fbpx

Fundamenteel Welzijn

Fundamenteel Welzijn komt voort uit een geintegreerde beoefening van ontwaken, actie in het dagelijkse leven, lichaam- en schaduwwerk, filosofie, zijn in de natuur en meditatie

Visie

De behoefte aan transformatie ligt in de mens besloten. Deze behoefte komt voort uit een voortdurende noodzaak om als persoon te overleven in een zich oneindig ontvouwend universum.

Ik ben van mening dat we als mens steeds weer bewegen naar complexere vormen van waarnemen. Op dit moment bewegen we van een mentale linneaire focus, waarin de mens zichzelf als het centrum ziet, naar een meer geïntegreerde manier van waarnemen, waarin de mens zichzelf als een onderdeel van het geheel ziet. We zijn afhankelijk van elkaar en de omgeving. De nieuwe spiritualiteit is een integratie allerlei stromingen zoals; oosterse en westerse visies, sjamanisme, lichaamswerk, wetenschap en natuur.

Het volgen en verwoorden van je hoogste impuls en waarheid in de publieke sfeer, verantwoordelijkheid nemen en het aangaan van langdurige zorgzame relaties met anderen en de natuur leiden naar een optimalisatie van samen leven

Mijn aanbod is een onderdeel in het gehele landschap van zelfonderzoek. Iedereen zal zelf zijn teaching moeten samenstellen door zijn of haar hoogste intentie en waarheid te volgen.

Er is een enorm rijk aanbod in de wereld van zelfonderzoek en zelfrealisatie. Jouw innerlijke leraar maakt er zelf een perfecte reis van. Vertrouw op je innerlijke impuls. De basis voor dit vertrouwen kan ik je laten ervaren in mijn teaching die ik Fundamenteel Welzijn noem.

Er is een andere manier van samenleven nodig die we met zijn allen nog niet begrijpen of kennen. Wanneer je een goed beeld van de problematiek wil hebben kijk dan eens op civilizationemerging.

Ik vind Nederland een geslaagd expiriment. Er is vrijheid van meningsuiting, ruimte voor ondernemerschap, er wordt gezorgd voor mensen in de samenleving (ik merk dit vanuit mijn 25 jaar werken met dak en thuisloze mensen). Ik zie mijn leraarschap, werk en gezin als plekken waar ik mijn hoogste waarheid kan inbrengen en zo invloed uitoefen op het geheel. Wanneer iedereen het achterste van zijn tong laat zien ontstaat er een optimale samenleving. De beste ideeen overleven vanzelf. Luisteren naar elkaar, commitment in contact en nieuwsgierigheid zijn hierbij belangrijke elementen.

Betekenisgeving aan het mens-zijn in het universum geeft inzicht in wat de juiste acties zullen zijn om als mens te (over) leven. Fundamenteel Welzijn is een kader waarin jij jouw mens-zijn onderzoekt, ervaart en fine tuned. De kern ligt bij het leren ontwaken, het ontwikkelen van langdurige zorgzame relaties en het komen tot zingeving door verantwoordelijkheid te nemen.

Waking up, growing up, cleaning up and showing up.

Hoe ervaar ik mijzelf?
Ik ervaar mijzelf als het tijdloze Absolute voorbij bewustzijn en als een tijdelijk persoon met lichaam, denken en voelen in de wereld.

Als het Absolute ervaar ik geen tijd, persoon of wereld. Het is een voortdurend nulpunt van waaruit ik als persoon steeds weer geboren wordt. 

Als persoon groei ik door steeds meer perspectieven te ervaren, trauma op te ruimen en mezelf zichtbaar te maken in de wereld van relaties en zingeving. 

Fundamenteel Welzijn bestaat uit Ontwaken en Groei.

Ontwaken (waking up)

De realisatie dat ik het Absolute ben noem ik Ontwaking.  Het Absolute is in eerste instantie het Niets waar het bewustzijn en daarmee de waarnemer, de persoon en de wereld uit voortkomen. In tweede instantie is het Alles wat er is.

Ontwaking verbrijzelt alle concepten.

De hoogste beoefening om tot Ontwaken te komen is het verblijven als een non duale conceptloze essentie. Essenties zijn bijvoorbeeld; aanwezigheid, ruimte, leegte, liefde, kracht en licht. In het begin is dit – jezelf ervaren als essentie – een super intense (meditatie) beoefening die uiteindelijk leidt naar een fundamenteel welzijn zonder enkele inspanning.

