fbpx

Mijn visie op zelfrealisatie

Authentieke spiritualiteit gaat niet over je voortdurend goed, gelukkig of veilig voelen. Het gaat over alles voelen, denken en echt zijn. Het verbrijzelt alle ideaalbeelden over verlichting.

Visie

Mijn visie is dat Zelfrealisatie bestaat uit de kennis en ervaring van Ontwaking (bewustzijnssstaten) en persoonlijke Groei (fases/proces).

Het vergt wat theoretische kennis om te zien dat Ontwaking en Groei bij elkaar horen. Er is emotionele volwassenheid, kennis en doorzettingsvermogen nodig om jezelf twijfelloos te realiseren als het Absolute.

De werk vormen die ik aanbied helpen je om alle aspecten van Zelfrealisatie en groei ervaringsmatig en mentaal te integreren.

Focussen naar Essentie brengt de stilte in iedereen naar voren. In die stilte (ik ben) openbaart het Absolute zichzelf. Van daaruit word ik als Ferry steeds weer geboren met alles wat er was en alles wat er nieuw is. De Authenticiteitcirkel en Emodied Satsang zijn vormen waarin we samen tot leven komen voorbij identiteit, cultuur en concepten.

Zelfrealisatie begint met het persoonlijke (lichaam, denken en voelen) er helemaal te laten zijn

Ontwaking (voorbij het duale en non duale)

De realisatie dat ik het Absolute ben noem ik Ontwaking.  De hoogste beoefening om te Ontwaken is het herinneren en verblijven als de non duale conceptloze aanwezigheid (Ik ben). In het begin is dit een super intense beoefening die uiteindelijk leidt naar een ontspannen niet doen.

Voor veel mensen is Ontwaking het hoogste doel in het leven

In het verblijven als conceptloze aanwezigheid is er geen verhaal, betekenis, pad of zingeving. Alles is NU wat het is. Langzaam en zeker wordt dit ZIJN de kern van je identiteit in plaats van de identificatie met gevoelens van de persoon, zoals; niet goed genoeg zijn, angst, te kort en onzekerheid.

Ik (Absolute) ervaar lichaam, denken en voelen (persoon) in de wereld. De structuur van de persoon raakt nooit ontwaakt of verlicht

Gedachtes die tussen jou en Ontwaking kunnen zitten zijn;

  • ik ervaar niet iets anders dan anders
  • ik herken geen waarheid, dus ik zie iets niet
  • ik voel me niet in harmonie, dus dit kan het niet zijn
  • ik raak steeds geidentificeerd, dus ik ben nog niet vrij
  • etc.

Ontwaking wordt vaak onterecht gekoppeld aan een beeld van een perfect persoon. Dit ideaalbeeld brengt een streven naar iets beters en het idee dat je niet ontwaakt bent. Dat is een verwarring.

Ontwaking kan in elke fase van groei ervaren worden

Groei (het duale en non duale)

Voor en na de realisatie van Zijn en het Absolute vindt groei plaats. Groei heeft te maken met het leven van de persoon in de wereld. Er is (vroeg of laat meestal weer) een identificatie met het lichaam, denken en voelen. Deze kan vrijwillig of onvrijwillig zijn. Het gaat over thema’s zoals; geld, macht, langdurige zorgzame relaties, sex, zingeving en andere overlevingsmechanismen van genot nastreven en pijn vermijden.

Het leven in een vogelvlucht. Het lichaam is gebouwd om te overleven en jezelf te realiseren als het Absolute. Wat ik zie is dat kinderen (0-18) vooral spelend leren  en dat volwassenen  (18-35) vooral bezig gaan met zingeving en verantwoordelijkheid nemen. Wanneer alles zo’n beetje geregeld is in de maatschappij met geld, wonen en relaties komt er een periode (35-55) van schaduwwerk, onthechting en Zelfrealisatie. De oude wijze of de elder kan nu geboren worden (55- ). De elder heeft als taak om de jongere generatie gezelschap te houden en zijn of haar levenskennis over te dragen. In het ouder worden neemt de levensenergie in het lichaam langzaam en zeker af. Er ontstaat een natuurlijk verlangen naar en een zachte berusting in het idee van de fysieke dood.

