fbpx
Browsing Category

Zelfactualisatie

Zelfactualisatie

Zelfrealisatie is elke seconde

Kun jij de Kennendheid (DAT wat kent) in dit moment herkennen/aanvoelen? Kun jij jezelf ervaren als die Kennendheid?
 
Kennendheid kan zich identificeren met of ervaren als een persoon. De kern van de persoon bestaat uit de emotionele sfeer van opgeslagen subject-object-relatie herinneringen. De emotionele sfeer komt voort uit het contact (of niet contact) met je ouders en is de kern van het persoonlijke zelfbeeld. Deze innerlijke gevoelsbeelden worden automatisch elk moment weer neergezet in de buitenwereld en zo versterkt het elkaar.
 
Dit proces in het moment zien leidt steeds weer tot Kennendheid. De ervaring van jezelf als Kennendheid koppelt deze kern los van wat je werkelijk bent. De lading smelt uit het drama en Kennendheid wordt het centrum van je Zijn.
 
Vanuit dit perspectief is er nog steeds zoiets als een (onvrij) persoon in een wereld. Het is alleen niet zo’n probleem meer. Er is niets meer wat zich ergens mee hoeft te bemoeien. Alles gaat vanzelf.
 
En dat was altijd al zo….
Zelfactualisatie

Playfull Abundance

Afgelopen weken was ik op het OpenUP festival. Ik kom hier al dertien jaar. Het is mijn leraar en community. Op dit tien daagse festival wat alcohol en drugsvrij is met vegetarisch eten ervaar ik hoe we als mensen samenleven en kunnen samenleven. Er zijn conflicten, aanvaringen, stress, bliss, verwondering, feest, etc. Er gebeurt zo veel (groei en ontwaking) in deze tien dagen voor iedereen dat het niet is uit te leggen. Iedereen beleeft het vanuit zijn of haar eigen belevingswereld.

Jouw innerlijke leraar maakt zijn eigen lessen

De laatste jaren is er een vanuit de community een behoefte naar meer Zijn. Dat komt uit de evaluaties die we elk jaar houden. Dit werd dit jaar onder andere vertaalt in minder workshops, waardoor er minder een consumerende houding ontstaat. Het gaat niet om het rennen van de ene naar de andere workshop. Het Zijn met alles wat er is, is een enorme goede workshop met zoveel mensen bij elkaar. Er zit een grote diepte in Zijn wanneer je deze kunt zien. Zijn lijkt aan de oppervlakte saai en relaxed maar in de diepte is het ALLES ervaren wat er in jou is. En dat is veel en transformerend in zichzelf.

Zijn is alles zijn, niet alleen het makkelijke

Het thema wat aan het begin van elk jaar gekozen wordt gaat werken, omdat een deel van onze aandacht er op gericht wordt. Ik vind dat altijd een wonderlijk proces. Er wordt een thema of intentie gekozen en het krijgt langzaam vorm in al onze waarnemingen en in de manifestatie. Dit jaar was het Playfull Abundance. Vooral na het festival ervaar ik de verschillende lagen van dit thema. Hoe vrijer ik ben van mijn gehechtheid aan het genot nastreven en pijn vermijden principe (lees mijn gratis boek) hoe meer alle verlangens en behoeftes speels worden en als overvloed ervaren worden. Het kopen van een auto, het doen van spirituele beoefening of het genieten van een liefdesrelatie zijn elementen in mijn leven die speelsheid en overvloed geven zonder dat ik er van afhankelijk ben voor mijn geluk. In deze speelsheid is er vreugde en vrijheid.

In rust en stabiliteit ontstaat echte speelse overvloed

Voor mij is het geluk van Zelfrealisatie en de kennis van het Absolute vervullend in zichzelf. De ervaring van het dagelijkse leven en een spiritueel festival zoals OpenUP is Playfull Abundance. Een dans van overvloed. Bij mij maakt deze overvloed gevoelens los van dankbaarheid, oneindige mogelijkheden, avontuur en wezenlijke verbinding.

Hoeveel geld besteed jij aan je werk?

Ik ben en blijf in verwondering van dit mooie en verwarrende festival waar alles mag zijn en gedragen wordt door iedereen die er is. Dit feest, deze viering van het leven is mogelijk omdat we dit als community betalen. Wat mensen misschien vergeten of niet weten is dat het festival ongeveer honderdveertigduizend euro per jaar kost en er wordt slechts een handvol mensen een beetje betaald. Er zitten dus niet eens arbeidskosten in. Sterker nog, elke cocreator die minimaal zes uur per dag werkt betaalt om er te zijn. Is dat niet Playfull Abundance?