Dertig tot veertig procent van de mensheid kent een ervaring van Ontwaken. Een kleiner deel van de mensheid voelt een urgentie dat Ontwaking het hoogste doel is in het leven.

In het verblijven als conceptloze essentie is er geen verhaal, betekenis, pad of zingeving. Er is alleen conceptloos NU. Langzaam en zeker wordt dit NU de kern van je identiteit in plaats van de identificatie met het lichaam, gevoelens en gedachtes. Het ontspannen in dit NU leidt naar twijfelloze Ontwaking van jezelf als het Absolute.

De persoon raakt niet ontwaakt of verlicht. De realisatie van jezelf als het Absolute maakt  je vrij van de persoon.

Ontwaking wordt vaak onterecht gekoppeld aan een beeld van een perfect persoon. Dit ideaalbeeld van een verlicht persoon kan een onophoudelijk streven naar iets beters in stand houden. Alle ideaalbeelden stoppen in het inzicht van Ontwaken. Wat wel gebeurt is oneindige Groei van de persoon in de wereld. Dat gebeurt volledig vanzelf. Niemand weet hoe het hoort of waar de ontwikkeling van de mensheid heen beweegt. In de voortdurende overgave in het moment aan wat er is ontvouwt alles zich spontaan.

Word verliefd op een conceptloze essentie en blijf daar met je aandacht. Alles gebeurt.

Fundamenteel Welzijn komt voort uit het onthechten van het verhalende zelf en het ervaren van non duale essentie. Dit gebeurt door beoefening van een meditatie die bij jou werkt. Een belangrijk onderdeel om Fundamenteel Welzijn in je leven te krijgen is het uitzoeken welke meditatie vorm bij jou past.

Groei (growing up)

Hedendaagse spiritualiteit is voor mij een geheel waarin wetenschap, psychologie, filosofie, de behoefte aan transformatie en de behoefte aan langdurige zorgzame relaties samenkomen in een geïntegreerde beoefening. Het werkelijk open in het moment aanwezig zijn brengt een voortdurende transformatie, omdat leven – via de lichamelijke felt sense – elk moment een volgende stap maakt in alle richtingen (zie kwadranten).

Een open en nieuwsgierige houding is de basis voor groei.

Voor en na ontwaking vindt groei van de persoon plaats. Groei heeft te maken met het leven van de persoon in de wereld. Het gaat over overleven van het lichaam in de natuur en een steeds veranderende maatschappij. Hoe ga je om met de bekende thema’s zoals; geboorte, dood, zingeving, langdurige zorgzame relaties, sex, geld, macht, genot nastreven en pijn vermijden. Het perspectief waarmee we als mens naar de wereld kijken ontwikkelt zich eindeloos.

 Dit moment is multidimensionaal en niet in zijn geheel te bevatten.

Het leven, zoals ik het zie, in een vogelvlucht. Het lichaam is gebouwd om te overleven en jezelf te realiseren als het Absolute. Wat ik zie is dat kinderen (0-18) vooral spelend leren  en dat volwassenen  (18-35) vooral bezig gaan met zingeving en verantwoordelijkheid nemen. Wanneer alles zo’n beetje geregeld is in de maatschappij met geld, wonen en relaties komt er een periode (35-55) van schaduwwerk, onthechting en Zelfrealisatie. De oude wijze of de elder kan nu geboren worden (+55). De elder heeft als taak om de jongere generatie gezelschap te houden en zijn of haar levenskennis over te dragen. In het ouder worden neemt de levensenergie in het lichaam langzaam en zeker af. Er ontstaat een natuurlijk verlangen naar en een zachte berusting in het idee van de fysieke dood. 

Ontwaking kan in elke fase van groei plaatsvinden.

Er is oneindige groei in de relatie van de persoon met de omgeving. Groei gebeurt op meerdere vlakken of lijnen; cognitieve intelligentie, verbaal, emotioneel, visueel, lichamelijk, contact met de natuur, existentieel, muzikaal, creatief, relationeel, logisch wiskundig en meer.

De mensheid ontwikkelt zich onder andere door steeds creatiever als community te overleven in het oneindige universum. Onze hersenen blijven groeien. Technologie en economie hebben een enorme invloed op ons leven. In Nederland zijn we bijvoorbeeld nog nooit zo welvarend geweest en hoe de toekomst zal zijn is onbekend. We zullen altijd blijven groeien.

