fbpx
Browsing Tag

Imago therapie

Oefeningen, Relaties en sexualiteit

Stretching

Als je de oefening gaat doen, hou dan de volgende regels in gedachten:

1. De oefening is zo ontworpen dat je inzicht en informatie krijgt wat betreft elkaars behoeften. Het delen van deze informatie betekent niet persé dat je ook aan die behoeften moet voldoen.

2. Als je gedachten en gevoelens met elkaar deelt, word je emotioneel kwetsbaar. Het is belangrijk dat je met de informatie die je over de ander krijgt op een liefdevolle, steunende manier omgaat.

‘Stretching’, het verleggen van je grenzen

Tijd: Ongeveer 60 à 90 minuten.

Doel: Het leren kennen van de diepere behoeften van je partner en om je de gelegenheid te geven je gedrag te veranderen zodat je aan deze behoeften kunt voldoen. Als je je weerstand kunt overwinnen en je grenzen verleggen, worden de wonden van je partner geheeld en word je zelf een completer en liefdevoller mens.

Opmerkingen:
Dit is een heel belangrijke oefening. Ik raad je aan deze je hoogste prioriteit te geven.

Aanwijzingen
De eerste stap is uit te zoeken wat de verlangens zijn die onder je frustraties zitten. Maak een uitgebreide lijst van alle dingen die je irriteren aan je partner. Wanneer roept je partner boosheid, ergernis, angst, wantrouwen, rancune, pijn of verbittering bij je op? Hier volgt een (deel van een) lijst als voorbeeld:

De lijst van Jenny

Ik vind het niet fijn als je …..

te hard rijdt
het huis uitgaat zonder me te zeggen waar je heen gaat.
me bekritiseert waar de kinderen bij zijn.
de krant leest tijdens het avondeten.
me bekritiseerd en belachelijk maakt waar onze vrienden bij zijn.
als je niet reageert als ik iets tegen je zeg.
wegloopt als ik me rot voel of huil.
me verwijt dat ik geen beslissingen kan nemen.
me verwijt dat ik een slechte huisvrouw ben.
me erop blijft wijzen dat jij meer geld verdient dan ik.

2. Neem nu een tweede stuk papier en schrijf de verlangens op die onder die frustraties schuil zouden kunnen gaan. Sla een paar regels over na ieder genoemd verlangen. Schrijf alleen de verlangens op, niet de frustraties. (Dit is belangrijk omdat je deze tweede lijst aan je partner moet laten zien.)

Voorbeeld:
Verlangen (dit correspondeert met het eerst genoemde op de voorbeeldlijst van Jenny): Ik zou me graag veilig en ontspannen willen voelen in de auto als jij rijdt.

3. Schrijf onder ieder verlangen een verzoek waarmee je verlangen vervuld zou worden. Het is belangrijk dat je verzoek positief is en dat het een specifiek concreet gedrag beschrijft.

Voorbeelden:

Verlangen: Ik zou me graag veilig en ontspannen willen voelen in de auto als jij rijdt.

Verzoek: Ik zou het fijn vinden als je de snelheidslimiet niet overschrijdt als je autorijdt. En als de wegcondities slecht zijn zou ik zelfs graag willen dat je nog langzamer rijdt.

Verlangen: Ik zou graag gekoesterd willen worden als ik me rot of verdrietig voel.

Verzoek: Als ik tegen je zeg dat ik me rot voel, zou ik graag willen dat je je armen om me heen doet en dat je me je volledige aandacht geeft.

Let erop dat het bij je verzoek gaat om een specifiek, positief gedrag. Het hieronder genoemde verzoek is een slecht voorbeeld omdat het niet specifiek is.

Vaag verzoek: Ik zou willen dat je wat attenter was. Het moet duidelijker en gedetailleerd geformuleerd worden, bijv.:

Specifiek verzoek: Ik zou graag willen dat je me een warme omhelzing geeft als je thuiskomt van je werk.

Het volgende voorbeeld is een slecht voorbeeld omdat het negatief gesteld is:

Negatief verzoek: Ik zou willen dat je niet meer tegen me schreeuwt als je boos bent.

