fbpx
Browsing Category

Wetenschap

Wetenschap

John Hagelin

Een wetenschapper die begrijpelijke verbanden legt tussen natuurkunde en spiritualiteit. Het geeft een beeld van waar de wetenshap nu is in het begrijpen en integreren van het abstracte begrip bewustzijn. Wanneer ik mentaal in zijn uitleg meereis kom ik in een meditatieve staat.

Wetenschap

Gabor Mate (cultuur en gekte)

Gekte wordt mede bepaalt door de cultuur waarin we leven. Vanuit een materialistische en individualistische cultuur ontstaat er een bepaalde manier van meten van wat gek en niet gek is. De vraag is; klopt dit systeem van beoordelen wel. Dit beoordelingssysteem wordt uiteindelijk ook geinternaliseerd.

Ik denk dat veel ziektes (bv depressie) en psychosomatische problemen ontstaan door het vastlopen in deze denkstructuren die niet resoneren met ons werkelijke of natuurlijke zelf. Mensen of kinderen die wij als gek zien laten vaak juist zien wat er mis is met onze (onbewust) aangenomen denkstructuren.

In mijn werk met groepen mensen heb ik geleerd om goed te luisteren naar ‘klagers’. Mijn eerste reactie is vaak een weerstand, maar ze leggen vaak onbewuste structuren bloot die erg pijnlijk zijn om te realiseren.

Gabor Mate verloor zijn ouders toen hij vijf maanden was in een concentratie kamp. Hij onderzoekt onder andere verslavingsgedrag en komt tot de conclusie dat dit voortkomt uit verstorende ervaringen in de vroge jeugd. Hij heeft ook onderzoek gedaan met Ayuhuasca wat hij moest stoppen van de overheid.

 

Wetenschap

Jeugdtrauma en gezondheid

Nadine Burke Harris  legt uit hoe een jeugdtrauma de gezondheid gedurende het leven nadelig beïnvloed. Dit gebeurt voornamelijk door een verstoord stresscopingssysteem. Ze pleit voor een behandeling op vroege leeftijd.

Er is tegenwoordig ook een manier van behandelen die ze Somatic Experience (van Peter Levine) noemen. Daar spreekt zij overigens niet over in dit filmpje. De kern van de methode is het herstellen van het stresscopingssysteem. Peter Levine heeft het dierlijke van het stresscopingssysteem onderzocht en het toegepast op het menselijke wezen. De techniek focussen van Eugene Gendlin speelt een belangrijke rol in deze methode. Het gaat over het opnieuw en subtiel ervaren en in balans brengen van de fight, flight, freeze en collapse sensaties. Peter Levine en Eugene Gendlin waren vrienden.

In mijn boek wat je krijgt bij aanmelding op de nieuwsbrief leg ik ook veel uit hoe stress ontstaat en hoe je ermee om kunt gaan. Ik neem met name het gedachtegoed van Bruce Lipton daarin mee. Mijn ervaring is dat het kunnen omgaan met stress het ‘proces’ van Zelfrealisatie positief beïnvloed.

Wetenschap

Gedachten (is niet wat ik ben)

Het denken heeft geen eigen bestaan, het wordt gezien door iets

Wanneer ik naar mijn gedachtenstroom kijk kan ik er een grove analyse op loslaten. Het denken begint bij het wakker worden en stopt wanneer ik in slaap val.

Ik neem even aan dat er gemiddeld twintigduizend gedachten per dag zijn. Dit komt uit een onderzoek wat vaak genoemd wordt. Van die twintigduizend gedachten gaat ongeveer zeventig procent naar een psychologisch zelf-refererende gedachtenstroom. Die gedachtenstroom gaat over een autobiografische zelf, de voorbereiding en evaluatie van interactie met de omgeving (de interactie zelf is zonder gedachten) en eten (er zijn volgens een ander onderzoek ongeveer 200 eet/drink momenten op een dag). Deze referende gedachtenstroom is niet gefocust en associeert erop los. In mijn geval is het een prettige gedachtenstroom, waardoor ik nooit een verlangen heb gehad om deze stroom te stoppen. Ik weet dat ik dit psychologische zelf niet ben en dat maakt het vrij om te bewegen.