Groei is complex. Je kunt op relationele intelligentie bijvoorbeeld hoog scoren terwijl je op muzikale intelligentie laag scoort. Een kenmerk van groei is dat je geen fase kunt overslaan. Het is een gestructureerde opbouw. Denk aan ontwikkelingspsychologie en spiral dynamics. In mijn groepen staan emotionele, existentiele en relationele groeilijnen centraal. Een belangrijk element is zingeving en actie in de wereld.

Het lichaam maakt voortdurend een kaart van de innerlijke ervaring en de buitenwereld via de zintuigen. Van die twee kaarten maakt het een verhaal waarmee er interacties in de wereld ontstaan. Wanneer de kaarten, het verhaal, de acties en de buitenwereld redelijk met elkaar matchen is er relatieve innerlijke rust. Deze kaarten, verhalen en acties groeien in complexiteit en uitvoering. Dat is hoe het lichaam, denken en voelen grofweg werkt. Al deze individuele verhalen en acties vertalen zich in cultuur. Cultuur is het samengaan van al die verhalen en de wereld. Een complex geheel.

Schaduw- en traumawerk (cleaning up)

Schaduw en trauma werk zijn een belangrijk onderdeel van groei. Dit is het bewust worden en integreren van onderdrukte behoeftes, onverwerkte pijn en fysieke instincten. Een mens is kwetsbaar, imperfect en beperkt ten opzichte van het universum. Wanneer je niet om kunt gaan met het lijden wat ieder mens vroeg of laat een keer tegenkomt is er een realistische mogelijkheid om in een houdig van afkeer, ontevredenheid en wraak terecht te komen. Denk in het groot aan seriemoordenaars, genocide, mensenhandel en andere donkere dynamieken in de wereld, etc. Dit zit in ieder mens en wanneer jij jouw eigen donkerheid niet onder ogen komt is er nooit totale vrijheid. Het kan zeer moeilijk zijn om deze onderdrukte inhoud ruimte te geven en in het bewustzijn op te nemen. Een volwassen persoon kan alleen ontstaan wanneer een groot deel van het onderdrukte materiaal in beeld is gekomen. Een manier is om te werken met het ervaren van emoties rondom dader, slachtoffer en redder dynamieken. 

Om een gevoel te krijgen over hoe ver schaduw en trauma werk gaat kun je het audiobook van Viktor Frankle luisteren. Dit gaat over zijn ervaringen in concentratiekampen en hoe hij uiteindelijk dit een plek heeft gegeven in zijn leven. Je dient beide kanten (de kampbewaarder en de slachtoffer) in jezelf te vinden.

Mijn ervaring met mijzelf en het begeleiden van mensen is dat (het lichtere) schaduwwerk vooral naar voren komt in de tweede helft van iemands leven (50 plus) ondermeer als reactie op de ontwikkeling van de talenten en potenties in de eerste helft van het leven. Elk talent en potentie heeft een schaduwzijde. Dat wat je niet weet is belangrijker dan dat wat je wel weet. Dring altijd dieper door in jezelf, anderen en de wereld.

Traumawerk is vooral het opnieuw leren reguleren van het lichaam ten opzichte van veiligheid. Lees hier meer over traumawerk..

Ik ben door een onveilige hechting met mijn ouders bijvoorbeeld heel goed geworden in aanpassen en luisteren. De schaduw daarvan is dat ik moeite heb met mijn eigen behoeftes voelen, onderhandelen en ruimte innemen. Showing up in de wereld is voor mij een uitdaging. Door beide kanten te aanvaarden en ermee te zijn maakt het me steeds completer in mijn handelen in het dagelijkse leven.

Ontwaken (bewustzijnsstaten) en volwassen worden (groeifases) zijn twee verschillende fenomenen. Je kunt jezelf helder realiseren als het Absolute en niet volwassen handelen Je kunt ook volwassen handelen en jezelf niet als het Absolute herkennen. Inquiry/nieuwsgierigheid is wat mij betreft oneindig noodzakelijk.

Schema Fundamenteel Welzijn.

Ontwaken
– embodied satsang
– partner inquiry

Groei
– authenticiteitcirkel
– partner inquiry
– realplay
– schaduw en trauma werk
– zingeving
– langdurige zorgzame relaties

Persoon van Zijn is integratie van ontwaken en groei.

Ondersteunende activiteiten; verbonden ademen en zweethut.

