fbpx

Mijn visie op zelfrealisatie

Authentieke spiritualiteit gaat niet over je voortdurend goed, gelukkig of veilig voelen. Het gaat over echt zijn en jezelf laten zien in de wereld. Het verbrijzelt alle ideaalbeelden over jezelf, anderen en verlichting.

Visie

De behoefte aan transformatie, zingeving en fundamenteel welzijn liggen in de mens besloten. Deze behoeftes komen voort uit een voortdurende noodzaak om als persoon te overleven in een zich oneindig ontvouwend universum.

Waking up, growing up, cleaning up and showing up.

Ik ervaar mijzelf als (iets voorbij) onveranderlijk bewustzijn en als een persoon met lichaam, denken en voelen. Als persoon groei ik door steeds meer perspectieven te zien, trauma op te ruimen en mezelf zichtbaar te maken in de wereld. Dit geheel noem ik Zelfrealisatie.

Zelfrealisatie bestaat vanuit mijn inzicht en ervaring uit Ontwaken en Groei.

Het vergt wat theoretische kennis om te zien dat ontwaken en groei tegelijkertijd plaatsvinden. De moderne meditatie technieken die ik aanbied helpen je om alle aspecten van ontwaken en groei ervaringsmatig en mentaal te integreren.

Zelfrealisatie is vanuit mijn ervaring een ervaren van jezelf als het Absolute en als persoon (lichaam, denken en voelen) in een wereld. 

Ontwaken (waking up)

De realisatie dat ik het Absolute ben noem ik Ontwaking.  Het Absolute is in eerste instantie het Niets waar het bewustzijn en daarmee de waarnemer, de persoon en de wereld uit voortkomen. In tweede instantie is het Alles wat er is.

De hoogste beoefening om tot Ontwaken te komen is het verblijven als een non duale conceptloze essentie. Essenties zijn bijvoorbeeld; aanwezigheid, ruimte, leegte, liefde, kracht en licht. In het begin is dit – jezelf ervaren als essentie – een super intense (meditatie) beoefening die uiteindelijk leidt naar een fundamenteel welzijn zonder enkele inspanning.

Dertig tot veertig procent van de mensheid kent een ervaring van Ontwaken. Een kleiner deel van de mensheid voelt een urgentie dat Ontwaking het hoogste doel is in het leven.

In het verblijven als conceptloze essentie is er geen verhaal, betekenis, pad of zingeving. Er is alleen conceptloos NU. Langzaam en zeker wordt dit NU de kern van je identiteit in plaats van de identificatie met het lichaam, gevoelens en gedachtes. Het ontspannen in dit NU leidt naar twijfelloze Ontwaking van jezelf als het Absolute.

De persoon raakt niet ontwaakt of verlicht. De realisatie van jezelf als het Absolute maakt  je vrij van de persoon.

Ontwaking wordt vaak onterecht gekoppeld aan een beeld van een perfect persoon. Dit ideaalbeeld van een verlicht persoon kan een onophoudelijk streven naar iets beters in stand houden. Alle ideaalbeelden stoppen in het inzicht van Ontwaken. Wat wel gebeurt is oneindige Groei van de persoon in de wereld. Dat gebeurt volledig vanzelf. Niemand weet hoe het hoort of waar de ontwikkeling van de mensheid heen beweegt. In de voortdurende overgave in het moment aan wat er is ontvouwt alles zich spontaan.

Word verliefd op een conceptloze essentie en blijf daar met je aandacht. Alles gebeurt.

Fundamenteel Welzijn komt voort uit het onthechten van het verhalende zelf en het ervaren van non duale essentie. Dit gebeurt door beoefening van een meditatie die bij jou werkt. Een belangrijk onderdeel om Fundamenteel Welzijn in je leven te krijgen is het uitzoeken welke meditatie vorm bij jou past.

Groei (growing up)

Hedendaagse spiritualiteit is voor mij een geheel waarin wetenschap, psychologie, filosofie, de behoefte aan transformatie en de behoefte aan langdurige zorgzame relaties samenkomen in een geïntegreerde beoefening. Het werkelijk open in het moment aanwezig zijn brengt een voortdurende transformatie, omdat leven elk moment een volgende stap maak in alle richtingen (zie kwadranten).

Een open en nieuwsgierige houding is de basis voor groei.

Voor en na ontwaking vindt groei van de persoon plaats. Groei heeft te maken met het leven van de persoon in de wereld. Het gaat over overleven van het lichaam in de natuur en een steeds veranderende maatschappij. Hoe ga je om met de bekende thema’s zoals; geboorte, dood, zingeving, langdurige zorgzame relaties, sex, geld, macht, genot nastreven en pijn vermijden. Het perspectief waarmee we als mens naar de wereld kijken ontwikkelt zich eindeloos.

