fbpx
06 48477946 en 06 57934749 info@spiritueelleraar.nl

Elk moment is een ervaring. Een ervaring (bewustzijn) is opgebouwd uit subtiele dimensies. Ik ga in dit artikel uit van vijf dimensies en het kunnen er best meer zijn. Het gaat erom dat je een gevoel krijgt dat bewustzijn aan de ene kant niet iets is en tegelijk ergens uit bestaat.

Tijdens inquiry of meditatie kun je je helder bewust worden van een of meerdere van deze dimensies. Dit vereist een goed contact met de felt sense.

De vijf dimensies zijn;

Liefde 
Een allesomvattende goedheid. Het voelt als een zachte vreugdevolle vibratie. Alles bestaat in deze structuur uit goedheid. De dimensie wordt onder andere als basis genomen in het Soefisme en Christendom,

Aanwezigheid 
Een heldere transparante substantie. Vanuit deze structuur wordt alles ervaren als ‘er zijn’, een diepe ervaring van bestaan. Deze is niet gebonden aan het lichaam, het lichaam is een verschijning hier in en bestaat uit aanwezigheid. Deze dimensie wordt in de Advaita Vedanta als basis genomen.

Gewaarzijn
Een kennendheid van objecten zonder betekenis. Een heldere waarneming van objecten.

Leegte
Een ervaring van nietsheid die tegelijk een volle kwaliteit heeft. Deze dimensie wordt vooral in het Boeddhisme gebruikt.

Creatieve dynamiek
Een voortdurende energetische verandering en dynamiek. Een oneindige bewegende kracht. Deze wordt in de Tao als uitgangspunt genomen.

Vanuit deze dimensies of basisstructuren die voortkomen uit het onkenbare of het absolute ontstaan allerlei vormen en essentiële kwaliteiten. Een essentiele kwaliteit is een substantie die lijkt op een emotie, maar heeft een ruimte  en aanwezigheid in zich. Emoties (boosheid, onmatigheid, schuldgevoel, jaloezie, etc) hebben een meer vernauwend karakter. Een emotie is eerder een imitatie of een vervorming van een essentie. Zo zou je boosheid kunnen zien als een vervorming van de essentie kracht en onmatigheid als een vervorming van de essentie overvloed. Het menselijke handelen kan bestaan uit louter essentiële kwaliteiten. Een onderdeel van inquiry is het onderzoeken hoe je als mens steeds beter kunt leven volgens je eigen innerlijke ontwikkeling van essentiële kwaliteiten. Dit is een hogere vorm van genot en is een oneindige ontwikkeling.

Tijdens een inquiry kun je via een emotie, naar een essentiele kwaliteit en vervolgens naar een dimensie van de ervaring reizen. De centrale vraag daarnaast zou kunnen zijn; wat betekenen deze ervaringen voor jou in het ervaren en handelen in het dagelijkse leven? Uiteindelijk ontstaat er een ontdekking van een goddelijk persoon, een persoon gemaakt van essentie. Dat is het hoogste en tegelijk het simpelste. Hier en nu op aarde met werk en gezin.

Share This
Stel hier je vraag