Ik weet uit begeleiding en contact met anderen dat deze zelf refererende gedachtenstroom ook een negatieve inhoud kan hebben met bijvoorbeeld depressieve gevoelens of een sterke criticus. In dat geval is het mogelijk om met behulp van meditatie en verbonden ademen deze stroom te onderbreken. In het onderbreken ontstaan er essentiele ervaringenvan compleetheid en waarde die voor iedereen makkelijk te ervaren zijn. Er zijn zelfs voorbeelden, zoals van de man hieronder dat de gedachtenstroom helemaal stopt. Wanneer de gedachtenstroom stopt, stoppen ook de bijkomende gevoelens en is er stilte, aanwezigheid.

Ik schat in dat ik verder nog tien procent planningsgedachten heb (meestal over werk en dagindeling icm tijd) en twintig procent probleemoplossende gedachten (meestal over werk, dagindeling en zelfonderzoek). Deze laatste twee zijn meer gefocust en vaak intuïtief.

In mijn slaap ervaar ik geen gedachten. Soms is er bewustzijn van een droom. De hele gedachtenwereld in de wakkere staat is slechts 1% van wat er werkelijk wordt verwerkt door het lichaam. Vandaar dat lichaamswerk belangrijk kan zijn om het lichaam gevoelig te maken en daarmee het dagelijkse bewustzijn te vergroten.

Onderliggend is er bij mij een voortdurend bewustzijn dat ik DAT ben wat aan al deze gedachten en gevoelens vooraf gaat. DAT is te omschrijven als bewustzijn wat alles oordeelloos waarneemt. Wanneer de identiteit als dit bewustzijn is, ontstaat er een ontspannen beleving van je psychologische zelf, de ander en de  wereld.

In de zoektocht naar wat je bent dient het denken totdat het alle concepten twijfelloos weet over wat je bent en subtiel kan onderscheiden wat het wel en wat het niet is. Dat is het moment om het denken achter te laten en je te richten op wat je bent (dat wat het denken waarneemt). Gebeurt dat niet dan blijft het denken vragen opwerpen en bewustzijn zich identificeren met die verwarring. De radicale stap is dan; stoppen met zoeken. Dat is een nieuwe fase. Een fase van wennen aan jezelf als bewustzijn. 

Wetenschap

PRI

PRI is een psychologisch hulpmiddel om via afweermechanismes de pijn van vroeger te voelen, te herkennen als ´oud´ en daardoor weer in de openheid te komen van je natuurlijke onbelaste staat vol mogelijkheden.

Oude behoeftes of pijn die ik ken zijn;
1. er is geen enkele zin of vreugde, wat ik ook doe er is alleen pijnlijke leegte
2. er wordt niet naar mij geluisterd, ik doe er niet toe, ik moet me aan de ander aanpassen
3. ik sta er alleen voor, een behoefte aan steun Continue Reading

Ik ben, Wetenschap

Ik ben is lichamelijk

Ik ben komt voort uit lichaamssensaties. Het lichaam is voortdurend in een staat van beweging. Een waarneming via een zintuig veroorzaakt innerlijke sensaties. De spieren, ingewanden, het zenuwstelsel, hormonen, etc. reageren op deze veranderingen met als doel het overleven van het lichaam.

Het lichaam zoekt elke seconde een innerlijke balans met de omgeving (homeostase). Een bijproduct van dit proces is het gevoelsidee ik ben of aanwezigheid. Vanuit dit conceptloze ik ben ontstaat een uitgebreider autobiografische bewustzijn. Dit ´autobiografische bewustzijn’ is opgebouwd uit herinneringen, projecties en het centrum is het gevoelsidee ´ik ben´. Dit is een ingenieus systeem wat het lichaam helpt te overleven. In spirituele zin wordt dit zelforganiserende proces meestal ego genoemd. Het ego dient niet te verdwijnen, maar gezien te worden voor wat het is. De mens heeft een vorm van bewustzijn wat dit mogelijk maakt.

