fbpx
Browsing Category

niet gecategoriseerd

niet gecategoriseerd

Zeven spel-regels

Zeven Leefregels.
Spiritualiteit en wetenschap zijn manieren om betekenis te vinden in een wereld waar in feite geen houvast, betekenis of regels zijn. In het zoeken naar houvast, betekenis en regels is het noodzakelijk om een persoonlijk verhaal te ontwikkelen. Dit verhaal wordt gekenmerkt door een hiërarchie van normen, waarden en behoeftes. Deze hiërarchie komt voort uit jouw biologische, culturele en individuele geschiedenis. Het verhaal is altijd een vereenvoudiging van de werkelijkheid.

Houvast, betekenis en regels formuleren is een natuurlijk overlevingsmechanisme wat in het lichaam besloten ligt. Het eerste wat je bijvoorbeeld waarneemt in een willekeurige situatie is de betekenis van de situatie.

Een pen is geen losstaand object. Je kunt ermee schrijven, je kunt het vastpakken, het heeft misschien een bepaalde waarde of kan een behoefte van schrijven vervullen. Zo heeft alles wat je ziet een betekenis.

Hoe beweeg ik vandaag naar meer waarheid, goedheid en schoonheid? Wie of wat ben ik?

Evolutie, cultuur en persoonlijke groei worden gestuurd door een intelligente kracht. Deze kracht is moeilijk te doorgronden. Er is iets wat jou voortbeweegt. Wat je kan doen is jouw manier van betekenis geven aan de wereld omschrijven. Wanneer we dat allemaal doen ontstaat er een spel van betekenissen.

Vroeger was het de taak van cultuur, religie, politiek en opvoeding om houvast en betekenis te geven. Nu komt die taak meer en meer bij het individu te liggen.

Een spel heeft een aantal aannames waarin je beweegt en leert. Ik heb mijn verhaal in zeven spel-regels beschreven. Elke regel geeft betekenis aan mijn leven en daarmee aan mijn handelen in de wereld. Ik heb ze ook in een hiërarchie gezet. De belangrijkste voor aan. De spel-regels komen terug in de twee werkvormen die ik heb samengesteld. Misschien helpen mijn regels en werkvormen jou om je eigen verhaal te schrijven.

Zingeving en leefregels komen voort uit het balanceren op de grens van het bekende en het onbekende

Spel-regel 1. Ontwaking is prioriteit.
Iedereen verlangt naar heelheid en geluk. Dit verlangen is in de kern het verlangen om te ontwaken. Wanneer je jezelf als Kennendheid  ervaart is er geen tijd, lijden, betekenis, probleem of regel. Er is alleen maar het Goede. Bijeffecten zijn ervaringen van ruimte, sereniteit en puur geluk. Ontwaking is een innerlijke perceptie. Vanuit deze non duale perceptie kan het het duale belichaamde leven van de persoon steeds weer opgebouwd en gedragen worden. Door ontwaking als prioriteit te nemen en te houden krijgt je leven een enkelvoudige richting en betekenis.

Dat wat jij bent is een voortdurende belichaamde interactie van de binnenwereld en de buitenwereld

Tijdens Focussen naar Essentie ervaar je hoe bewustzijnsstaten zich met elkaar verhouden en hoe je daar doorheen loopt. Door steeds naar een non duale essentie terug te keren ontstaat er een twijfelloze en stabiele ontwaking. Je hoeft alleen de 10 stappen van het proces te kennen en te oefenen.

Spel-regel 2. Draag en transformeer je lijden.Leven is lijden. Een mens heeft altijd ergens in zijn  leven te maken met lijden. Het aanvaarden van kwetsbaarheid en het goed omgaan met lijden is een grote factor in de beleving van een zinvol bestaan. Door je eigen kwetsbaarheid te voelen onstaat het besef van goed en kwaad. Wanneer je een slachtoffer wordt van je lijden is de kans groot dat er een afkeer naar het leven en anderen ontstaat. Dit kan een gevaarlijke bron van destructief gedrag worden. Door je lijden te leren dragen en transformeren kun je jouw actie steeds weer op het goede richten.

Het voelen van intense lichamelijke sensaties is de sleutel naar geluk

Lijden komt over het algemeen voort uit (langdurig) onvervulde verlangens. Het gaat meestal om het niet hebben van een (goede) woning, geld, gezondheid of langdurige zorgzame relaties. Deze onvervulde verlangens gaan samen met gevoelens van onmacht, frustratie, hulpeloosheid, eenzaamheid, afhankelijkheid, geen grip hebben, etc. Deze gevoelens vertalen zich in specifieke lichamelijke sensaties zoals; verkramping van spieren, onprettige vormen van leegte, gejaagdheid, pijn in de borst, zeurende ondefinieerbare pijn, steken in de buik, etc. Wanneer je deze sensaties leert dragen ontstaat er een gevoel van veiligheid, vertrouwen en oorspronkelijkheid. 

