fbpx

Visie

Ik sluit mijn ogen en ervaar leegte, ik open mijn ogen en vraag me af wat ik voor jou kan doen

De betekenis van het leven is het leven zelf. Dat is de reden waarom de meeste mensen willen blijven leven, hoe zwaar het ook kan zijn. Iedereen kent lijden en het waardig leren omgaan met lijden geeft betekenis aan het leven. En wanneer je hebt geleerd om met dit lijden om te gaan geeft het betekenis om anderen te helpen met deze dillemma’s. Mijn werk gaat onder andere over verantwoordelijkheid nemen en betekenis geven. In dit alles ontstaat als bijeffect kracht, vreugde en ontwaking. 

Wat is de kern van psychologie?
Mijn interesse heeft altijd gelegen in het onderzoeken van de geest. Wat is geluk? Wat is waarheid?

Een belangrijk deel van mijn zoektocht was het doorgronden van de (transpersoonlijke) psychologie van de persoon. De persoon (lichaam, denken en voelen) is nooit vrij, omdat het altijd is gebonden aan de begrenzing van het fysieke (behoeftes en overleven).

Door te leren ontspannen in de identificatie met het lichaam, denken en voelen ontstaat de mogelijk om jezelf te ervaren als Liefde, Ruimte, Leegte, Bewustzijn, Brahman, God, etc. Deze innerlijke ervaring wordt langzaam en zeker de kern van je identitieit in plaats van de gevoelens zoals; niet goed genoeg zijn, te kort en onzekerheid. Ik bied eenvoudige theorie en praktijkoefeningen om tot deze realisatie te komen. Voor mij heeft deze voortdurende realisatie de grootste betekenis in mijn leven.

Wat ik steeds weer bij mezelf en anderen waarneem is dat wanneer er wezenlijk contact is met lichamelijke sensaties er een ontspannen houding ontstaat waarin authenticiteit, geluk en Zelfrealisatie vanzelf plaatsvinden (lees mijn gratis boek).

Wakker worden en volwassen worden (integratie van persoonlijke, collectieve en universele structuren) zijn twee verschillende fenomenen. Je kunt jezelf helder realiseren als Kennendheid en niet volwassen zijn en andersom. Inquiry blijft noodzakelijk.

Loslaten gebeurt na liefdevol vasthouden

Ik ben tot een aantal (praktische) conclusies gekomen om geluk en waarheid te ervaren. Naast het innerlijk transformeren van lijden is contact een belangrijke ingrediënt in mijn teaching. Mijn inzicht en ontvouwing op het gebied van het verspreiden van ontwaking en groei is dat alle wijsheid in de groep is.  Wanneer iedereen zijn of haar kennis inbrengt ontstaat er een integrale wijsheid die ons allemaal verder brengt. Dat zie ik als de nieuwe verlosser, de nieuwe dimensie of de nieuwe religie. De groep in al haar verscheidenheid.

Langdurige zorgzame relatie in het NU.
Het grootste lijden bij de mens komt voort uit een gebrek aan langdurige zorgzame relaties. Een  langdurige zorgzame relatie ontstaat in het NU. Wanneer iemand er (drie keer) NU voor mij is geeft mij dat een gevoel van een langdurige zorgzame relatie. Wanneer je doordringt in dit concept en naar je leven kijkt zie je dat alles bij de persoon draait om de verbinding met anderen. Dit geldt voor en na Zelfrealisatie.

Iedereen heeft behoefte aan een langdurige zorgzame relatie in het NU

Een goede liefdesrelatie heeft gemiddeld honderd zorgzame momenten op een dag. Dit begint bij het goedemorgen zeggen als je elkaar die dag voor het eerst ziet en gaat door in een kopje thee inschenken, de deur open houden, bewust afscheid nemen, tijd nemen om te luisteren, je vieze sokken opruimen, etc. Allemaal kleine dingen die uiteindelijk een gevoel van een langdurige zorgzame relatie geven. Dit werkt ook zo in andere relaties zoals vriendschap en op het werk.

