fbpx

Wat is een spiritueel leraar?

Vragen om hulp is onderdeel van de weg

Ik ben deze website ooit begonnen uit dankbaarheid voor mijn spiritueel leraren. De werkelijke leraar is het guru principe (diepere natuurlijke intelligentie) en dat is in elk mens aanwezig.

De beperkte kwetsbare zelfbewuste mens wordt elk moment geconfronteerd met het oneindige onbegrijpelijke universum. Dat is het platform waarop spiritualiteit wordt geboren. Het probeert een houvast te bieden in het grote onbekende, wat leven is.

Wij zijn kinderen van de natuur en het streven naar een hoger doel (Zelfrealisatie, een moreel leven, omgaan met lijden, etc.) is onderdeel van ons functioneren om te overleven. Dit betekent onder andere dat we een integratie van onze dierlijke instincten en hogere essenties dienen te ontwikkelen. Het leven is een complexe beproeving en daarom hebben we in de meeste gevallen tijdelijk een mentor nodig die ons de weg wijst. Dit kan een ouder zijn, een vriend, een oude wijze man/vrouw, een archetypisch verhaal, een held, een spiritueel leraar, etc. Met zijn of haar steun leren we moedig en waardig het leven en het lijden aan te gaan.

Pas als de ziel naar de uitgang van de wereld van het lijden begint te zoeken, zal de innerlijke guru de ziel naar een uiterlijke guru leiden. De uiterlijke guru is tijdelijk en dient om de innerlijke guru te verhelderen en te activeren.

Het guru principe is een heldere intelligentie die de geest leidt naar de Ultieme of de Absolute waarheid. Deze waarheid wordt ook wel DAT genoemd. De menselijke geest kan zich via het lichaam, denken en voelen realiseren als DAT.  In DAT lost elk onderscheid op. Het is het allerhoogste en tegelijk het allereenvoudigste.

De leraar past zich aan de leerling aan

1.Een spiritueel leraar is iemand die het guru principe kan verwoorden en verwijst naar DAT wat jij bent (het allerhoogste) en hoe je dat als mens in de wereld leeft. Een spiritueel leraar vertelt over zijn of haar directe ervaring.

Een spiritueel leraar bouwt een podium voor zelfonderzoek en geluk

2.Het guru principe is iets in jou wat op een fijnzinnige manier onderscheid maakt in wat jij bent en wat jij niet bent. Wat juist is en wat niet. Het filtert informatie uit het dagelijkse leven en streeft naar waarheid. Dit zou je de innerlijke leraar of het innerlijke kunnen noemen.

Er is in het begin van de relatie tussen de leraar en leerling afhankelijkheid. Een leerling wil leiding, totdat er innerlijke leiding wordt ervaren. De relatie wordt steeds evenwichtiger en is uiteindelijk gelijkwaardig.

De leraar is leeg. In zijn of haar aanwezigheid is er geen enkele houvast, hierdoor kom je bij jezelf. Leeg is niet gehecht zijn aan aandacht, verering, geld, bekendheid, macht, sex, leraarschap en al die dingen. Leeg is gevuld zijn met tevredenheid en een simpel leven leiden.

Non duale essentie en het Absolute zijn perfect om niets. Dat is een directe ervaring. De mens (elijke leraar) is nooit perfect en zal onophoudelijk streven naar volmaaktheid. Het perfecte (non duale) en het imperfecte (duale) zijn twee verschillende niveaus die elkaar voortdurend beïnvloeden. Beiden vinden plaats in DAT.

Geef jezelf over aan het guru principe, niet de leraar.

Mijn ervaring is dat het goed werkt om de diverse boodschappen van leraren goed te bestuderen en lichamelijk in het dagelijkse leven te oefenen. Hoe zit de geest in elkaar? Wat is essentie? Wat is ik ben? en Wat is Zelfrealisatie? Wat betekent het om te leven vanuit ik ben, essentie?

Ik ben tot een aantal (praktische) conclusies gekomen om geluk en waarheid te ervaren. Naast het innerlijk transformeren van lijden is contact een belangrijke ingrediënt in mijn teaching. Mijn inzicht en ontvouwing op het gebied van het verspreiden van ontwaking en groei is dat alle wijsheid in de groep is. Wanneer iedereen zijn of haar kennis inbrengt ontstaat er een integrale wijsheid die ons allemaal verder brengt. Dat zie ik als de nieuwe verlosser, de nieuwe dimensie of de nieuwe religie. De groep in al haar verscheidenheid.

De aanbidding van de leraar houdt je uiteindelijk weg van Zelfrealisatie

Nadat je alle leraren hebt ontmoet, alle meditaties hebt beoefend en alle boeken hebt begrepen kom je bij ‘mij’. Dan is je zoektocht klaar en leef je vanuit de kracht van aanwezigheid.