fbpx

Zeven Leefregels

Ik sluit mijn ogen en ervaar leegte, ik open mijn ogen en vraag me af wat ik voor jou kan doen

Ik zie een community voor me die sterk gevestigd is in het lichaam en ieder neemt zijn of haar verantwoordelijkheid om meer waarheid, goedheid en schoonheid in het dagelijkse leven te ontwikkelen en integreren. Alles ontstaat in het moment. Mensen komen op hun eigen tempo en tijd samen om de zin van het leven en alles wat zich nog niet heeft uitgedrukt te onderzoeken. Er is steun, humor, kleur en een nieuwsgierige sfeer. Er is ruimte voor pijn en lijden.

Integrale visie.
Mijn ervaring is dat een integrale visie op Zelfrealisatie bestaat uit de kennis en ervaring van bewustzijnsstaten (ontwaking) en psychologische groeifases (groei).

Ontwaking.
De voortdurende realisatie dat je DAT bent waarin elke ervaring plaatsvindt zou je ontwaking kunnen noemen. Eerst wordt de terugkerende non duale staat langzaam en zeker de kern van je identitieit in plaats van gevoelens van; niet goed genoeg zijn, angst, te kort en onzekerheid. De rust en sereniteit die hierin ontstaat verdiept zich naar ontwaking. Ontwaking wordt meestal gekoppeld aan perfecte volwassen zijn. Iedereen die ontwakingservaringen heeft gehad weet echter dat er groei op verschillende vlakken nodig is om een evenwichtig ontwaakt leven te leiden.

Groei.
Groei vindt plaats op meerdere vlakken of lijnen van intelligentie. Denk aan lijnen zoals; verbaal, emotioneel, visueel, lichamelijk, natuur, existentieel, muzikaal, creatief, relationeel en logisch wiskundig. Je kunt op relationele intelligentie hoog scoren terwijl je op muzikale intelligentie laag scoort. Groei bestaat uit steeds complexere integratie van waarneming en ervaringsstructuren. Een kenmerk van groei is dat je geen fase kunt overslaan. Het is een gestructureerde innerlijke opbouw. Ontwaking kan in elke groeifase ervaren worden. Denk aan ontwikkelingspsychologie en spiral dynamics.

Schaduwwerk.
Schaduwwerk is ook een belangrijk onderdeel van groei. Dit is het bewustworden en integreren van onderdrukte behoeftes, instincten en te korten. De onderdrukking komt voort uit de ideaalbeelden uit een cultuur of opvoeding. Het kan zeer moeilijk zijn om deze onderdrukte inhoud ruimte te geven en in het bewustzijn op te nemen. Een volwassen ontwaking kan alleen ontstaan wanneer een groot deel van het onderdrukte materiaal in beeld is gekomen. Het wordt ook wel gesymboliseert als het donkere integreren in het licht. Schaduwwerk komt meestal in de tweede helft van iemands leven op gang ondermeer als reactie op de ontwikkeling van de talenten in de eerste helft van je leven. Elk talent heeft een schaduwzijde. Ik ben bijvoorbeeld heel goed in mij aanpassen en luisteren. De schaduw is dat ik moeilijk kan onderhandelen en ruimte innemen. Dit aspect kwam op latere leeftijd als groei element in mijn bewustzijn.

Wakker worden (bewustzijnsstaten) en volwassen worden (groeifases) zijn twee verschillende fenomenen. Je kunt jezelf helder realiseren als Kennendheid en niet volwassen zijn en andersom. Inquiry blijft noodzakelijk.

Persoon van Zijn.
De hoogste realisatie vanuit mijn visie is de Persoon van Zijn. Dit is een eenvoudig persoon zonder identiteitsgrenzen. Een persoon die volledig in de wereld staat en er tegelijk van onthecht is. Ontwaking dringt door in elke gedachte, gevoel en handeling. De Persoon van Zijn is open in contact met anderen en het leven. Er is geen splitsing tussen het non duale en het duale van ego, lichaam, anderen, de wereld en bewustzijn. Er is geen splitsing in het ervaren van de behoefte aan langdurige zorgzame relaties, geld verdienen voor levensonderhoud, verblijven als Bewustzijn/Liefde, ego zwakte en non duale extase. Elke perceptie klopt. De Persoon van Zijn zou je kunnen zien als een mijlpaal in je oneindige ontwikkeling.