 Dit moment is multidimensionaal en niet in zijn geheel te bevatten.

Het leven, zoals ik het zie, in een vogelvlucht. Het lichaam is gebouwd om te overleven en jezelf te realiseren als het Absolute. Wat ik zie is dat kinderen (0-18) vooral spelend leren  en dat volwassenen  (18-35) vooral bezig gaan met zingeving en verantwoordelijkheid nemen. Wanneer alles zo’n beetje geregeld is in de maatschappij met geld, wonen en relaties komt er een periode (35-55) van schaduwwerk, onthechting en Zelfrealisatie. De oude wijze of de elder kan nu geboren worden (+55). De elder heeft als taak om de jongere generatie gezelschap te houden en zijn of haar levenskennis over te dragen. In het ouder worden neemt de levensenergie in het lichaam langzaam en zeker af. Er ontstaat een natuurlijk verlangen naar en een zachte berusting in het idee van de fysieke dood. 

Ontwaking kan in elke fase van groei plaatsvinden.

Er is oneindige groei in de relatie van de persoon met de omgeving. Groei gebeurt op meerdere vlakken of lijnen; cognitieve intelligentie, verbaal, emotioneel, visueel, lichamelijk, contact met de natuur, existentieel, muzikaal, creatief, relationeel, logisch wiskundig en meer.

De mensheid ontwikkelt zich onder andere door steeds creatiever als community te overleven in het oneindige universum. Onze hersenen blijven groeien. Technologie en economie hebben een enorme invloed op ons leven. In Nederland zijn we bijvoorbeeld nog nooit zo welvarend geweest en hoe de toekomst zal zijn is onbekend. We zullen altijd blijven groeien.

Groei is complex. Je kunt op relationele intelligentie bijvoorbeeld hoog scoren terwijl je op muzikale intelligentie laag scoort. Een kenmerk van groei is dat je geen fase kunt overslaan. Het is een gestructureerde opbouw. Denk aan ontwikkelingspsychologie en spiral dynamics. In mijn groepen staan emotionele, existentiele en relationele groeilijnen centraal. Een belangrijk element is zingeving en actie in de wereld.

Het lichaam maakt voortdurend een kaart van de innerlijke ervaring en de buitenwereld via de zintuigen. Van die twee kaarten maakt het een verhaal waarmee er interacties in de wereld ontstaan. Wanneer de kaarten, het verhaal, de acties en de buitenwereld redelijk met elkaar matchen is er relatieve innerlijke rust. Deze kaarten, verhalen en acties groeien in complexiteit en uitvoering. Dat is hoe het lichaam, denken en voelen grofweg werkt. Al deze individuele verhalen en acties vertalen zich in cultuur. Cultuur is het samengaan van al die verhalen en de wereld. Een complex geheel.

Schaduw- en traumawerk (cleaning up)

Schaduw en trauma werk zijn een belangrijk onderdeel van groei. Dit is het bewust worden en integreren van onderdrukte behoeftes, onverwerkte pijn en fysieke instincten. Het kan zeer moeilijk zijn om deze onderdrukte inhoud ruimte te geven en in het bewustzijn op te nemen. Een volwassen persoon kan alleen ontstaan wanneer een groot deel van het onderdrukte materiaal in beeld is gekomen. Een manier is om te werken met het ervaren van emoties rondom dader, slachtoffer en redder dynamieken. 

Om een gevoel te krijgen over hoe ver schaduw en trauma werk gaat kun je het audiobook van Viktor Frankle luisteren. Dit gaat over zijn ervaringen in concentratiekampen en hoe hij uiteindelijk dit een plek heeft gegeven in zijn leven. Je dient beide kanten (de kampbewaarder en de slachtoffer) in jezelf te vinden.

Mijn ervaring met mijzelf en het begeleiden van mensen is dat schaduwwerk vooral naar voren komt in de tweede helft van iemands leven (50 plus) ondermeer als reactie op de ontwikkeling van de talenten en potenties in de eerste helft van het leven. Elk talent en potentie heeft een schaduwzijde.

Ik ben door een onveilige hechting met mijn ouders bijvoorbeeld heel goed geworden in aanpassen en luisteren. De schaduw daarvan is dat ik moeite heb met mijn eigen behoeftes voelen, onderhandelen en ruimte innemen. Showing up in de wereld is voor mij een uitdaging. Door beide kanten te aanvaarden en ermee te zijn maakt het me steeds completer in mijn handelen in het dagelijkse leven.

