fbpx

Mijn visie op zelfrealisatie

Authentieke spiritualiteit gaat niet over je voortdurend goed, gelukkig of veilig voelen. Het gaat over echt zijn. Het verbrijzelt alle ideaalbeelden over jezelf, anderen en verlichting.

Visie

De behoefte aan transformatie en zingeving ligt in de mens besloten. Het is een biologische impuls om jezelf steeds weer – in een verbeterde versie – aan te passen aan het grote onbekende. Niemand weet hoe het oneindige universum zichzelf ontwikkelt en als nietig mens is het een hele opgave om daar een structuur in te brengen. Zelfrealisatie is een aspect van zingeving en transformatie. Zelfrealisatie bestaat vanuit mijn visie en ervaring uit Ontwaken (bewustzijnsstaten) en persoonlijke Groei (fases/proces).

Het vergt wat theoretische kennis om te zien dat Ontwaken en Groei bij elkaar horen. Er is emotionele volwassenheid, kennis en doorzettingsvermogen nodig om jezelf twijfelloos te realiseren als het Absolute.

De moderne technieken die ik aanbied helpen je om alle aspecten van Ontwaken en groei ervaringsmatig en mentaal te integreren.

De Felt Sense Meditatie brengt een ervaring van diepe stilte naar voren. In die stilte openbaart het Absolute zichzelf. De Authenticiteitcirkel en Embodied Satsang zijn vormen waarin we oefenen om vanuit die diepe stilte in het dagelijkse leven te zijn voorbij identiteit, cultuur en concepten.

Zelfrealisatie begint met het persoonlijke (lichaam, denken en voelen) er helemaal te laten zijn eneindigt met de realisatie dat jij het Absolute bent

Ontwaking (voorbij het duale en non duale)

De realisatie dat ik het Absolute ben noem ik Ontwaking.  Het Absolute is de bron van bewustzijn en daarmee de waarnemer, de persoon en de wereld. De hoogste beoefening om tot Ontwaken te komen is het verblijven als een non duale conceptloze essentie. In het begin is dit een super intense beoefening die uiteindelijk leidt naar een volledige ontspanning.

Voor veel mensen is Ontwaken het hoogste doel in het leven. Dertig tot veertig procent van de mensen kennen een ervaring van ontwaken.

In het verblijven als conceptloze aanwezigheid is er geen verhaal, betekenis, pad of zingeving. Er is alleen conceptloos NU. Langzaam en zeker wordt dit NU de kern van je identiteit in plaats van de identificatie met het lichaam, gevoelens en gedachtes.

De structuur van de persoon raakt nooit ontwaakt of verlicht. Het is de realisatie van jezelf als dit onveranderlijke NU wat je vrij maakt van de persoon.

De persoon en het dagelijkse leven veranderen qua mechanisme nauwelijks. Vandaar dat er gedachtes tussen jou en Ontwaking kunnen zitten zoals;

  • ik ervaar niet iets anders dan anders, dus ik ben niet verlicht
  • ik herken geen waarheid, dus ik zie iets niet
  • ik voel me niet in harmonie, dus dit kan het niet zijn
  • ik raak steeds geidentificeerd met het lichaam, dus ik ben nog niet vrij
  • etc.

Ontwaking wordt vaak onterecht gekoppeld aan een beeld van een perfect persoon. Dit ideaalbeeld brengt een onophoudelijk streven naar iets beters. Dit stimuleert groei. De transformerende ervaring van ontwaking is essentieel voor een geintegreerde groei.

Word verliefd op de conceptloze aanwezigheid en blijf daar met je aandacht.

Groei (het duale en non duale)

Hedendaagse spiritualiteit is een visie waarin wetenschap, de behoefte aan transformatie en langdurige zorgzame relaties samenkomen in een geïntegreerde beoefening.

Voor en na ontwaking vindt groei plaats. Groei heeft te maken met het leven van de persoon in de wereld. Er is (vroeg of laat meestal weer) een identificatie met het lichaam, denken en voelen. Deze kan vrijwillig of onvrijwillig zijn. Het gaat over thema’s zoals; geld, macht, langdurige zorgzame relaties, sex, zingeving en andere overlevingsmechanismen van genot nastreven en pijn vermijden.

Neem de volle verantwoordelijkheid voor wat jij relevant vind in jouw leven. Dan volgt er vanzelf een volledige berusting in de fysieke dood. Een mensenleven is eindig.