Anders geformuleerd zodat het een positief gedrag beschrijft:

Positief verzoek: Ik zou graag willen dat je op een normale toon tegen me praat als je kwaad bent.

4. Geef de lijst met verlangens en verzoeken aan je partner. Gebruik je communicatie-vaardigheden om ieder verlangen en verzoek te verduidelijken zodat ze uiteindelijk allemaal. duidelijk en goed begrepen zijn. Herschrijf zonodig het verzoek zodat je partner precies weet welk gedrag je graag zou willen.

5. Neem nu je eigen lijst en zet aan de linkerkant van de bladzij bij ieder verzoek een cijfer

van 1 tot 5 om aan te geven hoe belangrijk dit voor je is, waarbij 1 heel belangrijk betekent en 5 iets minder belangrijk.

6. Geef je lijst weer aan je partner zodat je nu de lijst met verzoeken van je partner hebt. Geef daarop op de rechterzijde van de bladzij aan met een cijfer van 1 tot 5 hoe moeilijk het voor je zou zijn om aan dit verzoek te voldoen, waarbij 1 betekent ‘erg moeilijk’ en 5 ‘helemaal niet moeilijk’.

7. Hou de lijst van je partner. Vanaf vandaag heb je de gelegenheid om iedere week aan drie of vier van de makkelijkste verzoeken te voldoen. Onthoud dat dit vrijwillige cadeautjes zijn. Hou een schema aan van ongeveer drie à vier verzoeken waar je aan voldoet per week, ongeacht hoe je je voelt of hoeveel verzoeken je partner vervuld. (Probeer dit met de tijd op te voeren naar meer verzoeken).

 

Oefeningen, Relaties en sexualiteit

Partner dialoog

Als je de oefeningen gaat doen, hou dan de volgende regels in gedachten:

1. De oefeningen zijn zo ontworpen dat je inzicht en informatie krijgt wat betreft elkaars behoeften. Het delen van deze informatie betekent niet persé dat je ook aan die behoeften moet voldoen.

2. Als je gedachten en gevoelens met elkaar deelt, word je emotioneel kwetsbaar. Het is belangrijk dat je met de informatie die je over de ander krijgt op een liefdevolle, steunende manier omgaat.

De partner-dialoog (crossing the bridge)

Tijd: Ongeveer 45 à 60 minuten.

Doel: Leren luisteren naar wat je partner zegt, om te begrijpen en te erkennen wat hij/zij bedoelt, en om medeleven (empathie) te uiten voor zijn/haar gevoelens. Het regelmatig doen van deze oefening leidt tot een heldere en doeltreffende communicatie, en na verloop van tijd ook tot een diepere emotionele band. Je leert je oude manier van reageren vervangen door luisteren met begrip en medeleven.

Opmerkingen: Doe deze oefening samen en doe hem vaak. De partner-dialoog is een heel effectieve methode voor communicatie, het wederzijds helen van oude wonden, en het creëren van een diepe band. Het leren van deze vaardigheid speelt een centrale rol in het proces van Imago Relationship Therapy. Gebruik deze methode bij het delen van ervaringen bij de komende oefeningen.

Aanwijzingen

1. Bepaal wie de zender en wie de ontvanger is. Degene die besluit de zender te zijn begint met te zeggen: ‘Ik zou graag een partner-dialoog willen. Kan dat nu?’ Als je deze methode in je relatie gaat gebruiken (nadat je deze oefening hebt gedaan), is het belangrijk dat de ontvanger zo snel mogelijk reageert. Als ‘nu’ niet mogelijk is, geef dan een tijdstip aan dat je beschikbaar bent, zodat je partner weet wanneer er naar hem/haar geluisterd zal worden. En als dat moment er is zeg je: ‘Ik ben beschikbaar voor je.’