Wat is ego?
Het ego is een zelf organiserend proces wat de energie en informatie stroom in het lichaam reguleert. Ego komt voort uit het hele lichaam en de relatie met de omgeving. De regulatie gebeurt door een voortdurend proces van waarnemen en beïnvloeden. Ego is een proces van zelfregulatie en is geïdentificeerd met het in stand houden van het lichaam in een wereld.

Het lichaam reageert mechanisch op situaties en dat is voor elk mens over de wereld min of meer hetzelfde. Cultuur en ´individuele overtuigingen´ spelen wel een rol in de informatie verwerking, maar uiteindelijk is er maar een kleine bandbreedte waarin de mens leeft. Dit mechanische reageren herkennen en laten zijn zoals het is geeft een gevoel van vrijheid. Het waarnemen van het lichaam en haar reacties zijn dan ook vaak oefeningen om tot vrijheid te komen.

De wetenschap en religie weten niet hoe de lichamelijke impulsverwerking tot beelden en projecties komen. Het is wel bekend dat ze er zijn en dat deze waargenomen kunnen worden.

Tijdens het waarnemen van fysieke ervaringen kun je de ik ben ervaren als een solide laag aanwezigheid en-of een gevoel van zelf. De ervaring van de persoon is een voortborduren op dit gevoel van zelf. De ervaring van de persoon is voortdurend, omdat het lichaam blijft reageren op zichzelf en de omgeving. Het leven is een continue lichamelijke ervaring en aanpassing.

Wanneer je verder inzoomt op het lichaam merk je dat de buitenwereld een ervaring in jouw lichaam is. Dat wat jij ziet en waarneemt is niet perse de werkelijkheid, maar wel echt. Het ontspannen in elke ervaring leidt uiteindelijk naar een gevoel van vrijheid.

Dieper dan de ervaring van de ´persoon´ en ´ik ben´ ligt de ervaring van het Absolute. Hoewel het Absolute zelf niet ervaren kan worden kan wel ervaren worden dat er een bron is waar de ´ik ben´ uit ontstaat. Wanneer de perceptie van ´de bron´ is ervaren kan vervolgens ook de hele ervaring als het Absolute worden ervaren. Dit zijn subtiele percepties die aan het licht komen door jezelf te trainen in het waarnemen.

ego
Relaties en sexualiteit, Wetenschap

Lessen in liefde

In dit stukje geef ik de conclusies van enkele onderzoekers die tientallen jaren de communicatie in relaties hebben onderzocht. Wij kunnen nu dankbaar gebruik maken van hun kennis.

Imago theorie.
De imago theorie van Harville Hendriks gaat er van uit dat dat je onbewust een partner kiest waarmee je een situatie creëert waarin je vroeger te kort bent gekomen. Je partner reflecteert die eigenschappen van je ouders die je nog niet verwerkt hebt en die zij moeilijk konden geven. Beide partners zoeken onbewust dit ‘imago’ uit de jeugd op. Dit gebeurt door middel van een fysieke aantrekkingskracht.

Het resultaat is dat je nu leeft met iemand van wie je iets wilt wat hij of zij van nature niet geeft (en andersom). Dat is per definitie een spannende situatie. Wanneer je hier bewust mee om leert te gaan worden beide partners completer als mens. Je leert namelijk je partner te geven wat jij van nature moeilijk vindt en jij krijgt dat van je partner wat je altijd hebt gemist. De transformatie zit in het leren geven en het ontvangen. Wanneer je als koppel niet om kan gaan met deze spannende situatie is scheiden meestal het gevolg.

Conflict is een kans om dichter bij jezelf en de ander te komen (zie video onder aan de text).