Ontwaken (bewustzijnsstaten) en volwassen worden (groeifases) zijn twee verschillende fenomenen. Je kunt jezelf helder realiseren als het Absolute en niet volwassen handelen Je kunt ook volwassen handelen en jezelf niet als het Absolute herkennen. Inquiry/nieuwsgierigheid is wat mij betreft oneindig noodzakelijk.

Hoe kom ik naar buiten als persoon (showing up)

Mijn werk heeft zich de afgelopen tien jaar vanzelf ontwikkeld en voelt als compleet. Het geeft me een tevreden gevoel. Het is een integratie van ontwaken en groei geworden. Het referentiepunt is het universele verlangen naar Fundamenteel Welzijn wat in ieder mens aanwezig is. In dit artikel probeer ik de kern te vatten.

Ontwaken.

De eerste vorm van dit welzijn is ontwaken. Ontwaken is de directe ervaring van jezelf als het Absolute. Om dit te verwezenlijken is er onthechting van het verhalende zelf nodig en een directe non duale ervaring. Dit is een ervaring van mentale stilte (essentie). Er zijn meerdere essenties zoals; leegte, aanwezigheid, ruimte, kracht, leiding, vreugde, etc. Het ontwaken faciliteer ik voornamelijk met de Felt Sense Meditatie. Dit is een lichaamsgerichte techniek die werkt. Wanneer dit perspectief van ontwaken stevig is gevestigd ontstaat de vrijheid om mijzelf vrijwillig te identificeren met het verhalende zelf en het fysieke lichaam. Na ontwaken is er een dubbele ervaring van mijzelf als het Absolute en als persoon in de wereld (IK ben ik).

Groei

Groei heeft te maken met hoe ik mij als persoon (lichaam, denken en voelen) in de wereld begeef. Ik ga er gemakshalve vanuit dat het hebben van een woning en voedsel in dit model een gegeven is. Wanneer dit niet het geval is krijgt dat de prioriteit. Vanuit het perspectief van de persoon heb ik drie aandachtspunten gevonden waar het persoonlijke lijden en welzijn steeds maar weer omheen draaien. Het onderkennen van deze dynamiek leidt naar een fundamenteel welzijn. Het gaat er uiteindelijk om dat je kunt zijn met wat er is.

1. Een onderdeel van mij is pijn vermijden en genot nastreven.
Het basis overlevingspatroon van mijn lichaam is pijn vermijden en genot nastreven. Wanneer ik de voorkeur van pijn boven genot opgeef ontstaat er vrijheid van dit patroon. Pijn en genot zijn ervaringen. Fysieke pijn door ziekte of ongevallen zijn moeilijk te transformeren. Pijn en genot die voortkomen uit psychische structuren wel. Mijn inzicht is dat relaties en zingeving mij het meest bezig houden in het patroon van pijn vermijden en genot nastreven. Meer informatie in mijn ebook..

2. Ik verlang naar langdurige zorgzame relaties (in het NU).
Relatie speelt zich altijd af in het moment. Wanneer dit verlangen wordt bevredigd is er een gevoel van persoonlijk welzijn. Ik heb allerlei langdurige zorgzame relaties; mijn kinderen, mijn collega’s, mijn vriendin, mijn ouders, vrienden, etc. Ik kan ook deze relatie ervaren met dieren, planten, de aarde en het grotere. De keerzijde is dat een gevoel van persoonlijk lijden vaak voortkomt uit de afwezigheid of het verbreken van een langdurige zorgzame relatie. De kern van een dergelijke relatie bestaat uit vijf pijlers.

De pijlers zijn;
1.containment van mijn ervaring.
2.het volgen van mijn leiderschap/levendigheid.
3.commitment in contact.
4.nieuwsgierigheid in de wereld van de ander.
5.vertrouwen op wat er is.

Wanneer er een pijler mist in een willekeurige relatie staat de langdurige zorgzaamheid waarschijnlijk onder druk. Op deze manier kan ik altijd snel zien wat er mist in een relatie om tot een langdurige zorgzaamheid te komen met elkaar. Er zijn altijd twee mensen nodig om dit te verwezenlijken. Wanneer er een afwezigheid of gemis ervaren wordt van een langdurige zorgzame relatie is het belangrijk om het verlangen in ieder geval te onderkennen en te ervaren dat het er niet is. Het verlangen is er namelijk altijd (op de achtergrond) wanneer ik mij identificeer met mijn lichaam, denken en voelen.

