fbpx

Mijn visie

Ik sluit mijn ogen en ervaar leegte, ik open mijn ogen en vraag me af wat ik voor jou kan doen

Visie.
Mijn visie is dat Zelfrealisatie bestaat uit de kennis en ervaring van Ontwaking (bewustzijnssstaten) en Groei (fases/proces).

Ontwaking (non dualiteit).
De realisatie dat je KENNENDHEID bent zou je ontwaking kunnen noemen. Kennendheid is DAT waarmee je weet dat je er bent. De hoogste beoefening om te ontwaken is het herinneren van jezelf als een non duale ervaring. Langzaam en zeker wordt dit de kern van je identiteit in plaats van gevoelens zoals; niet goed genoeg, angst, te kort en onzekerheid. In de non duale ervaring is er geen verhaal, betekenis, pad of zingeving. De ruimte en sereniteit die hierin ontstaan verdiepen zich naar Ontwaking. Ontwaking is jezelf steeds weer (her) kennen als Bewustzijn of Kennendheid.

Ik ben oneindige ruimte en lichamelijk beperkt

Wanneer mensen in mijn groepen zich ervaren als een non duale ervaring of bewustzijn is er geen enkel probleem of impuls tot zingeving. In deze bewustzijnsstaat is alles heel en compleet.

Groei (dualiteit).
Ontwaking wordt vaak gekoppeld aan perfect zijn. Er is ook nog zoiets als (persoonlijke) groei in de maatschappij. In dat perspectief is het vinden en uitvoeren van zingeving cruciaal om tot compleetheid en geluk te komen. Dit is een proces van volwassen worden. Beide perspectieven (ontwaking en groei) zijn onderdeel van leven en dienen in evenwicht te komen.

Iedereen weet (hopelijk) dat er een oneindige groei plaatsvindt in relatie met de omgeving. Groei gebeurt op meerdere vlakken of lijnen van intelligentie; verbaal, emotioneel, visueel, lichamelijk, contact met de natuur, existentieel, muzikaal, creatief, relationeel, logisch wiskundig en meer.

De mensheid ontwikkelt zich door steeds creatiever te overleven in het oneindige universum. Onze hersenen blijven groeien. Technologie en economie hebben een enorme invloed op ons leven. In Nederland zijn we bijvoorbeeld nog nooit zo welvarend geweest en hoe de toekomst zal zijn is onbekend. We zullen altijd blijven groeien.

Groei is complex. Je kunt op relationele intelligentie bijvoorbeeld hoog scoren terwijl je op muzikale intelligentie laag scoort. Een kenmerk van groei is dat je geen fase kunt overslaan. Het is een gestructureerde opbouw. Denk aan ontwikkelingspsychologie en spiral dynamics. In mijn groepen staan emotionele, existentiele en relationele groeilijnen centraal. Een belangrijk element is zingeving en actie in de wereld.

Het lichaam maakt voortdurend een kaart van de innerlijke ervaring en de buitenwereld via de zintuigen. Van die twee kaarten maakt het een verhaal waarmee er interacties in de wereld ontstaan. Wanneer de kaarten, het verhaal, de acties en de buitenwereld redelijk met elkaar matchen is er relatieve innerlijke rust. Deze kaarten, verhalen en acties groeien in complexiteit en uitvoering. Dat is hoe het lichaam, denken en voelen grofweg werkt. Al deze individuele verhalen en acties vertalen zich in cultuur. Cultuur is het samengaan van al die verhalen en de wereld. Een complex geheel.

Ontwaking kan in elke groeifase ervaren worden

Schaduwwerk.
Schaduwwerk is een belangrijk onderdeel van groei. Dit is het bewustworden en integreren van onderdrukte behoeftes en instincten. De onderdrukking komt voort uit de ideaalbeelden uit een cultuur of opvoeding. Het kan zeer moeilijk zijn om deze onderdrukte inhoud ruimte te geven en in het bewustzijn op te nemen. Een volwassen ontwaking kan alleen ontstaan wanneer een groot deel van het onderdrukte materiaal in beeld is gekomen. Het wordt ook wel gesymboliseert als het donkere integreren in het licht. Schaduwwerk komt meestal in de tweede helft van iemands leven op gang ondermeer als reactie op de ontwikkeling van de talenten in de eerste helft van het leven. Elk talent heeft een schaduwzijde. Ik ben bijvoorbeeld heel goed in me aanpassen en luisteren. De schaduw is dat ik moeite heb met onderhandelen en ruimte innemen.