Hoe ga je daar mee om?
Een manier om hiermee om te gaan is ‘crossing the bridge’ of ‘dialoog’. Dit is een methode waarin je om de beurt een smalle denkbeeldige brug oversteekt naar elkaar. De een geeft inzicht in een kwetsbaar gebied in zijn of haar beleving en de ander luistert, spiegelt wat gezegd is, valideert (wat ik begrijp is..) en uit empathie (je voelde je waarschijnlijk…). De luisteraar nodigt de verteller uit steeds meer te vertellen (is er nog iets wat je wil vertellen…?), totdat het gebied volledig is geuit. Op deze manier gaan partners elkaars unieke wereld steeds beter kennen en waarderen. Dit is net als aanraken, elkaar in de ogen kijken een activiteit die een diepe binding en gevoel van veiligheid met elkaar creert. Wanneer het ‘anders zijn’ er mag zijn ontstaat er een veilige ruimte om de twee totaal verschillende werelden samen te laten leven. Onderaan deze pagina staan enkele youtube voorbeelden.

Liefde is een delen van elkaars wereld.

Slechte relatie.
Partners die scheiden hebben volgens John Gottman de volgende vier karakteristieken in hun communicatie;

–          Criticisme

–          Afwerend en verdedigend

–          Superieure houding (ik ben beter en ik zie wat jij verkeerd doet)

–          Terugtrekken en uit contact gaan

Relaties met deze kenmerken gaan hoogstwaarschijnlijk op termijn scheiden. Mensen die met een criticaster leven hebben ook nog eens grote kans om fysiek ziek te worden, omdat het voortdurend krijgen van kritiek aantoonbaar het imuunstelsel beschadigd.

Goede relatie.
Een goede relatie heeft ongeveer 100 zorgzame contacten per dag. Dit kan zijn de vuilniszak buiten zetten, iets aardigs zeggen, een kadootje meenemen, etc. De belangrijkste momenten daarbij zijn;

–          Opstaan/wakker worden

–          Het afscheid nemen gedurende de dag

–          Het elkaar weer zien gedurende de dag

–          Het naar bed gaan

In deze momenten is het extra belangrijk om elkaar steeds weer welkom te heten en elkaar met nieuwe ogen te zien. In goede relaties is de verhouding tussen positieve communicatie en negatieve communicatie 5:1. In andere woorden; tegen 1 rot opmerking moeten 5 positieve worden gezet.

Aansluiten.
Liefde in een relatie heeft volgens Gary Chapman vijf talen en iedereen heeft een primary. Het is belangrijk om elkaars taal goed te leren spreken om zo de aansluiting bij de ander te blijven vinden. De talen zijn;

–          Aanraken (massage, huggen, strelen, seks, etc)

–          Woorden (ik hou van je, wat zie je er mooi uit, etc.)

–          Quality time (er even helemaal voor elkaar zijn)

–          Zorgzame handelingen (iets voor elkaar doen)

–          Kadootjes

Er is bewustzijn en intentie nodig om elkaars taal te leren spreken. Welke taal spreek jij? Wat vind jij fijn om te ontvangen? Waar klaag jij het meest over? Zo kun je allebei een lijst maken van wat je zou willen ontvangen en ‘liefde’ aan elkaar geven. Het idee is dat je in een langdurig huwelijk met deze dingen bezig bent.

Vertrouwen.
Het ontwikkelen van vriendschap en vertrouwen is belangrijk voor een goede relatie. Dit gebeurt door de volgende drie activiteiten;

–          Love mapping (de dromen van je partner kennen, zodat je samen ergens naar toe leeft)

–          Kijken naar wat er goed gaat (door elkaar positief te zien ontstaat er een perceptie van positiviteit en contact)

–          Naar elkaar toe bewegen (in emotionele commotie naar elkaar toe bewegen geeft vertrouwen in elkaar)

Videos.

niet gecategoriseerd, Wetenschap

Een aap met kapsones

Democratie wordt gezien als een hogere vorm van besturen, terwijl het niet meer is dan een alternatief voor oorlog. Democratie is beschaving voor apen. Het menselijke genetisch materiaal is niet voor niets 99% hetzelfde als dat van de aap. Dat verbaast mij niets.