Het leven in een vogelvlucht. Het lichaam is gebouwd om te overleven en jezelf te realiseren als het Absolute. Wat ik zie is dat kinderen (0-18) vooral spelend leren  en dat volwassenen  (18-35) vooral bezig gaan met zingeving en verantwoordelijkheid nemen. Wanneer alles zo’n beetje geregeld is in de maatschappij met geld, wonen en relaties komt er een periode (35-55) van schaduwwerk, onthechting en Zelfrealisatie. De oude wijze of de elder kan nu geboren worden (+55). De elder heeft als taak om de jongere generatie gezelschap te houden en zijn of haar levenskennis over te dragen. In het ouder worden neemt de levensenergie in het lichaam langzaam en zeker af. Er ontstaat een natuurlijk verlangen naar een zachte berusting in het idee van de fysieke dood. 

Ontwaking kan in elke fase van groei ervaren worden, sterker nog het stimuleert groei.

Er is oneindige groei in de relatie van de persoon met de omgeving. Groei gebeurt op meerdere vlakken of lijnen; cognitieve intelligentie, verbaal, emotioneel, visueel, lichamelijk, contact met de natuur, existentieel, muzikaal, creatief, relationeel, logisch wiskundig en meer.

De mensheid ontwikkelt zich onder andere door steeds creatiever als community te overleven in het oneindige universum. Onze hersenen blijven groeien. Technologie en economie hebben een enorme invloed op ons leven. In Nederland zijn we bijvoorbeeld nog nooit zo welvarend geweest en hoe de toekomst zal zijn is onbekend. We zullen altijd blijven groeien.

Groei is complex. Je kunt op relationele intelligentie bijvoorbeeld hoog scoren terwijl je op muzikale intelligentie laag scoort. Een kenmerk van groei is dat je geen fase kunt overslaan. Het is een gestructureerde opbouw. Denk aan ontwikkelingspsychologie en spiral dynamics. In mijn groepen staan emotionele, existentiele en relationele groeilijnen centraal. Een belangrijk element is zingeving en actie in de wereld.

Het lichaam maakt voortdurend een kaart van de innerlijke ervaring en de buitenwereld via de zintuigen. Van die twee kaarten maakt het een verhaal waarmee er interacties in de wereld ontstaan. Wanneer de kaarten, het verhaal, de acties en de buitenwereld redelijk met elkaar matchen is er relatieve innerlijke rust. Deze kaarten, verhalen en acties groeien in complexiteit en uitvoering. Dat is hoe het lichaam, denken en voelen grofweg werkt. Al deze individuele verhalen en acties vertalen zich in cultuur. Cultuur is het samengaan van al die verhalen en de wereld. Een complex geheel.

Twee aspecten van existentiele groei

Mijn aandacht is al vroeg uitgegaan naar zelfonderzoek en zingeving. De formule die ik volg is; er is lijden, een middel tegen lijden is zingeving en zingeving gebeurt in het ondernemen van actie.

1.Verantwoordelijkheid nemen voor iets waar je zorg voor wil dragen in de wereld
Ik ben sinds mijn pubertijd aangetrokken tot zingeving en begeleid nu mensen op dit gebied, terwijl ik zelf verder ontdek. Ik zie wijsheid meer als een manier van aanwezig zijn. Daarnaast heb ik altijd iets gehad met dakloze mensen. Waarschijnlijk komt dit deels door het feit dat er altijd mensen bij ons in huis woonden en deels, omdat ik mezelf herken in het dakloos zijn. Het ondernemen op het gebied van zingeving en dakloosheid geven mij een gevoel van betekenis.

2.Ontwikkelen van langdurige zorgzame relaties
In al mijn studeren van psychologische literatuur was er steeds de vraag; wat is nu de kern van psychologie? Totdat ik plotseling tot het inzicht kwam alle literatuur draait om de lichamelijke behoefte aan langdurige zorgzame relaties. Sinds dat inzicht ontwikkel ik vormen om dit soort relaties tastbaar te maken.

Mijn twee dochters nemen overigens op beide gebieden een voorname plek in.

