fbpx

Realplay

Wil je op een speelse manier je relatie verdiepen?
Heb je het gevoel dat er meer uit de relatie is te halen?

Zodra je het idee hebt dat je de ander niet nodig hebt is de relatie uit

Het relatiewerk wat wij hebben samengesteld noemen we RealPlay. RealPlay is een methode waarmee je op een speelse manier je relatie verdiept. Het bestaat uit zes peilers en eenvoudige oefeningen. Vanuit onze eigen ervaringen met relaties en conclusies uit wetenschappelijke onderzoeken hebben mijn vriendin en ik gezocht naar handvatten die werken om het beste uit de relatie te halen.

Context relatie.
Een relatie heeft over het algemeen drie fases; de romantische, de strijd en de bewuste fase.Om in deze laatste fase te komen is het handig om op een bepaalde manier met elkaar te communiceren. Deze manier van communiceren hebben we uitgewerkt in RealPlay.

We geven handvatten om de fase naar een bewuste relatie te openen en te verdiepen. Dit kan door bij elkaar te blijven als geliefden en ook door juist te scheiden. Wees niet bang om je verlangens en twijfels te delen met elkaar. Wanneer jij vrij bent wordt iedereen om je heen ook vrij. Dat is een mooie basis voor een relatie.

Een idee wat uit RealPlay is ontstaan is bijvoorbeeld; het co-ouderschap in relatie. Voordelen van co-ouderschap zijn bijvoorbeeld dat er dagen in de week zijn dat je geen verantwoordelijkheid hebt over je kinderen en dat je een eigen ruimte hebt. Hoe zou het voor jou zijn om in je relatie of huwelijk een eigen kamer te hebben en vaste vrije dagen waarop je met vrienden kan zijn of een museum kunt bezoeken zonder je kinderen?  Yashodara en ik hebben allebei een eigen slaapkamer. Het is niet vanzelfsprekend dat we samen slapen. Het geeft ons ruimte en gezonde spanning.

In een relatie is ook wederkerigheid, een zorgen voor elkaar. Wanneer iemand in de relatie denkt dat hij of zij de ander niet nodig heeft eindigt de relatie. Dat klinkt misschien voorwaardelijk en dat is het ook. Het is bijvoorbeeld fijn om in de relatie de rollen van ouder en kind af te wisselen. Elkaar te steunen in de levensprocessen die gebeuren. Soms voelt de ene zich sterk, soms de ander. Alles draait om de manier van communiceren. Hoe doe je dat? Daar bieden we een antwoord op.

De imago theorie van Harville Hendriks gaat er van uit dat dat je onbewust een partner kiest waarmee je een situatie creëert waarin je vroeger te kort bent gekomen. Je partner reflecteert die eigenschappen van je ouders die je nog niet verwerkt hebt en die zij moeilijk konden geven. Beide partners zoeken onbewust dit ‘imago’ uit de jeugd op. Dit gebeurt door middel van een fysieke aantrekkingskracht. Het is natuurlijk ook mogelijk dat er een aantrekkingskracht ontstaat vanuit een andere (ziels) impuls en dat je ook in dit krachtenveld van onverwerkte jeugdervaringen heen dient te werken.

Een patroon in mijn relatie is dat Yashodara zich niet gezien voelde door haar vader en die aandacht bij mij zoekt. Haar vader was veel aan het werk en emotioneel gesloten. Ik heb op mijn beurt niet automatisch vertrouwen in haar, omdat ik ergens het gevoel heb dat vrouwen in de kern niet te vertrouwen zijn. Mijn moeder heeft mij op vier jarige leeftijd uit huis gedaan. Ik kan haar niet de volledige erkenning geven die zij wenst. Doormiddel van RealPlay kunnen we dit diepgaand bespreken wanneer het patroon zich aandient. Stapje voor stapje verdwijnt de lading en verandert ons gedrag.

Het resultaat is dat je nu leeft met iemand van wie je iets wilt wat hij of zij van nature niet geeft (en andersom). Dat is per definitie een spannende situatie. Wanneer je hier bewust mee om leert te gaan worden beide partners completer als mens. Je leert namelijk je partner te geven wat jij van nature moeilijk vindt en jij krijgt dat van je partner wat je altijd hebt gemist. De transformatie zit in het leren geven en het ontvangen. Wanneer je als koppel niet om kan gaan met deze spannende situatie is scheiden meestal het gevolg.

RealPlay is spelen met elkaar nodig hebben. Het vervullen en aangeven van behoeftes. We hebben een aantal thema’s binnen de relatie waargenomen die in balans dienen te zijn. Dit zijn; sexualiteit/intimiteit, het huishouden, opvoeding, gezamenlijke passie/hobby, zorg voor elkaar en gezamenlijk toekomstplan. Wanneer meerdere van deze thema’s in de relatie niet in balans zijn loopt de relatie gevaar. En dat is niet erg, het is meer een waarneming.

