fbpx
06 48477946 en 06 57934749 info@spiritueelleraar.nl

In dit stukje geef ik de conclusies van enkele onderzoekers die tientallen jaren de communicatie in relaties hebben onderzocht. Wij kunnen nu dankbaar gebruik maken van hun kennis.

Imago theorie.
De imago theorie van Harville Hendriks gaat er van uit dat dat je onbewust een partner kiest waarmee je een situatie creëert waarin je vroeger te kort bent gekomen. Je partner reflecteert die eigenschappen van je ouders die je nog niet verwerkt hebt en die zij moeilijk konden geven. Beide partners zoeken onbewust dit ‘imago’ uit de jeugd op. Dit gebeurt door middel van een fysieke aantrekkingskracht.

Het resultaat is dat je nu leeft met iemand van wie je iets wilt wat hij of zij van nature niet geeft (en andersom). Dat is per definitie een spannende situatie. Wanneer je hier bewust mee om leert te gaan worden beide partners completer als mens. Je leert namelijk je partner te geven wat jij van nature moeilijk vindt en jij krijgt dat van je partner wat je altijd hebt gemist. De transformatie zit in het leren geven en het ontvangen. Wanneer je als koppel niet om kan gaan met deze spannende situatie is scheiden meestal het gevolg.

Conflict is een kans om dichter bij jezelf en de ander te komen (zie video onder aan de text).

Hoe ga je daar mee om?
Een manier om hiermee om te gaan is RealPlay. Dit is een methode waarin je om de beurt een smalle denkbeeldige brug oversteekt naar elkaar. De een geeft inzicht in een kwetsbaar gebied in zijn of haar beleving en de ander luistert, spiegelt wat gezegd is, valideert (wat ik begrijp is..) en uit empathie (je voelde je waarschijnlijk…). De luisteraar nodigt de verteller uit steeds meer te vertellen (is er nog iets wat je wil vertellen…?), totdat het gebied volledig is geuit. Op deze manier gaan partners elkaars unieke wereld steeds beter kennen en waarderen. Dit is net als aanraken, elkaar in de ogen kijken een activiteit die een diepe binding en gevoel van veiligheid met elkaar creert. Wanneer het ‘anders zijn’ er mag zijn ontstaat er een veilige ruimte om de twee totaal verschillende werelden samen te laten leven. Onderaan deze pagina staan enkele youtube voorbeelden.

Liefde is een delen van elkaars wereld.

Slechte relatie.
Partners die scheiden hebben volgens John Gottman de volgende vier karakteristieken in hun communicatie;

–          Criticisme

–          Afwerend en verdedigend

–          Superieure houding (ik ben beter en ik zie wat jij verkeerd doet)

–          Terugtrekken en uit contact gaan

Relaties met deze kenmerken gaan hoogstwaarschijnlijk op termijn scheiden. Mensen die met een criticaster leven hebben ook nog eens grote kans om fysiek ziek te worden, omdat het voortdurend krijgen van kritiek aantoonbaar het imuunstelsel beschadigd.

Goede relatie.
Een goede relatie heeft ongeveer 100 zorgzame contacten per dag. Dit kan zijn de vuilniszak buiten zetten, iets aardigs zeggen, een kadootje meenemen, etc. De belangrijkste momenten daarbij zijn;

–          Opstaan/wakker worden

–          Het afscheid nemen gedurende de dag

–          Het elkaar weer zien gedurende de dag

–          Het naar bed gaan

In deze momenten is het extra belangrijk om elkaar steeds weer welkom te heten en elkaar met nieuwe ogen te zien. In goede relaties is de verhouding tussen positieve communicatie en negatieve communicatie 5:1. In andere woorden; tegen 1 rot opmerking moeten 5 positieve worden gezet.

Aansluiten.
Liefde in een relatie heeft volgens Gary Chapman vijf talen en iedereen heeft een primary. Het is belangrijk om elkaars taal goed te leren spreken om zo de aansluiting bij de ander te blijven vinden. De talen zijn;

–          Aanraken (massage, huggen, strelen, seks, etc)

–          Woorden (ik hou van je, wat zie je er mooi uit, etc.)

–          Quality time (er even helemaal voor elkaar zijn)

–          Zorgzame handelingen (iets voor elkaar doen)

–          Kadootjes

Er is bewustzijn en intentie nodig om elkaars taal te leren spreken. Welke taal spreek jij? Wat vind jij fijn om te ontvangen? Waar klaag jij het meest over? Zo kun je allebei een lijst maken van wat je zou willen ontvangen en ‘liefde’ aan elkaar geven. Het idee is dat je in een langdurig huwelijk met deze dingen bezig bent.

Vertrouwen.
Het ontwikkelen van vriendschap en vertrouwen is belangrijk voor een goede relatie. Dit gebeurt door de volgende drie activiteiten;

–          Love mapping (de dromen van je partner kennen, zodat je samen ergens naar toe leeft)

–          Kijken naar wat er goed gaat (door elkaar positief te zien ontstaat er een perceptie van positiviteit en contact)

–          Naar elkaar toe bewegen (in emotionele commotie naar elkaar toe bewegen geeft vertrouwen in elkaar)

Share This
Stel hier je vraag