fbpx
Browsing Category

niet gecategoriseerd

niet gecategoriseerd

Lichaam is de dromer

Ik ben kennendheid

Het lichaam is de oorzaak van de droom. Dromen zijn alle verhalen in de wakkere en droom toestand. Het gaat in essentie over overleven door genot na te streven en pijn te vermijden. In de subtiele stress die ontstaat in deze verhalen identificeert de kennendheid zich voortdurend met het lichaam. Stress veroorzaakt een tunnelvisie. Dit is de enige verwarring die doorzien hoeft te worden.

Door het functioneren van het lichaam te vertragen ontspant het en is het open aanwezig. In deze NU-heid komt kennendheid bij zichzelf terug. Dat is liefde.

niet gecategoriseerd

Sceptisch over bewustzijn zijn?

Voor mensen die sceptisch zijn over het realiseren van jezelf als bewustzijn zou ik een ander voorstel willen doen; er is een perceptie waarin het lijkt alsof je bewustzijn bent. Vanuit deze perceptie wordt het leven ervaren als licht, illusie en zonder problemen. Een en al goed zonder reden. Het is mogelijk om een dergelijke perceptie te ontwikkelen in jezelf en om er vanuit te leven. Zie het als een extraatje boven op je huidige leven. Het kan geen kwaad.

 

niet gecategoriseerd

Jij bent de reis van de held

Bevrijding is niet logisch

De reis verloopt van de geboorte, via de uitdagingen in het dagelijkse leven naar vrijheid, kracht en sterven. Wat ik zie is dat mensen voorbeelden nodig hebben zoals Jezus, Mohamed, Boeddha, Jahweh, etc. Allen kwamen op het punt van de dood die staat voor het opgeven van alle wereldse ideeën en de herrijzenis die staat voor het leven met werkelijk inzicht.

Deze voorbeelden zijn praktijk voor iedereen. Alle logische ideeën dienen te verdwijnen om ruimte te maken voor bevrijding. Er is hiervoor nauwelijks overtuigend gedachten goed die aansluit bij onze moderne geest. Wie zijn onze voorbeelden en helden? Waar geloven we in? In onze cultuur bestaan er geen overgangsrituelen waarin de dood van alle ideeën wordt gestimuleerd. Je moet juist een mening hebben over van alles en nog wat. Een logisch leven leidt naar een patho-logisch leven.

Duik diep in je lichaam en geest en vindt de leegte, de ruimte, de conceptloze aanwezigheid, de liefde zonder oorzaak. Zonder begin en einde. Jij bent de held en het voorbeeld voor je kinderen, je vrienden, de maatschappij. Jij bent de verlosser en de verlossing. Het hoeft allemaal niet groots. Kies elke dag de richting om iets te verbeteren. Stap voor stap. Zo maken we met zijn allen een nieuw verhaal.

niet gecategoriseerd

Waar ligt je interesse?

Zelfrealisatie zie ik net als professioneel bergbeklimmen. Je bent er in geïnteresseerd of niet. Ik ben niet geïnteresseerd in bergbeklimmen. Ik voel er niets bij. Maar als ik een documentaire zie van mensen die dat doen, dan begrijp ik ze wel. Al die moeite en inzet. Volgens mij kunnen zij daar ook niets aan doen. Die interesse is er.

De felt sense in het lichaam staat in direct contact met alle dimensies die je je maar kunt voorstellen. De dagelijkse wakkere droomstaat is net zo vol en leeg als alle andere staten van bewustzijn. Hoe kun je nu tegelijk als het Absolute, de leegte en de persoon leven? Het antwoord is eenvoudiger dan je denkt; dat doe je al. Het is een kwestie van het ontwikkelen van een subtiel onderscheidingsvermogen of een direct zien wat dit besef helder maakt.

In het zien van wat je bent veranderen je interesses. Je kunt nog steeds bergen beklimmen of wat dan ook, maar er vindt een subtiele verschuiving van je interesse plaats; je wordt verliefd op jezelf. Er is niets mooier dan jezelf. Het Zelf waar ik hier naar verwijs is de leegte, de kennendheid en het absolute wat daaraan ten grondslag ligt.