RealPlay gaat uit van de voorwaardelijkheid in liefdes relaties.

Grappig genoeg lijkt de natuur het zo te organiseren dat je juist met die persoon samen bent die jou het moeilijkst kan geven wat je verlangt. Het is alsof je iemand kiest die de pijn uit het verleden weer wakker maakt om het alsnog te kunnen verwerken. Door deze moeilijkheid te (h)erkennen en ermee te werken kunnen beiden geheeld worden. Want jij leert geven waarin je (vroeger) geblokkeerd bent geraakt en je ontvangt van de ander wat je het meest verlangt (en vroeger gemist hebt).

Doe oefening 7 van Renee Maas en kijk de reeks van Jan Geurtz ter voorbereiding.

Andere opvallende thema’s.
Een dilemma is de biologische input; je bent biologisch succesvol wanneer je zoveel mogelijk nakomelingen, in zo’n kort mogelijke tijd, bij zo veel mogelijk verschillende partners maakt. Dat is een (onbewuste) drift die iedereen wel ergens kent. Ga je mee in deze drift of niet?

Er is ook nog een andere vorm van bevrediging. Deze is innerlijk. Wanneer je jezelf kunt ervaren als (versmeltende) essentie en/of je jezelf realiseert als bewustzijn kan er makkelijker balans komen in voorgenoemde thema’s, omdat de lading er af is. Dit vergt in eerste instantie een aanvaarding van het gemis.

Bij RealPlay gaan we uit van groei; de relatie is een middel om te groeien

Het gaat om gehoord, gezien en begrepen worden. Dit gebeurt door essentiële thema’s die spelen in het moment in communicatie te brengen. RealPlay bevat onder andere elementen uit imago therapie, circling, satsang, non violent communication en focussen. De principes en oefeningen kun je gebruiken in elke relatie. Wij richten ons met name op liefdesrelaties.

Een korte schets van de zes peilers:

1.Alle relaties ontstaan uit gemis en de match tussen twee partners is incompleet
Een relatie kan pas bevredigend zijn wanneer je jezelf ervaart als (versmeltende) essentie en of je jezelf realiseert als bewustzijn. Dat is dan ook het hoogste doel wat je met een relatie kunt nastreven. Grappig genoeg lijkt de natuur het zo te organiseren dat je juist met die persoon samen bent die jou het moeilijkst kan geven wat je verlangt. Door dit te erkennen en daarmee te werken worden beiden geheeld en compleet.

Wees bereid om volledig in de wereld van de ander te komen

2.Het lichaam (felt sense) is de deur naar Waarheid en Liefde
Het lichaam is onderdeel van het geheel en is superintelligent. Door meer gebruik te maken van de wijsheid van het lichaam wordt alles helder. Deze wijsheid komt naar boven in stilte. In RealPlay zijn er ook verstillende oefeningen.

Wat is het lijflijke gevoel?

3.Waarheid en Liefde is wat er NU is
Er zijn ideaalbeelden over relaties en spiritualiteit. Aan deze beelden heb je niets, omdat ze in de toekomst liggen. Het gaat altijd om wat er nu is. Wanneer dat naakt naar voren komt ontstaat er ultieme liefde.

Wat is het NU?

4.Rolverdeling tijdens communicatie brengt helderheid
Alleen door de ruimte zuiver te houden kan iemand zich gehoord, gezien en begrepen voelen. Er is altijd iemand die praat en iemand die luistert. Zo blijft de ruimte helder. De emoties in een relatie kunnen heftig zijn en het uiten daarvan dient gestructureerd te verlopen om alles boven water te krijgen. Het te vroeg op elkaar reageren stopt het proces van relatie. Uiteindelijk gaat het over de ontwikkeling van een gevoeligheid voor timing.

Degene met de meeste ruimte begint met luisteren

5.Een groep mensen in openheid brengt Waarheid en Liefde aan het licht
Wanneer meerdere mensen aanwezig zijn in een heldere en open sfeer komt er een energie op gang waarin diepere patronen aan het licht willen komen. Surrendered leadership is een fenomeen waarvan we gebruik maken in RealPlay.

De groep werkt als de neutrale derde

6.Iedereen verlangt naar een langdurige zorgzame relatie
Dit verlangen wordt in het moment voortdurend gecheckt. Wordt er op dit moment wel naar me geluisterd, word ik nu begrepen, zegt iemand me nu gedag, ziet iemand me nu staan, etc. De langdurigheid speelt zich af in het moment.

Kun je de ander NU ontvangen?

Conflict is een kans om dichter bij jezelf en de ander te komen

Heb je vragen of wil je je opgeven? Stuur me een bericht.

6 + 7 =

NO COPYRIGHT

Alles op deze website mag je gebruiken en verspreiden

Kleine groepen met veel persoonlijke aandacht

Betaalbaar voor iedereen.

 

Ferry Maidman | met Liefde & Plezier

Share This