Transformeren van lijden is eenvoudig, het wordt je alleen niet geleerd

Een reactie in lijden is overmatig piekeren. Het denken wil het lijden oplossen. Denken is meestal een gesloten systeem gebaseerd op zichzelf herhalende concepten. Het denken verandert meestal niets wezenlijks. Wat beter werkt is het lijden tien minuten voelen. In het voelen en niet denken ontspant het lichaam en stopt het lijden. Er zal altijd weerstand zijn om pijn bewust te gaan voelen, omdat het lichaam in eerste instantie pijn wil vermijden. Je zult een heldere beslissing moeten nemen om het lijden te gaan voelen.

Verlichting en zingeving komen voort uit het volledig ervaren van lijden

Met de vaardigheid Focussen naar Essentie leer je hoe je op een constructieve manier kunt omgaan met lijden en hoe je lijden innerlijke transformeert naar geluk en heelheid. Dit duurt gemiddeld twintig minuten. Door pijn een paar minuten toe te laten en te verdragen ontstaat innerlijke bevrijding. Het is een praktische vorm van meditatie en stressmanagement.

Vanuit pijn ontstaat de droom, vanuit de droom ontstaat de visie, vanuit de visie ontstaat de kracht, vanuit de kracht ontstaat de verandering. Dat is de wereld van het lichaam.

Een laag dieper dan opgeven is niet vechten met de ervaring van opgeven en doorgaan

Mijn ervaring is dat oordeelloos luisteren een goed begin is van het dragen en transformeren van lijden.  Wanneer ik luister komt de ander bij zichzelf. De kracht en oplossingen liggen in de persoon en de situatie besloten.

De hulpvraag van iemand die lijdt is in eerste instantie;

“Telt het voor jou, dat ik, steeds maar weer, in dat zelfde cirkeltje ronddraai?”

Deze hulpvraag speelt elke dag voor iemand die lijdt. Gesprekken met iemand die lijdt gaan meestal over het leedfeit. Het leedfeit is dat wat het lijden veroorzaakt (de ziekte, het ongeval, de situatie). Daar ligt niet echt de behoefte van iemand die lijdt. De behoefte ligt in het gehoord en gezien worden in het lijden. Een gesprek over hoe iemand met het lijden omgaat en wat hij of zij voelt in dit moment wordt als ondersteunend ervaren, omdat het een gevoel van steun en samenzijn geeft. Dat zijn spannende gesprekken, omdat er geen directe oplossing is en je zelf de onmacht en frustratie gaat voelen die iemand in lijden ervaart.

Ben jij er op dit moment voor mij? Ben ik NU aanwezig bij wat er in die ander speelt? Kan ik meevoelen zonder er in verstrikt te raken?

Dit luisteren en meevoelen kan heel subtiel zijn. Wanneer mijn dochter enthousiast met haar net gemaakte tekening naar me toekomt en ik reageer met minder enthousiasme dan voelt dan voelt zij zich al niet gezien/gehoord. 

Luisteren is levensreddend. Een mensenleven redden is de mensheid redden.

Tijdens Focussen naar Essentie leer je hoe je naar iemand kan luisteren en zo lijden kan dragen en transformeren. Het is wat mij betreft de beste manier om iemand te helpen.

Spel-regel 3. Neem verantwoordelijkheid en help de community.
Leven is een complexe en moeilijke taak. De mens is moedig en sterk. Door vrijwillig de maximale verantwoordelijkheid te nemen voor het verminderen van het lijden in jezelf en de wereld ontstaat er betekenis en zingeving. Verantwoordelijkheid nemen en zingeving zijn onderdelen van ons biologisch overlevingsmechanisme. Streven naar geluk en compassie werkt niet. Het ontdekken van de schaduwkant en je kracht daar ligt de werkelijke bevrijding en Zelfrealsiatie.

Een archetypisch beeld in ons is de reis van de held. Deze reis is in elke film terug te vinden; er is een situatie die niet klopt en een hoofdpersoon die er iets aan wil doen, er volgen enorme tegenslagen, hij of zij weerstaat het lijden die voortkomen uit het nemen van verantwoordelijkheid, krabbelt op, verslaat het slechte, transformeert en keert terug naar het dagelijkse leven. En iedereen kent deze reis, omdat het leven is.

Iedereen heeft een enorm potentieel aan krachten en dat wordt zichtbaar in het nemen van verantwoordelijkheid en het tonen van moed.

Wat is er in je omgeving wat schreeuwt om zorg? Neem de verantwoordelijk op je en ga ermee aan de slag.