Door steeds weer te lichamelijk te ontspannen ontstaat het besef dat alles al heel is en dat de dingen vanzelf gebeuren. Pijn en genot wisselen elkaar af. Leven en dood zijn onvermijdelijk. Denken en voelen staan in direct contact met de omgeving en bewegen in een stroom. Er is geen uitweg in dit spel van polariteiten. Er is wel een overstijgende optie om jezelf te kennen als kennendheid. Dit is niet beter of slechter dan al het andere. Het is er.

 

niet gecategoriseerd

Balans is verandering

De lichamelijke dood is een onvermijdelijk moment in de levensstroom van de mens

Er bestaat geen onveranderlijke balans in het materiële leven. Een simpel leven is voortdurend energie en richting geven aan het in stand houden van balans. Hoewel dat wat ik ben ten diepste onveranderlijk is, is mijn lichamelijke leven een boek der veranderingen. 

Ik als mens ben elke seconde een geheel met de omgeving en beweeg mee met de levensstroom.
Ik als gewaarzijn ervaar zonder enkele reactie.
Ik als essentie ben.
Ik als het Absolute ben onkenbaar.
Ik heb vele gezichten.

Zet jezelf niet vast in welke perceptie dan ook. Alles verandert voortdurend. Dat is balans.

Ontspan in de ervaring van dit moment. Dit is het enige moment wat er is. NU is de enige waarheid die bestaat. Leef je leven simpel. Als mens zie je slechts een fractie van de werkelijkheid. De enige misvatting die bestaat is dat je denkt te weten wat je bent of hoe het zit. Verdwijn in niet weten, in overgave. De ervaring en betekenis van het persoonlijke leven is een minuscuul vlekje in het universum. Onbetekenend en tegelijk het centrum van je menselijk wezen.

Wees je echter bewust van dit tijdelijke leven met een lichaam. In het contact met de lichamelijke dood wordt alles simpel. De lichamelijke dood en de verlichting zijn elk moment aanwezig en worden steeds vergeten. Vandaar alle verwarring en complexiteit in de wereld. In wezen is het leven eenvoudig.

Wat betekent dit voor jou?

 

niet gecategoriseerd

Volg je verlangen om jezelf te realiseren

In het proces van voorbereiding op Zelfrealisatie ontstaan er allerlei innerlijke en uiterlijke weerstanden. Ik heb zelf gebruik gemaakt van leraren om mij te helpen mezelf te realiseren. Ze motiveerde mij, gaven me hoop, perspectief en inzicht. Ik snap de vraag; ”Heb je een leraar nodig?” dan ook niet. Ik denk; “Waarom zou je er geen gebruik van maken?”.

Fase 1.
In ieder geval wanneer het vurige verlangen in jou is ontstaan uit het niets ben je overgeleverd aan je impulsen om jezlef te realiseren.

Fase 2.
De tweede fase bestaat uit het zoeken. Er komen enorme weerstanden in de vorm van innerlijke concepten en meningen uit de omgeving. In deze fase werkt het goed om geen aandacht aan al deze weerstanden te geven. Je kunt ze er laten zijn, er oprecht naar kijken, maar laat je niet meevoeren;
– verlichting is onbereikbaar
– doe maar gewoon
– allerlei neigingen en afhankelijkheden
– bevriezingen, opkomende trauma’s, stemmingswisselingen, verwarring
– niet gespiegeld worden door anderen van je zuivere inzichten
– etc.

Houd koers en richt je op de juiste kennis, een omgeving die je onstopbare verlangen voedt en de verruimende ervaringen in jezelf. Dit is een fase vol actie. Er is geen ruimte voor luiheid. Stap voor stap ga je wennen aan jezelf. Eerst als een persoon met innerlijke essenties zoals; ruimte, zijn, helderheid, liefde, kracht en aanwezigheid. Daarna als deze essenties en de laatste stap is dat jezelf als de bron van essentie en bewustzijn ervaart. Het Absolute.