Mijn teaching in de wereld (showing up)

Mijn werk heeft zich de afgelopen tien jaar vanzelf ontwikkeld en voelt als compleet. Het geeft me een tevreden gevoel. Het is een integratie van ontwaken en groei geworden. Het referentiepunt is het universele verlangen naar Fundamenteel Welzijn wat in ieder mens aanwezig is. In dit artikel probeer ik de kern te vatten.

Ontwaken.

De eerste vorm van dit welzijn is ontwaken. Ontwaken is de directe ervaring van jezelf als het Absolute. Om dit te verwezenlijken is er onthechting van het verhalende zelf nodig en een directe non duale ervaring. Dit is een ervaring van mentale stilte of essentie. Er zijn meerdere essenties zoals; leegte, aanwezigheid, ruimte, kracht, leiding, vreugde, liefde, licht, etc. Het ontwaken faciliteer ik voornamelijk met de Partner Inquiry. Dit is een lichaamsgerichte techniek die werkt. Wanneer dit perspectief van ontwaken stevig is gevestigd ontstaat de vrijheid om mijzelf vrijwillig te identificeren met het verhalende zelf en het fysieke lichaam. Na ontwaken is er een dubbele ervaring van mijzelf als het Absolute en als persoon in de wereld (IK ben ik).

Groei

Groei heeft te maken met hoe ik mij als persoon (lichaam, denken en voelen) in de wereld begeef. Ik ga er in dit model van fundamenteel welzijn gemakshalve vanuit dat het hebben van een woning en voedsel in Nederland een gegeven is. Wanneer dit niet het geval is krijgt dat de prioriteit. Vanuit het perspectief van de persoon heb ik drie aandachtspunten gevonden waar het persoonlijke lijden steeds maar weer omheen draaien. Het fysiek en mentaal omgaan met deze dynamieken leidt naar een fundamenteel welzijn. Het gaat er om dat je kunt zijn met wat er is. Van daar uit ontstaat het fundamentele welzijn als persoon.

1. Een onderdeel van mij is pijn vermijden en genot nastreven.
Het basis overlevingspatroon van mijn lichaam is pijn vermijden en genot nastreven. Wanneer ik de hechting aan de voorkeur van pijn boven genot opgeef ontstaat er vrijheid van dit patroon. Pijn en genot zijn dan fysieke ervaringen waarmee ik niets hoef te doen. Pijn en genot die voortkomen uit ziekte of ongevallen zijn moeilijk te transformeren. Daar ligt het welzijn voornamelijk in het dragen van de ervaring zonder verhaal. Fysieke pijn die voortkomt uit psychische structuren of verhalen zijn makkelijk te transformeren. Ondanks het loslaten van de hechting aan genot boven pijn kan ik toch spelen met die sensaties. Leven is een voortdurende afwisseling van pijn en genot. Dit pijn en genot mechanisme is de kern van lijden en welzijn. Meer informatie in mijn ebook..

Mijn inzicht is dat relaties en zingeving de meeste verhalende pijn veroorzaken bij mij en anderen.

2. Ik verlang naar langdurige zorgzame relaties (in het NU).
Relatie speelt zich altijd af in het moment. Wanneer het verlangen naar langdurige zorgzame relatie wordt bevredigd is er een gevoel van persoonlijk welzijn. Ik heb allerlei langdurige zorgzame relaties; mijn kinderen, mijn collega’s, mijn vriendin, mijn ouders, vrienden, etc. Ik kan deze relatie ook ervaren met dieren, planten, de aarde en het goddelijke. De keerzijde is dat een gevoel van persoonlijk lijden vaak voortkomt uit de afwezigheid of het verbreken van deze langdurige zorgzame relatie. Vrijheid zit hem dan in het ervaren en dragen van het gemis. Het verlangen is er namelijk altijd (op de achtergrond) wanneer ik mij identificeer met mijn lichaam, denken en voelen.

De kern van een langdurige zorgzame relatie zit in de vijf pijlers. Wanneer er een pijler mist, staat de langdurigheid, de zorgzaamheid en de relatie onder druk. Het mooie ervan is dat de pijlers het meetbaar maken. Wanneer je weet wat er mist kun je het begrijpen en herstellen. Er zijn altijd twee mensen nodig om dit te verwezenlijken.