Wakker worden (bewustzijnsstaten) en volwassen worden (groeifases) zijn twee verschillende fenomenen. Je kunt jezelf helder realiseren als Kennendheid en niet volwassen zijn en andersom. Inquiry blijft noodzakelijk.

Kwadranten van perceptie.
Ken Wilber heeft een kwadrant ontwikkeld waarin alle vraagstukken rondom leven een plek hebben. In mijn werk besteed ik bewust aandacht aan alle vier de kwadranten.

Persoon van Zijn.
De hoogste groei vanuit mijn visie is de Persoon van Zijn. Dit is een eenvoudig persoon die volledig in contact is met zijn of haar lichaam, anderen en de wereld. Tegelijk is er een onthechting van de verhalen. De Persoon van Zijn is open, moedig en kwetsbaar. Ontwaking en groei zijn beiden zonder hechting aan een voorkeur aanwezig.

Ik ben intiem persoonlijk en onbegrensde ruimte tegelijkertijd?

Werkvormen.
Ik heb twee technische vormen van beoefening ontwikkeld die ontwaking, groei, schaduwwerk en de Persoon van Zijn zichtbaar maken. Jij weet wanneer je ontwaakt bent en of je groeit. Wanneer je de hechting aan een voorkeur opgeeft ten aan zien van al deze aspecten is er vrijheid. Deze vrijheid kun je direct ervaren in mijn werkvormen. Dat is de reden dat ik in mijn lessen vooral over de techniek praat en niet het resultaat. Iedereen heeft een eigen tempo en een eigen weg.

De twee werkvormen zijn; 1. Focussen naar Essentie en 2. Authenticiteitcirkel.

Het lichaam en de dialoog met anderen staan centraal in deze werkvormen. Wanneer je de werkvormen beheerst heb je genoeg houvast voor een stabiel en ontwaakt leven. Wanneer je de technieken beheerst kun je anderen begeleiden in hun ont-wikkeling. Het enige wat je hoeft te doen is niet in de weg lopen. Het zijn vaste structuren waarin de inhoud zichzelf voortdurend verandert, totdat alles helder is.

Leven kent lijden. Het antigif tegen lijden is zingeving. Zingeving komt voort uit het nemen van (maximale) verantwoordelijkheid voor ontwaking, groei en de community.

Zeven Leefregels.
Spiritualiteit en wetenschap zijn manieren om betekenis te vinden in een wereld waar in feite geen houvast, betekenis of regels zijn. In het zoeken naar houvast, betekenis en regels is het noodzakelijk om een persoonlijk verhaal te ontwikkelen. Dit verhaal wordt gekenmerkt door een hiërarchie van normen, waarden en behoeftes. Deze hiërarchie komt voort uit jouw biologische, culturele en individuele geschiedenis. Het verhaal is altijd een vereenvoudiging van de werkelijkheid.

Houvast, betekenis en regels formuleren is een natuurlijk overlevingsmechanisme wat in het lichaam besloten ligt. Het eerste wat je bijvoorbeeld waarneemt in een willekeurige situatie is de betekenis van de situatie.

Een pen is geen losstaand object. Je kunt ermee schrijven, je kunt het vastpakken, het heeft misschien een bepaalde waarde of kan een behoefte van schrijven vervullen. Zo heeft alles wat je ziet een betekenis.

Hoe beweeg ik vandaag naar meer waarheid, goedheid en schoonheid? Wie of wat ben ik?

Evolutie, cultuur en persoonlijke groei worden gestuurd door een intelligente kracht. Deze kracht is moeilijk te doorgronden. Er is iets wat jou voortbeweegt. Wat je kan doen is jouw manier van betekenis geven aan de wereld omschrijven. Wanneer we dat allemaal doen ontstaat er een spel van betekenissen.

Vroeger was het de taak van cultuur, religie, politiek en opvoeding om houvast en betekenis te geven. Nu komt die taak meer en meer bij het individu te liggen.

Een spel heeft een aantal aannames waarin je beweegt en leert. Ik heb mijn verhaal in zeven spel-regels beschreven. Elke regel geeft betekenis aan mijn leven en daarmee aan mijn handelen in de wereld. Ik heb ze ook in een hiërarchie gezet. De belangrijkste voor aan. De spel-regels komen terug in de twee werkvormen die ik heb samengesteld. Misschien helpen mijn regels en werkvormen jou om je eigen verhaal te schrijven.