2. De zender praat nu een paar minuten, waarbij hij/zij datgene vertelt waarvan hij/zij graag wil dat de ander het hoort. De boodschap begint met ‘Ik’ en beschrijft wat de zender denkt of voelt. Voor deze oefening moet de boodschap neutraal en simpel zijn. Bijv. ‘Ik werd vanmorgen wakker met pijn in mijn keel, ik heb geen zin om naar mijn werk te gaan, ik denk dat ik thuis blijf’. De ontvanger ‘spiegelt’ door op de volgende manier te reageren, waarbij hij/zij de volgende vetgedrukte woorden gebruikt:

‘Als ik je goed begrijp ben je vanmorgen wakker geworden met keelpijn, en omdat je je niet lekker voelt, denk je erover om niet naar je werk te gaan. Klopt dat?’

Als de zender aangeeft dat hij/zij goed gehoord is, vervolgt de ontvanger met:

‘Is er meer wat je me daarover vertellen wilt?’

Als de zender hier meer over wil vertellen, voegt hij/zij datgene aan zijn/haar verhaal toe.

De ontvanger gaat door met ‘spiegelen’ en vraagt steeds: ‘Is er meer wat je me daarover vertellen wilt?’, net zo lang tot de zender zijn/haar hele verhaal heeft verteld.

De vraag ‘Is er meer wat je me daarover vertellen wilt?’ is erg belangrijk omdat op die manier de zender zijn/haar hele verhaal met alle gedachten en gevoelens kan vertellen, wat voorkomt dat de ontvanger reageert op een incomplete boodschap. En omdat de vraag door het woordje ‘daarover’ beperkt wordt tot wat met dit ene onderwerp te maken heeft, helpt de zender zicht te beperken tot één onderwerp per keer.

3. Als de zender alles heeft gezegd wat hij/zij erover kwijt wilde, vat de ontvanger het samen met de woorden:

‘Als ik het allemaal goed heb begrepen dan …..’

Als de ontvanger alles goed heeft samengevat, sluit hij/zij af met: ‘Klopt dat?’

Deze samenvatting is belangrijk omdat het de ontvanger helpt de zender beter te begrijpen en beter de logica te zien van wat hij/zij zei. Dit maakt het ook makkelijker om erkenning te geven, wat de volgende stap is.

Als de zender aangeeft dat alles wat hij/zij heeft gezegd goed is gehoord, ga je naar de volgende stap: erkenning. 36

4. De ontvanger geeft nu erkenning aan de zender met de woorden:

Er zit wat in, want ….’, of ‘Ik snap dat je …., omdat je …..’, of ‘Ik begrijp wat je bedoelt, want ….’.

Voorbeeld: ‘Ik snap dat je thuis wil blijven, omdat je pijn aan je keel hebt, ik begrijp dat je er dan over denkt om thuis te blijven’.

Deze reactie impliceert dat de ontvanger de logica ziet en begrijpt van wat de zender heeft gezegd. Dit is de zenders ‘waarheid’. De ontvanger hoeft het niet eens te zijn met die ‘waarheid’, maar het is wel van belang dat de ontvanger de logica ervan ziet. Dit erkent hij/zij met de woorden ‘er zit wat in, ik begrijp wat je bedoelt’, het betekent: ik kan jouw gedachtegang volgen, je bent niet gek.

De ontvanger kijkt of de zender zich erkend voelt, en als dat zo is gaat hij/zij over tot de laatste stap: empathie, medeleven.

5. Empathie, medeleven, kan uitgedrukt worden met de volgende woorden

‘Ik kan me voorstellen dat je je dan ….. voelt’ of (als het gaat om iets in het verleden): ‘Ik kan me voorstellen dat je je toen ….. voelde’.

Omdat je nooit helemaal zeker kunt weten wat een ander voelt, is het belangrijk dit te checken door te zeggen: ‘Is dat inderdaad wat je voelt/voelde?’ of ‘Klopt dat?’ Als blijkt dat de ontvanger de gevoelens niet goed begrepen heeft, moet de zender vertellen om welke gevoelens het gaat. En als de zender gevoelens uitspreekt die de ontvanger nog niet had gehoord, ‘spiegelt’ hij/zij deze alsnog zoals hierboven beschreven en vraagt:

‘Is er meer wat je over dat gevoel wil zeggen?’

6. Als de ontvanger alle drie de onderdelen van de partner-dialoog heeft doorlopen (spiegelen, erkennen, meeleven), zegt hij/zij

‘Ik zou nu graag willen reageren.’