Fase 3.
Wanneer je twijfeloos weet wat je bent komt de fase van vieren, rusten en genieten. Het zoeken is klaar en het vakantie leven is begonnen. Je staat volop in het dagelijkse gebeuren met het inzicht van Zelfrealisatie. Misschien ga je de rest van je leven tv kijken, misschien ga je de kennis doorgeven. Het maakt niet zoveel uit. Alles gebeurt vanzelf.

niet gecategoriseerd

Ik is een continuüm

Ik is een continuüm. Een pool is de beleving van het Absolute (ondefinieerbaar en zonder lichaamsbewustzijn). Een andere pool is de beleving van de Persoon (lichaam, denken en voelen). Wanneer ik het woord ‘ik’ gebruik leef ik in beide belevingen.

Absolute————————————————————————————————–Persoon

Over deze hele lijn zijn allerlei percepties mogelijk. De integratie van percepties is Zelfrealisatie. De reden waarom er in Zelfrealisatie voortdurend wordt gesproken over het Absolute is omdat het perspectief van de persoon wel helder is. Daar leven de meeste voortdurend in. De staat van versmelting en nietsheid is minder geïntegreerd.

Alle gekte, of wat wij gekte noemen is ook te plaatsen op dit continuüm. Iemand met schizofrenie heeft naar mijn inzichten een verminderde persoonsopbouw, waardoor ander soort beelden (wij noemen dat wanen en hallucinaties) de realiteit worden. Ik kom ook mensen tegen die channelen en mediumschap beoefenen. Dit zijn ook afwijkende percepties van de meerderheid. Deze mensen kunnen meestal wel weer terug naar hun persoonlijke beleving waardoor ze niet als gek worden gezien.

Feit is dat er een geïntegreerde ego opbouw nodig is om te functioneren als de meerderheid. Wat gek is wordt bepaald door de meerderheid. Gekte op zichzelf is niet objectief vast te stellen. Iedereen leeft in zijn eigen waarheid en ziet dat meestal als normaal. De kunst is om open te staan voor al deze waarheden.

Wanneer ik mezelf beschrijf als ondefinieerbare ietsheid dan word ik in de ogen van de meerderheid gezien als gek of op zijn minst zweverig. Ik neem dan simpelweg het masker van de persoon aan.

Het is voor iedereen waarschijnlijk lastig om zijn of haar persoonlijke belevingswereld over te brengen aan een ander. Toch is het de moeite waard om je beleving te delen en elkaars beleving te kennen. Wanneer iedereen kan zijn zoals hij of zij is wordt het leven als aangenaam ervaren.

 

 

niet gecategoriseerd

Maak je eigen Nieuwe Denken

Het leven is een interactief proces.
Hoe je het ook bekijkt alles is in interactie volgens bepaalde patronen. Soms zien we de patronen en vaak zijn ze voor onze zintuigen onzichtbaar.

Een voorbeeld is de idee van de persoon. Dit idee wordt elk moment geboren uit de innerlijke betekenis en interactie met de omgeving. De persoon is altijd onder constructie. Het heeft de neiging om vaste patronen te creëren en zo te overleven. De persoon is echter ook ruimte en het onbekende. De persoon is niet gebonden aan opvoeding, cultuur, genen en andere blauwdrukken. De persoon is veel meer dan dat. De persoon is in wezen vrij en daarom is er altijd vernieuwing. Het leven is een zichzelf vernieuwend proces en jij bent daar onderdeel van.

Het is aan ons om steeds weer open te staan voor nieuw denken en dit om te zetten in taal, gedrag en vooruitgang. Het nieuwe denken begint altijd vanuit jouw persoonlijke kader.

Hoe kun je nieuw denken?
Door de techniek focussen toe te passen is het mogelijk om vanuit een dieper liggend (impliciet) bewustzijn nieuwe betekenis te laten ontstaan en daarmee nieuw denken. Betekenis ontstaat in de interactie tussen jou en de omgeving. Jij en de omgeving zijn een geheel.

Nieuw denken en de felt sense.
De felt sense is een vaag gevoel in het lichaam over een bepaald thema of situatie. In de felt sense zit informatie die voor een deel onbekend en in wording is. Door bij de felt sense te blijven komen er nieuwe symbolen, gedachten en betekenis in het bewustzijn.