In de oosterse religies die een groot onderdeel zijn van de westerse new age beweging wordt verlangenloosheid als deugd gezien. De redenatie is dat wat je ook verkrijgt en doet in de wereld, het een zero sum game is. Je verliest wat en je wint wat. Doelen stellen leidt naar lijden. Vervolgens wordt dan de suggestie gedaan om alles te laten zijn zoals het is. Dat de wereld zichzelf uitspeelt. Deze denkwijze elimineert de kracht van de persoonlijkheid en daarmee verantwoordelijkheid en initiatief. We zijn ook gebouwd om te overleven en problemen op te lossen. 

In de Authenticiteitcirkel heb je de mogelijkheid om je persoonlijke verhaal in te brengen en te observeren hoe dat zich uitspeelt. Er komt vanzelf een impuls om iets te doen in de groep en in de wereld. We zijn zingevende wezens.

Spel-regel 4. Toon leiderschap en spreek je uit.
Leiderschap gaat voor mij vooral over het gesproken woord. Woorden zijn krachtig en zetten aan tot actie en reflectie. Wanneer je jouw hoogste waarheid naar buiten brengt ben je aanwezig en ontstaat er een dialoog. De dialoog is een instrument om je aan nieuwe situaties aan te passen en te groeien. Wanneer iedereen zijn of haar kennis inbrengt ontstaat er een integrale wijsheid die ons allemaal verder brengt. In leiderschap zit ook de energie om waarde toe te voegen aan de maatschappij door een bepaald probleem op te lossen. Wat stoort jou en wat kun jij daar aan doen? Mijn ervaring is dat wanneer ik leiderschap toon en me uitspreek er meer vreugde ontstaat in de dingen die ik doe. De vijf pijlers van de Authenticiteitcirkel helpen om de dialoog aan te gaan.

Actie vloeit voort uit het normen en waarden systeem wat je hebt. De waarde die de meeste energie achter zich heeft heeft bepaald de richting.

Hoe je dit op een authentieke en effectieve manier doet leer je in de Authenticiteitcirkel. Iedereen heeft een andere manier van zijn of haar leiderschap tonen.

Wanneer je jezelf niet uit, omdat je op een uitnodiging wacht voel je jezelf meestal niet gehoord en/of begrepen. Sta energetisch op en vertel je mening. Het doet er toe.

Spel-regel 5. Ontwikkel langdurige zorgzame relaties in het moment.
Mij is opgevallen dat ieder persoon (verlicht of niet verlicht) de behoefte heeft aan langdurige zorgzame relaties. Wanneer je dit erkent snap je veel gedrag en lijden van mensen. Een paradox is dat een  langdurige zorgzame relatie ontstaat in het NU. Wanneer iemand er NU voor mij is geeft mij dat een gevoel van een langdurige zorgzame relatie en wanneer die momenten zich herhalen ontstaat er vetrouwen en binding.

Iedereen heeft behoefte aan een langdurige zorgzame relatie in het NU

Een goede liefdesrelatie heeft gemiddeld honderd zorgzame momenten op een dag. Dit begint bij het goedemorgen zeggen als je elkaar die dag voor het eerst ziet en gaat door in een kopje thee inschenken, de deur open houden, bewust afscheid nemen, tijd nemen om te luisteren, je vieze sokken opruimen, etc. Allemaal kleine dingen die uiteindelijk een gevoel van een langdurige zorgzame relatie geven. Dit werkt ook zo in andere relaties zoals vriendschap en op het werk.

Wanneer je denkt iemand niet nodig te hebben stopt de relatie. Een relatie is voorwaardelijk en daar is niets mis mee.

In AuthenticiteitCirkel oefen je met vijf eenvoudige pijlers hoe je langdurige zorgzame relaties in het moment creëert. De pijlers zijn een checklist die je kunt aflopen wanneer je het gevoel hebt dat er een relatie niet lekker loopt. Dan mist er namelijk een pijler.

Spel-regel 6. Vertrouw op wat er is en combineer disciplines.
Niemand weet precies hoe bewustzijnsstaten en groeifases zichzelf ontwikkelen. Iedereen kan wel ervaren dat er zoiets is als een natuurlijke intelligentie. Ik volg voornamelijk mijn gevoel in het lichaam en daaruit is vertrouwen ontstaan. Mijn nieuwsgierigheid en impuls om de waarheid te achterhalen heeft me naar allerlei disciplines van onderzoek gebracht. Voor mij pakt dat goed uit in die zin dat ik een vervullend leven ervaar. Ik moedig anderen aan om verschillende disciplines te ervaren, zodat er van verschillende kanten input komt.

Wanneer ik naar mijn eigen ontwikkeling kijk heb ik van alles gecombineerd; satsang, mentale studie, veel lichaamswerk, gebruik van medicinale planten, dans, zweethutten, focussen, circling, met teams iets neerzetten in de wereld, opvoeden van kinderen, nature quest, relatiewerk, psychoanalyse, enneagram, etc. Ik heb daarin altijd mijn gevoel gevolgd. Hoewel ik niet kan aantonen welke discipline wat heeft veroorzaakt heb ik een sterk vermoeden dat deze manier van onderzoeken goed heeft gewerkt voor mij.

