fbpx

Fundamenteel Welzijn

Fundamenteel Welzijn is ontwaken, groei, schaduwwerk en te voorschijn komen

Visie

De behoefte aan geestelijke transformatie ligt in de mens besloten en komt voort uit een voortdurende noodzaak om als persoon te overleven in een zich oneindig ontvouwend universum.

Ik besteed het meeste aandacht aan de transformatie naar ontwaking en existentiele groei. Onder existentiele groei versta ik het ontwikkelen van langdurige zorgzame relaties en het komen tot een gevoel van (gemeenschappelijke en individuele) zingeving door het ondernemen van actie.

De ontwikkeling van de (ontwaakte) persoonlijkheid staat pas in de kinderschoenen

Fundamenteel Welzijn is een kader waarin we het mens zijn onderzoeken, ervaren en fine tunen.

De focus in mijn werk ligt op;
1. transformeren van lijden en groeien naar essentie door het volgen van de felt sense
2. verantwoordelijkheid nemen door het volgen van de hoogste intentie/lichamelijke levendigheid

De ontwaakte persoonlijkheid is een voortdurend proces van ontwaken, groeien, opruimen en te voorschijn komen (waking up, growing up, cleaning up and showing up)

Ontwaken (waking up)

De realisatie dat ik het Absolute ben noem ik Ontwaking.  Het Absolute is in eerste instantie het Niets waar het bewustzijn en daarmee de waarnemer, de persoon en de wereld uit voortkomen. In tweede instantie is het Alles wat er is.

Ontwaking verbrijzelt alle concepten.

De hoogste beoefening om tot Ontwaking te komen is, wat mij betreft, het verblijven als een non duale conceptloze essentie. Essenties zijn bijvoorbeeld; aanwezigheid (ik ben), ruimte, leegte, liefde, kracht en licht. In het begin is dit, jezelf ervaren als essentie, een super intense (meditatie) beoefening die uiteindelijk leidt naar een fundamenteel welzijn zonder enkele inspanning. Wanneer je een keer direct hebt ervaren wat een essentie is wordt ontwaking eenvoudig. Ik heb een vorm van inquiry ontdekt die werkt.

Dertig tot veertig procent van de mensheid kent een ervaring van Ontwaken. Een kleiner deel van de mensheid voelt een urgentie dat Ontwaking het hoogste doel is in het leven

In het verblijven als conceptloze essentie is er geen verhaal, betekenis, pad, relatie of zingeving. Er is alleen conceptloos NU. Langzaam en zeker wordt dit NU de kern van je identiteit in plaats van de identificatie met het lichaam, gevoelens en gedachtes. Het ontspannen in dit NU leidt naar twijfelloze Ontwaking van jezelf als het Absolute.

De persoon raakt niet ontwaakt of verlicht. De realisatie van jezelf als het Absolute maakt  je vrij van de persoon.

Ontwaking wordt vaak onterecht gekoppeld aan een beeld van een perfect persoon. Dit ideaalbeeld van een verlicht/perfect persoon kan een onophoudelijk streven in stand houden. Tegelijkertijd gaat de groei van de persoon in de wereld door. Dat gebeurt volledig vanzelf. Niemand weet hoe of waar de ontwikkeling van de mensheid heen beweegt. In de voortdurende overgave in het moment aan wat er is ontvouwt alles zich spontaan en intelligent.

Word verliefd op een conceptloze essentie en blijf daar met je aandacht. Alles gebeurt.

Fundamenteel Welzijn komt voort uit het onthechten van het verhalende zelf en het ervaren van non duale essentie. Dit gebeurt door beoefening van een meditatie die bij jou werkt. Een belangrijk onderdeel om Fundamenteel Welzijn in je leven te krijgen is het uitzoeken welke meditatie vorm bij jou past.

Groei (growing up)

Hedendaagse spiritualiteit is voor mij een geheel waarin wetenschap, psychologie, lichaamswerk en filosofie in een geïntegreerde beoefening bij elkaar komen. Het werkelijk open in het moment aanwezig zijn brengt een voortdurende transformatie, omdat leven – via de lichamelijke felt sense – elk moment een volgende stap maakt in alle richtingen (zie kwadranten). 

Dit moment is multidimensionaal en niet in zijn geheel te bevatten

Het lichaam maakt voortdurend een kaart van de innerlijke ervaring en de buitenwereld via de zintuigen. Van die twee kaarten maakt het een verhaal waarmee er interacties in de wereld ontstaan. Wanneer de kaarten, het verhaal, de acties en de buitenwereld redelijk met elkaar matchen is er relatieve innerlijke rust. Deze kaarten, verhalen en acties groeien in complexiteit en uitvoering. Dat is hoe het lichaam, denken en voelen grofweg werkt. Al deze individuele verhalen en acties vertalen zich in cultuur. Cultuur is het samengaan van al die verhalen en de wereld. Een complex geheel.

