan luxe weg is in de enorme hitte en water onbetaalbaar wordt. De waterflessen gingen van mond tot mond en alles werd zonder moeite gedeeld.

Werelden die normaal langs elkaar heen leven met elkaar confronteren geeft een enorme toegevoegde waarde. Voor mij zelf kan ik op dit moment zeggen dat het harde woestijnleven en de kwetsbaarheid van iedereen een diepe indruk heeft gemaakt. De menselijkheid en directheid van de ondernemers inspireert mij om meer met deze doelgroep te gaan werken.

Het dorpje Hamid en omgeving is arm. Er is weinig werk en de mannen moeten naar andere gebieden om geld te verdienen. De vrouwen zitten voornamelijk binnen en de kinderen krijgen weinig structuur. Naar school gaan is niet zo gewoon als bij ons. Tegelijk vallen de traditionele structuren door het steeds moderner wordende Marokko weg. Dit is wat een antropoloog zei die daar een half jaar rondtrekt op een ezeltje van dorp naar dorp. In ons project in de Bijlmer worden steeds meer Marokkanen aangemeld. Ik zie de problemen van het zweven tussen traditionele structuren en het vrije Nederland wel terug in hun overlevingsstructuren.

We gaan de komende tijd verschillende deelnemers interviewen waardoor we beter zicht krijgen op wat er nu eigenlijk is gebeurt. Het eerstvolgende project is een muziekfestival organiseren waarbij we ook weer bedrijven en jongens van HVO-Querido bij elkaar brengen. Dit keer in samen werking met Masterpeace. Een ander idee wat we willen uitwerken is hoe we geld bijelkaar kunnen krijgen om meer van dit soort projecten te actualiseren. We denken bijvoorbeeld aan crowdfunding door huis aan huis verkoop van onze visie dat het werkt om mensen te verbinden om verder te komen. Zo hebben de drie jongens van HVO-Querido alledrie praktische steun aangeboden gekregen van de ondernemers. Wanneer vriendschap ontstaat werkt alles anders.

Wat ik heb geleerd tijdens het werken met dak en thuisloze mensen en ex gedetineerden is dat ze rolmodellen en leiderschapsverhalen nodig hebben om weer perspectief te ervaren in het opbouwen van een plek in de maatschappij. Het zijn vaak mannen met hechtingsproblematiek en beperkte vaardigheden die de afhankelijkheidstrol goed kennen. De hulpverlening en uitkerende instanties leiden naar vormen van hospitalisatie en luiheid. Het durven en in actie komen is zelfreflexie is nodig, maar aanpakken en praktisch dingen neerzetten heeft veel meer impact in hun leerproces. Resultaten en successen ervaren brengt het vertrouwen in de zichzelf en de maatschappij weer in balans.

Wat we beginnen te zien dat het aanbieden van aanvullende ervaringen naast de reguliere hulpverlening trajecten versnelt en levensreddend kunnen zijn voor sommige cliënten. Wanneer een cliënt drie keer een verruimende ervaring is aangeboden veranderd er iets in zijn perceptie van de krachten en het perspectief wat hij heeft. Er komt ruimte en inzicht op een gezonde terugkeer in de maatschappij en er ontstaan oplossingen outside de hulpverlenings box. Zo heeft een cliënt die al jaren vastzat in zijn traject besloten om in een ander deel van Nederland te gaan wonen. Hij heeft deze maand een huis gekregen in Slagharen. Twee cliënten hebben een baan aangeboden gekregen omdat ondernemers iets in hen zien. Een andere cliënt is in een ver gevorderd stadium in het opzetten van zijn eigen kledinglijn. Ik denk dat deze weg pas in de kinderschoenen staat en dat het veel energie gaat kosten om dit goed en gestructureerd op te zetten en ik hoop dat HVO-Querido, de gemeente Amsterdam en ondernemers dit blijven ondersteunen.

 

 

Community building, Werk

Kinderen vol leven (Toshiro Kanamori)

Ik kom naar school om gelukkig te zijn

De Japanse documentaire Children Full of Life schetst een portret van de eigengereide onderwijzer Toshiro Kanamori en zijn klas, vergelijkbaar met onze groep 7. Kanamori geeft les op een lagere school in Kanazawa, ten noordwesten van Tokio. Hij houdt er een bijzondere visie op onderwijs op na. Hij wil dat zijn leerlingen samen gelukkig zijn, en dat worden ze volgens hem door naar elkaar te luisteren en voor elkaar te zorgen.

Kanamori bereidt zijn leerlingen voor op het ‘echte leven’ door ze de waarde van verbinding, wederzijds respect, vriendschap en zelfreflectie bij te brengen. Hij leert ze naar zichzelf te kijken en van daaruit de wereld tegemoet te treden.

Een van de middelen die hij gebruikt is de notebook letter. Elke dag lezen drie leerlingen een brief voor waarin ze vertellen wat hen daadwerkelijk bezighoudt. Niets hoeven ze onbesproken te laten, ook hun grootste persoonlijke problemen niet. Júíst hun grootste persoonlijke problemen niet. Kanamori moedigt de kinderen aan hun emoties te laten zien en te delen. Zo zien we in de documentaire hoe een jongetje zijn brief voorleest, over zijn oma die zojuist is overleden. Zijn verhaal maakt veel los in de klas, ook andere kinderen herinneren zich de dood van een grootouder. Eén meisje, Mifuyu, barst in hartverscheurend snikken uit. De brief van haar klasgenoot doet haar denken aan de dood van haar vader, toen ze drie was. Ze heeft er nooit in de klas over willen vertellen, zegt ze, uit angst om anders dan de rest te zijn.

In plaats van de gemoederen te sussen, laat Kanamori het verdriet er helemaal zijn. Hij geeft bewust ruimte aan het probleem en vanuit daar ontstaat een grote kracht. De leerlingen praten en huilen met elkaar, ze troosten elkaar en voelen zich verbonden. En door haar ‘anders zijn’ met iedereen te delen, voelt Mifuyu zich meer één met de klas dan ooit. Meer info..