fbpx

Mijn visie

Ik sluit mijn ogen en ervaar leegte, ik open mijn ogen en vraag me af wat ik voor jou kan doen

Visie

Mijn visie is dat Zelfrealisatie bestaat uit de kennis en ervaring van Ontwaking (bewustzijnssstaten) en persoonlijke Groei (fases/proces). Ik zie nog te vaak dat deze twee aspecten van elkaar gescheiden worden in de huidige spiritualiteit. Het vergt wat theoretische kennis om te zien dat Ontwaking en persoonlijke Groei bij elkaar horen.

Mijn ervaring is dat wanneer het persoonlijke er helemaal mag zijn, ontwaking makkelijk plaatsvindt. Wanneer er een hechting is aan ideaalbeelden en daarmee zelfafwijzing vormt dit een blokkade voor het subtiele inzicht dat jij het Absolute bent. Het Absolute is altijd puur. De realisatie van het Absolute heeft als bijeffect een innerlijke onthechting van de structuren van de persoon. Groei is voor mij het vieren van het leven door (met vallen en opstaan) deze innerlijke onthechting vorm te geven in het dagelijkse leven van werk, gezin en relaties. Authenticiteitcirkel en Focussen naar Essentie zijn een grondige voorbereiding op Zelfrealisatie.

Ontwaking (voorbij het duale en non duale)

De realisatie dat ik het Absolute ben noem ik Ontwaking.  De hoogste beoefening om te ontwaken is het voortdurend herinneren van jezelf als de non duale conceptloze aanwezigheid (ik ben). In deze non duale ervaring is er geen verhaal, betekenis, pad of zingeving. Langzaam en zeker wordt dit ZIJN de kern van je identiteit in plaats van gevoelens zoals; niet goed genoeg, angst, te kort en onzekerheid.  De ruimte en sereniteit van ZIJN verdiept zich in de kennendheid van het ABSOLUTE. Het ABSOLUTE is voorbij ZIJN.

Ik ben ook de persoon (lichaam, denken en voelen). De persoon is nooit vrij of Ontwaakt.

Groei (het duale en non duale)

Voor en na de realisatie van Zijn en het Absolute vindt groei plaats. Groei heeft te maken met het leven van de persoon in de wereld. Het is aan jou wat je met het leven doet, dat heeft niets te maken met het Absolute. Ontwaking wordt vaak onterecht gekoppeld aan de perfectie van de persoon. Een ontwaakt persoon zou een perfect leven leiden en wanneer je geen perfect leven leidt ben je niet ontwaakt. Dat is een verwarring. Ontwaking heeft wel effect op je persoonlijke groei.

Het leven in een vogelvlucht. Het lichaam is gebouwd om te overleven en jezelf te realiseren als het Absolute. Wat ik zie is dat kinderen (0-18) vooral spelend leren  en dat volwassenen  (18-35) vooral bezig gaan met zingeving en verantwoordelijkheid nemen. Wanneer alles zo’n beetje geregeld is in de maatschappij met geld, wonen en relaties komt er een periode (35-55) van schaduwwerk, onthechting en Zelfrealisatie. De oude wijze of de elder kan nu geboren worden (55- ). De elder heeft als taak om de jongere generatie gezelschap te houden en zijn of haar levenskennis over te dragen. In het ouder worden neemt de levensenergie in het lichaam langzaam en zeker af. Er ontstaat een natuurlijk verlangen naar en een zachte berusting in het idee van de fysieke dood.

Er is oneindige groei in de relatie van de persoon met de omgeving. Groei gebeurt op meerdere vlakken of lijnen van intelligentie; verbaal, emotioneel, visueel, lichamelijk, contact met de natuur, existentieel, muzikaal, creatief, relationeel, logisch wiskundig en meer.

De mensheid ontwikkelt zich door steeds creatiever als community te overleven in het oneindige universum. Onze hersenen blijven groeien. Technologie en economie hebben een enorme invloed op ons leven. In Nederland zijn we bijvoorbeeld nog nooit zo welvarend geweest en hoe de toekomst zal zijn is onbekend. We zullen altijd blijven groeien.

Groei is complex. Je kunt op relationele intelligentie bijvoorbeeld hoog scoren terwijl je op muzikale intelligentie laag scoort. Een kenmerk van groei is dat je geen fase kunt overslaan. Het is een gestructureerde opbouw. Denk aan ontwikkelingspsychologie en spiral dynamics. In mijn groepen staan emotionele, existentiele en relationele groeilijnen centraal. Een belangrijk element is zingeving en actie in de wereld.