Nieuwsgierigheid is een diepe mysterieuze kracht

Voor en na ontwaking vindt groei van de persoon plaats. Het perspectief waarmee we als mens naar de wereld kijken ontwikkelt zich eindeloos.

Het leven in vogelvlucht vanuit mijn perspectief. Het lichaam is gebouwd om te overleven en jezelf te realiseren als het Absolute. Wat ik zie is dat kinderen (0-18) vooral spelend leren  en dat volwassenen  (18-35) vooral bezig gaan met zingeving en verantwoordelijkheid nemen. Wanneer alles zo’n beetje geregeld is in de maatschappij met geld, wonen en relaties komt er een periode (35-55) van schaduwwerk, onthechting en Zelfrealisatie. De oude wijze of de elder kan nu geboren worden (55+). De elder heeft als taak om de jongere generatie gezelschap te houden en zijn of haar levenskennis over te dragen. In het ouder worden neemt de levensenergie in het lichaam langzaam en zeker af. Er ontstaat een natuurlijk verlangen naar en een zachte berusting in het idee van de fysieke dood. 

Ontwaking kan in elke fase van groei plaatsvinden

Er is oneindige groei in de relatie van de persoon met de omgeving. Groei gebeurt op meerdere vlakken of lijnen; cognitieve intelligentie, verbaal, emotioneel, visueel, lichamelijk, contact met de natuur, existentieel, muzikaal, creatief, relationeel, logisch wiskundig en meer. Groei is complex. Je kunt op relationele intelligentie bijvoorbeeld hoog scoren terwijl je op muzikale intelligentie laag scoort. Een kenmerk van groei is dat je geen fase kunt overslaan. Het is een gestructureerde opbouw.

In mijn groepen staan emotionele, existentiële en relationele groeilijnen centraal. Deze groei leidt naar zingeving en actie in de wereld.

De mensheid ontwikkelt zich onder andere door steeds creatiever als community te overleven in het oneindige universum. Ons collectief bewustzijn groeit. Onze fysieke hersenen blijven ook groeien. Technologie en economie hebben een enorme invloed op ons leven. In Nederland (en in de wereld) zijn we bijvoorbeeld nog nooit zo welvarend geweest en hoe de toekomst zal zijn is onbekend. 

Schaduw- en traumawerk (cleaning up)

Schaduw en trauma werk zijn een belangrijk onderdeel van groei. Dit is het bewust worden en integreren van onderdrukte behoeftes, onverwerkte pijn en fysieke instincten. Een mens is kwetsbaar, imperfect en beperkt ten opzichte van het universum. De mens wordt aangestuurd door allerlei natuurlijke krachten en evolueert eindeloos. Een onderdeel daarvan is lijden. Wanneer je niet om kunt gaan met dit lijden is er een realistische mogelijkheid om in een houdig van afkeer, ontevredenheid en wraak terecht te komen. Dit schadelijk voor jezelf en de mensen om je heen. Denk in het groot aan seriemoordenaars, genocide, mensenhandel en andere donkere dynamieken in de wereld komen voort uit deze houding. Dit zit in ieder mens en wanneer jij jouw eigen donkerheid en agressie niet onder ogen komt is er nooit totale vrijheid en vrede. Het kan zeer moeilijk zijn om deze onderdrukte schaduw ruimte te geven en in het bewustzijn op te nemen. Een volwassen persoon kan alleen ontstaan wanneer een groot deel van het onderdrukte materiaal in beeld is gekomen. 

Schandalen rondom spiritueel leraren en leiders komen voort uit een gebrek aan schaduw en trauma werk

Om een gevoel te krijgen over hoe ver schaduw en trauma werk gaat kun je het audiobook van Viktor Frankle luisteren. Dit gaat over zijn ervaringen in concentratiekampen en hoe hij uiteindelijk dit een plek heeft gegeven in zijn leven. Je dient beide kanten (de kampbewaarder en de slachtoffer) in jezelf te vinden. De rode draard in zijn inzicht is dat betekenis zien in je leven en een doel hebben je levensverwachting en gevoel van geluk verhoogd.