Dan worden de rollen omgekeerd en wordt de zender ontvanger en de ontvanger zender. De zender (hiervoor ontvanger) mag nu reageren op het door hem/haar aangehoorde verhaal, of zijn/haar gedachten en/of gevoelens uiten over iets anders wat hij/zij heeft meegemaakt.

7. Deze oefening zal aanvoelen als een heel onnatuurlijke en omslachtige manier van communiceren, maar het is een goede manier om te ervaren wat doeltreffende communicatie is. Iedere nieuwe vaardigheid voelt in het begin heel vreemd aan, maar met meer ervaring wordt het steeds natuurlijker en minder mechanisch. Na verloop van tijd zul je merken dat je niet meer die precieze structuur van de oefening hoeft te gebruiken om hetzelfde effect te bereiken. En niet alle drie de stappen zijn altijd nodig, alleen als er beladen onderwerpen worden besproken, of als de communicatie fout gaat. Uiteindelijk zul je minder gehakketak ervaren in de relatie, meer emotionele veiligheid en een dieper gevoel van contact.

8. Gebruik nu deze drie-stappen-dialoog-methode om uit te wisselen wat je hebt geleerd over jezelf door het doen van oefening 2, de fantasie-oefening. Als het jouw beurt is om te luisteren, geef je partner dan je volledige aandacht. Spiegel wat je partner zegt, net zo lang tot je het helemaal hebt begrepen. Geef hem/haar daarna erkenning voor zijn/haar logica, zijn/haar ‘waarheid’ en geef begrip en medeleven (empathie). Je mag verduidelijkende vragen stellen, maar probeer je partner niet te analyseren, of te interpreteren, of kritiek of frustraties te uiten. Als je luistert, probeer je dan vooral de kinderwonden van je partner voor te stellen.

Oefeningen, Relaties en sexualiteit

Relatieoefening – de criticus –

Uitgangspunten in een langdurige liefdesrelatie.
De criticus komt voort uit een niet bevredigd verlangen.

Dat wat je ten diepste wenst van de ander, vindt de ander meestal het moeilijkst om te geven.

Wanneer je iets gaat geven wat je moeilijk vindt, ontstaat er heling van jezelf en de ander.

Volg de volgende stappen;

1.Onderzoek welke chronische kritiek je hebt op de ander.
2.Haal uit deze kritiek je eigen onvervulde verlangen.
3.Maak allebei een lijst van welk gedrag je zou willen ervaren van de ander.
4.Bespreek beide lijsten met elkaar en stel vast welk gewenst gedrag je het makkelijkst en het moeilijkst kan geven aan de ander.

Je hoeft je gedrag (nog) niet te veranderen, maar het spreken erover geeft de ander informatie over wat jij zou willen ontvangen. En andersom.

Ga je er toch actief mee werken houdt er dan rekening mee dat een verandering van gedrag weerstand en angst met zich meebrengt. Het onbewuste kan een gedragsverandering ervaren als een doodgaan. Ervaar dit en ga ermee door. De ander zal het heerlijk vinden.

ego
Relaties en sexualiteit, Wetenschap

Lessen in liefde

In dit stukje geef ik de conclusies van enkele onderzoekers die tientallen jaren de communicatie in relaties hebben onderzocht. Wij kunnen nu dankbaar gebruik maken van hun kennis.

Imago theorie.
De imago theorie van Harville Hendriks gaat er van uit dat dat je onbewust een partner kiest waarmee je een situatie creëert waarin je vroeger te kort bent gekomen. Je partner reflecteert die eigenschappen van je ouders die je nog niet verwerkt hebt en die zij moeilijk konden geven. Beide partners zoeken onbewust dit ‘imago’ uit de jeugd op. Dit gebeurt door middel van een fysieke aantrekkingskracht.

Het resultaat is dat je nu leeft met iemand van wie je iets wilt wat hij of zij van nature niet geeft (en andersom). Dat is per definitie een spannende situatie. Wanneer je hier bewust mee om leert te gaan worden beide partners completer als mens. Je leert namelijk je partner te geven wat jij van nature moeilijk vindt en jij krijgt dat van je partner wat je altijd hebt gemist. De transformatie zit in het leren geven en het ontvangen. Wanneer je als koppel niet om kan gaan met deze spannende situatie is scheiden meestal het gevolg.