Ik bied naast de twee vaste werkvormen ook andere vormen aan in samenwerking met anderen.

Spel-regel 7. Geniet van eenvoud en onmatigheid.
Het leven is een ervaring en dat kan uiteen lopen van lijden naar extase. Humor en jezelf niet te serieus nemen zijn belangrijke elementen in het leven. We hebben de basisvoorzieningen structureel op orde in Nederland. Er is altijd warmte, huisvesting en stromend water. Dat is wat mij betreft een historisch wonder. Kun je daarvan genieten? Ik geniet van een wandeling rond de Sloterplas waar ik woon of het ontdekken van nieuwe muziek op spotify. Dat soort simpele dingen. Ik kan ook intens genieten van dure kleding kopen, een Jaguar rijden en over de top dingen doen.

Lijden is een signaal van het lichaam wat aangeeft dat er iets in je leven moet veranderen. Volg de impuls van je lichaam.

Tijdens Focussen naar Essentie trainen we het voelen van het lichaam. Welzijn zit in actie en in non actie. Zo brengt het verblijven in non duale essentie een genieten van eenvoud. Dit is een sereen en tevreden gevoel. Er is daar niets nodig. Er kan ook een impuls tot actie zijn. Dit bouwt zich op als spanning in het centrum van je lichaam. Dit zou je een verlangen kunnen noemen. Deze spanning wordt ontladen wanneer het object van verlangen wordt verkregen of genomen. Beide vormen van genot zijn tijdelijk. Dat neemt niet weg dat je er intens van kunt genieten.

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.

niet gecategoriseerd

Jij bent licht

Ik sluit mijn ogen en ik ervaar leegte, ik open mijn ogen en vraag me af wat ik voor jou doen?

Ik besef me dat ik licht ben, ik ben niets. Wat overblijft is dienstbaarheid en overgave, omdat ik alles ben.

Dit zijn geen abstracte uitspraken. Ik werk met dak en thuisloze mensen zolang als ik me kan herinneren. In mijn jeugd woonde ik bij mijn oma en vingen we mensen op. Door het jaar heen mensen die uit huis werden geplaatst, in de zomer kinderen uit Amsterdam die nooit op vakantie gingen. Ik woonde in Heelsum in de bossen. In Amsterdam werk ik al meer dan twintig jaar met mensen die geen thuis hebben. Naast mijn werk geef ik cursussen die wijzen naar wat je bent. Het licht wat overal in en door schijnt. Ik heb niet altijd zin en het voed me. Ik ga door zolang er mensen komen. En de stroom lijkt eindeloos.

Ik zoek god en ik kom uit bij mezelf, ik zoek mezelf en ik kom uit bij god

Ik ben geen heilige, het is een manier van ervaren. Ook jij hebt een leven in dienstbaarheid en overgave. Kijk er eens met deze blik naar. Dat alles wat je doet niet voor jezelf is, maar voor het geheel. Dat is onthecht werken. Wanneer je dat niet direct ervaart, doe dan een tijdje alsof; make it untill you make it. Maak van je leven een spirituele beoefening.

Onthecht werken is anders dan ongeïnteresseerd werken

niet gecategoriseerd

Focussen is meer dan erbij zijn

Het effectieve van het focussen zit in het volgen van de stappen.

Wanneer ik een (onprettige) sensatie voel en ik blijf erbij kan het uren en weken blijven zitten. Door een handvat erbij te zoeken en focusvragen te stellen aan de sensatie ontstaat er een omzetting van het gevoel naar essentie. Dit gaat gepaard met inzichten, ruimte en opluchting.

Het lichaam weet de weg naar zijn oorspronkelijke vrije staat

Het valt me steeds weer op dat een onprettige stemming of een verwarde staat met de focusstappen in enkele minuten is doorzien en in non duale essentie eindigt. Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar het is nu eenmaal zo.

Satsang via het lichaam is zoveel efficiënter dan het praten over of het zitten bij een leraar. Denken en praten hebben het gevaar dat het een gesloten systeem blijft en rondjes draait. Het lichaam weet veel preciezer hoe het werkt. Wanneer je het lichaam als uitgangspunt neemt in plaats van het denken verloopt alles veel soepeler.

 

niet gecategoriseerd

De weg terug

Ik ben

Wanneer je jezelf realiseert als kennendheid kun je waarnemen dat je voortdurend versmelt als een gedachte, een sensatie, een betekenis. Dit is de perceptie van waaruit je persoonlijke leven elk moment wordt opgebouwd. Jouw leven is steeds een enkele gedachte. Zelfrealisatie is niets anders dan steeds weer de weg terug gaan via de versmelting met een gedachte, via ik ben naar kennendheid. Dit gebeurt elke seconde.