Kan jij intiem persoonlijk en onbegrensde ruimte tegelijkertijd zijn?

Werkvormen.
Ik heb twee vormen van beoefening ontwikkeld die ontwaking, groei, schaduwwerk en de persoon van zijn zichtbaar maken. De twee werkvormen zijn; Focussen naar Essentie en Authenticiteitcirkel. Het lichaam en de dialoog met anderen staan centraal in deze werkvormen. Wanneer je de werkvormen beheerst heb je genoeg houvast voor een stabiel leven en in het begeleiden van anderen. Het zijn structuren waarin de inhoud zichzelf voortdurend kan veranderen.

Zeven Leefregels.
Spiritualiteit, religie en wetenschap zijn manieren om houvast te vinden in een wereld waar in feite geen regels zijn. In het zoeken naar houvast is er een voortdurende afwisseling van (steeds complexere vormen van) structuur en chaos. Hoe beweeg ik vandaag naar meer waarheid, goedheid en schoonheid?

Ik zoek bewust en onbewust voortdurend houvast in het leven. Vooral in deze tijd waarin vaste (culturele, politieke, religieuze en opvoedings) structuren in de samenleving steeds meer worden losgelaten en de verantwoordelijkheid bij het individu komt te liggen. Dit proces van richting zoeken wordt in mijn ervaring gestuurd door een natuurlijke intelligentie. De hele evolutie, persoonlijke groei en organisatie van alle levende wezens worden gestuurd door een intelligente kracht. Wanneer je de uitgangspunten van deze kracht kunt beschrijven heb je een stevige houvast.

Vroeger was het de taak van cultuur, religie, politiek en opvoeding om een houvast te geven. Nu komt die taak meer en meer bij het individu te liggen. Er is een onderliggende norm van; iedereen is gelijk en heeft gelijke kansen.

Ik heb die kracht in zeven leefregels beschreven zoals die zich in mijn leven openbaart. Deze leefregels komen terug in de twee werkvormen die ik heb samengesteld. Misschien helpen deze regels en werkvormen jou om een eigen houvast in het leven te creeren.

Ik zie mensen vastlopen in new age concepten zoals; het leven is illusie, je kunt niet aan jezelf werken, geluk ontstaat in verlangenloosheid, iets nastreven is geen spiritualiteit, etc. Dat is allemaal half werk wat mij betreft. Kijk simpelweg naar je eigen leven of dat van je leraar.  Dualiteit en non dualiteit zijn er tegelijk en hebben allebei andere wetmatigheden. DAT wat jij bent gaat daaraan voorbij of vooraf.

Leefregel 1. Maak ontwaking de prioriteit in je leven.
Door dit als prioriteit te nemen krijg je een enkelvoudige richting in je leven. De Persoon van Zijn is ontwaakt en staat elk moment volledig in contact met wat er is. Dit verlangen naar Zelfrealisatie zit in je of niet en dat is niet goed of slecht. Deze regel is dus met name voor mensen die dit innerlijke verlangen hebben.

Dat wat jij bent is een voortdurende interactie van de binnenwereld en de buitenwereld

Tijdens Focussen naar Essentie ervaar je hoe bewustzijnsstaten zich met elkaar verhouden en hoe je daar doorheen loopt. Door steeds naar een non duale essentie terug te keren ontstaat er een twijfelloze en stabiele ontwaking. Je hoeft alleen de 10 stappen van het proces te kennen en te oefenen.