Lijden, Ontspannen, Zelfactualisatie

Uiteindelijk sta je er alleen voor

Ik hoop dat ik je met mijn/het werk kan laten begrijpen en ervaren dat jij essentie/bewustzijn bent. Dat de eenvoudige aanwezigheid bij de persoonlijkheid alle afweer laat smelten en er een authenticiteit vrijkomt die (h)eerlijk is. Ik blijf zoeken naar vormen en integratie die in deze tijd passen. A.H.Almaas, Eugene Gendlin en Nissargadatta zijn mijn basiskaders. De jongens van circling europe vind ik op dit moment ook geniaal.

In het/mijn werk leg ik onder andere uit dat essentie en verlichting begraven wordt door een misvatting. De misvatting is dat mijn/jouw gevoel van compleetheid als kind afhing van de moeder. Doordat de moeder altijd faalt om mijn/jouw essentie te spiegelen en om onmiddellijk al mijn/jouw behoeftes te bevredigen ontstaat er een idee van afgescheidenheid en daarmee een gemis en leegte. De gevoelens van gemis en leegte zou je kunnen zien als gaten.

Deze gaten zijn pijnlijk en worden begraven onder psychische structuren die als doel hebben deze pijn niet te voelen. Dit niet voelen bestaat onder andere uit het onderdrukken van affectie, verlangens en fantasieën. Dit niet voelen brengt je nog verder weg van de essentie en verlichting die onder die gaten altijd aanwezig blijft.

Wanneer je weet hoe je bent verdwaald, kun je de weg ook weer terugvinden. Via het niet meer onderdrukken (AuthenticiteitCirkel), het weer gaan voelen van het gemis en de leegte (LichaamFocussen) kom je weer terecht in de compleetheid van jezelf. Het (non duale) geluk zonder de ander.

Wanneer ik mijzelf niet als essentie of (non duaal) gewaarzijn ervaar is er lege leegte. Nog voordat ik die volledig voel start er een ontwijkingsstructuur met onmatigheid als kern; meer horloges, meer jassen, grotere auto’s en/of meer vrouwen. Dit speelt elke dag, elke seconde. Het steeds weer terugkeren naar de soberheid is meestal mijn grootste geluk. De enkelvoud van Kennendheid is gevuld met levendigheid en volle leegte. Het is verlangenloos en angstloos. Toch is er steeds weer de verlating van deze hemel. De beleving wordt er vroeg of laat een van gemis en leegte.

Een verfijning in de onmatigheidstructuur is de levendigheid en overvloed die er ook in zit. Er zit een volledig leven in de wereld in. In het onderdrukken van de onmatigheid zit ook weer een valkuil. Ik moet dan wel eens denken aan Osho die wilde laten zien dat alles samen kan. De uitbundige Zorba (mooie gebouwen, kleding, horloges, sexualiteit, rolls royces) en de sobere Boeddha (stilte, meditatie).

Het is een balans en wisseling van de aandacht. Het wereldse leven als middel of test om steeds weer tot het besef van Kennendheid te komen. Beiden zijn aanwezig en er is geen voor of afkeur.

In het vergeten wat ik ben kan er een voortdurende verwarring zijn. Voor mij is het een steeds weer herontdekken van mezelf in alle aspecten van het leven. Ik weet niet hoe het moet en hoe het hoort. Ik kan alleen mezelf als mens uitvinden, zoals ik hoor te zijn in het moment. En dat is niet consistent. Er is in onze samenleving een voorkeur voor consistentie. Dat geeft veiligheid, dat wordt gewaardeerd. Wanneer ik naar mezelf kijk zie ik echter dat ik niet consistent ben. Ik wissel voortdurend van perspectief. Dat is wat mij betreft authentieke verlichting. Daar sta ik helemaal alleen.

Het enige wat consistent is, is de Kennendheid van mijzelf.

De psychologische dood is in het volledig gewaarzijn. Door de afweer en vermijding heen het ervaren van de onuitstaanbare lege leegte. Dat is iets waar de persoonlijkheid enorm angstig voor is. De persoonlijkheid kent alleen de fysieke dood als concept. Daar waar er geen gewaarzijn meer is. Voor beide soorten dood is het bang. Door het leren ervaren van gemis, leegte en angst ontspant het lichaam en daarmee persoonlijkheid. De persoonlijkheid is eigenlijk verkrampt gewaarzijn, wat zich uit in spierspanning. De weg terug naar essentie en verlichting verloopt geleidelijk en is voor zo ver ik kan zien eindeloos. Er zijn zoveel gaten en bedekkingen. Het werk blijven doen zonder hechting aan een resultaat is de enige weg. Dit zou je lijden kunnen noemen. Het omgaan met dit lijden is dan ook een belangrijk onderdeel van het werk. Zijn met wat er is.

De enige weg is het steeds maar weer (in elke seconde) uitbreiden van het innerlijke gewaarzijn, totdat alles (in het moment) doorzien en gezien wordt. Dan is er voortdurende Kennendheid. Hier verdwijnt en verschijnt steeds maar weer het gemis, de leegte en de angst. Lijden en verlichting zijn onmiddellijk en in elk moment. Dat zien en ervaren is bevrijding.