Schaduwwerk
Schaduwwerk is een belangrijk onderdeel van groei. Dit is het bewust worden en integreren van onderdrukte behoeftes en instincten. Het kan zeer moeilijk zijn om deze onderdrukte inhoud ruimte te geven en in het bewustzijn op te nemen. Een volwassen persoon kan alleen ontstaan wanneer een groot deel van het onderdrukte materiaal in beeld is gekomen. Om een gevoel te krijgen over hoe ver schaduwwerk gaat kun je het audiobook van Viktor Frankle luisteren. Dit gaat over zijn ervaringen in concentratiekampen en hoe hij uiteindelijk dit een plek heeft gegeven in zijn leven. Je dient beide kanten (de kampbewaarder en de slachtoffer) in jezelf te vinden.

Schaduwwerk komt meestal in de tweede helft van iemands leven (40 plus) op gang ondermeer als reactie op de ontwikkeling van de talenten en potenties in de eerste helft van het leven. Elk talent en potentie heeft een schaduwzijde.

Ik ben bijvoorbeeld heel goed geworden in aanpassen en luisteren. De schaduw daarvan is dat ik moeite heb met mijn eigen behoeftes voelen, onderhandelen en ruimte innemen. Deze beide kanten aanvaarden en ermee zijn maakt me compleet in mijn handelen in het dagelijkse leven.

Ontwaken (bewustzijnsstaten) en volwassen worden (groeifases) zijn twee verschillende fenomenen. Je kunt jezelf helder realiseren als Kennendheid of het Absolute en niet volwassen zijn. Andersom kan ook. Inquiry blijft noodzakelijk, totdat er twijfelloosheid is.

Lijden

Lijden is een onderdeel van leven. Bewust omgaan met lijden is vanuit mijn visie een onderdeel om tot Zelfrealisatie te komen. Wanneer je niet goed leert omgaan met lijden kan er verbittering ontstaan en dat is een gevaar voor jezelf en de mensen om je heen.

Het middel tegen lijden is zingeving. Zingeving komt voort uit het nemen van je maximale verantwoordelijkheid voor een thema wat jou raakt. De kennis van Zelfrealisatie en het ontwikkelen van langdurige zorgzame relaties zijn thema’s waarvoor ik verantwoordelijkheid neem in de wereld. Dat zie ik als mijn bijdrage aan de ontwikkeling van de mensheid.

Kwadranten van perceptie.
Ken Wilber heeft een kwadrant ontwikkeld waarin alle vraagstukken rondom het dagelijkse leven, religie en spirituele inzichten een plek hebben. Zelfrealisatie draait niet alleen om het perspectief van het Absolute. Het gaat wat mij betreft om het totaal flexibel worden van je waarnemingsvermogen. In mijn werk besteed ik bewust aandacht aan alle vier de kwadranten.

Persoon van Zijn

Een synthese van Ontwaking en Groei is de Persoon van Zijn. Dit is een eenvoudig persoon die volledig in het moment aanwezig is en zichzelf herkent als Essentie (leegte, stilte, liefde, aanwezigheid, etc.).

Ik ben intiem persoonlijk en onbegrensde ruimte tegelijkertijd

Werkvormen

Ik heb twee gestructureerde vormen ontwikkeld die Ontwaking en Groei zichtbaar maken. Ik heb het in deze bijeenkomstenvooral over de techniek en de werking van het lichaam, omdat er geen eindresultaat is. Ontwaking en Groei gebeuren elk moment.

De twee gestructureerde werkvormen zijn;
1. Felt Sense Meditatie
2. Authenticiteitcirkel

Felt Sense Meditatie en Authenticiteitcirkel zijn een gedegen voorbereiding op Zelfrealisatie

Deze twee werkvormen leiden naar emotionele volwassenheid en een ontspanning van de persoon. Een inzicht kan zijn dat er geen persoon meer is. Het is een grondige voorbereiding op de realisatie dat jij het Absolute bent.

In Embodied Satsang houd ik minder vast aan de structuren van voorgaande werkvormen en ligt de nadruk op de onmiddelijke realisatie van wat je NU al bent. Door alle concepten en ideaalbeelden af te breken komt je werkelijke identiteit vanzelf bloot te liggen.

Wanneer je elke hechting aan een voorkeur opgeeft stopt het vechten en ontstaat er een totale flexibiliteit. Dat is vrijheid.

Heb je vragen of wil je je opgeven? Stuur me een bericht.

13 + 12 =

NO COPYRIGHT

Alles op deze website mag je gebruiken en verspreiden

Kleine groepen met persoonlijke aandacht

Betaalbaar voor iedereen

Open Source

 

Ferry Maidman | met Liefde & Plezier

Share This