Ik ken geen betere weg terug dan mijn variatie op het Focussen. Wanneer je het riedeltje kent en beheerst is er voortdurende helderheid en twijfelloosheid. Als kennendheid zijn er geen vragen meer.

Het idee Focussen loopt op mij vooruit. Ik kan het alleen volgen, er woorden en actie aan geven. Het kan niet anders dan dat het op den duur in de samenleving integreert, omdat het de meest directe en werkzame vorm is die ik op dit moment ken. Het is werkzaam, omdat het elke betekenis in elk moment de weg terug weet te vinden.

Het enige wat je nodig hebt is het verlangen jezelf te willen realiseren als kennendheid.

Kennendheid is vrij van concepten, gevoelens en betekenis. Het is vrij van zingeving, geslacht en doelen. Het is levendigheid in de puurste vorm.

Focussen, niet gecategoriseerd, Psychoanalyse

Filosofie, Focussen en Realiteit

Eugene Gendlin is van oorsprong filosoof en de grondlegger van het Focussen. Hier is een filmpje waar hij zijn visie uitlegt over hoe hij realiteit ziet. De realiteit is nooit te conceptualiseren. Het is een directe (lijflijke) ervaring. Hij komt met zijn inzichten in hetzelfde onderzoek uit zoals in de Advaita Vedanta gebeurt. Wat is dat IK eigenlijk? Ik vind het verfrissend om het in deze context te horen. Hij verwijst naar het IK in het lichaam wat geen eigenschappen heeft.

niet gecategoriseerd

Vrij zijn

Een verlangen is mensen bevrijden

Ik heb al enige tijd dat het schrijven voldoende is, terwijl het gewoon doorgaat. Ik kan elke dag, de hele dag schrijven over wat ik ben. Ik ben verliefd op mezelf. Dit klinkt misschien narcistisch, maar wanneer je hier dieper naar kijkt is er alleen jezelf.

Ik heb een praktische en toegankelijke vorm gevonden om de niet-kennis van mijzelf of Zelfrealisatie over te brengen (Focussen). Het enige wat rest is meer mensen te ontmoeten en in het onmiddellijke contact de vrijheid die we zijn naar boven te halen. Er is een diep verlangen om in samenzijn door te dringen in de liefde. Liefde is alles, de lichte en de donkere kant.

Ik volg mijn hart net zoals het ging in mijn zoektocht naar Zelfrealisatie. Er is een weten dat het goed is, eindeloos geduld, niet wetend, onderzoekend, serieus en spelend. Ik weet dat ik niets kan of hoef te versnellen, dat alles zich in een eigen ritme ontvouwt en dat een diep verlangen een aankondiging is van wat komen gaat. Er is ook een gevoel van urgentie, niet willen wachten, doorpakken. Ik herken al deze sensaties en gedachtes als een stuwende niet persoonlijke drive. Iets wat mij overkomt. Vol paradoxen en vloeiende lijnen. Er is overgave aan Dat wat ik ben: leven, bestemming, stilte.

Waarheid is soms twijfelloos en meestal paradoxaal. Ik leef dan ook de meeste tijd in een heldere soort verwarring.

Het is heerlijk om te genieten van mijn vriendin, mijn kinderen, mijn auto, mijn huis en allerlei andere patronen. Ik geniet van de contacten en uitdagingen op mijn werk en organisatie van Open UP. Ik word blij van mijn wens om op termijn in Spanje te gaan wonen. Of het nu gebeurt of niet. Ik hou van mijn afschuw, agressie en ontevredenheid. Ik weet niet waar die hele boel vandaan komt. Het is allemaal echt. Dat wat ik ben en Dat wat verschijnt als mijn leven.

Wezenlijk, iets en hallo zijn woorden die ik steeds vaker gebruik. Dat vage woordgebruik is heel helder. Alles ontvouwt zich zonder twijfel, terwijl het ongrijpbaar is. Dat heeft een bepaalde woordenschat nodig.

Het is heerlijk om mezelf te zijn, wat dan ook is.

Karma Yoga, niet gecategoriseerd, Zelfactualisatie

Verlangenloosheid

Verlangenloosheid is vol verlangens

In de non duale staat is er geen enkel verlangen. Dat is helder. In de dagelijkse gang van zaken zijn er allerlei verlangens. Dat is het echte leven. Voor mij is verlangenloosheid in het dagelijkse leven een genieten van eenvoud. Er zijn afwisselend periodes met sterke verlangens en periodes van kabbelende verlangens. Het nastreven, bevredigen en omgaan met het niet bevredigd krijgen van verlangens valt bij mij onder het concept van de verlangenloze staat. Er is tijdens het leven van alledag een achtergrond gevoel van niets nodig hebben in combinatie met essenties zoals zachte kracht, bescheidenheid, tevredenheid, waarde, nieuwsgierigheid, sereniteit, etc. Er zijn lichamelijke sensaties en daar komen gedachten, verlangens en handelingen uit voort en er is die Kennendheid van wat ik ben.