Leefregel 2. Ontwikkel langdurige zorgzame relaties in het moment.
Mij is opgevallen dat ieder persoon (verlicht of niet verlicht) de behoefte heeft aan langdurige zorgzame relaties. Wanneer je dit erkent snap je veel gedrag en lijden van mensen. Een paradox is dat een  langdurige zorgzame relatie ontstaat in het NU. Wanneer iemand er NU voor mij is geeft mij dat een gevoel van een langdurige zorgzame relatie en wanneer die momenten zich herhalen ontstaat er vetrouwen en binding.

Iedereen heeft behoefte aan een langdurige zorgzame relatie in het NU

Een goede liefdesrelatie heeft gemiddeld honderd zorgzame momenten op een dag. Dit begint bij het goedemorgen zeggen als je elkaar die dag voor het eerst ziet en gaat door in een kopje thee inschenken, de deur open houden, bewust afscheid nemen, tijd nemen om te luisteren, je vieze sokken opruimen, etc. Allemaal kleine dingen die uiteindelijk een gevoel van een langdurige zorgzame relatie geven. Dit werkt ook zo in andere relaties zoals vriendschap en op het werk.

Wanneer je denkt iemand niet nodig te hebben stopt de relatie. Een relatie is voorwaardelijk en daar is niets mis mee.

In AuthenticiteitCirkel oefen je met vijf eenvoudige pijlers hoe je langdurige zorgzame relaties in het moment creëert. De pijlers zijn een checklist die je kunt aflopen wanneer je het gevoel hebt dat er een relatie niet lekker loopt. Dan mist er namelijk een pijler.

Leefregel 3. Draag en transformeer je lijden.
De persoon (lichaam, denken en voelen) is nooit vrij, omdat het gebonden is aan de begrenzing van het fysieke en daarmee aan lijden, behoeftes, overleven en uiteindelijk de dood. De mens heeft dus altijd ergens in zijn  leven te maken met lijden. Het goed omgaan met lijden is een grote factor in de beleving van een zinvol bestaan. Wanneer je niet kunt omgaan met lijden kan er afkeer naar het leven en mensen ontstaan. Dit is een bron van destructief gedrag.

Lijden komt over het algemeen voort uit (langdurig) onvervulde verlangens. Het gaat meestal om het niet hebben van een goede woning, geld, gezondheid of langdurige zorgzame relaties. Deze onvervulde verlangens gaan samen met gevoelens van onmacht, frustratie, hulpeloosheid, eenzaamheid, afhankelijkheid, geen grip hebben, etc. Deze gevoelens vertalen zich in het specifieke lichamelijke sensaties zoals; ervaarbare verkramping van spieren, onprettige vormen van leegte, gejaagdheid, pijn in de borst, zeurende ondefinieerbare pijn of steken in de buik, etc. Wanneer je deze sensaties leert dragen ontstaat er een gevoel van veiligheid, vertrouwen en oorspronkelijkheid. 

Transformeren van lijden is eenvoudig, het wordt je alleen niet geleerd

Een reactie in lijden is overmatig piekeren. Het denken wil het lijden oplossen. Denken is meestal een gesloten systeem gebaseerd op zichzelf herhalende concepten. Het denken verandert meestal niets wezenlijks. Wat beter werkt is het lijden tien minuten voelen. In het voelen en niet denken ontspant het lichaam en stopt het lijden. Er zal altijd weerstand zijn om pijn bewust te gaan voelen, omdat het lichaam in eerste instantie pijn wil vermijden. Je zult een heldere beslissing moeten nemen om het lijden te gaan voelen.

Verlichting en zingeving komen voort uit het volledig ervaren van lijden

Met de vaardigheid Focussen naar Essentie leer je hoe je op een constructieve manier kunt omgaan met lijden en hoe je lijden innerlijke transformeert naar geluk en heelheid. Dit duurt gemiddeld twintig minuten. Door pijn een paar minuten toe te laten en te verdragen ontstaat innerlijke bevrijding. Het is een praktische vorm van meditatie en stressmanagement.

Vanuit pijn ontstaat de droom, vanuit de droom ontstaat de visie, vanuit de visie ontstaat de kracht, vanuit de kracht ontstaat de verandering. Dat is de wereld van het lichaam.