Het nieuwe denken kun je praktisch vormgeven door twee woorden achter elkaar te gebruiken die iets oproepen als; huh? wat bedoel je? Nieuw denken creëren en overbrengen in de gevestigde taalstructuur is moeilijk, omdat elk woord een vaste betekenis lijkt te hebben. In werkelijkheid is dat niet zo, omdat het woordgebruik in een bepaald moment uitdrukking geeft aan de betekenis in die situatie. Door onverwachte combinaties te maken ontstaat er verwarring, opening en nieuwe denk en ervaar mogelijkheden.

Voorbeeld.
Ik neem de laatste tijd veel gedachtes en gevoelens waar rondom ouder worden. Er is iets met tijdgebrek, iets met onrust, iets met relaties en geld. Wanneer ik de felt sense rondom dit thema ga ervaren door een lichaamssensatie erbij te zoeken kom ik rondom mijn hart een ruimtelijk en pijnlijk gevoel tegen. De pijn representeert een gedachte over mijn sociale status. Het is niet goed genoeg of waardeloos. Het ruimtelijke is een rust dat ik niets (meer) hoef, dat het goed is. Een berusting. Beide kanten zijn onderdeel van de felt sense. Wanneer ik erbij blijf gaat de innerlijke beweging verder. Er komt angst vrij die ik over mijn hele lichaam ervaar. Angst dat mijn leven niets meer waard is en als reactie daarop ontstaat er een stressneiging om het op te lossen. Dan komt er een bedrukkend en misselijk gevoel en een gedachte dat het geen zin meer heeft. Dit gevoel is er een halve minuut en dan zie ik dat deze pijn en uitzichtloosheid is gebaseerd op vastzittende structuren. Er is behoefte aan beweging. Er ontstaat een combinatie van woorden; Actief Ouderen. Deze twee woorden geven voor mij een nieuwe betekenis aan. Ik kan mijn eindige leven actief beïnvloeden door kleine dingen anders te gaan doen dan ik ze deed. Daar waar ik altijd afwacht kan ik nu juist eens een stapje naar voren doen. In deze nuance verschuiving zie ik ineens allerlei kleine acties die waarde en beweging geven aan mijn leven. Veel opkomende acties gaan rondom ondersteuning van mijn kinderen en sommigen over het aangenamer maken van mijn leven.

Dit is een voorbeeld van hoe nieuw denken kan ontstaan. Het hoeft niet groots te zijn. Het is vooral een spelende bezigheid. Ik zou nu een hele theorie kunnen gaan bouwen rondom Actief Ouderen. Daar waar ouderen zichzelf niet meer waarderen of waar ze in de maatschappij niet meer op waarde worden geschat. In deze tijd van vergrijzing is dat waarschijnlijk een mooi onderwerp om over te schrijven. Ik kan het gaan uitbreiden met termen als; Maatschappij van Essentie (een maatschappelijke structuur die is opgebouwd uit essenties zoals liefde, ruimte, gelijkmoedigheid, stilte). In een dergelijke maatschappij ontstaan er andere behoeftes. Oudere mensen hebben vaak veel meegemaakt en geïntegreerd. Door deze kennis actief in te zetten ontstaat er misschien een functie van Waarden Ouder. Mensen die waken over de waarden in de maatschappij. Dan heb je misschien lokale plekken waar je ouderen kunt raadplegen of simpelweg een gesprek kan voeren als je als jongere ergens vastloopt. Of er lopen herkenbare Ouderen Coaches op straat die je kunt aanspreken.

Creëer je eigen Nieuwe Denken.
Dit is een voorbeeld vanuit mijn beleving in dit moment. Interessanter is om je eigen denkwereld te vernieuwen en op te bouwen. Wie weet wat er uitkomt. Elk lichaam zit vol nieuwheid. Wat heeft jouw interesse op dit moment?