Wanneer je denkt iemand niet nodig te hebben stopt de relatie met die persoon

In AuthenticiteitCirkel oefen je met vijf eenvoudige pijlers hoe je langdurige zorgzame relaties in het moment creëert. De pijlers zijn tegelijk een checklist die je kunt aflopen wanneer je het gevoel hebt dat er een relatie niet lekker loopt. Dan mist er namelijk een pijler.

Iedereen heeft te maken met lijden.
De mensheid heeft te maken met lijden. Lijden komt over het algemeen voort uit (langdurig) onvervulde verlangens. Het gaat meestal om het niet hebben van een goede woning, geld, gezondheid of langdurige zorgzame relaties. Deze onvervulde verlangens gaan samen met gevoelens van onmacht, frustratie, hulpeloosheid, eenzaamheid, afhankelijkheid, geen grip hebben, etc. Deze gevoelens vertalen zich in het specifieke lichamelijke sensaties zoals; ervaarbare verkramping van spieren en rondom organen, onprettige vormen van leegte, gejaagdheid, pijn in de borst, steken rondom de buik, etc. Wanneer je deze sensaties leert dragen ontstaat er een gevoel van veiligheid, vertrouwen en oorspronkelijkheid.

Een reactie in lijden is overmatig piekeren. Het denken wil het lijden oplossen. Denken is meestal een gesloten systeem gebaseerd op zichzelf herhalende concepten. Het denken verandert meestal niets wezenlijks. Wat beter werkt is het lijden tien minuten voelen. In het voelen en niet denken ontspant het lichaam en stopt het lijden. Er zal altijd weerstand zijn om pijn bewust te gaan voelen, omdat het lichaam in eerste instantie pijn wil vermijden. Je zult een heldere beslissing moeten nemen om het lijden te gaan voelen.

Onprettige sensaties zijn een signaal van het lichaam om aan te geven dat er iets is gestagneerd. Het lichaam heeft tegelijkertijd de kennis dit weer in beweging te brengen. Luisteren naar het lichaam is een handvat om de stroom van het leven zijn gang te laten gaan en daardoor tot vormen van geluk te komen. Luisteren naar het lichaam bestaat in eerste instantie uit het betrekken van het lijfelijke gevoel. Door steeds subtieler te luisteren naar het lichaam komen er vanzelf inzichten en essentiële aspecten in het bewustzijn zoals versmeltende liefde, aanwezigheid, ruimte, leegte, kracht, richting, stilte en sereniteit.

Verlichting komt voort uit het volledig ervaren van lijden

Met de vaardigheid Focussen leer je hoe je kunt omgaan met lijden en hoe je lijden innerlijke transformeert naar geluk. Dit duurt gemiddeld twintig minuten. Door pijn een paar minuten toe te laten en te verdragen ontstaat innerlijke bevrijding. Het is een praktische vorm van meditatie en stressmanagement. Je hoeft alleen de 10 stappen van het proces te kennen en te oefenen.

Vanuit pijn ontstaat de droom, vanuit de droom ontstaat de visie, vanuit de visie ontstaat de kracht, vanuit de kracht ontstaat de verandering. Dat is de wereld van het lichaam.

Een laag dieper dan opgeven is niet vechten met de ervaring van opgeven en doorgaan

Wat is de belangrijkste hulpvraag in het lijden?
De hulpvraag van iemand die lijdt is in eerste instantie;

“Telt het voor jou, dat ik, steeds maar weer, in dat zelfde cirkeltje ronddraai?”

Deze hulpvraag speelt elke dag voor iemand die lijdt. Gesprekken met iemand die lijdt gaan meestal over het leedfeit. Het leedfeit is dat wat het lijden veroorzaakt (de ziekte, het ongeval, de situatie). Daar ligt niet echt de behoefte. De behoefte ligt in het gehoord en gezien worden in het lijden. Een gesprek over hoe iemand met het lijden omgaat en wat hij of zij voelt in dit moment wordt als meer vervullend ervaren, omdat het een gevoel van steun en samenzijn geeft. Dat zijn spannende gesprekken, omdat er geen directe oplossing is en je zelf de onmacht en frustratie gaat voelen die iemand in lijden ervaart.