Een laag dieper dan opgeven is niet vechten met de ervaring van opgeven en doorgaan

Leefregel 4. Help anderen.
Wanneer je zelf vervuld bent stroomt de liefde over naar anderen. Mijn ervaring als liefde is dat het zichzelf wil delen. Mijn ervaring is dat oordeelloos luisteren een goed begin is van werkelijke hulp.  Wanneer ik luister komt de ander bij zichzelf en ontstaan er in mij vanzelf initiatieven. De kracht en wijsheid ligt in de persoon besloten en door te luisteren komt dit vanzelf boven.

De hulpvraag van iemand die lijdt is in eerste instantie;

“Telt het voor jou, dat ik, steeds maar weer, in dat zelfde cirkeltje ronddraai?”

Deze hulpvraag speelt elke dag voor iemand die lijdt. Gesprekken met iemand die lijdt gaan meestal over het leedfeit. Het leedfeit is dat wat het lijden veroorzaakt (de ziekte, het ongeval, de situatie). Daar ligt niet echt de behoefte van iemand die lijdt. De behoefte ligt in het gehoord en gezien worden in het lijden. Een gesprek over hoe iemand met het lijden omgaat en wat hij of zij voelt in dit moment wordt als ondersteunend ervaren, omdat het een gevoel van steun en samenzijn geeft. Dat zijn spannende gesprekken, omdat er geen directe oplossing is en je zelf de onmacht en frustratie gaat voelen die iemand in lijden ervaart.

Ben jij er op dit moment voor mij? Ben ik NU aanwezig bij wat er in die ander speelt? Kan ik meevoelen zonder er in verstrikt te raken?

Dit luisteren en meevoelen kan heel subtiel zijn. Wanneer mijn dochter enthousiast met haar net gemaakte tekening naar me toekomt en ik reageer met minder enthousiasme dan voelt dan voelt zij zich al niet gezien/gehoord. 

Luisteren is levensreddend. Een mensenleven redden is de mensheid redden.

Tijdens Focussen naar Essentie leer je hoe je iemand vanuit luisteren helpt om lijden te transformeren. Het is wat mij betreft de beste manier om iemand te helpen.

Leefregel 5. Toon leiderschap en spreek je uit.
Leiderschap gaat over het gesproken woord. Woorden zijn krachtig en zetten aan tot actie en reflectie. Wanneer je jouw hoogste waarheid naar buiten brengt ontstaat er een dialoog. De dialoog is een instrument om je aan nieuwe situaties aan te passen en te groeien.  Wanneer iedereen zijn of haar kennis inbrengt ontstaat er een integrale wijsheid die ons allemaal verder brengt. In leiderschap zit ook de energie om waarde toe te voegen aan de maatschappij door een bepaald probleem op te lossen. Wat stoort jou en wat kun jij daar aan doen? Mijn ervaring is dat wanneer ik leiderschap toon en me uitspreek er meer vreugde ontstaat in de dingen die ik doe.

Actie vloeit voort uit het normen en waarden systeem wat je hebt. De waarde die de meeste energie achter zich heeft heeft bepaald de richting.

Hoe je dit op een authentieke en effectieve manier doet leer je in de Authenticiteitcirkel. Iedereen heeft een andere manier van zijn of haar leiderschap tonen.

Wanneer je jezelf niet uit, omdat je op een uitnodiging wacht voel je jezelf meestal niet gehoord en/of begrepen. Sta energetisch op en vertel je mening. Het doet er toe.

Leefregel 6. Vertrouw op wat er is en combineer disciplines.
Niemand weet precies hoe bewustzijnsstaten en groeifases zichzelf ontwikkelen. Iedereen kan wel ervaren dat er zoiets is als een natuurlijke intelligentie. Ik volg voornamelijk mijn gevoel in het lichaam en daaruit is vertrouwen ontstaan. Mijn nieuwsgierigheid en impuls om de waarheid te achterhalen heeft me naar allerlei disciplines van onderzoek gebracht. Voor mij heeft dat goed uitgepakt in die zin dat ik een vervullend leven ervaar. Ik moedig dan ook anderen aan om verschillende disciplines te ervaren, zodat er van verschillende kanten input komt.