Ik ben een aap.

Er zit een enorme leegte in het leven van de mens en die wordt gevuld met consumeren en andere onzin. Genot nastreven en pijn vermijden. Het maakt niets uit of je jezelf nu als verlicht ziet of als een zoeker. Het lichaam, voelen, denken en handelen gedraagt zich als een aap met kapsones. Apen in pakken, apen in auto’s, apen die yoga doen, apen met mobiele telefoontjes, apen in (spirituele) gemeenschappen, etc.

Een idee onder de apen is dat verlichting iets intelligents is. Iets ‘hogers’. Verlichting is niet meer dan een perceptieverandering waar je niets mee kan. Op zijn hoogst een spirituele markt opzetten en geld verdienen met de belofte dat het apenleven beter wordt. Is er in al die duizenden jaren echt iets veranderd in het samenzijn van de mensheid?  Is er echt iets veranderd in jouw leven?

De aapvergelijking is misschien zelfs te hoog gegrepen.

De mens is een uit de hand gelopen bacterie. In 1807 waren er 1 miljard mensen. In 1927 waren er 2 miljard mensen. Op dit moment zijn er 7 miljard mensen. Uitgaande van een mogelijke groei tot 12 miljard mensen in 2050 (een verdubbeling elke 50 jaar), zou dit in theorie betekenen dat over 750 jaar de wereldbevolking is gegroeid tot bijna 200.000 miljard (of 200 biljoen) mensen. Verdeeld over het totale aardoppervlak (144,5 miljoen km², inclusief woestijnen, oerwouden, poolgebieden, etc.), zou dit betekenen dat elke wereldbewoner in het jaar 2750 zo’n 0,73 m² ter beschikking heeft. Dit komt neer op een bevolkingsdichtheid van zo’n 1,38 miljoen inwoners/km². Ter vergelijk, dat is meer dan 135 keer zo dichtbevolkt als New York in 2008 en meer dan 55 keer als Calcutta, één van de dichtstbevolkte steden ter wereld.

Mensen komen en gaan en brengen niet echt iets nieuws. In de beleving van de mens lijkt het misschien zo. Jij en ik worden geboren, maken misschien wat kinderen en gaan weer dood. Dat erkennen is een hele stap vooruit. Vragen en idealisme met betrekking tot verlichting, vrede, armoede en hogere vormen van leven vallen weg. Dit is het.

Is je leven echt zo interessant?

Wetenschap

Geluk

Ik ben het absolute.

Uit psychologisch onderzoek van Daniel Kahneman komt het concept van twee ‘zelfen’ voort.

1.Er is een ‘ervarend zelf’ wat in het moment is en gebaseerd is op het voelen van emoties. Het geluk van dit zelf wordt positief beïnvloed wanneer er een intieme verbinding is met (enkele) mensen.

2.Er is een ‘herinnerend zelf’ wat gebaseerd is op een geconstrueerd verhaal. Het geluk van dit zelf wordt positief beïnvloed door gestelde en behaalde doelen.

Beide ‘zelfen’ produceren een ander idee van geluk in gelijke omstandigheden. In het zoeken naar geluk worden deze twee ‘zelfen’ vaak door elkaar gehaald.

Meditatie, Wetenschap

Meditatie

zeezichtIk ben het absolute.

Een groot deel van het menselijk functioneren gebeurt vanuit primitieve delen van de hersenen; de hersenstam en het limbische systeem. De hersenstam is de zetel van de vlucht en vecht stressreactie. Het limbische systeem is verbonden aan emoties, herinneringen en hechting. Beide delen zijn op een primitieve manier bezig om te overleven. Er is een relatief nieuw deel van de hersenen wat nog volop in ontwikkeling is en wordt getraind tijdens meditatie.