Er is oneindige groei in de relatie van de persoon met de omgeving. Groei gebeurt op meerdere vlakken of lijnen; cognitieve intelligentie, verbaal, emotioneel, visueel, lichamelijk, contact met de natuur, existentieel, muzikaal, creatief, relationeel, logisch wiskundig en meer.

De mensheid ontwikkelt zich onder andere door steeds creatiever als community te overleven in het oneindige universum. Onze hersenen blijven groeien. Technologie en economie hebben een enorme invloed op ons leven. In Nederland zijn we bijvoorbeeld nog nooit zo welvarend geweest en hoe de toekomst zal zijn is onbekend. We zullen altijd blijven groeien.

Groei is complex. Je kunt op relationele intelligentie bijvoorbeeld hoog scoren terwijl je op muzikale intelligentie laag scoort. Een kenmerk van groei is dat je geen fase kunt overslaan. Het is een gestructureerde opbouw. Denk aan ontwikkelingspsychologie en spiral dynamics. In mijn groepen staan emotionele, existentiele en relationele groeilijnen centraal. Een belangrijk element is zingeving en actie in de wereld.

Het lichaam maakt voortdurend een kaart van de innerlijke ervaring en de buitenwereld via de zintuigen. Van die twee kaarten maakt het een verhaal waarmee er interacties in de wereld ontstaan. Wanneer de kaarten, het verhaal, de acties en de buitenwereld redelijk met elkaar matchen is er relatieve innerlijke rust. Deze kaarten, verhalen en acties groeien in complexiteit en uitvoering. Dat is hoe het lichaam, denken en voelen grofweg werkt. Al deze individuele verhalen en acties vertalen zich in cultuur. Cultuur is het samengaan van al die verhalen en de wereld. Een complex geheel.

Ik richt mij op twee aspecten in de complexiteit van groei. Deze aspecten zijn specifiek en tegelijk staan ze symbool voor een oneindig gebied van zingeving en groei.

1.Ontwikkelen van langdurige zorgzame relaties
(vrouwelijke energie)

In al mijn studeren van pscyhologische literatuur was er steeds de vraag; wat is nu de kern van psychologie? Totdat ik plotseling tot inzicht kwam dat bovengenoemde stelling voor alles dekt wat ik ooit gelezen, begrepen en ervaren had.

2.Verantwoordelijkheid nemen voor iets waar je zorg voor wil dragen in de wereld  (mannelijke energie)
In mijn dagelijkse leven is er in de realisatie wat ik ben altijd een impuls gebleven om iets te doen. Iets met actie in de wereld. Ik ben in het proces van zoeken elke gemeenschappelijke moraal verloren en ben tot de ontdekking gekomen dat zingeving en waarheid louter persoonlijk is. Ook al wordt het beinvloed door archetypische krachten. Het gaar er om hoe het voor mij of voor jou is.

Schaduwwerk

Schaduwwerk is een belangrijk onderdeel van groei. Dit is het bewustworden en integreren van onderdrukte behoeftes en instincten. Het kan zeer moeilijk zijn om deze onderdrukte inhoud ruimte te geven en in het bewustzijn op te nemen. Een volwassen persoon kan alleen ontstaan wanneer een groot deel van het onderdrukte materiaal in beeld is gekomen. Om een gevoel te krijgen over hoe ver schaduwwerk gaat kun je het audiobook van Viktor Frankle luisteren. Dit gaat over zijn ervaringen in concentratiekampen en hoe hij uiteindelijk dit een plek heeft gegeven in zijn leven. Je dient beide kanten (de kampbewaarder en de slachtoffer) in jezelf te vinden.

