fbpx

Wat is een spiritueel leraar?

Vragen om hulp is onderdeel van de weg

Ik ben deze website ooit begonnen uit dankbaarheid voor mijn leraren. Er zijn mensen, zoals ik, die een leraar tijdelijk volgen en er zijn mensen die dit niet doen. De werkelijke leraar is het guru principe (diepere intelligentie) en dat is in elk mens aanwezig.

Pas als de ziel naar de uitgang van de wereld van het lijden begint te zoeken, zal de innerlijke guru de ziel naar een uiterlijke guru leiden. De uiterlijke guru is tijdelijk en dient om de innerlijke guru te verhelderen en te activeren.

Het guru principe is een heldere intelligentie die de Ultieme of Absolute waarheid is. Deze waarheid wordt ook wel DAT genoemd. De menselijke geest kan zich realiseren als DAT.  In DAT lost elk onderscheid op. Het is het allerhoogste en tegelijk het allereenvoudigste.

De leraar past zich aan de leerling aan

1.Een spiritueel leraar is iemand die het guru principe kan verwoorden en verwijst naar DAT wat jij bent (het allerhoogste). Een spiritueel leraar verwijst naar DAT door te vertellen over zijn of haar directe ervaring. Hij of zij is er voor jou.

Een spiritueel leraar bouwt een podium voor zelfonderzoek en geluk

2.Een spiritueel leraar is ook iets in jou wat op een fijnzinnige manier onderscheid maakt in wat jij bent en wat jij niet bent. Dit zou je de innerlijke leraar of het innerlijke guru principe kunnen noemen.

3.Het guru principe en de leraar komen voort uit en zijn DAT.

De structuur van leraar en leerling is er een van afhankelijkheid. Mensen willen leiding, totdat ze innerlijke leiding ervaren. De echte leraar is leeg. In zijn of haar aanwezigheid is er geen enkele houvast, hierdoor kom je bij jezelf. Leeg is niet gehecht zijn aan aandacht, verering, geld, bekendheid, macht, sex, leraarschap en al die dingen. Leeg is gevuld zijn met tevredenheid en een simpel leven leiden.

Non duale essentie en het Absolute zijn perfect om niets. Dat is een directe ervaring. De mens (elijke leraar) is nooit perfect en zal onophoudelijk streven naar volmaaktheid. Het perfecte (non duale) en het imperfecte (duale) zijn twee verschillende niveaus die elkaar voortdurend beïnvloeden. Jij bent beiden.

Geef jezelf over aan het guru principe, niet de leraar.

Mijn ervaring is dat het goed werkt om de diverse boodschappen van leraren goed te bestuderen en lichamelijk in het dagelijkse leven te oefenen. Hoe zit de geest in elkaar? Wat is essentie? Wat is ik ben? en Wat is Zelfrealisatie? Wat betekent het om te leven vanuit ik ben, essentie?

Ik ben tot een aantal (praktische) conclusies gekomen om geluk en waarheid te ervaren. Naast het innerlijk transformeren van lijden is contact een belangrijke ingrediënt in mijn teaching. Mijn inzicht en ontvouwing op het gebied van het verspreiden van ontwaking en groei is dat alle wijsheid in de groep is. Wanneer iedereen zijn of haar kennis inbrengt ontstaat er een integrale wijsheid die ons allemaal verder brengt. Dat zie ik als de nieuwe verlosser, de nieuwe dimensie of de nieuwe religie. De groep in al haar verscheidenheid.

De aanbidding van de leraar houdt je weg van zelfrealisatie

Nadat je alle leraren hebt ontmoet, alle meditaties hebt beoefend en alle boeken hebt begrepen kom je bij ‘mij’. Dan is je zoektocht klaar en leef je vanuit de kracht van aanwezigheid.