Er is niets mis met een leven leiden met plezierige activiteiten en mooie spullen. De hoofdzaak is dat je weet wat je bent. Verliefdheid op jezelf als Bewustzijn. Dat is het ultieme geluk. Dat gaat voorbij verlangens, succes en spullen. Een leven in de wereld en niet van de wereld.

Verlangens nastreven en je niet hechten aan het resultaat is een manier om tot onthechting en verlangenloosheid te komen. Dit is de subtiele overgang van het non duale en het duale. Ze zijn er tegelijkertijd. Dit zou je ook karma yoga kunnen noemen.

Het leven is echt!

niet gecategoriseerd

Community building

Iedereen is op zoek naar langdurige samenwerkende relaties

Mijn verlangen is om samen langdurig iets op te bouwen. Dit komt voort uit de kern van de ego dynamiek wat wil overleven. Wanneer iedereen dit natuurlijke verlangen zou voelen en er naar zou handelen ontstaan er andere samenlevingsstructuren. Er zijn wel meningsverschillen en conflicten, maar er is geen destructieve afwijzing. In het groot betekent dit het einde van oorlogen en extreem geweld.

De voortdurende onderliggende vraag in contact is volgens mij; hoe kan ik me aanpassen en mezelf blijven?  Wat is mijn verlangen, wat is jou verlangen en hoe organiseren we dat samen? Deze dynamiek speelt in intieme relaties, op het werk, families, ouder kind relatie, landen, milieuproblematiek, etc.

Wat maakt het dat we dit essentiële natuurlijke verlangen steeds vergeten? Hebben we bijvoorbeeld de mogelijkheid om te ervaren wat het effect van ons handelen in dit moment is op twee generaties verder?

niet gecategoriseerd

Leren focussen en leven als familie (zaterdag 18 maart)

Een groep draagt meer dan je kunt bevatten

Tijd: 10.00 – 16.00
Adres: Dirk Wittehof 15 in Amsterdam
Prijs: 50 euro (kinderen gratis)
Lunch: iets meenemen en delen met elkaar

Jasper Merle en Ferry Maidman geven een bijeenkomst in Amsterdam. Er ontstaan in deze tijd nieuwe sociale structuren. Het gaat over het ervaren van innerlijke zingeving, subtiel contact maken, zelfrealisatie en elkaar ervaren als familie. We willen inspireren om samen te zijn in liefde, onderzoek en vriendschap. Vanuit vriendschap ontstaan mooie dingen.

Deze dag kun je ook gebruiken om in de werkelijke stilte tot je dagelijkse essentie te komen. Wat is belangrijk voor jou, wat leeft er in jou, wat wil er naar buiten komen?

Kinderen zijn meer dan welkom. Ze kunnen meedoen en spelen. Het is belangrijk dat kinderen zien en ervaren hoe we in contact en liefde samen kunnen zijn. Simpel en eenvoudig. De bijeenkomsten zijn bij mij thuis. Kinderen kunnen boven en veilig buitenspelen in het hofje of het park.

Zie voor referenties Jasper

De dag bestaat uit;
1.Leren Focussen. Ferry is focustrainer en kan in een anderhalf uur een paar basisprincipes aanleren die praktisch zijn in het dagelijkse leven en een verdieping geven aan je zelfonderzoek.

2.Oefeningen met contact maken (sharing en circling). Andere manieren van contact maken waar je blij van wordt.

3.Leren je inspiratie om te zetten in vorm, Jasper leert je hoe hij het moment omzet in muziek, voor jou is het misschien tekenen of schrijven.

Opgeven.

Uw naam

Uw email

Onderwerp

Uw bericht

Voer de volgende code in: captcha

niet gecategoriseerd

Leven is een zelfzoekende balans

Zelfrealisatie gaat gepaard met een volledige uitdrukking

De veranderlijke geest, de wereld en het universum bewegen voortdurend in een oneindige cirkel van balans zoeken. Dit is het makkelijkst te ervaren in het lichaam. Honger stopt na eten, verlangen stopt na bevrediging, ziekte verdwijnt meestal vanzelf, een sombere stemming draait vroeg of laat om. Wanneer er langdurig geen balans ontstaat is er iets mis. Een vastzittend trauma, een belemmerend concept, een fysiek mankement, etc.

Wanneer de oorspronkelijke geest doordringt in de geest der veranderingen is de balanszoekende beweging natuurlijk en efficiënt. De innerlijke helende intelligentie van het lichaam, de wereld en het universum is briljant. Het beste wat je kunt doen is uit de weg stappen door jezelf te realiseren als bewustzijn. Andere woorden zijn de oorspronkelijke geest of kennendheid.