Zingeving en leefregels komen voort uit het balanceren op de grens van het bekende en het onbekende

Spel-regel 1. Ontwaking is prioriteit.
Iedereen verlangt naar heelheid en geluk. Dit verlangen is in de kern het verlangen om te ontwaken. Wanneer je jezelf als Kennendheid  ervaart is er geen tijd, lijden, betekenis, probleem of regel. Er is alleen maar het Goede. Bijeffecten zijn ervaringen van ruimte, sereniteit en puur geluk. Ontwaking is een innerlijke perceptie. Vanuit deze non duale perceptie kan het het duale belichaamde leven van de persoon steeds weer opgebouwd en gedragen worden. Door ontwaking als prioriteit te nemen en te houden krijgt je leven een enkelvoudige richting en betekenis.

Dat wat jij bent is een voortdurende belichaamde interactie van de binnenwereld en de buitenwereld

Tijdens Focussen naar Essentie ervaar je hoe bewustzijnsstaten zich met elkaar verhouden en hoe je daar doorheen loopt. Door steeds naar een non duale essentie terug te keren ontstaat er een twijfelloze en stabiele ontwaking. Je hoeft alleen de 10 stappen van het proces te kennen en te oefenen.

Spel-regel 2. Draag en transformeer je lijden.
Leven is lijden. Een mens heeft altijd ergens in zijn  leven te maken met lijden. Het aanvaarden van kwetsbaarheid en het goed omgaan met lijden is een grote factor in de beleving van een zinvol bestaan. Door je eigen kwetsbaarheid te voelen onstaat het besef van goed en kwaad. Wanneer je een slachtoffer wordt van je lijden is de kans groot dat er een afkeer naar het leven en anderen ontstaat. Dit kan een gevaarlijke bron van destructief gedrag worden. Door je lijden te leren dragen en transformeren kun je jouw actie steeds weer op het goede richten.

Het voelen van intense lichamelijke sensaties is de sleutel naar geluk

Lijden komt over het algemeen voort uit (langdurig) onvervulde verlangens. Het gaat meestal om het niet hebben van een (goede) woning, geld, gezondheid of langdurige zorgzame relaties. Deze onvervulde verlangens gaan samen met gevoelens van onmacht, frustratie, hulpeloosheid, eenzaamheid, afhankelijkheid, geen grip hebben, etc. Deze gevoelens vertalen zich in specifieke lichamelijke sensaties zoals; verkramping van spieren, onprettige vormen van leegte, gejaagdheid, pijn in de borst, zeurende ondefinieerbare pijn, steken in de buik, etc. Wanneer je deze sensaties leert dragen ontstaat er een gevoel van veiligheid, vertrouwen en oorspronkelijkheid. 

Transformeren van lijden is eenvoudig, het wordt je alleen niet geleerd

Een reactie in lijden is overmatig piekeren. Het denken wil het lijden oplossen. Denken is meestal een gesloten systeem gebaseerd op zichzelf herhalende concepten. Het denken verandert meestal niets wezenlijks. Wat beter werkt is het lijden tien minuten voelen. In het voelen en niet denken ontspant het lichaam en stopt het lijden. Er zal altijd weerstand zijn om pijn bewust te gaan voelen, omdat het lichaam in eerste instantie pijn wil vermijden. Je zult een heldere beslissing moeten nemen om het lijden te gaan voelen.

Verlichting en zingeving komen voort uit het volledig ervaren van lijden

Met de vaardigheid Focussen naar Essentie leer je hoe je op een constructieve manier kunt omgaan met lijden en hoe je lijden innerlijke transformeert naar geluk en heelheid. Dit duurt gemiddeld twintig minuten. Door pijn een paar minuten toe te laten en te verdragen ontstaat innerlijke bevrijding. Het is een praktische vorm van meditatie en stressmanagement.

Vanuit pijn ontstaat de droom, vanuit de droom ontstaat de visie, vanuit de visie ontstaat de kracht, vanuit de kracht ontstaat de verandering. Dat is de wereld van het lichaam.

Een laag dieper dan opgeven is niet vechten met de ervaring van opgeven en doorgaan

Mijn ervaring is dat oordeelloos luisteren een goed begin is van het dragen en transformeren van lijden.  Wanneer ik luister komt de ander bij zichzelf. De kracht en oplossingen liggen in de persoon en de situatie besloten.

De hulpvraag van iemand die lijdt is in eerste instantie;

“Telt het voor jou, dat ik, steeds maar weer, in dat zelfde cirkeltje ronddraai?”

Deze hulpvraag speelt elke dag voor iemand die lijdt. Gesprekken met iemand die lijdt gaan meestal over het leedfeit. Het leedfeit is dat wat het lijden veroorzaakt (de ziekte, het ongeval, de situatie). Daar ligt niet echt de behoefte van iemand die lijdt. De behoefte ligt in het gehoord en gezien worden in het lijden. Een gesprek over hoe iemand met het lijden omgaat en wat hij of zij voelt in dit moment wordt als ondersteunend ervaren, omdat het een gevoel van steun en samenzijn geeft. Dat zijn spannende gesprekken, omdat er geen directe oplossing is en je zelf de onmacht en frustratie gaat voelen die iemand in lijden ervaart.