Ben jij er op dit moment voor mij? Ben ik NU aanwezig bij wat er in die ander speelt? Kan ik meevoelen zonder er in verstrikt te raken?

Dit luisteren en meevoelen kan heel subtiel zijn. Wanneer mijn dochter enthousiast met haar net gemaakte tekening naar me toekomt en ik reageer met minder enthousiasme dan voelt dan voelt zij zich al niet gezien/gehoord. 

Luisteren is levensreddend. Een mensenleven redden is de mensheid redden.

Verblijf in je hart.
Verblijven in je hart is in eerste instantie met je aandacht zijn bij de lichamelijke sensaties in het centrum van je lichaam. Deze sensaties kunnen fijn of pijnlijk zijn. Waar het omgaat is dat jij erbij kunt blijven. Wanneer je de ervaring in het lichaam er helemaal laat zijn, laat je jezelf, de ander en de wereld er ook helemaal zijn. Dit gaat verder dan vertrouwen. Het is een staat van conceptloze aanwezigheid waarin je alles kunt ervaren en van daar uit ontstaat beweging. Tegelijk is er het inzicht dat je Bewustzijn en Liefde bent. Dit is het allerhoogste en het allereenvoudigste. Dat is Zelfrealisatie.

Het ultieme geluk komt voort uit Zelfrealisatie

De drie meest voorkomende fouten die, naar mijn mening, gemaakt worden in de zoektocht naar Zelfrealisatie zijn;

1.Het maken van een ideaalbeeld
In het denken zijn er allerlei beelden over hoe iemand er na Zelfrealisatie uit ziet en wat hij of zij dan doet. Deze denkbeelden houden je weg van de onmiddelijke ervaring van je jezelf als Bewustzijn en Liefde. Geluk is een bijeffect van jezelf realiseren als Bewustzijn en dat is door geen enkel beeld te vatten.

2.Met halve aandacht ermee bezig zijn
Wanneer je jezelf wil realiseren als Bewustzijn en  Liefde dien je de grove patronen van jouw persoon te doorzien. Dat vergt (tijdelijk) al je aandacht. De meeste zoekers doen het part time en nemen het niet serieus. Je kunt echter het dagelijkse leven volledig gebruiken om tot verlichting te komen. Het is het verschuiven van je prioriteit.

Hoe hongerig ben je? Dat is de grote paradox. Wanneer je vanuit de gerealiseerde staat (terug) kijkt is er niets voor te doen, maar elke gerealiseerde persoon heeft zich suf gezocht met de grootste passie en focus die er bestaat.

3.Het blijven zoeken met het denken en niet de lichaamssensaties gebruiken
Denken brengt je niet ver in de zoektocht naar geluk, omdat het een onmiddelijke ervaring is en geen gedachte. Het denken functioneert als een gesloten systeem en dat wordt alleen doorbroken met het ervaren van lichaamssensaties. Het lichaam weet hoe het geluk aanmaakt en wat Zelfrealisatie is. Het enige wat je hoeft te doen is het lichaam op de juiste manier gebruiken.

Praktijkgerichte cursussen.
Met Focussen leer je lichaamssensaties te gebruiken en ervaar je jezelf binnen een half uur als Bewustzijn en Liefde. Ik laat je ervaren hoe je pijn en langdurig lijden transformeert in essentie en kracht.

Met Authenticiteitcirkel leer je om in contact te blijven met jezelf, anderen en  het universum. Je leert alle ideaalbeelden en conventionele regels op te geven en te vertrouwen op jezelf in dit moment. Wanneer je jezelf zonder terughoudendheid deelt met een ander ontstaat er authenticiteit en geluk. Alle emoties en gedachtes zijn welkom. Je kunt eindelijk zijn zoals je bent en van daar uit zijn Zelfrealisatie, leven van je hoogste waarheid en geluk eenvoudig te ervaren.

De hoogste realisatie is vanuit mijn theorie de Persoon van Zijn. Hier komt alles samen. De ik-ruimte met het persoonlijke en het lijden, de wij-ruimte in verbinding met alles en het hogere wat ondefinieerbaar is voor het denken. Ik ben alles tegelijkertijd.