In het kort;
1.Waar denk je veel over
2.Zoek de felt sense bij dit hele thema
3.Volg de focusstappen
4.Verbind twee woorden of symbolen die er voor jou uitspringen en een huh? oproepen
5.Bouw je denksysteem uit tot een theorie en resoneer steeds met je eigen felt sense of de theorie bij jouw klopt

niet gecategoriseerd

Essentie groep Focussen en Inquiry (start 6 mei)

Ont-dek het Absolute. De enige verwarring die er bestaat is de identificatie met het lichaam, denken en voelen. Door een eenvoudige aanpassing van de techniek Focussen geef ik je een vaardigheid om dit te zien en te ervaren.

Wanneer: start vrijdagochtend 6 mei 9.30
Waar: Amsterdam
Duur: 10 weken (om de week les en andere weken oefenen met cursisten)
Groep: maximaal 6 personen
Kosten: 200 euro
Resultaat: na deze cursus besef je de diepgang van de techniek en heb je zicht op je eigen stijl
Opgeven: ferrymaidman@gmail.com

Je kunt aan deze cursus meedoen wanneer je de focus techniek beheerst. De cursus is met name geschikt voor mensen die hun begeleiding aan anderen willen verdiepen. Er is speciale aandacht om via de focustechniek bij essenties te komen zoals; leegte, liefde, helderheid, kracht, koninklijkheid, aanwezigheid en andere. Vanuit deze essenties kunnen we via bewustzijn het Absolute ont-dekken.

We staan gaandeweg bij allerlei vragen stil; Hoe ontstaat de felt sense? Hoe ontstaat betekenis vanuit de felt sense? Wat ligt er voor de felt sense? We gaan de rol als luisteraar verdiepen en een eigen stijl ontwikkelen die past bij jouw kennis en ervaring. Wanneer gebruik je een sturende vraag en wanneer juist niet? Hoe ga je om met afwijzing van de focusser? Hoe kun je ervaren of je afgestemd bent? Hoe ontwikkel je en gebruik je je intuitie? Hoe integreer je andere technieken zoals; Big mind, Somatic Experiencing, Advaita Vedanta, mindfullness, yoga, mediumschap, schrijven, etc? Hoe krijgt de relatie vorm tussen een client-therapeut of leraar-leerling? Hoe groeit iemand? Hoe leer jij?

Word je al duizelig?

Deze cursus is tegelijk een vorm van intervisie en supervisie; Waar loop je tegen aan bij het begeleiden van mensen? Waar loop je vast en welke rol kan de focustechniek hierbij helpen? Hoe betrek je jouw eigen ontvouwing in het proces van begeleiden?

Ik nodig iedereen uit om een onderdeel met de groep te doen. Je krijgt feedback van de groep indien je dat wenst.

We doen ook een groepsfocussessie waarin je ervaart hoe het is om vanuit de focusstaat te leven en te groeien in een groep. Hoe gebruik je het groepsbewustzijn voor je eigen groei.

Meer over focussen en inquiry..

niet gecategoriseerd

Cursus Focussen en Inquiry (vol)

Wees de ruimte voor jezelf en de ander

Wanneer:  start maandag 9 mei om 19.00
Waar: Amsterdam
Duur: 10 weken (om de week les en andere weken oefenen met cursisten)
Groep: maximaal 6 personen
Kosten: 200 euro (inclusief reader)
Resultaat: na deze cursus ben je in staat om zelf te focussen en een focussessie te geven
Opgeven: ferrymaidman@gmail.com

Focussen.
Focussen is een aan te leren techniek die het zelfbewustzijn vergroot. Ervaren gebeurt in het lichaam en krijgt elk moment betekenis. Wanneer je deze innerlijke ervaring er helemaal laat zijn, laat je jezelf, de ander en de wereld er ook helemaal zijn. Focussen brengt je dichter bij jezelf en de ander.

Ik gebruik de techniek in de begeleiding om via het persoonlijke zelf bij het non duale Zelf te komen.

De techniek is ontstaan door het bestuderen van het zelfbewustwordingsproces tijdens psychoanalyse. Het blijkt dat er twee belangrijke factoren zijn die het proces soepel laten verlopen;
1.een lichamelijke reflexie
2.een empathische relatie met de luisteraar/therapeut

Bij het focussen is er een luisteraar (therapeut/partner) en een focusser (client/partner). Je kunt deze twee rollen ook in jezelf vinden en ontwikkelen.