Schaduwwerk komt meestal in de tweede helft van iemands leven (40 plus) op gang ondermeer als reactie op de ontwikkeling van de talenten en potenties in de eerste helft van het leven. Elk talent en potentie heeft een schaduwzijde.

Ik ben bijvoorbeeld heel goed geworden in aanpassen en luisteren. De schaduw daarvan is dat ik moeite heb met mijn eigen behoeftes voelen, onderhandelen en ruimte innemen. Deze beide kanten aanvaarden en ermee zijn maakt me compleet in mijn handelen in het dagelijkse leven.

Ontwaken (bewustzijnsstaten) en volwassen worden (groeifases) zijn twee verschillende fenomenen. Je kunt jezelf helder realiseren als Kennendheid of het Absolute en niet volwassen zijn. Andersom kan ook. Inquiry blijft noodzakelijk, totdat er twijfelloosheid is.

Lijden

Lijden is een onderdeel van leven. Bewust omgaan met lijden is vanuit mijn visie een onderdeel om tot Zelfrealisatie te komen. Wanneer je niet goed leert omgaan met lijden kan er verbittering ontstaan en dat is een gevaar voor jezelf en de mensen om je heen.

Het middel tegen lijden is zingeving. Zingeving komt voort uit het nemen van je maximale verantwoordelijkheid voor een thema wat jou raakt. De kennis van Zelfrealisatie en het ontwikkelen van langdurige zorgzame relaties zijn thema’s waarvoor ik verantwoordelijkheid neem in de wereld. Dat zie ik als mijn bijdrage aan de ontwikkeling van de mensheid.

Kwadranten van perceptie.
Ken Wilber heeft een kwadrant ontwikkeld waarin alle vraagstukken rondom het dagelijkse leven, religie en spirituele inzichten een plek hebben. Zelfrealisatie draait niet alleen om het perspectief van het Absolute. Het gaat wat mij betreft om het totaal flexibel worden van je waarnemingsvermogen. In mijn werk besteed ik bewust aandacht aan alle vier de kwadranten.

Persoon van Zijn

Een synthese van Ontwaking en Groei is de Persoon van Zijn. Dit is een eenvoudig persoon die volledig in het moment aanwezig is en zichzelf herkent als Essentie (leegte, stilte, liefde, aanwezigheid, etc.).

Ik ben intiem persoonlijk en onbegrensde ruimte tegelijkertijd

Werkvormen

Ik heb twee gestructureerde vormen ontwikkeld die Ontwaking en Groei zichtbaar maken. Ik heb het in deze bijeenkomstenvooral over de techniek en de werking van het lichaam, omdat er geen eindresultaat is. Ontwaking en Groei gebeuren elk moment.

De twee gestructureerde werkvormen zijn;
1. Focussen naar Essentie
2. Authenticiteitcirkel

Focussen naar Essentie en Authenticiteitcirkel zijn een gedegen voorbereiding op Zelfrealisatie

Deze twee werkvormen leiden naar emotionele volwassenheid en een ontspanning van de persoon. Een inzicht kan zijn dat er geen persoon meer is. Het is een grondige voorbereiding op de realisatie dat jij het Absolute bent.

In Satsang houd ik minder vast aan de structuren van voorgaande werkvormen en ligt de nadruk op de onmiddelijke realisatie van wat je NU al bent. Door alle concepten en ideaalbeelden af te breken komt je werkelijke identiteit vanzelf bloot te liggen.

Wanneer je elke hechting aan een voorkeur opgeeft stopt het vechten en ontstaat er actie vanuit niet doen

Heb je vragen of wil je je opgeven? Stuur me een bericht.

2 + 2 =

NO COPYRIGHT

Alles op deze website mag je gebruiken en verspreiden

Kleine groepen met persoonlijke aandacht

Betaalbaar voor iedereen

Open Source

 

Ferry Maidman | met Liefde & Plezier

Share This