Mijn ervaring met mijzelf en het begeleiden van mensen is dat (het lichtere) schaduwwerk vooral naar voren komt in de tweede helft van iemands leven (50 plus) ondermeer als reactie op de ontwikkeling van de talenten en potenties in de eerste helft van het leven. Elk talent en potentie heeft een (energetische) schaduwzijde of onderdrukte kant. Wanneer je altijd voor carriere bent gegaan is het relationele deel misschien onderdrukt en andersom.

Trauma ontstaat wanneer er iets in je leven gebeurt wat te snel, te veel en te plotseling is. Dit kan een aardbeving zijn, maar ook een langdurig misbruik, Het lichaam gaat zichzelf in een gevoelloze freeze zetten om niet te voelen. Het langzaam weer ontspannen en in beweging brengen van deze vastgezette energie is traumawerk. Traumawerk is vooral het opnieuw leren reguleren van het lichaam ten opzichte van veiligheid. Lees hier meer over traumawerk..

Ik ben door een onveilige hechting met mijn ouders bijvoorbeeld heel goed geworden in mezelf inhouden, aanpassen en luisteren. De schaduw daarvan is dat ik moeite heb mijn eigen behoeftes voelen, te onderhandelen en ruimte innemen. Showing up in de wereld is voor mij een voortdurende uitdaging. Door beide kanten te aanvaarden en ermee te zijn maakt het me steeds completer en mijn handelen in het dagelijkse leven verbetert.

Ontwaken (bewustzijnsstaten) en volwassen worden (groeifases) zijn twee verschillende fenomenen. Je kunt jezelf helder realiseren als het Absolute en niet volwassen handelen Je kunt ook volwassen handelen en jezelf niet als het Absolute herkennen. Inquiry/nieuwsgierigheid is wat mij betreft oneindig noodzakelijk.

Mijn teaching (showing up)

Mijn werk heeft zich de afgelopen tien jaar vanzelf ontwikkeld en voelt als compleet. Ik check dagelijks of al mijn concepten in de praktijk werken. Ik werk met een uiteenlopende groepen mensen zoals mensen met schizofrenie, criminelen, daklozen, therapeuten, filosofen, zakenmensen, etc. Wat mij opvalt is dat iedereen dezelfde behoeften heeft.

Hoewel het geluk van Fundamenteel Welzijn niet voor iedereen weggelegd lijkt te zijn wens ik het voor iedereen en bied ik het ook iedereen aan. Voor mensen in (de) zorg doe ik dat middels de website herstelgericht luisteren.nl. Ik heb verschillende projecten met zogenaamde cliënten lopen waarbij ik dit gedachtegoed deel met hen. Valt me op dat mensen in (de) zorg enorm geinteresseerd zijn in spiritualiteit.

Ontwaken.

De eerste vorm van dit welzijn is ontwaken. Ontwaken is de directe ervaring van jezelf als het Absolute. Om dit te verwezenlijken is er onthechting van het verhalende zelf nodig en een directe non duale ervaring. Dit is een ervaring van mentale stilte of essentie. Er zijn meerdere essenties zoals; leegte, aanwezigheid, ruimte, kracht, leiding, vreugde, liefde, licht, etc. Het ontwaken faciliteer ik voornamelijk met de Inquiry. Dit is een lichaamsgerichte techniek die werkt. Wanneer dit perspectief van ontwaken stevig is gevestigd ontstaat de vrijheid om mijzelf vrijwillig te identificeren met het verhalende zelf en het fysieke lichaam. Na ontwaken is er een dubbele ervaring van mijzelf als het Absolute en als persoon in de wereld (IK ben ik).

Groei

Groei heeft te maken met hoe ik mij als persoon (lichaam, denken en voelen) in de wereld begeef. Ik ga er in dit model van fundamenteel welzijn gemakshalve vanuit dat het hebben van een woning en voedsel in Nederland een gegeven is. Wanneer dit niet het geval is krijgt dat de prioriteit. Vanuit het perspectief van de persoon heb ik drie aandachtspunten gevonden waar het persoonlijke lijden steeds maar weer omheen draaien. Het fysiek en mentaal omgaan met deze dynamieken leidt naar een fundamenteel welzijn. Het gaat er om dat je kunt zijn met wat er is. Van daar uit ontstaat het fundamentele welzijn als persoon.

1. Een onderdeel van is pijn vermijden en genot nastreven.
Het basis overlevingspatroon van mijn lichaam is pijn vermijden en genot nastreven. Wanneer ik de hechting aan de voorkeur van pijn boven genot opgeef ontstaat er vrijheid van dit patroon. Pijn en genot zijn dan fysieke ervaringen waarmee ik niets hoef te doen. Pijn en genot die voortkomen uit ziekte of ongevallen zijn moeilijk te transformeren. Daar ligt het welzijn voornamelijk in het dragen van de ervaring zonder verhaal. Fysieke pijn die voortkomt uit psychische structuren of verhalen zijn makkelijk te transformeren. Ondanks het loslaten van de hechting aan genot boven pijn kan ik toch spelen met die sensaties. Leven is een voortdurende afwisseling van pijn en genot. Dit pijn en genot mechanisme is de kern van lijden en welzijn.