De rol van de luisteraar is onder andere een empathisch aanwezig zijn. Empathie is een meevoelen met de ander, zonder er in te verdwijnen. Een erbij zijn. De rol van de luisteraar is in het begin lastig, omdat je je innerlijke wereld en neiging tot oplossen tijdelijk opzij dient te zetten. Dit is een actief niets doen. Je bent helemaal in dienst van de focusser.

De rol van de focusser is het aandacht geven aan een vaag gevoel in het lichaam (felt sense). Door dit vage gevoel te onderzoeken en te volgen komt er nieuwe informatie uit het lichaam in het bewustzijn. Dit vergroot het zelfinzicht en het vertrouwen dat het lichaam zelf de volgende stap in het leven kan aangeven (felt shift).

Luisteraar en focusser worden tijdens een focussessie beiden telkens verrast.

Tijdens de cursus leer je de vijf focus stappen in het focussen systematisch toe te passen als luisteraar en focusser. De stappen zijn;  1.ervaren felt sense, 2.handvat, 3.resoneren, 4.erbij zijn/vragen stellen en 5.ontvangen/felt shift/afsluiten.

We besteden ook tijd aan twee extra stappen;
6.ruimte maken (alles er laten zijn, wat zit er tussen jou en jezelf goed voelen?)
7.actie in het dagelijkse leven (vanuit de felt sense een actie in het dagelijkse leven laten ontstaan)

Het focussen faciliteert onder andere drie belangrijke dingen;
– de focusser gaat subtieler ervaren en er ontstaat nieuwe betekenis in zijn of haar leven
– de luisteraar ontwikkelt luistervaardigheden en als bijeffect ontstaat er empathie en begrip van de ander
– een veilige relatie tussen twee mensen

Er zijn komen nog veel meer aspecten bij het focussen kijken en die komen naar voren tijdens de cursus. Lees meer over Focussen…

Inquiry.
Wanneer de focustechniek er goed in zit gaan we onderzoeken hoe je via de felt sense en de felt shift bij non duale  essenties komt zoals uitdijende liefde, aanwezigheid, kracht, ruimte, sereniteit en stilte. Meestal gebeurt het al vanzelf, maar je kunt het ook opwekken of sturen door te werken met beschrijvingen van essenties en non dualiteit. Belangrijk is dat je als luisteraar deze ervaringen al kent en ze op dat moment zelf ervaart voordat je ze kunt overbrengen. Tijdens de cursus gaan we deze non duale essenties dan ook ervaren.

Na de cursus ben je in staat om een volledige focussessie te geven en heb je handvatten om de oneindige inquiry in het leven te begeleiden en te ondersteunen bij jezelf en anderen.

Meer over focussen en inquiry op mijn website..

Hieronder een paar filmpjes met wat inhoudelijke reflexies over focussen.

niet gecategoriseerd

Aid Delivery Mission

 Mensen helpen mensen…

Duizenden mensen zitten vast aan verschillende grenzen in niet-ondersteunde geïmproviseerde kampen tot nu toe is de winter zacht geweest maar dat is al aan het veranderen.

We werken vrijwillig, zijn afhankelijk van donaties en hebben, met name financiële, steun nodig om de kosten voor het vervoer en de voedselvoorziening te dekken.

Website en doneren……

niet gecategoriseerd

Mijn verhouding met leegte

Zelfrealisatie is een opwindend avontuur

Ik kan alleen maar zien dat elke ervaring in mijn leven perfect is. Alle dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt kloppen precies. Of het een perceptie of de waarheid is maakt niet uit.

Het guru principe.

De leraar is een energie. Het is geen persoon. Een persoon die deze energie ontvangt en doorgeeft kan gezien worden als een leraar. Een leraar maakt gebruik van een specifieke methode. Een specifieke methode is niet voor iedereen geschikt. Daarom zijn er net zo veel methodes als leraren en studenten. Het worden er alleen maar meer.