Oefeningen, Zelfactualisatie

Bewuste participatie met bewustzijn

Ik, is het mysterie

Er is zoiets als jezelf ervaren als bewustzijn wat passief kan aanvoelen. Er is ook zoiets als jezelf ervaren als participerend in bewustzijn. Het heeft een actieve, levendige kwaliteit. Een energetisch naar voren komen. Daar waar het lichaam, denken en voelen volledig meedoen in het leven. Het heeft iets mannelijks.

De AuthenticiteitsCirkels gaan over de bewustwording van al die laagjes en vormen van energie/intelligentie.

Meer en meer ontspannen in wat je bent op alle niveaus. Van non-duale extase tot pijnlijk persoonlijk contact. Alle structuren die de oorspronkelijkheid in de weg zitten verdwijnen door ze te zien en te ervaren. Het is een stoppen met elk gevecht. Een overgave aan wat er is. Een onthechting van voorkeuren en resultaten. Steeds verder ontspannen in de stroom van het leven.

Onderstaand filmpje geeft een idee hoe je kunt spelen met energie. Hij komt in eerste instantie/indruk wat Amerikaans en/of alwetend over. Zoals ik het zie spreekt hij op dat moment vanuit essenties kracht en helderheid.

 

Focussen, Zelfactualisatie

Verlangen vanuit compleetheid

Vanuit non-duale essentie is verlangen mogelijk

Mensen die het Focussen bij mij hebben geleerd weten hoe je vanuit lijden en verkramping in non-duale essentie kan komen. In deze essentie is er eenheid en compleetheid. Er is geen probleem en geen te kort. Wat hier (stap 8) opgeroepen kan worden zijn visioenen en verlangens die voortkomen uit de manifestatie kracht van het leven. Het is alsof God of Waarheid door jouw lichaam, denken en voelen een vorm zoekt. Meestal is het een verlangen naar collectieve samenwerking of liefde. Dit is een eindeloze beweging.

Er zijn dus verlangens die voortkomen uit compleetheid. Dit zou je de zielsbeweging kunnen noemen. De ziel zie ik simpelweg als jouw persoonlijke bewustzijn. Dat wat jij te zien krijgt.

Een andere praktische vorm die werkt is de koppeling van het Focussen aan de methode Circling. Hierbij bouwen we eerst het zuivere contact op en daarna openen we het gebied van verlangens. De energie van verlangen wordt sterk in contact ervaren. In volledig zuiver contact met anderen ontstaat ook compleetheid en non dualiteit.  Het delen van de verlangens met anderen opent het wereldse actie potentieel. Samen doordringen in liefde is niet alleen verblijven in non dualiteit, maar is ook samen actie ondernemen.

Voor mij komen alle activiteiten rondom Focussen voort uit deze zielsbeweging. Het beweegt zich natuurlijk zonder een gevoel van te kort of inadequatie. Ik ervaar meesterschap en eenvoud in het overbrengen van deze boodschap. De intelligentie van het lichaam is niet meer dan de natuurlijke staat waarin wij allemaal verkeren. Alle methodes gaan uiteindelijk over het ontspannen in wat je bent en zijn in zekere zin imitaties van de natuurlijke staat totdat er geen methode meer nodig is.

Karma Yoga, niet gecategoriseerd, Zelfactualisatie

Verlangenloosheid

Verlangenloosheid is vol verlangens

In de non duale staat is er geen enkel verlangen. Dat is helder. In de dagelijkse gang van zaken zijn er allerlei verlangens. Dat is het echte leven. Voor mij is verlangenloosheid in het dagelijkse leven een genieten van eenvoud. Er zijn afwisselend periodes met sterke verlangens en periodes van kabbelende verlangens. Het nastreven, bevredigen en omgaan met het niet bevredigd krijgen van verlangens valt bij mij onder het concept van de verlangenloze staat. Er is tijdens het leven van alledag een achtergrond gevoel van niets nodig hebben in combinatie met essenties zoals zachte kracht, bescheidenheid, tevredenheid, waarde, nieuwsgierigheid, sereniteit, etc. Er zijn lichamelijke sensaties en daar komen gedachten, verlangens en handelingen uit voort en er is die Kennendheid van wat ik ben.

Er is niets mis met een leven leiden met plezierige activiteiten en mooie spullen. De hoofdzaak is dat je weet wat je bent. Verliefdheid op jezelf als Bewustzijn. Dat is het ultieme geluk. Dat gaat voorbij verlangens, succes en spullen. Een leven in de wereld en niet van de wereld.

Verlangens nastreven en je niet hechten aan het resultaat is een manier om tot onthechting en verlangenloosheid te komen. Dit is de subtiele overgang van het non duale en het duale. Ze zijn er tegelijkertijd. Dit zou je ook karma yoga kunnen noemen.

Het leven is echt!