Uitdrukken is een natuurlijke kracht.
Een onderdeel van balans is dat je jezelf uitdrukt als persoon. Dat lijkt een paradox, in de wereld van Zelfrealisatie en is het dus niet. Hoe unieker, hoe onpersoonlijker. Dat is ook balans.

Er is geen 1 perspectief juist.
Wanneer iets vanuit  1 perspectief wordt belicht is het niet in balans. Het leven is een geheel en niet uit te drukken in woorden. Mijn ervaring is dat wanneer ik 1 perspectief benadruk er vanzelf een tegendruk komt. Ben ik lang sober, dan komt de onmatigheid vanzelf. Ervaar ik mezelf als bewustzijn, komt vanzelf de identificatie met het lichaam er ergens weer in. Alleen het niet hechten aan een voorkeur of een houding van geen ja en geen nee tegen welke ervaring dan ook heeft balans en vrijheid.

Ont-kennen.
Om iets te ontkennen, moet je het eerst kennen. Bij Zelfrealisatie ga je eerst alles zien wat je niet bent. Wat overblijft is wat je bent en altijd al was. Zonder dat het ont-kende verdwijnt of verandert.

Illusie of echt?
De wereld komt voort uit de zintuigen en is dus al een illusie. Je hoeft je daarom niet van deze wereld te onthechten, want het is toch al illusie. Laat alles zoals het is en richt je op de kennendheid. Ik zie deze illusie en de kennendheid beide als echt.

niet gecategoriseerd

Zondag 28 mei Satsang met Kensho in Amsterdam

Zijn boodschap van bevrijding  is eenvoudig. Geen moeilijke verlichtingswoorden of spiritueel jargon. Het bewuste bestaan NU is wat je bent zolang je ermee vecht, zal er lijden zijn. Doorzie dit en leef in vrede en ontspanning. Lees zijn boekje.

Op zondag 28 mei geeft Kensho satsang. Facebook event…

Locatie: Karunika, Meerhuizenplein 11, 1078 TB Amsterdam

Tijd: 13:30 – 16:00 (deur is open vanaf 13:15)

Bijdrage: donatie

Een echte aanrader voor elke Advaita en Non-dualiteit liefhebber!

Voor meer info: website Kensho.

niet gecategoriseerd

Focuscursus

Focussen brengt wezenlijke verandering

De techniek focussen gebruik ik als hulpmiddel om tot Zelfrealisatie te komen. Het is een ervaringsgerichte manier van leren, waarbij non dualiteit, het lichaam en persoonlijke betekenis direct worden ervaren. In het directe ervaren ontstaat twijfelloosheid en helderheid over wat je bent en de plek in de wereld. Focussen vertrouwt de nog niet gevormde betekenis in het lichaam, waardoor er wezenlijke nieuwe veranderingen ontstaan.

Ik geef twee keer per jaar cursussen om mijn kennis over te dragen. Na de cursus ben je in staat om een volledige focussessie te geven. Een bijkomend doel is essentie ervaren. Dit is een aanvulling op het standaard focusproces wat is ontstaan door mijn liefde voor zelfrealisatie.

Focussen.
Focussen is een vaardigheid en is aan te leren. De techniek is ontstaan door het bestuderen van het bewustwordingsproces tijdens psychoanalyse. Het lichaam bevat alle informatie die een persoon nodig heeft om gelukkig te zijn en keuzes te maken.

Het blijkt dat er drie belangrijke factoren zijn die wezenlijke verandering brengen in iemands leven;
1.een lichamelijke reflexie
2.een empathische relatie
3.een juiste afstand tussen dat wat ervaart en dat wat ervaren wordt

Bij het focussen in tweetallen is er een luisteraar en een focusser. Je kunt deze twee rollen ook in jezelf vinden en ontwikkelen. Alleen focussen is in het begin moeilijk. Ik raad aan het eerst in tweetallen te leren.

De rol van de luisteraar is onder andere empathisch aanwezig zijn. Empathie is meevoelen met de ander, zonder er in te verdwijnen. Een erbij zijn. De rol van de luisteraar is in het begin lastig, omdat je je innerlijke wereld en neiging tot oplossen tijdelijk opzij dient te zetten. Dit is een actief niets doen. Je bent helemaal in dienst van de focusser.

De rol van de focusser is het gericht aandacht geven aan een vaag gevoel in het lichaam (felt sense) wat past bij een thema. Door dit vage gevoel te onderzoeken en te volgen komt er nieuwe informatie uit het lichaam in het bewustzijn. Dit vergroot het zelfinzicht en het vertrouwen dat het lichaam zelf de volgende stap in het leven kan aangeven (felt shift).