Een werkdefinitie voor het ‘ego’ is; het ego reguleert de energiehuishouding van het lichaam en ontstaat in de samenwerking tussen de hersenen (de fysieke paden waarlangs de energie reist) en relaties (die zorgen voor stimulering van de hersenen). Relaties vinden plaats tussen delen in het lichaam en tussen het lichaam en de omgeving.

De regulatie gebeurt door het meten van sensaties (waarnemen) en het beïnvloeden van de energiehuishouding (handelen).  Het beïnvloeden van de energiehuishouding is alleen mogelijk wanneer er een volledige integratie is. De prefrontale cortex is verbonden met alle delen van de hersenen en daarmee met alle informatie in het lichaam en de omgeving.  Doordat de prefrontale cortex de informatie van de hersenstam en het limbische deel  verwerkt kan het deze primitievere delen reguleren.

Meditatie is in de kern het trainen van het ego en daarmee met name de prefrontale cortex. In het volgen van mensen die aan meditatie doen is te zien dat de activiteit in dit deel van de hersenen toeneemt (hersenscans). Het proces van lichamelijk gewaarzijn stimuleert negen aspecten die invloed hebben op het geestelijke welzijn;

1.De energie regulatie in het lichaam
2.Het afstemmen op anderen en daarmee het contact maken
3. Het in balans brengen van emoties
4.Bewustworden en kalmeren van angst
5.Het vergroten van de pauze tussen emotie en handelen
6.Zelfreflexie in tijd (verleden, heden en toekomst)
7.Empathie (het construeren van innerlijke beelden over de ander)
8.Moraal (aanpassen aan anderen)
9.Intuitie (gebruik van informatie uit de buik en hart centra)

Al deze aspecten zijn direct verbonden aan de gezondheid en activiteit van de prefrontale cortex. Dit zit aan de voorkant van het hoofd en is fysiek voelbaar wanneer je mediteert of andere meditatie beoefening doet. De cortex zorgt voor integratie. Integratie is verbinding tussen autonome delen. Dit geldt voor de ontelbare autonome delen in het lichaam, maar ook tussen mensen. Wanneer er geen verbinding en autonomie is bestaat er geen integratie. Alleen autonomie geeft afgescheidenheid, chaos en eenzaamheid. Alleen verbinding zonder autonomie geeft symbiotische en rigide structuren. Chaos en rigiditeit zijn de twee uitersten van ‘niet integratie’ en liggen ten grondslag aan ziektebeelden en geestelijk lijden.

Zo kun je met deze kennis van het lichaam steden en opvoeding opnieuw vormgeven. Mensen worden pas gelukkig wanneer ze autonoom kunnen zijn en in verbinding worden gebracht. Door meditatie te trainen worden aspecten van gedragsmogelijkheden vergroot die een positieve invloed hebben op integratie. Integratie van innerlijke capaciteiten en relaties zorgen voor een actief meedoen in de wereld, een betere werking van het imuunstelsel en meer inlevingsvermogen. Kortom een betere wereld.

Het is zelfs mogelijk om kinderen vanaf 4 jaar al met meditatie in aanraking te laten komen door hun lichaamsbewustzijn te vergroten. Het pesten neemt volgens onderzoeken af en het welzijn van de kinderen wordt groter.  Het bewust voelen van het lichaam vergroot integratie, brengt geestelijk geluk en uiteindelijk vrede op aarde. Tien minuten per dag is al genoeg om grote innerlijke veranderingen te bewerkstelligen.

Wetenschap, Zelfregulatie

Dan Siegel

Dan Siegel heeft verschillende wetenschappelijke disciplines bij elkaar gebracht en beschrijft een neurologisch model om tot empathie te komen. Dit is overal op toe te passen van opvoeding tot gedrag betreffende milieu problematiek.

Wetenschap

Bruce Lipton

Dit is bioloog Bruce Lipton met een presentatie over hoe je overtuigingen en perceptie je gezondheid beïnvloeden.