Wanneer ik naar mijn eigen ontwikkeling kijk heb ik van alles gecombineerd; satsang, mentale studie, veel lichaamswerk, gebruik van medicinale planten, dans, zweethutten, focussen, circling, met teams iets neerzetten in de wereld, opvoeden van kinderen, nature quest, relatiewerk, psychoanalyse, enneagram, etc. Ik heb daarin altijd mijn gevoel gevolgd. Hoewel ik niet kan aantonen welke discipline wat heeft veroorzaakt heb ik een sterk vermoeden dat deze manier van onderzoeken goed heeft gewerkt voor mij.

Ik bied naast de twee vaste werkvormen ook andere vormen aan in samenwerking met anderen.

Leefregel 7. Geniet van eenvoud en onmatigheid.
Het leven is een ervaring en dat kan uiteen lopen van lijden naar extase. Humor en jezelf niet te serieus nemen zijn belangrijke elementen in het leven. We hebben de basisvoorzieningen structureel op orde in Nederland. Er is altijd warmte, huisvesting en stromend water. Dat is wat mij betreft een historisch wonder. Kun je daarvan genieten? Ik geniet van een wandeling rond de Sloterplas waar ik woon of het ontdekken van nieuwe muziek op spotify. Dat soort simpele dingen. Ik kan ook intens genieten van dure kleding kopen, een Jaguar rijden en over de top dingen doen.

Lijden is een signaal van het lichaam wat aangeeft dat er iets in je leven moet veranderen. Volg de impuls van je lichaam.

Tijdens Focussen naar Essentie trainen we het voelen van het lichaam. Welzijn zit in actie en in non actie. Zo brengt het verblijven in non duale essentie een genieten van eenvoud. Dit is een sereen en tevreden gevoel. Er is daar niets nodig. Er kan ook een impuls tot actie zijn. Dit bouwt zich op als spanning in het centrum van je lichaam. Dit zou je een verlangen kunnen noemen. Deze spanning wordt ontladen wanneer het object van verlangen wordt verkregen of genomen. Beide vormen van genot zijn tijdelijk. Dat neemt niet weg dat je er intens van kunt genieten.

De drie meest voorkomende fouten die, naar mijn mening, gemaakt worden in de zoektocht naar heelheid en integratie zijn;

1.Het maken van een ideaalbeeld
In het denken zijn er allerlei beelden over hoe iemand er na Zelfrealisatie uit ziet en wat hij of zij dan doet. Deze denkbeelden houden je weg van de onmiddelijke ervaring van je jezelf als Bewustzijn en Liefde. Geluk is een bijeffect van jezelf realiseren als Bewustzijn en dat is door geen enkel beeld te vatten.

2.Met halve aandacht ermee bezig zijn
Wanneer je jezelf wil realiseren als Bewustzijn en  Liefde dien je de grove patronen van jouw persoon te doorzien. Dat vergt (tijdelijk) al je aandacht. De meeste zoekers doen het part time en nemen het niet serieus. Je kunt echter het dagelijkse leven volledig gebruiken om tot verlichting te komen. Het is het verschuiven van je prioriteit.

Hoe hongerig ben je? Dat is de grote paradox. Wanneer je vanuit de gerealiseerde staat (terug) kijkt is er niets voor te doen, maar elke gerealiseerde persoon heeft zich suf gezocht met de grootste passie en focus die er bestaat.

3.Het blijven zoeken met het denken en niet de lichaamssensaties gebruiken
Denken brengt je niet ver in de zoektocht naar geluk, omdat het een onmiddelijke ervaring is en geen gedachte. Het denken functioneert als een gesloten systeem en dat wordt alleen doorbroken met het ervaren van lichaamssensaties. Het lichaam weet hoe het geluk aanmaakt en wat Zelfrealisatie is. Het enige wat je hoeft te doen is het lichaam op de juiste manier gebruiken.