Ben jij er op dit moment voor mij? Ben ik NU aanwezig bij wat er in die ander speelt? Kan ik meevoelen zonder er in verstrikt te raken?

Dit luisteren en meevoelen kan heel subtiel zijn. Wanneer mijn dochter enthousiast met haar net gemaakte tekening naar me toekomt en ik reageer met minder enthousiasme dan voelt dan voelt zij zich al niet gezien/gehoord. 

Luisteren is levensreddend. Een mensenleven redden is de mensheid redden.

Tijdens Focussen naar Essentie leer je hoe je naar iemand kan luisteren en zo lijden kan dragen en transformeren. Het is wat mij betreft de beste manier om iemand te helpen.

Spel-regel 3. Neem verantwoordelijkheid en help de community.
Leven is een complexe en moeilijke taak. De mens is moedig en sterk. Door vrijwillig de maximale verantwoordelijkheid te nemen voor het verminderen van het lijden in jezelf en de wereld ontstaat er betekenis en zingeving. Verantwoordelijkheid nemen en zingeving zijn onderdelen van ons biologisch overlevingsmechanisme. Streven naar geluk en compassie werkt niet. Het ontdekken van de schaduwkant en je kracht daar ligt de werkelijke bevrijding en Zelfrealsiatie.

Een archetypisch beeld in ons is de reis van de held. Deze reis is in elke film terug te vinden; er is een situatie die niet klopt en een hoofdpersoon die er iets aan wil doen, er volgen enorme tegenslagen, hij of zij weerstaat het lijden die voortkomen uit het nemen van verantwoordelijkheid, krabbelt op, verslaat het slechte, transformeert en keert terug naar het dagelijkse leven. En iedereen kent deze reis, omdat het leven is.

Iedereen heeft een enorm potentieel aan krachten en dat wordt zichtbaar in het nemen van verantwoordelijkheid en het tonen van moed.

Wat is er in je omgeving wat schreeuwt om zorg? Neem de verantwoordelijk op je en ga ermee aan de slag.

In de oosterse religies die een groot onderdeel zijn van de westerse new age beweging wordt verlangenloosheid als deugd gezien. De redenatie is dat wat je ook verkrijgt en doet in de wereld, het een zero sum game is. Je verliest wat en je wint wat. Doelen stellen leidt naar lijden. Vervolgens wordt dan de suggestie gedaan om alles te laten zijn zoals het is. Dat de wereld zichzelf uitspeelt. Deze denkwijze elimineert de kracht van de persoonlijkheid en daarmee verantwoordelijkheid en initiatief. We zijn ook gebouwd om te overleven en problemen op te lossen. 

In de Authenticiteitcirkel heb je de mogelijkheid om je persoonlijke verhaal in te brengen en te observeren hoe dat zich uitspeelt. Er komt vanzelf een impuls om iets te doen in de groep en in de wereld. We zijn zingevende wezens.

Spel-regel 4. Toon leiderschap en spreek je uit.
Leiderschap gaat voor mij vooral over het gesproken woord. Woorden zijn krachtig en zetten aan tot actie en reflectie. Wanneer je jouw hoogste waarheid naar buiten brengt ben je aanwezig en ontstaat er een dialoog. De dialoog is een instrument om je aan nieuwe situaties aan te passen en te groeien. Wanneer iedereen zijn of haar kennis inbrengt ontstaat er een integrale wijsheid die ons allemaal verder brengt. In leiderschap zit ook de energie om waarde toe te voegen aan de maatschappij door een bepaald probleem op te lossen. Wat stoort jou en wat kun jij daar aan doen? Mijn ervaring is dat wanneer ik leiderschap toon en me uitspreek er meer vreugde ontstaat in de dingen die ik doe. De vijf pijlers van de Authenticiteitcirkel helpen om de dialoog aan te gaan.

Actie vloeit voort uit het normen en waarden systeem wat je hebt. De waarde die de meeste energie achter zich heeft heeft bepaald de richting.

Hoe je dit op een authentieke en effectieve manier doet leer je in de Authenticiteitcirkel. Iedereen heeft een andere manier van zijn of haar leiderschap tonen.

Wanneer je jezelf niet uit, omdat je op een uitnodiging wacht voel je jezelf meestal niet gehoord en/of begrepen. Sta energetisch op en vertel je mening. Het doet er toe.