Conflict is een kans om dichter bij jezelf en de ander te komen (zie video onder aan de text).

Hoe ga je daar mee om?
Een manier om hiermee om te gaan is ‘crossing the bridge’ of ‘dialoog’. Dit is een methode waarin je om de beurt een smalle denkbeeldige brug oversteekt naar elkaar. De een geeft inzicht in een kwetsbaar gebied in zijn of haar beleving en de ander luistert, spiegelt wat gezegd is, valideert (wat ik begrijp is..) en uit empathie (je voelde je waarschijnlijk…). De luisteraar nodigt de verteller uit steeds meer te vertellen (is er nog iets wat je wil vertellen…?), totdat het gebied volledig is geuit. Op deze manier gaan partners elkaars unieke wereld steeds beter kennen en waarderen. Dit is net als aanraken, elkaar in de ogen kijken een activiteit die een diepe binding en gevoel van veiligheid met elkaar creert. Wanneer het ‘anders zijn’ er mag zijn ontstaat er een veilige ruimte om de twee totaal verschillende werelden samen te laten leven. Onderaan deze pagina staan enkele youtube voorbeelden.

Liefde is een delen van elkaars wereld.

Slechte relatie.
Partners die scheiden hebben volgens John Gottman de volgende vier karakteristieken in hun communicatie;

–          Criticisme

–          Afwerend en verdedigend

–          Superieure houding (ik ben beter en ik zie wat jij verkeerd doet)

–          Terugtrekken en uit contact gaan

Relaties met deze kenmerken gaan hoogstwaarschijnlijk op termijn scheiden. Mensen die met een criticaster leven hebben ook nog eens grote kans om fysiek ziek te worden, omdat het voortdurend krijgen van kritiek aantoonbaar het imuunstelsel beschadigd.

Goede relatie.
Een goede relatie heeft ongeveer 100 zorgzame contacten per dag. Dit kan zijn de vuilniszak buiten zetten, iets aardigs zeggen, een kadootje meenemen, etc. De belangrijkste momenten daarbij zijn;

–          Opstaan/wakker worden

–          Het afscheid nemen gedurende de dag

–          Het elkaar weer zien gedurende de dag

–          Het naar bed gaan

In deze momenten is het extra belangrijk om elkaar steeds weer welkom te heten en elkaar met nieuwe ogen te zien. In goede relaties is de verhouding tussen positieve communicatie en negatieve communicatie 5:1. In andere woorden; tegen 1 rot opmerking moeten 5 positieve worden gezet.

Aansluiten.
Liefde in een relatie heeft volgens Gary Chapman vijf talen en iedereen heeft een primary. Het is belangrijk om elkaars taal goed te leren spreken om zo de aansluiting bij de ander te blijven vinden. De talen zijn;

–          Aanraken (massage, huggen, strelen, seks, etc)

–          Woorden (ik hou van je, wat zie je er mooi uit, etc.)

–          Quality time (er even helemaal voor elkaar zijn)

–          Zorgzame handelingen (iets voor elkaar doen)

–          Kadootjes

Er is bewustzijn en intentie nodig om elkaars taal te leren spreken. Welke taal spreek jij? Wat vind jij fijn om te ontvangen? Waar klaag jij het meest over? Zo kun je allebei een lijst maken van wat je zou willen ontvangen en ‘liefde’ aan elkaar geven. Het idee is dat je in een langdurig huwelijk met deze dingen bezig bent.

Vertrouwen.
Het ontwikkelen van vriendschap en vertrouwen is belangrijk voor een goede relatie. Dit gebeurt door de volgende drie activiteiten;

–          Love mapping (de dromen van je partner kennen, zodat je samen ergens naar toe leeft)

–          Kijken naar wat er goed gaat (door elkaar positief te zien ontstaat er een perceptie van positiviteit en contact)

–          Naar elkaar toe bewegen (in emotionele commotie naar elkaar toe bewegen geeft vertrouwen in elkaar)

Videos.