fbpx

Mijn werk heeft zich de afgelopen tien jaar vanzelf ontwikkeld en voelt als compleet. Het geeft me een tevreden gevoel. Het is een integratie van ontwaken en groei geworden. Het referentiepunt is het universele verlangen naar Fundamenteel Welzijn wat in ieder mens aanwezig is. In dit artikel probeer ik de kern te vatten.

Ontwaken.

De eerste vorm van dit welzijn is ontwaken. Ontwaken is de directe ervaring van jezelf als het Absolute. Om dit te verwezenlijken is er onthechting van het verhalende zelf nodig en een directe non duale ervaring. Dit is een ervaring van mentale stilte (essentie). Er zijn meerdere essenties zoals; leegte, aanwezigheid, ruimte, kracht, leiding, vreugde, etc. Het ontwaken faciliteer ik voornamelijk met de Felt Sense Meditatie. Dit is een lichaamsgerichte techniek die werkt. Wanneer dit perspectief van ontwaken stevig is gevestigd ontstaat de vrijheid om mijzelf vrijwillig te identificeren met het verhalende zelf en het fysieke lichaam. Na ontwaken is er een dubbele ervaring van mijzelf als het Absolute en als persoon in de wereld (IK ben ik).

Groei

Groei heeft te maken met hoe ik mij als persoon (lichaam, denken en voelen) in de wereld begeef. Ik ga er gemakshalve vanuit dat het hebben van een woning en voedsel in dit model een gegeven is. Wanneer dit niet het geval is krijgt dat de prioriteit. Vanuit het perspectief van de persoon heb ik drie aandachtspunten gevonden waar het persoonlijke lijden en welzijn steeds maar weer omheen draaien. Het onderkennen van deze dynamiek leidt naar een fundamenteel welzijn. Het gaat er uiteindelijk om dat je kunt zijn met wat er is.

1. Een onderdeel van mij is pijn vermijden en genot nastreven.
Het basis overlevingspatroon van mijn lichaam is pijn vermijden en genot nastreven. Wanneer ik de voorkeur van pijn boven genot opgeef ontstaat er vrijheid van dit patroon. Pijn en genot zijn ervaringen. Fysieke pijn door ziekte of ongevallen zijn moeilijk te transformeren. Pijn en genot die voortkomen uit psychische structuren wel. Mijn inzicht is dat relaties en zingeving mij het meest bezig houden in het patroon van pijn vermijden en genot nastreven. Meer informatie in mijn ebook..

2. Ik verlang naar langdurige zorgzame relaties (in het NU).
Relatie speelt zich altijd af in het moment. Wanneer dit verlangen wordt bevredigd is er een gevoel van persoonlijk welzijn. Ik heb allerlei langdurige zorgzame relaties; mijn kinderen, mijn collega’s, mijn vriendin, mijn ouders, vrienden, etc. Ik kan ook deze relatie ervaren met dieren, planten, de aarde en het grotere. De keerzijde is dat een gevoel van persoonlijk lijden vaak voortkomt uit de afwezigheid of het verbreken van een langdurige zorgzame relatie. De kern van een dergelijke relatie bestaat uit vijf pijlers.

De pijlers zijn;
1.containment van mijn ervaring.
2.het volgen van mijn leiderschap/levendigheid.
3.commitment in contact.
4.nieuwsgierigheid in de wereld van de ander.
5.vertrouwen op wat er is.

Wanneer er een pijler mist in een willekeurige relatie staat de langdurige zorgzaamheid waarschijnlijk onder druk. Op deze manier kan ik altijd snel zien wat er mist in een relatie om tot een langdurige zorgzaamheid te komen met elkaar. Er zijn altijd twee mensen nodig om dit te verwezenlijken. Wanneer er een afwezigheid of gemis ervaren wordt van een langdurige zorgzame relatie is het belangrijk om het verlangen in ieder geval te onderkennen en te ervaren dat het er niet is. Het verlangen is er namelijk altijd (op de achtergrond) wanneer ik mij identificeer met mijn lichaam, denken en voelen.

Je kunt de pijlers ook gebruiken in de langdurige zorgzame relatie met het NU. Wanneer er een pijler mist in relatie tot het leven – in dit moment – ontbreekt ook het gevoel van langdurige zorgzaamheid met het grotere (god, absolute).

3. Zingeving ontstaat door verantwoordelijkheid te nemen voor iets wat ik belangrijk vind in mijn leven.
Vanuit het perspectief van de persoon ken ik lijden (vaak een langdurig onvervuld verlangen). Het tegengif voor lijden is zingeving. Zingeving bestaat uit het nemen van verantwoordelijkheid voor iets wat ik belangrijk vind. Ieder mens heeft iets wat hij of zij belangrijk of relevant vindt. Het is te herkennen aan de levendigheid die ontstaat wanneer je er mee bezig bent en de gedachtes die steeds vanzelf opkomen. De zielsstroom van de mens ontvouwt zich vanzelf door het volgen van deze levendigheid en het ondernemen van actie. Ik heb enkele oefeningen samengesteld die jouw zielstroom duidelijk maken.

Deze drie hoofdlijnen zijn voor mij de basis van het welzijn uit mijn persoonlijke leven en daarmee referentiepunten in alles wat ik doe. Deze dynamieken onderzoeken we voornamelijk in de Authenticiteitcirkel.

Integratie.

Vanuit het perspectief van ontwaken is er geen ervaring van pijn of genot, verlangen naar langdurige zorgzame relaties of het nemen van verantwoordelijkheid. Vanuit het perspectief van ontwaken is er geen probleem, geen tijd, geen verhaal of behoefte zingeving. Er is serene rust.

De integratie is dat ik ontwaken en groei tegelijkertijd ervaar. Door de wetmatigheden van beide perspectieven te kennen ontstaat er Fundamenteel Welzijn. Dit is voor mij een voortdurende  multidimensionale ervaring waarin de aandacht totaal flexibel is zonder hechting aan een voorkeur. Een aanvaarding van alles wat is.

Het voelt de laatste dagen alsof ik de belangrijkste dimensies van het persoon zijn heb ervaren en doorgrond. Ik heb met deelnemers van mijn cursussen jarenlang om deze aspecten heen gecirceld en gezien wat er te zien valt. Er lijkt nu een periode van verder loslaten aan te breken. Het lesgeven en de persoon beginnen aan te voelen als oude structuren. Er is een natuurlijke verplaatsing van de aandacht naar de stilte in het zijn. Ik ben benieuwd waar dit nu weer heen gaat.

Share This