De pijlers zijn;
1.containment van mijn ervaring.
2.het volgen van mijn leiderschap/levendigheid.
3.commitment in contact.
4.nieuwsgierigheid in de wereld van de ander.
5.vertrouwen op wat er is.

Je kunt de pijlers ook gebruiken in de langdurige zorgzame relatie met het NU. Wanneer er een pijler mist in relatie tot het leven – in dit moment – ontbreekt ook het gevoel van langdurige zorgzaamheid met het grotere (god, absolute).

Zingeving is een primaire instinctieve impuls die helpt bij de overleving van de mensheid

3. Zingeving ontstaat door verantwoordelijkheid te nemen voor iets wat ik belangrijk vind in het leven.
Lijden wordt dragelijk wanneer er zingeving is in mijn leven. Zingeving komt voort uit het nemen van verantwoordelijkheid voor iets wat ik belangrijk vind. Ieder mens heeft iets wat hij of zij belangrijk of relevant vindt. Zingeving heeft met een toekomstbeeld te maken en vaak ook iets bijdragen aan de community.

Iets belangrijk vinden gebeurt vaak energetisch. Dit betekent het dat ik de energie volg die mij het meest levendig maakt. Deze instructie maakt zingeving eenvoudig, omdat ik niet allerlei concepten nodig heb om mijn hoogste doel te volgen. Het volgen van de hoogste energie of waarheid in het moment is de essentie van mijn geïnspireerde ik. Het volgen van deze levendigheid brengt een vorm van welzijn. Mijn zingeving bestaat uit het verminderen en leren dragen van lijden. Bij mijzelf en anderen.

Ik heb enkele oefeningen samengesteld die jouw zielstroom duidelijk maken. Er is ook een uitgebreid selfauthering programma van Jordan Peterson wat je helpt bij het vinden van jouw unieke zingeving.

Zingeving komt voort uit committent aan een hoger doel

Deze drie hoofdlijnen zijn voor mij de basis van het welzijn uit mijn persoonlijke leven en daarmee referentiepunten in alles wat ik doe. Deze dynamieken onderzoeken we voornamelijk in de Authenticiteitcirkel.

Integratie.

Vanuit het perspectief van ontwaken is er geen ervaring van pijn of genot, verlangen naar langdurige zorgzame relaties of het nemen van verantwoordelijkheid. Vanuit het perspectief van ontwaken is er geen probleem, geen tijd, geen verhaal of behoefte aan zingeving. Er is serene rust.

Vanuit het perspectief van groei is er een onophoudelijke stroom van pijn, genot, relaties en zingeving.

De integratie is dat ik ontwaken en groei tegelijkertijd ervaar. Door de wetmatigheden van beide perspectieven te kennen ontstaat er Fundamenteel Welzijn. Dit is voor mij een voortdurende  multidimensionale ervaring waarin de aandacht totaal flexibel is zonder hechting aan een voorkeur. Een twijfelloos weten wat ik ben en een aanvaarding van alles wat is.

Persoon van Zijn

Een synthese van Ontwaking en Groei ligt voor mij in het begrip de Persoon van Zijn. Dit is een eenvoudig intiem persoon die volledig in de wereld staat en zichzelf tegelijkertijd herkent als het Absolute. Het is een geïntegreerde waarnemingsstructuur. Lees meer over deze nieuwe mens…

Ik ben intiem persoonlijk en onbegrensde ruimte tegelijkertijd

Werkvormen

Ik heb drie gestructureerde vormen ontwikkeld die Ontwaking en Groei zichtbaar maken. Ik heb het in deze bijeenkomsten vooral over de techniek en de werking van het lichaam, omdat er geen eindresultaat is. Ontwaking en Groei gebeuren elk moment.

De werkvormen zijn;
1. Partner Inquiry
2. Authenticiteitcirkel
3. Embodied Satsang

Beoefenen van Partner Inquiry, Authenticiteitcirkel en/of Embodied Satsang is een gedegen voorbereiding op Fundamenteel Welzijn

Deze moderne werkvormen leiden naar emotionele volwassenheid en inzicht.

Wanneer je elke hechting aan een voorkeur opgeeft stopt het vechten en ontstaat er een totale flexibiliteit. Dat is vrijheid.

Heb je een vraag of wil je contact?

11 + 2 =

NO copyright
Alles op deze website mag je gebruiken en verspreiden
Kleine groepen met persoonlijke aandacht
Betaalbaar voor iedereen
Open Source 

Ferry Maidman | met Liefde & Plezier

Share This