fbpx

Fundamenteel Welzijn is het beoefenen van inquiry met als doel ontwaken en groei. Ontwaken is jezelf realiseren als het het Absolute, het oneindige, als goed of hoe je het ook wil noemen. Het is een twijfelloze en enkelvoudige kennendheid van jezelf als iets vorbij het lichaam, denken en voelen. Vanuit deze realisatie kun je jezelf bewust identificeren met het lichaam, denken en voelen (de persoon) en daarmee groei in de wereld.

Groei is op oneindig. Het kan zijn op gebieden zoals wiskunde, beweging, bestaansvragen, zingeving, relaties, vakgebied, etc. Het is qua onderwerpen en verdieping in de onderwerpen eindeloos. Wanneer je beseft dat ontwaken en groei tegelijkertijd gebeuren in dit moment kan er volledige vrijheid ontstaan. Door met een open houding alles te verwelkomen ontstaat er een Fundamenteel Welzijn. In mijn ervaring gebeurt ontwaken en groei voornamelijk via de felt sense. De felt sense is een combinatie van vijf aspecten; context of verhaal in je leven, stemming, een lijflijk gevoel en een symbolen (taal, beelden, kleuren, geluid of gebaar). Tijdens Partner Inquiry leer je hoe je deze subtiele innerlijke beweging volgt.

Ontwaken en groei zijn twee verschillende dingen. Ontwaken kan in elke groeifase. Dit betekent bijvoobeeld dat je op relationeel of muzikaal gebied nog heel veel kan leren, terwijl je wel ontwaakt kunt zijn. In ontwaken is er geen tijd, ruimte, persoon of probleem. Dit wordt met een regelmatige beoefening fundamenteel. Als persoon in de wereld is er lijden, genot nastreven en pijn vermijden, groei, stress, overleven, etc. Door alle ervaring met het lichaam te leren dragen ontstaat er een fundamenteel welzijn en een athenticiteit zonder voorwaarden. Er is geen ideaalbeeld waaraan voldaan hoeft te worden. Je kunt alles voelen en volgen wat er opkomt in jezelf en anderen. Dit kan voorbij de sociale normen zijn die er heersen. In de Authenticiteitcirkel kun je in een veilige omgeving oefenen met het volgen van je hoogste intentie, impuls en waarheid. Daarna is het makkelijker om het in het dagelijkse leven van gezin en werk in te brengen. Mijn ervaring is dat authenticiteit en ontwaken een directe relatie met elkaar hebben. Het is de belichaming van ontwaken en groei.

Op de een of andere manier is er in de spititualiteit een ideaalbeeld ontstaan over verlichte belichaming. Het beeld is zoiets van; vegetarisch eten, altijd sereen, een glimlach op je gezicht, alles zelf doen, geen verlangen hebben, geen schaduw, etc. Wanneer dit jouw beeld is dan loop je vroeg of laat vast, omdat belichaming iets anders is dan deze rigide omschrijvingen. Dit beeld is naar mijn mening ook de oorzaak van de vele schandalen rondom leraren. Enerzijds omdat ze zelf van alles onderdrukken en willen voldoen aan het ideaalbeeld en anderzijds omdat de leerlingen de leraar meet met dit ideaalbeeld. Niemand weet waar de de mens heen ontwikkelt. We zijn pas net begonnen. Ik zie voor ontwaken nog heel veel perspectief in de groei van ons collectieve bewustzijn. We zijn als mensheid van ver gekomen en we zullen nog heel ver gaan. Massaal ontwaken zal hierin een gewoongoed worden, omdat ontwaken (verlichting en zelfrealisatie) steeds normaler wordt. Ontwaken is een goede basis voor groei en om het sterven te dragen, omdat er een weten is van jezelf als iets voorbij de persoon. Ik zie in mijn groepen dat ontwaken voor iedereen is weggelegd, er is alleen een subtiele begeleiding nodig om via de felt sense de weg ernaar toe te ervaren. Wanneer iemand het eenmaal heeft ervaren is het nooit meer te ontkennen. Je kunt er veel over lezen en denken, maar alleen de directe ervaring zal je overtuigen van de eenvoud en de potentie.

Het steeds meer thuis zijn in de persoon met al zijn of haar gekkigheden maakt de boel levendig en in contact. In het contact ontstaat het collectieve bewustzijn. Vooral het verwoorden van ervaringen en het delen van inzichten zal onze nieuwe manieren van aanwezig zijn in de wereld doen verbeteren. Woorden en gedrag komen voort uit de relatie van het lichaam met de omgeving. Het lichaam is al in relatie, er is nooit iets afgescheiden. Afgescheidenheid is een gevoelsidee wat niet werkelijk bestaat. Door het lichaam subtiel te voelen kom je zelf tot deze ontdekking. Hier ligt de basis voor groei; het open stellen voor alles wat het lichaam ervaart en ons wil vertellen in woorden, kleuren, gebaren, stemming en geluid. Door alles te laten stromen ontstaat er ook gezondheid en heling, omdat ziek zijn in de kern een vastzetten is van energie en beweging. Authenticiteit is dan ook jezelf vrij laten bewegen. Een overgave aan wat er door het lichaam, denken en voelen geuit wil worden.

Share This