Het lichaam maakt voortdurend een kaart van de innerlijke ervaring en de buitenwereld via de zintuigen. Van die twee kaarten maakt het een verhaal waarmee er interacties in de wereld ontstaan. Wanneer de kaarten, het verhaal, de acties en de buitenwereld redelijk met elkaar matchen is er relatieve innerlijke rust. Deze kaarten, verhalen en acties groeien in complexiteit en uitvoering. Dat is hoe het lichaam, denken en voelen grofweg werkt. Al deze individuele verhalen en acties vertalen zich in cultuur. Cultuur is het samengaan van al die verhalen en de wereld. Een complex geheel.

Ontwaking kan in elke fase van groei ervaren worden

Schaduwwerk

Schaduwwerk is een belangrijk onderdeel van groei. Dit is het bewustworden en integreren van onderdrukte behoeftes en instincten. Het kan zeer moeilijk zijn om deze onderdrukte inhoud ruimte te geven en in het bewustzijn op te nemen. Een volwassen persoon kan alleen ontstaan wanneer een groot deel van het onderdrukte materiaal in beeld is gekomen. Om een gevoel te krijgen over hoe ver schaduwwerk gaat kun je het audiobook van Viktor Frankle luisteren. Dit gaat over zijn ervaringen in concentratiekampen en hoe hij uiteindelijk dit een plek heeft gegeven in zijn leven. Je dient beide kanten (de kampbewaarder en de slachtoffer) in jezelf te vinden.

Schaduwwerk komt meestal in de tweede helft van iemands leven (40 plus) op gang ondermeer als reactie op de ontwikkeling van de talenten en potenties in de eerste helft van het leven. Elk talent en potentie heeft een schaduwzijde.

Ik ben bijvoorbeeld heel goed geworden in aanpassen en luisteren. De schaduw daarvan is dat ik moeite heb met mijn eigen behoeftes voelen, onderhandelen en ruimte innemen. Deze beide kanten aanvaarden en ermee zijn maakt me compleet in mijn handelen in het dagelijkse leven.

Wakker worden (bewustzijnsstaten) en volwassen worden (groeifases) zijn twee verschillende fenomenen. Je kunt jezelf helder realiseren als Kennendheid of het Absolute en niet volwassen zijn. Inquiry blijft noodzakelijk, totdat er twijfelloosheid is.

Lijden

Lijden is een belangrijk onderdeel van leven. Bewust omgaan met lijden is een onderdeel van de weg naar Zelfrealisatie. Wanneer je niet goed leert omgaan met lijden kan er verbittering ontstaan en dat is een gevaar voor jezelf en de mensen om je heen.

Het middel tegen lijden is zingeving. Zingeving komt voort uit het nemen van je maximale verantwoordelijkheid. Zelfrealisatie en het ontwikkelen van langdurige zorgzame relaties zijn voor mij belangrijk en komen beiden voort uit het nemen van mijn maximale verantwoordelijkheid. 

Kwadranten van perceptie.
Ken Wilber heeft een kwadrant ontwikkeld waarin alle vraagstukken rondom het dagelijkse leven, religie en spirituele inzichten een plek hebben. Zelfrealisatie draait niet alleen om het perspectief van het Absolute. Het gaat wat mij betreft om het totaal flexibel worden van je waarnemingsvermogen. In mijn werk besteed ik bewust aandacht aan alle vier de kwadranten.

Persoon van Zijn

Een synthese van Ontwaking en Groei is de Persoon van Zijn. Dit is een eenvoudig persoon die volledig in contact is met het Absolute, Essentie, het lichaam, anderen en de wereld. Ontwaking en Groei zijn beiden zonder hechting aan een voorkeur aanwezig. In mijn werkvormen laat ik je zien en wennen aan deze manier van jezelf en de wereld ervaren.

Ik ben intiem persoonlijk en onbegrensde ruimte tegelijkertijd

Werkvormen

Ik heb twee gestructureerde vormen ontwikkeld die Ontwaking en Groei zichtbaar maken. Ik heb het vooral over techniek, omdat er geen eindresultaat is. Ontwaking en Groei gebeuren elk moment. 

De twee werkvormen zijn;
1. Focussen naar Essentie
2. Authenticiteitcirkel

De werkvormen zijn gestructureerd en leiden naar onthechting. De combinatie is een grondige voorbereiding op de realisatie dat jij het Absolute bent. In Satsang ligt de nadruk op deze realisatie. Door alle concepten en ideaalbeelden af te breken komt je werkelijke identiteit vanzelf bloot te liggen.

Wanneer je elke hechting aan een voorkeur opgeeft stopt het vechten en ontstaat er actie vanuit niet doen

 

Heb je vragen of wil je je opgeven? Stuur me een bericht.

6 + 1 =

NO copyright

Alles op deze website mag je gebruiken en verspreiden.

Ferry Maidman | met Liefde & Plezier

Share This