Het kwam en komt in mijn leven in de vorm van devotie. Deze devotie genereert steeds weer vertrouwen,  zijn en loslaten. Uiteindelijk ben ik het mysterie, de leegte, het onbekende. Dat is te ervaren, maar niet te bevatten. Ik ben ruim en ondefineerbaar geworden. Ik geef de energie door middels focussen, inquiry en verbonden ademen. Ik ben slechts een beginner.

Niet weten is waar ik leef.

Dat wat ik ken is een fractie van een druppel in een oceaan. Het is niet zo dat ik op een gegeven moment het onbekende ga kennen. Ik leef in het onbekende. Leegte. Ik weet niets en ik zal nooit tot de kennendheid van God komen. Ik ben het dichtst bij de waarheid wanneer ik alle kennis, concepten en overtuigingen vergeet. In deze waarheid ben ik steeds maar weer totaal gedesoriënteerd.

Er is niets verkeerd met kennis, concepten en mentale activiteit. Het kan alleen niet de totaliteit van de werkelijkheid bevatten. Een idee of concept is nooit de waarheid! Hoe kan ik dat uitdrukken in woorden?

Het ego blijft vallen.

Ik ervaar veel frustratie in het leven en op het spirituele pad. De vrije val van het leven blijft vol ego vernederende ervaringen. Ik weet dat dit tot mijn dood zal doorgaan. Ik kan zien dat schandalen bij leraren een onderdeel kunnen zijn van de voortgang van Zelfrealisatie. Alle interesse in spiritualiteit en leraarschap dienen te verdwijnen. Wat overblijft is dat ik als een simpel mens op de markt sta zonder enkele kennis. Alles wat ik ervaar en ben is God. Ik ontvang het in kwetsbaarheid. Er is geen referentiepunt in mijn zoektocht. Ik ben nog altijd een beginner.

Elke verwachting wordt steeds weer opgegeven en ik blijf wandelen.

Dat wat ik ken is niet de werkelijkheid. Ik noem het mystiek, maar eigenlijk is het een soort domheid. Het lichaam en geest mechanisme is gemaakt om percepties en het werkelijke onbekende buiten de deur te houden. De waarheid is te veel om te kunnen verwerken en waar te nemen.

Aanpassen is natuurlijk.

De mens is een prachtig aanpassingsmechanisme. Dat zie ik als positief, want ik heb me mijn hele leven kunnen aanpassen aan elke situatie en elke staat. Het is een steeds weer loslaten van duale en non duale ervaringen die het leven een vloeibaar geheel maken. Ik ben beweging. Lichamelijke en mentale ontspanning zijn slechts onbetekenende bijeffecten.

Niet weten is niet te meten. 

Er is alleen 1 en dat is alles wat ik zie en niet zie. Ik noem het God, Bewustzijn of Dat wat aan alles voorafgaat. De Totaliteit. Er is geen einde, geen begin, het leven is een vrije val.

Enjoy the ride.

niet gecategoriseerd

Laat je leiden in ontspanning

Wanneer je ontspant word je vanzelf geleid. Dit gebeurt door een opkomende gedachte, een energieopbouw in het lichaam en een impuls tot handelen. Moeiteloos en ontspannen beweeg je in de wereld. Er is niet echt sprake van een keuze, omdat het allemaal vanzelf gebeurt. Een leven vol liefde, stilte en beweging. En je weet niet waarheen, waarom en wanneer. Het resultaat (een gedachte, verlangen of andere vorm van projectie) wordt steeds weer losgelaten in de ontspanning.

Jij bent Dat allemaal.

niet gecategoriseerd

Paradox

Vanuit de kennendheid wat ik ben zijn er geen paradoxen. Vanuit het denken wat probeert te beschrijven wat ik ben zijn er alleen maar paradoxen. Ik ben het Zelf, er is geen Zelf, ik ben Bewustzijn, ik ben Lichaam, ik ben Leeg, ik ben Vol, ik ben Afwezig, ik ben Aanwezigheid, ik ben Ervaring, ik ben Voorbij alles, ik ben Alles, ik ben Niets, ik ben Verlicht, er is Niemand die verlicht is,  ik ben Onveranderlijk, ik ben oneindige Verdieping….