Je kunt de pijlers ook gebruiken in de langdurige zorgzame relatie met het NU. Wanneer er een pijler mist in relatie tot het leven – in dit moment – ontbreekt ook het gevoel van langdurige zorgzaamheid met het grotere (god, absolute).

3. Zingeving ontstaat door verantwoordelijkheid te nemen voor iets wat ik belangrijk vind in mijn leven.
Vanuit het perspectief van de persoon ken ik lijden (vaak een langdurig onvervuld verlangen). Het tegengif voor lijden is zingeving. Zingeving bestaat uit het nemen van verantwoordelijkheid voor iets wat ik belangrijk vind. Ieder mens heeft iets wat hij of zij belangrijk of relevant vindt. Het is te herkennen aan de levendigheid die ontstaat wanneer je er mee bezig bent en de gedachtes die steeds vanzelf opkomen. De zielsstroom van de mens ontvouwt zich vanzelf door het volgen van deze levendigheid en het ondernemen van actie. Ik heb enkele oefeningen samengesteld die jouw zielstroom duidelijk maken.

Deze drie hoofdlijnen zijn voor mij de basis van het welzijn uit mijn persoonlijke leven en daarmee referentiepunten in alles wat ik doe. Deze dynamieken onderzoeken we voornamelijk in de Authenticiteitcirkel.

Integratie.

Vanuit het perspectief van ontwaken is er geen ervaring van pijn of genot, verlangen naar langdurige zorgzame relaties of het nemen van verantwoordelijkheid. Vanuit het perspectief van ontwaken is er geen probleem, geen tijd, geen verhaal of behoefte zingeving. Er is serene rust.

De integratie is dat ik ontwaken en groei tegelijkertijd ervaar. Door de wetmatigheden van beide perspectieven te kennen ontstaat er Fundamenteel Welzijn. Dit is voor mij een voortdurende  multidimensionale ervaring waarin de aandacht totaal flexibel is zonder hechting aan een voorkeur. Een aanvaarding van alles wat is.

Het voelt de laatste dagen alsof ik de belangrijkste dimensies van het persoon zijn heb ervaren en doorgrond. Ik heb met deelnemers van mijn cursussen jarenlang om deze aspecten heen gecirceld en gezien wat er te zien valt. Er lijkt nu een periode van verder loslaten aan te breken. Het lesgeven en de persoon beginnen aan te voelen als oude structuren. Er is een natuurlijke verplaatsing van de aandacht naar de stilte in het zijn. Ik ben benieuwd waar dit nu weer heen gaat.

Persoon van Zijn

Een synthese van Ontwaking en Groei ligt voor mij in het begrip de Persoon van Zijn. Dit is een eenvoudig intiem persoon die volledig in de wereld staat en zichzelf tegelijkertijd herkent als het Absolute. Het is een geïntegreerde waarnemingsstructuur.

Ik ben intiem persoonlijk en onbegrensde ruimte tegelijkertijd

Werkvormen

Ik heb twee gestructureerde vormen ontwikkeld die Ontwaking en Groei zichtbaar maken. Ik heb het in deze bijeenkomsten vooral over de techniek en de werking van het lichaam, omdat er geen eindresultaat is. Ontwaking en Groei gebeuren elk moment.

De twee gestructureerde werkvormen zijn;
1. Felt Sense Meditatie
2. Authenticiteitcirkel

Felt Sense Meditatie en Authenticiteitcirkel zijn een gedegen voorbereiding op Zelfrealisatie

Deze twee moderne werkvormen leiden naar emotionele volwassenheid en inzicht. Het werken met deze vormen is een grondige voorbereiding op de realisatie dat jij het Absolute bent en een bedding voor oneindige Groei.

In Embodied Satsang houd ik minder vast aan de structuren van voorgaande werkvormen en ligt de nadruk op de onmiddelijke realisatie van wat je NU bent. Door alle concepten en ideaalbeelden af te breken komt je werkelijke identiteit in alle facetten vanzelf bloot te liggen.

Wanneer je elke hechting aan een voorkeur opgeeft stopt het vechten en ontstaat er een totale flexibiliteit. Dat is vrijheid.

Heb je vragen of wil je je opgeven? Stuur me een bericht.

3 + 6 =

NO COPYRIGHT
Alles op deze website mag je gebruiken en verspreiden
Kleine groepen met persoonlijke aandacht
Betaalbaar voor iedereen
Open Source 

Ferry Maidman | met Liefde & Plezier

Share This