Spel-regel 5. Ontwikkel langdurige zorgzame relaties in het moment.
Mij is opgevallen dat ieder persoon (verlicht of niet verlicht) de behoefte heeft aan langdurige zorgzame relaties. Wanneer je dit erkent snap je veel gedrag en lijden van mensen. Een paradox is dat een  langdurige zorgzame relatie ontstaat in het NU. Wanneer iemand er NU voor mij is geeft mij dat een gevoel van een langdurige zorgzame relatie en wanneer die momenten zich herhalen ontstaat er vetrouwen en binding.

Iedereen heeft behoefte aan een langdurige zorgzame relatie in het NU

Een goede liefdesrelatie heeft gemiddeld honderd zorgzame momenten op een dag. Dit begint bij het goedemorgen zeggen als je elkaar die dag voor het eerst ziet en gaat door in een kopje thee inschenken, de deur open houden, bewust afscheid nemen, tijd nemen om te luisteren, je vieze sokken opruimen, etc. Allemaal kleine dingen die uiteindelijk een gevoel van een langdurige zorgzame relatie geven. Dit werkt ook zo in andere relaties zoals vriendschap en op het werk.

Wanneer je denkt iemand niet nodig te hebben stopt de relatie. Een relatie is voorwaardelijk en daar is niets mis mee.

In AuthenticiteitCirkel oefen je met vijf eenvoudige pijlers hoe je langdurige zorgzame relaties in het moment creëert. De pijlers zijn een checklist die je kunt aflopen wanneer je het gevoel hebt dat er een relatie niet lekker loopt. Dan mist er namelijk een pijler.

Spel-regel 6. Vertrouw op wat er is en combineer disciplines.
Niemand weet precies hoe bewustzijnsstaten en groeifases zichzelf ontwikkelen. Iedereen kan wel ervaren dat er zoiets is als een natuurlijke intelligentie. Ik volg voornamelijk mijn gevoel in het lichaam en daaruit is vertrouwen ontstaan. Mijn nieuwsgierigheid en impuls om de waarheid te achterhalen heeft me naar allerlei disciplines van onderzoek gebracht. Voor mij pakt dat goed uit in die zin dat ik een vervullend leven ervaar. Ik moedig anderen aan om verschillende disciplines te ervaren, zodat er van verschillende kanten input komt.

Wanneer ik naar mijn eigen ontwikkeling kijk heb ik van alles gecombineerd; satsang, mentale studie, veel lichaamswerk, gebruik van medicinale planten, dans, zweethutten, focussen, circling, met teams iets neerzetten in de wereld, opvoeden van kinderen, nature quest, relatiewerk, psychoanalyse, enneagram, etc. Ik heb daarin altijd mijn gevoel gevolgd. Hoewel ik niet kan aantonen welke discipline wat heeft veroorzaakt heb ik een sterk vermoeden dat deze manier van onderzoeken goed heeft gewerkt voor mij.

Ik bied naast de twee vaste werkvormen ook andere vormen aan in samenwerking met anderen.

Spel-regel 7. Geniet van eenvoud en onmatigheid.
Het leven is een ervaring en dat kan uiteen lopen van lijden naar extase. Humor en jezelf niet te serieus nemen zijn belangrijke elementen in het leven. We hebben de basisvoorzieningen structureel op orde in Nederland. Er is altijd warmte, huisvesting en stromend water. Dat is wat mij betreft een historisch wonder. Kun je daarvan genieten? Ik geniet van een wandeling rond de Sloterplas waar ik woon of het ontdekken van nieuwe muziek op spotify. Dat soort simpele dingen. Ik kan ook intens genieten van dure kleding kopen, een Jaguar rijden en over de top dingen doen.

Lijden is een signaal van het lichaam wat aangeeft dat er iets in je leven moet veranderen. Volg de impuls van je lichaam.

Tijdens Focussen naar Essentie trainen we het voelen van het lichaam. Welzijn zit in actie en in non actie. Zo brengt het verblijven in non duale essentie een genieten van eenvoud. Dit is een sereen en tevreden gevoel. Er is daar niets nodig. Er kan ook een impuls tot actie zijn. Dit bouwt zich op als spanning in het centrum van je lichaam. Dit zou je een verlangen kunnen noemen. Deze spanning wordt ontladen wanneer het object van verlangen wordt verkregen of genomen. Beide vormen van genot zijn tijdelijk. Dat neemt niet weg dat je er intens van kunt genieten.

Schrijf je in voor een maandelijkse dosis Straat-taal Verlichting en ontvang gratis mijn boek Zelfrealisatie.