Zo kan ik doorgaan. Het is allemaal waar. De realisatie is eenvoudiger dan het denken kan bevatten. Wanneer er een vasthouden is van een concept stopt de realisatie. Het lijkt een mystiek vanuit het begrijpen, maar feitelijk is het simpel onbegrijpelijk.

Stop met zoeken. Rust in de conceptloze aanwezigheid Ik ben. Dat kan helpen.

niet gecategoriseerd

Samen doordringen in liefde

De enige uitweg naar een betere wereld is om gezamenlijk tot Zelfrealisatie te komen. Dit betekent niet perse dat iedereen zichzelf realiseert, maar wel dat er veel meer mensen zijn die zichzelf herkennen als bewustzijn.

Het begint bij de boodschap dat er zoiets als Zelfrealisatie bestaat.

Jijzelf bent de beoordelaar of deze boodschap waar is en werkt in het dagelijkse leven. Het leidt naar meer soberheid en geluk in je leven. Gebeurt dit niet dan gaat er iets verkeerd. Dan wordt de kennis van Zelfrealisatie niet goed toegepast en/of geïnterpreteerd.

In deze verwarrende tijd hebben we eenvoud en helderheid nodig. Er is zoveel informatie dat het helpt om naar de kern terug te gaan. Maak het (leven) simpel.

Simpel is toegankelijk.

Zelfrealisatie op zichzelf is betekenisloos. Wij zijn bewustzijn dat door het lichaam, denken en voelen heen leeft en dat betekent samen leven. Ik zie een wereld waarin we in eenvoud met elkaar zijn en delen. Samen doordringen in liefde geeft betekenis.

Samen is liefde.

Zelfrealisatie is met een lichaam. Hoe meer onthechting van het overleving en stress mechanisme, hoe meer eenvoud, helderheid en geluk er ontstaat.  De buiten wereld is een projectie van onze innerlijke wereld. Door jezelf te realiseren dat je bewustzijn bent ontstaat er een lichamelijke beleving van innerlijke compleetheid. Vanuit hier is er geen impuls meer om jezelf en de wereld te veranderen. Dit is gek genoeg de enige oplossing voor de huidige wereldproblematiek.

Verandering begint bij het stoppen van iets willen veranderen.

Klinkt dit verhaal logisch voor het denken? Ik hoop het wel, anders ontstaat er geen impuls om jezelf te realiseren. Deze teksten zijn om het denken te verleiden om zichzelf te onderzoeken. Het denken wil het lichaam helpen en is voortdurend bezig om strategieën uit te werken om genot na te streven en pijn te vermijden. De oplossing ligt in het overstijgen van dit patroon. Het lichamelijke denken, wat ontstaat door de identificatie van bewustzijn (jij) met het lichaam overziet het geheel niet.

Ga voorbij aan het lichaam, voelen en denken.

Er zijn al zoveel mooie plekken waar het samen doordringen in liefde wordt geoefend. We hebben nog veel en veel meer van dit soort plekken nodig. Ik moedig iedereen aan iets neer te zetten en samen tot vormen van liefde te komen. In een relatie, gezin, familie, groepje, buurt, gemeenschap, kerk, etc. Begin ergens en laat je niet tegenhouden door de vele projecten en mensen die al iets organiseren. Het hoeft ook niet allemaal zwaar en moeilijk te zijn. Het is vreugdevol om samen (n)iets te doen.

Zo zit ik tegenwoordig op Zouk dansles. Op de dansschool gaan mensen op een leuke manier met elkaar om. Humor, ondersteunend aan de de dans en uitnodigend. Er is een dragende groep met een enorme inzet. Ik ben daar echt dankbaar voor. Mijn innerlijke leraar maakt zijn eigen lessen. Voor mij is Zouk op dit moment satsang. Dan gaat het niet over dat ik bewustzijn ben of zoiets, maar meer over leiding geven/nemen, contact maken en het ritme lichamelijk tot leven brengen. Er vindt een vertaling van wat ik tegenkom in de dans naar andere gebieden in mijn leven plaats. Ik ben Zoukende.

De beste tip die ik ooit kreeg toen ik niet wist waar te beginnen; stel een datum, een plek en een tijdstip vast.

sindsdien is de stroom niet te stoppen….