Tijdens de cursus leer je de focus stappen systematisch toepassen. De basis stappen zijn;  1.felt sense, 2.handvat, 3.resoneren, 4.erbij zijn/vragen stellen en 5.ontvangen/felt shift/afsluiten.

Ik besteed ook tijd aan;
6.ruimte maken (alles er laten zijn, wat zit er tussen jou en jezelf goed voelen?)
7.ervaren van zelfrealisatie, essenties en structuur van bewustzijn
8.groepsfocussessie (ontdek een nieuwe manier van communiceren)
9.toekomstvisie met bijbehorende actie vanuit het nu laten ontstaan (deep listening)

Meer informatie over focussen..

niet gecategoriseerd

Waarheid is wat er nu is

Spiritualiteit is en en

Wanneer jij jezelf ervaart als bewustzijn is dat waar. Wanneer jij jezelf als een persoon met een lichaam ervaart is dat waar. Wanneer je jezelf ervaart als totaal vrij is dat waar. Wanneer je jezelf ervaart als iemand die lijdt is dat waar.

Het zijn allemaal percepties die elke mens kent of hoort te kennen. Tijdens het focussen of het vertragen van de waarneming is het gewoon om al deze percepties in een minuutje af te gaan. Alles is er tegelijkertijd. Wanneer je de hechting aan voorkeuren opzegt ben je totaal flexibel.

Dat is wat Nisargadatta bedoelde met

Ik ben niets dat is wijsheid. Ik ben alles dat is liefde. Mijn leven beweegt zich tussen deze twee polen.

niet gecategoriseerd

Vrije aanwezigheid

Waar richt jij je aandacht op?

Wanneer je in aanwezigheid leeft merk je op dat er verschillende vervormingen van aanwezigheid zijn. Vrije aanwezigheid is eenvoudig en heeft niets nodig. Het is los van het lichaam en tegelijk in contact met het lichaam. Het voelt de lichaamssensaties als echt, persoonlijk en los van zichzelf. Hoewel de structuren iets willen, heeft aanwezigheid geen enkele strategie, doel of behoefte. Het is vrij.

Als aanwezigheid ervaar je door het lichaam en de zintuigen een wereld. Het is zoals het is. Je hebt niets nodig van anderen en de wereld. Dat maakt het vrij. Vanuit deze positie is er spelen en overvloed. Er is geen tekort of lijden.

Vind deze enkelvoudige aanwezigheid in elke ervaring en verblijf daar met de aandacht. Telkens weer. De rest wordt vanzelf duidelijk.

niet gecategoriseerd

Non dualiteit en de persoon

Hoe meer paradoxen, hoe meer waarheid

Non dualiteit is multidimensioneel, laten we daar eens mee beginnen. Nondualiteit verwijst naar eenheidservaring, dat alles gemaakt is van dezelfde subsantie. Vanuit mijn perspectief zijn er meerdere vormen van eenheidservaringen.

Zo kan ik mezelf als een substantie bewustzijn of aanwezigheid ervaren, als een blok eenheid, als een persoon zonder grenzen in verbinding met een geheel, als een zich in de perfectie ontvouwende beweging, als een en al liefde, als iets voorbij elke ervaring, etc.

Doordat ik mezelf als volledig afgescheiden en uniek ervaar, ervaar ik de verbondenheid. Door mezelf te ervaren als ondefinieerbare heldere aanwezigheid, is er een heilige ruimte waarin mijn persoonlijkheid groeit en leeft. Ik ben aanwezig, begrensd, ik heb een plek in de wereld, ik ben bewustzijn en eindeloos in tijd en ruimte. 

Vanuit de persoon is het steeds weer de ruimte en zachtheid zoeken in elke lichamelijke sensatie waardoor de stroom van het leven onbelemmerd door kan dringen. Dit ervaar ik als IK ben ik. Een geheel uit twee schijnbare delen. Een totaal geindividueerd persoon zonder grenzen. Deze persoon is wordt bewogen uit eenheid. Lichaam, denken, voelen, omgeving en ervaring zijn een geheel.

Zelfs de belemmeringen in het lichaam zoals karakterstructuren, weerstanden, en stress zijn onderdeel van het geheel. Het gevoelsidee van een doener is niet meer dan een gevoelsidee. Wanneer de dingen gezien worden zoals ze zijn is alles eenvoudig.

Geef alle concepten op en beweeg mee op de concepten. Een concept, of denken is niet meer dan een energiestroom die wij denken noemen. Een stroom van informatie en onderscheid maken. Dit denken kan de werkelijkheid niet begrijpen, omdat het slechts een onderdeel is.

De waarheid is door het denken alleen in paradoxen te benaderen. En dat is per definitie verwarrend. Dus als ik jou een helder verhaal kan vertellen over hoe alles in elkaar zit, dan zou ik maar eens goed gaan twijfelen aan mijn verhaal.