Mijn inzicht is dat relaties en zingeving de meeste verhalende pijn veroorzaken bij mij en anderen.

2. Ik verlang naar langdurige zorgzame relaties (in het NU).
Relatie speelt zich altijd af in het moment. Wanneer het verlangen naar langdurige zorgzame relatie wordt bevredigd is er een gevoel van persoonlijk welzijn. Ik heb allerlei langdurige zorgzame relaties; mijn kinderen, mijn collega’s, mijn vriendin, mijn ouders, vrienden, etc. Ik kan deze relatie ook ervaren met dieren, planten, de aarde en het goddelijke. De keerzijde is dat een gevoel van persoonlijk lijden vaak voortkomt uit de afwezigheid of het verbreken van deze langdurige zorgzame relatie. Vrijheid zit hem dan in het ervaren en dragen van het gemis. Het verlangen is er namelijk altijd (op de achtergrond) wanneer ik mij identificeer met mijn lichaam, denken en voelen.

De kern van een langdurige zorgzame relatie zit in de vijf pijlers. Wanneer er een pijler mist, staat de langdurigheid, de zorgzaamheid en de relatie onder druk. Het mooie ervan is dat de pijlers het meetbaar maken. Wanneer je weet wat er mist kun je het begrijpen en herstellen. Er zijn altijd twee mensen nodig om dit te verwezenlijken.

De pijlers zijn;
1.containment of lichamelijk dragen van mijn ervaring.
2.het volgen van mijn leiderschap/levendigheid.
3.commitment in contact.
4.nieuwsgierigheid in de wereld van de ander.
5.vertrouwen op wat er is.

Je kunt de pijlers ook gebruiken in de langdurige zorgzame relatie met het NU of het goddelijke. Wanneer er een pijler mist in relatie tot het leven in dit moment ontbreekt er ook een gevoel van langdurige zorgzame relatie met het grotere (god, absolute).

Zingeving is een primaire instinctieve impuls die helpt bij de overleving van de mensheid

3. Zingeving ontstaat door verantwoordelijkheid te nemen voor iets wat jij belangrijk vindt in het leven.
Lijden is dragelijk wanneer er zingeving is in mijn leven. Zingeving komt voort uit het nemen van verantwoordelijkheid voor iets wat ik belangrijk vind. In mijn geval is het grotendeels kennisoverdracht van Fundamenteel Welzijn, de relatie met mijn kinderen en het werken met dak en thuisloze mensen. Ieder mens heeft iets wat hij of zij belangrijk vindt. Zingeving heeft met een toekomstbeeld te maken.

Iets belangrijk vinden is energetisch. Dit betekent voor mij dat ik de energie volg die mij het meest levendig maakt. Deze instructie maakt zingeving eenvoudig, omdat ik niet allerlei concepten nodig heb om mijn hoogste intentie te volgen. Het volgen van de hoogste energie of waarheid in het moment is de essentie van mijn geïnspireerde (hogere) ik. Het volgen van deze levendigheid brengt (ook) een vorm van welzijn. Het bestaat naast de ervaring van ontwaking.

Ik heb enkele oefeningen samengesteld die jouw zielstroom duidelijk maken. Er is ook een uitgebreid selfauthering programma van Jordan Peterson wat je helpt bij het vinden van jouw unieke zingeving.

Zingeving komt voort uit commitment aan een hoger doel, wat zich in het moment laat zien als een lichamelijke impuls

Persoon van Zijn (pearl beyond price, christus bewustzijn)

Een synthese van Ontwaking en Groei ligt voor mij in het begrip de Persoon van Zijn. Dit is een eenvoudig intiem persoon die volledig in de wereld staat en zichzelf tegelijkertijd herkent als het Absolute. Het is een geïntegreerde waarnemingsstructuur. Lees meer over deze nieuwe mens…

Ik ben intiem persoonlijk en onbegrensde ruimte tegelijkertijd

Heb je een vraag of wil je contact?

6 + 6 =

NO copyright
Alles op deze website mag je gebruiken en verspreiden
Kleine groepen met persoonlijke aandacht
Betaalbaar voor iedereen

Ferry Maidman | met Liefde & Plezier

Share This